Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: ............................................. Data: .....................................

Evaluare sumativă – GEOGRAFIE, sem I

1. Completează următoarele enunţuri:


România este situată în continentul .......................................... , în partea de ..................................... .
Graniţele ţării noastre sunt atât ........................., cât şi ............................................... . Graniţa de sud
este reprezentată de Fluviul ...................................... .
Ţara noastră are o climă ....................................... ................................................... .
Relieful ţării noastre este: ....................................., ........................................................ şi dispus
în ................................ .
Majoritatea râurilor izvorâsc din ......................................... şi se varsă în .......................................... .

2. Precizaţi valoarea de adevâr a urătoarelor afirmaţii.

A/F
1. Trei râuri din vestul ţării sunt: Mureşul, Someşul şi Oltul.
2. Cele mai importante râuri din estul României sunt Prutul şi
Siretul.
3. Dunărea străbate 10 ţări de la izvor până la vărsare.
4. În sudul ţării întâlnim râurile: Jiu, Olt, Argeş, Dâmboviţa.
5. Dunărea nu izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră, care se
află în Germania.
6. La vârsarea în Marea Neagră, Dunărea formează o deltă.

3. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


- Cele trei braţe prin care Dunărea se varsă în Marea Neagră sunt:
a) Sf. Gheorghe, Sulina, Chilia b) Sf. Gheorghe, Sulina, Criş c) Sf. Ioan, Sulina, Chilia
- Singurul lac vulcanic din ţara noastră este:
a) Sf. Ioana b) Sf. Maria c) Sf. Ana
- Este un lac glaciar:
a) Lacul Bâlea b) Lacul Roşu c) Lacul Bucura
- Este un lac de baraj natural:
a) Lacul Bâlea b) Lacul Roşu c) Lacul Bucura

4. Coloraţi cu maro tipul satelor de munte, cu galben cele specifice dealurilor/podişurilor şi cu verde
pe cele specifice câmpiilor, apoi asociaţi cu imaginea potrivită.

Sate răsfirate Sate adunate Sate risipite

Prof. înv. primar. Coman Daniela Georgeta


5. Priveşte harta cu atenţie, apoi rezolvă cerinţele.
a) Notează denumirile marilor unităţi de relief indicate cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5
b) Scrie vecinii României.
c) Scrie denumirea râurilor notate cu literele A, B, C, D

C
2
1
5 4
B

A
D

Felicitări! Ai terminat!
Mai verifică-te o dată!
Cum ţi s-a părut acest test? ..............................
Cum te simţi la finalul testului?

Prof. înv. primar. Coman Daniela Georgeta

S-ar putea să vă placă și