Sunteți pe pagina 1din 1

RÂMNICU VÂLCEA Str. DECEBAL Nr. 4A; Tel.

0250 747720; Fax 0250 746504


E Mail : aspj.valcea@aspjvalcea.ro ; www.aspjvalcea.ro

NR. 12857 DIN 31 MARTIE 2022

ANUNŢ
Rezultatul Final la
concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior –1 post din cadrul
Compartimentului statistică/ informatică în sănătate publică

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) şi art. 60 alin. (2) din
Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs
constituită în baza dispoziţiei nr. 28/21.02.2022 comunică rezultatul final:

Nr. Numele şi prenumele Punctaj obţinut Admis/ Respins


crt. candidatului

1. Horel Ioan Bogdan 180 puncte Admis

Afişat astăzi, 31.03.2022, ora 14.00 la sediul institutiei şi pe pagina de web a


Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea.

Secretar comisie concurs,


cons. Cristescu Mihaela Luminiţa