Sunteți pe pagina 1din 92

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.

com
TEMA 1. AETHEROLEA. PRODUSE VEGETALE CU ULEIURI VOLATILE CU HIDROCARBURI
MONOTERPENICE

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


1. Procedeul de extracţie a uleiurilor volatile cu aparatul Neo-Clevenger foloseşte metoda:
A. distilării cu vapori de apă în circuit deschis
B. antrenării cu vapori de apă
C. extracţiei cu grăsimi
D. extracţiei cu solvenţi volatili
E. distilării cu vapori de apă în circuit închis

2. Uleiurile volatile cu compuşi cu acţiune oestrogenă se administrează la femei:


A. dimineaţa
B. seara
C. în perioada preovulatorie
D. înainte de masă
E. după masă

3. Uleiurile volatile cu compuşi cu acţiune tonică se administrează:


A. dimineaţa
B. seara
C. în perioada preovulatorie
D. înainte de masă
E. după masă

4. Uleiurile volatile cu compuşi cu acţiune relaxantă se administrează:


A. dimineaţa
B. seara
C. în perioada preovulatorie
D. înainte de masă
E. după masă

5. Cetonele monoterpenice sunt:


A. neurotoxice
B. hepatotoxice
C. iritante pentru piele
D. iritante pentru mucoase
E. ototoxice

6. Aldehidele monoterpenice sunt:


A. neurotoxice
B. hepatotoxice
C. iritante pentru piele şi mucoase
D. alergene
E. hepatotoxice

7. Fenolii terpenoidici sunt în principal:


A. neurotoxici
B. hepatotoxici
C. iritanţi pentru piele
D. iritanţi pentru mucoase
E. nefrotoxici

8. Sunt neurotoxice (i):


A. aldehidele monoterpenice
B. cetonele monoterpenice

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. hidrocarburile monoterpenice
D. alcoolii monoterpenici
E. oxizii monoterpenici

9. Unele hidrocarburi monoterpenice sunt:


A. neurotoxice
B. hepatotoxice
C. iritante pentru piele şi mucoase
D. nefrotoxice
E. ototoxice

10. Structura alăturată este:


A. limonenul
B. chamazulena
C. α-pinenul
D. β-pinenul
E. mircen

11. Următorul produs vegetal produce la doze mari şi cure prelungite hematurie şi albuminurie:
A. Juniperi fructus
B. Aurantii pericarpium
C. Lavandulae flores
D. Citri pericarpium
E. Mentae folium

12. Hidrocarbura monoterpenică din seria monociclică este:


A. pinenul
B. farnesenul
C. limonenul
D. mircenul
E. chamazulena

13. Aurantii pericarpium nu conţine:


A. ulei volatil cu pineni
B. citroflavone
C. principii amare
D. carotenoide
E. vitamina C

14. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Aurantii pericarpium este falsă?
A. este materia primă folosită la prepararea unei tincturi oficinale
B. este edulcorant
C. este aromatizant
D. are acţiune tonic amară
E. provine de la fructele unei specii din familia Rutaceae

15. Structura alăturată este:


A. β-pinenul
B. α-pinenul
C. limonenul
D. mircenul
E. chamazulena

16. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Pini turiones este falsă?
A. are acţiune relaxantă

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. conţine substanţe rezinoase
C. conţine ulei volatil cu limonen şi pineni
D. produce fenomene toxice renale datorită conţinutului în pineni
E. se utilizează în scorbut

17. Metoda de obţinere a uleiurilor volatile din produse vegetale cu cantităţi mari de uleiuri volatile este:
A. antrenarea cu vapori de apă
B. distilarea cu vapori de apă în circuit deschis
C. presarea
D. distilarea cu vapori de apă în circuit închis
E. extracţia cu solvenţi volatili

18. Pentru obţinerea uleiurilor volatile de cea mai bună calitate se foloseşte metoda:
A. antrenării cu vapori de apă
B. distilării cu vapori de apă în circuit deschis
C. presării
D. distilării cu vapori de apă în circuit închis
E. extracţiei cu grăsimi

19. Pentru obţinerea esenţelor se foloseşte metoda:


A. antrenării cu vapori de apă
B. distilării cu vapori de apă în circuit deschis
C. extracţiei cu gaze supercritice
D. distilării cu vapori de apă în circuit închis
E. extracţiei cu grăsimi

20. Următorul ulei volatil conţine predominant pineni:


A. Coriandri aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Lavandulae aeth.
D. Juniperi aeth.
E. Citrii aeth.

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU

21. Uleiurile volatile se identifică prin:


A. examen histochimic
B. miros plăcut aromat
C. gust amar
D. culoare
E. extracţie cu aparatul Neo-Clevenger

22. Determinarea cantităţii de ulei volatil se realizează:


A. volumetric prin titrarea alcalinităţii uleiului
B. volumetric prin titrarea acidităţii uleiului
C. gravimetric prin cântărirea uleiului volatil obţinut printr-una din metodele cunoscute
D. potenţiometric
E. volumetric prin măsurarea volumului de ulei volatil separat în aparatul Neo-Clevenger

23. Determinarea calităţii uleiului volatil se realizează prin:


A. determinarea unor constante fizico-chimice
B. cântărirea uleiului volatil obţinut printr-una din metodele prezentate
C. măsurarea volumului de ulei volatil separat în aparatul Neo-Clevenger
D. miros
E. determinarea volumetrică a unor constituenţi prin metode adecvate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


24. Următorii constituenţi ai uleiurilor volatile acţionează prin analogie structurală cu alte substanţe:
A. sclaretolul
B. camfanul
C. dianetolul
D. chamazulena
E. miristicina

25. Proprietăţi antiinfecţioase marcante au uleiurile volatile cu:


A. fenol metil-eteri
B. alcooli monoterpenici
C. fenoli terpenoidici
D. aldehide monoterpenice
E. esteri monoterpenici

26. Uleiurile volatile sunt:


A. substanţe cristalizate
B. produşi ai metabolismului secundar al plantei
C. localizate doar în flori
D. depozitate în pungi secretorii
E. sternutatorii

27. Fac parte din aceeaşi linie biogenetică:


A. camfanul
B. borneolul
C. camfora
D. acetatul de bornil
E. linalolul

28. Compuşii aromatici, constituenţi ai uleiurilor volatile, pot fi de tip:


A. terpenoidic
B. C6-C1
C. sesquiterpenic
D. C6-C3
E. C6-C3-C6

29. Referenţialul electric este un grafic în care constituenţii uleiurilor volatile sunt distribuiţi în
conformitate cu:
A. starea de agregare
B. comportamentul lor electric
C. solubilitatea lor
D. polaritatea lor
E. aciditatea lor

30. Care din afirmaţiile de mai jos, referitoare la toxicitatea constituenţilor uleiurilor volatile, sunt
adevărate?
A. cetonele monoterpenice sunt dermocaustice
B. mentolul poate produce spasm glotic la copiii sub 3 ani
C. hidrocarburile monoterpenice din Juniperi fructus sunt nefrotoxice
D. timolul este hepatotoxic
E. unele aldehide monoterpenice sunt lacrimogene şi tusogene

31. Au acţiune antispastică uleiurile volatile cu:


A. cetone monoterpenice
B. aldehidele monoterpenice
C. fenol metil-eteri

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. hidrocarburile sesquiterpenice
E. esteri monoterpenici

32. Uleiurile volatile sunt:


A. produşi ai metabolismului secundar vegetal
B. inodore
C. depozitaţi în peri glandulari, vacuole, pungi sau canale secretorii
D. antrenabile şi distilabile cu vapori de apă
E. secretate de celule specializate în acest scop

33. La baza metodelor de extracţie a uleiurilor volatile stau:


A. solubilitatea în solvenţi apolari
B. tensiunea mare de vapori
C. solubilitatea în substanţe grase
D. starea de agregare
E. caracteristicile organoleptice

34. Alegerea metodei de obţinere a uleiurilor volatile se face după:


A. caracterele organoleptice ale uleiului volatil
B. cantitatea de ulei volatil din produsul vegetal
C. densitatea uleiului volatil obţinut
D. solubilitatea în apă
E. stabilitatea compuşilor uleiului volatil

35. Constituenţii uleiurilor volatile fac parte din categoria compuşilor:


A. monoterpenici
B. diterpenici
C. triterpenici
D. sesquiterpenici
E. aromatici

36. Constituenţii uleiurilor volatile din categoria compuşilor aromatici pot fi:
A. alcooli
B. hidrocarburi
C. fenol metil-eteri
D. fenoli terpenoidici
E. aldehide

37. Următorii constituenţi ai uleiurilor volatile sunt hidrocarburi terpenoidice:


A. alfa-pinen
B. limonen
C. timol
D. mentol
E. eugenol

38. Uleiurile volatile sunt amestecuri complexe de compuşi:


A. sterolici
B. monoterpenici
C. sesquiterpenici
D. aromatici
E. diterpenici

39. Care din afirmaţiile de mai jos, referitoare la toxicitatea constituenţilor uleiurilor volatile, sunt
adevărate?
A. aldehidele monoterpenice sunt avortive şi neurotoxice
B. citralii sunt iritanţi pentru piele şi mucoase

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. hidrocarburile monoterpenice din Juniperi fructus sunt nefrotoxice
D. fenolii terpenoidici sunt neurotoxici
E. cetonele monoterpenice sunt dermocaustice

40. Fac parte din aceeaşi linie biogenetică:


A. acetatul de linalil
B. linalol
C. camfen
D. linalol-oxid
E. mircen

41. Uleiurile volatile se utilizează în:


A. oftalmologie sub formă de instilaţii oculare
B. aromaterapie sub formă de fumigaţii, băi, masaje, etc.
C. industria cosmetică şi de parfumerie
D. tăbăcirea pielii
E. industria alimentară

42. Din categoria compuşilor aromatici, constituenţi ai uleiurilor volatile, fac parte:
A. aldehida cinamică
B. anetolul
C. eugenolul
D. timolul
E. camforul

43. Următorii constituenţi ai uleiurilor volatile sunt hidrocarburi:


A. chamazulena
B. cineol
C. α-pinen
D. limonen
E. β-pinen

44. Constituenţii uleiurilor volatile pot avea structură:


A. aciclică
B. monociclică
C. biciclică
D. pentaciclică
E. tetraciclică

45. Referenţialul electric este un grafic în care constituenţii uleiurilor volatile sunt distribuiţi astfel:
A. la dreapta compuşii pozitivi
B. jos compuşii pozitivi
C. sus compuşii negativi
D. sus compuşii polari
E. sus compuşii apolari

46. Uleiurile volatile se pot acumula în:


A. celule pietroase
B. canale secretorii
C. peri tectori
D. pungi secretorii
E. peri glandulari

47. Principalele procedee de extracţie a uleiurilor volatile sunt:


A. antrenarea cu vapori de apă
B. presarea

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. distilarea cu vapori de apă
D. extracţie cu gaze supercritice
E. antrenarea cu solvent apolar

48. Cronobiologia impune administrarea uleirilor volatile după următoarele reguli:


A. uleiurile volatile cu compuşi pozitivi se administrează dimineaţa
B. uleiurile volatile cu compuşi pozitivi se administrează seara
C. uleiurile volatile cu compuşi negativi se administrează dimineaţa
D. uleiurile volatile cu compuşi negativi se administrează seara
E. uleiurile volatile cu compuşi cu acţiune oestrogenă se administrează, la femei, în perioada preovulatorie

49. Chamazulena:
A. este o hidrocarbură biciclică
B. are structura alăturată
C. este o monoterpenă
D. are acţiune cicatrizantă
E. este un compus apolar

50. α-pinenl:
A. este o hidrocarbură biciclică
B. are structura alăturată
C. este o monoterpenă
D. are acţiune antiinflamatoare de tip cortizonic
E. este un compus polar

51. Constituenţii uleiurilor volatile pot fi compuşi:


A. triterpenici
B. oxigenaţi
C. biciclici
D. diterpenici
E. cu structură fenil propanică

52. Produsul vegetal Aurantii aetheroleum:


A. are acţiune antiinfecţioasă
B. se obţine prin presare
C. este oficinal în FR X
D. are culoare albastră
E. conţine furanocumarine

53. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Citrii aetheroleum sunt adevărate?
A. se utilizează în infecţii ale aparatului digestiv şi respirator
B. este mai bogat în limonen decât Aurantii aetheroleum
C. conţinutul în citrali se determină volumetric printr-o metodă prevăzută în FR X
D. se obţine prin extracţia cu grăsimi
E. nu este oficinal în FR X

54. Următorii constituenţi ai uleiurilor volatile sunt hidrocarburi monoterpenice biciclice:


A. α-pinen
B. camfan
C. β-pinen
D. limonen
E. camazulena
55. Următoarele uleiuri volatile conţin predominant limonen:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


A. Aurantii aetheroleum
B. Pini aetheroleum
C. Chamomillae aetheroleum
D. Citri aetheroleum
E. Camphora

56. Produsul vegetal Auratii aetheroleum:


A. se utilizează drept corector de miros al preparatelor farmaceutice
B. poate declanşa recţii de fotosensibilizare la aplicare cutanată
C. este neurotoxic
D. conţine furanocumarine
E. are acţiune sedativă

57. Următorii constituenţi ai uleiurilor volatile sunt hidrocarburi:


A. chamazulena
B. α-pinen
C. limonen
D. β-pinen
E. citral

58. Metodele de obţinere a uleiurilor volatile din produse vegetale cu cantităţi medii de uleiuri volatile
sunt:
A. antrenarea cu vapori de apă
B. distilarea cu vapori de apă în circuit deschis
C. presarea
D. distilarea cu vapori de apă în circuit închis
E. extracţia cu solvenţi volatili

59. Fac parte din aceeaşi linie biogenetică:


A. geranial
B. neral
C. nerol
D. farnesol
E. geraniol

60. Care din afirmaţiile următoare referitoare la determinarea conţinutului în citrali al uleiurilor
volatile sunt adevărate?
A. este o metodă colorimetrică
B. se bazează pe cuplarea aldehidelor cu hidroxilamină clorhidrică
C. se titrează cu HCl, KOH eliberat din reacţie
D. indicatorul este albastru de brom fenol
E. virajul la punctul de echivalenţă este de la galben la verde

61. Următorii compuşi au acţiune antispastică de tip musculotrop:


A. bisabolol
B. petasina
C. valepotriaţi
D. atropina
E. papaverina

62. Următorii compuşi fac parte din aceeaşi linie biogenetică:


A. farnesen
B. pinen
C. farnesol
D. mentol
E. esteri ai farnesolului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


63. Următorii compuşi fac parte din aceeaşi linie biogenetică:
A. mircen
B. linalol
C. linalol-oxid
D. acetat de linalil
E. limonen

64. Următorii compuşi fac parte din aceeaşi linie biogenetică:


A. mentol
B. mentonă
C. acetat de mentil
D. camfora
E. eucaliptol

65. Următorii compuşi fac parte din aceeaşi linie biogenetică:


A. bisabolen
B. borneol
C. bisabolol
D. bisabolol-oxid
E. bisabolon-oxid

66. Următorii compuşi fac parte din aceeaşi linie biogenetică:


A. camfan
B. borneol
C. acetat de bornil
D. camfora
E. bisabolol

67. Următoarele uleiuri volatile au densitate supraunitară:


A. Aurantii aeth.
B. Thymi aeth.
C. Caryophylli aeth.
D. Menthae aeth.
E. Cinnamomi aeth.

68. Următoarele uleiuri volatile au culori caracteristice proaspete sau după conservare:
A. Thymi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Lavandulae aeth.
D. Millefolii aeth.
E. Chamomillae aeth.
Bibliografie: subiect de sinteză
Răspuns:

69. Din următoarele uleiuri volatile separă prin răcire la -100C un stearopten cu utilizări terapeutice:
A. Lavandulae aeth.
B. Cinnamomi camphorae aeth.
C. Menthae aeth.
D. Aurantii aeth.
E. Myristicae aeth.

70. Pini turiones:


A. sunt mugurii recoltaţi toamna de pe ramurile speciei Pinus silvestris L.
B. conţin substanţe rezinoase şi acid ascorbic
C. pot determina fenomene toxice renale

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. au acţiune sedativă
E. conţin ulei volatil cu hidrocarburi sesquiterpenice

TEMA 2. PRODUSE VEGETALE CU ULEIURI VOLATILE CU ALCOOLI, ESTERI ŞI FENOLI


TERPENOIDICI

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


71. Acţiunea coleretică a produsului vegetal Lavandulae flores este imprimată de:
A. uleiul volatil
B. acidul rosmarinic
C. acizii triterpenici
D. cumarine
E. flavone

72. Mentholum nu are acţiune:


A. analgezică
B. hepatostimulantă
C. uşor anestezică locală
D. astringentă
E. antiemetică

OH
73. Produsul vegetal Lavandulae aeth.:
A. conţine linalol care are structura alăturată
B. are acţiune stimulatoare pe SNC
C. nu este oficinal în FR X
D. are densitatea supraunitară
E. se obţine prin extracţie cu solvenţi volatili

74. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Menthae aeth. este falsă?
A. conţine alcooli şi esteri monoterpenici
B. este avortiv prin acetatul de mentil
C. prin răcire la -100C cristalizează stearoptenul
D. este neurotoxic prin mentonă
E. este contraindicat copiilor sub 3 ani

75. Care din următoarele produse vegetale nu este oficinal în FR X?


A. Lavandulae aeth.
B. Lavandulae flores
C. Mentholum
D. Menthae folium
E. Menthae aeth.

76. Valerianae rhizoma cum radicibus:


A. acţionează prin fitocomplex
B. se usucă la temperaturi peste 600C
C. are acţiune antispastică de tip morfinic
D. se păstraeză în depozite împreună cu alte produse vegetale
E. conţine valepotriaţi care sunt constituenţi ai uleiului volatil

10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


77. Fenolii terpenoidici:
A. au ca reprezentant timolul cu structura alăturată
B. sunt hepatotoxici
C. provin de la p-cimen prin oxidare
D. au structură fenil-propanică OH
E. au acţiune relaxantă pe SNC

78. Timolul se determină cantitativ prin metodă:


A. volumetrică, după esterificare şi hidroliză alcalină
B. volumetrică, după hidroliză alcalină
C. colorimetrică
D. volumetrică, prin cuplare cu hidroxilamină
E. volumetrică, prin transformarea lui într-un compus hidrofil în prezenţa NaOH

79. Arnicae flores:


A. se foloseşte intern în insuficienţă cardiacă
B. conţine un ulei volatil care se prezintă sub formă de lichid uleios de culoare portocalie
C. are acţiune cicatrizantă prin stimularea formării ţesutului de granulaţie
D. nu prezintă toxicitate
E. se obţine de la o specie din familia Lamiaceae

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU

80. Linalolul:
OH
A. are efect relaxant pe SNC
B. face parte din clasa monoterpenelor
C. este un compus cu structură aciclică
D. are structura alăturată
E. este constituentul majoritar al produsului Lini semen

81. Produsul vegetal Menthae folium:


A. provine de la specia Menta x piperita care este un hibrid
B. conţine ulei volatil al cărui constituient majoritar este mentona
C. are acţiune antidiareică prin conţinutul în taninuri
D. provine de la specia Mentha viridis
E. are acţiune coleretic-colagogă

82. Care din afirmaţiile de mai jos referitoare la produsul vegetal Menthae aetheroleum sunt
adevărate?
A. conţinutul în esteri este exprimat în acetat de linalil
B. se utilizează în distonii neurovegetative
C. conţinutul în alcooli totali este exprimat în mentol
D. conţine mentol, acetat de linalil şi mentonă
E. este antipruriginos, anestezic local şi decongestiv

83. Care din afirmaţiile de mai jos referitoare la produsul vegetal Menthae aetheroleum sunt
adevărate?
A. are acţiune sedativă
B. poate deveni avortiv şi neurotoxic datorită prezenţei mentonei
C. constituentul majoritar este mentolul
D. se poate aplica local, în zona precefalică, la copiii mici
E. este un produs oficinal în FR X

11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


84. Alcooli monoterpenici sunt:
A. timolul
B. mentolul
C. carvacrolul
D. borneolul
E. bisabololul

85. Alcoolii monoterpenici au acţiune:


A. antiinfecţioasă
B. relaxantă
C. imunostimulatoare
D. antispastică
E. tonică

86. Timolul:
A. este constituentul principal din Thymi aetheroleum OH
B. este dermocaustic
C. este analgezic
D. are acţiune antihelmintică
E. are structura alăturată

87. Produsul vegetal Valerianae rhizoma cum radicibus se utilizează în:


A. insuficienţă cardiacă
B. tensiune nervoasă
C. tulburări minore ale somnului
D. afecţiuni renale
E. distonii neurovegetative

88. Esterii monoterpenici au acţiune:


A. antispastică
B. relaxantă
C. antialergică
D. expectorantă
E. antiparazitară

89. Care din afirmaţiile următoare referitoare la Lavandulae flores sunt adevărate?
A. se recoltează când inflorescenţele sunt complet dezvoltate
B. are acţiune cicatrizantă datorită conţinutului în acid rosmarinic
C. se foloseşte ca insecticid în prezervarea hainelor şi lenjeriilor
D. acţiunea antioxidantă a extractelor alcoolice se datorează conţinutului în polifenoli
E. este utilizat pentru igiena bucală

90. Lavandulae aetheroleum:


A. este oficinal în FR X
B. este un lichid albastru
C. la aer se brunifică
D. are densitatea mai mare decât 1
E. are acţiune antiparazitară

91. Mentholum are următoarele acţiuni terapeutice:


A. antipruginoasă
B. emetică
C. hepatostimulantă
D. decongestivă
E. analgezică

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


92. Mentholum are următoarele acţiuni terapeutice:
A. antipiretică
B. antidiareică
C. anestezică generală
D. vasoconstrictoare
E. antiemetică

93. Lavandulae aetheroleum:


A. conţine esteri exprimaţi în acetat de linalil
B. are acţiune tonică
C. se foloseşte în spasme de diferite etiologii
D. are acţiune antimicrobiană
E. nu este oficinal în FR X

94. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Coriandri fructus sunt adevărate?
A. conţine ulei volatil cu cetone
B. intră în compoziţia ceaiurilor contra colicilor la copii
C. se foloseşte asociat cu produse cu derivaţi antrachinonici
D. fructele mari conţin mai mult ulei volatil
E. este oficinal în FR X

95. Coriandri aetheroleum:


A. conţine furanocumarine
B. se obţine prin antrenare cu vapori de apă, din fructele zdrobite şi macerate în prealabil
C. are un miros dezagreabil
D. conţine linalol
E. este sedativ

96. Lavandulae flores:


A. se recoltează în stadiu de boboc
B. prezintă, în preparatul microscopic în pulbere, peri tectori ramificaţi dicotomic
C. grăuncioarele de polen, din preparatul microscopic în pulbere, au exina echinulată
D. conţine ulei volatil cu fenoli terpenoidici
E. se obţine de la o specie din familia Apiaceae

97. Linalolul:
OH
A. intră în compoziţia chimică a produsului vegetal Lavandulae aetheroleum
B. are structura alăturată
C. intră în compoziţia chimică a produsului vegetal Coriandri aetheroleum
D. este un fenol terpenoidic
E. are acţiune tonică

98. Produsele vegetale cu uleiuri volatil ce conţin drept constituenţi majoritari alcooli şi esteri
monoterpenici sunt:
A. Melissae folium
B. Carvi fructus
C. Menthae folium
D. Coriandri fructus
E. Lavandulae flores

99. Fac parte din aceeaşi linie biogenetică:


A. p-cimen
B. chamazulena
C. timol
D. pineni

13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


E. eucaliptol

100. Fac parte din aceeaşi linie biogenetică:


A. mentol
B. eugenol
C. anetol
D. acetat de mentil
E. mentonă

101. Fac parte din aceeaşi linie biogenetică:


A. linalol-oxid
B. limonen
C. linalol
D. acetat de linalil
E. bisabolol

102. Care din afirmaţiile următoare referitoare la determinarea conţinutului în esteri al uleiurilor
volatile sunt adevărate?
A. indicatorul este fenolftaleina
B. esterii sunt hidrolizaţi în mediu acid
C. este o metodă volumetrică prin diferenţă
D. se titrează excesul de HCl cu KOH
E. la punctul de echivalenţă virajul este de la roşu la incolor

103. Care din afirmaţiile următoare referitoare la determinarea conţinutului în alcooli al uleiurilor
volatile sunt adevărate?
A. indicatorul este soluţia de amidon 1%
B. alcoolii se acetilează cu anhidridă acetică
C. este o metodă colorimetrică
D. se titrează excesul de KOH cu HCl
E. la punctul de echivalenţă virajul este de la incolor la roşu

104. De la specia Citrus aurantium L. se recoltează următoarele tipuri de produse vegetale:


A. folium
B. flores
C. pericarpium
D. cortex
E. semen

105. Naphae aeth.


A. conţine linalol
B. se obţine din produsul Naphae flores
C. se obţine din produsul Aurantii flores
D. se foloseşte ca edulcorant al al preparatelor farmaceutice
E. se obţine prin presare

106. Care din afirmaţiile următoare, referitoare la determinarea cantitativă a timolului, sunt adevărate?
A. se realizează gravimetric
B. timolul este transformat într-un compus hidrofil în prezenţa NaOH
C. reacţia are loc cu scăderea volumului de ulei volatil
D. se foloseşte balonul Neo-Clevenger
E. este o metodă volumetrică

107. Origani herba:


A. se numeşte popular busuioc
B. este oficinal în FE 6.0

14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. conţine antociani
D. reprezintă partea supraterestră a speciei Ocimum basilicum L.
E. nu este oficinal în FR X

108. Care din afirmaţiile următoare, referitoare la Origani aeth., sunt false?
A. uleiul volatil obţinut de la varietatea carvacroliferum conţine majoritar timol
B. se obţine prin antrenare cu vapori de apă de la specia Origanum vulgare L.
C. este antiinfecţios cu spectru larg
D. are culoare portocalie
E. provine de la o specie din familia Lamiaceae

TEMA 3. PRODUSE VEGETALE CU ULEIURI VOLATILE CU ALDEHIDE, CETONE ŞI OXIZI


MONOTERPENICI

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


109. Aldehidele monoterpenice fac parte din seria:
A. monociclică
B. aciclică
C. biciclică
D. fenil-propanică
E. aromatică

110. Care din afirmaţiile următoare referitoare la citrali este falsă?


A. au structura alăturată
B. sunt neurotoxici CHO
C. au acţiune relaxantă pe SNC
D. intră în compoziţia chimică a produsului vegetal Citrii aeth. CHO
E. se determină cantitativ prin metodă volumetrică, prin cuplare cu
hidroxilamină clorhidrică şi titrarea HCl, eliberat din reacţie, cu KOH

111. Cetonele monoterpenice:


A. sunt antispastice
B. nu au reprezentanţi din seria aciclică
C. sunt tonice pe SNC
D. au acţiune mucolitică
E. au toxicitate hepatică

112. Camphora:
A. este o aldehidă monoterpenică biciclică
B. se prezintă sub formă de lichid uleios de culoare galbenă
C. are acţiune revulsivă la administrare externă
D. este rubefiantă la administrare internă
E. are acţiune relaxantă pe SNC

113. Carvi fructus:


A. are acţiune galactagogă
B. conţine ulei volatil cu aldehide monoterpenice
C. se foloseşte drept condiment sub denumirea de enibahar
D. se obţine prin recoltarea manuală a fructelor mature
E. nu trebuie să conţină impurificările prevăzute în FR X

114. Eucalypti folium:


A. se recoltează de pe ramurile tinere, anuale
B. se foloseşte în afecţiuni respiratorii şi ORL
C. are acţiune analeptică respiratorie

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. conţine ulei volatil cu camfor ca şi constituent majoritar
E. nu este oficinal în FR X

115. Niaouli aeth.:


A. se numeşte gomenol
B. conţine timol
C. este relaxant pe SNC
D. se obţine prin extracţie cu solvenţi lipofili
E. are acţiune antitusivă

116. Aldehidele monoterpenice au acţiune:


A. tonică pe SNC
B. mucolitică
C. antiinfecţioasă
D. antispastică
E. antiinflamatoare de tip cortizonic

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


117. Melissae folium:
A. se recoltează de la o specie din familia Asteraceae
B. este produs oficinal în FR X
C. se utilizează în tratarea herpesului simplu
D. conţine acid rosmarinic
E. se foloseşte la obţinerea uleiului volatil prin metoda presării

118. Aldehidele monoterpenice:


A. au acţiune antiinfecţioasă
B. fac parte din seria monociclică
C. sunt neurotoxice
D. au acţiune antilitiazică
E. sunt camfora, mentona, tuiona

119. Mentona:
A. este neurotoxică CHO
B. este o aldehidă monoterpenică
C. produce spasm glotic
D. are structura alăturată
E.este relaxantă pe SNC

120. Mentona:
A. are structură monociclică
B. are aceeaşi serie biogenetică cu tuiona
C. are acţiune mucolitică
D. reprezintă constituentul majoritar al produsului vegetal Menthae aetheroleum
E. predomină în uleiul volatil al exemplarelor de mentă crescute la întuneric

121. Oxizii monoterpenici au acţiune:


A. antispastică
B. mucolitică
C. antialergică
D. expectorantă
E. antiparazitară

122. Aldehidele monoterpenice sunt:


A. antispastice

16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. antiinfecţioase
C. lipolitice
D. antilitiazice
E. antiinflamatoare

123. Cetonele sunt:


A. antispastice
B. mucolitice
C. lipolitice
D. cicatrizante
E. antiinflamatoare

124. Următorii constituenţi ai uleiurilor volatile sunt cetone monoterpenice:


A. tuionă
B. camforă
C. mentonă
D. geranial
E. linalol

125. Următoarele produse vegetale conţin ulei volatil cu cetone monoterpenice ca grup majoritar:
A. Chamomillae flores
B. Menthae folium
C. Salviae folium
D. Melisse folium
E. Carvi semen

126. Produsul vegetal Camphora are următoarele acţiuni terapeutice:


A. analeptic cardio-respirator (la doze mici)
B. stimulent general şi excitant mai slab decât cofeina (la doze mari)
C. rubefiant
D. antiseptic
E. hepatostimulent

127. Produsul vegetal Camphora este:


A. stearoptenul uleiului volatil extras din lemnul şi frunzele speciei Cinnamomum camphora
B. analeptic cardio-respirator
C. utilizat la prepararea Solutio camphorae spirituosa 1%
D. rubefiant şi revulsiv
E. este neurotoxic

128. Produsul vegetal Camphora:


A. este un lichid uleios de culoare galbenă
B. este analeptic cardio-respirator
C. conţine aldehide monoterpenice
D. reprezintă eleoptenul uleiului volatil extras din lemnul şi frunzele speciei Cinnamomum camphora
E. conţine eucaliptol

129. Care din afirmaţiile următoare referitoare la cetonele monoterpenice sunt adevărate?
A. sunt nefrotoxice
B. au reprezentanţi din seria aciclică
C. sunt lipolitice
D. au reprezentanţi din seria biciclică
E. au reprezentanţi din seria monociclică

130. Produsul vegetal Carvi fructus:


A. este oficinal în FR X

17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. este condiment alimentar
C. conţine ulei gras
D. se obţine de la o specie din familia Asteraceae
E. se utilizează în hiposecreţie lactată
Bibliografie, BUCUR, pag. 152
Răspuns:

131. Produsul vegetal Carvi aetheroleum:


A. se obţine prin presarea fructelor speciei Carum carvi L.
B. are acţiune mucolitică
C. conţine tuionă
D. este avortiv
E. se administrează cu precauţie la copiii mici

132. Salviae folium:


A. reprezintă frunzele speciei Salvia sclarea L.
B. este contraindicată în perioada alăptării
C. este hemostatică prin taninuri
D. conţine ulei volatil cu aldehide monoterpenice
E. conţine ODP-uri

133. Care din afirmaţiile următoare referitoare la Eucalypti folium sunt adevărate?
A. conţine triterpene pentaciclice
B. frunzele se recoltează de pe ramurile anuale
C. se utilizează în afecţiuni respiratorii
D. are acţiune antitusivă
E. este oficinal în FR X

134. Produsul vegetal Salviae aetheroleum:


A. este contraindicat în afecţiuni renale
B. se utilizează în afecţiuni uro-genitale
C. are miros camforat
D. se obţine prin extracţie cu grăsimi
E. conţine tuionă

135. Eucalypti folium:


A. conţine taninuri
B. se recoltează de la o specie din familia Ericaceae
C. se utilizează în afecţiuni ORL
D. are acţiune expectorantă
E. nu este oficinal în FR X

136. Eucalypti aetheroleum: O


A. conţine 1,8-cineol cu structura alăturată
B. nu are contraindicaţii
C. se utilizează în afecţiuni genito-urinare
D. are acţiune expectorantă
E. este oficinal în FR X

18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


137. Structura alăturată este:
A. carvona
B. linalolul
C. camforul
D. 1,8-cineolul O
E. eucaliptolul

138. Niaouli aetheroleum:


A. conţine camforă
B. are acţiune antiparazitară
C. se foloseşte în infecţii respiratorii
D. este un lichid de culoare albastră
E. prezintă monografie în FR X

139. Care din afirmaţiile următoare referitoare la piretrine sunt adevărate?


A. rezultă prin condensarea cap-cap a IPP şi DMP
B. sunt răspândite doar în familia Asteraceae
C. au structură alcoolică
D. sunt instabile la aer şi lumină
E. se utilizează frecvent ca antihelmintice

140. Sunt piretrine următorii compuşi:


A. cinarina
B. jasmolina
C. cinerina
D. piretrina
E. herniarina

141. Avantajele folosirii piretrinelor ca insecticid sunt:


A. acţionează rapid
B. nu se degradează la lumină
C. acţionează lent
D. nu produc obişnuinţă la insecte
E. se degradează după 1-2 zile

142. Secţiunea transversală prin Carvi fructus prezintă:


A. 5 văi
B. 5 canale secretorii
C 5 coaste
D. un carpofor
E. fascicule lemnoase bicolaterale

TEMA 4. PRODUSE VEGETALE CU ULEIURI VOLATILE CU COMPUŞI SESQUITERPENICI,


FENOL-METIL ETERI ŞI DERIVAŢI FENIL-PROPANICI

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


143. Structura alăturată este: OH
A. bisabololul
B. chamazulena
C. farnesolul
D. bisabololoxidul A
E. petasolul

19

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


144. Hidrocarburile sesquiterpenice au acţiune:
A. mucolitică
B. antiinflamatoare
C. antiparazitară
D. antilitiazică
E. expectorantă

145. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Chamomilae germanicae flores este
falsă?
A. conţine chamazulenă
B. are acţiune antiulceroasă
C. uleiul volatil extras din inflorescenţe are culoare albastră
D. se utilizează în afecţiuni dermice
E. principiile amare proazulenogene sunt matricina şi matricarina

146. Chamomilae aeth. nu conţine:


A. chamazulenă
B. bisabolol
C. bisabololoxid
D. cumarine
E. matricină

147. Care din principiile active următoare nu sunt prezente în produsul vegetal Petasitidis rhizoma?
A. petasină
B. inulină
C. papaverină
D. substanţe minerale
E. ulei volatil

148. Caryophylli aeth.:


A. conţine eugenol cu structura alăturată
B. are densitatea mai mică de 1
C. se numeşte popular scorţişoară
D. are acţiune odontalgică
E. este relaxant pe SNC
CHO

149. Cinnamomi aeth.:


A. conţine o aldehidă aromatică ce se determină cantitativ prin metoda volumetrică cu balonul Cassia
B. are în compoziţia chimică cinameină
C. se poate administra şi copiilor sub 3 ani
D. are densitate mai mică de 1
E. are acţiune antivirală

150. Anisi vulgaris fructus:


A. se obţine de la o specie din familia Asteraceae
B. conţine ulei volatil cu cetone monoterpenice
C. se foloseşte în tulburări dispeptice de diferite etiologii
D. se poate înlocui cu Carvi fructus
E. nu este oficinal în FR X

151. Care din afirmaţiile următoare referitoare la miristicina este falsă?


A. este halucinogenă
B. este un fenol metil-eter
C. are aceeaşi dispoziţie spaţială cu amfetamina
D. facilitează naşterea

20

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


E. este avortivă

152. Asociaţi corect componentul principal mentol uleiului volatil.


A. Anisi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Menthae aeth.

153. Asociaţi corect componentul principal 1, 8-cineol uleiului volatil.


A. Anisi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Eucalipty aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Menthae aeth.

154. Asociaţi corect componentul principal eugenol uleiului volatil.


A. Anisi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Caryophyli aeth.
E. Menthae aeth.

155. Asociaţi corect componentul principal cinamaldehidă uleiului volatil.


A. Anisi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Cinnamomi aeth.
D. Caryophyli aeth.
E. Menthae aeth.

156. Asociaţi corect componentul principal acetat de linalil uleiului volatil.


A. Anisi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Cinnamomi aeth.
D. Caryophyli aeth.
E. Lavandulae aeth.

157. Activarea plăcilor cromatografice cu silicagel constă în:


A. tratarea lor cu acid sulfuric concentrat
B. tratarea lor cu acid sulfuric diluat
C. menţinerea lor la 180 grade Celsius timp de 30 min
D. eliberarea centrilor adsorbanţi ai silicagelului
E. umectarea lor cu piridina

158. Valoarea Rf a unei substanţe, Rf = a/b:


A. reprezintă raportul dintre lungimea plăcii cromatografice şi distanţa parcursă de substanţă de la punctul de
aplicare până la frontul developantului
B. poate fi utilizată numai pentru stabilirea purităţii unei substanţe medicamentoase
C. este o constantă a tuturor substanţelor medicamentoase
D. serveşte pentru identificarea unei substanţe prin compararea cu Rf-ul substanţei etalon
E. nu poate fi utilizată pentru identificarea substanţelor medicamentoase

159. Selectaţi enunţul incorect referitor la cromatografia în strat subţire:


A. migrarea analiţilor pe placă se face prin antrenarea lor de către faza mobilă
B. poate fi mono sau bidimensionala
C. valoarea Rf reprezintă principalul parametru de evaluare a separării

21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. pentru analiza CSS se prepară soluţii cu o concentraţie de aproximativ 1%
E. întotdeauna valoarea Rf trebuie să fie mai mare ca 1

160. Selectaţi enunţul incorect referitor la identificarea substanţelor în cromatografia pe strat subţire:
A. se compară pe aceeaşi cromatogramă valoarea Rf şi culoarea sau fluorescenţa spotului obţinut cu soluţia probă,
cu valoarea Rf, culoarea sau fluorescenţa spotului obţinut cu soluţia etalon
B. se utilizează valoarea Rf a unei substanţe, care este Rf=a/b
C. (a) este distanţa de la start la centrul spotului
D. (b) este distanţa de la start la frontul solventului
E. valoarea Rf pentru o substanţă poate fi utilizată pentru identificare dacă este supraunitară

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


161. Următoarele produse vegetale conţin ulei volatil cu compuşi sesquiterpenici:
A. Valerianae rhizoma
B. Chamomillae flores
C. Auranti pericarpium
D. Petasitidis rhizoma
E. Menthae folium

162. Chamazulena:
A. se găseşte în produsul vegetal Chamomillae aetheroleum
B. dă culoarea albastră uleiului volatil de coada şoricelului
C. este o hidrocarbură monoterpenică
D. este antiinflamatoare
E. are structura alăturată

163. Chamazulena:
A. este un alcool sesquiterpenic
B. are culoare albastră
C. se formează în timpul distilării cu vapori de apă a produselor vegetale care conţin compuşi proazulenogeni
D. face parte din categoria hidrocarburilor sesquiterpenice
E. se găseşte în produsul vegetal Millefolii flores

164. Produsul vegetal Chamomillae germanicae flores:


A. nu este oficinal în FR X
B. conţine principii amare sesquiterpenice
C. se întrebuinţează în industria alimentară
D. are acţiune antiulceroasă
E. produce dermatite de contact

165. Chamomillae aetheroleum:


A. este un lichid uleios de culoare galbenă
B. conţine oxizi sesquiterpenici
C. are acţiune antispastică musculotropă
D. este oficinal în FR X
E. se obţine prin extracţie cu grăsimi

166. Produsul vegetal Millefolii flores:


A. reprezintă florile speciei Achillea millefolium
B. se foloseşte în tratarea hemoroizilor
C. provine de la o speciei din familia Lamiaceae
D. conţine vitamina K
E. este hemostatic

22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


167. Millefolii aetheroleum:
A. tratează stările depresive
B. are acţiune emetică
C. conţine pineni
D. se foloseşte în dismenoree
E. este neurotoxic

168. Bisabololul:
A. se găseşte în produsul vegetal Salviae aetheroleum
B. dă culoarea albastră uleiului volatil de coada şoricelului
C. are acţiune antiinflamatoare
D. este un alcool sesquiterpenic O
E. are structura alăturată
HO

169. Petasina:
A. este un alcool sesquiterpenic
B. are acţiune antispastică de tip musculotrop
C. se utilizează în astmul bronşic
D. intră în compoziţia uleiului volatil de podbal
E. are acţiune hipotensivă

170. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Petasitidis rhizoma sunt adevărate?
A. conţine inulină
B. provine de la o specie din familia Asteraceae
C. specia producătoare poate fi uşor confundată cu Tusilago farfara
D. se foloseşte pentru tratarea tusei convulsive
E. conţine un ester al bisabololului cu acidul angelic

171. Fenol metil-eterii au acţiune:


A. analgezică
B. antiinfecţioasă
C. antispastică
D. mucolitică
E. antiinflamatoare

172. Din categoria compuşilor aromatici de tip fenol metil-eteri fac parte:
A. aldehida cinamică
B. anetolul
C. timolul
D. eugenolul
E. vanilal

173. Sunt compuşi aromatici:


A. mentolul
B. chamazulena
C. anetolul
D. eugenolul
E. timolul

174. Produsul vegetal Caryophylli flores:


A. se recoltează în stadiul de floare matură
B. conţine o cantitate mare de ulei volatil
C. se numeşte popular scorţişoară
D. are acţiune odontalgică
E. se administrează sub formă de extract hidroalcoolic

23

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


175. Acţiunile produsului vegetal Caryophylli aetheroleum sunt:
A. odontalgică
B. relaxantă asupra SNC
C. antitusivă
D. antiparazitară
E. antifungică

176. Eugenolul:
A. are structura alăturată
B. este un fenol metil-eter
C. are acţiune odontalgică
D. este un compus sesquiterpenic
OMe
E. intră în compoziţia produsului vegetal Cinnamomi aetheroleum
OH

177. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Anisi aetheroleum sunt adevărate?
A. răcit sub – 200C se transformă într-o masă cristalină
B. este relaxant pe SNC
C. conţine dianetol
D. este nefrotoxic
E. se foloseşte ca tonic general

178. Anisi vulgaris fructus:


A. este oficinală în FR X
B. are acţiune galactagogă
C. se obţine prin recoltarea seminţelor la deplina maturitate
D. reprezintă fructele unei specii din familia Asteraceae
E. conţine ODP-uri

179. Fructele a căror specii reprezintă impurificări prevăzute de FR X pentru produsul vegetal Anisi
vulgaris fructus?
A. Foeniculum vulgare
B. Hyoscianum niger
C. Coriandrum sativum
D. Carum carvi
E. Conium maculatum

180. Următoarele produse vegetale se utilizează în colici abdominale:


A. Carvi fructus
B. Anisi vulgaris fructus
C. Foeniculi fructus
D. Myrtilli fructus
E. Sennae fructus

181. Cinnamomi cortex:


A. prezintă doar un sort comercial
B. conţine ulei volatil cu eugenol
C. se utilizează în viroze, răceli, gripe
D. se numeşte popular cuişoare
E. conţine ulei volatil cu aldehide aromatice

182. Următoarele uleiuri volatile au densitatea mai mare de 1:


A. Anisi aetheroleum
B. Foeniculi aetheroleum
C. Cinnamomi aetheroleum

24

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. Carvi aetheroleum
E. Caryophylli aetheroleum

183. Aldehida cinamică:


A. are acţiune antibacteriană cu spectru larg
B. intră în compoziţia uleiului volatil de cuişoare
C. are structura alăturată
D. este dermocaustică
E. este relaxantă pe SNC CHO

184. Zingiberis rhizoma:


A. conţine ulei volatil cu alcooli sesquiterpenici
B. se întrebuinţează în răul de mişcare
C. intră în compoziţia condimentului Chilli
D. conţine amidon
E. este contraindicat în sarcină

185. Tanaceti parthenii flores:


A. reprezintă florile unei specii din familia Asteraceae
B. are acţiune antimigrenoasă
C. conţine lactone sesquiterpenice
D. se recomandă ca antiemetic în timpul sarcini
E. se numeşte muşeţel insecticid

186. Foeniculi fructus:


A. conţine ulei gras
B. nu este oficinal în FR X
C. are acţiune antispastică
D. provine de la o specie din familia Asteraceae
E. este un antiflatulent

187. Foeniculi aetheroleum:


A. este contraindicat la copii
B. este oficinal în FR X
C. are acţiune antitusivă
D. conţine fenchonă
E. are miros camforat

188. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsele vegetale Myristicae semen et aetheroleum
sunt adevărate?
A. sunt halucinogene
B. seminţele conţin derivaţi de tip canabinoid
C. miristicina din uleiul volatil are acţiune halucinogenă asemănătoare adrenalinei
D. uleiul volatil se obţine prin presare
E. nucşoara se foloseşte drept condiment

189. Canangae aetheroleum:


A. este antihipertensiv
B. specia producătoare se numeşte floarea florilor
C. conţine safrol
D. se obţine din fructele speciei Cananga odorata
E. este anafrodisiac

190. Produsul vegetal Macis:


A. reprezintă rafeele seminţelor speciei Myristica fragrans
B. conţine ulei volatil în cantitate mare

25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. se foloseşte în afecţiuni digestive
D. conţin miristicină
E. se recoltează de pe ramurile speciei Myristica fragrans

191. Care din afirmaţiile următoare referitoare la determinarea cantitativă a aldehidei cinamice sunt
adevărate?
A. indicatorul este fenolftaleina
B. se utilizează balonul Cassia
C. intensitatea coloraţiei galbene a compusului format este direct proporţională cu conţinutul în aldehidă cinamică
D. se bazează pe cuplarea aldehidei cinamice cu hidroxilamina clorhidrică
E. este o metodă volumetrică

192. Produsul vegetal Chamomillae flores conţine:


A. poliholozide
B. ulei volatil
C. matricină
D. chamazulenă
E. ODP-uri

193. Asociaţi corect componentul principal citral uleiurilor volatile.


A. Citri aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Melissae aeth.

194. Asociaţi corect componentul principal timol uleiurilor volatile.


A. Cinnamomi aeth.
B. Thymi aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Serpyli aeth.
E. Anisi aeth.

195. Asociaţi corect componentul principal anetol uleiurilor volatile.


A. Foeniculi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Anisi aeth.

196. Asociaţi corect componentul principal chamazulena uleiurilor volatile.


A. Citri aeth.
B. Milefolii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Anisi aeth.

197. Asociaţi corect componentul principal pineni uleiurilor volatile.


A. Citri aeth.
B. Milefolii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Pini aeth.

198. Asociaţi corect componentul principal limonen uleiurilor volatile.


A. Citri aeth.

26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. Aurantii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Melissae aeth.

199. Asociaţi corect componentul principal linalol uleiurilor volatile.


A. Citri aeth.
B. Lavandulae aeth.
C. Coriandri aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Melissae aeth.

200. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la metoda CSS sunt corecte?
A. identitatea substanţelor separate prin CSS se poate stabili numai pe baza valorilor Rf
B. metoda CSS se poate utiliza pentru a stabili puritatea unei substanţe
C. detecţia substanţelor separate prin CSS nu se poate realiza folosind substanţe etalon
D. detecţia substanţelor separate prin CSS se bazează pe revelarea compuşilor pentru a obţine spoturi colorate sau
fluorescente
E. detecţia substanţelor separate prin CSS se poate realiza prin spectrometrie de fluorescenţă

TEMA 5. PRODUSE VEGETALE CU SUBSTANŢE REZINOASE

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


201. Tetrahidrocanabinolul este derivat:
A. de floroglucinol
B. triterpenic
C. diterpenic
D. de orcinol
E. de acid cinamic

202. Care din afirmaţiile următoare referitoare la rezine este falsă?


A. se acumulează în aceleaşi organe ca şi uleiurile volatile cu care au origine biosintetică comună
B. au rol de autoapărare a plantei contra diferitelor infecţii şi a animalelor ierbivore
C. copalii sunt rezine recent exudate
D. rezine fiziologice se obţin prin colectarea exudatelor naturale de pe trunchiuri
E. rezine patologice se obţin prin traumatizarea plantei

203. Balsamurile:
A. sunt amestecuri omogene de rezine şi uleiuri volatile
B. oficinale în FR X sunt Balsamum Canadensis şi Balsamum Copaibae
C. de Peru şi de Tolu sunt rezine fiziologice
D. se folosesc doar extern
E. conţin esteri ai acizilor benzoic şi cinamic cu alcooli aromatici

204. Propolisul:
A. se condiţionează sub formă de drajeuri
B. se foloseşte doar extern
C. are acţiune antibiotică cu spectru larg
D. este prelucrat de albine din nectarul florilor
E. este o rezină propriu-zisă

205. Care din afirmaţiile următoare referitoare la Cannabis herba este falsă?
A. cânepa tip „drog” conţine mai mult de 1% tetrahidrocanabinol (THC)
B. canabidiolul (CBD) se transformă prin combustie în tetrahidrocanabinol (THC)
C. receptorii specifici pentru canabinoide sunt localizaţi în creier şi celulele sistemului imunitar

27

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. acţiunea psihotropă este mai mică dacă drogul se fumează
E. tetrahidrocanabinolul (THC) se degradează în timp

206. Gummi-rezinele sunt amestecuri de:


A. rezine cu uleiuri volatile
B. fenoli cu gume
C. gume cu rezine
D. esteri ai acizilor aromatici cu alcoolii aromatici
E. rezine cu latexuri

207. Rezinele fiziologice se obţin prin unul din următoarele procedee:


A. raclare
B. traumatizare
C. incizare
D. flambare
E. decorticare

208. Rezina utilizată în microscopie pentru fixarea preparatelor microscopice este:


A. Benzoe
B. Balsamum Canadensis
C. Balsamum Tolutanum
D. Balsamum Peruvianum
E. Olibanum

209. Rezina care are acelaşi indice de refracţie cu sticla este:


A. Olibanum
B. Balsamum Tolutanum
C. Balsamum Canadensis
D. Balsamum Peruvianum
E. Benzoe

210. Care din afirmaţiile următoare, referitoare la produsul vegetal Olibanum, este adevărată?
A. este rezina recoltată de la specii din familia Boswellia
B. are efect tonic
C. se administrează sub formă de fumigaţii
D. este o rezină propriu-zisă
E. are monografie în FR X

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


211. Clasa de oleorezine cuprinde rezine:
A. cu esteri ai acidului benzoic şi cinamic cu alcoolii aromatici
B. în amestec cu uleiuri volatile
C. în care predomină fenolii
D. cu derivaţi de orcinol
E. cu derivaţi ai floroglucinolului

212. Rezinele:
A. sunt amestecuri omogene de metaboliţi primari
B. pot fi patologice
C. se formează prin polimerizarea compuşilor terpenici ai uleurilor volatile
D. au greutate moleculară mică
E. pot fi fiziologice

213. Care din afirmaţiile următoare referitoare la clasele de rezine sunt adevărate?
A. balsamurile conţin predominant derivaţi fenolici
B. pixurile se obţin prin distilarea uscată a lemnului

28

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. oleorezinele conţin predominant acizi rezinici
D. din clasa oleorezinelor fac parte derivaţii de floroglucinol
E. rezinele propriu-zise conţin ulei volatil, rezine şi gume

214. Terebinthina communis:


A. are acţiune antitusivă
B. este o oleorezină
C. se utilizează în afecţiuni reumatice
D. se administrează intern
E. exudă prin fisuri naturale sau incizii practicate în scoarţa unor specii din familia Fabaceae

215. Cannabis herba:


A. se numeşte popular haşis
B. se obţine de la o specie din familia Solanaceae
C. tip “drog” are acţiune halucinogenă
D. se utilizează frecvent ca antibiotic
E. efectul psihotrop este imprimat de tetrahidrocanabinol (THC)

216. Tetrahidrocanabinolul:
A. este derivat de floroglucinol
B. are structura alăturată OH
C. produce deficienţă imunitară
D. are acţiune antibiotică
E. se utilizează ca bronhodilatator
O

217. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsele vegetale obţinute de la specia Cannabis
sativa L var. indica sunt adevărate?
A. produsul vegetal Hashish reprezintă rezina izolată din specia Canabis sativa L var. indica
B. nu au aplicaţii terapeutice datorită instalării toxicomaniei
C. produsul vegetal Canabis herba se numeşte popular marijuana
D. tipul “fibre” este bogat în THC
E. conţin rezine derivate de orcinol

218. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsele vegetale obţinute de la specia Humulus
lupulus L. sunt adevărate?
A. Lupulinum reprezintă perii tectori de pe bracteile conurilor femele ale speciei Humulus lupulus L.
B. Strobuli lupuli reprezintă conurile femele false ale speciei Humulus lupulus L.
C. conţin derivaţi de floroglucinol
D. au acţiune excitantă asupra SNC
E. se folosesc la prepararea vinului

219. Benzoe:
A. are acţiune expectorantă
B. conţine acizi triterpenici
C. este conservantă datorită acţiunii antioxidante
D. provine de la specii din familia Abietaceae
E. este oficinală în FR X

220. Balsamum Tolutanum:


A. conţine acizi rezinici
B. este o oleorezină
C. are monografie în FR X
D. se utilizează în tratarea scabiei
E. se obţine de la o specie din familia Fabaceae

29

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


221. Balsamum Peruvianum:
A. conţine cinameină
B. se recomandă în infecţii ale aparatului respirator
C. poate induce dermatite alergice
D. are acţiune antiseptică
E. se administrează sub formă de sirop

222. Propolis:
A. este un balsam
B. are utilizare limitată
C. conţine fier
D. se administrează atât intern cât şi extern
E. este colectat de albine din flori

223. Propolisul:
A. conţine esteri ai acidului benzoic şi cinamic cu alcoolii aromatici
B. are acţiune cicatrizantă
C. este produs lichid
D. intră în categoria rezinelor propriu-zise
E. se administrează sub formă de soluţie parenterală

224. Pix liquida:


A. are acţiune expectorantă
B. se mai numeşte Pix juniperi oxycedri
C. se obţine de la specii din familia Abietaceae
D. este un balsam
E. se utilizează în tratarea scabiei

225. Pix cadi:


A. conţine fenoli
B. este cancerigen
C. se poate administra în cure prelungite
D. se obţine de la specii din familia Cupresaceae
E. se mai numeşte Pix abietinarum

226. Clasa de balsamuri cuprinde rezine:


A. cu esteri ai acidului benzoic cu alcoolii aromatici
B. cu esteri ai acidului cinamic cu alcoolii aromatici
C. în care predomină fenolii
D. cu derivaţi de orcinol
E. cu derivaţi ai floroglucinolului

227. Specia Cannabis sativa:


A. secretă mai mult THC cu cât temperatura din zona unde creşte este mai mare
B. era utilizată pentru obţinerea de ţesături
C. face parte din familia Papaveraceae
D. conţine canabinoide
E. este psihotropă dacă are un conţinut crescut de THC

228. Tetrahidrocanabinolul:
A. are acţiune psihotropă, halucinogenă
B. se găseşte în produsele vegetale Cannabis herba şi Hashish
C. este derivat de floroglucinol
D. se degradează în timp
E. are ca precursor biosintetic olivetolul

30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


229. Specia Cannabis sativa:
A. creşte doar în India
B. conduce la obţinerea produsului vegetal numit popular marihuana
C. conduce la obţinerea produsului vegetal numit popular opiu
D. conţine canabinoide
E. este psihotropă dacă are un conţinut scăzut de THC

230. Propolisul conţine:


A. esteri ai acidului benzoic şi cinamic cu alcoolii aromatici
B. flavone
C. vitamine
D. enzime
E. taninuri

231. Propolisul:
A. este un produs de origine animală
B. este un pix
C. conţine substanţe minerale
D. se utilizează în afecţiuni respiratorii recidivante
E. se condiţionează sub formă de extract standardizat în flavone

232. Tipurile genetice de cânepă sunt:


A. tip drog
B. tip fibră
C. tip intermediar
D. tip anodin
E. tip toxic

233. Următoarele produse vegetale cu rezine nu au aplicaţii terapeutice:


A. Balsamum Canadensis
B. Balsamum Tolutanum
C. Strobuli lupuli
D. Canabis herba
E. Hashish

234. Următoarele produse vegetale cu rezine au acţiune expectorantă:


A. Benzoe
B. Balsamum Tolutanum
C. Pix liquida
D. Pix cadi
E. Balsamum Peruvianum

235. Următoarele produse cu rezine se utilizează în tratarea scabiei:


A. Terebinthina communis
B. Propolis
C. Balsamum Peruvianum
D. Pix liquida
E. Pix cadi

TEMA 6. PRODUSE VEGETALE CU PRINCIPII AMARE

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


236. Principiul amare cu structură fenil-propanică este:
A. marubina
B. cucurbitacina

31

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. aurantiamarina
D. arctiogenolul
E. lactucopicrina

237. Care din afirmaţiile următoare referitoare la principiile amare este adevărată?
A. sunt localizate doar în scoarţe
B. au structură iononică
C. acţiunea colagogă apare la administrare după masă
D. au gust slab amar
E. pentru efectul stomahic se administrează parenteral

238. Absinthii herba:


A. se numeşte popular rostopască
B. are acţiune anorexigenă
C. se foloseşte în curele de slăbire
D. nu prezintă toxicitate
E. este indicat în oxiuroză

239. Care diterpenă este toxică:


A. graianotoxina
B. steviozida
C. giberelinele
D. ginkgolidele
E. forskolina

240. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Bardanae radix este adevărată?
A. conţine arctiopicrină
B. reprezintă rădăcinile de podbal
C. se foloseşte în afecţiuni cardio-vasculare
D. materia de rezervă este amidonul
E. se recoltează de la o specie din familia Asteraceae

241. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Cichorii radix este falsă?
A. se obţine de la o specie din familia Poaceae
B. este utilizată în alimentaţia dietetică a diabeticilor
C. prin torefiere se obţine un produs bogat în dextrine cu proprietăţi laxative şi diuretice
D. conţine lactucopicrină
E. se utilizează în tulburări digestive

242. Principiul amar cu structură sesquiterpenică este:


A. aucubozida
B. aurantiamarina
C. marubina
D. cucurbitacina
E. artabsina

243. Principiul amar cu structură sterolică este:


A. valtrat
B. cinaropicrina
C. condurango-glicozida
D. harpagozida
E. matricina

244. Principiul amar cu structură monoterpenică este:


A. achilicina
B. genţiopicrozida

32

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. forskolina
D. arctiopicrina
E. cinaropicrina

245. Principiul amar cu structură triterpenică este:


A. cucurbitacina
B. amarogentina
C. steviozida
D. arctiogenol
E. lactucopicrina

246. Determinarea indicelui de amăreală se face printr-o metodă:


A. volumetrică
B. biologică
C. colorimetrică
D. potenţiometrică
E. gravimetrică

247. Harpagozida:
A. este o secoiridoidă
B. intră în compoziţia chimică a rizomilor de ghiara diavolului
C. are acţiune antiinflamatoare
D. scade secreţia glandelor exocrine
E. se foloseşte în afecţiuni respiratorii

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


248. Principiile amare:
A. sunt substanţe cuaternare
B. se administrează cu 30 de minute înainte de masă pentru stimularea secreţiilor gastrice
C. au gust slab amar
D. sunt localizate în întreaga plantă sau preponderent în anumite organe
E. declanşează secreţia glandelor digestive şi la administrare parenterală

249. Cichorii radix:


A. se foloseşte datorită conţinutului bogat în inulină
B. conţine un principiu amar numit lactucopicrină
C. se torefiază pentru a genera dextrine
D. conţine flavone
E. are efect laxativ

250. În funcţie de structura chimică a compuşilor, principiile amare se clasifică în principii amare cu
structură:
A. monoterpenică
B. sesquiterpenică
C. fenil-propanică
D. poliinică
E. alveolară

251. Care din afirmaţiile următoare, referitoare la principiile amare sunt adevărate?
A. sunt substanţe orexigene
B. se administrează sub formă de tincturi, vinuri tonice şi extracte
C. sunt utilizate în anorexii
D. sunt substanţe lichide
E. se determină cantitativ printr-o metodă colorimetrică – indicele de amăreală

33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


252. Sunt principii amare cu structură monoterpenică următorii compuşi:
A. genţiopicrozida
B. cinaropicrina
C. lactucopicrina
D. aurantiiamarina
E. marubina

253. Care din afirmaţiile următoare referitoare la structura principiilor amare sunt false?
A. cucurbitacinele sunt principii amare triterpenice cu structură damaranică
B. lactucopicrina este un principiu amar cu structură sesquiterpenică
C. artabsina este un principiu amar dimer, cu structură sesquiterpenică
D. matricina este un principiu amar cu structură sesquiterpenică
E. arctiogenolul este un principiu amar cu structură monoterpenică

254. Speciile producătoare care conţin principii amare în întreaga plantă sunt:
A. Gentiana lutea L.
B. Erytrea centaurium L.
C. Olea europea L.
D. Taraxacum officinale L.
E. Cichorium intybus L.

255. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Gentianae radix sunt adevărate?
A. conţine gentizina care imprimă produsului vegetal culoarea galbenă
B. în condiţii necorespunzătoare de conservare enzimele produc hidroliza genţiopicrozidei la genţiogenol cu
diminuarea gustului amar
C. este oficinală în FR X
D. microsublimatul este format din cristale aciculare galbene de genţiopicrozidă
E. poate fi impurificat cu rădăcini de Rumex species

256. Următoarele produse vegetale conţin principii amare:


A. Cynarae folium
B. Centauri herba
C. Calendulae flores
D. Chamomillae flores
E. Milefolii flores

257. Absinthi herba conţine:


A. doar principii amare proazulenogene simple
B. ulei volatil cu tuionă
C. alcaloizi
D. vitamina C
E. săruri minerale

258. Absinthi herba are acţiune:


A. antihelmintică prin principiile amare
B. antimalarică prin principiile amare
C. orexigenă prin principiile amare
D. colagogă prin vitamina C
E. emenagogă prin chamazulenă

259. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Taraxaci radix et herba sunt
adevărate?
A. administrat înaintea mesei elimină edemele şi grăbeşte tranzitul intestinal
B. primăvara, frunzele tinere se consumă sub formă de salată, ca tonic aperitiv
C. rădăcinile conţin inulină în concentraţie maximă toamna
D. doar partea supraterestră conţine principii amare

34

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


E. principiile amare prezente în produsul vegetal au structură monoterpenică

260. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Cichori radix et herba sunt
adevărate?
A. rădăcina este utilizată în alimentaţia dietetică a diabeticilor şi ca adjuvant în curele de slăbire
B. conţine principii amare doar în partea supraterestră
C. principiul amar specific este cicorina
D. specia producătoare face parte din familia Asteraceae
E. prin torefierea rădăcinilor se obţine un produs bogat în dextrine cu proprietăţi laxative şi diuretice

261. Următoarele produse vegetale conţin principii amare:


A. Aurantii pericarpium
B. Condurango cortex
C. Citri pericarpium
D. Chinae cortex
E. Tagetes flores

262. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsele vegetale cu principii amare sunt adevărate?
A. Colocyntidis fructus conţine cucurbitacine, principii amare triterpenice, cu structură damaranică
B. Bardanae radix conţine arctiogenol, principiu amar cu structură fenil-propanică
C. Oleae folium conţine artabsina, principiu amar monomer, cu structură sesquiterpenică
D. Marubi herba conţine matricina, principiu amar cu structură diterpenică
E. Centaurii herba conţine swertiamarozidă, principiu amar cu structură monoterpenică

263. Care din afirmaţiile următoare referitoare la determinarea cantitativă a uleiului volatil din Absinthi
herba sunt adevărate?
A. metoda este oficinală în FR X
B. uleiul volatil obţinut are culoare gălbuie
C. azulenele se distilă cu vapori de apă
D. acidularea mediului asigură refacerea lactonei instabilă în mediu alcalin
E. se asigură scindarea dimerilor în monomeri prin digestie acidă

264. Oleae folium:


A. se recoltează primăvara
B. se utilizează în dislipidemii
C. conţine oleuropeozida
D. are acţiune antioxidantă
E. este hipercolesterolemiant

265. Harpagophyti radix:


A. conţine iridoide
B. numele popular de gheara diavolului provine de la aspectul tuberculilor
C. produce efecte adverse asemănătoare AINS
D. are acţiune antiinflamatoare
E. este contraindicat în afecţiuni reumatice

266. Care din afirmaţiile următoare referitoare la iridoide sunt adevărate?


A. au gust dulce
B. au schelet ciclopenta-piranic
C. se folosesc în afecţiuni inflamatorii ale aparatului locomotor
D. se clasifică în 6 categorii
E. etimologic cuvântul provine de la o plantă din familia Iridaceae

267. Următoarele produse vegetale cu principii amare sunt toxice:


A. Euphorbiae herba
B. Absinthi herba

35

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. Bardanae radix
D. Oleae folium
E. Rhododendri flores

268. Condurango cortex:


A. conţine condurango-glicozide
B. conţine principii amare cu structură monoterpenică
C. se utilizează în anorexii
D. conţine flavone
E. se foloseşte sub formă de vin tonic

269. Bardanae radix:


A. conţine cantităţi mari de inulină
B. conţine flavone
C. este depurativ
D. conţine derivaţi poliinici
E. conţine principii amare cu structură fenil-propanică

TEMA 7. PRODUSE VEGETALE CU VITAMINE

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


270. Care vitamină este hidrosolubilă?
A. D
B. E
C. K
D. A
E. B

271. Următorul produs conţine complexulul vitaminic B:


A. Hippophae fructus
B. Cynosbati fructus
C. Medicagini herba
D. Faex medicinalis
E. Tagetes flores

272. Următorul produs vegetal conţine vitamina K:


A. Hippophae fructus
B. Cynosbati fructus
C. Medicagini herba
D. Faex medicinalis
E. Tagetes flores

273. Următorul produs nu conţine carotenoide:


A. Hippophae fructus
B. Cynosbati fructus
C. Urticae folium
D. Faex medicinalis
E. Tagetes flores

274. Carotenoidele:
A. se determină cantitativ prin metodă volumetrică
B. au doar structură lineară
C. au structură poliinică
D. sunt sintetizate şi de animale
E. sunt provitamine A

36

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


275. Care din afirmaţiile următoare referitoare la acidul ascorbic este falsă?
A. creşte capacitatea de apărare a organismului faţă de infecţii
B. este sintetizat de organismul uman
C. favorizează depunerea calciului în oase
D. stimulează formarea hemoglobinei
E. favorizează absorbţia fierului din tubul digestiv

276. Hipovitaminozele apar la femeile însărcinate datorită:


A. aportului redus de alimente
B. nevoilor crescute de vitamine
C. lipsei poftei de mâncare
D. absorbţiei necorespunzătoare a vitaminelor
E. administrării de medicamente

277. Produsul vegetal Stigma croci se utilizează:


A. în retinopatia diabetică
B. drept colorant în industria alimentară
C. ca vitaminizant
D. în xeroftalmie
E. doar pentru uz intern

278. Determinarea conţinutului în vitamina C al produselor vegetale se face prin metodă:


A. biologică
B. volumetrică directă
C. volumetrică indirectă
D. colorimerică
E. potenţiometrică

279. Care din următoarele asocieri între denumirea vitaminelor şi structura lor este adevărată?
A. vitamina C - tiamină
B. vitamina B12 - riboflavină
C. vitamina B2 - ciancobalamină
D. vitamina B1 - piridoxină
E. vitamina E - tocoferol

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


280. Vitaminele:
A. sunt produşi ai metabolismului primar ai plantelor
B. K, B6, D3 sunt sintetizate de organismul animal
C. se clasifică după structură în vitamine liposolubile şi vitamine hidrosolubile
D. sunt catalizatori biologici ce intervin în procesele metabolice celulare
E. prezintă mai multe denumiri

281. Denumirea vitaminelor după efectul farmacodinamic este:


A. vitamina A – vitamina antixeroftalmică
B. vitamina C – vitamina antiscorbutică
C. vitamina E – vitamina antipelagră
D. vitamina P – vitamina antirahitică
E. vitamina K – vitamina anticoagulare

282. Care din afirmaţiile următoare, referitoare la vitamine sunt false?


A. carenţa vitaminică apare doar prin aport redus
B. cantităţile de vitamine necesare organismului sunt mari
C. vitamina C se poate găsi sub formă de provitamină (precursor inactiv)
D. afecţiunile hepatice, biliare şi gastro-intestinale determină o absorbţie necorespunzătoare a vitaminelor
E. administrarea concomitentă a vitaminelor cu unele medicamente poate să scadă absorbţia primelor

37

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


283. Următoarele produse vegetale sunt utilizate în fitoterapie pentru conţinutul în carotenoide:
A. Aurantii pericarpium
B. Rhoeados flores
C. Calendulae flores
D. Lavandulae flores
E. Tagetes flores

284. Care din afirmaţiile următoare referitoare la carotenoide sunt adevărate?


A. xantofilele sunt derivaţi hidroxilaţi ai carotenelor
B. heleniena este esterul dipalmitic al luteiniei
C. cele mai cunoscute carotenoide au structură α- sau β-iononică
D. zeaxantina este esterul dipalmitic al β-carotenului
E. se determină cantitativ prin metodă volumetrică

285. Carotenoidele:
A. sunt pigmenţi cu structură triterpenică
B. propriu-zise au 40 de atomi de carbon
C. sunt sintetizate numai de plante
D. se mai numesc şi pseudovitamine A
E. nu pot fi sintetizate de animale

286. Carotenoidele se pot utiliza în:


A. scorbut
B. xeroftalmie
C. industria alimentară şi farmaceutică drept colorant
D. boli infecţioase
E. anorexie

287. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Tagetes flores sunt adevărate?
A. reprezintă inflorescenţele, uscate după recoltare, obţinute de la specia Tagetes patula L.
B. conţine carotenoide hidrocarburi – heleniena
C. se utilizează în parazitoze intestinale
D. are acţiune de scădere a sintezei de rodopsină
E. ameliorează adaptarea vederii de la lumină la întuneric

288. Urticae folium conţine:


A. histamină în pungile secretorii
B. vitaminele K, C şi vitamine din complexul B
C. proteine
D. UDA (Urtica Dioica Aglutinina)
E. săruri minerale

289. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Urticae folium et radix sunt
adevărate?
A. frunzele se utilizează în anemii uşoare
B. rădăcinile se utilizează în tratamentul hipertrofiei benigne de prostată (HBP)
C. clorofila extrasă din frunze se foloseşte pentru proprietăţile sale deodorante şi tinctoriale la prepararea pastelor de
dinţi şi spray-urilor
D. frunzele au acţiune anticoagulantă
E. rădăcinile conţin poliholozide cu acţiune imunostimulatoare

290. Medicaginis herba:


A. se utilizează în hipercoagulabilitate sanguină, tromboembolie, tromboflebită
B. este materie primă pentru extracţia vitaminei K, clorofilei şi carotenoidelor
C. se obţine de la o speciei din familia Fabaceae
D. are acţiune antihemoragică

38

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


E. se foloseşte în hemoragii, în tratament de urgenţă

291. Faex medicinalis:


A. conţine vitaminele complexului B
B. se numeşte cărbune medicinal
C. are acţiune antiacneică
D. se prezintă sub formă de granule sau cuburi
E. este un produs vegetal recoltat de la planta Saccharomyces cerevisiae Meyen

292. Vitamina C:
A. se utilizează la tratarea scorbutului
B. se determină cantitativ prin metode volumetrice (iodometrică sau iodatometrică)
C. prin reducere trece în acid dehidroascorbic
D. se găseşte în natură sub formă de izomer dextrogir
E. nu poate fi sintetizată de primate şi cobai

293. Vitamina C:
A. este alergică
B. inhibă formarea hemoglobinei
C. favorizează depunerea calciului în oase
D. creşte capacitatea de apărare a organismului faţă de infecţii
E. favorizează absorbţia fierului din tubul digestiv
Bibliografie, prezentare curs
Răspuns:

294. Hippophaë fructus:


A. are acţiune antiulceroasă şi cicatrizantă prin carotenoide
B. este un polivitaminizant natural
C. se obţine prin recoltarea fructelor de pe ramuri şi uscarea lor la aer
D. se recoltează de la o specie din familia Rosaceae
E. conţine ODP-uri

295. Cynosbati fructus:


A. reprezintă achenele recoltate de la unele specii din genul Rosa
B. se utilizează în stresul oxidativ
C. are acţiune tonic amară
D. este imunostimulator
E. conţine carotenoide

296. Următoarele produse vegetale conţin carotenoide:


A. Citri pericarpium
B. Hippophaë fructus
C. Cynosbati fructus
D. Hordei herba
E. Lobeliae herba

297. Care din afirmaţiile următoare referitoare la rolul fiziologic al vitaminelor sunt adevărate?
A. sunt catalizatori biologici
B. intervin în procesele metabolice celulare
C. nu îndeplinesc rol de coenzime
D. acţionează doar când sunt în cantităţi mari
E. intervin în creşterea şi diviziunea celulară

298. Absorbţia necorespunzătoare a vitaminelor apare datorită:


A. alimentaţiei dezechilibrate
B. lipsei poftei de mâncare

39

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. afecţiunilor gastro-intestinale
D. unor afecţiuni hepato-biliare
E. administrării concomitente de medicamente

299. Care din afirmaţiile următoare referitoare la determinarea cantitativă a carotenoidelor sunt
adevărate?
A. citirile se fac la o lungime de undă din domeniu UV
B. ca substanţă de referinţă se foloseşte quercetolul
C. se determină spectrofotometric intensitatea coloraţiei galbene a soluţiei apolare cu xantofile
D. constă în saponificarea esterilor xantofilici în mediu alcalin
E. se face printr-o metodă biologică

300. Care din următoarele asocieri între denumirea vitaminelor şi structura lor sunt adevărate?
A. vitamina B1 - tiamină
B. vitamina E - ergocalciferol
C. vitamina A - carotenoide
D. vitamina C - acid ascorbic
E. vitamina K - fitomenadionă

301. Care din următoarele asocieri între denumirea vitaminelor şi structura lor sunt adevărate?
A. vitamina B1 - piridoxina
B. vitamina F - acizi graşi esenţiali
C. vitamina A - retinal
D. vitamina C - acid dehidroascorbic
E. vitamina P - flavone

302. Care din afirmaţiile următoare referitoare la determinarea conţinutului în vitamina C al produselor
vegetale sunt adevărate?
A. FR X prevede o metodă iodatometrică
B. Farmacopeea Europeană prevede o metodă iodometrică
C. se face prin metodă colorimetrică
D. indicatorul este apa de amidon
E. are loc reducerea acidului ascorbic la acid dehidroascorbic

TEMA 8. SUBSTANŢE AZOTATE NEALCALOIDICE. PRODUSE VEGETALE CU DERIVAŢI DE


GUANIDINE. ALCALOIZI - GENERALITĂŢI. PRODUSE VEGETALE CU ALCALOIZI PIROLICI ŞI
PIROLIDINICI

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


303. Galegae herba are acţiune:
A. antidiareică
B. hipoglicemiantă
C. antimalarică
D. stimulatoare SNC
E. antispastică

304. Alcaloizii propriu-zişi:


A. au azotul extraciclic
B. au ca precursor biosintetic aceil-Co A
C. au azotul intraciclic
D. nu au azot
E. au ca precursor biosintetic guanidina

305. Care din următorii alcaloizi au nucleu pirolic legat de un nucleu piperidinic?
A. atropina
B. scopolamina

40

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. cocaina
D. hiosciamina
E. nicotina

306. Care din următorii alcaloizi au nucleu chinolizidinic?


A. sparteina
B. cofeina
C. cocaina
D. papaverina
E. morfina

307. Care din următoarele afirmaţii referitoare la alcaloizi este falsă?


A. alcaloizii esteri sunt instabili în timp
B. bazele alcaloidice neoxigenate (nicotina) sunt lichide uleioase
C. alcoolul este un solvent selectiv pentru bazele alcaloidice
D. bazele alcaloidice se identifică prin reacţii de culoare
E. sărurile alcaloidice se identifică prin reacţii de precipitare

308. Pseudoalcaloizii:
A. au azotul extraciclic
B. au ca precursor biosintetic aceil-Co A
C. au nucleu flavanic
D. nu au azot
E. au ca precursor biosintetic guanidina

309. Protoalcaloizii:
A. au azotul extraciclic
B. au ca precursor biosintetic aceil-Co A
C. au nucleu flavanic
D. nu au azot
E. au ca precursor biosintetic guanidina

310. Precursorul biosintetic al nucleului izochinolinic este:


A. triptofanul
B. ornitina
C. fenilalanina
D. lisina
E. histidina

311. Alcaloizii cu nucleu lisergic au ca precursor biosintetic:


A. triptofanul
B. ornitina
C. fenilalanina
D. lisina
E. histidina

312. Care din alcaloizii enumeraţi are caracter neutru?


A. morfina
B. cofeina
C. cocaina
D. chelidonina
E. nicotina

313. Care din afirmaţiile următoare referitoare la identificarea prin reacţii de precipitare a alcaloizilor
este falsă?
A. precipitatul alb-gălbui care apare la tratarea sărurilor alcaloidice cu reactivul Mayer se dizolvă în exces de reactiv

41

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. Reactivul Dragendorff formează cu bazele alcaloidice un precipitat roşu-portocaliu
C. în prezenţa acidului picric 1% sărurile alcaloidice formează prin însămânţare un precipitat galben
D. Reactivul Bertrand este soluţia apoasă de acid silicowolframic
E. Reactivul Bouchardat se mai numeşte şi soluţie Lugol

314. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Sarothamni scoparii herba este falsă?
A. conţine sparteină
B. este analeptic cardiac
C. are acţiune antiaritmică de tip papaverinic
D. se foloseşte la femeile însărcinate cu probleme cardiace pentru declanşarea travaliului
E. sparteina are nucleu chinolizidinic

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


315. Aminoacizii precursori biosintetici ai alcaloizilor sunt:
A. ornitina
B. triptofanul
C. fenilalanina
D. bazele purinice
E. acetil-Co A

316. În grupa alcaloizilor proveniţi de la ornitină se încadrează alcaloizii:


A. purinici
B. izochinolinici
C. indolici
D. tropanici
E. pirolidinici

317. În grupa compuşilor azotaţi alcaloidici proveniţi de la fenilalanină şi tirozină se încadrează:


A. alcaloizii terpenici
B. alcaloizii steroidici
C. protoalcaloizii
D. pseudoalcaloizii
E. alcaloizii izochinolinici

318. În grupa alcaloizilor proveniţi de la triptofan se încadrează alcaloizii:


A. imidazolici
B. chinolinici
C. indolici
D. pirolizidinici
E. piperidinici

319. Următorii alcalozi au nucleu piperidinic:


A. nicotina
B. peletierina
C. sparteina
D. lobelina
E. citizina

320. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Galegae herba sunt false?
A. conţine alcaloidul galegină
B. se încadrează la grupa produselor vegetale cu derivaţi de guanidine
C. are acţiune hipoglicemiantă prin sărurile de crom
D. determină creşterea secreţiei de insulină
E. se recomandă tratament în cure prelungite

42

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


321. Produsul vegetal Nicotianae folium:
A. reprezintă frunzele uscate după recoltare de la specia Nicotiana officinalis L.
B. conţine alcaloizi cu nucleu piridinic legat de un nucleu pirolidinic
C. se obţine de la o specie din familia Fabaceae
D. se foloseşte în industria tutunului şi ca insecticid împotriva moliilor
E. nu are utilizări terapeutice

322. Nicotina:
A. intră în compoziţia produsului farmaceutic NICORETTE
B. se utilizează ca insecticid în agricultură
C. este tipul de substanţă care stimulează specific receptorii muscarinici
D. nu produce intoxicaţii
E. în doze mici se utilizează ca substituent în curele de dezintoxicare nicotinică

323. Produsul vegetal Lobeliae herba:


A. are acţiune analeptic cardiacă prin creşterea frecvenţei ritmului cardiac
B. conţine alcaloizi piperidinici (lobelină)
C. are acţiune analeptic respiratorie cu creşterea frecvenţei şi amplitudinii mişcărilor respiratorii
D. are utilizări în asfixia nou-născuţilor
E. se utilizează în astmul bronşic

324. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Cytisi semen sunt adevărate?
A. se utiliza în combaterea fumatului
B. conţine alcaloizi piridinici (citizina)
C. este analeptic respirator
D. seminţele sunt reniforme
E. se recoltează de la o specie din familia Solanaceae

325. La efectul hipoglicemiant al produsului vegetal Galegae herba contribuie următorii compuşi:
A. galegina
B. flavonozidele
C. saponozidele
D. sărurile de sodiu
E. sărurile de crom

326. Principalele clase de alcaloizi sunt:


A. O-alcaloizi
B. alcaloizi propriu-zişi
C. protoalcaloizi
D. genalcaloizi
E. pseudoalcaloizi

327. Alcaloizii sunt localizaţi prefernţial în:


A. scoarţe de pe trunchiuri
B. scoarţe de pe rădăcini
C. laticifere
D. peri glandulari
E. tegumente seminale

328. Următorii aminoacizi sunt precursori biosintetici ai alcaloizilor:


A. fenilalanina
B. triptofanul
C. guanidina
D. adenina
E. ornitina

43

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


329. În grupa alcaloizilor proveniţi de la lisină se încadrează alcaloizii:
A. piridinici
B. piperidinici
C. chinolizidinici
D. tropanici
E. pirolidinici

330. Bazele alcaloidice neoxigenate:


A. sunt antrenabile cu vapori de apă
B. sunt lichide uleioase
C. au acţiune farmacologică slabă
D. sunt solubile în apă
E. au miros neplăcut

331. Care din afirmaţiile următoare referitoare la activitatea optică a alcaloizilor sunt adevărate?
A. hiosciamina este racemică
B. hiosciamina este levogiră
C. tubocurarina este levogiră
D. atropina este racemică
E. atropina este levogiră

332. Care din următorii alcaloizi sunt alcaloizi esteri?


A. atropina
B. scopolamina
C. cocaina
D. cofeina
E. codeina

333. Pentru alegerea metodei de extracţie a alcaloizilor trebuie să se ţină seama de următorii parametri:
A. forma sub care se găsesc alcaloizii în celula vegetală
B. raportul produs vegetal/solvent
C. poziţia azotului în nucleul de bază
D. precursorul biosintetic
E. solubilitatea alcaloidului

334. Care din afirmaţiile următoare referitoare la metodele de extracţie ale alcaloizilor sunt adevărate?
A. extracţia cu solvent apolar presupune eliberarea bazelor alcaloidice din sărurile lor folosind HCl 2%
B. sărurile alcaloidice se găsesc în soluţii apolare iar bazele alcaloidice în soluţii polare
C. extracţia cu acizi diluaţi prevede transformarea alcaloizilor în săruri alcaloidice cu HCl 2%
D. extracţia cu solvent polar constă în extracţia alcaloizilor baze şi săruri cu un solvent neselectiv (alcool)
E. purificarea alcaloizilor se realizează prin trecerea lor din sare în bază şi din bază în sare

335. Care din afirmaţiile următoare referitoare la reacţiile de identificare ale alcaloizilor sunt adevărate?
A. sărurile alcaloidice dau reacţii de precipitare
B. bazele alcaloidice dau reacţii de precipitare
C. sărurile alcaloidice dau reacţii de culoare
D. pentru reacţiile de culoare se folosesc acizi minerali concentraţi
E. bazele alcaloidice dau reacţii de culoare

TEMA 9. ALCALOIZI TROPANICI - GENERALITĂŢI. PRODUSE VEGETALE CU ALCALOIZI


TROPANICI

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


336. Hiosciamina este:
A. esterul tropanolului cu acidul L-tropic
B. un derivat indolic

44

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. o cumarină
D. eterul tropanolului cu acidul tropic
E. un racemic

337. Actiunea spasmolitica a atropinei este imprimata de:


A. integritatea legaturii ester dintre tropanol si acidul tropic
B. prezenta gruparii oxidril la C4 al tropanolului
C. puntea epoxi existenta la C6-C7
D. structura de tip pseudotropanol
E. structura de tip tropanol

338. Care alcaloid se extrage din Scopoliae rhizoma?


A. papaverina
B. atropina
C. cocaina
D. scopolamina
E. hiosciamina

339. Care este aminoacidul de la care provin alcaloizii tropanici?


A. fenilalanina
B. triptofanul
C. ornitina
D. histidina
E. glicocol

340. Hioscamina este esterul tropanolului cu:


A. acidul fumaric
B. acidul tropic
C. acidul meconic
D. acidul benzoic
E. acidul cinamic

341. Precizaţi caracterele microscopice ale produsului Belladonnae folium:


A. epidermă fără cuticulă
B. structură omogen-asimetrică
C. celule cu nisip oxalic
D. rafidii de oxalat de calciu
E. peri tectori pe epiderma superioară

342. Care din alcaloizii enumerati are actiune anestezica locala?


A. papaverina
B. morfina
C. atropina
D. cocaina
E. stricnina

343. Elementele caracteristice de identificare prin microscopie a pulberii de Belladonnae folium sunt:
A. peri tectori pluricelulari, curbati si verucosI
B. fragmente de epiderm cu stomate diacitice
C. fragmente de parenchim fundamental cu celule cu nisip de oxalat de calciu
D. peri glandulari biseriati
E. celule cu druze de oxalat de calciu

344. Cum puteti decela impuritatile din pulberea frunzelor de Atropa belladonna care provin din frunzele
speciilor Phytolacca americana si Phytolacca esculenta? Prin prezenta:
A. druzelor de oxalat de calciu;

45

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. rafidiilor de oxalat de calciu;
C. nisipului microcristalin de oxalat de calciu;
D. celulelor epidermice cu striuri cuticulare;
E. perilor glandulari octocelulari.

345. Care din urmatorii compusi nu este alcaloid tropanic?


A. hiosciamina
B. scopolamina
C. beladonina
D. belaradina
E. cocaina

346. Alcaloizii tropanici sunt indicati in:


A. glaucom
B. adenom de prostata
C. tahiaritmie
D. stenoze mecanice ale traiectului gastrointestinal
E. in prevenirea raului de masina

347. De la care specie se recolteaza frunzele de matraguna?


A. Datura innoxia
B. Datura stramonium
C. Hyoscyamus niger
D. Atropa belladonna
E. Scopolia carniolica

348. Ce fel de principii active conţine produsul vegetal Scopoliae rhizoma?


A. alcaloizi tropanici
B. alcaloizi indolici
C. alcaloizi izochinolinici
D. scoparină
E. solasodină

349. Sub ce forme este folosit în terapeutică produsul Stramonii folium?


A. soluţie injectabilă şi de uz extern
B. pulbere şi ţigări antiastmatice
C. soluţie perfuzabilă şi linimente
D. supozitoare şi ovule
E. colire şi otoguttae

350. Care este orientarea corectă a hidroxilului de pe nucleul tropanic în cocaină?


A. trans
B. izo
C. epi
D. cis
E. orizontală

351. Denumirea populară a speciei Hyoscyamus niger este:


A. mutulică
B. lupoaică
C. măselariţă
D. mărăcine
E. negruşcă

352. Ce tipuri de alcaloizi conţine produsul Scopoliae rhizoma?


A. alcaloizi indolici de tip ergolinic

46

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. alcaloizi indolici de tip iohimbanic
C. alcaloizi de tip chinolinic
D. alcaloizi tropanici
E. alcaloizi pirolidinici

353. Reacţia specifică de identificare a atropinei este:


A. reacţia Vitali
B. reacţia van Urck
C. reacţia Shibata
D. reacţia murexidului
E. reacţia Fröhde
H3C
N
354. Care din alcaloizii enumeraţi are structura
alăturată?
A. scopolamina H
B. atropină
C. cocaina O
CH2 OH
D. cofeină C CH
O
E. morfină

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


355. Atropina:
A. acţionează asupra sistemului nervos simpatic
B. are acţiune antispastică
C. produce scăderea secreţiei glandelor exocrine
D. este un alcaloid cu structură izochinolinică
E. produce midriază

356. Frunzele de Atropa belladonna conţin:


A. alcaloizi indolici
B. hiosciamină
C. scopolamină
D. baze pirolice şi pirolidinice
E. cocaină

357. Urmatorii alcaloizi se utilizeaza in terapeutica pentru actiunea antispastica/spasmolitica:


A. atropina
B. emetina
C. morfina
D. scopolamina
E. papaverina

358. Alcaloizii tropanici sunt contraindicati in:


A. glaucom
B. adenom de prostata
C. examinarea fundului de ochi
D. tahiaritmie
E. suprimarea secretiilor

359. Pentru obtinerea extractelor de Belladonna, industria farmaceutica prelucreaza:


A. Belladonnae fructus
B. Belladonnae semen
C. Belladonnae folium
D. Belladonnae cortex
E. Belladonnae radix

47

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


360. Care organe sunt utilizate in scopuri medicinale, de la specia Atropa belladonna?
A. tulpina
B. frunzele
C. florile
D. radacina
E. fructele

361. Care sunt alcaloizii prezenti in Cocae folium?


A. purinele
B. alcaloizii tropanici seria trans
C. nicotina
D. alcaloizii tropanici seria cis
E. baze pirolidinice

362. Care sunt alcaloizii prezenti in Hyosciami folium?


A. scopolamina
B. hiosciamina
C. cocaina
D. ecgonina
E. atropina

363. Care sunt alcaloizii prezenti in Belladonnae radix?


A. papaverina
B. cushigrina
C. hiosciamina
D. scopolamina
E. chelidonina

364. Care sunt principalii alcaloizi tropanici prezenti in Stramonii folium?


A. scopolamina
B. hiosciamina
C. atropina
D. scopina
E. berberina

365. Atropina este:


A. midriatică
B. expectorantă
C. antispastică
D. folosită în tratamentul iniţial al infarctului miocardic
E. stimulatoare a secreţiei glandelor exocrine

366. Notaţi afirmaţiile corecte în legătură cu specia Atropa belladonna:


A. specie anuală
B. recoltarea frunzelor se face între orele 9-11
C. în frunze conţinutul maxim de alcaloizi este atins în timpul fructificării
D. florile sunt grupate în inflorescenţe axilare
E. din culturi se recoltează, uneori, planta întreagă

367. Ce pozitie are azotul din molecula alcaloizilor tropanici?


A. se gaseste în catena laterala
B. face parte din nucleul tropanic
C. este comun nucleului pirolidinic si piperidinic
D. se gaseste în acidul tropic
E. nucleul tropanic nu contine azot

48

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


368. Precizati al cui ester este hiosciamina.
A. tropan-3-alfa-ol-ului;
B. tropan-3-beta-ol-ului;
C. ecgoninei;
D. acidului d,l-tropic;
E. acidului l-tropic.

369. Atropina se deosebeste de hiosciamina prin:


A. orientarea gruparii OH de la C-3;
B. configuratia acidului tropic;
C. actiune;
D. aplicatii terapeutice;
E. configuratia radicalului metil de la atomul de azot.

370. Precizati care dintre produsele vegetale si preparatele farmaceutice enumerate sunt oficinale in FR
X.
A. tinctura Belladonnae;
B. extractum Belladonnae siccum;
C. extractum Belladonnae fluidum;
D. Belladonnae radix;
E. Belladonnae folium.

371. Pentru extragerea industriala a atropinei se pot folosi urmatoarele produse vegetale:
A. Belladonnae radix;
B. Belladonnae folium;
C. Scopoliae rhizoma;
D. Stramonii folium;
E. Daturae innoxiae herba.

372. Hiosciamina este alcaloidul dominant din:


A. Belladonnae folium;
B. Opium;
C. Cocae folium;
D. Stramonii folium;
E. Ipecacuanhae radix.

373. Atropina este esterul:


A. tropanolului;
B. pseudotropanolului;
C. acidului (l)-tropic;
D. acidului (d,l)-tropic;
E. acidului (d,l)-atropic

374. Care dintre alcaloizii enumerati se intalnesc in frunzele speciei Erytroxylon coca?
A. cocaina;
B. cinamilcocaina;
C. benzoilecgonina;
D. anisoidina;
E. nicotina.

375. Care afirmatii referitoare la alcaloizii tropanici sunt adevarate?


A. sunt raspanditi in specii din familia Solanaceae
B. provin biogenetic de la ornitina
C. sunt alcaloizi eteri
D. sunt biosintetizati din triptofan

49

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


E. sunt alcaloizi esteri

376. Frunzele de Atropa belladonna se pot confunda cu frunze de:


A. Mentha piperita
B. Scopolia carniolica
C. Tilia argentea
D. Phytolaca americana
E. Erythroxylon coca

377. Care afirmatii referitoare la atropina sunt adevarate?


A. produce relaxarea musculaturii netede
B. stimuleaza secretia gastrica
C. produce dilatarea pupilei
D. stimuleaza centrul respirator
E. modifica ritmul cardiac

378. Urmatorii alcaloizi se utilizeaza in terapeutica pentru actiunea antispastica/spasmolitica:


A. atropina
B. emetina
C. morfina
D. stricnina
E. papaverina

379. Notaţi afirmaţiile corecte în legătură cu specia Atropa belladonna:


A. este specie perenă
B. recoltarea frunzelor se face între orele 9-11
C. florile sunt grupate în inflorescenţe axilare
D. în frunze conţinutul maxim de alcaloizi este atins în timpul înfloririi
E. recoltarea frunzelor se face între orele 12-14

380. Atropina este:


A. midriatică
B. antispastică
C. expectorantă
D. stimulatoare a secreţiei glandelor exocrine
E. folosită în tratamentul iniţial al infarctului miocardic

381. Care sunt alcaloizii principali din Hyoscyami folium?


A. hiosciamina
B. beladonina şi apoatropina
C. scopolamina
D. truxiline
E. glicoalcaloizi

382. Cocae folium conţine:


A. esterul benzoic al metilecgoninei
B. citizina
C. truxiline
D. eteri ai pseudotropinei
E. cinamilcocaina

383. Care din afirmaţiile următoare sunt corecte?


A. în structura alcaloizilor tropanici azotul se găseşte în catena laterală
B. în frunzele de ciumăfaie scopolamina reprezintă 25% din totalul alcaloidic
C. opiul se obţine prin extracţia capsulelor de mac cu solvent organic
D. reactivul Marquis este specific morfinei

50

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


E. în doze mici, emetina este un expectorant

384. Dupa ce caractere ati recunoaste frunza de Atropa belladonna?


A. forma eliptica sau oval-acuminata;
B. margine intreaga;
C. emarginat-fidata;
D. subtiri;
E. nervatie reticulata.

385. Forma de cristalizare a oxalatului de calciu în speciile de Solanaceae este:


A. rafidii de oxalat de calciu în Belladonnae radix
B. druze de oxalat de calciu în Stramonii folium
C. nisip oxalic în Belladonnae radix
D. prisme de oxalat de calciu în Hyosciami folium
E. nisip oxalic în Belladonnae folium
Răspuns:

TEMA 10. ALCALOIZI IZOCHINOLINICI - GENERALITĂŢI. PRODUSE VEGETALE CU ALCALOIZI


IZOCHINOLINICI

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


386. Chelidonii herba:
A. conţine alcaloizi cu nucleu morfinanic
B. conţine codeină cu acţiune antitusivă
C. se foloseşte în tratamentul afecţiunilor respiratorii
D. are efect colecistokinetic
E. nu se recomandă în diskinezii biliare

387. Emetina
A. este expectorantă în doze mari
B. este vomitivă în doze mari
C. are acţiune dizenterică
D. are acţiune laxativă
E. acţionează antipiretic

388. Morfina
A. se poate obţine din atropină
B. are structură benzilizochinolinică
C. acţionează în principal spasmolitic
D. deprimă centrul respirator
E. este un analgezic slab

389. Care este aminoacidul de la care provin alcaloizii izochinolinici?


A. histidina
B. triptofanul
C. glicocolul
D. ornitina
E. fenilalanina

390. Care este produsul vegetal utilizat de la specia Uragoga ipecacuanha?


A. floarea
B. frunzele
C. radacina
D. tulpina
E. rizomul

51

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


391. Care sunt principalii alcaloizi carora le revine in cea mai mare parte activitatea farmacodinamica a
extractelor de rostopasca?
A. alcaloizii proporfirinici
B. alcaloizii izochinolinici
C. alcaloizii benzofenantridinici
D. alcaloizii chinuclidinici
E. alcaloizii tropanici

392. Care sunt principiile active ale radacinii de ipeca?


A. alcaloizii izochinolinici
B. taninurile catehice
C. alcaloizii chinuclidinici
D. purinele
E. alcaloizii tropanici

393. Opiul este un produs natural care reprezinta:


A. o rezina extrasa din capsulele de Papaver somniferum.
B. latexul din tulpinile genului Euphorbia.
C. latexul concretizat recoltat de la capsulele de mac imature.
D. extractul din partea aeriana a macului ajuns la maturitate.
E. latexul de la specia Papaver rhoeas.

394. Care din următorii alcaloizi nu se întâlnesc în Opium:


A. codeină
B. berberină
C. papaverina
D. noscapina
E. morfina

395. De la specia Papaver somniferum, care sunt varietăţile cultivate pentru opiu şi seminţe?
A. flavum
B. atropurpureum
C. album
D. pubescens
E. tomentosum

396. Alcaloizii din ipeca sunt derivati ai:


A. benzilizochinolinei
B. ecgoninei
C. tropanului
D. iohimbanului
E. emetinei

397. Ce tipuri de alcaloizi contine Chelidonium majus?


A. alcaloizi indolici de tip ergolinic
B. alcaloizi indolici de tip iohimbanic
C. alcaloizi de tip chinolinic
D. alcaloizi benzofenantridinici
E. alcaloizi pirolidinici

398. Opium se obtine prin incizarea capsulelor de mac imature ale plantei:
A. Papaver bracteatum
B. Papaver somniferum
C. Papaver orientale
D. Papaver rhoeas
E. Papaver dubium

52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


399. Cum puteti izola (separa) emetina de cefelina si psihotrina?
A. prin alcalinizarea produsului vegetal cu hidroxid de sodiu si extractie cu eter;
B. prin alcalinizarea produsului vegetal cu hidroxid de amoniu si extractie cu eter;
C. extractia produsului vegetal cu acid clorhidric;
D. extractia produsului vegetal cu acid acetic anhidru;
E. extractia produsului vegetal cu metanol.

400. Actiunea antiamoebiana a radacinii speciei Cephaelis ipecacuanha se datorează prezentei in acest
produs vegetal a urmatorilor constituenti:
A. saponozidelor;
B. ipecozidei;
C. emetinei;
D. cefelinei;
E. psihotrinei.

401. Opiul:
A. reprezinta latexul concretizat la aer, recoltat in urma incizarii capsulelor imature de mac
B. reprezinta latexul concretizat la aer, recoltat in urma incizarii capsulelor mature de mac
C. se obtine prin pulverizarea capsulelor uscate de mac
D. este extractul uscat obtinut din fructe de mac
E. reprezinta sucul obtinut prin presarea capsulelor de mac

402. Care afirmatie nu este adevarata?


A. latexul de Chelidonii herba se foloseste pentru extirparea negilor
B. berberina se foloseste ca laxativ
C. chelidonina se foloseste ca spasmolitic in crize biliare
D. cheleritrina se foloseste in tratamentul unor dermatoze
E. sanguinarina se foloseste in stomatologie

403. Alcaloidul cel mai activ terapeutic din produsul vegetal Ipecacuanhae radix este:
A. cefelina
B. psihotrina
C. o-meti-psihotrina
D. emetamina
E. emetina

404. Emetina este alcaloidul principal al produsului:


A. Rauwolfiae radix
B. Strychni semen
C. Secale cornutum
D. Curara
E. Ipecacuanhae radix

405. Care din alcaloizii enumeraţi are structura alăturată? MeO


A. codeina
B. morfina N
MeO
C. papaverina
OMe
D. chelidonina
E. chinina
OMe

406. Care din afirmaţiile următoare referitoare la determinarea cantitativă a totalului alcaloidic din
Chelidonii herba este adevărată?
A. se foloseşte o metodă volumetrică directă
B. se bazează pe caracterul acid al alcaloizilor

53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. totalul alcaloidic este exprimat în chelidonină
D. titrarea se face cu H2SO4
E. reziduul obţinut din soluţia extractivă cloroformică se tratrază cu exces de NaOH

407. Care din următorii compuşi obţinuţi prin semisinteză de la morfină nu are utilizări în terapeutică?
A. codetilina
B. dihidromorfinona
C. pentazocina
D. naloxon
E. heroina

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


408. Opiul:
A. conţine cocaină
B. are acţiune analgezică
C. are acţiune anestezică puternică
D. se obţine din capsule de Papaver bracteatum
E. conţine alcaloizi cu nucleu morfinanic

409. Opiul conţine:


A. alcaloizi cu nucleu tetrahidroizochinolinic
B. alcaloizi cu nucleu benzilizochinolinic
C. alcaloizi diterpenici
D. cafeină
E. tebaină

410. Rădăcinile de ipeca au în compoziţia lor:


A. alcaloizi chinolinici
B. emetină
C. cefelină
D. ipecozidă
E. efedrină

411. Urmatorii alcaloizi au actiune antimicrobiana:


A. chelidonina
B. sanguinarina
C. ergotamina
D. emetina
E. cheleritrina

412. Alcaloizii morfinanici actioneaza:


A. analgezic
B. spasmolitic
C. hipnotic
D. narcotic
E. coronarodilatator

413. In tratamentul afectiunilor hepato-biliare se prescriu preparate din:


A. Chelidonii herba
B. Belladonnae radix
C. Ipecacuanhae radix
D. Rauwolfiae radix
E. Opium

414. Morfina:
A. se foloseste in terapeutica drept antitusiv

54

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. apartine din punct de vedere chimic flavonoidelor
C. face parte dintre alcaloizii neoxigenati, lichizi
D. are actiune analgezica
E. determina la administrare repetata farmacodependenta

415. Care sunt principiile active care intra in compozitia curarei?


A. berberina
B. curarinele
C. pavinele
D. toxiferinele
E. purinele

416. Curara este extractul obtinut din scoartele unor specii care provin din familia:
A. Rubiaceae
B. Caryophylaceae
C. Loganiaceae
D. Loganiaceae si Menispermaceae
E. Menispermaceae

417. Care din afirmaţiile următoare, privind obţinerea opiului, sunt incorecte?
A. scarificarea capsulelor de mac se face înaintea căderii petalelor
B. inciziile aplicate capsulelor de mac străbat endocarpul
C. răzuirea latexului exudat se face a doua zi de dimineaţă
D. incizarea capsulelor de mac se face pe timp uscat, dimineaţa
E. latexul are culoare galbenă

418. Care din alcaloizii de mai jos imprimă culoare latexului de Chelidonium majus?
A. magnoflorina
B. sanguinarina
C. cheleritrina
D. berberina
E. chelidimerina

419. Cheleritrina este:


A. puternic iritantă local
B. spasmolitică în crizele biliare
C. antibacteriană
D. antifungică
E. folosită în tratamentul unor dermatoze

420. Chelidonii herba se caracterizează prin:


A. tulpini glabre
B. frunze opuse, penat-partite
C. frunze pubescente, moi la pipăit
D. caliciu format din două sepale caduce
E. inflorescenţe umbeliforme, cu flori galben-aurii

421. Care din urmatoarele afirmatii privind Ipecacuanhae radix sunt corecte?
A. specia Cephaelis ipecacuanhae este originara din provincia Mato Grosso din Brazilia
B. radacina de ipeca prezinta îngrosari inelare si strangulari destul de regulate cu aspect de margele
C. emetina este derivatul metoxilat al cefelinei
D. alcaloizii din Ipecacuanhae radix se identifica prin reactia Grahe
E. în doze mici emetina dezvolta actiune spasmolitica, iar în doze mari este vomitiva

422. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la Chelidonium majus sunt corecte?
A. chelidonina este un alcaloid cu nucleu bezofenantridinic

55

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. rostopasca apartine familiei Papaveraceae
C. chelidonina are actiune spasmolitica
D. laticiferele strabat numai tulpina
E. totalul alcaloidic are efect colecistokinetic

423. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la Opium sunt corecte?


A. pentru obtinerea unui kilogram de opiu sunt necesare aproximativ 20.000 capsule mature de mac
B. în Opium se gasesc alcaloizi cu nucleu izochinolinic si morfinanic
C. papaverina este alcaloid cu nucleu benzilizochinolinic
D. opiul se poate identifica cu reactivul Marquis datorita papaverinei si cu FeCl3 datorita acidului chelidonic
E. alcaloizii din grupa morfinanului au actiune analgezica, hipnotica si narcotica

424. Opiul contine urmatorii alcaloizi izochinolinici:


A. papaverina
B. codeina
C. codamina
D. morfina
E. narcotina

425. Care dintre alcaloizii mentionati sunt larg raspanditi in natura si constituie precursori biosintetici
pentru diferite tipuri de alcaloizi izochinolinici?
A. tebaina;
B. orientalina;
C. norlaudanozolina;
D. higrina;
E. reticulina.

426. Precizati tipurile de alcaloizi izochinolinici care pot avea ca precursor biosintetic norlaudanozolina:
A. erginic;
B. aporfinic;
C. protoberberinic;
D. benzofenantridinic;
E. ftalidizochinolinic.

427. Retineti afirmatiile corecte referitoare la papaverina:


A. se gaseste in Opium;
B. se gaseste in Capita Papaveris;
C. face parte dintre alcaloizii benziltetrahidroizochinolinici;
D. face parte dintre alcaloizii benzilizochinolinici;
E. este un alcaloid ftalidtetrahidroizochinolinic.

428. Definiti Opium cu ajutorul afirmatiilor de mai jos:


A. reprezinta capsulele imature ale speciei Papaver somniferum;
B. reprezinta latexul concretizat, obtinut prin incizarea capsulelor imature de Papaver somniferum;
C. trebuie sa contina minimum 11 % morfina;
D. trebuie sa contina minimum 11 % alcaloizi totali exprimati in morfina;
E. are un coninut minimum de 1 % atropina.

429. Care din preparatele farmaceutice enumerate sunt prevazute in FR X si se conserva la Venenum?
A. tinctura Opii;
B. tinctura Belladonnae;
C. tinctura Chelidonii;
D. tinctura Ipecacuanhae;
E. pulvis Opii et Ipecacuanhae.

56

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


430. Marcati afirmatiile corecte referitoare la Chelidonii herba:
A. este produs oficinal in FR X;
B. contine alcaloizi indolici;
C. contine alcaloizi protoberberinici;
D. contine alcaloizi benzofenantridinici;
E. este un antispastic si colagog.

431. Care sunt elementele anatomice cu ajutorul carora puteti identifica pulberea de Ipecacuanhae radix?
A. cristalele prismatice de oxalat de calciu;
B. rafidiile de oxalat de calciu;
C. fibrele lemnoase lignificate;
D. fibrele liberiene celulozice;
E. celulele pietroase.

432. Produsul Ipecacuanhae radix este folosit pentru actiune:


A. antispastica;
B. emetica;
C. antipiretica;
D. expectoranta;
E. cicatrizanta.

433. Care dintre alcaloizii intalniti in Chelidonium majus sunt baze benzofenantridinice:
A. berberina;
B. chelidonina;
C. cheleritrina;
D. sanguinarina;
E. stilopina.

434. Care dintre alcaloizii enumerati au actiune antispastica:


A. chelidonina;
B. emetina;
C. papaverina;
D. atropina;
E. rezerpina.

435. Alegeti speciile din ale caror scoarte si frunze se prepara Curara:
A. Cocculus sp.,
B. Piper sp;
C. Chondodendron sp.;
D. Strychnos sp.;
E. Toxicodendron sp.

436. Dintre alcaloizii enumerati, actiune antitusiva manifesta:


A. morfina;
B. papaverina;
C. codeina;
D. narcotina;
E. laudanosina.

437. Din grupul alcaloizilor de mai jos alegeti pe cei prezenti in Opium:
A. berberina.
B. narcotina.
C. morfina.
D. papaverina.
E. glaucina.

57

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


438. Care dintre alcaloizii mentionati sunt larg raspanditi in natura si constituie precursori biosintetici
pentru diferite tipuri de alcaloizi izochinolinici?
A. tebaina;
B. orientalina;
C. norlaudanozolina;
D. higrina;
E. reticulina.

439. Care din urmatorii alcaloizi au nucleu morfinanic?


A. papaverina
B. narcotina
C. codeina
D. tebaina
E. neopina

440. In opiu alcaloizii se gasesc sub forma de saruri:


A. lactice
B. fosforice
C. sulfurice
D. meconice
E. chelidonice

441. Care afirmatii referitoare la morfina sunt adevarate?


A. deprima centrul tusei
B. creste presiunea lichidului cefalo-rahidian
C. scade presiunea intraoculara
D. are actiune diuretica
E. deprima centrul respirator

442. Care afirmatii referitoare la papaverina sunt adevarate?


A. este un alcaloid cu nucleu benzilizochinolinic
B. este un alcaloid cu nucleu tetrahidroizochinolinic
C. are proprietati coronarodilatatoare
D. are proprietati spasmolitice
E. are proprietati analgezice si narcotice

443. Care afirmatii referitoare la codeina sunt adevarate?


A. in doze terapeutice, deprima usor sistemul respirator
B. are actiune antitusiva
C. potenteaza actiunea altor analgezice
D. are actiune expectoranta
E. este un alcaloid morfinanic

444. Chelidonii herba et radix contine:


A. alcaloizi cu nucleu benzofenantridinic
B. alcaloizi cu nucleu indolic
C. alcaloizi protoberberinici
D. alcaloizi chinolizidinici
E. alcaloizi derivati de protopina

445. Care din urmatorii alcaloizi nu se gasesc in rostopasca?


A. chelidonina
B. coptizina
C. cheleritrina
D. narcotina

58

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


E. emetina

446. Latexul de rostopasca:


A. contine alcaloizi
B. contine enzime proteolitice
C. are culoare portocalie
D. contine substante rezinoase
E. are culoare galben-verzuie

447. Extractele de Chelidonii herba se utilizeaza:


A. in tratamentul diskineziilor biliare
B. pentru eliminarea calculilor biliari
C. in hipo- sau atonie veziculara
D. in tratamentul icterului
E. in colica renala

448. Radacinile de ipeca au in compozitia lor:


A. alcaloizi chinolinici
B. emetina
C. cefelina
D. ipecozida
E. efedrina

449. In radacinile de ipeca s-au identificat:


A. alcaloizi derivati de emetina
B. ipecacuanozida
C. tanin catehic denumit acid ipecacuanhic
D. ulei volatil cu monoterpenoide
E. alcaloizi cu nucleu izochinolinic

450. Care afirmatii referitoare la emetina sunt adevarate?


A. se utilizeaza in afectiuni ale cailor respiratorii
B. influenteaza fluiditatea secretiilor bronsice
C. actioneaza impotriva protozoarului Entamoeba histolytica
D. se utilizeaza in tratamentul dizenteriei amoebiene
E. este activa pe Pseudomonas aeruginosa

451. Radacinile de ipeca se administreaza in afectiuni bronsice sub forma de:


A. tinctura
B. sirop
C. infuzie
D. macerat
E. decoct

452. Papaverina este utilizata in terapeutica:


A. ca spasmolitic
B. ca antispastic
C. în tratamentul unor afectiuni hepatice
D. în tratamentul afectiunilor gastro-intestinale si ale traiectului urinar, caracterizate prin spasme
E. ca antitusiv

453. In tratamentul afectiunilor hepato-biliare se prescriu preparate din:


A. Chelidonii herba
B. Belladonnae radix
C. Ipecacuanhae radix
D. Rauwolfiae radix

59

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


E. Opium

454. Codeina actioneaza ca:


A. antitusiv
B. spasmolitic
C. slab analgezic
D. antiaritmic
E. expectorant

455. Alcaloizii morfinanici actioneaza:


A. analgezic
B. spasmolitic
C. hipnotic
D. narcotic
E. coronarodilatator

456. Sanguinarina are actiune:


A. antiplaca
B. hepatoprotectoare
C. antibiotica
D. antivirala
E. antiinflamatoare

457. Latexul proaspat de rostopasca se foloseste:


A. in tratamentul icterului
B. in tratamentul verucilor
C. ca antiviral
D. ca proteolitic
E. citotoxic

458. Emetina este:


A. analgezic
B. spasmolitic
C. expectorant
D. amoebicid
E. diuretic

459. Pulberea de Ipecacuanhae radix intra in compozitia:


A. Pulberii efervescente
B. Pulvis Doveri
C. Pulberii antiacide
D. Pulvis Ipecacuanhae opiatus
E. Pulberii alcaline

460. Care din afirmaţiile următoare, privind obţinerea opiului, sunt incorecte ?
A. latexul are culoare galbenă
B. incizarea capsulelor de mac se face pe timp uscat, dimineaţa
C. scarificarea capsulelor de mac se face înaintea căderii petalelor
D. inciziile aplicate capsulelor de mac străbat endocarpul
E. răzuirea latexului exudat se face a doua zi de dimineaţă

461. Care dintre alcaloizii de mai jos imprimă culoare latexului de Chelidonium majus?
A. sanguinarina
B. berberina
C. magnoflorina
D. chelidimerina

60

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


E. cheleritrina

462. Care sunt afirmaţiile corecte privitoare la acţiunea farmacodinamică a produsului Curara?
A. prezintă acţiune analgezică şi antipiretică
B. prezintă acţiune anestezică şi miorelaxantă
C. prezintă acţiune blocant ganglionară şi relaxant musculară
D. prezintă acţiune antimitotică
E. nu este nici anestezic, nici analgezic

463. Care din următoarele afirmaţii referitoare la Curara sunt corecte?


A. Curara originală este un extract de scoarţe, frunze şi fructe provenite de la specii de Chondodendron şi Strychnos
B. Curara se dizolvă în eter sau benzen
C. alcaloizii curarimimetrici sunt dimeri
D. Curara acţionează relaxant muscular prin înlocuirea competitivă a acetilcolinei de pe receptorii nicotinergici ai
plăcilor terminale motorii
E. alcaloizii din Curara au acţiune analgezică, hipnotică şi narcotică

464. Opiul conţine următorii alcaloizi cu nucleu morfinanic


A. papaverina
B. codeina
C. tebaina
D. morfina
E. narcotina

465. Care din următoarele afirmaţii referitoare la Chelidonium majus sunt corecte?
A. specia Chelidonium majus aparţine familiei Brassicaceae
B. rădăcina de rostopască prezintă îngroşări inelare şi ştrangulări destul de regulate cu aspect de mărgele
C. chelidonina este un spasmolitic
D. totalul alcaloidic are efect colecistokinetic
E. fructul speciei este o capsulă silicviformă

466. Care din următoarele afirmaţii sunt corecte?


A. cocaina este un derivat al trans-tropanolului
B. Ipecacuanhae radix conţine emetină şi cefelină, alcaloizi cu nucleu izochinolinic
C. reserpina, unul din alcaloizii opiului, intră în compoziţia unor specialităţi farmaceutice cu acţiune hipotensivă
D. alcaloizii din cornul secarei au la bază structura ergolinei
E. curara, extractul concretizat obţinut din scoarţele unor liane din genurile Strychnos şi Chondodendron, este
convulsivantă datorită conţinutului în stricnină

467. Opium pulveratum:


A. este o pulbere titrată
B. se obţine prin diluarea morfinei cu lactoză
C. se mai numeşte şi opiu diluat
D. este analgezic morfinomimetic
E. conţine cel puţin 11% morfină anhidră

468. Berberina: O
A. are structura alăturată +
B. este alcaloid terţiar N
O
C. are culoarea roşie
D. intră în compoziţia produsului vegetal Chelidonii herba O CH3
E. este alcaloidul principal din Berberidis cortex
O CH3

61

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


469. Chelidonina: HO O
A. este alcaloidul principal din Chelidonii herba
B. este alcaloid terţiar O
C. are culoarea galbenă
N-CH3
D. se determină cantitativ prin metodă volumetrică directă O
E. are structura alăturată O

470. Care afirmaţii referitoare la structura alcaloizilor RO


morfinanici sunt adevărate?
A. la codeină R este metil iar R1 hidrogen
B. tebaina este un derivat dimetoxilat O
C. heroina este esterul morfinei cu acidul acetic (diacetil morfina) N
CH3
D. morfina are cei doi radicali substitruiţi cu hidrogen
E. toţi compuşii au ca precursor biosintetic ornitina R1 O

TEMA 11. ALCALOIZI INDOLICI - GENERALITĂŢI. PRODUSE VEGETALE CU ALCALOIZI


INDOLICI

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


471. Care afirmaţie nu este adevărată?
A. ergometrina este un alcaloid de tip aminoalcool
B. ergotamina este un alcaloid de tip peptidic
C. ergometrina are acţiune uterotonică
D. DH-ergotoxina se utilizează pentru declanşarea travaliului
E. acţiunea metilergometrinei este mult mai energică decât a ergometrinei

472. Produsul medicinal Secale cornutum:


A. este constituit din ovarul unor graminee
B. se recoltează de la specii din familia Convolvulaceae
C. conţine alcaloizi derivaţi biosintetic de la triptofan
D. conţine alcaloizi protoberberinici
E. se foloseşte în afecţiuni respiratorii

473. Actiunea ocitocica a alcaloizilor lisergici din Secale cornutum este legata de:
A. dubla legatura dintre C9-C10
B. catena polipeptidica
C. functia aminoalcool
D. structura de tip acid izolisergic
E. nucleul indolic

474. Care alcaloizi din Rauwolphiae radix sunt raspunzatori de activitatea hipotensiva a produsului?
A. toxiferina
B. pilocarpina
C. reserpidina
D. reserpina
E. lochnerina

475. Care este aminoacidul de la care care provin alcaloizii indolici?


A. ornitina
B. histidina
C. fenilalanina
D. triptofanul
E. lizina

62

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


476. Produsul Secale cornutum reprezintă:
A. hifele ciupercii Claviceps purpurea
B. fructele speciei Secale cereale
C. sporii ciupercii Claviceps purpurea
D. seminţele speciei Secale cereale
E. scleroţii speciei Claviceps purpurea

477. Reactia specifica de identificare a alcaloizilor lizergici este:


A. reactia Vitali
B. reactia van Urck
C. reactia Shibata
D. reactia murexidului
E. reactia Fröhde

478. Ergometrina este un alcaloid:


A. clavinic
B. erginic
C. peptidic
D. macrociclic
E. protoalcaloid

479. Rezerpina, alcaloidul principal din Rauwolfiae radix face parte din alcaloizii de tip:
A. lochnerinic
B. ajmalinic
C. heteroyohimbanic
D. yohimbanic
E. beta-carbolinic

480. Care afirmatie referitoare la alcaloizii lisergici din cornul de secara nu este adevarata?
A. cele mai active uterotonice sunt ergometrina si ergotamina
B. alcaloizii din grupa ergotoxinei sunt mai toxici decat ergometrina
C. ergometrina are o actiune uterotonica rapida
D. ergometrina poate fi administrata oral
E. ergotamina se administreaza ca uterotonic numai parenteral

481. Care afirmatie referitoare la alcaloizii din cornul de secara nu este adevarata?
A. actiunea vasoconstrictoare este mai intensa pentru ergotamina si ergotoxina
B. ergotamina si DH-ergotamina au actiune antimigrenoasa
C. ergotamina se asociaza cu cafeina pentru cresterea biodisponibilitatii ergotaminei
D. alcaloizii DH-ergotoxinici se indica in hipertensiune
E. ergotamina nu se asociaza cu parasimpaticolitice

CH 3
482. Care din alcaloizii lisergici enumeraţi are
structura alăturată? CO -NH-CH-CH 2OH
A. ergometrina
B. ergotoxina
C. DH-ergotamina
NCH 3
D. ergotamina
E. DH-ergotoxină

N
H

63

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
483. Alcaloizii din Rauwolfiae radix au următoarele proprietăţi farmacologice:
A. produc excitarea SNC
B. scad presiunea arterială
C. produc bradicardie
D. scad peristaltismul intestinal
E. produc anestezie locală

484. Alcaloizii lisergici din cornul de secară


A. au acţiune ocitocică
B. au acţiune hemoragică în teritoriul uterin
C. se utilizează în hemoragii post-partum
D. au acţiune citotoxică
E. se mai numesc DH-derivaţi

485. Rădăcinile de Rauwolfia conţin:


A. alcaloizi de tip iohimbanic
B. alcaloizi de tip heteroiohimbanic
C. alcaloizi izochinolinici
D. alcaloizi de tip ajmalinic
E. alcaloizi de tip benzilizochinolinic

486. Rauwolfiae radix:


A. conţine în principal emetină
B. conţine alcaloizi indolici
C. scade frecvenţa cardiacă
D. are acţiune hipertensivă
E. în doze mari are acţiune sedativă

487. Rezerpina:
A. rareste ritmul cardiac
B. este simpaticolitic
C. este alcaloid cuaternar
D. are nucleu izochinoleinic
E. are nucleu indolic

488. Alcaloizii din Secale cornutum sunt:


A. derivati de acetil -coenzima A
B. de tip aminoalcool
C. derivati de lizina-ornitina
D. de tip peptidic
E. derivati de iohimban

489. Care dintre alcaloizii prezenti in Secale cornutum prezinta utilizare terapeutica?
A. clavinele
B. ergometrina
C. ergotoxina
D. trimetil amina
E. ergotamina

490. Ce tipuri de alcaloizi intra in compozitia produsului Rauwolphiae radix?


A. tip morfinamic
B. tip ajmalinic
C. tip iohimbanic
D. tip lochnerinic
E. tip ergolinic

64

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


491.Unde sunt localizati alcaloizii la specia Strychnos nux vomica?
A. in scoarta tulpinii
B. in frunze
C. integumentul semintei
D. in endosperm si embrion
E. in radacina

492. Alcaloizii din Secale cornutum care formează complexul ergotoxinic sunt:
A. ergotamină
B. ergocriptină
C. ergosină
D. ergocornină
E. ergocristină

493. Care dintre speciile de Rauwolfia sunt folosite pentru extragerea alcaloizilor:
A. Rauwolfia tetraphylla
B. Rauwolfia serpentina
C. Rauwolfia pennatifolia
D. Rauwolfia vomitoria
E. Rauwolfia micrantha

494. Precizaţi care din următoarele tipuri de alcaloizi nu sunt prezenţi în Rauwolfiae radix:
A. ajmalinic
B. ibogaminic
C. iohimbanic
D. lochnerinic
E. emetinic

495. Alcaloizi de tip iohimbanic se gasesc în:


A. Papaver somniferum
B. Rauwolfia serpentina
C. Secale cornutum
D. Harpagophytum procumbens
E. Rauwolfia vomitoria

496. Care din urmatoarele afirmatii despre Rauwolfia serpentina sunt corecte?
A. Rauwolfia serpentina este un arbore înalt de 3-4 m cu frunze lanceolate dispuse opus si flori pe tipul 5 dispuse în
umbele
B. Rauwolfiae radix este un vechi remediu egiptean
C. dependent de doza administrata, reserpina are actiune hipertensiva, respectiv psihotropa
D. Rauwolfiae radix contine alcaloizi indolici de tip iohimbanic, lochnerinic si ajmalinic
E. tratamentul antihipertensiv cu Rauwolfia este contraindicat la bolnavii în a caror anamneza apar psihoza sau
psihopatii grave

497. Care din urmatoarele afirmatii privind cornul secarei sunt corecte?
A. ergocristina face parte din grupa alcaloizilor de tip aminoalcool
B. alcaloizii de tip peptidic sunt insolubili în apa
C. doar alcaloizii levogiri din cornul secarei manifesta actiune farmacologica
D. ergometrina se indica în migrena
E. prin hidrogenarea alcaloizilor lizergici se intensifica actiunea simpatolitica

498. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?


A. cocaina este un alcaloid indolic
B. Ipecacuanhae radix contine emetina si cefelina, alcaloizi izochinolinici
C. reserpina, alcaloidul principal din Secale cornutum intra în compozitia unor specialitati farmaceutice cu actiune
hipotensiva

65

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. alcaloizii lizergici se extrag din cornul secarei
E. Curara, extractul concretizat obtinut din scoartele unor liane din genurile Strychnos si Chondodendron, este
convulsivanta datorita continutului în stricnina

499. Care dintre tipurile de alcaloizi mentionati au ca precursor biosintetic triptofanul?


A. fisostigminic;
B. beta-carbolinic;
C. ergolinic;
D. chinolinic;
E. izochinolinic.

500. Care dintre alcaloizii enumerati au actiune ocitocica?


A. ergotamina;
B. ergometrina;
C. DH-ergocriptina;
D. DH-ergometrina;
E. DH-ergocristina.

501. Pentru efectul antimigrenos se folosesc urmatorii alcaloizi din Secale cornutum:
A. ergosina;
B. ergovalina;
C. ergotamina;
D. DH-ergotamina;
E. DH-ergotoxina.

502. Dintre alcaloizii enumerati, urmatorii sunt heteroiohimbanici:


A. ajmalina;
B. alstonina;
C. ajmalicina;
D. sarpagina;
E. reserpina.

503. Dintre perechile de alcaloizi enumerate mai jos alegeti-le pe cele din grupa ergotoxinei:
A. ergostina - ergostinina;
B. ergocriptina - ergocriptinina;
C. ergovalina - ergovalinina;
D. ergocornina - ergocorninina;
E. ergosina - ergosinina.

504. Enumerati aminoacizii care alcatuiesc catena peptidica a ergocriptinei:


A. valina;
B. leucina;
C. isoleucina;
D. fenilalanina;
E. prolina.

505. Alcatuiti structura rezerpinei alegandu-va segmentele necesare din lista de mai jos!
A. nucleu heteroiohimbanic.
B. nucleu iohimbanic.
C. acid trimetoxibenzoic (la C18).
D. acid trimetoxicinamic (la C18).
E. radicali metoxi (la C11 si C17).

506. Care dintre alcaloizii din Strychni semen sunt derivati metoxilati ai strichninei?
A. pseudostrichnina.
B. novacina.

66

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. alfa-colubrina.
D. beta-colubrina.
E. brucina.

507. Enumerati alcaloizii in structura carora intra fenil-alanina:


A. ergostina.
B. ergocristina.
C. ergosina.
D. ergotamina.
E. ergocriptina.

508. Care afirmatii referitoare la produsul medicinal Rauwolfiae radix sunt adevarate?
A. contine in principal emetina
B. contine alcaloizi indolici
C. scade frecventa cardiaca
D. are actiune hipertensiva
E. are efect sedativ in sensul echilibrarii psihice

509. Care din urmatorii alcaloizi au structura de tip iohimbanic?


A. ajmalina
B. iohimbina
C. reserpina
D. rescinamina
E. deserpidina

510. Care din urmatorii alcaloizi se gasesc in radacinile de Rauwolfia ?


A. sanguinarina
B. reserpina
C. raubazina
D. serpentina
E. ajmalina

511. La utilizarea preparatelor antihipertensive cu Rauwolfia pot sa apara efecte secundare ca:
A. rinita cronica
B. constipatie cronica
C. diaree cronica
D. tulburari psihice
E. hipertensiune arteriala

512. Care afirmatii referitoare la reserpina sunt adevarate?


A. are actiune antihipertensiva
B. este un alcaloid indolic
C. are actiune parasimpatolitica
D. are proprietati tranchilizante
E. produce midriaza

513. Care afirmatii referitoare la administrarea reserpinei sunt adevarate?


A. se administreaza oral, dupa masa
B. nu se administreaza parenteral
C. se elimina prin lapte la femeile care alapteaza
D. traverseaza placenta
E. este contraindicata in sarcina

514. Care afirmatii sunt adevarate?


A. ajmalina are actiune simpaticolitica de tipul chinidinei
B. serpentina este hipotensiva

67

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. rescinamina are actiune hipotensiva mai puternica decat a reserpinei
D. deserpidina este hipertensiva
E. raubazina stimuleaza circulatia cerebrala

515. Reserpina este contraindicata in:


A. stari depresive
B. ulcer gastric
C. nevroze
D. colita
E. insuficienta renala grava

516. Secale cornutum contine:


A. alcaloizi lisergici de tip aminoalcooli
B. alcaloizi lisergici de tip peptidic
C. alcaloizi de tip iohimbanic
D. alcaloizi clavinici
E. pigmenti de natura antrachinonica

517. Care din urmatorii alcaloizi din cornul de secara sunt de tip peptidic?
A. ergotamina
B. ergometrina
C. ergosina
D. ergocristina
E. ergocornina

518. Care din urmatorii aminoacizi participa la formarea catenei peptidice a alcaloizilor lisergici?
A. glicocolul
B. valina
C. leucina
D. prolina
E. fenilalanina

519. Care afirmatii referitoare la alcaloizii lisergici din cornul de secara sunt adevarate?
A. stimuleaza contractia fibrelor netede ale muschiului uterin
B. produc vasodilatatie periferica
C. produc vasoconstrictie periferica
D. se utilizeaza in metro- si menoragii
E. produc relaxarea fibrelor netede ale muschiului uterin

520. Urmatorii alcaloizi se utilizeaza in terapeutica pentru actiunea lor antiaritmica:


A. rezerpina
B. ergometrina
C. chinidina
D. ajmalina
E. ajmalicina

521. Care dintre alcaloizii mentionati au actiune cardiovasculara:


A. rezerpina
B. serpentina
C. codeina
D. ergotoxina
E. ergocriptina

522. Rezerpina:
A. rareste ritmul cardiac
B. este simpaticolitic

68

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. este alcaloid cuaternar
D. are nucleu izochinoleinic
E. are nucleu indolic

523. Care sunt alcaloizii principali din produsul Strychni semen?


A. stricnina
B. brucina
C. alfa-colubrina
D. beta-colubrina
E. izostricnina

524. Care din următoarele afirmaţii privind alcaloizii din Secale cornutum sunt corecte?
A. ergocriptina face parte din grupa alcaloizilor de tip aminoalcool
B. alcaloizii de tip aminoalcool sunt solubili în apă
C. derivaţii acidului izolisergic (dextrogir) nu manifestă acţiune farmacologică
D. acţiunea ocitocică este imprimată de dubla legătură dintre carbonii 9 şi 10 ai acidului lisergic
E. administrarea prelungită sau excesul de ergometrină provoacă vasoconstricţie arterială ce poate duce la gangrena
extremităţilor

525. Care din următoarele afirmaţii despre Strychni semen sunt corecte?
A. produsul se obţine de la specia Strychnos toxifera
B. seminţele au formă globuloasă, diametru de 5 mm, culoare brună la exterior
C. stricnina şi brucina sunt alcaloizii principali
D. stricnina şi brucina sunt alcaloizi indolici
E. stricnina poate fi utilizată ca analeptic respirator

526. Care din următoarele afirmaţii referitoare la produsul vegetal Chinae cortex sunt adevărate?
A. conţine alcaloizi derivaţi de la triptofan
B. alcaloizii principali au ca nucleu de bază flavanul
C. chinina are gust slab amar
D. chinidina are acţiune analgezică
E. alcaloizi chinolinici au fluorescenţă albastră

527. Alcaloizii chinolinici:


A. sunt răspândiţi doar în familia Rubiaceae, genul Cinchona
B. chinina şi chinidina au structură chimică diferită
C. cei mai utilizaţi în terapie sunt cinconina şi cinconidina
D. sunt contraindicaţi în sarcină şi ulcer gastro-duodenal
E. se extrag din seminţele speciei Cinhcona succirubra

528. Care din afirmaţiile de mai jos, referitoare la Chinae cortex sunt adevărate?
A. chinina este antiaritmic
B. chinidina este antimalaric
C. conţine tanin catehic
D. chinina este astringentă
E. se administrează sub formă de vin tonic

529. Vincae minoris herba.


A. se recomandă în tumori cerebrale
B. conţine vindolină
C. are flori albastre
D. acţionează vasodilatatoar cerebral
E. este cunoscută pentru utilizarea compuşilor săi în geriatrie

530. Vincae roseae herba:


A. conţine vincamină

69

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. are acţiune antitumorală prin alcaloizii dimeri
C. este lipsită de toxicitate
D. conţine alcaloizi tropanici
E. este hipoglicemiantă prin alcaloizii monomeri

TEMA 12. ALCALOIZI PURINICI - GENERALITĂŢI. PRODUSE VEGETALE CU ALCALOIZI


PURINICI

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


531. Care din următorii compuşi nu are nucleu purinic:
A. teofilina
B. xantina
C. teobromina
D. cofeina
E. cocaina

532. Care din următoarele afirmaţii referitoare la alcaloizii purinici este falsă?
A. sunt derivaţi N-metilaţi ai xantinei
B. se identifică prin reacţia Vitali
C. cofeina are reacţie neutră
D. provin de la baze purinice
E. au acţiune stimulatoare asupra SNC

533. Unul din următoarele produse vegetale nu se încadrează în grupa produselor vegetale cu alcaloizii
purinici:
A. Cocae folium
B. Coffeae semen
C. Mate folium
D. Theae folium
E. Guarana

534. Care din afirmaţii următoarele referitoare la produsul vegetal Coffeae semen este falsă?
A. produce creşterea indirectă a diurezei
B. produsul se recoltează de la o specie din famila Rutaceae
C. seminţele se obţin după fermentarea fructelor mature şi îndepărtarea pulpei
D. solubilitatea cofeinei în apă creşte cu temperatura
E. prin torefiere poliholozidele sunt degradate cu formarea de compuşi solubili, coloraţi în brun şi aromaţi

535. În ce afecţiune este indicată cofeina?


A. insomnie
B. ulcer gastric şi duodenal
C. agitaţie
D. hipotensiune arterială
E. hipertensiune arterial

536. Cofeina nu are acţiune:


A. inotrop pozitivă
B. de stimulare a centrului respirator
C. stimulatoare SNC
D. antidiareică
E. vasoconstrictoare

537. Care din afirmaţii următoarele referitoare la produsul vegetal Cacao semen nu este adevărată?
A. este materie primă pentru extracţia teobrominei
B. este materie primă pentru extracţia untului de cacao

70

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. conţine alcaloizi chinolinici
D. după torefiere, din seminţele degresate se obţine pulberea de cacao
E. după torefiere, din seminţele nedegresate se obţine pulberea de ciocolată

538. Teobromina are acţiune:


A. anestezică locală
B. relaxantă a musculaturii netede
C. paralizantă a musculaturii striate
D. sedativă
E. analgezică

539. Care din afirmaţii următoarele referitoare la produsul vegetal Theae folium este adevărată?
A. are un singur sort comercial
B. reprezintă frunzele mature recoltate de la arbuştii Thea sinensis L.
C. conţine cocaină
D. se întrebuinţează în prevenirea cancerului
E. ceaiul negru este folosit în fitoterapie

540. Care din afirmaţii următoarele referitoare la produsul vegetal Theae folium nu este adevărată?
A. conţine compuşi ai fluorului
B. se foloseşte în prevenirea cariei dentare
C. pentru obţinerea ceaiului verde produsul vegetal este stabilizat imediat după recoltare prin uşoară încălzire pe
plăci metalice
D. prin fermentare compuşii polifenolici se oxidează, dând aroma specifică ceaiului negru
E. ceaiul verde este aromat

541. Cofeina: O
A. se identifică prin reacţia murexidului
B. este greu solubilă în apă la cald H3C H
C. are nucleu imidazolic N N
D. este un alcaloid acid
E. are structura alăturată O N N
CH3

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


542. Sunt alcaloizi purinici:
A. teofilina
B. atropina
C. teobromina
D. cofeina
E. cocaina

543. Alcaloizii purinici


A. sunt derivaţi S-metilaţi ai xantinei
B. sunt derivaţi N-metilaţi ai xantinei
C. au 4 atomi de azot în poziţiile 1,3,4,7
D. au 4 atomi de azot în poziţiile 1,3,5,7
E. sunt alcaloizi ester

544. Alcaloizii purinici se găsesc în produsele vegetale:


A. Guarana
B. Coffeae semen
C. Mate folium
D. Tiliae flores

71

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


E. Theae folium

545. Care afirmaţii despre alcaloizii din Coffeae semen sunt incorecte?
A. provin de la xantină
B. sunt compuşi metilaţi
C. au nucleu purinic
D. se identifică specific prin reacţia van Urk
E. au ca precursor biosintetic ornitina

546. Alcaloizii purinici:


A. au acţiune stimulatoare corticală
B. se folosesc în HTA
C. determină creşterea diurezei
D. combat migrena
E. au ca precursor biosintetic ornitina

547. Alcaloizii din Coffeae semen:


A. provin de la indol
B. au azotul extraciclic
C. au nucleu chinolinic
D. se identifică specific prin reacţia murexidului
E. au ca precursor biosintetic bazele purinice

548. Cofeina: O
A. este un alcaloid neutru H3C CH3
B. se identifică prin reacţia Vitali N N
C. are nucleu purinic
D. este solubilă în apă doar la rece O N N
E. are structura alăturată
CH3

549. Cofeina este:


A. 1, 3, 5-trimetil xantina
B. un alcaloid bază cuaternară
C. contraindicată bolnavilor cu afecţiuni de tip gastrită sau ulcer
D. alcaloid indolic
E. o substanţă albă

550. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Coffeae semen sunt incorecte?
A. reprezintă seminţele uscate, lipsite de tegument, de la specia Coffea arabica L.
B. provine de la o specie din familia Rutaceae
C. cofeina este singurul alacaloid purinic prezent în produs
D. prin torefiere cofeina devine brună şi aromată
E. pentru obţinerea produsului vegetal fructele se supun fermentaţiei

551. Cofeina:
A. reface rezervele energetice ale organismului
B. creşte tensiunea arterială prin efect inotrop negativ
C. produce vasoconstricţie
D. accelerează tranzitul intestinal
E. este un stimulator medular la doze terapeutice

552. Care din afirmaţiile referitoare la cofeina sunt incorecte?


A. stimulează secreţia gastrică
B. stimulează centrul respirator bulbar
C. produce vasodilataţie

72

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. este contraindicată în hipotensiune arterială
E. produce insomnie

553. Următoarele produse vegetale conţin alcaloizi purinici:


A. Colae semen
B. Cocae folium
C. Opium
D. Cacao semen
E. Guarana

554. Cacao semen se foloseşte pentru:


A. extracţia industrială a cofeinei
B. obţinerea pulberii de cacao
C. conţinutul în alcaloizi tropanici
D. acţiunea sa sedativă
E. obţinerea untului de cacao

555. Care din următoarele afirmaţii referitoare la produsul vegetal Theae folium sunt adevărate?
A. ceaiul negru este utilizat în fitoterapie
B. alcaloizii purinici se găsesc în produs sub formă de combinaţii cu taninurile
C. reprezintă frunzele foarte tinere recoltate de la specia Thea sinensis L.
D. prin fermentare alcaloizii purinici se oxidează, dând aroma specifică ceaiului negru
E. ceaiul verde se stabilizează prin încălzire

556. Acţiunile produsului vegetal Theae folium sunt:


A. antioxidantă
B. angioprotectoare
C. diuretică
D. sedativă
E. antinevralgică

557. Produsul vegetal Colae semen:


A. provine de la o specie din familia Solanaceae
B. suprimă foamea şi setea
C. are acţiune diuretică
D. scade secreţia gastrică
E. este contraindicat în hipotensiune arterială

558. Produsul vegetal Mate folium:


A. se foloseşte în surmenaj fizic şi psihic
B. se recoltează doar primăvara devreme
C. conţine ODP-uri
D. este sedativ
E. are acţiune antioxidantă

559. Produsul vegetal Guarana:


A. reprezintă seminţele întregi ale speciei Paullinia cupana
B. conţine inulină
C. se recoltează vara
D. conţine proantociani
E. se condiţionează sub formă de batoane

73

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


TEMA 13. PROTOALCALOIZI - GENERALITĂŢI. PRODUSE VEGETALE CU PROTOALCALOIZI.
PRODUSE CU PROTIDE

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


560. Care din următorii compuşi este protoalcaloid:
A. morfina
B. efedrina
C. papaverina
D. atropina
E. reserpina

561. Efedrina se utilizează în:


A. tensiune intraoculară
B. bronşită astmatiformă
C. hipertensiune arterială
D. glaucom
E. adenom de prostată

562. Efedrina este contraindicată în:


A. astm incipient
B. bronşită astmatiformă
C. tuse convulsivă
D. glaucom
E. rinite

563. Colchicina:
A. este înlocuită în terapeutică cu demecolcina
B. este antigutoasă prin eliminarea acidului uric
C. este antimicotică
D. stimulează diviziunea celulară
E. este un alcaloid propriu-zis

564. Produsul vegetal Ephedrae herba:


A. se numeşte iarbă de negi OH
B. conţine efedrină, cu structura alăturată
CH3
C. este indicat în adenomul de prostată
D. se obţine de la specia Ephedra officinalis L.
E. are acţiune antigutoasă prin efedrină NHCH3

565. Produsul vegetal Capsici fructus nu conţine:


A. carotenoide
B. acid ascorbic
C. capsaicine
D. alcaloizi propriu-zişi
E. ulei gras

566. Care din afirmaţiile următoare referitoare la utilizările produsului Gelatina este falsă?
A. agent de suspendare în tehnologia farmaceutică
B. mediu de cultură în microbiologie
C. film absorbabil în chirurgie
D. hemostatic local
E. material de sutură în chirurgie

74

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
567. Protoalcaloizii:
A. sunt amine sau amide
B. au azotul intraciclic
C. au ca precursor biosintetic triptofanul
D. principali sunt cofeina, teofilina şi teobromina
E. au ca precursor biosintetic fenilalanina şi tirozina

568. Efedrina:
A. este un protoalcaloid
B. are acţiune bronhodilatatoare
C. este contraindicată în HTA
D. se extrage din Chelidonii herba
E. se foloseşte în crizele de astm bronşic

569. Produsul vegetal Ephedrae herba:


A. se numeşte iarbă de cârcel OH
B. conţine efedrină, cu structura alăturată
C. este contraindicat în adenomul de prostată
CH3
D. se obţine de la specia Ephedra distachya L.
E. are acţiune simpatomimetică N NHCH3

570. Colchicina:
A. este un pseudoalcaloid
B. se foloseşte în tratamentul simptomatic al crizelor de gută
C. opreşte diviziunea celulară în metafază
D. se extrage dintr seminţele brânduşei de primăvară
E. se foloseşte în terapeutică pentru că diferenţa dintre doza terapeutică şi doza toxică este mare

571. Capsici fructus:


A. conţine acid ascorbic
B. are acţiune emolientă
C. se foloseşte în mialgii lombo-sciatice
D. se obţine de la o specie din familia Solanaceae
E. se recoltează în stadiu imatur

572. ISOREL:
A. conţine extract de ricin
B. are acţiune imunomodulatoare
C. se foloseşte ca antigripal
D. A este avizat de ANM
E. acţionează prin lectine şi poliholozide

573. Lectinele:
A. sunt anticorpi
B. sunt toxice
C. sunt enzime
D. au proprietăţi aglutinante
E. sunt proteine
Bibliografie: prezentare curs
Răspuns:

574. Urticae radix:


A. reprezintă rădăcinile recoltate de la specia Lamium album L.
B. conţine UDA

75

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. este indicat în cancerul de prostată
D. are acţiune antiinflamatoare şi imunostimulatoare
E. conţine poliholozide

575. Gelatina:
A. conţine aminoacizi
B. este o enzimă
C. se foloseşte în tehnologia farmaceutică drept bază de unguent
D. este hemostatic local
E. este solubilă în apă

576. Care din următoarele produse se folosesc ca material de sutură în intervenţiile chirurgicale?
A. Catgut
B. Filum bombicis tortum sterile
C. Hirudo medicinalis
D. Gelatina
E. Papainum

577. Următorii compuşi sunt proteine edulcorante:


A. papaina
B. thaumatina
C. hirudina
D. monellina
E. miraculina

578. Veninul de albină:


A. conţine hialuronidază
B. are acţiune hemostatică
C. se administrează sub formă liofilizată
D. conţine vitamina K
E. se foloseşte în mialgii

579. Veninul de şarpe:


A. conţine toxalbumine
B. are acţiune anticoagulantă
C. este analgezic
D. conţine histamină
E. se foloseşte în dureri reumatice

TEMA 14. PRODUSE VEGETALE CU ENZIME

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


580. Enzimele nu sunt de natură:
A. minerală
B. animală
C. bacteriană
D. micotică
E. vegetală

581. Care din următoarele asocieri compus chimic – utilizare terapeutică este falsă?
A. papaina – insuficienţă enzimatică gastro-duodenală
B. chimiopapaina – hernie de disc
C. bromelina – insuficienţă pancreatică exocrină
D. ficina – enterite
E. hialuronidaza – hemoragii

76

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


582. Care din următoarele asocieri compus chimic – denumirea populară a produsului este adevărată?
A. papaina – fructele de papayer
B. chimiopapaina – frunzele de papayer
C. bromelina – pulpa fructelor de ananas
D. ficina – fructul de smochin
E. hialuronidaza – venin de şarpe

583. Care din următoarele afirmaţii referitoare la produsul Hirudo medicinalis este falsă?
A. se foloseşte în tromboze
B. este un produs animal
C. hirudina are acţiune de activare a trombinei
D. în prezent hirudina se obţine prin recombinări tehnologice
E. saliva lipitorilor conţine o enzimă numită hirudină

584. Veninul de şarpe:


A. are acţiune hemostatică
B. conţine hialuronidază
C. este antitrombotic
D. reprezintă secreţia ca atare a glandelor pereche situate pe maxilarul superior al mai multor specii de şerpi
veninoşi
E. se foloseşte sub formă de preparat sterilizat

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


585. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul Papainum sunt incorecte?
A. este complexul enzimatic separat din latexul fructelor imature recoltate de la specia Ananas comosus L.;
B. conţine enzime proteolitice;
C. papaina se foloseşte în insuficienţa enzimatică gastro-intestinală;
D. chimiopapaina este o enzimă digestivă de substituţie;
E..chimiopapaina se foloseşte în sciatica produsă de hernia de disc

586. Bromelina:
A. se extrage din pulpa fructelor de Ananas comosus L.;
B. conţine enzime proteolitice;
C. se asociază cu antibioticele în edemele post-traumatice;
D. se foloseşte în diaree;
E. are acţiune antiinflamatoare.

587. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Fici caricae fructus sunt adevărate?
A. ficina se extrage din latexul lujerilor speciei Ficus carica L.;
B. fructele se utilizează în constipaţie cronică;
C. fructele conţin un complex de amilaze;
D. ficina este antiinflamatoare;
E. fructele se recomandă diabeticilor.

588. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Hordei fructus et herba sunt
adevărate?
A. partea supraterestră se recoltează înainte de înflorire;
B. se utilizează cariopsele germinate;
C. sucul extras din herba se utilizează pentru aport de enzime, minerale şi vitamine;
D. specia producătoare este orezul;
E. conţine superoxid dismutază (SOD).

589. Superoxid-dismutaza:
A. intră în comoziţia produsului vegetal Papayae folium
B. are acţiune antiinflamatoare
C. se foloseşte în conjunctivite

77

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. este un radical liber
E. se inactivează la temperaturi sub 400 C

590. Următoarele produse sunt proteine inerte:


A. hirudina
B. protamina
C. gelatina
D. catgutul
E. fir steril de mătase chirurgicală
Bibliografie: prezentare curs
Răspuns:

591. Printre cele mai importante substanţe azotate nealcaloidice se numără:


A. lecitinele;
B. enzimele;
C. peptide farmacodinamic active;
D. proteine inerte;
E. proteine edulcorante.

592. Hirudina:
A. se găseşte în veninul speciei Hirudo medicinalis;
B. se obţine prin recombinare tehnologică;
C. are proprietăţi superioare heparinei;
D. este coagulantă;
E. este o enzimă.

593. Lycopodium:
A. reprezintă partea supraterestră a speciei Lycopodium clavatum L.;
B. se foloseşte pentru proprietăţile sicative în afecţiuni dermatologice;
C. este o pulbere fină, onctuoasă;
D. adsoarbe gazele din intestin;
E. .are acţiune topică

594. Care din afirmaţiile următoare referitoare la produsul vegetal Carbo medicinalis sunt incorecte?
A. se obţine prin distilarea cu vapori de apă a lemnului diferitelor specii de arbori;
B. colorează scaunul în negru;
C. absoarbe gazele din intestin;
D. se utilizează în meteorism, colici şi flatulenţă;
E. nu se adsoarbe din intestin.

595. Analiza chimică calitativă a produselor vegetale:


A. constă în extracţia succesivă a produselor vegetale cu solvenţi de polarităţi diferite
B. foloseşte metode de determinare a conţinutului în principii active a produselor vegetale
C. are drept scop separarea principalelor grupe de compuşi naturali din produsele vegetale
D. foloseşte reacţii de identificare specifice grupelor de principii active, corespunzătoare caracterelor microscopice
ale produselor vegetale
E. foloseşte analiza separată a 3 soluţii extractive: eterică, alcoolică şi apoasă

596. Soluţia extractivă eterică:


A. conţine compuşi hidrofili
B. se obţine prin extracţie la rece (agitare)
C. se supune evaporării la flacără
D. este întodeauna incoloră
E. conţine compuşi lipofili

78

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


597. Soluţia extractivă alcoolică:
A. conţine compuşi hidrofili
B. poate fi hidrolizată
C. se obţine prin refluxare
D. are culoare roşie dacă conţine flavonozide
E. conţine compuşi lipofili

598. Soluţia extractivă apoasă:


A. conţine compuşi lipofili
B. nu se poate conserva deoarece este repede invadată de microorganisme
C. se obţine prin menţinerea pe baia de apă în fierbere 30 minute
D. are culoare galbenă datorită conţinutului în beta-caroten
E. conţine compuşi hidrofili

599. Analiza farmacognostică:


A. se aplică doar speciilor cunoscute
B. are ca scop determinarea identităţii, purităţii şi calităţii produselor vegetale
C. foloseşte numai metode calitative
D. se aplică în cadrul disciplinei de Botanică farmaceutică
E. utilizează noţiuni de botanică şi chimie

TEMA 15. FITOTERAPIE

SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU


600. Care din următoarele produse vegetale cu acţiune sedativă prezintă această acţiunea datorită
conţinutului în rezine?
A. Passiflorae herba
B. Mellisae folium
C. Avenae herba
D. Strobuli lupuli
E. Kava-kava rhizoma

601. Care din următoarele produse vegetale cu acţiune sedativă prezintă această acţiunea datorită
conţinutului în alcaloizi?
A. Passiflorae herba
B. Mellisae folium
C. Avenae herba
D. Strobuli lupuli
E. Kava-kava rhizoma

602. Care din următoarele produse vegetale are acţiune stimulatoare asupra SNC datorită unor
constituenţi ai uleiului volatil?
A. Coffeae semen
B. Naphae aeth.
C. Theae folium
D. Mate folium
E. Guarana

603. Următorul produs vegetal are acţiune stimulatoare medulară, la doze terapeutice:
A. Mate folium
B. Theae folium
C. Guarana
D. Strychni semen
E. Colae semen

79

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


604. Următorul produs vegetal are acţiune analgezică morfinomimetică:
A. Secale cornutum
B. Coffeae semen
C. Cocae folium
D. Belladonnae folium
E. Opium

605. Următorul produs vegetal are acţiune anestezică locală:


A. Secale cornutum
B. Coffeae semen
C. Cocae folium
D. Belladonnae folium
E. Opium

606. Următorul produs vegetal are acţiune curarizantă:


A. Curara
B. Coffeae semen
C. Cocae folium
D. Belladonnae folium
E. Opium

607. Următorul produs vegetal are acţiunea antitusivă:


A. Curara
B. Secale cornutum
C. Cynosbati fructus
D. Glauci herba
E. Carbo medicinalis

608. Următorul produs vegetal are acţiune antiaritmică:


A. Croci stigmata
B. Cinnamomi cortex
C. Faex medicinalis
D. Hirudo medicinalis
E. Sarothamni scoparii herba

609. Următorul produs vegetal are acţiune antianginoasă:


A. Opium
B. Arnicae flores
C. Balsamum canadensis
D. Menthae folium
E. Salviae folium

610. Următorul produs vegetal are acţiune vasodilatatoare cerebrală şi periferică:


A. Oleae folium
B. Arthemisiae herba
C. Pix liquida
D. Valerianae rhizoma cum radicibus
E. Vincae minoris herba

611. Următorul produs vegetal are acţiune diuretică:


A. Condurango cortex
B. Gentianae radix
C. Scopoliae rhizoma
D. Juniperi fructus
E. Nicotianae folium

80

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


612. Următorul produs vegetal are acţiune emetică:
A. Ipecacuanhae radix
B. Melissae folium
C. Zingiberis rhizoma
D. Belladonae folium
E. Millefolii flores

613. Care din următoarele produse vegetale indicate în meteorism şi flatulenţă nu conţine ulei volatil?
A. Anisi fructus
B. Coriandri fructus
C. Carvi fructus
D. Carbo medicinalis
E. Foeniculi fructus

614. Care din următoarele produse are acţiune antitrombotică?


A. Hirudo medicinalis
B. Medicaginis herba
C. veninul de şarpe
D. veninul de albină
E. Gelatina

615. Următorul produs vegetal se foloseşte în dislipidemii:


A. Croci stigmata
B. Bromelinum
C. Oleae folium
D. Hordei fructus et herba
E. Papainum

616. Următorul produs vegetal se foloseşte în hiperuricemii şi gută:


A. Stramonii folium
B. Galegae herba
C. Ephedrae herba
D. Capsici fructus
E. Colchici semen

617. Următorul produs vegetal se foloseşte în diabetul zaharat noninsulinodependent:


A. Stramonii folium
B. Galegae herba
C. Ephedrae herba
D. Capsici fructus
E. Colchici semen

618. Următorul produs vegetal are acţiune imunomodulatoare:


A. Scopoliae rhizoma
B. Belladonnae folium
C. Medicaginis herba
D. Visci stipites
E. Cynosbati fructus

619. Următorul produs vegetal are acţiune anticanceroasă:


A. Coffeae semen
B. Opium
C. Vincae roseae herba
D. Vincae minoris herba
E. Curara

81

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


620. Care din următoarele produse vegetale cu acţiune antiinfecţioasă acţionează prin alcaloizi:
A. Cinnamomi cortex
B. Caryophyli flores
C. Melissae folium
D. Pini turiones
E. Chinae cortex

621. Următorul produs vegetal are acţiune superioară prin fitocomplex comparativ cu principiile active
pure:
A. Menthae folium
B. Valerianea rhizoma cum radicibus
C. Thymi herba
D. Caryophylli flores
E. Eucalypti folium

SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU


622. Care din următoarele produse vegetale cu acţiune sedativă prezintă această acţiunea datorită unor
constituenţi ai uleiului volatil?
A. Passiflorae herba
B. Mellisae folium
C. Tiliae flores
D. Strobuli lupuli
E. Kava-kava rhizoma

623. Care din următoarele produse vegetale cu acţiune sedativă prezintă această acţiunea datorită unor
constituenţi ai uleiului volatil?
A. Valerianea rhizoma cum radicibus
B. Avenae herba
C. Strobuli lupuli
D. Lavandulae flores
E. Kava-kava rhizoma
Bibliografie: BUCUR, pag. 39
Răspuns:

624. Următoarele produse vegetale au acţiune analeptică respiratorie:


A. Lavandulae flores
B. Lobeliae herba
C. Cytisi semen
D. Camphora
E. Sarothamni scoparii herba

625. Următoarele produse vegetale au acţiune antimigrenoasă:


A. Secale cornutum
B. Tanaceti parthenii flores
C. Vincae minoris herba
D. Canabis herba
E. Tagetes flores

626. Următoarele produse vegetale au acţiune antiasmatică:


A. Menthae folium
B. Propolis
C. Hippophae fructus
D. Petasitidis rhizoma
E. Ephedrae herba

82

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


627. Următoarele produse vegetale se utilizează în astm bronşic:
A. Lycopodium
B. Belladonnae folium et radix
C. Petasitidis rhizoma
D. Ephedrae herba
E. Cocae folium

628. Următoarele produse vegetale au acţiune expectorantă:


A. Eucalypti folium
B. Juniperi fructus
C. Niaouli aeth.
D. Balsamum Tolutanum
E. Ipecacuanhae radix

629. Care din următoarele produse vegetale cu acţiune expectorantă prezintă această acţiunea datorită
conţinutului în ulei volatil?
A. Balsamum Tolutanum
B. Eucalypti folium
C. Benzoe
D. Thymi herba
E. Serpylli herba

630. Următoarele produse vegetale au acţiune antihipertensivă:


A. Chelidoni herba
B. Ipecacuanhae radix
C. Rauwolfiae radix
D. Canangae aeth.
E. Caryophylli flores

631. Următoarele produse vegetale au acţiune vasoconstrictoare locală:


A. Curara
B. Secale cornutum
C. Ephedrae herba
D. Cocae folium
E. Mentholum

632. Care din produsele vegetale cu acţiune orexigenă conţin principii amare?
A. Aurantii pericarpium
B. Citrii pericarpium
C. Absinthii herba
D. Condurango cortex
E. Zingiberis rhizoma

633. Următoarele produse vegetale au acţiune antiulceroasă:


A. Opium
B. Absinthi herba
C. Chamomillae flores et aeth.
D. Millefolii flores et aeth.
E. Thymi herba

634. Următoarele produse vegetale au acţiune antiemetică:


A. Opium
B. Menthae folium
C. Zingiberis rhizoma.
D. Melissae folium
E. Ipecacuanhae radix

83

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


635. Următoarele produse vegetale au acţiune coleretic-colagogă:
A. Chelidonii herba
B. Berberidis cortex
C. Bardanae radix et folium
D. Colae semen
E. Terebinthina communis

636. Următoarele produse vegetale cu alcaloizi tropanici au acţiune antispastică:


A. Belladonnae radix
B. Scopoliae rhizoma
C. Hyosciami folium
D. Cocea folium
E. Opium

637. Următoarele produse vegetale sunt indicate în meteorism şi flatulenţă:


A. Carbo medicinalis
B. Absinthi herba
C. Foeniculi fructus
D. Millefolii flores et aeth.
E. Thymi herba

638. Următoarele produse vegetale sunt folosite ca antianemice:


A. Medicaginis herba
B. Tagetes flores
C. Faex medicinalis
D. Cynosbati fructus
E. Urticae folium

639. Următoarele produse vegetale acţionează asupra aparatului genital feminin:


A. Secale cornutum
B. Hydrastidis rhizoma
C. Salviae folium
D. Hippophae fructus
E. Urticae radix

640. Următoarele produse vegetale au acţiune antiinfecţioasă:


A. Canabis herba
B. Opium
C. Artemisiae annuae herba
D. Propolis
E. Chinae cortex

641. Următoarele produse vegetale cu acţiune antiinfecţioasă acţionează prin constituenţii uleiului volatil:
A. Cinnamomi cortex
B. Caryophyli flores
C. Melissae folium
D. Pini turiones
E. Chinae cortex

642. Următoarele produse vegetale se folosesc în afecţiuni dermatologice:


A. Pix liquida
B. Caryophyli flores
C. Balsamum Peruvianum
D. Balsamum Tolutanum
E. Pix cadi

84

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


643. Următoarele produse vegetale se folosesc ca revulsive şi antipruriginoase:
A. Balsamum Peruvianum
B. Benzoe
C. Camphora
D. Mentholum
E. Terebinthina communis

644. Produsele vegetale care intră sub incidenţa legii toxicelor şi stupefiantelor sunt:
A. Opium
B. Canabis herba
C. Coffeae semen
D. Hashish
E. Myristicae semen et aeth.

645. Următoarele produse vegetale pot fi administrate pentru efectul antiemetic în răul de sarcină:
A. Camphora
B. Carvi fructus
C. Menthae aeth.
D. Melissae aeth.
E. Zingiberis rhizoma

646. Următoarele produse vegetale cu uleiuri volatile au acţiune sedativă:


A. Valerianae rhizoma cum radicibus
B. Menthae folium
C. Lavandulae flores
D. Anisi fructus
E. Pini turiones

647. Din următoarele produse vegetale se obţin extracte standardizate:


A. Opium
B. Ginkgo bilobae folium
C. Digitalis purpureae folium
D. Propolis
E. Vitis viniferae folium et semen

648. Extractul standardizat este:


A. un medicament
B. extractul cu conţinut în principii active cunoscut
C. un produs de calitate superioara faţă de extractele nestandardizate
D. un supliment alimentar
E. obţinut prin refluxare

649. Care din afirmaţiile următoare, referitoare la analiza chimică generală, sunt adevărate?
A. soluţia extractivă apoasă conţine compuşi lipofili
B. se fac extracţii succesive
C. se folosesc solvenţi de polarităţi diferite
D. soluţia extractivă eterică conţine compuşi hidrofili
E. se aplică doar la speciile medicinale cunoscute

650. Analiza farmacognostică:


A. este o metodologie de studiu a produselor vegetale
B. este disciplina care se ocupă de studiul produselor vegetale
C. se aplică doar la speciile medicinale cunoscute
D. stabileşte identitatea, puritatea şi calitatea produselor vegetale
E. cuprinde doar examinarea macroscopică şi microscopică a produselor vegetale

85

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


BIBLIOGRAFIE:
1. Bucur Laura - Farmacognozie, Editura Muntenia, Constanţa, 2008.
2. * * * FR X, Editura Medicală, Bucureşti, 1993.
3. Ciulei I. Grigorescu Em. Stănescu U. – Plante medicinale, fitochimie şi fitoterapie, vol II,
Editura Medicală, Bucureşti, 1993.

86

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


RĂSPUNSURI 52. A, B, E 105. A, B, C
NR. CRT. RĂSPUNS 53. A, C 106. B, C, E
1. E 54. A, B, C, E 107. B, C, E
2. C 55. A, D 108. A, D
3. A 56. A, B, D, E 109. B
4. B 57. A, B, C, D 110. B
5. A 58. A, B. D 111. D
6. C 59. A, B, C, E 112. C
7. B 60. B, D, E 113. A
8. B 61. A, B, C, E 114. B
9. D 62. A, C, E 115. A
10. B 63. A, B, C, D 116. C
11. A 64. A, B, C 117. C, D
12. C 65. A, C, D, E 118. A, D
13. A 66. A, B, C, D 119. A, E
14. B 67. C, E 120. A, C, E
15. B 68. A, B, D, E 121. D, E
16. A 69. B, C 122. B, D
17. C 70. B, C 123. B, C, D
18. E 71. B 124. A, B, C
19. C 72. D 125. C, E
20. D 73. A 126. A, B, C, D
21. A, B, E 74. B 127. A, B, D, E
22. C, E 75. B 128. B, E
23. A, E 76. A 129. B, C, D, E
24. A, C, E 77. B 130. A, B, C, E
25. A, B, C, D 78. E 131. B, D, E
26. B, D 79. C 132. B, C, E
27. A, B, C, D 80. B, C, D 133. A, C, E
28. A, B, D 81. A, C, E 134. B, E
29. B, D 82. B, C, E 135. A, C, D
30. B, C, D, E 83. B, C, E 136. D, E
31. C, E 84. B, D 137. D, E
32. A, C, D, E 85. A, C, E 138. C, E
33. A, B, C 86. A, B, D 139. A, B, D
34. B, E 87. B, C, E 140. B, C, D
35. A, B, D, E 88. A, B 141. A, D, E
36. B, C, D, E 89. C, D, E 142. A, C
37. A, B 90. A, C 143. A
38. B, C, D, E 91. A, C, D, E 144. B
39. B, C 92. D, E 145. A
40. A, B, D, E 93. A, C, D 146. E
41. B, C, E 94. B, C 147. C
42. A, B, C, D 95. A, B, D 148. D
43. A, C, D, E 96. A, B 149. E
44. A, B, C 97. A, B, C, E 150. C
45. B, C 98. C, D, E 151. B
46. B, D, E 99. A, C 152. E
47. A, B, C, D 100. A, D, E 153. C
48. A, D, E 101. A, C, D 154. D
49. A, B, D, E 102. A, C, E 155. C
50. A, C, D 103. B, D 156. E
51. B, C, D, E 104. B, C 157. D

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


158. D 211. B, D, E 264. B, C, D
159. E 212. B, C, E 265. A, D
160. E 213. B, D 266. B, C
161. B, D 214. B, C 267. A, E
162. A, B, D, E 215. C, E 268. A, C, E
163. B, C, D 216. B, C 269. A, C, D, E
164. B, D, E 217. A, B, C, E 270. E
165. B, C 218. B, C 271. D
166. B, D, E 219. A, C 272. C
167. D, E 220. B, C, E 273. D
168. C, D 221. A, C, D 274. E
169. B, C 222. A, C, D 275. B
170. A, B, C, D 223. A, B 276. B
171. B, C 224. C, E 277. B
172. B, D 225. A, B, D 278. B
173. C, D, E 226. A, B 279. E
174. B, D, E 227. A, B, D, E 280. B, D, E
175. A, D, E 228. A, B, D, E 281. A, B
176. A, B, C 229. B, D 282. A, B, C
177. A, C, E 230. A, B, C, D 283. A, C, E
178. A, B, E 231. A, C, D, E 284. A, B, C
179. B, C, D, E 232. A, B, C 285. B, C, E
180. A, B, C 233. A, D, E 286. B, C, D
181. C, E 234. A, B 287. C, E
182. C, E 235. C, D, E 288. B, C, E
183. A, C, D 236. D 289. A, B, C, E
184. A, B, D 237. C 290. B, C, D
185. B, C 238. E 291. A, C, D
186. A, B, C, E 239. A 292. A, B, E
187. A, B, D, E 240. E 293. C, D, E
188. A, B, E 241. A 294. A, B
189. A, B 242. E 295. B, D, E
190. B, C, D 243. C 296. A, B, C
191. D, E 244. B 297. A, B, E
192. A, B, C, E 245. A 298. C, D, E
193. A, B, E 246. B 299. C, D
194. B, D 247. C 300. A, D, E
195. A, E 248. B, D 301. B, C, E
196. B, D 249. A, B, C, E 302. A, B, D
197. C, E 250. A, B, C 303. B
198. A, B 251. A, B, C 304. C
199. B, C 252. A, D 305. E
200. B, D, E 253. C, E 306. A
201. D 254. D, E 307. C
202. C 255. A, B, C, E 308. B
203. E 256. A, B, D, E 309. A
204. C 257. B, D, E 310. C
205. D 258. B, C 311. A
206. C 259. B, C 312. B
207. A 260. A, D, E 313. B
208. B 261. A, B, C 314. C
209. C 262. A, B, E 315. A, B, C
210. C 263. A, C, D 316. D, E

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


317. C, E 370. A, B, E 423. B, C, E
318. B, C 371. A, C 424. A, B, D, E
319. B, D 372. A, D 425. B, C, E
320. A, E 373. A, D 426. B, C, D, E
321. B, D 374. A, B, C, E 427. A, B, D
322. A, B, E 375. A, B, E 428. B, C
323. B, C, D, E 376. B, D 429. A, E
324. A, C, D 377. A, C, D, E 430. A, C, D, E
325. A, E 378. A, E 431. B, C
326. B, C, D, E 379. A, B 432. B, D
327. A, B, C, E 380. A, B, E 433. B, C, D
328. A, B, E 381. A, C 434. A, C, D
329. A, B, C 382. A, C, E 435. A, B, C, D
330. A, B, E 383. B, D, E 436. C, D
331. B, D 384. A, B, D 437. B, C, D
332. A, B, C 385. B, C, D, E 438. B, C, E
333. A, B, E 386. D 439. C, D, E
334. C, D, E 387. B 440. A, C, D
335. A, D, E 388. D 441. A, B, C, E
336. A 389. E 442. A, C, D
337. E 390. C 443. A, B, C, E
338. B 391. C 444. A, C, E
339. C 392. A 445. D, E
340. B 393. C 446. A, B, C, D
341. C 394. B 447. A, B, C, D
342. D 395. C 448. B, C, D
343. C 396. E 449. A, B, C, E
344. B 397. D 450. A, B, C, D
345. D 398. B 451. A, B, C, E
346. E 399. A 452. A, B, D
347. D 400. C 453. A, B
348. A 401. A 454. A, C
349. B 402. B 455. A, C, D
350. D 403. E 456. A, C, D, E
351. C 404. E 457. B, C, D, E
352. D 405. C 458. C, D
353. A 406. C 459. B, D
354. B 407. E 460. A, B, C, D
355. B, C, E 408. B, E 461. A, B, E
356. B, C, D 409. A, B, E 462. C, E
357. A, D, E 410. B, C, D 463. A, C, D
358. A, B, D 411. B, E 464. B, C, D
359. C, E 412. A, C, D 465. C, D, E
360. B, D 413. A, B 466. B, D
361. C, D, E 414. D, E 467. A, D
362. A, B 415. B, D 468. A, D, E
363. B, C, D 416. C, D, E 469. A, B, E
364. A, B 417. A, B, D, E 470. A, B, C, D
365. A, C, D 418. B, C, D 471. D
366. B, C, E 419. A, C, D, E 472. C
367. B, C 420. D, E 473. A
368. A, E 421. A, B, C 474. D
369. B, D 422. A, B, C, E 475. D

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


476. E 529. C, D, E 582. A
477. B 530. B, E 583. C
478. B 531. E 584. A
479. D 532. B 585. A, D
480. B 533. A 586. B, C, E
481. E 534. B 587. A, B, D
482. A 535. D 588. A, B, C, E
483. B, C 536. D 589. B, C
484. A, C 537. C 590. C, D, E
485. A, B, D 538. B 591. B, C, D, E
486. B, C, E 539. D 592. B, C, E
487. A, B, E 540. E 593. B, C, E
488. B, D 541. A 594. A, C, E
489. B, C, E 542. A, C, D 595. B, C, E
490. B, C, D 543. B, D 596. B, E
491. B, D 544. A, B, C, E 597. A, B, C
492. B, D, E 545. D, E 598. B, C, E
493. A, B, D, E 546. A, C, D 599. B, E
494. B, E 547. D, E 600. D
495. B, E 548. A, C, E 601. C
496. D, E 549. C, E 602. B
497. B, C, E 550. B, C, D 603. D
498. B, D 551. C, D 604. E
499. A, B, C, D 552. C, D 605. C
500. A, B 553. A, D, E 606. A
501. C, D 554. B, E 607. D
502. B, C 555. B, C, E 608. E
503. B, D 556. A, B, C 609. B
504. B, E 557. B, C 610. E
505. B, C, E 558. A, C, E 611. D
506. C, D, E 559. D, E 612. A
507. A, B, D 560. B 613. D
508. B, C, E 561. B 614. A
509. B, C, D, E 562. D 615. C
510. B, C, D, E 563. A 616. E
511. A, C, D 564. B 617. B
512. A, B, D 565. D 618. D
513. A, C, D, E 566. E 619. C
514. A, B, C, E 567. A, E 620. E
515. A, B, D, E 568. A, B, C 621. B
516. A, B, D, E 569. A, C, D, E 622. B, C, E
517. A, C, D, E 570. B, C 623. A, D, E
518. B, C, D, E 571. A, C, D 624. B, C, D
519. A, C, D 572. B, D, E 625. A, B
520. C, D 573. B, D, E 626. D, E
521. A, B, D, E 574. B, D, E 627. B, C, D
522. A, B, E 575. A, D 628. A, C, D, E
523. A, B 576. A, B 629. B, D, E
524. B, C, D, E 577. B, D, E 630. C, D
525. C, D, E 578. A, C, E 631. B, C, D, E
526. A, E 579. A, C, E 632. A, B,C, D
527. A, D 580. A 633. C, D
528. C, E 581. E 634. B, C, D

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


635. A, B, C
636. A, B, C
637. A, C
638. C, D, E
639. A, B, C
640. C, D, E
641. A, B, C, D
642. A, C, E
643. C, D, E
644. A, B, D, E
645. D, E
646. A, C
647. B, D, E
648. B, C
649. B, C
650. A, D

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com