Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele elevului Data:_______________

_________________________
Test de evaluare Ed. Civică
-Clasa a IV-a- Semestrul I
1. Alege litera A pentru fiecare propoziție adevărată și F pentru fiecare
propoziție falsă: 
*Românii trăiesc numai în România. (A/F)
*Uniunea Europeană s-a format în 1957. (A/F)
*În prezent, U.E este constituită din 6 state. (A/F)
*Pe steagul U.E. sunt desenate 12 steluțe aurii. (A/F)
*Minoritățile din România sunt: maghiarii, rromii, turcii, germanii.etc. (A/F)
*Imnul Romaniei se numește „Odă Bucuriei”. (A/F)
2. Formulează răspunsuri scurte pentru următoarele întrebări:
a)Care sunt simbolurile României?
____________________________________________________________
b)Când sărbătorim ziua Europei?
_____________________________________________________________
c)Cum se numește imnul României?
_____________________________________________________________
d)Pe ce dată sărbătorim ziua națională a României? 
____________________________________________________________
3. Subliniază numai cuvintele care indică trăsături morale:
o bun ochi mari sincer
o modest respectuos cinstit
o răutăcios laș copil
o politicos păr șaten fricos
o corect curajos mincinos
4. Încercuiește răspunsul corect:
Cinstea este: 
a) calitatea persoanelor de a fi corecte
b) calitatea persoanelor de a simți compasiune(milă) pentru alte persoane
Sinceritatea este: 
a) calitatea oamenilor de a-i ajuta pe cei din jur
b) calitatea oamenilor de a spune întotdeauna adevărul
Respectul este: 
a) atitudinea sau sentimentul de stimă față de cineva
b) atitudinea sau sentimentul de aprobare a greșelilor

5. Grupează trăsăturile următoare: sinceritatea, solidaritatea, respectul,


frica, lipsa de respect, răutatea, lașitatea, minciuna, prefăcătoria, neîncrederea,
încrederea în sine, cinstea, corectitudinea, politețea, bunătatea, curajul, invidia,
egoismul, îngâmfarea
Trăsături pozitive Trăsături negative

6. Scrie trăsăturile morale opuse celor date:


a. bunătate- ________________ d. responsabilitate- _________________
b. frică- _________________ e. neîncredere-________________
c. minciună- ______________ f.respect-________________
7. Completați cu A pentru enunțurile adevărate și F pentru cele false: 
 Starea de bine a persoanelor din jurul nostru depinde și de felul in care ne comportam noi

 persoană altruistă așteaptă să fie lăudată pentru faptele ei.

 Egoismul este o valoare morală pozitivă a persoanelor.

 A fi solidari înseamnă a se ajuta reciproc?

 A fi responsabil inseamnă a câștiga respectul de sine?

 Indeplinirea responsabilităților atrage unele sancțiuni din partea comunității?

S-ar putea să vă placă și