Sunteți pe pagina 1din 15

DREPT CONSTITUTIONAL SI INSTITUTII POLITICE II An I, sem 2

1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de ombudsman?


a. are indatorirea de a primi plangeri de la cetateni impotriva nedreptatilor cauzate acestora de catre administratie;
b. reprezentantul alegatorilor in Parlament;
c. avocatul din oficiu in spetele penale. ANS: A

2. Care sunt conditii legale ce trebuie sa fie indeplinite de catre candidatii la functia de Avocat al Poporului?
a. sa aiba pregatire juridica superioara;
b. sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania;
c. sa aiba drept de vot. ANS: A

3. Care sunt persoanele abilitate sa adreseze cereri Avocatului Poporului?


a. cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau
convingere religioasa;
b. cererile pot fi adresate doar de catre persoanele cu drept de vot;
c. cererile nu pot fi adresate de catre persoanele care fac parte din partide politice. ANS: A

4. Care categorii de acte nu pot face obiectul activitatii institutiei Avocatul Poporului urmatoarele cereri?
a. cererile adresate de persoanele fizice lezate in drepturile lor;
b. cererile adresate de persoanele juridice;
c. cererile privind actele emise de Curtea Constitutionala, de Presedintele Consiliului Legislativ si de autoritatile judecatoresti;
ANS: C

5. Cum se defineste termenul latinesc scrutinium?


a. cel care voteaza pentru altul;
b. Avocatul Poporului;
c. modalitatea in care alegatorii desemneaza pe deputati si senatori ANS: C

6. Care sunt conditiile constitutionale ce trebuie sa fie indeplinite de o persoana pentru a putea vota in Romania?
a. sa aiba pregatire profesionala superioara;
b. sa aiba cel putin 16 ani;
c. a fie in deplinatatea facultatilor mintale. ANS: C

7. Care sunt tehnicile si procedeele electorale prin care se incalca egalitatea votului?
a. geografia electorala;
b. votul uninominal;
c. prima electorala. ANS: A

8. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca, conform dispozitiilor constitutionale o persoana, pentru a putea fi
aleasa ca deputat, senator sau sef de stat, ori in alte organe reprezentative?
a. inalta pregatire profesionala;
b. moralitate de netagaduit;
c. sa aiba cel putin 23 de ani pentru a candida la Camera Deputatilor, 33de ani pentru a candida la Senat si cel putin 35 de ani pentru
a candida la functia de Presedinte al Romaniei. ANS: C

9. Care situatii considerati ca reprezinta dezavantaje ale scrutinului de lista?


a. implica cheltuieli foarte mari, tinind cont de numarul mare de circumscriptii electorale;
b. scrutinul de lista presupune anumite conditionari legate de realizarea unui prag electoral la nivel national;
c. creaza o majoritate parlamentara stabila. ANS: B

10. Care situatii considerati ca reprezinta avantaje ale scrutinului uninominal?


a. datorita numarului mare de circumscriptii electorale scrutinul uninominal implica mari cheltuieli cu operatiunile electorale;
b. scrutinul uninominal se caracterizeaza prin simplitate prin faptul ca fiecare circumscriptie electorala desemneaza un singur
reprezentant;
c. scrutinul uninominal creeaza o majoritate parlamentara instabila. ANS: B

11. Care sunt sistemele electorale mixte practicate de unele state?


a. sistemul inruditilor;
b. sistemul german al buletinului dublu;
c. sistemul majoritar. ANS: B

12. Care dintre majoritati sunt specifice sistemelor electorale?


a. majoritatea instabila;
b. majoritatea absoluta;
c. majoritatea imperfecta. ANS: B

13. Care sunt atributiile Biroului Electoral Central?


a. stabileste data alegerilor;
b. imprima satmpilele cu mentiunea Votat;
c. verifica, inregistreaza si totalizeaza rezultatele la nivel national pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si candidati
independenti; ANS: C

14. Ce acte poate emite Biroul Electoral Central?


a. hotarari;
b. decizii;
c. ordonante. ANS: A

15. Care sunt atributiile Biroului Electoral de Circumscriptie?


a. urmareste aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri si supravegheaza organizarea sectiilor de votare;
b. stabileste data alegerilor;
c. urmareste modul de intocmire si eliberarea cartilor de alegator, in concordanta cu listele electorale permanente. ANS: A

16. Ce reprezinta Autoritatea Electorala Permanenta?


a. o institutie administrativa autonoma;
b. o institutie care reprezinta poporul in relatia acestuia cu statul;
c. o reprezentanta a alegatorilor. ANS: A

17. Care sunt atributiile pe care le exercita Autoritatea Electorala Permanenta in intervalul dintre doua perioade electorale?
a. Stabileste data alegerilor;
b. asigura publicarea in Monitorul Oficial a listei cuprinzand denumirea si semnele electorale ale partidelor, aliantelor politice,
aliantelor electorale si organizatiilor minoritatilor nationale;
c. asigura, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor. ANS: C

18. Ce acte adopta Autoritatea Electorala Permanente?


a. decizii;
b. hotarari;
c. ordine. ANS: B

19. Care sunt situatiile in care inceteaza mandatul Presedintelui sau Vicepresedintilor Autoritatii Electorale Permanente?
a. imposibilitatea de a-si desfasura activitatea pe o perioada de 60 de zile, constatata prin certificat medical;
b. neindeplinirea atributiilor ce le revin;
c. revocare. ANS: C

20. Care sunt atributiile Biroului Electoral al Sectiei de votare?


a. stabileste data alegerilor;
b. face numaratoarea voturilor si consemneaza rezultatele votarii;
c. Imparte materiale electorale. ANS: B

21. De catre cine se fac propunerile de candidati in alegerile parlamentare, conform legii electorale?
a. de catre partidele politice;
b. de catre persoanele cu drept de vot;
c. de catre reprezentanti ai partidelor din alte state. ANS: A

22. Care sunt functiile exercitate de partidele politice prin care se exprima rolul acestora?
a. functia externa;
b. functia de colaborare;
c. functia teoretico-ideologica. ANS: C

23. Cum pot fi grupate partidele politice folosind criteriul apartenentei si orientarii membrilor ce le compun si platformele
acestora?
a. partide confesionale;
b. partide imternationale;
c. partide democratice.
ANS: A

24. Cum pot fi grupate partidele politice folosind criteriul cailor pentru rezolvarea marilor probleme ale societatii organizate
statal?
a. partide democratice;
b. partide libere;
c. partide de masa. ANS: A

25. Cum se impart partidele politice, folosind criteriul structurii partidelor?


a. partide suple;
b. partide de masa;
c. partide cadru. ANS: B

26. Care sunt componentele pe care le are in structura definitia partidelor politice, stabilita de Legea 14/2003 privind
partidele politice?
a. partidele sunt asociatii cu caracter anti politic;
b. sunt ale cetatenilor romani cu drept de vot care participa in mod liber la formarea si exercitarea vointei lor politice;
c. se constituie si isi desfasoara activitatea in conditiile legii. ANS: B

27. Care sunt cazurile in care isi inceteaza activitatea un partid politic?
a. dizolvare, in urma unei hotarari pronuntate de Curtea Constitutionala pentru incalcarea prevederilor constitutionale;
b. dizolvare prin hotarare pronuntata de Curtea de Apel;
c. numarul membrilor este sub 100. ANS: A

28. Care sunt conditiile in care un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca?
a. cand se constata de catre Judecatoria de sector;
b. cand scopul sau etse dedicat interesului cetatenilor statului;
c. cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul sau politic. ANS: C

29. Care sunt functiile Parlamentului, care se disting folosind criteriul continutului?
a. stabilirea directiilor principale ale activitatii social-economice, culturale, statale si juridice;
b. alegerea atributiilor pe care urmeaza sa le indeplineasca;
c. functie de Avocat al poporului. ANS: A

30. Cum pot fi sistematizate formele si mijloacele specifice prin care se exercita controlul parlamentar?
a. controlul exercitat prin reprezentanti alesi de catre cetatenii cu drept de vot;
b. controlul exercitat prin comisiile parlamentare;
c. controlul exercitat prin rapoarte bilunare. ANS: B

31. Care sunt atributiile Parlamentului privind organizarea interna si functionarea sa?
a. stabilirea unor atributii in domeniul juridic;
b. stabilirea bugetului propriu;
c. stabilirea incompatibilitatilor senatorilor si deputatilor. ANS: B

32. Cum se poate prezenta, analizandu-se sistemele bicamerale, cea de-a doua camera?
a. camera aristocratica;
b. camera federativa;
c. camera joasa. ANS: A

33. Care sunt regulile pentru formarea grupurilor parlamentare prevazute de regulamentele fiecarei camere?
a. sa includa cel putin 15 membri la Camera Deputatilor;
b. sa includa cel putin 7 membri la Senat;
c. grupurile se formeaza dupa ce senatorii si deputatii s-au intalnit in a cincea lor sedinta. ANS: B

34. Care dintre urmatoarele, considerati ca sunt atributii ale grupurilor parlamentare?
a. propun candidati pentru alegerea presedintelui statului;
b. propun camerei data inceperii si incheierii sesiunilor parlamentare;
c. propun candidati pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor birourilor permanente. ANS: C

35. Care sunt regulile pentru alegerea birourilor permanente ale celor doua camere ale Parlamentului Romaniei?
a. presedintii celor doua camere se aleg pe durata mandatului camerelor;
b. presedintii camerelor sunt si presedintii birourilor secretariale;
c. ceilalti membrii ai birourilor permanente se aleg pe o durata mai mare decit durata sesiunii. ANS: A

36. Care considerati ca sunt atributiile Biroului Permanent al Camerei Deputatilor?


a. pot cere incheierea dezbaterilor in Senat;
b. propune candidati pentru institutia Avocatului Poporului;
c. solicita Presedintelui Camerei convocarea unei sesiuni extraordinare. ANS: C

37. Care considerati ca sunt comisiile parlamentare in sistemul parlamentar romanesc, potrivit Constitutiei Romaniei?
a. comisii permanente;
b. comisii de mediere;
c. comisii extraordinare. ANS: A

38. Care sunt formele principale prin care Camerele parlamentare isi desfasoara activitatea periodic?
a. sesiunile parlamentare ordinare;
b. sesiunile parlamentare zilnice;
c. sesiunile parlamentare bilunare. ANS: A

39. Care dintre procedurile de vot considerati ca fac parte din sistemul de vot al Parlamentului Romaniei?
a. vot deschis;
b. vot colectiv;
c. vot secret. ANS: A

40. Care considerati ca sunt drepturile si indatoririle parlamentarilor romani?


a. a participa la sedintele camerelor si la activitatea grupurilor parlamentare, a comisiior parlamentare si a initia propuneri
legislative;
b. a se bucura de incompatibilitate parlamentara;
c. a beneficia de vacante parlamentare ori de cite ori considera necesar. ANS: A

41. Care sunt sanctiunile care se pot aplica senatorilor si deputatilor ca urmare a incalcarii obligatiei de a respecta normele
reglementare?
a. retineri salariale;
b. chemarea la ordine;
c. amenda parlamentara. ANS: B

42. In functie daca contin sau nu norme juridice, care sunt categoriile de acte ale Parlamentului?
a. acte cu caracter normativ;
b. acte cu caracter judecatoresc;
c. Acte cu caracter exclusiv politic. ANS: A

43. Care sunt componentele pe care le subsumeaza in structura sa definirea legii, in acceptiunea sa restransa?
a. este actul juridic al Parlamentului;
b. este actul normativ cu forta juridica superioara tuturor celorlalte acte normative;
c. este actul juridic, cu forta superioara Constitutiei. ANS: A

44. Care este clasificarea corecta a legilor, folosind criteriul continutului reglementarilor si al procedurii de adoptare, fata de
prevederile exprese ale Constitutiei Romaniei?
a. legi constitutionale;
b. legi referendare;
c. legi extraordinare. ANS: A

45. Care dintre actele Parlamentului considerati ca sunt acte cu caracter normativ?
a. declaratiile;
b. legile;
c. ordonantele. ANS: B

46. Care dintre actele Parlamentului considerati ca sunt acte cu caracter individual (nenormativ)?
a. declaratiile;
b. hotararile;
c. mesajele. ANS: B

47. Prin ce elemente se fundamenteaza stiintific, suprematia legii, raportata la categoriile juridico-statale?
a. continutul si forma legii;
b. pozitia net superioara a legii in fata Constitutiei;
c. suprematia Constitutiei. ANS: C

48. Care sunt consecintele suprematiei legii in sistemul normativ?


a. consecinte cu caracter economico-social;
b. consecinte privind modificarea, suspendarea si abrogarea legii;
c. controlul constitutionalitatii legilor. ANS: B

49. Care este prima etapa in procedura de elaborare a legilor organice si ordinare?
a. initiativa legislativa;
b. dezbaterea proiectului de lege in plenul fiecarei camere;
c. votarea proiectului de lege in fiecare camera. ANS: A
50. Care dintre reguli considerati ca fac parte din categoria “alte reguli constitutionale privind elaborarea legii”?
a. adoptarea proiectelor de legi prin referendum;
b. adoptarea proiectelor de legi sau a propunerilor legislative cu procedura de urgenta;
c. angajarea raspunderii Presedintelui de stat. ANS: B

51. In care dintre categorii de acte juridice, nominalizate prin Constitutie, se incadreaza regulamentul parlamentar?
a. lege;
b. hotarare;
c. motiune. ANS: B

52. Ce acte emit, in indeplinirea atributiilor ce le revin, presedintii Camerei Deputatilor si Senatului?
a. hotarari;
b. ordine;
c. decizii. ANS: C

53. Ce acte emit, in indeplinirea atributiilor ce le revin, Comisiile Permanente?


a. hotarari;
b. avize;
c. rezolutii. ANS: B

54. Pentru care situatie intervine inexistenta raspunderii juridice a senatorului sau deputatului?
a. discursurile tinute in timpul mandatului ;
b. voturile exprimate in timpul exercitarii mandatului;
c. intrebarile adresate in timpul exercitarii mandatului. ANS: B

55. Cand a aparut pentru prima oara institutia Ombudsman si in ce tara?


a. 1800 – Franta;
b. 1810 – China;
c. 1809 - Suedia. ANS: C

56. Cine are dreptul de a avea initiativa legislativa, in Romania, potrivit Constitutiei?
a. Autoritatea Electorala Permanenta;
b. deputatii;
c. Presedintele Romaniei. ANS: B

57. Care sunt aspectele prin care hotararile, ca acte juridice ale Parlamentului, se deosebesc de legi?
a. toate legile au caracter normativ iar hotararile pot fi acte cu caracter nenormativ;
b. normele cuprinse in hotararile cu caracter normativ au o forta juridica superioara legilor;
c. hotaririle emise de Parlament nu sint supuse Controlului Constitutionalitatii legilor. ANS: A

58. Cum se realizeaza interventia executivului in activitatea legislativului?


a. dreptul de initiativa legislativa a sefului statului;
b. legislatia nedelegata;
c. promulgarea legilor de catre seful statului. ANS: C

59. Care dintre urmatoarele este o incompatibilitate privind functia de membru al Guvernului?
a. exercitarea altei functii publice de autoritate, inclusiv cea de deputat sau senator;
b. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;
c. nu exista incompatibilitati cu aceasta functie. ANS: B

60. Cand inceteaza functia de membru al Guvernului?


a. in cazul demisiei;
b. in cazul reorganizarii;
c. in cazul vacantei guvernamentale. ANS: A

61. Care sunt atributiile primului ministru?


a. Primul ministru conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia;
b. este presedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
c. Primul ministru este ambasador al statului in relatiile cu alte state. ANS: A

62. Care dintre urmatoarele este un element care face parte din compunerea aparatul de lucru al Guvernului?
a. aparate ordinare de lucru;
b. clase guvernamentale;
c. departamente. ANS: C
63. Care sunt tipurile de emisiuni TV, in care pot fi prezentate informatiile privind sistemul electoral, tehnica votarii,
programele politice, opiniile si mesajele cu continut electoral in timpul campaniei electorale?
a. emisiuni informative;
b. emisiuni electorale;
c. dezbateri electorale. ANS: A
64. Care sunt conditiile in care presedintele Romaniei poate participa la sedintele Guvernului?
a. sedintele guvernului au ca obiect probleme de interes national privind politica interna;
b. sedintele Guvernului au ca obiect probleme de interes national privind apararea tarii sau asigurarea ordinii publice;
c. cand prezideaza sedinta, Presedintele devine in acea situatie membru al Guvernului. ANS: B

65. Care sunt categoriile de acte pe care le emite Guvernul?


a. decrete-legi;
b. motiuni;
c. ordonante de urgenta. ANS: C

66. Prin ce se manifesta rolul legislativului in formarea si activitatea executivului?


a. prin desemnarea sefului executivului;
b. prin desemnarea sefului de stat;
c. prin abilitarea Guvernului de a emite ordonante. ANS: A

67. Care sunt argumentele pentru compatibilitatea functiei parlamentare cu functia executiva?
a. jocul politic pune in dezavantaj compatibilitatea intre cele doua functii;
b. atat majoritatea parlamentara cat si guvernul au aceeasi sursa a legitimitatii si afinitatii si anume majoritatea care s-a pronuntat
pentru platforma politica a aceluiasi partid;
c. nu exista o astfel de compatibilitate. ANS: B

68. Care sunt argumentele contra compatibilitatii functiei parlamentare cu functia executiva?
a. indeplinirea simultana a celor doua functii este contrara separatiei puterilor in stat, chiar in interpretarea supla a acesteia;
b. nu exista o astfel de compatibilitate;
c. este o cale de crestere a rolului executivului in defavoarea legislativului. ANS: A

69. Care sunt cauzele cresterii rolului executivului?


a. este o tendinta evidenta in toate sistemele contemporane de guvernamant;
b. la putere este adus acel guvern care reprezinta partidul castigator in alegeri si a carui platforma electorala, acesta trebuie sa o
traduca in programul de guvernare;
c. compatibilitatea functiei parlamentare si a functiei executive. ANS: B

70. Care este prima forma de manifestare a institutiei sefului de stat in Romania?
a. domn;
b. rege;
c. consiliul de stat. ANS: A

71. Care este rolul Presedintelui Romaniei?


a. un rol legislativ foarte important;
b. este garantul independentei nationale, al unitatii si integritatii teritoriale a tarii;
c. numeste primul ministru si membrii guvernului. ANS: B

72. Care dintre atributiile Presedintelui Romaniei, ocupa prima pozitie ca si importanta, folosind criteriul continutului?
a. atributii privind legiferarea;
b. atributii in domeniul politicii externe;
c. atributii in domeniul apararii tarii si asigurarea ordinii publice. ANS: A

73. Care sunt atributiile presedintele Romaniei in domeniul legiferarii?


a. promulga legile;
b. are dreptul de a cere reexaminarea legilor daca se constata incalcari ale Constitutiei;
c. nu semneaza legile in vederea publicarii lor in Monitorul Oficial. ANS: A

74. Care sunt atributiile Presedintelui Romaniei in domeniul apararii tarii si asigurarii ordinii publice?
a. declararea, cu aprobarea prealabila a Parlamentului, a mobilizarii partiale sau generale a fortelor armate;
b. nu are atributii in domeniul apararii tarii;
c. acordarea gradelor de maresal, general si amiral. ANS: A

75. Care sunt atributiile ce revin Presedintelui in domeniul politicii externe?


a. incheierea, in numele Romaniei, a tratatelor negociate de Guvern si depunerea lor spre ratificare Parlamentului in termen de 60 de
zile;
b. nu are atributii in domeniul politicii externe;
c. acordarea de gradelor de maresal si amiral. ANS: A

76. Desemnarea sefului de stat este una din problemele direct legate de forma de guvernamant. Care sunt modurile de
desemnare a sefului de stat?
a. alegerea de catre Guvern; b. alegerea acestuia de catre Curtea de Justitie si Casatie;
c. alegerea prin vot universal. ANS: C

77. Cum se realizeaza actualmente, alegerea sefului de stat in Romania?


a. alegerea de catre Parlament;
b. alegerea de catre un colegiu electoral;
c. alegerea prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. ANS: C

78. Care este in prezent, durata mandatului sefului de stat in Romania?


a. 7 ani;
b. 4 ani;
c. 5 ani. ANS: C

79. Cate mandate poate indeplini aceeasi persoana in functia de Presedinte al Romaniei?
a. un mandat;
b. doua mandate;
c. trei mandate. ANS: B

80. De catre cine este asigurat interimatul functiei de Presedinte al Romaniei, in caz de deces, demisie, demitere din functie
sau de imposibilitate definitiva a exercitarii atributiilor, precum si in cazul suspendarii din functie sau a imposibilitatii
temporare de exercitare a atributiilor?
a. Presedintele Senatului, Presedintele Camerei Deputatilor;
b. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Presedintele Curtii Constitutionale;
c. Primul Ministru, Presedintele Senatului. ANS: A

81. Care sunt actele prin care seful statului isi exercita atributiile?
a. legile;
b. hotararile;
c. decretele. ANS: C

82. Care sunt trasaturile principale ale decretelor ca acte prin care Presedintele isi exercita atributiile?
a. reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice;
b. apar ca urmare a exercitarii atributiilor pe care insusi presedintele le-a stabilit;
c. nu se publica obligatoriu in Monitorul Oficial. ANS: A

83. Care dintre urmatoarele, considerati ca sunt principii fundamentale potrivit carora se realizeaza justitia?
a. principiul aplicarii legii;
b. justitia este unica si egala pentru toti;
c. folosirea limbii oficiale si a limbii materne in justitie nu este obligatorie. ANS: B

84. Care este garantia independentei judecatorului si supunerea lui numai legii?
a. judecatorul se supune numai constiintei sale;
b. independenta judecatorului nu tine de separatia/echilibrul puterilor in stat, intrucit nu se poate vorbi de o independenta a autoritatii
jurisdictionale;
c. inamovabilitatea. ANS: C

85. Cine are calitatea de magistrat si face parte din corpul magistratilor?
a. judecatorul;
b. grefierul;
c. notarul. ANS: A

86. Ce le este interzis magistratilor, conform legii care reglementeaza statutul acestora?
a. le este permis sa desfasoare activitati comerciale direct sau prin persoane interpuse;
b. sa ia parte la sedintele de judecata;
c. sa faca parte din partide sau formatiuni politice. ANS: C

87. Care este prima instanta de judecata, potrivit Legii de organizare judecatoreasca?
a. Judecatoria;
b. Tribunalul;
c. Curtea de Apel. ANS: A

88. Care sunt principiile constitutionale de organizare si functionare a Ministerului Public?


a. inamovibilitatea;
b. legalitatea;
c. incompatibilitatea. ANS: B

89. Prin ce trasaturi se caracterizeaza Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al autoritatii judecatoresti?
a. este garantul independentei justitiei; b. are ca principala functie controlul constitutionalitatii legilor;
c. este dependent in activitatea sa de alte institutii. ANS: A

90. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii un
reprezentant al societatii civile?
a. sa fie absolventi ai Facultatii de Drept;
b. sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania;
c. sa se bucure de inalta reputatie profesionala si morala. ANS: C

91. Care sunt atributiile pe care le indeplineste in exercitarea functiei sale, presedintele Consiliului Superior al
Magistraturii?
a. reprezinta Consiliul Superior al Magistraturii in relatiile interne si internationale;
b. coordoneaza activitatea magistratilor din intreaga tara;
c. efectueaza un control asupra legilor. ANS: A

92. Care sunt raporturile sistemului judecatoresc cu Parlamentul?


a. organizarea si functionarea instantelor judecatoresti se realizeaza numai potrivit legii;
b. sistemul judecatoresc este sub un control total din partea Parlamentului;
c. sistemul judecatoresc are competenta de judecata pentru parlamentari. ANS: A

93. Care sunt raporturile justitiei cu executivul?


a. numirea si avansarea magistratilor apartine executivului;
b. justitia are competenta de judecata pentru membrii executivului;
c. sistemul judecatoresc se afla sun un control permanent din partea executivului. ANS: A

94. Care sunt cazurile in care intervine raspunderea politica a Presedintelui Romaniei conf. art 95 din Constitutie?
a. raspunderea intervine cand Presedintele Romaniei savarseste fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei;
b. Presedintele de stat nu poate fi suspendat din functie;
c. suspendarea din functie a Presedintelui este o masura adoptata de Camera Deputatilor. ANS: A

95. Care sunt cazurile in care intervine raspunderea penala a Presedintelui Romaniei conf. art 96 din Constitutie?
a. raspunderea penala intervine cand Presedintele ar comite crima de “inalta tradare”;
b. in cazul presedintelui nu poate interveni raspunderea penala;
c. raspunderea penala intervine cand Presedintele ar comite fapte deosebit de periculoase. ANS: A

96. Cand intervine vacanta functiei de Presedinte?


a. de doua ori pe an;
b. demitere;
c. imposibilitate temporara de exercitare a atributiilor. ANS: B

97. Ce adaptari constitutionale atrage dupa sine calitatea de membru al Uniunii Europene?
a. prevederile referitoare la drepturile exclusive politice;
b. prevederile referitoare la liberul acces la justitie;
c. prevederile referitoare la cetatenia europeana. ANS: C

98. Care sunt efectele speciale pe care le implica aplicarea dreptului comunitar?
a. efectul indirect al dreptului comunitar;
b. suprematia dreptului comunitar;
c. suprematia dreptului intern. ANS: B

99. Care este definitia suprematiei dreptului comunitar?


a. dreptul comunitar este caracterizat printr-o situatie de superioritate in raport cu intreaga ordine juridica interna;
b. dreptul comunitar nu inlatura de la aplicare orice prevedere nationala contrara;
c. este un drept care nu implica obligatoriu aplicarea lui pe teritoriul statului devenit membru al Uniunii Europene.ANS: A

100. Care dintre Constitutiile Romaniei reglementeaza pentru prima data in istoria tarii noastre, institutia de Avocat al
Poporului?
a. Constitutia de la 1938;
b. Constitutia din 1965;
c. Constitutia din 1991. ANS: C
101. Prin ce trasaturi se caracterizeaza cetatenia europeana in comparatie cu cetatenia unui stat?
a. prin drepturile si indatroririle cetatenilor statelor membre;
b. nu conduce la implicarea cetatenilor in viata politica;
c. atrage doar anumite indatoriri, nu si drepturi pentru cetatenii statului membru. ANS: A

102. Care dintre urmatoarele este o prevedere specifica si un drept atasat cetateniei Uniunii Europene?
a. libertatea de circulatie si de sedere in tot spatiul Uniunii Europene;
b. subordonarea dreptului comunitar fata de dreptul intern;
c. influenta dreptului comunitar asupra drepturilor politice interne. ANS: A

103. Care este durata mandatului Avocatului Poporului in Romania?


a. 2 ani;
b. 5 ani;
c. 4 ani. ANS: B

104. Care sunt cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca un cetatean al unui stat membru care doreste sa voteze sau sa
fie ales in statul membru de resedinta pentru Parlamentul European, dar care locuieste intr-un stat membru a carui
cetatenie nu o are?
a. nimeni nu poate vota mai mult de 2 ori;
b. nimeni nu poate fi ales membru in mai mult de 2 state;
c. un alegator comunitar trebuie sa fie inscris pe listele electorale ale statului membru de resedinta numai daca el cere acest lucru
inainte de alegeri. ANS: C

105. De catre cine este numit Avocatul Poporului in Romania, potrivit legislatiei in vigoare?
a. Presedintele Romaniei;
b. Senat;
c. Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna. ANS: C

106. Care dintre urmatoarele tratate a fost adoptat in lungul proces de constituire a Europei Unite?
a. Actul Unic de Unire;
b. Tratatul de la Venezia;
c. Tratatul de la Amsterdam. ANS: C

107. Care este perioada mandatului parlamentarilor ce alcatuiesc Camera Parlamentului Romaniei?
a. 5 ani;
b. 4 ani;
c. 3 ani. ANS: B

108. Care dintre urmatoarele texte fac referire la durata mandatului Camerei Deputatilor si Senatului Romaniei?
a. alegerile pentru Camera Deputatilor si pentru Senat se desfasoara in cel mult trei luni de la expirarea mandatului sau de la
dizolvarea Parlamentului;
b. Parlamentul nou ales se intruneste la convocarea Presedintelui Romaniei in cel mult 20 de zile de la alegeri;
c. Camera Deputatilor si Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani care se prelungeste de drept in starea de mobilizare sau
razboi, de asediu sau de urgenta, pana la incheierea acestora. ANS: C

109. Care sunt cazurile in care Camerele Parlamentului Romaniei isi desfasoara lucrarile si in sedinte comune, potrivit
unui regulament adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor?
a. controlul constitutionalitatii legilor;
b. stabilirea datei pentru desfasurarea alegerilor;
c. declararea starii de razboi. ANS: C

110. Care sunt modalitatile in care se adopta legile organice si hotararile privind regulamentele Camerelor?
a. cu votul majoritatii membrilor fiecarei camere;
b. cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare camera;
c. cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei camere. ANS: A

111. Care sunt modalitatile in care se adopta legile constitutionale prin care se revizuieste Constitutia sub aspect
procedural?
a. cu votul majoritatii fiecarei camere;
b. cu votul majoritatii membrilor prrezenti din fiecare camera;
c. cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei camere, fiind definitive numai dupa aprobarea prin referendum,
organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau propunerii de revizuire. ANS: C

112. Care sunt modalitatile in care se adopta legile organice?


a. cu votul majoritatii membrilor fiecarei camere;
b. cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare camera;
c. cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei camere. ANS: A

113. Care sunt domeniile rezervate legii organice conf. art 73 din Constitutia Romaniei?
a. institutia Avocatului Poporului;
b. organizarea si functionarea partidelor politice;
c. organizarea si desfasurarea alegerilor. ANS: B

114. Care sunt caracteristicile promulgarii ca ultima faza a procedurii legislative?


a. este un atribut al Presedintelui Camerei Deputatilor; b. se realizeaza prin emiterea unei Ordonante;
c. inainte de promulgare, Presedintele poate cere Parlamentului, o singura data, reexaminarea legii. ANS: C

115. Care este termenul in care autoritatea administratiei ierarhic superioare are obligatia sa ii comunice Avocatului
Poporului masurile luate cu privire la autoritatea in cauza?
a. 60 de zile;
b. 45 de zile;
c. 30 de zile. ANS: B

116. Care dintre urmatoarele atributii ale Presedintelui Romaniei sunt prevazute de art 94 din Constitutia Romaniei cu
titlul “alte atributii”?
a. este garantul independentei justitiei;
b. ambasador al tarii in relatiile cu alte state;
c. acorda gratierea individuala. ANS: C

117. Ce presupune scrutinul uninominal?


a. votarea din partea alegatorului a unui singur candidat intr-o singura circumscriptie electorala;
b. votarea de catre alegator a mai multor candidati de pe o lista aflata la dispozitia acestuia;
c. atribuirea votului mai multor candidati care fac parte din partide politice diferite. ANS: A

118. Ce presupune scrutinul de lista?


a. votarea din partea alegatorului a unui singur candidat intr-o singura circumscriptie electorala;
b. votarea de catre alegator a mai multor candidati de pe o lista aflata la dispozitia acestuia;
c. atribuirea votului mai multor candidate care fac parte din partide politice diferite. ANS: B

119. Care sunt dezavantajele scrutinului de lista?


a. presupune anumite conditionari legate de realizarea unui prag electoral ce trebuie intrunit la nivel national de 5%;
b. presupune anumite conditionari legate de realizarea unui prag electoral ce trebuie intrunit la nivel national de 10%;
c. presupune anumite conditionari legate de realizarea unui prag electoral ce trebuie intrunit la nivel national de 1%. ANS: A

120. Care sunt avantajele scrutinului uninominal?


a. presupune ruperea legaturii dintre ales si alegatorii sai;
b. creaza macar aparent posibilitatea unei legaturi intre ales si alegatori;
c. nu prezinta nici un fel de avantaj pentru sistemul electoral. ANS: B

121. Care este operatiunea cu care debuteaza organizarea si desfasurarea alegerilor?


a. stabilirea datei alegerilor;
b. numerotarea circumscriptiilor electorale;
c. impartirea cartilor de alegator. ANS: A

122. Ce reprezinta electoratul conform dispozitiilor constitutionale?


a. cetatenii fara drept de vot;
b. categoriile de partide politice care pot participa cu liste de candidate la alegeri;
c. cetatenii cu drept de vot. ANS: C

123. Care este durata mandatului presedintelui si vicepresedintelui Autoritatii Electorale Permanente?
a. 5 ani;
b. 2 ani;
c. 8 ani. ANS: C

124. Care dintre formele organizatorice electorale publica o Carte Alba care cuprinde o analiza amanuntita a alegerilor?
a. Autoritatea Electorala Permanenta;
b. Biroul Electoral Central;
c. Biroul Electoral de Circumscriptie. ANS: A

125. De catre cine sunt semnate hotararile emise de Autoritatea Electorala Permanenta?
a. judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
b. presedintele si vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente;
c. presedintele Camerei Deputatilor. ANS: B

126. Ce fel de acte emite Autoritatea Electorala Permanenta, in exercitarea atributiilor sale?
a. hotarari si instructiuni;
b. decizii;
c. ordonante. ANS: A

127. Care este denumirea formei organizatorice unde sunt organizate si se desfasoara alegerile?
a. birouri electorale; b. scoli si licee;
c. centre electorale. ANS: A
128. Ce fel de acte emite Biroul Electoral Central in exercitarea atributiilor sale?
a. decizii;
b. hotarari;
c. ordonante. ANS: B

129. Care este compunerea Biroului Electoral de Circumscriptie?


a. reprezentanti ai partidelor si aliantelor politice;
b. presedinte si secretar de partide;
c. 3 judecatori si cel mult 8 reprezentanti ai partidelor politice. ANS: C

130. Care este compunerea Biroului Electoral al sectiilor de votare?


a. reprezentanti ai partidelor politice;
b. un presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult 7 membri;
c. secretari de partid. ANS: B

131. Care este principala operatiune pe care o exercita Biroul Electoral al sectiilor de votare?
a. conduce operatiunile de alegeri ce se desfasoara in cadrul sectiilor de votare;
b. alege presedintii de partid;
c. asigura publicarea in Monitorul Oficial a insemnelor partidelor participante la alegeri. ANS: A

132. De catre cine este condusa Autoritatea Electorala Permanenta?


a. presedinte ajutat de 2 vicepresedinti;
b. un judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
c. deputati si senatori. ANS: A

133. Ce reprezinta votul universal conform Constitutiei Romaniei?


a. dreptul de a fi ales ca senator sau deputat;
b. dreptul cetatenilor de a vota;
c. dreptul exclusiv al barbatilor de a participa la vot. ANS: B

134. Care este definitia dreptului censitar?


a. se refera la conditia de avere impusa cetateanului pentru a putea vota;
b. imposibilitatea femeilor de a vota;
c. dreptul de a fi ales in randul organelor reprezentative ale statului la implinirea virstei de 25 de ani. ANS: A

135. Cui apartine, potrivit art. 2 din Constitutia Romaniei, suveranitatea nationala?
a. poporului roman, care o exercita prin organele reprezentative;
b. sefului de stat;
c. Camerei Deputatilor si Senatului Romaniei. ANS: A

136. Care sunt articolele din Constitutia Romaniei care definesc votul ca fiind universal, egal, direct, secret si liber?
a. art. 2 si art.3 din Constitutia Romaniei;
b. art. 62 si art. 81 din Constitutia Romaniei;
c. art. 100 si art. 101 din Constitutia Romaniei. ANS: B

137. Ce presupune censul de sex?


a. imposibilitatea de a vota a femeilor;
b. da dreptul la vot cetatenilor pentru Adunarea Deputatilor , cetatenilor care au implinit varsta de 30 ani, iar pentru Senat de la 40
ani;
c. presupune un anumit grad de instructie pentru alegator. ANS: A

138. Ce presupune votul direct?


a. votul prin reprezentant;
b. votul prin delegat;
c. votul personal, direct exprimat. ANS: C
139. Ce reprezinta votul liber exprimat?
a. posibilitatea cetateanului de a lua parte sau de a nu lua parte la alegeri;
b. votul prin delegat;
c. votul cu caracter secret. ANS: A

140. Cum se realizeaza identificarea si nominalizarea alegatorilor?


a. prin intocmirea unui tablel de evidenta;
b. prin intocmirea listelor electorale;
c. prin inscrierea fiecarui cetatean intr-un dosar ce contine datele referitoare la acesta. ANS: B

141. Ce reprezinta cartile de alegator?


a. sunt legitimatii electorale, permanente si personale;
b. sunt legitimatii de acces in locatiile special amenajate in vederea votarii;
c. sunt legitimatii de identificare. ANS: A

142. In sarcina carei autoritati cade intocmirea cartilor de alegatori?


a. Ministerului Administratiei si Internelor;
b. Curtii Constitutionale;
c. partidelor politice participante la alegeri. ANS: A

143. Ce reprezinta Panasajul?


a. modalitatea in care alegatorii desemneaza pe deputati si senatori;
b. este posibilitatea alegatorului de a intocmi chiar el lista candidatilor luand candidati de pe mai multe liste prezentate;
c. scrutinul cu unul sau doua tururi. ANS: B

144. Care este semnificatia cuvantului Ombudsman?


a. cel care vorbeste pentru altul;
b. ambasador;
c. mandatar. ANS: A

145. De câte ori poate fi reinnoit mandatul Avocatului Poporului?


a. O singura data
b. De doua ori
c. Nu este limitata reinnoirea ANS: A

146. Avocatul Poporului este asistat de adjuncti, specializati pe următoarele domenii


a. 1.drepturile omului, egalitate de sanse intre barbati si femei, culte religioase si minoritati nationale. 2.drepturile copilului, ale
familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap.
b. 1.drepturile omului, egalitate de sanse intre barbati si femei, culte religioase si minoritati nationale. 2.drepturile copilului, ale
familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap. 3. armata, justitie, politie, penitenciare. 4. proprietate, munca, protectie
sociala, impozite şi taxe.
c. 1.drepturile omului, egalitate de sanse intre barbati si femei, culte religioase si minoritati nationale. 2. armata, justitie, politie,
penitenciare. 3. proprietate, munca, protectie sociala, impozite şi taxe. ANS: B

147. Care dintre urmatoarele autoritati publice numeste adjunctii Avocatul Poporului?
a. Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului
b. Camera deputatilor in plen
c. Senatul in plen ANS: A

148. Identificati componenta Biroului Electoral Central stabilit potrivit Legii nr. 35/2008?
a. Birou Electoral Central este format din 3 judecatori ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii
Autoritătii Electorale Permanente si din cel mult 12 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care
participa la alegeri, conform legii, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din
Camera Deputatilor.
b. Birou Electoral Central este format din 5 judecatori ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii
Autoritătii Electorale Permanente si din cel mult 12 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care
participa la alegeri, conform legii, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din
Camera Deputatilor.
c. Birou Electoral Central este format din 7 judecatori ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii
Autoritătii Electorale Permanente si din cel mult 12 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care
participa la alegeri, conform legii, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din
Camera Deputatilor. ANS: A

149. Care sunt cazurile de revocare din functie a Avocatului Poporului?


a. Incalcarea juramantului depus
b. Indeplinirea cu rea-credinta a atributiile de Avocat al Poporului
c. Incalcarea Constitutiei si a legilor ANS: C

150. Care dintre urmatoarele localitati sunt sedii ale birourilor teritoriale ale Avocatului Poporului?
a. Alba Iulia, Pitesti, Bucuresti
b. Alba Iulia, Pitesti, Bacau
c. Alba Iulia, Pitesti, Hunedoara ANS: B

151. Mediatorul european investigheaza si sesizeaza cazurile de administrare defectuoasa a activitatii urmatoarelor
institutii sau organisme ale Comunitătii Europene
ANS: A a. Comisia Europeana, Consiliul de Ministri, Parlamentul European, Curtea de Conturi
b. Comisia Europeana, Consiliul de Ministri, Parlamentul European, Tribunalul de prima instanta asupra solutiilor pronuntate
c. Curtea de Conturi, Comisia Europeana, Consiliul de Ministri, Curtea de Justitie Europeana asupra solutiilor pronuntate
152. Identificaţi puterile Mediatorului european
a. Investigheaza cazuri legate de: lipsa de corectitudine, discriminare, abuz de putere, refuzul sau solutiile pronuntate de
Tribunalul de prima instanta
b. Investigheaza cazuri legate de: lipsa de corectitudine, discriminare, abuz de putere, refuzul sau solutiile pronuntate de Curtea
Europeana de Justitie
c. Investigheaza cazuri legate de: lipsa de corectitudine, discriminare, abuz de putere, refuzul sau lipsa accesului la informatii
ANS: C

153. Care dintre urmatoarele plangeri sunt plangeri admisibile de Mediatorul european?
a. Intarzieri administrative, lipsa transparentei sau la refuzul accesului la informatii, relatiile de cooperare dintre institutii si
agentiile acestora, recrutarea personalului sau desfasurarea competitiilor
b. Intarzieri administrative, lipsa transparentei sau la refuzul accesului la informatii, relatiile de cooperare dintre institutii si
agentiile acestora, recrutarea personalului sau desfasurarea competitiilor, solutii pronuntate de Tribunalul de prima instanta
c. Intarzieri administrative, lipsa transparentei sau la refuzul accesului la informatii, relatiile de cooperare dintre institutii si
agentiile acestora, recrutarea personalului sau desfasurarea competitiilor, solutii pronuntate de Curtea europeana de Justitie
ANS: A

154. La ce rezultate va puteti astepta de la Mediatorul european?


a. Mediatorul poate sa sesizeze Curtea Europeana a Drepturilor Omului
b. In cazul in care, in decursul investigatiilor, plangerea nu este soluţionata in mod satisfacator, Mediatorul poate incerca sa
gaseasca o rezolvare amiabila care pune capat cazului si satisface reclamantul
c. Mediatorul poate solutiona plangeri care au ca obiect autoritati administrative din tarile membre ale Uniunii Europene
ANS: B

155. Care sunt categoriile de cetateni romani care nu au drept de vot sau nu au dreptul de a alege?
a. Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal
b. Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotarare judecatoreasca
definitiva, la pierderea drepturilor electorale.
c. Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, si nici persoanele condamnate, prin hotarare judecatoreasca definitiva, la
pierderea drepturilor electorale. ANS: B

156. Identificati trasaturile fundamentale ale votului exercitat de cetatenii cu drept de vot, pentru alegerea Camerei
Deputatilor si Senatului precum si a Presedintelui României.
a. vot universal, egal, direct si secret
b. vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat
c. vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit legii electorale ANS: C

157. Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 35/2008 deputatii si senatorii sunt alesi in colegii uninominale, prin scrutin
a. uninominal
b. uninominal, potrivit principiului reprezentarii proportionale
c. potrivit principiului reprezentarii proportionale ANS: B

158. Care este numarul circumscriptiilor electorale pentru alegerea deputatilor si senatorilor prin scrutin uninominal?
a. 41
b. 42
c. 43 ANS: C

159. Care este norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului?
a. Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 70.000 de locuitor, iar pentru alegerea
Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori.
b. Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 60.000 de locuitor, iar pentru alegerea
Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori.
c. Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 70.000 de locuitor, iar pentru alegerea
Senatului este de un senator la 180.000 de locuitori. ANS: A
160. Cum se determină numarul de colegii electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului?
a. In cadrul fiecareia dintre cele 43 de circumscriptii electorale se constituie colegii uninominale pe baza normei de reprezentare.
b. In cadrul fiecareia dintre cele 43 de circumscriptii electorale se constituie colegii uninominale pe baza normei de reprezentare,
după cum urmează: numarul colegiilor uninominale pentru Camera Deputatilor, respectiv pentru Senat se determina prin
raportarea numarului de locuitori al fiecarei circumscriptii electorale la normele de reprezentare, la care se adauga un colegiu de
deputat, respectiv de senator pentru ceea ce depaseste jumatatea normei de reprezentare, fara ca numarul colegiilor de deputat
dintr-o circumscriptie electorală sa fie mai mic de 4, iar cel de senator, mai mic de 2.
c. In cadrul fiecareia dintre cele 43 de circumscriptii electorale se constituie colegii uninominale pe baza normei de reprezentare,
după cum urmează: numarul colegiilor uninominale pentru Camera Deputatilor, respectiv pentru Senat se determina prin
raportarea numarului de locuitori al fiecarei circumscriptii electorale la normele de reprezentare.
ANS: B

161. Care dintre urmatoarele reguli sunt reguli legale pentru delimitarea colegiilor electorale?
a. o circumscriptie electorale poate fi compusa numai din colegii uninominale întregi la care se adauga un colegiu de deputat;
b. o circumscriptie electorale poate fi compusa numai din colegii uninominalela intregi care se adauga un colegiu de senator;
c. 1) o circumscriptie electorale poate fi compusa numai din colegii uninominale întregi;
2) teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie să se afle pe teritoriul unuia si aceluiaşi judeţ sau al municipiului Buc.;
3) pe teritoriul unei localitati pot fi delimitate, de regula, doar colegii uninominale întregi;
4) un colegiu uninominal poate cuprinde, de regula, una sau mai multe localităţi întregi; ANS: C

162. Identificati definitia partidelor politice stabilită de Legea nr. 14/2003 a partidelor politice?
a. Partidele politice sunt asociatii cu caracter politic ale cetatenilor romani cu drept de vot, care participa in mod liber la formarea
si exercitarea vointei lor politice.
b. Partidele politice sunt asociatii cu caracter politic ale cetatenilor romani cu drept de vot, care participa in mod liber la formarea
si exercitarea vointei lor politice, indeplinind o misiune publica garantata de Constitutie.
c. Partidele politice sunt asociatii cu caracter politic ale cetatenilor romani cu drept de vot, indeplinind o misiune publica garantata
de Constitutie. ANS: B

163. Care partide si organizatii sunt neconstitutionale potrivit art. 40 alin. (2) din Constitutia Romanie, republicata ?
a. Partidele sau organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza impotriva pluralismului politic si a principiilor
statului de drept
b. Partidele sau organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza impotriva suveranitatii, a integritatii sau a
independentei Romaniei
c. Partidele sau organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza impotriva pluralismului politic, a principiilor
statului de drept ori a suveranitatii, a integritatii sau a independentei Romaniei ANS: C

164. Care sunt categoriile de cetăteni romani care nu pot face parte din partidele politice potrivit art. 40 alin. (3) din
Constitutia Romanie, republicata ?
a. Nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai
armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica.
b. Nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai
armatei si politistii.
c. Nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii si alte categorii de
functionari publici stabilite prin lege organica. ANS: A

165. Care dintre urmatoarele functii sunt functii exercitate de partidele politice?
a. a) functia politica; b) functia de organizare si conducere a activittaii partidului, de mentinere a unei permanente legaturi,
comunicari cu propriile organizatii, membrii si simpatizanti; c) functia de pregatire profesionala;
b. a) functia politica; b) functia de organizare si conducere a activittaii partidului, de mentinere a unei permanente legaturi,
comunicari cu propriile organizatii, membrii si simpatizanti; c) functia teoretico-ideologica;
c. a) functia politica; b) functia de organizare si conducere a activittaii partidului, de mentinere a unei permanente legaturi,
comunicari cu propriile organizatii, membrii si simpatizanti; c) functia de pregatire stiintifica; ANS: B

166. Care dintre urmatoarele reguli sunt reguli referitoare la membrii partidelor politice?
a. Un cetatean roman nu poate face parte in acelasi timp din doua sau mai multe partide politice.
b. Un cetatean roman poate face parte in acelasi timp din doua sau mai multe partide politice.
c. Un cetatean roman poate face parte in acelasi timp din cel mult doua partide politice. ANS: A

167. Care dintre urmatoarele reguli fac parte dintre regulile legale privind organizarea partidelor politice?
a. Adunarea generala a membrilor partidului politic sau a delegatilor acestora, la nivel national, este organul suprem de decizie al
partidului. Intrunirea acestuia are loc cel putin o data la 2 ani.
b. Adunarea generala a membrilor partidului politic sau a delegatilor acestora, la nivel national, este organul suprem de decizie al
partidului. Intrunirea acestuia are loc cel putin o data la 3 ani.
c. Adunarea generala a membrilor partidului politic sau a delegatilor acestora, la nivel national, este organul suprem de decizie al
partidului. Intrunirea acestuia are loc cel putin o data la 4 ani. ANS: C
168. Care dintre urmatoarele reguli fac parte dintre regulile legale privind inregistrarea partidelor politice?
a. Cererea de inregistrare a unui partid politic se depune la Tribunalul judetean sau la Tribunalul Bucuresti
b. Cererea de inregistrare a unui partid politic se depune la Tribunalul Bucuresti
c. Cererea de inregistrare a unui partid politic se depune la Tribunalul judetean ANS: B