Sunteți pe pagina 1din 1

TRIBUNALUL ALBA

CERERE DE ÎNSCRIERE
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
muncitor calificat la Tribunalul Alba şi
muncitor calificat la Judecătoria Sebeş
organizat în data de 24.09.2021

Nume

Prenume I

II

III

Prenume părinţi tata

mama

Domiciliu Judeţ

Localitate

Strada / nr.

Bl. sc. et. ap.

Telefon

Act de identitate Serie /număr

Data eliberării

CNP

Liceul absolvit

Data completării cererii

Îmi exprim consimţământul pentru


publicarea/afişarea informaţiilor referitoare la DA NU
îndeplinirea condiţiilor legale de participare la
concurs şi rezultatele concursului.
(se va bifa căsuţa corespunzătoare)

Semnătura