Sunteți pe pagina 1din 10

Fundamentarea planului de management al

performanțelor în cazul societății comerciale


Panemar morărit și panificație SRL

Nume:

Prenume:

Grupă: 1330

Seria: B

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

Disciplină: Managementul performanțelor și al riscurilor în


organizațiile agroalimentare și de mediu
Cuprins

Capitolul I – Descrierea societății Panemar morărit și


panificație SRL

Capitolul II - Evaluarea performanțelor privind


indicatorilor economico-financiari

Capitolul III - Analiza performanțelor strategiei de


comercializare și marketing

Capitolul IV - Definirea planului de management în


vederea creșterii performanțelor societății comerciale

Concluzii

Bibliografie
Capitolul I
Descrierea societății Panemar morărit și
panificație SRL

Panemar a luat naștere în 1993 și își are originea în două cuvinte:


panificație și Mărăști, cartierul din Cluj-Napoca unde au sediul social și primul
punct de lucru. De la un cuptor de cărămidă, în care se cocea pâinea de un
kilogram, au ajuns să se extindă astăzi, pe toate străzile din Cluj-Napoca, având la
bază tot aceeași pasiune pentru panificație și ingrediente simple și bune.
Produsele Panemar sunt pregătite în fiecare dimineață, pentru a ajunge
proaspete la clienți. Astfel, au ajuns să fie iubite de clujeni, care au o varietate de
produse din care pot alege: pâinea se găsește în diverse feluri, de la clasica rețetă
țărănească, până la pâinea mexicană; patiserie care îmbină clasicul cu cele mai noi
ingrediente, iar colțul bistro din magazine cuprinde chiar și supe, sandvișuri și
salate, care pot fi create după gustul fiecăruia.
Atenția de a oferi produse și servicii de calitate, dar și o deschidere spre
inovație, sunt ingredientele care au condus la o relație între Panemar și sistemele
Vectron. Din dorința de a eficientiza procesul de cumpărare și a îmbunătăți
satisfacția clienților, în 2014 au fost instalate primele sisteme POS Vectron. După
3 luni de la această primă implementare, întregul lanț de brutării a adoptat această
tehnologie.
Nu este necesară conexiunea la internet pentru ca procesul de vânzare să se
deruleze fără probleme. Sistemele Vectron permit preluarea și finalizarea
comenzilor offline, astfel încât să se mențină același flux de lucru și în cazul în
care se întrerupe conexiunea la internet.
De asemenea, rapoartele de vanzari si gestiunea stocurilor sunt stocate
în cloud, funcționalitate care le permite reprezentanților Panemar să aibă acces la
stocul și raportul zilnic, în timp real și de oriunde se localizează, având astfel o
perspectivă precisă asupra performanțelor financiare.
Calitatea este responsabilitatea fiecărui angajat, este rezultatul implicării
individuale a întregului personal, crearea unei conștiințe a calității fiind un obiectiv
important al firmei.
CUI: 4844886
Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J12/3592/1993
Adresa: Str. Tîrvanelor, nr.28, Cluj-Napoca
Obiectul de activitate principal CAEN: 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea
prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Numărul de angajați în anul 2020: 486
Capitolul II
Evaluarea performanțelor privind
indicatorilor economico-financiari

Rata profitului și marja rentabilității generale

În cazul societății Panemar, marja de profit a cunoscut o creștere


semnificativă de 0,82 puncte procentuale în anul 2016 față de ultimul an de
referință analizat (2020).
Cât despre rata rentabilității generale putem spune că a trecut printr-o pantă
când ascendentă, când descendentă de-a lungul anilor analizați, de menționat faptul
că în ultimii 3 ani de referință se află într-o continuă creștere rata rentabilității
generale.
Activele circulante și activele imobilizate

La capitolul active circulante, se poate observa o mare diferență între anul


2015 și anul 2020, mai exact de 7 523 967 lei.
Activele imobilizate au ramas aproximativ constante în anii analizați, în
schimb, anul 2018 a fost anul de apogeu pentru Panemar din punct de vedere al
activelor imobizilate, atingând uimitoarea sumă de 40 617 347 lei.

Cifra de afaceri și productivitatea muncii


În cazul cifrei de afaceri, Panemar a părut să cunoască o creștere constantă și
semnificativă între anii 2015-2019, dar în ultimul an de referință 2020 a cunoscut o
pantă descendentă, cifra ajungând la 69 301 894 lei de la 88 816 415 lei în anul
2019, diferența fiind de 19 514 521 lei.
Productivitatea muncii la fel ca și în cazul cifrei de afaceri a cunoscut o
pantă ascendentă din anul 2015-2019 după ca mai apoi să scadă în anul 2020.

Venituri și cheltuieli

Veniturile societății comerciale Panemar au fluctuat în decursul anilor 2015-


2020, ajungând ca suma din anul 2020 să fie mai mică cu 13 829 283 lei față de
anul 2015.
Cheltuielile în schimb au cunoscut o creștere în decursul anilor 2015-2017,
urmate de o scădere drastică în următorii ani inclusiv în anul 2020, ajungând la
cifra de 64 262 129 lei, o diferență de 16 449 503 lei față de primul an analizat.
Venituri și cheltuieli în avans

Cheltuielile în avans au cunoscut o schimbare majoră în decursul a celor 6


ani analizați, de la suma de 572 961 lei în anul 2015 la incredibila sumă de 3 636
402 lei în anul 2020, o creștere de aproximativ 6 ori mai mare între cei 2 ani
menționați.
Veniturile în avans în anul 2015 atingeau suma de 10 255 lei, urmând să
crească la 47 567 lei în anul 2016, iar mai apoi să scadă până la suma nulă în
următorii ani.

Concluzii

Strategiile de inovare a produselor şi proceselor din cadrul unei firme sunt


acţinile prin care firmele îşi propun să îşi realizeze obiectivele legate de inovare pe
termen mediu şi lung. Aplicarea acestor strategii implică deciziile managerilor de
la nivelul de vârf şi necesită alocarea unor resurse corespunzătoare. Dacă strategia
este una atent formulată, succesul firmei apare chiar dacă industria din care face
parte trece prin momente de criză.
Inovarea presupune anumite riscuri motiv pentru care se considera că la
baza ei trebuie sa se afle o strategie. Implementarea strategiei necesită stabilira
unor obiective anuale, a politicilor, programelor, motivarea angajaţilor şi alocarea
resurselor astfel încât strategiile formulate să poată fi realizate. Dupa ce strategia a
fost implementată trebuie făcută o evaluare atentă a ei. Feed-back-ul pieţei este un
alt element de importanţă majoră.
S.C.Penemar MP S.R.L nu are un departamamet specializat pentru
cercetare-dezvoltare şi implicit inovare. Activităţile de inovare care se desfaşoară
la nivelul firmei au loc în mai multe din departamamentele actuale. Astfel studiile
şi cercetările, concretizate în studii de piaţă şi vizite la targuri şi expoziţii externe
sunt făcute de către administraţia firmei. De asemenea este încurajată participarea
angajaţilor direct implicaţi în procesul de producţie, dar şi a celor care au contact
cu gusturile şi cerinţele consumatorilor. O altă ramură a activităţilor implicată în
inovare este cea a laboratoarelor existente la nivelul firmei. Este vorba despre
laboratoare de analize şi încercări specifice domeniului de activitate (fizico-
chimice, bacteriologice, microbiologice şi metale grele). În cadrul acestor
laboratoare se fac încercările pentru noile produse, precum şi pentru noile
substanţe şi amestecuri ce ar putea fi utilizate în producţie.
În urma studiului realizat, am observat că principala îmbunătăţire care ar
putea fi adusă la nivelul firmei de panificaţie în ce priveşte activităţile de inovare a
produselor şi proceselor ar fi existenţa unui departament specializat, de mici
dimensiuni. Acest departament ar avea funcţia de a reuni şi îmbina ideile provenite
de la nivelul celorlalte departamente, precum şi funcţia de fi un generator al
inovaţiei la nivelul firmei.
O mare importanţă deţine, atunci cand vorbim despre inovare, cultura
organizaţională a firmei. De aceasta depinde eficienţa strategiilor de inovare a
produselor şi proceselor. Fără existenţa unui mediu favorabil inovării, aceasta chiar
dacă reprezintă un potenţial, nu poate fi pe deplin abordată. Este aşadar, foarte
importantă conştientizarea necesităţii şi importanţei inovării. Ea trebuie să fie
prezentă la nivelui firmei în ansamblu, la nivelul conducerii, dar şi la nivelul
fiecărui angajat.
Bibliografie

https://www.panemar.ro/despre-noi accesat la data de 13/04/2022


https://www.vectron.ro/panemar-cea-mai-mare-companie-de-panificatie-din-transilvania-foloseste-
produse-vectron-in-31-de-magazine/ accesat la data de 13/04/2022
https://www.topfirme.com/afacere/panemar-morarit-si-panificatie-srl/l64l3qoj3/ accesat la data
de 12/04/2022
https://www.listafirme.ro/panemar-morarit-si-panificatie-srl-4844886/ accesat la data de
13/04/2022
https://www.topfirme.com/afacere/dobrogea-grup-sa/7kk89eg6k/ accesat la data de
12/04/2022
https://www.topfirme.com/afacere/harmopan-sa/23k82jd28/ accesat la data de
12/04/2022

S-ar putea să vă placă și