Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECTAREA ZILEI

Data: 11.12.2019
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Perlungit Nr. 7, – Structură
Grădiniţa cu Program Perlungit Nr. 1, Satu Mare
Grupa: Mică B - nivel I
Educatoare: Prof. Miclăuș Maria
Tura: I
Tema de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Proiect: -
Tema săptămânii: „Bradul”
Tema zilei: ,,Când împodobim bradul?”
Tipul activităţii: mixtă (predarea, consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor
anterioare)
Activităţii propuse:
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Când împodobim bradul?”
Rutine: sosirea copiilor, întâlnirea de dimineaţă, gimnastica de înviorare,
servirea mesei, mă pregătesc pentru activităţi, fac curat la locul de muncă.
Tranziţii: ,,Bradul coroana și-a scuturat și la celălalt sector ne-am mutat! ” -
exercițiu recitativ, , ,,S-a urcat copilu-n brad!” - joc muzical, ,,Rin, tin, tin, tin!” -
ritmic recitative, ,,Hai cu toti să ne-adunăm!” - cântec, ,,Bat din palme!” - joc
muzical, ,,Hora!”- joc muzical, ,,Câte unul pe cărare!”- joc muzical.
ALA I - JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE
- Știință: ,,Să impodobim brăduțul” - joc de masă
- Artă: ,,Globuri colorate ” - modelaj
ADE - ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
DȘ - Activitate matematică - ,,Unde punem cadoul?” - joc didactic
(poziții spațiale)
DLC - ,,Brăduleț, brăduț drăguț!” - memorizare
ALA II – JOCURI SI ACTIVITĂTI DIDACTICE ALESE
- ,,Scăunele muzicale în jurul bradului!”- joc distractiv

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII


DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
 Formularea unor explicații simple privind caracteristicile structurale și
funcționale ale lumii înconjurătoare
- Evidenţierea caracteristicilor unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător;
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR
CITIRII ȘI SCRIERII
 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
- Exersarea, cu sprijin, a ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și
receptarea lui (comunicare receptivă)
- Demonstrarea înțelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor, emoțiilor, etc. (comunicare expresivă)

Scopul activității:
 dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a obiceiurilor de iarnă;

Obiective operaţionale:
ÎDD : - să împodobească bradul respectănd cerințele date;
ALA I - Știință: - să împodobească frumos bradul cu jetoane colorate;
- Artă: - să rupă plastilina și s-o amplaseze într-un contur dat;
ADE - DȘ - să identifice pozițiile spațiale în raport cu un obiect;
- să plaseze cadourile în pozițiile spațiale indicate;
- DLC - să memoreze logic cele patru versuri;
- să recite corect și expresiv poezia;
ALA II - să respecte regulile jocului ,,Scăunelele muzicale”;

2
Strategii didactice:
 Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,
povestirea, jocul didactic
 Mijloace de învăţământ: calendarul lunar, evidența zilelor de grădință,
globuri colorate din carton, plastilină, jetoane colorate, brăduți din carton,
imagini color – conținutul poeziei ilustrat, cadouri de diferite mărimi, ursulețul
Martinel, casetofon.

 Resurse umane: preşcolarii grupei mici


 Forme de organizare: în grupuri, frontal, individual.

Modalităţi de evaluare:
- forme de evaluare: scrisă, verbală;
- metode de evaluare: observarea comportamentului copiilor, analiza
producţiilor.
Efectivul grupei: 22 de copii.

Bibliografie:
 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, Bucureşti, 2019;
 ,,Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care
operează curriculumul pentru educație timpurie”, 2019;
 ,,Ziua bună începe la Întâlnirea de dimineaţă”, Smaranda Maria Cioflica,
Camelia Lazăr, Elena Ilie, Nadina Mignea-Guga, Gabriela Berbeceanu,
Cornelia Marta, Editura Tehno-Art, Petroşani, 2009.
 ,,365 de povești” , Editura Flamingo GD, București, 2018

3
SCENARIUL ZILEI

Întâlnirea de dimineaţă:
Salutul: ,,Bună dimineaţa!” – copiii se vor saluta în sensul acelor de ceasornic,
cântând:
Copilașii s-au trezit ,
,,Bună dimineaţa!”,
Și Daria s-a trezit,
,,Bună dimineaţa!”
Și Tudor s-a trezit,
,,Bună dimineaţa!”
...........
Astăzi noi ne-am întâlnit
,,Bună dimineaţa!”
Copilul al cărui prenume se rostește nu cântă versul respectiv și salută cu mâna
colegii.
Se va realiza şi prezenţa în ordinea strigării de către educatoare din catalogul
grupei.
Calendarul naturii: Educatoarea completează panoul cu vremea, dată, zi, an,
evidența zilelor de grădiniță și numără copiii prezenți.
Activitatea de grup: - ,,Împodobim bradul!”- activitate gospodărească
Copiii stau în semicerc, brăduțul în mijloc, educatoarea pune la dispoziția
copiilor podoabe de brad, fiecare copil va pune pe brad o podoabă și o va denumi
(glob, steluță, beteală etc). Punem și cadouri sub brad - simbolice.
Se trece la gimnastica de înviorare.

4
Agenda zilei: Astăzi ne vom învăța o poezie despre brad și ne vom juca cu
cadourile de sub brad.
Tranziţie: Hai cu toți să ne-adunăm
Și la rînd frumos să stăm:
Uite-așa, uite-așa,
Ce frumos e tra-la-la.
Uite-așa, uite-așa,
Ce frumos e tra-la-la.
ALA 1: Artă: ,,Globuri colorate!” - modelaj (rupere plastilină)
- Copiii vor primi globuri din carton colorat și vor rupe plastilina și o vor
amplasa într-un contur dat;
Știință: ,,Să împodobim brăduțul” ( cu jetoane colorate) - joc de masă
- Cu jetoane colorate în formă de globuri colorate copiii vor împodobi brăduți
din carton colorat;
ADE: - DLC: ,,Brăduleț, drăguț!” - memorizare
1. Captarea și orientarea atenției.
Dragi, copii azi vom învăța o poezie despre brăduț pe care puteți să spuneți și
bunicilor când vă întâlniți de Crăciun lângă bradul împodobit.
2. Anunțarea temei și a obiectivelor
Poezia pe care o vom învăța azi se numește ,,Brăduleț, drăguț!”
3. Prezentarea noului conținut și dirijarea învățării
Se afişează tabloul care ilustrează conţinutul poeziei. Se lecturează poezia.
Identificăm apoi pe ilustraţie versuri şi cuvintele noi: pom de anul nou, beteală.
Se explică sensul cuvintelor pe înțelesul copiilor.
Se memorează poezia pe fragmente logice, fiecare fragment fiind reluat în
legătură logică cu cel următor.
Brăduleț, drăguț!

Brăduleț, brăduț drăguț,


Ninge peste tine!

5
Haide, hai în casa mea;
Unde-i cald și bine!
Pom de Anul nou te fac,
O ce bucurie!
Cu beteală te îmbrac
Și steluțe-o mie!

4. Obținerea performanței
Se exersează memorarea poeziei individual cu fiecare copil, antrenând ceilalţi
copii să-l ajute dacă se încurcă.
Cine reuşeşte să recite frumos şi clar primeşte o podoabă cu care vor împodobi
bradul de acasă.
Copiii sunt încurajaţi şi apreciaţi într-un climat de bucurie şi de stimulare a
efortului depus de fiecare.
5. Evaluarea
La finalul activității se apreciază pozitiv atenţia şi efortul tuturor copiilor .
Tranziţie:
,,S-a suit copilu-n brad: sus, sus, sus,
Și pe-o creangă el s-a pus: sus, sus, sus
Și-i părea grozav de bine și striga:
Cine e mai sus ca mine și râdea,
Atunci creanga se rupea: trosc, trosc, trosc
Și copilul jos cădea: buf, buf, buf,
A căzut din deal în vale uite-așa,
Știu că n-a căzut pe moale că plîngea”
DȘ: ,,Unde punem cadoul?” - joc didactic ( poziții spațiale)
1. Captarea atenției
Se realizează prin prezentarea materialului didactic sub forma de surpriză.
2. Anunţarea temei şi a obiectivelor

6
- Copii, astăzi îl vom ajuta pe Martinel să denumească corect locul pe care îl
ocupă jucăriile în spațiu. Martinel m-a rugat frumos să-l aduc la voi în grupă și să-l
ajutați să nu mai fie atât de dezorientat, să știe unde să caute cadoul pe care îl va
primi de Crăciun. Voi il veți ajuta jucând un joc care se numește: ,,Unde am așezat
cadoul?”
3. Reactualizarea cunoştinţelor
- Copiii, ce avem noi pe masă? (o mulțime de cadouri)
- Cadourile sunt toate la fel de mari? (unele mai mari, altele mai mici)
4. Prezentarea noului conţinut şi dirijarea învăţării
Prezint regulile jocului:
- La o bătaie din palme, copiii trebuie să închidă ochii. Educatoarea va așeza
cadoul ales de către copiii într-un loc bine stabilit (ex: pe masă, sub brad, lângă ușă
etc.) La două bătăi din palme copiii vor deschide ochii și vor spune unde am așezat
cadoul.
- Copiii răspund individual, formulând propoziții în care folosesc cuvintele
potrivite: ,,pe”, ,,sub”, ,,lângă”. Aplaudăm răspunsurile corecte.
- Împreună cu un copil, le voi arata cum se joacă acest joc. (demostrarea
jocului)
- Jocul de probă se realizează de către 1-2 copii.
- La desfășurarea propriu-zisă a jocului, fiecare copil va răspunde cel puțin o
dată la întrebarea: Unde am așezat cadoul?
5. Obţinerea performanţei
- Complicarea jocului: Martinel va alege pe rând câte un copil care va trebui să
așeze cadoul în locul indicat de educatoare.
6. Evaluarea
Voi face aprecieri verbale generale și individuale asupra modului în care au
răspuns copiii. Copiii vor primi recompense pentru activitatea depusă, fețe vesele.
ALA 2: ,,Scăunele muzicale în jurul bradului!”- joc distractiv
Scăunelele vor fi așezate în cerc, în jurul bradului. Vor fi puse în cerc mai
puține scaune decât numărul copiilor prezenți, cu unul.

7
Copiii dansează în cerc în timp ce muzica va cânta.
Când se oprește muzica copiii se așează pe scăunel iar cel mai puțin rapid
dintre copii rămâne fără loc.
Activităţile zilei se vor încheia cu joc și veselie.
Voi face din nou aprecieri privind participarea copiilor la întreaga activitate.

8
ANEXA 1
AGENDA ZILEI

- Știință: ,,Să impodobim


ALA I
brăduțul”
- joc de masă

- Artă: ,,Globuri colorate ”


- modelaj

DȘ - Activitate matematică
ADE
- ,,Unde punem cadoul?”
- joc didactic

DLC - ,,Brăduleț, brăduț drăguț!”


- memorizare

ALA II - ,,Scăunele muzicale în jurul


bradului!”
- joc distractiv