Sunteți pe pagina 1din 40

Dosar nr.46717/3/2009 Tribunalul Bucuresti Sectia a II-a Penala SENTINTA PENALA NR.

431/F Sedinta publica din data de 20.05.2011 Tribunalul constituit din: Presedinte: BOMBO~ ANA OTILIA Grefier: IORDACHEVASILICA
.. .
'

Ministerul Public, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si .Justitie - DNA a fost reprezentat de procuror Anton Eugen. Fe rol proriuntarea asupra exceptiilor invocate in dosarul mai sus mentioriat privind regularitatea actului de sesizare. ' Dezbaterile si luarile de cuvant ale partilor au avut Ioc in sedinta publica din 27.04.2011, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integrarita din prezerita hotarare, cand in stanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, in baza disp. art. 306 Cpp, a amanat pronuntarea la data de 1l.05.2011 E?I 20.05.2011, cand a hotarat urmatoarele: TRIBUNALUL

A.Prin reehizitoriul nr. 28/P/2006 din data de 24. 12. 2008 al Ministerului Public -Parehetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- DNASeetia de Combatere a Infraetiunilor Conexe , , Infractiunilor de Coruptie s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatilor 1. BONTAS VASILE trimis in judecata sub aspectul savarsirii infractiunilor prey de art. 26 rap la art. 10 lit. a din legea nr. 78/2000, eu aplie. art. 75 lit. a C.p., art. 26 C.p. rap. la art. 17 lit d din legea nr. 78/2000 ell ref. la art. 10 lit. a din legea nr. 78/2000 si trimitere la art. 248 C.p. si art. 248/1 C.p., eu aplie art. 75 lit. a C.p., art. 17 lit. c din
1

legea nr. 78/2000 eu trimitere la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 si referire la art. 290 Cp ~i ell aplie art. 41 alin. 2 Cp ~i art. 75 lit. a C.p., art. 25 C.p. rap. la art. 31 alin. 2 Cp ell trirniterela art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 si art. 10 lit a din Jegea nr. 78/2000 si referire la art. 289 alin. 1 Cp- ell aplie art. 75 lit a Cp, art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 ell trimitere la art. 23 lit b din legea nr. 656/2002 si ref la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 - ell aplie art. 75 lit a Cp, art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 eu trimitere Ia art. 23 lit a din legea nr. 656/2002 si ref la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 - eu aplie art. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit a Cp., to ate ell aplic art. 33 lit a Cp., 2. COPOS GHEORGHE trimis in judecata sub aspeetul savarsirii infractiunilor prey de art. 17 lit. e din legea 78/2000 eu trimitere la art. 23 lit. b din legea nr. 656/2002 si ref. la art. 10 lit a din Legea nr. 78/2000- ell aplie art.75 lit a Cp, art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 ell trimitere la art. 23 lit a din lege a nr. 656/2002 si ref la art. 10 lit a din Iegea nr. 78/2000 - eu aplie art. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit a Cp, art. 17 lit e din Iegea nr. 78/2000 ell trimitere la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 si referire la art. 290 Cp si ell aplie art. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit a Cp, art. 25 Cp rap la art. 31 alin. 2 Cp eu trimitere la art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 ~i art. ] 0 lit a din legea nr. 78/2000 si referire la art. 289 alin. 1 Cp- eu aplie art. 75 lit a Cp , art. 279 alin. 1 din legea nr. 297/2004 eu trimitere la art. 245 alin. 3, art. 246 lit. a si b eu ref la art. 245 si, respeetiv art. 248 eu ref 1a art. 244 alin. 5 si alin. 7 lit a - din acelasi aet normativ- eu aplic art. 13 Cp, at. 41 alin. 2 Cp ~i art. 75 lit. a Cp. 3. FILIP ION trimis in judecata sub aspectul savarsirii infractiunilor pre v de art. 17 lit. e din legea 78/2000 eu trimitere la art. 23 lit. b din legea nr. 656/2002 si ref. la art. 10 lit a din Legea nr. 78/2000- eu aplic art. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit a Cp, art. 31 alin. 2 Cp. eu trimitere la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 si mi. 10 lit a din legea nr. 78/2000 si ref la art. 289 alin. 1 Cp si eu aplie art. 41 alin. 2 Cp ~i art. 75 lit a Cp, art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 eli trimitere la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000~i referire la art. 291 ell apJie art. 41 alin. 2 Cp, art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 ell trimitere la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 si referire la art. 290 Cp si eli aplie art. 75 lit. a Cp, toate ell ap1ie art. 33 lit a Cp., 4. GHINEA NICULAIE, trimis In judecata sub aspeetul savarsirii infractiunilor prey de art. 279 alin. 1 din legea nr. 297/2004 eu trimitere la art. 247 ell ref la art. 245 alin. 3 si, respeetiv art. 248 eli ref la art. 244
2

alin. 5 si alin. 7 lit a - din acelasi aet normativ- eu aplie art. 13 Cp, art. 41 alin. 2 Cp ~i art. 75 lit. a Cp 5. JUNCU aCTA VIAN, trimis in judecata sub aspeetul savarsirii infractiunilor prey de art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 eu trimitere la art. 23 lit. b din legea nr. 656/2002 si ref la art. 10 lit. a din legea nr. 78/2000 - eli aplie art. 75 lit a Cp, art. 17 lit e din Iegea nr. 78/2000 eu trimitere la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 si referire la art. 290Cp ~i eu aplie. art 41 alin. 2 Cp, si ali. 75 lit. a Cp, art. 25 Cp eu rap 1a art. 31 alin. 2 Cp eu trimitere la ali. 17 lit e din legea nr. 78/2000 si art 10 lit a din legea nr. 78/2000 si referire la art. 289 alin. 1 Cp- eu aplie art. 75 lit a Cp, art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 - ell aplie art. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit. a Cp, to ate eu aplie art. 33 lit a Cp; 6. MAXIM lOAN trimis in judecata sub aspeetul savarsirii infractiunilor prey de art. 26 rap la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 eu aplie art. 75 lit. a Cp, art. 26 Cp rap la art. 17 lit d din legea nr. 78/2000 eu ref la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 si trimitere la art. 248 Cp ~i art. 248/1 Cp, eu aplie. art. 75 lit. a Cp, art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 eu trimitere la art. 23 lit b din legea nr, 656/2002 si ref la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 - ell aplie. ali. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit a Cp, art. 31 alin. 2 Cp eu trimitere la art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 si art. 10 lit a din legea nr. 78/200 si ref la art. 289 alin. 1 Cp, eu aplie. art. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit. a Cp, art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 eu trimit. la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 si ref la art. 291 Cp, toate ell aplie art. 33 lit aCp. 7. PANTIS SORIN trimis In judecata sub aspeetul savarsirii infractiunilor prey de art. 279 alin. 1 din legea nr. 297/2004 eu trimitere la art. 247 eu ref Ia art. 245 alin. 3, art. 246 lit. a si b eu ref la mi. 245 si, respectiv art. 248 eu ref la art. 244 alin. 5 si alin. 7 lit a - din acelasi act normativ- eu aplie. art. 13 Cp, art. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit. a Cp. 8. PRECUP ILIE trimis In judecata sub aspectul savarsirii infractiunilor pre v de art. 26 rap la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000, ell aplie art. 75 lit. a Cp, art. 26 Cp rap la art. 17 lit d din legea nr. 78/2000 eu ref la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 si trimitere la art. 248 Cp si art. 248/1 Cp, ell aplie. art. 75 lit. a Cp, art. 26 Cp rap la art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 eu trimitere la art. 23 lit b din legea nr. 656/2002 si ref la art. 10 lit a din Iegea nr. 78/2000 - cu aplie. art. 75 lit a Cp, toate ell aplie art. 33 lit a Cp.

·9. ROZA GIULIO GIUZEPE trimis In judecata sub aspectul savarsirii infractiunilor prey de art. 26 rap la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000, eli aplie art. 75 lit. a Cp, art. 26 Cp rap la art. 17 lit d din legea nr. 78/2000 eu ref la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 si trimitere la art. 248 Cp si art. 248/1 Cp, ell aplie. art. 75 lit. a Cp, art. 17 lit e din legea nr. 78/2000 eli trirnitere la art. 23 lit a din legea nr. 656/2002 ~i ref la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 - eu aplie. art. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit. a Cp., art. 279 alin. 1 din legea nr. 297/2004 ell trimitere la art. 245 alin, 1 si 3, art. 246 lit. a ~i b eu ref la art. 245 si, respeetiv art. 248 eli ref. La art. 244 alin. 5 9i alin. 7 lit a- din acelasi act normativ- eli aplie. art. 13 Cp, art. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit a Cp, toate ell aplie. art. 33 lit a Cp, 10. STOLOJANU MIHAl trimis in judecata sub aspectuI savarsirii infractiunilor prey de art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 ell aplic art. 75 lit. a Cp, art. 17 lit d din legea nr. 78/2000 eli ref la art. 10 lit a din lege a nr. 78/2000 si trirnitere la art. 248 Cp si art. 248/1 Cp, eu aplie. art. 75 lit. a Cp, ambele eu aplie art. 33 lit a Cp, 11. SUSANU NICU ROMEO trimis In judecata sub aspectul savarsirii infractiunilor prey de art. 26 rap la art. 10 lit a din legea nr. 78/2000, eu aplie art. 75 lit. a Cp, art. 26 Cp rap la art. 17 lit d din legea nr. 78/2000 eu ref la art. 10 lit a din lege a nr. 78/2000 $1 trimitere la art. 248 Cp si art. 248/1 Cp, eu aplic. art. 75 lit. a Cp, ambele eu aplie. art. 33 lit a Cpo 12. VODISLA V GEORGE trimis in judecata sub aspeetul savarsirii infractiunilor prey de art. 10 lit a din legea nr. 78/2000, eu aplie art. 75 lit. a Cp, art. art. 17 lit d din legea nr. 78/2000 eu ref 1a art. 10 lit a din legea nr. 78/2000 ~i trimitere la art. 248 Cp si art. 248/1 Cp, eu aplie. art. 75 lit. a Cp, ambele eu aplic. art. 33 lit a Cp, 13. VOICULESCU CAMELIA RODICA trimisa In judecata sub aspectul savarsirii infractiunilor prey de art. 279 alin. 1 din legea nr. 297/2004 eli trimitere la art. 247 eu ref la art. 245 alin. 1 si, respeetiv art. 248 cu ref la art. 244 alin. 5 si alin. 7 lit. a- din acelasi act normativ- ell aplie. art. 13 Cp, art. 41 alin. 2 Cp si art. 75 lit. a Cp. La termenul din data de 24. 04. 2011, inculpatii Ghinea Nicolae, Copos Gheorghe si Vodislav George au invocat exceptiile nulitatii urrnaririi penale si sesizarii instantei solicitand admiterea exceptiilor si restituirea eauzei la procuror In vederea refaeerii urrnaririi penale si a reehizitoriului.

Astfel, inculpatul COPOS GHEORGHE arata ca, potrivit art. 263 alin. 1 C.p.p. rechizitoriul trebuie sa se limiteze la fapta si persoana pentru care s-a efectuat urmarirea penala, ceea ce, presupune 0 urmarire penala legal inccputa. Plecand de la aceasta premisa, verificarea modului in care au fost respectate dispozitiile legale referitoare la sesizarea instantei, nu trebuie sa se limiteze doar la cuprinsul rechizitoriului, ci trebuie sa priveasca toate actele procesuale si procedurale care stau la baza acestuia si care se reflecta In continutul sau. Ca atare, controlul preliminar de regularitate a actului de sesizare a instantei ~i de verificare a dispozitiilor legale privitoare la sesizarea instantei incJude si examinarea modului de respectare a dispozitiilor legale privitoare la inceperea urmaririi penale, efectuarea urrnaririi penale fata de invinuitsi punerea in miscare a actiunii penale. In speta, Ordonanta din 30.03.2007 prin care s-a inceput urrnarirea penala impotriva mea a fost emisa cu incalcarea flagranta a prev. art. 228 alin. 1 C. pro pen., deoarece lipseste una din conditiile de forma necesare inceperii urmaririi penale ~i anume sesizarea organului de urmarire penala, intr-adcvar, potrivit textului procedural mentionat, "organul de urmarire penala sesizat in vreunul din modurile prevazute in art. 221 dispune prin rezolutie inceperea urmaririi penale ... Or, aici la baza inceperii urmaririi penale se afla, asa cum rezulta din preambulul ordonantei, "lnaterialul de urmarire penala", facandu-se trimitere la actele de urmarire penala efectuate fata de alte persoane, tara sa arate in concret in ce constau acestea si care sunt datele sau indiciile temeinice (conditia pozitiva) din care rezulta savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. Totodata, nu se face nicio mentiune cu privire la actul de sesizare prevazut de lege (art. 221 ,C.pr.pen.), iar din examinarea materialu1ui care sta la baza acestei ordonante, rezulta ca, 'in mod obiectiv, ordonanta nu este precedata de vreunul din actele de sesizare prevazute de lege, conditie care este indispensabila inceperii urmaririi penale, COnfOf111 art. 228 alin. 1 C.pr.pen. In conditiile in care nu s-au efectuat nici acte premergatoare, contrar exigentelor art. 228 alin. 1 C.pr.pen., care obligau organul de urmarire penala la intocmirea unui proces verbal 'in conditiile art. 224 alin. ultim C.pr.pen., care putea sta la baza unei rezolutii de incepere a urmaririi penale, materialul de urmarire penala privind alte fapte si alte persoane
II.

invocat 'in preambulul ordonantei din 30.03.2007 obliga organul de urmarire penala la 0 noua sesizare din oficiu, incheind un proces-verbal In acest sens, in eonformitate eu art. 221 alin. 1 C. pr. pen. In consecinta, in absenta unui proces-verbal de sesizare din ofieiu privind pretinsa fapta pentru care s-a dispus inceperea urmaririi penale In privinta mea si eventual a unui proces verbal de constatare a efectuarii actelor premergatoare, ordonanta de incepere a urmaririi penale din data de 30.03.2007, care trebuia sa fie rezolutie, potrivit legii apare ca fiind intocmita cu nerespectarea conditiei prev. 228 alin. 1 C. pr, pen., eeea ce lipseste de valabilitate dispozitia de incepere a urmaririi penale, printre alte1e, pentru infractiunea prev, de art. 23 alin. 1 lit. a din legea nr. 656/2002, cu apliearea art. 41 alin. 2 C.pen. si 75 lit. a C.pen., singura care se regaseste in dispozitivul rechizitoriului intocmit la data de 24.12.2008. In acelasi fel, si ordonanta din 26.06.2008, prin care s-a dispus extinderea cercetarilor $i inceperea urmaririi penale pentru infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata (prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 290 C.pen. $i aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 75 lit. a C.pen.), instigarea la infractiunea de participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual (prevazuta $i pedepsita de art. 25 C.pen. raportat la art. 31 alin. 2 C.pen. eu trimitere la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 si referire 1a art. 289 alin. 1 C.pen. eli ap1icarea art. 75 lit. a C.pen.), spalare de bani (prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. e din Legea 11r. 78/2000 eu trimitere 1a art. 23 lit. b din Legea nr. 65612002 si referire la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu apliearea art. 75 lit. a C.pen.), spalare de bani (prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 si referire la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. $i art. 75 lit. a C.pen.),folosirea de informatii privilegiate pentru dobandirca pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane direct ori indirect de instrumente financiare la care aceste informatii se refera spalare de bani (prevazuta si pedepsita de art. 279 alin.1 din Legea nr. 297/2004 raportat la art. 245 alin.3 din acelasi act normativ si aplicarea art. 13, art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. a C.pen.), dezvaluirea de informatii privilegiate si recomandarea facuta altar persoane de a dobandi sau instraina instrumentele financiare 1a care se refera aeele informatii , spalare de bani (prevazuta si pedepsita de art. 279 alin. 1 din Legea nr.
6

297/2004 raportat 1a art. 246 lit. a si b si referire la art. 245 din acelasi act norrnativ eu apliearea art. 13, art. 41 alin. 2 C.pen.), efectuarea, impreuna eu alte persoane, 'in mod concertat de operatiuni de manipulare a pietei spalare de bani (prevazuta si pedepsita de art. 279 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 raportat Ia art. 248 si referire la art. 244 alin. 5 si alin. 7 lit. a din acelasi act normativ eu apliearea art. 13, art. 41 alin. 2 si art. 7S lit. a C.pen.), toate cu apliearea art. 33 lit.a C.pen. a fost data cu incalcarea dispozitiilor art. 228--alin. 1 C.pr.pen., nefiind precedata nici de sesizare intr-unui din mcdurile prevazute de art. 221 C.pr.pen. ~i nici de acte premergatoare. Ordonanta din 26.06.2008 a fast data si eu incalcarea art. 238 C.pr.pen., deoarece nu este precedata de existenta vreunor date eu privire la participarea si a unei alte persoane la savarsirea aceleiasi fapte, ei se pretinde constatarea de fapte noi, Or, pentru aceasta, organul de urrnarire penala avea obligatia de a face aplicarea dispozitiilor legale referitoare la procedura de incepere a urmaririi penale pentru care unicul sediul de reglementare 11 reprezinta art. 228 alin.l C.pr.pen. Cu privire la sanctiunea procesuala care intervine in aceasta situatie, s-a invoeat reeenta decizie a Completului de 9 judecatori a inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 219/07.04.2008 pronuntata 'in dosarul penal nr. 11046/1/2007, prin care s-a statuat ca daca rezolutia de incepere a urmaririi penale a fost data cu incalcarea prev. mi. 228 alin. 1 raportat 1a art. 221 alin. 1 C. pr. pen., neexistand un procesverbal de sesizare din oficiu incheiat de organul de urmarire penala, sunt incidente dispozitiile art. 332 alin. 2 C. pro pen. privind restituirea dosarului la procuror pentru refacerea urmaririi penale. S-a mai ararat ca In conformitate eu art. 221 C. pro pen., sesizarea organului de urmarire penala se poate face prin plangere sau denunt ori acesta se poate sesiza din oficiu cand afla pe orice cale ca s-a savarsit a infractiune, iar in aceasta din urma situatie, organul de urrnarire penala Inchcie un proces-verbal in acest sens. Sub acest aspect, asa cum a argumcntat si instanta suprema, se poate constata, pe de 0 parte, di la baza ordonantelor de incepere a urmaririi penale in ceea ce rna priveste nu au stat aete premergatoare privind propriile fapte, asa cum pretinde In mod expres art. 228 alin. 1 C. pr. pen. si pe de alta parte ca a lipsit aetul de sesizare prevazut de lege, respectiv procesul-verbal de sesizare din oficiu, mentionat de art. 221 alin. 1 C. pI. pen.
o

Practic, ordonantele de incepere a urmaririi penale din 30.03.2007 ~i 26.06.2008 evidentiaza 0 dubla nelegalitate: mai Intai inexistenta vreunei sesizari a organului de urmarire penala intr-unui din modurile prey. in art. 221 alin. 1 C. pr. pen. si apoi absenta unor acte prernergatoare efectuate privind presupusa fapta retinuta in sarcina mea si care trebuiau sa fie precedate de actul de sesizare prevazut de lege, atat timp cat in eonformitate ell art. 228 alin. 1 teza a Ii-a C. pI. pen. conditiile de fond privind inceperea urmaririi penale trebuie sa rezulte din euprinsul actului de sesizare sau a actelor premergatoare efectuate. Consecinta este lipsirea de valabilitate a dispozitiilor de incepere a urmaririi penale consemnate in cele doua ordonante (nulitate relativa) si fata de prev. ali. 263 alin. 1 C. pro pen. potrivit carora "rechizitoriul trebuie sa se Iimiteze la fapta si persoana pentru care s-a efectuat urmarirea penala ...", nulitatea absoluta a rechizitorului, caz In care rernediu procesual este restituirea dosarului la procuror in vederea refacerii urrnaririi penale pentru cazul prev. de art. 332 alin.2 C. pro pen .. 2. Rechizitoriul a fost intocmit eu incalcarea prev. art. 262 alin. 1 C. pro pen. potrivit carora procuroruI poate trece la intocmirca rechizitoriului prin care dispune trimiterea in judecata sau punerea In miscare a actiunii penale si trimiterea In judecata, dupa caz, dear daca 'in prealabil constata ea urmarirea penala este completa, fiind precedat in mod obligatoriu de prezentarea materialului de urrnarire penala in conformitate eu prev. art. 250 si 251 C. pro pen. Prezentarea materialului de urmarire penala este obligatorie si fata de invinuit 111 conforrnitate cu prevo art. 257 C. pr. pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 281/2003. Conform art. 251 C. pr. pen. despre adueerea la indeplinire a dispozitiilor prev. in art. 250, organul de urmarire penala intocmeste proces-verbal 'in care consemneaza si declaratiile, eererile si raspunsurile ineulpatului. Contrar acestor exigente, procurorul a ornis practie sa Ii prezinte materialul de urmarire penala ell respeetarea conditiilor prey. de art. 250 C. pro pen .. Asertiunea procurorului din rechizitoriu 'in sensul ca mi-ar fi fost prezentat materialul de urrnarire penala, invocand In acest sens procesul-verbal din 30.10.2008, in care s-au consemnat ca nu mi sau adus la cunostinta in mod detaliat faptele care au fost retinute si am invoeat exceptia earacterului incornplet al urmaririi penale, de solutionarea careia depinzand insasi admisibilitatea prezentarii
8

materialului de urmarire penala, nu echivaleaza cu respectarea dispozitiilor mi. 257 C.pr.pen. privind prezentarea materialului de urmanre penala, Practic, procurorul a trecut la intocrnirea rechizitoriului rara ca 'in prealabil sa parcurga doua etape care sunt obligatorii si care conditioneaza insasi legalitatea actului de sesizare a instantei si anume: constatarea caracterului complet a1 urmaririi penale si prezentarea materialului de urmarire penal a, care nu se rezuma doar 1a intocmirea procesului verbal, ci trebuie sa presupuna parcurgerea in mod succesiv a celor trei momente pe care Ie prevede art. 250 C.pr.pen.: sa imi puna in vedere ca am dreptul de a lua cunostinta de materialul de urmarire penala, aratandu-i ~i incadrarea juridica a faptei savarsire; sa-rni asigure posibilitatea de a lua de indata cunostinta de material; sa Ina intrebc, dupa ce am Iuat cunostinta de materialul de urmarire penala, daca am de formulat cereri noi sau daca doresc sa fac declaratii. , Comunicarea scrisa adresata de procuror 'in sensul ca are posibilitatea de a lua la cunostinta de continutul materialului de urmarire penala in perioadele 20-24, 27-29.10.2008 nu echivaleaza cu indeplinirea de catre procuror a obligatiei prevazute de mi. 250 lit. b C.pr.pen., respectiv aceea de a asigura posibilitatea efectiva de a lua de indata cunostinta de material. Totodata, atat timp cat avea de formulat cereri noi, conform art. 250 lit. C.pr.pen., proeurorul nu putea . considera finalizata procedura de prezentare a. materialului de urmarire penala, Astfel, asa cum insusi procurorul retine in rechizitoriu, la data de 6.11.2008 a solicitat efectuarea in cauza a unei expertize de speeialitate avand obiective similare ell cele ale rapoartelor de constatare tehnico-stiintifica, pe care, la fe1, Ie-a contestat printr-o cerere separata. Aceasta cerere i-a fost respinsa insa in mod nejustificat prin ordonanta din 12.12.2008, ell motivarea absurda ca proba solicitata nu este utila, deoarece, in conformitate cu art. 11 alin. 3 din aUG nr. 43/2002, constatarile tehnico-stiintifice intocmite de specialistii DNA sunt mijloace legale de proba, Consecinta nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la prezentarea materialului de urmarire penala este aceeasi ~i anume nulitatea absoluta a rechizitoriului in raport de prevederile art. 262 C. pro pen., deoarece urrnarirea penala nu este completa, Ca atare, fiind caz de nerespectare a dispozitiilor legale referitoare la sesizarea instantei, unicul remediu procesual este, in conformitate cu prev. art.
9

332 alin. 1 C. pr. pen., raportat la art. 197 alin. 2 C. pr. pen., restituirea dosarului la procuror pentru refacerea urmaririi penale. 3. Au fast nesocotite in mod flagrant prevederile art. 255 C.pLpen care prevad ca in cauzele in care nu a fost pus a in miscarea actiunea penala, organul de cercetare, dupa efectuarea actelor de cercetare penala potrivit art. 232. daca exista invinuit in cauza si constata ca impotriva acestuia sunt suficiente probe, procedeaza la 0 noua ascultare a invinuitului, aducindu-i la cunostinta invinuirea si intrebindu-l daca are noi mijloace de aparare, iar daca invinuitul nu a propus noi probe sau propunerea sa nu a fost gasita terneinica ori daca cercetarea a fost completata potrivit propunerilor facute, cercetarea se considera terminata". Contrar acestor prevederi, se observa ca in speta, procurorul care a efectuat urmarirea penala a ignorat si aceste prevederi trecand direct la prezentarea materialului de urmarire penala, desi , nefiind parcursa procedura mentionata mai sus nu era indeplinita una din conditiile prevazuta de art. 250 C.pr.pen , privind caracterul complet aJ urmaririi penale. Este adevarat ca, in urma modificarilor intervenite prin L.28112003 art. 257 C.pr.pen prevede obligativitatea prezentarii materialului de catre procuror si in cazul Invinuitului, dispunand ca "procurorul primind dosarul, ii chema pe invinuit si ii prezinta materialul de urmarire penala, potrivit art. 250 si urm. care se aplica in mod corespunzator". Aceasta nu inseamna insa ca prevederile art. 255 c.pr. pen. nu isi mai gasesc aplicarea, ci dimpotriva ele au fost mentinute ca 0 garantie suplimentara creata de legiuitor pentru situatia in care urmarirea penala s-a efectuat fara ca actiunea penala sa fie pus a in miscare.Ea este justificata de diferenta de pozitie procesuala intre invinuit si inculpat, invinuitul fiind un simplu subiect de drepturi si obligatii procesuale, evident, mult mai vulnereabil decat un inculpat care este parte in proces si care beneficiaza de 0 plenitudine de drepturi si obligatii procesuale. Remediul procesual este nulitatea relativa, insa cum omisiunea ascultarii invinuitului inainte de prezentarea materialul de urmarire penala si de intocmirea rechizitoriului face ca toate actele ulterioare sa nu fie valabile, deterrninand inclusiv nelegala sesizare a instantei, sanctiunea este in final nulitatea absoluta a rechizitoriului conform art. 197 alin.2 C.pr.pen cu aceeasi consecinta a restituirii dosarului 1a procuror in vederea refacerii urmaririi penale conform art. 332 alin. 2 C.pr.pen.
Ii

10

4. Potrivit art. 263 alin. 1 C.pr.pen., rechizitoriul trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile prevazute de ali. 203, datele privitoare la persoana inculpatului, fapta retinuta in sarcina sa, incadrarea juridica si probele pe care se intemeiaza invinuirea. Contrar acestor prevederi, rechizitoriul nu contine 0 stare de fapt si nu prezinta faptelemateriale pentru care a fost intocmit, ci contine reproduceri ale mijloacelor de proba si ale actelor procedurale intocmite, inclusiv fotografii ale i11 culpat i101', ceea ce este nepermis atat din perspecti va art. 21 alin. 3, art. 23 alin. 12, art. 26, art. 27 si art. 11 si 20 din Constitutie, raportat la art. 6 si 8 din Conventia europeans privind dreptul la un proces echitabil ~i dreptul la protectia vietii private, a domiciliului si a corespondentei. Copierea mijloacelor de proba si a continutului actelor procedurale Intocmitc pe tot parcursul desfasurarii urmaririi penale, inclusiv declaratii ale partilor si ale martorilor ori inscrisuri, cum sunt procesele verbale intocmite in cursul urrnaririi penale, tara nicio referire la elementele de fapt care limiteaza rechizitoriul (fapta ~i persoana, conform art. 263 alin. 1 C.pr.pen.) nu echivaleaza cu 0 descriere a unei stari de fapt, care trebuie sa fie proprie a procurorului si sa ref1ecte invinuirca, ceea ce nu satisface exigentele art. 263 C.pr.pen. Acest procedeu este in mod flagrant contrar art. 263 alin. 1 C.pr.pen., reflecta consecventa procurorului care a 'intoem it rechizitoriul care, in mod gresit, se motiveaza chiar in cuprinsul rechizitoriului in sensul ca gradul de detaliere a invinuirii este lasat la aprecierea organului judiciar. Procedand 'in acest fe.1 si sesizand instanta penala cu un rechizitoriu care nu coniine 0 stare de fapt, ci contine doar 0 prezentare sintetica a continutului mijloacelor de proba, uncle dintre ele fiind reproduse partial sau integral, lipseste instanta penala de posibilitatea de a-si delimita obiectul judecatii 'in conformitate eu prevderile art. 317 C.pr.pen., care stabilesc rara dubiu ca judecata sc margineste la fapta si la persoana aratate 111 actul de sesizare a instantei. Or, daca lipseste insasi prezentarea faptei materiale, este impiedicata insasi judecata. In acest sens, solicita sa se constatate ca 'in privinta falsului in inscrisuri sub semnatura privata, din rechizitoriu nu rezulta 'in ce a constat activitatea mea de falsificare, eare este inscrisul falsifieat, care sunt consecintele juridice si care sunt actiunile care fac parte din continutul infractiunii continuate. Cum art. 290 .C.pen. stabileste ca
11

falsul in inscrisuri sub semnatura privata presupune un fals material era necesar ca in cuprinsul rechizitoriului sa se arate daca a avut lac a contrafacere a scrierii sau a subscrierii, 0 alterare a continutului , inscrisului in orice mod de natura sa produca consecinte juridice. Totodata, din cuprinsul rechizitoriului nu rezulta legatura de scop eu vreuna din infractiunile de coruptie sau asimilate infractiunilor de coruptie, In absenta careia nu poate fi retinuta 0 atare incadrare

juridica.
In privinta instigarii la participatia improprie la infractiunca de fals inteleetual, rechizitoriul nu precizeaza pe cine arn instigat si care este fapta prevazuta de legea penala care ar fi fost savaqita de 0 persoana in calitate de autor, cunoscand fiind faptul di instigarea este relevanta din punct de vedere al legii penale numai atunci cand activitatea de instigare priveste 0 fapta prevazuta de legea penala care trebuie sa fie realizata de 0 persoana 'in calitate de autor (instigatorul indeamna pe altul sa savarseasca 0 fapta, sugerandu-i mai intai ideea savarsirii acelei fapte ~i facandu-I apoi sa accepte aceasta idee si sa treaca la realizarea ei). Referitor la infractiunile de spalare de bani, din cuprinsul rechizitoriului nu rezulta care sunt infractiunile premisa din care se presupune ca provin bunurile care formeaza obiectul material al unei asemenea categorii de actiuni. Se vorbeste de ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei bunurilor, dar nu se mentioneaza in ce consta activitatea concreta.susceptibila sa fie imputata cu acest titlu. Totodata, se preia denumirea infracti unii retinandu-se in privinta revazute de art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002 ca bunul imobil pretins a fi cumparat la un pre] derizoriu ar fi fost "spalat" inainte de a ajunge in proprietatea lui Filip lon, rara sa se dea nieio explicatie factuala Cli privire la acesta si rara sa se arate in concret care este fapta sa. In privinta infractiunii prevazute de art. 23 lit. a din legea nr. 656/2002, expunerea din rechizitoriu se limiteaza doar la 0 prezentare a contractelor de vanzare autentificate, ranl nieiun element de fapt, facandu-se doar 0 referire generica la etape pe care procurorul Ie considera specifice operatiunilor de spalare de bani, respectiv plasarea, stratifiearea si integrarea. Procedandu-se in acest fel, s-a ornis sa se prezinte In rechizitoriu elementele de fapt indispensabile unei infractiuni de spalare de bani in sensul art. 23 lit.a din legea or. 656/2002, care stabileste ca nu orice schimbarea sau transfer de bunuri
12

constituie infractiune, ci numai cea realizata de faptuitor cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni si In scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau In scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei. Cu privire Ia infractiunea de manipulare a pietei de capital pretinsa a fi savaqita in trei modalitati, care sunt alternative, rechizitoriul este lipsit de orice elemente de fapt, ornitand sa prezinte fapte concrete privind folosirea de inforrnatii privilegiate, transmiterea acestora altar persoane ori efeetuarea impreuna eu aite persoane de operatii de manipulate in sensul prevederilor Legii nr. 297/2004 sau a aUG nr. 28/2002, la care se face trimitere in rechizitoriu. Prin prisma prevederilor art. 300 alin. 1 si 2 C.pr.pen., pentru acest motiv, solicits sa se constate ca sesizarea nu s-a facut potrivit legii si ca, avand in vedere nesocotirea in mod flagrant a prevederilor art. 263 alin. 1 C.pr.pen .. nefiind prezentata 0 stare de fapt proprie prin care sa se stabileasca limitele obieetului judecatii, prima instanta, conform art 317 C.pLpen., neregularitatea nu poate fi inlaturata de indata si nici prin acordarea unui termen in acest scop. De aceea, in acest caz, In conformitate cu art. 300 alin. 2 partea finala C.pLpen., tinand seama si de prevederile art. 332 alin. 2 C.pr.pen., unieul remediu II reprezinta restituirea dosarului la procuror, inclusiv restituirea rechizitoriului, cu consecinta refacerii acestuia, fiind caz de reluare obligatorie a urmaririi penale, conform mi. 270 lit. b C.pr.pen. 5. Potrivit art. 262 alin. 1 C. pI'. pen. procurorul poate proceda la rezolvarea cauzei, inc1usiv la intocmirea rechizitoriului ~i sesizarea instantci doar atunci cand constata, In prealabil, ca au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului si ca exista probele necesare si legal administrate. Plecand de la aeeste dispozitii eu valoare de principiu, se poate observa ca intregul dosar de urmarire penala finalizat eu rechizitoriu se bazeaza pe doua rapoarte de constare tehnico-stiintifica dispuse in baza Rezolutiilor din 20 aprilie 2007 si respectiv 23 februarie 2007. Rapoartele de constatare tehnico-stintifica au fast dispuse eu incalcarea prevederilor art. 112 cod procedura penaIa, intrucat in cauza , asa dupa CUIn reiese din actele dosarului si din chiar cuprinsul obiectivelor dispuse de catre procuror nu este indeplinita niciuna din conditiile premisa cerute de textul procedural pentru a se putea dispune 0 constatare tehnico-stiintifica respectiv nu
13

exista pericolul de disparitie a unor mijloace de proba sau a unor situatii de fapt si nici necesitatea lamuririi urgente a unor fapte sau imprejurari ale cauzei, nerezultand existenta acestor temeiuri nici chiar din cuprinsul rezolutiei atacte. Vatamarea procesuala adusa este evidenta fiind lipsit de garantiile procesuale oferite de dreptul de a putea face observatii cu privire 1a intrebarile puse de procuror expertului, de a putea cere rnodificarea sau completarea lor sau chiar de a solicita objective proprii, De asemenea , arata ca au fost lipsiti de posibilitatea de a numi un expert parte care sa participe la efectuarea expertizei, Sanctiunea procesuala este nulitatea absoluta a actului de sesizare a instantei conform art. 262 alin. 1 raportat 1a art. 197 alin. 2 c. pr. pen., iar remediul procesual este restituirea dosarului la procuror pentru refacerea urmaririi penale conform art. 332 alin. C. pro pen. Inculpatul VODISLA V GEORGE arata ca, potrivit dispozitiilor art. 263 alin. 2 CPP este obligatoriu ca in rechizitoriu sa fie rnentionat: "numele si prenumele persoane/or ce trebuie citate in instanta, eu indicarea calitatii lor in proces si locul unde urrneaza a fi citate". Se impunea ca procurorul sa mentioneze in rechizitoriu numeie si adresele TUTUROR , MARTORILOR audiati in faza de urmarire penala, pentru ca acestia sa fie audiati S1 in fata instantei de judecata, astfel incat instanta sa isi formeze in mod obiectiv propriile convingeri cu privire la realitatea si exactitatea celor declarate, iar partile dosarului sa-si poata exercita dreptul de a pune intrebari acestora, potrivit dispozitiilor art. 327 alin. 1 CPP. In cazul Rechizitoriului din data de 24.12.2008 intocmit de domnul procuror Emilian Eva, observam ca in cadrul capitolului in care sunt enuntati martorii, lipsesc 4 martori ce au fost audiati in faza de urmarire penala (CIOBANU FLORENA, CHITA DAN, GRIGORlU ION si STANCU FLORINA GEORGETA), desi, in cuprinsul acestui . Rechizitoriu se fae trimiteri la declaratiile acestora. Mai mult, nu exista nicio referire in cuprinsul Rechizitoriu1ui 1a eventuala motivatie a procurorului in baza careia nu a mai solicitat citarea de catre instanta de judecata a acestor persoane . Dupa cum s-a mentionat, este necesar ca toti
14

martorii ce au fost audiati in faza de urmarire penala sa fie audiati si de catre instanta de judecata, organul de cercetare penala neavand dreptul de a decide, dupa audierea tuturor martorilor din cauza, care dintre acestia sa fie audiati si de catre instanta, In acelasi sens, se mentioneaza si faptul ca dispozitiile art. 327 alin. 3 Cl'P se refera expres si limitativ la situatia in care ascultarea vreunuia din rnartori nu mai este posibila. Acest aspect a1 irnposibilitatii ascultarii vreunuia din martori se constata de catre instant ,a de j udecata in cursu I procesului penal si nu de cafre procuror, care poate eel mult sa indice motivele pentru care audierea acestora nu mai este posibila. 2. Rechizitoriului excede limitele de continut reglementate de 31i. 263 alin. 1, 2 si 3 CPP, prin prezentarea unor rezumate ale declaratiilor luate in faza de urrnarire penala: Este de neinteles ratiunea in baza careia procurorul a procedat la prezentarea de rezumate ale declaratiilor persoanelor ce au fost audiate in faza de urmarire penala in cuprinsul Rechizitoriului, din moment ce formularele pe care aceste declaratii au fost luate si care cuprind textul integral al declaratiilor se afla in cuprinsul dosarului de urmarire penala. In cuprinsul rechizitoriului trebuiau doar indicate "probele pe care se intemeiaza invinuirea", urmand ca instanta de judecata sa le analizeze, in totalitate si sa retina aspectele relevante. Chiar daca s-ar aprecia ca este normal ca procurorul sa isi intareasca sustinerile cu declaratiile martorilor audiati in cauza, prezentarea de rezumate ale acestor declaratii intr-un capitol separat al RechizitoriuIui, scos din context si fara a se indica ce anume se doreste a se proba prin intermediul acestor rezumate ale declaratiilor este profund nelegala. Nu exista niciun text de lege care sa perrnita procurorului sa intocmeasca rezumate ale dec1aratiilor martorilor sau invinuitiilor din cauza si sa , prezinte aceste rezumate in actul de sesizare al instantei, rezumate in eare se prezenta doar aspectele convenabile din punctul de vedere al acuzarii, Mai mult, s-a apreciat ca prin aceasta maniera de prezentare a declaratiilor se incearca a se da acestora 0 anumita conotatie convenabila acuzarii, incercand a se induce astfel judecatorului un anumit punct de vedere asupra acestor declaratii, II. Motive care
15

impun restituirea dosarului la Parehet pentru lamurirea unor neclaritati din actul de sesizare si pentru corectarea unor erori materiale din cuprinsul acestuia: 1. In cuprinsul Rechizitoriului nu se face 0 indicare clara a probelor: Rechizitoriul din data de 24.12.2008 este lacunar in ceea ce priveste indiearea mijloacelor de proba ce au fost administrate in cauza. Dupa ce in euprinsul descrierii situatiilor de fapt retinute de catre proeuror se face referire 1a unele mijloace de proba, de multe ori in afara contextului (I), Rechizitoriul cuprinde la pagina 93 un titlu care probabil desernneaza un capitol al lucrarii, intitulat "Mijloace de proba, acte procedurale (Opis documente)". Se observa lipsa de coerenta si ambiguitatea acestui titlu, neintcleganduse daca se refera la mijloace de proba, la acte procedurale, atat la mijloace de proba cat si la acte procedurale sau daca este un simplu opis al intregului dosar de urmarire penala. Mai muIt, acesta parte a Rechizitoriului euprinde urrnatoarele subcapitole sau subtitluri: "Proceduri invinuiti", "Declaratii martori", Spatiul comercial din B istrita", "Expertize evaluatorii realizate de Preeup Ilie" - ceea ce ii dctermina sa afirme ca acest capitol al Rechizitoriului nu respecta imperativul prezentarii "probelor pe care se 'lntemeiaza 'invinuirea'', asa cum este prevazut de art. 263 alin. 1 CPP. Confuziile din aceasta parte a Rechizitoriului si imposibilitatea obieetiva de a intelege la ee se refera rezulta tocmai din expunerea haotica realizata de procuror in cuprinsul acestui capitol si al subcapitolelor aferente. Astfel: (I) Prima parte a acestui capitol (pag. 93-95) nu prezinta niciun subtitlu care sa indice la ce se refera. Aici s-a proeedat pur si simplu la 0 insiruire a unor documente din dosarul de urmarire penala, pre cum "rezolutia de disjungere din data de 13.12.2006", "Raportul de constatare tehnicostiintifica numarul 216/200611, I!AVAS-relatii ", fisa postului un or invinuiti din cauza, deci un amalgam de acte procedurale, mijloace de proba si alte inscrisuri, In aeest sens, mentiunea "Legislatie aplieabila", ell referire la filele 401-437 din volumul 2 al dosarului de urrnarire penaIa, 11U poate fi catalogata niei ca "proba" si nici ca "act procedural". (II) In continuare, in cadrul subcapitolului intitulat "Proceduri invinuiti" (pag. 95-136) se procedeaza la indiearea unor mijloace de proba in
16

legatura cu unii invinuiti din cauza (procese-verbale, declaratii de invinuit si declaratii de martor insotite de un rezumat al continutului , , , aeestora, etc), a unor diferite acte procedurale (rezolutii, raspunsuri ale proeurorului la diferite cereri etc), dar si a unor alte inscrisuri, preCUI11delegatii ale aparatorilor, comunicari catre invinuiti Mai mult, acest subcapitol nici macar nu se refera la tori lnvinuitii in cauza, lipsind orice rnentiune referitoare la invinuitii Vodislav George si Susanu Nicu-Rorneo. (III) In plus, in cuprinsul Reehizitoriului se face referire la declaratiile unor martori ce au fost audiati in faza de urrnarire penala doar in cadrul subcapitoIuIui intitulat "Declaratii martori (pag. 136), unde se prezinta din nou un rezumat al continutului declaratiilor acestora, fara ca Rechizitoriul sa cuprinda alte referiri la aceste declaratii de martor in cadrul altor capitole si, mai mult, fara ca acesti martori sa fie rnentionati pentru a fi citati de catre instanta de judecata (de exemplu martorul Staneu Florentina-Georgeta). (IV) Intr-o maniera similara, in cadrul subcapitolului intitulat "Spatiul comercial din Bistrita" (pag. 174 din Reehizitoriu) apare mentiunea "Documente aferente vanzarii spatiului comercial din Falticeni" (7!). (V) Si in eadrul subeapitolului intitulat "Expertize evaluatorii realizate de Precup Ilie" sunt indicate 0 serie de documente din dosarul de urrnarire penaia care nu au nicio legatura cu activitatea acestui invinuit, pre cum relatii ONRO sau documente intomite cu ocazia un or verificari efectuate de Garda Financiara, etc. Avand in vedere aspectele indicate mai sus si raportandu-se Ia art. 263 CPP care indica faptul ca Reehizitoriul trebuie sa contina indicarea clara a probe lor pe care se bazeaza invinuirea, s-a apreciat ca Reehizitoriul intocmit in data de 24.12.2008 de catre domnul procuror Emilian Eva este eliptic si ambiguu, facandu-se confuzii evidente intre mijloace de proba, acte procedurale si aIte documente care se afla in cuprinsul dosarului de urrnarire penala. In niciun caz indiearea probelor in cuprinsul Rechizitoriului nu se poate reduce la simpla opisare a totalitatii inscrisurilor din dosarul de urrnarire penala si insiruirea incoerenta si fara logiea a acestor documente. Mai mult, acest capitol nu poate fi apreciat nici ca un opis al dosarului de urmarire penala, avand in vedere ea nu exista continuitate in numerotarea filelor din dosarul de urmarire penala la care se face referire,
II

17

2. In cuprinsul Rechizitoriului nu se face 0 indicare clara a cheltuielilor judiciare: Asa cum prevede art. 263 alin. 3 Cl'P ell raportare la art. 260 lit. c CPP, Rechizitoriul trebuie sa contina date suplimentare referitoare la cheltuielile judiciare. Cu referire la acest aspect, Rechizitoriului i-a fost atasata Nota privind modul de stabilire a cheltuielilor judiciare in lucrarea penala 28/P/2006, in care se face referire la eheltuielile judiciare. Prezentarea activitatilor care au generat aceste eheltuieli judiciare este extrem de larga si ambigua, cuprinzand mentiuni precum II cheltuieli diverse", "redactare" sau "verificari fiscale", fara a se detalia la ce anume se refer a acestea. In plus, faptul ca pentru to ate costurile sunt indicate sume rotunde (5.000 RON pentru "tipizate, xerox, eheltuieli diverse", 2.000 RON pentru "redactare, citatii, eonvorbiri telefonice" si 6.000 RON pentru "verificari fiscale"), cat si faptul ca totalul acestor sume este un multiplu al numarului inculpatilor din cauza (13.000 RON / 13 inculpati = 1.000 RON pentru fiecare inculpat) sugereaza 0 "rotunjire" a acestor sume. In acest sens, apreciaza ca este neeesara 0 detaliere a cheltuielilor judieiare, eu indiearea exacta si detaliata a activitatilor care Ie-au generat. 3. In cuprinsul rechizitoriului s-a strecurat 0 eroare materiala eu privire la stabilirea cheltuielilor de judecata: La pagina 345 din Rechizitoriu, sub denumirea "Alte date ce intereseaza cauza'', gasim urmatorul text: "se stabilesc cheltuieli judiciare in valoare 13.000 RON -suma cc va fi suportata de catre cci paisprezece inculpati, cate 1.000 RON fiecare". Se face mentiunea ca in cauza sunt un , numar de treisprezeee inculpati, nu paisprezece, astfel ineat concluzia din Rechizitoriu cu privire la defalcarea cheltuielilor judieiare pe fiecare inculpate prezinta 0 dubla eroare: atat cu privire Ia numarul inculpatilor, cat si eu privire la cuantumul stabilit in sarcina fiecarui inculpat (13.000 RON impartit la ] 4 inculpati = 928,57 RON). 4. Rechizitoriul nu cuprinde mentiuni referitoare la locul 'intocrnirii: In eonformitate ell dispozitiile 311. 263 CP eu raportare la art. 203 CP, rechizitoriuI trebuie sa contina
18

mentiuni referitoare la data si locul intocmirii. Rechizitoriul , intocmit in cauza de procuror Emilian Eva nu cuprinde nicio mentiune referitoare la locul intocmirii. In acest sens, apreciaza ca antetul de pe prima pagina al Ministerului Public nu poate fi considerat "iocul intocmirii" in sensul textului de lege mentionat, acesta desemnand institutia de la care emana actul in cauza. In conc1uzie, fata de aspectele indicate in cuprinsul prezentei cereri, considera ca Rechizitoriul intocmit in data de 24.12.2008 de dornnul procuror Emilian Eva este atipic din punct de vedere al formei si continutului, prezentand unele aspecte de nelegalitate, erori materiale, precum si 0 multitudine de note, precizari si trimiteri care fac sa se altereze intelesul frazelor, lasand lac unor interpretari care cu siguranta nu sunt in interesul bunei desfasurari a procesului penal sau al unei juste solutionari a cauzei.Avand in vedere motivele de nelegalitate, multitudinea aspectelor care impun lamuriri, precizari, indreptari erori materiale, complexitatea cauzei si volumul foarte mare al inscrisurilor ce formeaza prezentul dosar, apreciem ca multitudinea de neregularitati sesizate nu poate fi inlaturata de indata si nici prin acordarea unui termen de judeeata, astfel ineat solieita trimiterea dosarului la organul de urmarire penala in vederea refacerii Rechizitoriului. Inculpatul GHINEA NICDLAIE,arata ca prin Ordonanta din data de 26.06.2008 procurorul de caz a dispus extinderea cercetarilor si inceperea urmaririi penale impotriva invinuitului GI-IINEA NICULAE, alaturi de alti invinuiti, sub aspectul savarsirii mai multor infractiuni, printre care

se regasesc si urmatoarele infractiuni:


• Folosirea de informatii privilegiate pentru dobandirea pe cont propriu sau pe 'contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refcra (prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 279 alin.l din Legea nr. 297/2004 raportat la art. 247 cu referire la art. 245 aIin.3 din acelasi act normativ, eu aplicarea art. 13 C. pen., art. 41 alin.2 C. pen. ~i a art. 75 lit. a) C. pen.). 2. Prin actul de invinuire se retine ca la data savarsirii acestei infractiuni, fapta era incriminata si sanctionata de un alt act norrnativ, respectiv .U.G. nr. 28/2002, abrogat ulterior prin Legea nr. 297/2004, iar 111 cuprinsul O.D.G. ill. 28/2002 aceasta fapta se regasea la art. 181
19

alin.l cu trimitere la art. 133 alin. 1 si cu referire la art. 132 lit. c). • Efectuarea, impreuna cu alte persoane, in mod eoneertat, de operatiuni de manipulare a pietei de capital (prevazuta si pedepsita de art. 279 alin.l din Legea nr. 297/2004 raportat la art. 248, eli referire la art. 244 alin. 5 ~i alin. 7 lit. a) din acelasi act normativ, eu aplicarea art. 13 C.pen., art. 41 alin. 2 C. pen. si a art. 75 lit. a) C. pen.). Prin aetul de invinuire se retine ca la , data savarsirii acestei infractiuni, fapta era incriminata si sanctionata de un alt act normativ, respectiv O.U.G. nr. 28/2002, abrogat ulterior prin Legea nr. 297/2004, iar in cuprinsul O.D.G. lIT. 28/2002 aceasta fapta se regasea In dispozitiile art. 181 alin.l ell trimitere la art. 130 Iit. a). De asemenea, prin Ordonanta din data de 26.09.2008 s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a unora dintre faptele retinute 111 sarcina invinuitului GHlNEA NICULAIE in sensul ca acesta s-ar face vinovat de savarsirea infractiunilor prevazute si pedepsite de art. 279 alin.l din Legea nr. 297/2004 eu trimitere la art. 247 alin. 5 si alin. 7 lit. a) din acelasi act normativ - eu aplicarea art. 13 C. pen .. art. 41 alin. 2 C. pen. ~i a art. 75 lit. a) C. pen. Prill Rechizitoriul intocmit In data de 24.12.2008 si confirrnat de procurorul sef de sectie prin rezolutia din data de 29.12,2008, s-a dispus, printre altele, trimiterea In judecata a invinuitului Ghinea Niculaie sub invinuirea de a fi savarsit infractiunea prevazuta ~ipedepsita de art. 279 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 eu trimitere la art. 247 eu referire la art. 245 alin. 3 si, respectiv, art. 248 eu referire la art. 244 alin. 5 si alin. 7 lit. a) din acelasi act normativ, eu apliearea art. 13 C. pen., art. 41 alin. 2 C. pen. si art. 75 lit. a) C.pen. - respectiv infractiunea de folosire de informatii privilegiate pentru dobandirea pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct sau indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera si, respectiv, efectuarea impreuna cu alte persoane, in mod concertat, de operatiuni de manipulare a pietei. b) In speta, intre partea expozitiva ~i dispozitivul Rechizitoriului prin care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor exista contradictorialitate sub aspeetul incadrarii juridice pe care procurorul de caz a dat-o infractiunilor de piata de capital cercetate. In cauza a avut loc 0 succesiune in timp a legilor speciale care incrimineaza ca infractiuni faptele descrise anterior. Astfel, la momentul savarsirii faptelor imputate, respectiv intervalul 15.03.2004
20

11.06.2004, acestea erau prevazute si sanctionate de O.V.G. ill. 28/2002. act normativ abrogat ulterior si inlocuit de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Procurorul a retinut ill actul de incepere a urmaririi penale aplicarea art. 13 C.pen., sustinand ca legea noua (Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata ill Monitorul Oficial la data de 29 iunie 2004 ~i care a intrat efectiv i11 vigoare la data de 1 august 2004) ar avea prevederi sanctionatorii mai blande in raport de dispozitiile corespunzatoare ale G.V.G. nr. 28/2002. De altfel, in cursul urrnaririi penale, invinuitul Ghinea Niculaie a formulat plangere impotriva Ordonantei procurorului de caz din data de 26.06.2008, prin care a semnalat ca in mod gresit organul de ancheta a incadrat sub imperiul juridic al Legii nr. 297/2004 fapte care la data savarsirii lor erau eel mult incriminate prin O.U.G. nr. 28/2002. Prin Rezolutia din data de 12.12.2008, procurorul sef a respins ca ncintemeiata plangerea formulata de invinuitul Ghinea Niculaie, cu urrnatoarea motivare: "intrudit nu se puteau invoca dispozitiile normative abrogate, in mod corect procurorul a indicat textul de incriminare din actul normativ in vigoare facand aplicarea art. 13 C.pen." (7!). Cu aIte cuvinte, organul de urmarire penala nu putea sa incadreze juridic faptele penale anchetate in dispozitiile legale in vigoare la momentul pretinsei lor savarsiri, intrucat la rnomentul anchetarii respectivul act norrnativ era abrogat, ceea ce dovedeste eel putin 0 necunoastere a dispozitiilor legale referitoare la activitatea si retroactivitatea legii penale. De altfel, aceasta inconsecventa de rationament juridic subzista ~i in euprinsul actului de sesizare a instantei - respectiv Rechizitoriul into emit in data de 24.12.2008 - in expozitivul caruia faptele sunt cereetate in conformitate eu dispozitiile legale in vigoare Ia data pretinsei lor savarsiri (O.U.O. Ill. 28/2002). pentru ea in dispozitiv inculpatii sa fie trimisi in judecata pentru savarsirea unor fapte incriminate intr-un act normativ intrat in vigoare ulterior (Legea nr. 297/2004). Procurorul de caz j ustifica aceasta inconstanta de incadrari invocand aplicabilitatea 13 C.pen. - legea penala mai favorabila. Daca lnsa se continua aeest rationament atunei intreaga cercetare penala ar fi trebuit efectuata in functie de acei act normativ pe care organul urrnarire penala l-a ales ea fiind legea mai blanda, in speta Legea nr. 297/2004. Cum cele doua acte nonnative au dispozitii diferite, eu incidenta in special asupra definirii terrnenilor care sunt utilizati in
21

latura obiectiva a infractiunilor retinute in sarcina inculpatului Ghinea Niculae, se apreciaza ca ar constitui 0 incalcare flagranta a dreptului acestuia la aparare necunoasterea actului normativ in terneiul caruia sa formulat invinuirea. Potrivit dispozitiilor art. 263 C. proc. pen., 0 conditie de legalitate a rechizitoriului ca si act de sesizare a instantei este existenta 'in cuprinsul sau a faptei retinute $i a incadrarii juridice a acesteia. In consecinta, organul de urmarire penala este eel care are obligatia de a stabili, in situatia trimiterii in judecata, incadrarea juridica a faptei, fata de care inculpatul i~i va pregati apararea. In situatia , data, incadrarea juridica a faptelor de catre organul de urmarire penala fiind incerta, exercitarea dreptului la aparare al inculpatului Ghinea Niculaie, ca si a celorlalti inculpati trimisi in judecata pentru aceleasi fapte, ramane doar ipotetica. De altfel, situatia ar fi fost identica ~i in cazul utilizarii dispozitiilor Legii nr. 297/2004 in cursul cercetarii judecatoresti, dar prin trimiterea in judecata intemeiata pe dispozitiile a.u.G. nr. 28/2002). In plus, aceasta incertitudine a incadrarii juridice a condus la imposibilitatea exercitarii unei aparari eficiente in cursul urrnaririi penale. Din cuprinsul Rezolutiei procurorului sef din data de 12.12.2008, prin care a fost respinsa plangerea forrnulata de invinuitul Ghinea Niculaie impotriva incadrarii juridice a faptelor penale referitoare la piata de capital, rezulta ca incadrarea acestora in dispozitiile Legii nr. 297/2004 este pur formala, iar adevarata incadrare juridica fata de care s-a retinut caracterul infractional aI faptelor este cea prevazuta de O.U.G. nr. 28/2002. Or, astfel cum a stabilit Curtea Europeana a Drepturilor Omului, neinfonnarea si inforrnarea partiala cu privire la incadrarea juridica a acuzatiei aduse unei persoane constituie 0 incalcare a dreptului oricarui inculpat la un proces echitabil (art. 6 alin. 3 lit. a) din Conventia europeana a drepturilor ornului). Instanta europeana a ararat ca dispozitiile acestui text evidentiaza necesitatea ca autoritatile nationale sa depuna 0 maxima diligenta cu privire la modul in care se face notificarea acuzatiei catre eel interesat, deoarece actul de acuzatie are un rol , , determinant 'in procedura penala: incepand cu data notificarii, persoana in cauza este oficial avizata despre baza factuala si juridica a invinuirii ce i se aduce (cauza Mattoccia impotriva Italiei, 25 iulie
22

2000, par. 59). Art. 6 alin. 3 lit. a) recunoaste acuzatului nu numai dreptul de a fi informat eu privire la eauza acuzatiei, adica despre faptele materiale ee i se reproseaza, ci si pe acela de a i se aduce la cunostinta ~i calificarea juridica data acestor fapte; in ambele situatii, informarea trebuie sa fie detaliata (cauza Kamasinski impotriva Austriei, 19 decembrie 1989, par. 79 si cauza Pelissier ~i Sassi impotriva Frantei, 25 martie 1999, par. 51). De asernenea, Curtea a decis cii importanta acestei dispozitii trebuie sa fie apreciata in lumina dreptului generalla un proces echitabiI garantat de ali. 6 alin. 1 din Conventie, Curtea considera ca, 111 materie penala, 0 infonnare precisa ~i completa cu privire la faptele care se reproseaza acuzatului $i a calificarii lor juridice (cauza Pelissier si Sassi impotriva Frantei, 25 martie 1999, par. 52) reprezinta 0 conditio esentiala a unui proces echitabil si ca exista 0 Iegatura evidenta intrc dispozitiile cuprinse in art. 6 alin. 3 Ut. a) si cele din art. 6 alin. 3 lit. b) din Conventie, in sensul ca dreptul de a fi informat ell privire la natura ~i cauzele acuzatiei trebuie privit in lumina dreptului recunoscut acuzatului de a-si pregati apararea (cauza Pelissier si Sassi impotriva Frantei, 25 martie 1999, par. 54). De asernenea, constituie acelasi gen de incalcare a dreptului inculpatului de a fi inforrnat si necomunicarea modificarii acuzatiei aduse (cauza Mattoccia irnpotriva Italiei, 25 iulie 2000, par. 61). In cauza, inculpatului Ghinea Niculaie nu i s-a adus niciodata la cunostinta 0 schimbare oficiala a incadrarii juri dice a faptelor pentru care a fost cercetat. Cu toate acestea, la finalul urmaririi penale, incadrarea juridica a faptelor a fost .~iferita fata de aceea care i s-a adus inculpatului la cunostinta la data inceperii urmaririi penale, precum si pe parcursul acesteia. In concluzie, Rechizitoriul intocmit In data de 24.12.2008 - actul de sesizare a instantei - este , nelegal, iar potrivit art. 197 alin. 2 C.proc.pen., incalcarea dispozitiilor relative la actul de sesizare a instantei este sanctionata de legiuitor eu nulitatea absoluta a actului procesualla care se refera. 2. Nulitatea urmaririi penale ~i a actului de sesizare pentru nerespectarea obligatici organului de urmarire penala de a prezenta materialul de urrnarire penala La data de 30.10.2008, orele 15.30, invinuitul Ghinea "Niculaie a fost convocat -potrivit Adresei din data de 8.10.2008,
23

emisa de procurorul de caz si comunicata invinuitului la data de 10.10.2008 - la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, sediul central, 'in vederea prezentarii materialului de urmarire penala. Cu acest prilej ~i inainte ca procurorul de caz sa procedeze la prezentarea materialului de urmarire penala, la momentul procesual al invocarii chestiunilor prealabile, invinuitul Ghinea Niculae, prin aparatori alesi, a propus 'in aparare incuviintarea Inai multor probe, respectiv: Proba cu inscrisuri, care, in parte, au fost depuse la dosarul cauzei In acel moment; a) Proba cu expertiza judiciara, avand ca obiect clarificarea unor aspecte procedurale ~i substantiale referitoare la modul de derulare al operatiunilor bursiere cu actiuni IMEP si care ar fi prezentat relevanta In cauza anchetata, De asemenea, la data de 30.10.2008, invinuitul Ghinea Niculae a formulat In scris plangere irnpotriva Ordonantelor procurorului din data de 26.06.2008, 26.09.2008 si 3.10.2008 pe care le-a criticat pentru nelegalitate si netemeinicie. De asemenea, tot in data de 30.10.2008. la momentul procesual al invocarii chestiunilor prealabile prezentarii materialului de urrnarire penala, invinuitul Ghinea Niculae, prin aparatori alesi, a formulat in scris 0 serie de obiectiuni referitoare la aspectele constatate cu ocazia studierii materialului de urmarire penala, respectiv: - existenta la dosarul de urmarire penala a unui volum insemnat de doeumente redactate in limba engleza, documente ee emana de la societatile de investitii finaneiare implicate in tranzactionarea actiunilor IMEP (voi. 36) si care nu au fost traduse, potrivit legii, in limba romana, pentru a fi accesibile invinuitilor si cenzurii instantelor judecatoresti; - existenta la dosarul de urmarire penala (fila 99 din voi. 34) a unor CD-uri netranscrise care vizeaza operatiuni bursiere eu actiuni IMKP: - prelungirea termenului pus la dispozitie de organul de urrnarire penala In vederea studierii dosarului de urmarire penala, intrucat intervalul eomunicat in acest sens initial a fost redus cu 2 zile din initiativa unilaterala a procurorului de caz; Prin Rezolutia din data de , 4.11.2008, procurorul de caz a dispus admiterea partiala a cererii de

24

probe formulate la data de 30.10.2008,

a admis proba eu administrarea inscrisurilor propuse de invinuitul Ghinea Niculae In apararea sa, dar a respins ca neintemciata proba eu efeetuarea unei expertize judiciare cu motivarea ca 0 astfel de proba nu ar fi utila

In sensul

ca

intrucat aspeetele invocate au fast pe deplin clarificate, 'in cadrul


lucrarii, de relatiile oferite de C.N.V.M . De asemenea, prin Rezolutia din data de 4.11.2008, procurorul de caz a respins in integralitate ca neinterneiate obiectiunile formulate de invinuitul Ghinea Niculae prin aparatori alesi - ell privire la aspectele de ne legalitate constatate eu ocazia studieri i materialului de urmarire penala, precum ~i exceptia gresitei aplicari in speta a art. 13 C.pen. -aplicarea legii penale mai favorabile. Prin Rezolutia din data de 12.12.2008 emisa de , procurorul sef de sectie au fost respinse plangerile formulate de invinuitul Ghinea Nieulae impotriva Ordonantelor emise de procurorul de caz in data de 26.06.2008, 26.09.2008 ~i respectiv 3.10.2008. Avand in vedere situatia expusa anterior, la data de 30.10.2008, procurorul de eaz a luat act si cunostinta de toate exceptiile invocate de invinuitul Ghinea Niculae in apararea sa, de plangerile formulate impotriva Ordonantelor din data de 26.06.2008, 26.09.2008 ~i 3.10.2008 precurn si de obiectiunile referitoare la nelegalitatea unor aete din cuprinsul materialului de urmarire penala. Cu toate acestea, la aceeasi data, proeurorul de caz a procedat nestingherit la prezentarea materialului de urrnarire penala, tara a raspunde in prealabil eriticilor invocate de invinuitul Ghinea Nieulaie in acest moment procesual. Or, doctrina de speeialitate si jurisprudenta invedereaza clar ca lnvinuitul are dreptul de a cunoaste probele ce-l invinuiesc, iar dupa prezentarea materialului de urmarire penala, de a formula cereri noi sau de a face declaratii suplirnentare (Gh. Mateut, Tratat de procedura penala. Partea generala, Vol.i, Ed. C.R.Beck, 2007, p. 165), care, in virtutea principiului garantarii dreptului la aparare, trebuie analizate si avute in vedere de catre organul de urmarire penala, Procedura prezentarii materialului de urmarire penala este nelegala si, in temeiul art. 197 alin. 1 C.p.p .., este lovita de nulitate. Astfel, potrivit art. 252 C.p.p.:"Daea inculpatul a formulat cereri noi in legatura cu urrnarirea penala, organul de cercetare penala le
2S

examineaza de indata si dispune prin ordonanta admiterea sau respingerea lor.Organul de cercetare dispune prin aceeasi ordonanta completarea cercetarii penale, atunci cand din declaratiile suplimentare sau din raspunsurile inculpatului rezulta necesitatea completarii. In raport de dispozitiile legale anterior citat se impun urrnatoarele observatii.in primul rand, procurorul de caz nu a respectat obligatia impusa de lege (art. 252 alin. 1 C.p.p.) si anume aceea de a examina de indata exceptiile, obiectiunile si orice alte cereri pe care invinuitul/inculpatul Ie-ar face eu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala, Potrivit dispozitiilor legale relevante, procurorul sesizat eu astfel de cereri este obligat sa le examineze de indata si sa Ie solutioneze - se intelege, tot de indata - prin ordonanta, fie in sensul admiterii, fie in sensul respingerii lor. in baza dispozitiilor legale mentionate se desprinde eoncluzia ca organul de urmarire penala, In speta procurorul, nu poate proceda la continuarea prezentarii materialului de urmarire penala, atat timp eat nu raspunde cererilor formulate de invinuit/inculpat. In al doilea rand, in conditiile in care organul de cercetare penala a efectuat noi acte de urrnarire penala ca urmare a noilor declaratii sau cereri formulate de invinuit/inculpat in etapa procesuala a prezentarii materialului de urrnarire penala, potrivit art. 253 C.proc.pen. procurorul este obligat sa procedeze din nou la prezentarea acestuia. In speta, la data de 30.1 0.2008 - data stabilita In vederea prezentarii materialului de urmarire penala - procurorul de caz a luat doar act de cererile, exceptiile si obiectiunile ridicate de invinuitul Ghinea Niculae, lara a face vreun demers In sensul solutionarii acestora si al pronuntarii unei ordonante, potrivit dispozitiilor art. 252 C.proc.pen. in consecinta, procurorul de caz a procedat la prezentarea materialului de urmarire penala, Tara ca in prealabil sa-si ·jndeplineasca obligatiile legale. Solutionarea cererilor noi formulate de inculpat sunt prevazute de lege ca garantii ale unui proees corect si echitabil, mo.mentul prezentarii materialului de urmarire penal a fiind un moment cheie, singurul de altfel, in care invinuitul/inculpatul poate administra probe 'in apararea sa. Nerespectarea acestor garantii proeesuale valoreaza incalcare a ali. 6 alin. 2 din C.proc.pen. care stabileste ca: "in cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate sa asigure
26

partilor deplina exercitare a drepturilor procesuale in conditiile prevazute de lege si sa administreze probele necesare in aparare, " Mai mult, procurorul de caz s-a pronuntat, in sensul admiterii partiale a cererilor formulate de invinuitul Ghinea Niculaie, de-abia prin Rezolutia din data de 4.11.2008. data la care a fost admisa eererea invinuitului Ghinea Niculaie de completare cu inscrisuri noi a probatoriului deja administrat in in cauza .. Desi procurorul de caz, prin administrarea noilor inscrisuri la dosarul de urmarire penala a efectuat, practic, noi acte de cereetare penala, acesta nu s-a informat dispozitiilor ali. 252 C.p.p, si nu a procedat la prezentarea efectiva a materialului de urmarire penala 'in raport eLI toate probele avute in vedere, la 0 alta data, ulterioara, astfel CUIn se impunea fata de prevederile legale rnentionate. Prin acest demers, procurorul de caz a incalcat flagrant principiul legalitatii dreptului procesual-penal, precum ~i principiul egalitatii arrnelor, consaerat de Curtea Europeana a Drepturilor Ornului, care a statuat ca acest principiu impune anumite exigente. privitoare la derularea procedurii penale, urmarindu-se sa se protejeze persoana acuzata de riscurile abuzului de putere din partea organelor de urmarire, astfel ca. apararea este cea mai susceptibila sa sufere de lacunele si impreciziile acestor reglementari (CEDO, 27 iunie. 2000, Frylender impotriva Prantei, Culegere 2000- VIl, §102 in C. Barsan, Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Comentariu pe artieole. Voll. Drepturi si libertati, Ed. All Beck, 2005, p. 510). In eoncluzie, In speta nu au fost respectate dispozitiile referitoare la legalitatea etapei procesuale a prezentarii materialului de urrnarire penala, Incalcarea aeestor garantii procesuale edictate de legiuitor in favoarea invinuitului/inculpatului in momentul cheie al procesului penal - prezentarea materialului de urrnarire penala - este sanctionata potrivit dispozitiilor art. 197 C.proc.pen. eu nulitatea urmaririi penale si a actului de sesizare al instantei pentru nerespectarea obligatiei organului de urmarire penala de a prezenta materialul de urmarire penala, 3. Nulitatea urmaririi penale si a aetului de sesizare pentru nerespectarea obligatiei organului de urmarire penala de efeetua 0 noua prezentare a materialului de urmarire penala. Potrivit art. 253 C.p.p. 'in situatia 'in care invinuitul/inculpatul a formulat ceren noi in legatura cu urmarirea
27

penala, legiuitorul a prevazut obligatia prezentarii din nou a materialului de urmarire penala, Astfel: "Organul de cercetare penala este obligat sa procedeze din nou la prezentarea materialului, daca a efectuat noi acte de cercetare penala, sau daca constata ca trebuie sa fie schimbata incadrarea juridica a faptei.
II

subsidiar, In ipoteza in care instanta de judecata va respinge exceptia nulitatii urmaririi penale si a actului de sesizare a instantei pentru neindeplinirea In mod legal a obligatiei de prezentare a materialului de urmarire penala, inculpatul Ghinea Niculaie lntclcge sa invoce exceptia neindeplinirii obligatiei stabilite prin dispozitiile art. 253 C.proc.pen. Astfel, potrivit art. 253 din Codul de procedura penala, organul de cercetare penala este obligat sa procedeze din nou la prezentarea materiaJului, daca a efectuat noi aete de cereetare penal a, sau daca constata ca trebuie sa fie schimbata incadrarea juridica a faptei. Prill cererea formulata la data de 30.10.2008 de catre aparatorii alesi, invinuitul Ghinea Niculaie a solicitat incuviintarea in aparare a probei eli inscrisuri si a probei ell expertiza judiciara, cerere admisa partial prin Ordonanta din 04.11.2008 a procurorului de caz, fiind incuviintata proba eu inscrisuri si respinsa cererea de expertiza judiciara, Or, prin prisma definitiilor oferite de art. 203 din Codul de procedura penala, este indubitabil ca Ordonanta din 04.11.2008 prin care s-a dispus incuviintarea un or probe in aparare ~i respingerea altora In eontextul probatoriului din intregul dosar, constituie un act procesual nou, care .impunea reluarea prezentarii materialului de urmarire penala, potrivit dispozitiilor imperative ale art. 253 C.proc.pen. - in situatia in care se apreciaza ca discutiile avute eu organul de urmarire penala la data de 30.10.2008 au eonstituit totusi 0 prezentare legala a materialului de urmarire penala, Se apreciaza ca este cu atat mai evident caracterul abuziv al aeestei incalcari a dispozitiilor legale de catre procurorul de caz, avand in vedere eft, prin chiar rechizitoriul care constituie actul de sesizare al instantei, s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a inculpatului Ghinea Nieulaie eli privire la unele infractiuni, ceea ce demonstreaza ca organul de urmarire penala nu identificase probe in acuzare nici chiar la asa-zisul moment al

In

prezentarii materialului de urmarire penala, respectiv 30.10.2008.

28

Nelegalitatea actului procesual de incepere a urmaririi penale In activitatea de cercetare, organul de urrnarire penala dispune asupra actelor ~i masurilor procesuale pe cale de rezolutie, iar in cazuri speciale, anume prevazute de lege, prin ordonanta motivata, Astfel, potrivit art. 203 C.proc.pen.: ,,'in desfasurarea urmaririi penale, ornanul de urrnarire dispune asupra actelor sau masurilor procesuale prin ordonanta, acolo unde Iesea prevede aceasta, iar in celelalte cazuri prin rezolutie motivata. Ordonanta trebuie sa fie motivata ~i sa cuprinda totdeauna data si locul intocmirii, nurnelc, prenumele si calitatea celui care 0 intocrneste, cauza la care se refera, obiectul actului sau masurii procesuale, temeiul legal al acesteia si sernnatura celui care a intocmit-o. Ordonanta va cuprinde de asemenea rnentiunile speciale prevazute de lege pentru anumite acte sau masuri. Cand organul de cercetare penala considera ca este cazul sa fie luate anumite rnasuri, face propuneri motivate." Din textul de lege anterior citat rezulta ca, in cadrul urmaririi penale, regula este ca organul de urmarire penala dispune prin rezolutie, iar prin exceptie, si numai atunci cand legea prevede expres acest fapt, prin ordonanta motivata. Astfel, potrivit art. 235 C.proc.pen. punerea in miscare a actiunii penale se face de catre organul de urrnarire penala numai prin ordonanta motivata. Legiuitorul a vrut in acest fel sa semnaleze importanta acestui moment procesual, oferindui inculpatului garantii suplimentare 'in privinta respectarii principiului legalitatii in adoptarea acestei masuri. In ceea ce priveste inceperea urmaririi penale, regula este, potrivit legii, ca aceasta se dispune prin rezolutie, atat timp cat organul de ancheta nll decide cu acest prilej sa puna In miscare ~i actiunea penala, A~a fiind, potrivit art. 228 C.proc.pen.:"Organul de urrnarire penala sesizat in vreunul din modurile prevazute 'in art. 221 dispune prin rezolutie inceperea urrnaririi penale, cand din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate nu rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale prevazute 'in art. 10, cu exceptia celui de la lit. b ). Rezolutia de incepere a urmaririi penale va cuprinde data si ora la care s-a

4.

29

dispus inceperca urmaririi penale si va fi inregistrata intr-un registru special. In cazul aratat in art. 10 lit. b'), organul de urmarire penala inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala, Rezolutia de incepere a urrnaririi penale, emisa de organul de eercetare penala, se supune confirmarii motivate a procurorului care exercita supravegherea activitatii de cercetare penala, in tennen de eel mult 48 de ore de la data inceperii urrnaririi penale, organele de cereetare penala fiind obligate sa prezinte totodata si dosaru I cauzei. " In speta, urmarirea penala impotriva invinuitului Ghinea Niculaie a fost inceputa prin Ordonanta din data de 26.06.2008. iar prin Ordonanta din data de 26.09.2008 procurorul de caz a dispus schimbarea incadrarii juridice a unora dintre faptele retinute prin Ordonanta din data de 26.06.2008. Asadar, actul procesual care a marcat inceperea urrnaririi penale nu a fost conform eu prevederile legale, procurorul de caz dispunand inceperea urrnaririi penale prin ordonanta, iar nu prin rezolutie, inealcand astfel dispozitiile legale relevante. N erespectarea ~i in acest caz a prevederilor legale atrage - in conditiile art. 197 alin. 1 C.proc.pen. - nulitatea actului procesual neregulat intocmit, cu atat mai mult cu cat valorificarea unei norme procesuale de exceptie poate avea loc numai in conditiile strict prevazute de lege, potrivit principiului exceptia est strictissime in terpretationis. 5. Contradictia din cuprinsul actului de sesizare a instantei intre solutiile de scoatere de sub urrnarire penala si trimitere In judecata a inculpatului Infractiunile pretins savarsite de catre inculpatul Ghinea Niculaie eu privire la care s-a dispus inceperea urrnaririi penale prin ordonanta din 26,06.2008 - respectiv infractiunile prevazute si pedepsite de art. 26 C. pen. raportai la art. 10 li t. a) din Legea nr. 78/2000 eu apliearea art. 75 lit. a) C. pen., art. 279 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 raportat la art. 247 cu referire la art. 245 alin. (3) din acelasi act normativ si aplicarea art. 13 C. pen., art. 41 alin. (2) Cod pen. si art. 75 lit. a) C.
30

pen. ~i art. 279 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 raportat la art. 248 C.p cu referire la art. 244 alin. (5) ~i alin. (7) lit. a) din acelasi act nonnativ, ell aplicarea art. 13 C. pen.r art. 41 alin. (2) C. pen. si art. 75 lit. a) C. pen. si art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 si cu referire la art. 10 lit. a) din Legea nr.781 2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. ~i art. 7S lit. a) C. pen., toate ell aplicarea art. 33 lit a) C. pen. - au fost prezentate de catre organul de urmarire penala ca fiind savarsite III temeiul unei rezolutii infractionale unitare, pretinzandu-se ca a existat 0 intelegere prealabila intre inculpatii Copos Gheorghe si Ghinea Niculaie pe parcursul savarsirii acestor fapte (a se vedea ordonanta din 26.06.2008, filele 8-12). Potrivit scenariului ereat de procurorul de caz, intemeiat exc1usiv pe prezumtii simple si speculatii, rara a exista nicio dovada a pretinsei intclegeri frauduloase dintre cei doi inculpati, inculpatul Ghinea Niculaie ar fi participat la savarsirea infractiunilor de spalare de bani ~i a infractiunii de stabilire cu intentie a unei valori diminuate fata de valoarea reala a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statui este actionar, cornisa in cadrul actiunii de privatizare, in temeiul unei intelegeri unice care ulterior ar fi condus la savarsirea infractiunilor retinute cu privire la piata de capital si incriminate de dispozitiile Legii nr. 297/2004. De altfel, Curtea Europeans a decis ca modificarea acuzatiei aduse unei persoane, indiferent daca este vorba de natura faptelor irnputate sau despre calificarea lor juridica, trebuie adusa la cunostinta ei In aceleasi conditii de promptitudine prevazutc de art.6, alin. 3 lit. a), pentru ca ea sa fie in masura sa dispuna de facilitatile necesare organizarii apararii in noile conditii aparute, mai ales avand in vedere ca. deseori informatiile continute in actul de acuzare se caracterizeaza , , prin irnprecizie cu privire la detaliile esentiale, fiind de nenumarate ori contrazise si schimbate In cursul procesului (CEDO, 25 iulie 2000, Mattoccia irnpotriva Italiei, Culegere 2000-IX, §61-71 in C. Barsan, Conventia Europeana a drepturilor omului, Comentariu pe articole. Voii. Drepturi si libertati, Ed. All Beck, 2005, p. 552-553). Or, asa cum corect a retinut chiar organul de urmarire penala prin acelasi act de sesizare, latura subiectiva a primelor doua infractiuni - infractiunea de spalare de bani si infractiunea de stabilire cu intentie a unei valori dirninuate fata de , , ,
31

valoarea reala a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul este actionar comisa in cadrul actiunii de privatizare - nu exista in ceea ce 11priveste pe inculpatul Ghinea Niculaie. In consecinta, insusi demersul logico-juridic construit de organul de urrnarire penala se anuleaza In situatia in care, desi evident nevinovat, inculpatul este trimis In judecata pentru aceleasi argumente privind latura subiectiva a infractiunilor retinute in sarcina sa cu privire la manipularea pietei de capital si incriminate de dispozitiile Legii nr. 297/2004, pentru care este seos de sub urmarire penala cu privire la eelelalte infractiuni. Ca urmare, prin chiar actul de sesizare Cp. 57, 60, 61, 62) se demonstreaza inexistenta vinovatiei ineulpatului Ghinea Niculaie sub forma intentiei, consecinta Iogica si automata fiind inexistenta infractiunilor pentru care a fost trimis in judecata, Dupa cum s-a statuat ~i in literatura de specialitate, Ministerului Public ii revine obligatia de a nu dispune punerea in miscare a actiunii penale, dedit in situatia in care exista probe temeinice de vinovatie (Gh. Mateut. Tratat de procedura penala. Partea generala, Vol.l, Ed. C.H.Beck, 2007, p. 165). Or, neconcordanta dintre argumentele din rechizitoriu si invinuirea retinuta la finalul acestuia constituie unul dintre motivele de restituire , a eauzei la parchet pentru ne legalitatea actului de sesizare a instantei, dupa CUIn s-a retinut si 'in doetrina de specialitate (a se vedea 1. Neagu, Tratat de procedura penala, Ed. Pro, 1997, p. 517), urrnand ca acesta sa fie refacut eu respeetarea dispozitiilor legale pertinente. Incalcarca dispozitiilor mi. 263 C. proc. pen, privind continutul obligatoriu al reehizitoriului in cazul sesizarii prin rechizitoriu, instanta este obligata, in eonformitate eu dispozitiile art. 300 C. proc. pen., sa verifice daca actul de sesizare indeplineste conditiile prevazute de lege, atat sub aspectul continutului sau prevazut ill art. 263 C. proc. pen., cat si sub aspectul confirmarii aeestuia in conformitate eu dispozitiile art. 264 alin. 2 C. proc. pen.' Potrivit dispozitiilor art. 263 alin. 1. C. proc. pen.: "Rechizitoriul trebuie sa se limiteze la fapta si persoana pentru care s-a efeetuat urmarirea penala si trebuie sa cuprinda, pe langa mcntiunile prevazute 'in art. 203, datele privitoare la persoana ineulpatului, fapta retinuta 'in sarcina sa. incadrarea juridica, probele
.

32

pe care se intemeiaza invinuirea, masura preventiva luata ~i durata acesteia, precurn ~i dispozitia de trimitere in judecata". Prin intocmirea defectuoasa a acestui rechizitoriu, procurorul de caz a incalcat flagrant principiul legalitatii dreptului procesual-penal, precurn ~i principiul egalitatii armelor, consacrat de Curtea Europeana a drepturilor Omului. Astfel, instanta europeana a aratat ca legalitatea dreptului procesual penal este un principiu general de drept si corespunde principiului legalitatii din dreptul penal nullum crimen sine lege fiind consacrat de adagiul latin nu11u111udicium sine lege. Mai mult, a statuat ca acest principiu j impune anumite exigente privitoare la derularea procedurii penale, urmarindu-se sa se protejeze persoana acuzata de savarsirea unei fapte penale de riscurile abuzului de putere din partea organelor de urmarire, astfel ca apararea apare ca cea mai susceptibila sa sufere de lacunele si impreciziile acestor reglementari (CEDO, 27 iunie 2000, Frylender impotriva Frantei, Culegere 2000- VII, §102 in C. Barsan, Conventia Europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole.Vol.I. Drepturi si libertati, Ed. All Beck, 2005, p. 510). Or, in cauza, inculpatului nu i s-a prezentat la nici una dintre audierile din cursul urrnaririi penale probele de care dispune organul de urrnarire penala ~i din care ar rezulta vinovatia sa, ceea ce constituie 0 incalcare per se a dispozitiilor legale referitoare Ia legalitatea actului de sesizare a instantei privind dreptul inculpatului de a cunoaste invinuirea ce i se aduce - a se vedea in acest sens cauza Krasha impotriva Elvetiei, hotararca din 19 aprilie 1993. De altfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis in multiple randuri ca domeniul de aplicare a garantiilor speciale ale unui proces echitabil, mai ales cele privitoare la asigurarea dreptului la aparare, trebuie extinse si la faza anterioara a procesului propriu-zis, adica fazei de urmarire penala, nerespectarea lor initiala riscand sa compromita gray caracterul echitabil al unui proces (CEDO, 24 noiembrie 1993, Imbrioscia impotriva Elvetiei, Seria A nr. 275, §36 in C. Barsan, Conventia Europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Vol.l. Drepturi si libertati, Ed. AIl Beck, 2005, p. 541). In acest sens sunt unanim de acard atat practica judiciara - din care amintim spre exemplificare 0 decizie recenta a instantei supreme, sentinta penala nr. 13/8 ianuarie 2007 a Sectiei penale a I.C.C.J. - cat si literatura de specialitate - a se vedea I. Neagu, Tratat de
33

procedura penala, Ed. Pro, 1997, p. 506. Astfel, In cauza, nu exista 'in cuprinsul rechizitoriului 0 nominalizare a probelor care sademonstreze latura subiectiva si cea obiectiva a infractiunilor privind manipularea pietei de capital pentru care inculpatul a fost trimis in judecata - avand ill vedere ca verbum regens presupune, eel putin In cazul art. 248 cu referire la art. 244 alin. 5 si alin. 7 lit. a) din Legea nr. 297/2004, 0 pluralitate naturala de infractori, deci si contributi i diferite. Singura referire la "probe" este 1ista de prezumtii simple si speculatii aflata la pag. 223 din rechizitoriu. S-a apreciat in acest context, ca prin rechizitoriul ce constituie actul de sesizare al instantei nu s-au ararat probele ce constituie fundam.entul inculparii, raportate la elementul material al infractiunilor pentru care inculpatul Ghinea Niculaie a fost trimis ill judecata. Simpla enumerare la finalul rechizitoriului a unor nume de martori ce au fost audiati in faza de , urmarire penala - ill conditiile ill care exista 13 inculpati in cauza ~i numeroase infractiuni retinute in sarcina acestora, fiecare diferita de , , celelalte si presupunand un continut specific -nu reprezinta 0 concretizare a dispozitiilor art. 263 alin. 1 C. proc. pen., 111ai us citate. s In plus, daca incalcarea acestei dispozitii legale - care constituie lara nici 0 indoiala una dintre garantiile respectarii dreptului oricarui acuzat la un proces echitabil (cunoasterea invinuirii, a materialului probator, etc.) este privita 111 lumina jurisprudentei europene in materie de garantii procesuale in cadrul penal, rezulta fara dubiu ca actul de sesizare se impune a fi refacut, ill sensul respectarii prevederilor imperative ale art. 263 C. pIOC. pen., chiar cu consecinta unei noi solutii, favorabile inculpatului, avand ill vedere ca lipsa probelor conduce spre aceasta solutie. , S-a apreciat ca nu este yorba doar despre aplicarea principiului in dubio pro reo, ci chiar de nerespectarea obligatiei organului de urmarire penala prevazuta de art. 202 alin. 1 teza a Ii-a din Codul de procedura penala, de a aduna probele atat ill defavoarea, cat si in favoarea invinuitului sau inculpatului. In concluzie, arata ca intrucat nu exista posibilitatea recunoasterii unei nulitati partiale a actului de sesizare ca urmare a nulitatii actelor procesuale anterior prezentate, apreciaza ca singura masura procesuala posibila este constatarea nulitatii integrale a acestuia si restituirea cauzei la parchet pentru refacerea actelor de urmarire penala lovite de nulitate. S-a apreciat ca in acest caz este aplicabil
34

art. 197 alin. 4 C. proc, pen., anularea actelor de urrnarire penala fiind j ustificata de buna adrninistrare a cauzei si necesitatea aflarii adevarului. In situatia 'in care se va trece peste aplicarea acestui principiu ~i se va aprecia ca este incident art. 197 alin. 1 C. proc. pen., considera ca vatamarea produsa consta 'in imposibilitatea inculpatului de a se bucura de garantia dreptului la un proces eehitabil, situatie in care tara indoiala nu s-ar mai :fi ajuns la trimiterca in judecata a acestuia, deoarece si-ar fi putut organiza apararea efectiv, iar nu doar formal. B. Examinand exeeptiile invocate de inculpati Tribunalul constata urn1atoarele: Procedura inceperii urrnaririi penale trebuie sa fie dit mai simpla, eerere impusa de necesitarea inceperii activitatii de eonstatare a infractiunilor, de identificare si prindere a faptuitorilor rara intarziere. De aceea, inceperea urmaririi penale se dispune printr-o rezolutie pusa pe actul prin care organul de urmarire penala a fost instiintat de savarsirea unei infractiuni, Indiferent de situatia in care se procedeaza ,imediat dupa sesizare, la inccperea urrnaririi penale sau ca este necesara desfasurarea unei activitati de investigatie prealabila inceperii urmaririi penale, art 228 C.p.p. obliga la indeplinirea a doua conditii: una pozitiva care presupune necesitatea unei sesizari legale despre savarsirea unei infractiuni provenita printr-unul de modurile de sesizare prevazute de lege si 0 conditie negativa- sa nu existe un caz de impiedicare a punerii 'in miscare a actiunii penale prey de art. 10 C.p.p. Ordonanta din 30.03. 2007 ( care trebuia sa fie rezolutie) prin care s-a dispus inceperca urrnaririi penale fata de inculpati este data, asa cum rezulta din considerentele acesteia, in unna examinarii unui material de urmarire penala preexistent emiterii acesteia. N u rezulta daca s-au efeetuat acte de urmarire penala fata de alte persoane, care sunt aceste acte si indiciile ca s-a savarsit 0 fapta penala sau ca s-a efectuat 0 activitate de investigatie prealabila inceperii urmaririi penale ell privire la inculpatii din prezenta cauza. In rechizitoriu se mentioneaza ea declansarea ccrcetarilor au avut la baza sesizari ale reprezentantilor mai multor societati comerciale, acestea facand obieetul dosarului de urmarire penala nr. 22/P/2005 si ca prin rezolutie din data de 13. 02. 2006 s-a disjuns eauza SI s-a format prezentul dosar nr .. 28/P/2006.
35

Acest mod de sesizare a organului de urmarire penala presupune desfasurarea unei activitati de invcstigatie prealabila inceperii urmaririi penale prin care se verifica datele despre savarsirea unei infractiuni si obligatoriu consemnate intr-un proces -verbal.Acest proces-verbal cu valoare de mijloc de proba si care este un act procedural penal, cuprinde datele care stau la baza inceperii urrnaririi penale si care nu se mai efectucaza in cadrul urmaririi penale.Dispozitia de incepere a urmaririi penale se consemneaza In seris printr-o rezolutie ce trebuie pusa pe procesul-verbal intocmit in conditiile mentionate. Din momentul in care s-a eonfirmat inceperea urmaririi penale, organul de cercetare penala se investeste cu dreptul prevazut de lege de a efectua actele si de a lua masurile necesare in vederea tragerii la raspundere penala a invinuitilor sau inculpatilor. In speta, nu se regasesc indeplinite aceste conditii necesare .obligatoriu, pentru 0 sesizare din oficiu sau pentru un alt mod de sesizare prey de art. 221 C.p.p. Inceperea urmaririi penale se reduce ca aetivitate procedurala la redaetarea actului de dispozitie a inceperii urmaririi penale, 0 rezolutie motivata. Ordonanta din data de 30.03. 2007, orele 9.00, este baza pe care se cladeste toata urmarirea penala avand ca finalitate rechizitoriul. Inexistenta procesuluiverbal ce ar trebui sa cuprinda in coneret activitatile de investigatie prealabile inceperii urmaririi penale prin eare s-au verificat datele despre savarsirea infractiunilor retinute in rechizitoriul nr. 28/P/2006 de catre fiecare inculpat , In parte, duce la concluzia inexistentei materialului de urmarire penala preexistent aeestei ordonante, 0 eonfirmare nula a inceperii urmaririi penale lipseste organul de cercetare penala de dreptul de a fi investit pentru efectuarea de acte procedurale si de a lua masurile neeesare in vederea tragerii 1a raspundere penala a inculpatilor din prezenta cauza. Pentru ca acest ract procedural este inform si nul, tot ceea ce s-a c1adit pe ei, respectiv, rechizitoriul suporta aceleasi consecinte , incidenta disp. art. 197 alin. 2 C.p.p. referitoare la sesizarea instantei . Cu privire la ordonanta din data de 26.06. 2008 prin care s-a dispus extinderea cercetarilor si inceperea urmanru pentru infractiunile mentionate in euprinsuI acesteia, Tribunalul apreciaza ca se impune existenta procesului-verbal de sesizare din oficiu incheiat de organul de urmarire penala ca urmare a destasurarii unei activitati

36

de investigatie

prealabila

inceperii

urmaririi

penale,

eu respectarea

disp. art. 221 alin. 1 C.p.p., art. 228 alin. 1 C.p.p.


In situatia in care s-au efectuat noi acte de cercetare penala sau daca se constata ca trebuie schimbata incadrarea juridica a faptei se
procedeaza, din nou, la prezentarea materialului de urmarire penala, Cu privire la prezentarea materialului de urrnarire penala, procurorul de caz trebuie sa respecte prevederile art. 250 si unn. e.p.p. Fiecare inculpat trebuie cherna: III fata sa personal, pentru a i se pune 'in vedere ca are dreptul sa ia la cunostinta de materialul de urrnarire penala, sa ii arate incadrarea juridica a faptelor savarsite, sa 'ii asigure posibilitatea sa ia la cunostinta de IndaHl de materialul de urrnarire penala, personal intreaba pe fiecare inculpat daca are de formulat cereri noi, daca voieste sa faca declaratii suplimentare, nefiind admisibila 0 comunicare scrisa. De aceea, prezentarea materialului de urmarire penala care sta la baza rechizitoriului, nu trebuie sa fIe fonnala, ci cOlnpleta, efectiva, riguroasa. Sanctiunea nerespectarii acestei garantii este nulitatea actului de sesizare in conditiile disp. art. 197 alin. 2 C.p.p. Dispozitiile legale care reglernenteaza aceasta institutie a prezentarii materialului de urrnarire penale sunt clare, precise, de stricta interpretare deoareee ele confera 0 garantie inculpatilor ca pot cornbate , inca din faza de urrnarire penale, inculparea ce li s-a adus. In cauza, s-a procedat la comunicarea scrisa, procedura inadmisibila prin care se mentionau datele 'in care inculpatii puteau sa ia la cunostinta de materialul de urmarire penala. Ordonanta prin care procurorul se pronunta eu privire al cererile formulate de inculpati este data dupa prezentarea materialului de urrnarire penala, situatie nepermisa de lege. Dupa prezentarea materialului de urmarire penala, s-au admis cereri formulate de inculpati rara a se proceda la 0 noua prezentare a materialului de urrnarire penala, dupa solutionarea acestora fiind incalcate dispozitiile legale care rcglementeaza aceasta institutie. . , In ceea ce priveste incalcarea disp. art. 261 alin. 1 C.p.p.: Pentru a se dispune trimiterea in judecata care constituie un act procesuaJ de dispozitie al Ministerului Public se cere ca procurorul , In cursul urmariri i penale sa eonstate ca. au fast respectate toate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, ca urmarirea penala este completa, ca exista probele necesare si legal administrate
37

ce due la concluzia savarsirii infractiunii de catre inculpati. Trimiterea In judecata se dispune prin rechizitoriu care constituie un act procedural scris. In cauza, partea a doua a rechizitoriului, expunerea, nu cuprinde 0 descriere clara, precisa a faptelor retinute in sarcina fiecarui inculpat in parte, cu aratarea, in concret, pentru fiecare fapta a probelor pe care se intemciaza situatia de fapt retinuta si vinovatia fiecarui inculpat. Nu exista 0 ordine, care sa cuprinda toate imprejurarile de loc, timp, mijloace, mod, scop in care a fast savarsita fapta penala, de fiecare inculpat in parte, neputandu-se stabili care sunt consecintele asupra incadrarii faptei retinute cat ~i la individualizarea raspunderii penale, Desi se arata incadrarca juridica a unor fapte, cu motivarea in drept a acestei incadrari, nu se poate concluziona, in prezentarea data, ca sunt intrunite conditiile pentru trimiterea 'in judecata a"inculpatilor, Nu este explicita si clara, in expunere, descrierea tuturor faptelor retinute cat si forma de participare a inculpatilor, rolul fiecaruia in savarsirea faptelor, care este activitatea infractionala a fiecaruia in functie de loc, timp, scop, mijloace. Reehizitoriul nu cuprinde probele care stau la baza faptelor fiindca proba trebuie efectuata de eel care afirma existenta unei fapte san imprejurari de fapt actori incubit probatio. In aceste conditii, inculpatii au fast Iipsiti de dreptul de a proba lipsa de temeinicie a probelor care-i invinuiesc si sa propuna probe in aparare. Dovedirea faptelor si imprejurarilor fapt se obtine prin probele care provin din mijloacele de proba, Rechizitoriu reda fragmentar reproduceri a unor mijloace de proba, facand imposibila analiza probelor, a fiecarui element probator in parte si 0 apreciere cornpleta si justa a probelor administrate in cauza, Aceasta face imposibila verificarea lor de catre instanta de judecata prin readministrarea sau adn1inistrarea, completarea acestora si ca atare, delimitarea obiectului judecatii, fiind lipsita de posibilitatea de a avea rol activ in lamurirea cauzei sub toate aspeetele. Aceste neregularitati vor fi inlaturate prin restituirea cauzei la procuror in vederea refacerii rechizitoriului, in conformitate ell disp, art. 300 alin. 2 C.p.p. Se vor inlatura neregularitatile care privesc loeul intocrnirii rechizitoriului si cele referitoare la cheltuielile judiciare ce trebuiesc suportate de fiecaTe inculpat.
38

Ministerul Public va preciza punctul de vedere cu privire la rolu1, locul si ilnportanla notelor de subsol In cadrul rechizitoriului. In cazul In care instanta de judecata ar primi rechizitoriul in forma actuala, ar fi de acord cu privarea inculpatilor de dreptul al un proces echitabil care sa nu fie solutionat intr-o perioada de timp rezonabila, ceea ce ar echivala Cll incalcarea dreptului la aparare, al aflarii adevarului, al legalitatii si al art. 6 din Conventia CEDO. Ca atare, in temeiul disp. art. 300 Cpp va admite exceptiile neregularitatii actului de sesizarea al instantei de judecata invocate de inculpatii Copos Gheorghe, Vodislav George si Ghinea Nicolae. In temeiul disp. art. 300 al. 2 Cpp rap la art. 332 al. 2 Cpp, rap la art. 197 al 2 Cpp rap la art. 263 a1. 1,2,3 Cpp, art. 203 Cpp, art. 260 lit "e" Cpp, art. 221 Cpp, ali. 224 Cpp, 31i. 270 a1. 1 lit "b" Cpp, art. 250 Cpp si art. 263 Cpp va dispune restituirea cauzei penale privind pe inculpatii Bontas Vasile, Capos Gheorghe, Filip Ion, Ghinea Nicolae, Juncu Octavian, Maxim loan, Pantis Sorin, Precup Hie, Roza Giulio Giuzepe, Stolojanu Mihai, Susanu Nicu Romeo, Vodislav George ~i Voiculescu Carnelia la Ministerul Public- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, In temeiul disp. ali. 332 a1. 3 Cpp va mentine masurile asiguratorii dispuse prin ordonanta nr. "28/P/2006 din data de 03.1 0.2008 ~iordonanta nr. 28/P/2006 din data de 02.07.2008. Cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE

temeiul disp. art. 300 Cpp admite exceptiile nercgularitatii actului de sesizarea al instantei de judecata invocate de inculpatii Copas Gheorghe, Vodislav George si Ghinea Nicolae. In temeiul disp. art. 300 a1. 2 Cpp rap la art. 332 al. 2 Cpp, rap la art. 197 al 2 Cpp rap la art. 263 a1. 1,2,3 Cpp, art. 203 Cpp, art. 260 lit "c" Cpp, art. 221 Cpp, art. 224 Cpp, art. 270 al. 1 lit "b" Cpp, art. 250 Cpp si art. 263 Cpp dispune restituirea cauzei penale privind pe

In

inculpatii Bontas Vasile, Copos Gheorghe, Filip Ion, Ghinea Nicolae, Juncu Octavian, Maxim loan, Pantis Sorin, Roza Giulio
39

Giuzepe, Stolojanu Mihai, Susanu Nicu Romeo, Vodislav George $i Voiculescu Camelia la Ministerul Public- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie,
In temeiul disp, ali. 332 al. 3 Cpp mentine masurile asiguratorii dispuse prin ordonanta nr. 28/PI2006 din data de 03.l 0.2008 si ordonanta, 11r. 28/P/2006 din data de 02.07.2008. Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu drept de recurs. Pronuntata in sedinta publica, azi 20.05.2011. PRESEDINTE, BOMBOS ANA-OTILIA GREFIER, IORDACHE VASILICA

40