Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Asigură interpretarea dreptului european :


a ) Comisia Europeană;
b ) Curtea de Justiție;
c ) Mediatorul European;
d ) Parlamentul European ;

2. Este izvor derivat al dreptului comunitar:


a) Tratatul instituind CECO de la Paris din 1952;
b) Tratatul de fuziune de la Bruxelles din 1967;
c) Tratatul de la Maastricht din 1992;
d) regulamentul;

3 Dreptul comunitar originar include:


a) regulamente de ordine interioară emise de institutiile comunitare;
b) actele instituţiilor comunitare;
c) principiile generale de drept, inclusiv drepturile fundamentale ale omului;
d) Tratatele institutive ale celor trei Comunităţi şi anexele lor, celelalte tratatele comunitare;

4. Uniunea Europeană reprezintă:


a) are personalitate juridică;
b) nu are personalitate juridică;
c) are un caracter politic;
d) este o etapă în realizarea integrării economice, monetare şi politice a statelor membre;

5. Preşedintele Comisiei Europene este ales pentru un mandat de:


a) 3 ani;
b) 4 ani;
c) 5 ani;
d) 6 ani;

6. Atribuţiile Parlamentului European sunt de:


a) gardian al Tratatelor comunitare;
b) gardian al concurenţei în statele membre;
c) decizie în materie bugetară.

7. Tribunalul de Primă Instanţă funcţionează:


a) şi în plen şi în camere;
b) doar în camere;
c) doar în plen;

8 Comunitatea Economică Europeană:


a) a fost creată pe structura pieţei comune;
b) a instituit o piaţă unică în domeniul energiei;
c) a fost înlocuită de spaţiul economic european;
d) este unul dintre pilonii Uniunii Europene;

9 Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene funcţionează:


a) numai în plen;
b) numai în camere;
c) şi în plen şi în camere;

10. Preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este ales pentru o perioadă de:
a. 2,5 ani;
b 3 ani;
c 5 ani;
d 6 ani;
11. Comisii de anchetă pot fi înfiinţate de către:
a) Comisia Europeană;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) Consiliul European;
d) Parlamentul European;

12. Comisii temporare pot fi înfiinţate de către:


a) Comisia Europeană;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) Consiliul European;
d) Parlamentul European;

13. Avocaţii-generali fac parte din:


a) Comisia Europeană;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene;
d) Tribunalul de Primă Instanţă;

14. Presupune o inacţiune din partea unei instituţii comunitare:


a) recursul în anulare;
b) recursul în carenţă;
c) recursul prejudiciar;
d) recursul în reparaţie;

15. Poate întroduce moţiune de cenzură împotriva Comisiei:


a) Parlamentul European;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene;
d) Tribunalul de Primă Instanţă;

16, Încheie acorduri internaţionale:


a) Comisia Europeană;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) Consiliul European;
d) Parlamentul European;

17. Se întruneşte de cel puţin 4 ori pe an:


a) Comisia Europeană;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) Consiliul European;
d) Parlamentul European;

18. Completul unic este admis în cazul:


a) Parlamentului European;
b) Comisiei Europene;
c) Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;
d) Tribunalului de Primă Instanţă;

19, Conceptul de cetăţenie europeană a apărut odată cu:


a) Actul Unic European din 1986;
b) Tratatul de la Maastricht din 1992;
c) Tratatul de la Roma din 1957;
d) Tratatul de la Amsterdam din 1997;
20. Nu au caracter obligatoriu:
a) regulamentul;
b) directiva;
c) decizia;
d) recomandarea;
1. Asigură interpretarea dreptului european :
a ) Comisia Europeană;
---- b ) Curtea de Justiție;
c ) Mediatorul European;
d ) Parlamentul European ;

2. Este izvor derivat al dreptului comunitar:


a) Tratatul instituind CECO de la Paris din 1952;
b) Tratatul de fuziune de la Bruxelles din 1967;
c) Tratatul de la Maastricht din 1992;
d) ------regulamentul;

3 Dreptul comunitar originar include:


a) regulamente de ordine interioară emise de institutiile comunitare;
b) actele instituţiilor comunitare;
c) principiile generale de drept, inclusiv drepturile fundamentale ale omului;
d) -----Tratatele institutive ale celor trei Comunităţi şi anexele lor, celelalte tratatele comunitare;

4. Uniunea Europeană reprezintă:


a) -----are personalitate juridică;
b) nu are personalitate juridică;
c) are un caracter politic;
d) este o etapă în realizarea integrării economice, monetare şi politice a statelor membre;

5. Preşedintele Comisiei Europene este ales pentru un mandat de:


a) 3 ani;
b) 4 ani;
c) -----5 ani;
d) 6 ani;

6. Atribuţiile Parlamentului European sunt de:


a) gardian al Tratatelor comunitare;
b) gardian al concurenţei în statele membre;
c) ----decizie în materie bugetară.

7. Tribunalul de Primă Instanţă funcţionează:


a) -----şi în plen şi în camere;
b) doar în camere;
c) doar în plen;

8 Comunitatea Economică Europeană:


a) a fost creată pe structura pieţei comune;
b) a instituit o piaţă unică în domeniul energiei;
c) a fost înlocuită de spaţiul economic european;
d) -----este unul dintre pilonii Uniunii Europene;

9 Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene funcţionează:


a) numai în plen;
b) numai în camere;
c) ------şi în plen şi în camere;

10. Preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este ales pentru o perioadă de:
i. 2,5 ani;
b -----3 ani;
c 5 ani;
d 6 ani;
11. Comisii de anchetă pot fi înfiinţate de către:
a) Comisia Europeană;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) Consiliul European;
d) -----Parlamentul European;

12. Comisii temporare pot fi înfiinţate de către:


a) Comisia Europeană;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) Consiliul European;
d)----- Parlamentul European;

13. Avocaţii-generali fac parte din:


a) Comisia Europeană;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) -----Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene;
d) Tribunalul de Primă Instanţă;

14. Presupune o inacţiune din partea unei instituţii comunitare:


a) recursul în anulare;
b)------ recursul în carenţă;
c) recursul prejudiciar;
d) recursul în reparaţie;

15. Poate întroduce moţiune de cenzură împotriva Comisiei:


a) -----Parlamentul European;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene;
d) Tribunalul de Primă Instanţă;

16, Încheie acorduri internaţionale:


a) Comisia Europeană;
b) -----Consiliul Uniunii Europene;
c) Consiliul European;
d) Parlamentul European;

17. Se întruneşte de cel puţin 4 ori pe an:


a) Comisia Europeană;
b) Consiliul Uniunii Europene;
c) -----Consiliul European;
d) Parlamentul European;

18. Completul unic este admis în cazul:


a) Parlamentului European;
b) Comisiei Europene;
c) Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;
d) ------Tribunalului de Primă Instanţă;

19, Conceptul de cetăţenie europeană a apărut odată cu:


a) Actul Unic European din 1986;
b) -----Tratatul de la Maastricht din 1992;
c) Tratatul de la Roma din 1957;
d) Tratatul de la Amsterdam din 1997;
20. Nu au caracter obligatoriu:
a) regulamentul;
b) directiva;
c) decizia;
d) ------recomandarea;
1. Parlamentul European :
a ) este alcătuit din reprezentanţi ai statelor membre ;
b ) coordonează activitatea parlamentelor naţionale ;
c ) este alcătuit din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale ;
d ) coordonează activitatea regiunilor ;

2. Are ca atribuţie executarea bugetului comunitar :


a ) Parlamentul European ;
b ) Consiliul Uniunii Europene ;
c ) Comisia Europeană ;
d ) Curtea de Conturi 

3. Comunitatea Economică Europeană :


a ) a fost creată prin Tratatul CECO ;
b ) a instituit o piaţă Tratatul Euratom ;
c ) este unul dintre Tratatul de la Maastricht ;
d ) a fost creată prin Tratatul de la Roma din 1957 ;

4. Procedura de retragere din Uniunea Europeană a fost stabilită de către:


a ) Tratatul CECO ;
b ) Tratatul Euratom ;
c ) Tratatul de la Maastricht ;
d ) Tratatul de la Lisabona ;

5. Comisia Europeană :
a ) este executivul European ;
b ) desemnează Preşedintele Curţii de Justiţie ;
c ) desemnează Mediatorul European ;
d ) desemnează Preşedintele Curţii de Conturi ;

6. Consiliul Uniunii Europene :


a ) este alcătuit din comisari europeni ;
b ) este executivul comunitar ;
c ) se întruneşte în 10 configuraţii ;
d ) ratifică acordurile international ;

7. Decizia :
a ) poate fi modificată prin normele dreptului complementar ;
b ) se adresează doar statelor membre ;
c ) se adresează particularilor ;
d ) se adresează unor state membre ;

8. Fac parte din dreptul derivat :


a ) deciziile CJUE ;
b ) directivele ;
c ) regulamentele de ordine interioară ale instituţiiilor comunitare ;
d ) deciziile TPI ;

9, Consiliul European :
a ) a apărut prin practica şefilor de state şi de guverne ;
b ) are extinse competenţe legislative ;
c ) are în structura sa COREPER ;
d ) identifică obiectivele și interesele strategice ale Uniunii Europene ;

10. Asigură interpretarea dreptului european :


a ) Comisia Europeană;
b ) Curtea de Justiție;
c ) Mediatorul European;
d ) Parlamentul European ;
1. Tratatul de la Roma prin care s-a instituit Comunitatea Europeana de Energie Atomică sau «Euratomul» are
valabilitate de :
a ) 25 de ani ;
b) 50 de ani ;
c ) 100 de ani ;
d ) nu are termen de valabilitate ;

2. Este izvor primar al dreptului comunitar :


a ) Tratatul instituind CECO de la Paris din 1952 ;
b ) regulamentul ;
c ) directiva ;
d ) recomandarea ;

3. Cooperarea în domeniul justiţiei, poliţiei şi afacerilor interne :


a ) a fost stabilită prin Tratatul de la Lisabona ;
b ) a fost stabilită prin Tratatul CECO ;
c) a fost stabilită prin directive ;
d ) este unul din pilonii UE ;

4. Directiva este obligatorie :


a ) în toate elementele sale ;
b ) numai cu privire la formele şi mijloacele de aplicare ;
c ) numai cu privire la scopul final ;
d ) numai pentru întreprinderi ;

5. Conceptul de cetățenie europeană a fost introdus de către :


a ) Tratatul de la Amsterdam din 1997 ;
b ) Tratatul de la Maastricht din 1992 ;
c ) Tratatul de la Roma din 1957 ;
d ) Tratatul de la Paris din 1952 ;

6. Uniunea Europeană a dobândit personalitate juridică prin :


a ) Tratatul de la Amsterdam din 1997 ;
b ) Tratatul de la Maastricht din 1992 ;
c ) Tratatul de la Roma din 1957 ;
d ) Tratatul de la Lisabona din 2007 ;

7. Este numit „Tratatul asupra Uniunii Europene” :


a ) Tratatul de la Amsterdam din 1997 ;
b ) Tratatul de la Maastricht din 1992 ;
c ) Tratatul de la Roma din 1957 ;
d ) Tratatul de la Paris din 1952 ;

8.. COREPER trebuie să pregătească lucrările şi să execute mandatele încredinţate de :


a ) Consiliul Uniunii Europene ;
b ) Comisia Europeană ;
c ) Parlamentul European ;
d ) Consiliul European ;

9. Este ales pentru un mandat de 2,5 ani :


a ) preşedintele Comisiei Europene ;
b ) preşedintele Parlamentului European ;
c ) preşedintele Curții de Justiție ;
d ) președintele Tribunalului de Primă Instanță ;

10. Are un rol consultativ :


a ) Curtea de Conturi ;
b ) Banca Centrală Europeană ;
c ) Comitetul Regiunilor ;
d ) Consiliul European ;
NUMELE : Sîrghie GRUPA : 1

PRENUMELE : Flavia - Maria

1. Tratatul de la Roma prin care s-a instituit Comunitatea Europeana de Energie Atomică sau «Euratomul» are
valabilitate de :
a ) 25 de ani ;
b) 50 de ani ;
c ) 100 de ani ;
d ) nu are termen de valabilitate ;

2. Este izvor primar al dreptului comunitar :


a ) Tratatul instituind CECO de la Paris din 1952 ;
b ) regulamentul ;
c ) directiva ;
d ) recomandarea ;

3. Cooperarea în domeniul justiţiei, poliţiei şi afacerilor interne :


a ) a fost stabilită prin Tratatul de la Lisabona ;
b ) a fost stabilită prin Tratatul CECO ;
c) a fost stabilită prin directive ;
d ) este unul din pilonii UE ;

4. Directiva este obligatorie :


a ) în toate elementele sale ;
b ) numai cu privire la formele şi mijloacele de aplicare ;
c ) numai cu privire la scopul final ;
d ) numai pentru întreprinderi ;

5. Conceptul de cetățenie europeană a fost introdus de către :


a ) Tratatul de la Amsterdam din 1997 ;
b ) Tratatul de la Maastricht din 1992 ;
c ) Tratatul de la Roma din 1957 ;
d ) Tratatul de la Paris din 1952 ;

6. Uniunea Europeană a dobândit personalitate juridică prin :


a ) Tratatul de la Amsterdam din 1997 ;
b ) Tratatul de la Maastricht din 1992 ;
c ) Tratatul de la Roma din 1957 ;
d ) Tratatul de la Lisabona din 2007 ;

7. Este numit „Tratatul asupra Uniunii Europene” :


a ) Tratatul de la Amsterdam din 1997 ;
b ) Tratatul de la Maastricht din 1992 ;
c ) Tratatul de la Roma din 1957 ;
d ) Tratatul de la Paris din 1952 ;

8.. COREPER trebuie să pregătească lucrările şi să execute mandatele încredinţate de :


a ) Consiliul Uniunii Europene ;
b ) Comisia Europeană ;
c ) Parlamentul European ;
d ) Consiliul European ;

9. Este ales pentru un mandat de 3 ani :


a ) preşedintele Comisiei Europene ;
b ) preşedintele Parlamentului European ;
c ) preşedintele Curții de Justiție ;
d ) președintele Tribunalului de Primă Instanță ;
10. Are un rol consultativ :
a ) Curtea de Conturi ;
b ) Banca Centrală Europeană ;
c ) Comitetul Regiunilor ;
d ) Comitetul Economic și Social ;

NUMELE : GRUPA :

PRENUMELE :

1. Parlamentul European :
a ) este alcătuit din reprezentanţi ai statelor membre ;
b ) coordonează activitatea parlamentelor naţionale ;
c ) este alcătuit din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale ;
d ) coordonează activitatea regiunilor ;

2. Are ca atribuţie execuția bugetului comunitar :


a ) Parlamentul European ;
b ) Consiliul Uniunii Europene ;
c ) Comisia Europeană ;
d ) Curtea de Conturi 

3. Comunitatea Economică Europeană :


a ) a fost creată prin Tratatul CECO ;
b ) a instituit o piaţă Tratatul Euratom ;
c ) este unul dintre Tratatul de la Maastricht ;
d ) a fost creată prin Tratatul de la Roma din 1957 ;

4. Procedura de retragere din Uniunea Europeană a fost stabilită de către:


a ) Tratatul CECO ;
b ) Tratatul Euratom ;
c ) Tratatul de la Maastricht ;
d ) Tratatul de la Lisabona ;

5. Comisia Europeană :
a ) este executivul European ;
b ) desemnează Preşedintele Curţii de Justiţie ;
c ) desemnează Mediatorul European ;
d ) desemnează Preşedintele Curţii de Conturi ;

6. Consiliul Uniunii Europene :


a ) este alcătuit din comisari europeni ;
b ) este executivul comunitar ;
c ) se întruneşte în 9 configuraţii ;
d ) ratifică acordurile international ;

7. Decizia :
a ) poate fi modificată prin normele dreptului complementar ;
b ) se adresează doar statelor membre ;
c ) se adresează particularilor ;
d ) se adresează unor state membre ;

8. Fac parte din dreptul complementar :


a ) regulamentele ;
b ) directivele ;
c ) regulamentele de ordine interioară ale instituţiiilor comunitare ;
d ) deciziile ;
9, Consiliul European :
a ) a apărut prin practica şefilor de state şi de guverne ;
b ) are extinse competenţe legislative ;
c ) are în structura sa COREPER ;
d ) identifică obiectivele și interesele strategice ale Uniunii Europene ;

10. Asigură interpretarea dreptului european :


a ) Comisia Europeană;
b ) Curtea de Justiție;
c ) Mediatorul European;
d ) Parlamentul European ;

S-ar putea să vă placă și