Sunteți pe pagina 1din 5

INTRODUCERE.

CAPITOLUL I

CREDITUL.

.1. Noţiunea de credit.

1.2. Clasificarea creditului.

1.3. Funcţiile şi rolul creditului .

1.4. Condiţiile creditului.

CAPITOLUL II

CREDITUL BANCAR.

2.1.Concept general. Trăsături.

2.2.Resursele de creditare.

2.3.Angajarea resurselor bancare.

CAPITOLUL III

CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE.

3.1. Noţiuni generale.

3.2.Creditarea persoanelor juridice.

3.3. Creditarea persoanelor fizice.

3.4.Instrumentele prin care BNR influenteaza politica de creditare0

a bancilor de creditare.
CONCLUZII.

BIBLIOGRAFIE.

1 Noţiunea de credit.

NOTIUNEA DE CREDIT

Creditul, ca si moneda este o categorie economico-financiara creata pentru a servi la rezolvarea unor
probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb

In orice tranzactie de schimb, in mod obisnuit, fiecare din parti ofera celeilalte un echivalent. Atunci cand
una din parti convine sa primeasca echivalentul la care are dreptul la o data viitoare, se spune ca este
vorba de un schimb pe credit .

Indiferent de modul in care s-a nascut si a evoluat activitatea economica a omenirii, creditul a aparut
inaintea oricarui sistem si instrument de schimb.

iMPORTANTA ECONOMICA A CREDITULUI

In economia de piata, creditul are un rol deosebit. Creditul este unul din motoarele principale ale
intregului angrenaj economico-social. Utilizarea rationala a creditului sporeste puterea productiva a
capitalului si asigura un volum mare de produse. Creditul a aparut pe baza dezvoltarii productiei de
marfuri, corelat cu dezvoltarea schimbului (vanzare pe credit).

Sub aspect economic, creditul reprezinta operatiunea prin care o persoana fizica sau juridica (debitor)
obtine fonduri sau bunuri de la alta persoana fizica sau juridica (creditor), asumandu-si obligatia sa le
restituie sau sa le plateasca la termen/scadenta. Creditul a aparut din necesitatea stingerii obligatiilor
dintre diferitii agenti economici, proces caruia moneda lichida nu-i putea face fata.  Cu toate ca
activitatea bancilor comerciale a devenit foarte complexa, totusi esenta acesteia este mijlocirea
creditului si efectuarea platilor intre agentii economici si/sau persoanele fizice. Deci, bancile comerciale
reprezinta institutii primitoare si distribuitoare de capital.

creditul bancar este 'orice angajament de plata a unei sume de bani in schimbul dreptului la
rambursarea sumei platite, precum si la plata unei dobanzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta
suma sau orice prelungire a scadentei unei datorii si orice angajament de achizitionare a unui titlu
care incorporeaza o creanta sau a altui drept la plata unei sume de bani'.

TRASATURILE SI FUNCTIILE CREDITULUI

a) In orice operatiune de credit, de regula, intervin doi subiecti: cel care acorda creditul,
numit creditor si cel care primeste creditul, numit debitor.

b. Un element esential al creditului il reprezinta schimbul in timp, adica separarea printr-un interval de
timp a momentului cedarii unei sume de bani de cel al rambursarii acesteia

c) Pentru timpul care va trece intre primirea sumei si rambursarea sa, beneficiarul operatiunii va plati
o dobanda concretizata in suma de bani platita de catre debitor creditorului sau pentru creditul acordat
pe un timp determinat. Rata dobanzii este in stransa corelatie cu rata profitului, trebuind sa fie mai

1
mica decat aceasta. Altfel, intreprinzatorii nu vor angaja credite, deoarece din valorificarea acestora,
prin investitii, ar trebui sa consume intregul profit sau chiar mai mult, pentru a plati  dobanda, ceea ce
ar face nerentabila activitatea lor.Rata dobanzii este pretul platit pentru a dispune timp de un an de o
anumita cantitate de moneda. Rata dobanzii reprezinta raportul procentual dintre: marimea absoluta a
dobanzii anuale platite si creditul acordat. Rata dobanzii depinde insa si de rata inflatiei, adica de rata
deprecierii monetare.

d) Rambursarea creditului la o anumita data reciproc convenita, denumita scadenta (momentul sau
momentele stabilite pentru rambursarea creditului, ratele partiale care se ramburseaza esalonat, la
anumite termene, conform intelegerii stipulate in contractul de credit).

e) Garantarea creditului

f) Perioada de gratie (perioada intre momentul angajarii creditului si inceperea rambursarii sale).Pe
masura dezvoltarii economico-sociale, rolul si importanta creditului in economia fiecarei tari au marcat
o crestere considerabila, avand loc totodata, diversificarea functiilor indeplinite de credit. In primul
rand, creditul indeplineste o functie distributiva prin faptul ca redistribuie rezervele banesti
disponibile la un moment dat in economie sub forma imprumuturilor acordate anumitor ramuri,
sectoare sau domenii de activitate care au nevoie de mijloace de finantare. Prin disponibilitati sunt
desemnate atat excedentele din conturile intreprinderilor deschise la banci si aflate temporar in stare
inactiva, rezervele de casa ale firmelor pastrate in conturi la banci, cat si sumele economisite de
populatie pentru diferite scopuri si depuse spre pastrare la casele de economii si/sau la
bancile comerciale.

Oferind intreprinzatorilor toate aceste disponibilitati, bancile, prin creditarea acestora, transforma
economiile sterile in capitaluri productive, contribuind astfel la cresterea avutiei reale a societatii. De
aceea se poate spune ca, creditul sporeste puterea de actiune productiva a capitalului

Credit prin care banca pune la dispozitia solicitantului sume de bani ce vor fi restituite la un termen determinat
(imprumut de bani).Creditul bancar are la baza un contract intre banca si un client, care poate fi o persoana fizica, o
persoana juridica sau institutie de stat.

Operatiunea de acordare a creditului exprima o conexiune directa intre producator si


consumator, intre producator si consumator, intre oferta si cerere si intre cei doi agenti
economici reprezentativi ai economiei: furnizorul si beneficiarul, aceasta relatie dintre
cei doi parteneri definind intrega relatie a procesului de creditare.
Sub un alt aspect, creditul a aparut din necesitatea stingerii obligatiilor dintre diferiti
agenti
economici, proces caruia nu-i poate face fata moneda lichida, din aceasta perspectiva,
creditul
reprezinta o parghie a desfasuraii oricarui proces economic.

Din punct de vedere al solicitantilor, activitatea de creditare se adreseaza persoanelor


juridice, pentru care nivelul creditelor este mai ridicat si riscul bancar este mai mare, si
persoanele fizice, pentru care imprumutrile sunt mai mici si riscurile mai reduse.

Principii de creditare:
La baza procesului de creditare stau mai multe principii generale de acordare a

2
creditelor :
1. Pot beneficia de credite persoanele juridice si fizice care au deschise conturi la
unitatile banc

. Sucursalele,filialele si agentiile pot acorda credite clientilor care au sediul social sau
domiciliul,dupa caz,pe raza teritoriala a judetului in care unitatea bancii isi desfasoara
activitatea ,sau in localitatile cele mai apropiate din judetele limitrofe in care nu exista
alte unitati ale bancii.
3. Banca verifica imprumutatii de la acordarea creditului si pana la rambursarea
integrala a acestuia.Ca urmare, activitatea de creditare implica in permanenta analizele
privind situatia patrimoniala,rezultatele economico-finaniciara,capacitatea
manageriala,credibilitatea fiecarui client si alte elemente ,evaluarea potentialului
economic si financiar present si in perspective.
4. Creditele solicitate,indifferent de valoare si durata ,se acorda cu destinatii precise pe
baza de contracte din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile ,si daca
prezinta credibilitate pentru rambursaree creditului si a dobanzilor la termenele
stabilite.
5. Cererile de credite ,indifferent de competenta de aprobare, se analizeaza si se
insusesc de catre unitatile bancii,pe baza documentelor prezentate de
solicitanti.Creditele se aproba potrivit competentelor stabilite de Consiliul de
Administratie.
6. Volumul creditelor, destinatia, durata de creditare , garantiile necesare, dobanzile,
conditiile de rambursare a creditelor ,precum si alte clauze se stabilesc prin contractele
de credite incheiate pe baza negocierii directe intre banca si clientii sai.
7. Volumul total al aranjamentelor bancii (credite si scrisori de garantie)fata de un
singur client (debitor) nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale bancii.
8. Dupa abordare ,creditele se pun la dispozitia clientilor in conditiile negociate prin
contractele de credit incheiate,inregistrand concomitant aranjamentul in evidenta
extrabilantiera a bancii, la data pe durata si valoarea prevazuta in contract.
9. Pe masura utilizarii creditului ,se diminueaza aranjamentul din evidenta
extrabilantiera si se urmareste derularea acestuia,pana la rambursare.
10. Pentru a putea urmari destinatia creditului acordat,acesta nu se elibereaza in
numerar decat in cazuri foarte bine justificate cu aprobarea conducerii unitatii.
11. Banca verifica la toti clientii utilizarea creditelor potrivit destinatiei, existenta
garantiilor si respectarea celorlalte clause din contractele de credite.
12

3
. Dupa aprobarea unui client ,banca nu poate anula sau reduce cuatumul acestuia decat
in cazuri justificative,determinate de constatarea furnizarii de catre client a unor date
nereale si numai dupa expirarea unui preaviz, de minimum 5 zile calendaristice,care va
fi comunicat in scris acestuia.Banca poate intrerupe ,fara preaviz,in caul in care clientul
a incalcat conditiile contractului de credit sau in cazul in care situatia economica si
financiara a acestuia nu mai asigura conditii de garantie si rambursare.
13. Banca nu acorda credite pentru rambursarea altor credite scadente.

CREDITUL BANCAR 
 Creditul bancar este acel tip de credit care se acordă agenţilor economici sub formă 
bănească de către instituţiile
bancare. Înseamnă că pe de o parte agenţii economici având conturi deschise la bănci constituied
epozite (la vedere şi la termen) care sunt folosite de către acestea drept resurse,iar pe de
altă parte Băncile Comerciale acordă credite agenţilor economici pentru nevoile lor
de producţiesau de investiţii

F O R M E L E   C R E D I T U L U I   Î N   E C O N O M I A   D E   P
I A Ţ Ă
Prin formă de creditare se înţelege un anumit mod de organizare a relaţiilor de credit în
activitatea  b a n c a r ă .   E x i s t ă   p u n c t e   d e   v e d e r e   f o a r t e   d i v e r s e   t o c m
a i   d e   a c e e a   e u   a m   c o n s i d e r a t   c ă   e s t e corespunzătoare clasificarea
realizată în urma unei lucrări de specialitate
11
care prezintă următoareletipuri de credite:

După termenul la care trebuie rambursat creditul:
1.credite pe termen scurt a căror scadenţă nu depăşeşte 1 an;
2.credite pe termen mijlociu cu perioadă de 1 la 5 ani;
3.credite pe termen lung peste 5 an

S-ar putea să vă placă și