Sunteți pe pagina 1din 5

SUBIECT EXAMEN DREPT SI LEGISLATIE IN ASISTENTA SOCIALĂ – ANUL I

12 iunie 2020 (ora 12.00)

Nume și prenume

Grupa.............

SUBIECTUL I

1. Numiți două drepturi fundamentale specifice care îndreptățesc ființa umană să


beneficieze de serviciile sistemului de Asistență Socială.

2. Precizați caracteristicile principiului egalității ambilor părinți în exercitarea


drepturilor și îndatoririlor părintești.

3. Descrieți 2 caracteristici ale capacității de exercițiu restrânsă a minorului.

4. Care sunt elementele care se iau în considerare în determinarea interesului superior al


copilului?

5. În respectarea capacității de folosință anticipată se vor avea în vedere două condiții.


Care sunt acestea?

Justificați răspunsurile folosind și cadrul legislativ aferent noțiunilor teoretice din curs.

SUBIECTUL II

Pornind de la Studiul de caz prezentat mai jos răspundeți la întrebări justificând


răspunsurile în conformitate cu legislația țării noastre.

Studiu de caz
Sorina crede că după ce va finaliza studiile liceale, va putea pleca în Spania pentru că
dorește să ,, înceapă o nouă viață”. Avea planuri mari și în țară, ar fi dorit să studieze
medicina și să devină medic cardiolog, dar acum nu se mai poate, planurile ei s-au schimbat
definitiv, de când l-a cunoscut pe Andres, prietenul ei spaniol, și a rămas insărcinată.
Până la terminarea anului școlar mai sunt doar 3 luni, când Sorina va împlini și vârsta
de 18 ani. Nu este sigură dacă va putea susține și examenul de bacalaureat, dar mai important,
acum, e copilul ei care trebuie să se nască sănătos.
Familia Sorinei nu este lângă ea acum și îi este foarte greu. Mama Sorinei este plecată
în Italia, unde muncește și-i trimite bani pentru finalizarea studiilor. Sorina încă nu a avut
curajul să-i spună mamei că este însărcinată. Tatăl Sorinei este la casa bunicilor, unde are
grijă de gospodărie, dar Sorina nu a mai fost de la Sărbătorile de Iarnă acasă. S-a certat de
mai multe ori cu tata, care deseori mai consumă alcool. A rămas în apartamentul în care
locuiește cu chirie cu o prietenă din sat, mama sa asigurând toate costurile necesare.
Sorina este convinsă că Andres, prietenul ei care a venit din Spania în vacanța de
primăvară cu fratele amicei sale, va vorbi cu familia sa din Spania și o va lua acolo după
terminarea anului școlar, pentru că știe că va avea un copil.

1. Care va fi cetațenia copilului ce va fi născut de Sorina?

2. Enumerați 3 drepturi ale copilului mic ce trebuiesc respectate?

3. Stabiliți 3 responsabilități parentale nerespectate în creșterea și evoluția


minorei eleve?

4. Considerați că Sorina se poate căsători acum cu Andres? Justificați


răspunsul.

1.

Potrivit Cartei Drepturilor beneficiarilor de servicii de Asistenta Sociala, se mentioneaza


urmatoarele aspecte:

Fiinta umana are dreptul de a i se respecta confidentialitatea asupra informatiilor furnizate si


primite atata timp cat se mentin conditiile care au generat situatiile de dificultate si resursele
umane si materiale ale institutiei care permit acest lucru.

Fiinta umana are dreptul să beneficieze de serviciile sistemului de Asistență Socială, acesteia
i se vor respecta drepturile si liberatatile fundamentale fara discriminare pe baza de
religie,etnie , rasa,varsta, sex , sau orice alta circumstanta persoanala sau sociala.

2.

Principiul egalitatii ambilor parintii in exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti este


in buna masura efectul dezvoltarii miscarii pentru drepturile omului precum si presiunilor
feministe in efortul lor de a zdruncina impreiul tatalui. Egalitatea celor doi soti este expresia
egalitatii in dreptuti a tutoror cetatenilor prevazuta in art 16, alin 1 din Constitutie . Ea este .
de asemenea, reglementata expres de art 48 alin 1 din Constitutia Romaniei , de art 1, alin 3,
precum si de art 97 , alin 1 din Codul Familiei.

Acest principiu este reglementat expres de art.48, alin.3 din Constituţia. În acord cu textul
constituţional copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie. Codul
familiei, în art.63 şi art.97 alin.1 reglementează egalitatea în drepturi a copiilor fără a deosebi
dacă aceştia sunt din căsătorie sau din afara căsătoriei.

Egalitatea copiilor indiferent de naştere -din căsătorie sau din afara căsătoriei- este reiterată în
ce priveşte obligaţia de întreţinere de art. 6, alin.1 din Legea nr.101/1992 pentru aderarea
României la Convenţia Europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi înafara
căsătoriei.

3.

Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani, precizează art. 9, al. 1 din Decretul nr. 31/1954 are
capacitatea de exerciţiu restrînsă. Sancţionînd achiziţiile în dezvoltarea cognitiv-intelectuală
şi moral- afectivă, legiuitorul dă posibilitatea copilului care a împlinit 14 ani să încheie
personal acte juridice. În acelaşi timp, pentru a se asigura că aceste acte nu aduc atingere
intereselor sale personale şi patrimoniale, legiuitorul reglementează ca mijlc de ocrotire şi
protecţie instituţia încuviinţării prealabile a fiecăruia dintre actele încheiate de copil (art.9,
al.2 Decretul nr. 31/1954).

Astfel, protecţia drepturilor copilului cu capacitate restrînsă de exerciţiu se realizează şi prin


intermediul reglementării actelor juridice pe care minorul între 14 -18 ani le poate încheia.
Sfera acestor acte juridice defineşte conţinutul capacităţii de exerciţiu restrînse. Din acest
punct de vedere, actele minorului se împart : a.) acte pe care minorul între 14 şi 18 ani le
poate încheia în mod valabil, personal şi singur; b) acte juridice pe care minorul le poate
incheia personal dar cu încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal; c.) acte juridice pe care
minorul le poate incheia singur cu încuviinţarea prealabilă atît a ocrotitorului legal cît şi a
autorităţii tutelare; d.) acte juridice pe care minorul nu le poate încheia în mod valabil, nici cu
încuviinţare.

4.

Potrivit legii 272/2004, se au in vedere urmatoarele :

(6) În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin următoarele:


a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate
şi apartenenţă la o familie;b) opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate;
c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare
sau orice altă formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care
pot interveni în viitor; d) capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de
creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia; e) menţinerea
relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament

5.

Conform decretului 31/1954 ,reglementarea din al.2, art.7, instituie aşa numita capacitate
de folosinţă anticipată. Pentru ca ea să devină operantă, legea cere întrunirea simultană a două
condiţii: 1) să fie vorba de dobîndirea unor drepturi de către copilul conceput, nu şi de
asumarea unor obligaţii; şi 2) copilul să se nască viu.

Studiu de caz:

1.

Cetatenia romana este legatura si apartenenta unei persoane fizice la statul roman. Aceasta
se dovandeste prin: nastere,adoptie si acordarea la cerere.

Astfel, copiii născuți pe teritoriul României, din părinți cetățeni români, sunt cetățeni români.
De asemenea, cetățeni români sunt şi cei care s-au născut pe teritoriul statului român, chiar
dacă numai unul dintre părinți este cetățean român, dar și cei care s- au născut în străinătate și
ambii părinți sau numai unul dintre ei are cetățenie română. Astfel, chiar daca copilul Sorinei
se va naste in strainatate, acesta va lua cetatenia romana potrivit celor mentionate. Conform
Legii 21/1991 privind cetățenia: Art. 5 (2) Sunt, de asemenea, cetățeni români cei care: a) s-
au născut pe teritoriul statului român, chiar dacă numai unul dintre părinți este cetățean
român; b) s-au născut în străinătate și ambii părinți sau numai unul dintre ei are cetățenia
română.

2. OBIECTIV PRINCIPAL: PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

Drepturile copilului mic ce trebuie respectate sunt urmatoarele : - dreptul la identitate; -


dreptul la familie, dreptul de a fi crescut de către părinți ; - dreptul la ocrotire si sănătate;-
dreptul la educație.

3.

Potrivit Codului Familiei, art 97- Ambii părinți au aceleași drepturi și îndatoriri față de
copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceștia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei, ori
înfiați.

3 responsabilitati parentale nerespectate de catre parintii Sorinei sunt urmatoarele :

-Convenţia cu privire la Drepturile Copilului prevede în art.27 alin.2 responsabilitatea


părinţilor şi a oricărei alte persoane care are în îngrijire un copil de a asigura în limita
posibilităţilor şi a mijloacelor lor financiare condiţiile de viaţă necesare dezvoltării sale fizice,
mentale, spirituale, morale şi sociale. Tatal Sorinei fiind neglijent cu aceasta ” este la casa
bunicilor, unde are grijă de gospodărie” mentionandu-se ca doar mama acesteia ii asigura
suport financiar.

- Copilul minor nu locuiește la părinții săi. Se mentioneaza ca Sorina „Sorina nu a mai fost de
la Sărbătorile de Iarnă acasă”

-Responsabilitatea acestora cu privire la educatia minorei , se mentioneaza faptul ca „Nu este


sigură dacă va putea susține și examenul de bacalaureat, dar mai important, acum, e copilul ei
care trebuie să se nască sănătos.” Fapt ce denota ca implicarea parintilor in educatia acesteia
este foarte neglijenta .

4.

Consider ca Sorina se poate căsători acum cu Andres deoarece aceasta a dat nastere unui
copil , fapt ce determina ca acesta sa aiba o identitate (dreptul la nume și la naționalitate -
dreptul la păstrarea identității personale ) acest fapt fiind mult mai usor rezolvabil prin
casatoria celor doi, copilul fiind astfel sub ocrotirea parintilor sai detinand numele acestora si
facand parte dintr-o familie, deoarece conform Constitutiei Romaniei art. 48:(1) Familia se
întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.Drepturile si
obligatiile apartin in mod egal , ambilor parinti conform articolului 503 din codul civil in
cazul in care parintii sunt casatoriti . a) Parintii exercita impreuna si in mod egal autoritatea
parinteasca.b) Fata de tertii de buna credinta ,oricare dintre parinti ,care indeplineste singur
un act curent pentru ecercitarea drepturilor si indeplinirii indatoriilor parintesti , esre
prezumat ca are si consimtamantul celuilalt parinte. Astfel, Sorina , prin casatoria efectiva va
primi capacitate de exercitiu deplina, potrivit art 39, din Codul Civil - 1) Minorul dobândește,
prin căsătorie, capacitatea deplină de exercițiu.

S-ar putea să vă placă și