Sunteți pe pagina 1din 1

Dak No SRL

CUI: RO 22096589
J 35/2626/2007
Capital social 3000
Adresa: Timișoara, str. Cloșca, nr. 27, ap. 1, jud. Timiș
Telefon: 0730/208050

DECLARAȚIE DE INVENTAR
-după inventariere patrimoniu 31.12.2021-

Subsemnatul Crişan Adrian ,


Gestionar al Dak No SRL , numit prin decizia nr. 3 ,
din data 08.11.2021 .

Declar pe propria răspundere că:


- toate valorile materiale şi băneşti aflate în gestiunea mea au fost inventariate în prezenţa mea
corect şi trecute în listele de inventariere;
- de asemenea, declar că nu am nicio obiecţiune privind modul de efectuare a inventarierii;
- alte menţiuni

Gestionar Crişan Adrian


Semnătura CA

Dată în fața Comisiei de inventariere


Dna Popa Alina
Dna Varga Simona
Dna Macra Simina