Sunteți pe pagina 1din 5

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 - Structură Grădinița cu Program Prelungit Nr.

1
Str. 1 Decembrie 1918 , nr. 9, Satu Mare
Tel/fax: 0261- 714091
Email: gradinita1sm@yahoo.com
Web: www.gradinita1sm.ro

AVIZAT,
Director

PROIECT INOVATIV
,,VIAȚA CA PRIORITATE 0!”

Coordonatori proiect:

An școlar: 2020-2021
ARGUMENT:

MOTTO:
,,Tot ceea ce n-avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne
este dat prin educație. Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la
lucruri.”
(Jean Jacques Rousseau)

În ultimii ani factorii care ne


influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai
nocivi şi mai agresivi. Dacă poluarea ne
afectează sănătatea cu sau fără voia noastră,
alimentaţia nesănătoasă, sedentarismul ţin de
noi înşine, de educaţia primită. Pentru a forma
deprinderi sănătoase viitorilor tineri, este foarte
important să încercăm să conștientizăm preşcolarii în legătură cu importanța realizării
exercițiilor fizice pentru păstrarea sănătății și consumarea unor alimente cât mai
naturale și lipsite de aditivi alimentari.
De asemenea este important ca educaţia pentru sănătate și educația ecologică să
se realizeze începând cu vârste foarte fragede deoarece copilul este mai receptiv la astfel
de informaţii, foarte utile în creşterea şi dezvoltarea lui.
Proiectul se vrea o pledoarie pentru viață, întrucât ne este dată o singură dată și
trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a o păstra. Este vârsta la care toți copiii învață
tot. Cum să te hrănești, să urci și să cobori în siguranță, să ai grijă cum și pe unde mergi
pe stradă, vârsta la care copiii se devoltă armonios.
Proiectul „Viaţa ca prioritate 0! ” s-a desfăşurat pe o perioadă de trei luni, timp
în care preşcolarii au învăţat noi cunoştinţe despre igienă personală, alimentaţie
sănătoasă, sport şi sănătate, protecţia vieţii, ecologie şi îşi vor dezvolta competenţe
precum: comunicarea, creativitatea, cooperarea, rezolvare de probleme şi vor aplica cele
învăţate în diverse modalităţi practice.
DESCRIEREA PROIECTULUI

1. DURATA PROIECTULUI: 1 martie – 31 mai 2021

2. LOCUL DE DESFĂȘURARE:
 Sala de grupă;
 Curtea grădiniței;
 Orașul Satu-Mare;

3. GRUPUL ŢINTĂ:
- preșcolarii grupei mijlocii B, de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7
- Structură Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, Satu Mare;
- cadre didactice;
- părinţii copiilor;
- parteneri.

4. ECHIPA DE PROIECT:

- Director:
- Coordonatori proiect:
- Membrii în echipa de proiect:
 Medic gastroenterolog
 Inginer silvic din cadrul Ocolului Silvic
 Ofițer de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean.

5. RESURSE UMANE:
 20 preşcolari, 3 cadre didactice, 5 specialiști, părinți, bunici, aparţinători
ai copiilor;

6. RESURSE FINANCIARE: în funcţie de activitatea desfăşurată se va apela la


sprijinul, sponsorizărilor din partea părinţilor.

7. PARTENERI:
 Societatea Gastroenterologica ;
 Ocolul Silvic ;
 Inspectoratul de Poliție Județean ;
8. SCOP:
 Cunoașterea unor reguli elementare de igienă personală, de îngrijire a
mediului și de circulație;

9. DIMENSIUNI ȘI COMPORTAMENTE ALE DEZVOLTĂRII

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE


Dimensiuni ale dezvoltării:
3. Sănătate (nutriție, îngrijire,igienă personală) și practici privind securitatea
personală
Comportamente:
3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei
alimentaţii sănătoase
3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale
3.3. Demonstrează abilităţi de autoprotecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase
3.4. Utilizează reguli de securitate fizică personală

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
Dimensiuni ale dezvoltării:
1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
Comportamente:
1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii
problematice specifice

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE


Dimensiuni ale dezvoltării:
1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
Comportamente:
1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații
noi
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A
PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
Dimensiuni ale dezvoltării:
2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Comportamente:
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități,
acțiuni, emoții proprii

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII


Dimensiuni ale dezvoltării:
1.Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Comportamente:
1.3 Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului,
folosind instrumente şi metode specifice

10. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

NR. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI LOCAȚIA PERIOADA


CRT.
1. „Cum ne îngrijim sănătatea?” Sala de grupă martie
- întâlnire cu medicul gastroenterolog
2. „Mediu sănătos, copii fericiți!” Curtea aprilie
- întâlnire cu inginerul silvic grădiniței
3. „ Învățăm să circulăm, reguli de circulație Orașul mai
să respectăm!” Satu- Mare
- întâlnire cu ofițerul de poliție

11.EVALUARE:
 aprecieri generale asupra modului de relaționare a copiilor în timpul
activităților;
 observarea și chestionarea copiilor în timpul și la finalul activităților;
 album cu poze din timpul activităţilor.