Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SEBEŞ
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Nr. 67/I/A/12/03.02.2020

COMUNICAT

La data de 31.01.2020, ora 12.00, a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor


din cadrul Judecătoriei Sebeș, pe ordinea de zi aflându-se analizarea continuării sau
schimbării formei de protest adoptate.
În contextul în care, la data de 28.01.2020, proiectul legislativ privind eliminarea
pensiilor de serviciu a fost adoptat de către Parlament, Adunarea Generală a decis, cu
majoritate de voturi, suspendarea activităţii de judecată pe termen nelimitat, prin amânarea
cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente.
Cauzele cu caracter urgent pentru care activitatea de judecată va continua sunt:
În materie civilă: ordine de protecţie, ordonanţe preşedinţiale,
suspendare provizorie, suspendare executare silită, delegarea autorităţii
părinteşti, măsuri asiguratorii, abţineri/recuzări în cauzele urgente.
În materie penală: cauzele de competenţa judecătorului de drepturi
şi libertăţi, cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, prelungire
dovadă circulaţie.
Personalul auxiliar din cadrul departamentelor cu relaţii cu publicul
Arhivă/Registratură, ca formă de protest vor asigura doar 1/3 din programul de lucru cu
publicul, între orele 8:30-10:30.
Totodată, Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Sebeş s-a solidarizat cu
protestul judecătorilor de la celelalte instanţe din ţară şi protestul personalului auxiliar de
specialitate din instanţe, având în vedere că art. 77 din Legea nr. 567/2004 instituie acelaşi
regim de interdicţii şi incompatibilități ca al magistraţilor.

BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE