Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Bacău

Facultatea de Ştiinţe Economice

Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Proiect
LA CONTROL DE
GESTIUNE
2011

PROBLEMA – BUGET
Consideram o intreprindere ce activeaza in domeniul produselor electrocasnice, care fabrica o gama
larga de produse, pentru fiecare produs folosind mai multe piese, unele dintre ele fiind fabricate în
întreprindere, iar altele primite de la furnizori.
Se cunosc urmatoarele date:
 Produsele prevazute a se fabrica în anul de program sunt produsele A (comanda 301), B
(comanda 302) si C (comanda303).
 Materiile prime si materialele directe necesare fabricării acestor produse sunt piesele a si b,
dintre care doar piesa b se executa in întreprindere.
 Cantitatile din produsele A, B si C ce se presupun a fi fabricate si vandute în totalitate în
anul pentru care se întocmeste bugetul de cheltuieli este: 20.000 buc A; .50.000 buc B si
30.000 buc C.
 Necesarul de piese a si b pe unitatea de produs este: pentru A de 6 buc a si 4 buc b, pentru
B de 4 buc a si 2 buc b, iar pentru C de 5 buc a si 3 buc b.

Piesa a (bucati) Piesa b (bucati)


Produsul Productia
Necesar pe un Necesar total Necesar pe un Necesar total
(comanda) (bucati)
produs (3=1x2) produs (5=1x4)
0 1 2 3 4 5
20.000,00 6 120.000,00 4 80.000,00
A (201)
50.000,00 4 200.000,00 2 100.000,00
B (202)
30.000,00 5 150.000,00 3 90.000,00
C (203)

Total X X X 270.000,00

1) BUGETUL PRODUCTIEI

2) BUGETUL CHELTUIELILOR CU MATERII PRIME


Se folosesc datele din „Bugetul productiei” si cunoscand costul materiilor prime:
 Pretul de aprovizionare pentru piesa a = 26,5;
 Costul de producţie pentru piesa b = 14,5.

BUGETUL CHELTUIELILOR CU MATERII PRIME


Consum piese a Consum piese b Total
Pretul Pretul (3+6)
Produs Cantitate unitar total Cantitate unitar total (lei)
(comanda) (bucati) (lei) (lei) (bucati) (lei) (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
A (201) 120000 26.5 3180000 80000 14.5 1160000 4340000
B (202) 200000 26.5 5300000 100000 14.5 1450000 6750000
C (203) 150000 26.5 3975000 90000 14.5 1305000 5280000
Total 470000 26.5 12455000 270000 14.5 3915000 16370000

2
3) BUGETUL CHELTUIELILOR CU MANOPERA DIRECTA
a) Cheltuielile cu salariile directe pe unitatea de operatii
Norma Tarif salarii in lei
de timp pe Cheltuieli
Piesa in ore cu salariile
sau pe pe oră - total
Nr. Crt. Sectia produsul Operatia unitate oră operatie sectie
0 1
Debitare .12 6.50 1.98
0 1
Strunjire .35 6.30 5.71
1 Prelucrări 0 1
.00 mecanice b Control .12 7.00 2.04
0 9.7
Total b X .59 X 3 16.48
Inserare 0 1
comenzi .08 7.40 1.39
Bandajare 0 1
automata .12 6.60 1.99
0 1
Asamblare .20 6.30 3.26
0 1
Reglare .18 8.60 3.35
0 1
A Control .04 7.00 0.68
0 9.9
Total A X .62 X 9 16.12
Inserare 0 1 1.4
comenzi .08 7.90 3
Bandajare 0 1 2.3
automata .14 6.70 4
0 1 2.1
Asamblare .12 7.60 1
0 1 3.0
Reglare .18 6.90 4
0 1 1.7
B Control .10 7.10 1
0 10.6
Total B X .62 X 3 17.15
0 1 2.0
Asamblare .12 7.30 8
0 1 3.1
Reglare .18 7.60 7
0 1 1.7
C Control .10 7.10 1
2 0 6.9
.00 Montaj Total C X .40 X 5 17.39

3
b) Cheltuieli cu salariile directe pe total productie:

Cheltuieli Total
cu
salariile
pe Total cheltuieli cu
unitatea salariile CAS+CASS
Cantitate de (4=3x2) Fond
Sectia Produsul (buc) produs somaj (4+5+6)
0 1 2 3 4 5 6 7
A 20000 38.92 778400 555000 75000 1408400
B 50000 19.46 973000 577200 78000 1628200
Prelucrări C 30000 29.19 875700 503200 68000 1446900
mecanice Total X X 2627100 1635400 221000 4483500
A 20000 9.99 199800 229400 31000 460200
B 50000 10.63 531500 281200 38000 850700
Montaj C 30000 6.95 208500 214600 29000 452100
Total X X 939800 725200 98000 1763000
TOTAL
GENERAL X X X 3566900 2360600 319000 6246500

c)Cheltuieli cu salariile directe şi contribuţiile aferente pe total producţie şi pe unitatea de produs

Pe unitatea de produs Pe total produs


Salarii Total contributii Salarii Total contributii
Produs Cantitate directe aferente salariilor directe aferente salariilor
0.00 1.00 2.00 3.00 4=1x2 5.00
A 20000.00 48.91 44.52 978200.00 890400.00
B 50000.00 30.09 19.49 1504500.00 974400.00
C 30000.00 36.14 27.16 1084200.00 814800.00
TOTAL X X X 3566900.00 2679600.00

4) BUGETUL CHELTUIELILOR PENTRU ACTIVITATEA AUXILIARA

Pe langa sectiile de productie principale, functioneaza si 2 sectii auxiliare de producŢie: Atelierul


de intretinere si reparatii si Centrala termica.
 AIR îşi desfăşoară activitatea pentru secŢiile: Prelucrări mecanice (1100 om – ore), Montaj
(3175 om – ore) şi Centrala termică (2745 om – ore).
 CT furnizează energie electrică secŢiilor: Prelucrări mecanice (1370 Gcal), Montaj (1500
Gcal) şi AdministraŢie generală (1450 Gcal).

4
a) ATELIERUL DE INTREŢINERE SI REPARATII

Lucrari si
Obiecte servicii Contributii
Productia Total Materiale de executate Energie aferente Amortizarea
Sectia (om-ore) cheltuieli consumabile inventar de terti si apa Salarii salariilor imobilizarilor
Prelucrari
mecanice 1500 91000 12875 19625 2250 7000 18750 8500 22000
Montaj 2100 127400 18025 27475 3150 9800 26250 11900 30800
Centrala
termica 1800 109200 15450 23550 2700 8400 22500 10200 26400
Total 6000 364000 51500 78500 9000 28000 75000 34000 88000

b) CENTRALA TERMICA

Lucrari
Obiecte si servicii Contributii
Productia Total Materiale de executate Energie aferente Amortizarea
Sectia (om-ore) cheltuieli consumabile inventar de terŢi si apă Salarii salariilor imobilizarilor
Prelucrări
mecanice 1080 246375 38475 27000 4725 67500 25650 11025 72000
Montaj 720 164250 25650 18000 3150 45000 17100 7350 48000
AdministraŢie
generală 360 82125 12825 9000 1575 22500 8550 3675 24000
Total 2400 547500 85500 60000 10500 150000 57000 24500 160000

5) BUGETUL CHELTUIELILOR INDIRECTE ALE SECŢIILOR ACTIVITATII DE


BAZA

Alte Lucrari si
Obiecte cheltuieli servicii
Denumirea Materiale de Energie si material executate Amortizare
cheltuielilor TOTAL consumabile inventar apa e de terti Salarii Contributii imobilizari
I. Prelucrări
mecanice
TOTAL 2677500 226000 326000 663000 18000 247000 389000 155000 653500
CIFU 783000 31000 34000 285000 18000 49000 89000 28500 248500
CGS din care: 1894500 195000 292000 378000 0 198000 300000 126500 405000
ch. Generale 688000 - - - - - 260000 108000 320000
ch. protectia
muncii 94000 - 94000 - - - - - -
ch. gospodaresti 1112500 195000 198000 378000 - 198000 40000 18500 85000
II. Montaj TOTAL 1845460 156500 140900 231000 0 102000 462000 186560 566500
CIFU 687400 92500 48000 19000 - 23000 37000 17400 450500
CGS din care: 1158060 64000 92900 212000 0 79000 425000 169160 116000
ch. Generale 612480 - - - - - 389000 154480 69000
ch. protectia
muncii 69900 - 69900 - - - - - -
ch. gospodaresti 475680 64000 23000 212000 - 79000 36000 14680 47000
Centralizare
157600
TOTAL 4522960 641500 851800 1484000 18000 626000 0 637220 1741000
CIFU 1470400 123500 82000 304000 18000 72000 126000 45900 699000

5
CGS din care: 3052560 259000 384900 590000 0 277000 725000 295660 521000
ch. Generale 1300480 0 0 0 0 0 649000 262480 389000
ch. protectia
muncii 163900 0 163900 0 0 0 0 0 0
ch. Gospodaresti 1588180 259000 221000 590000 0 277000 76000 33180 132000

6) BUGETUL CHELTUIELILOR GENERALE DE ADMINISTRAŢIE ALE


INTREPRINDERII

Alte Lucrari si Impozit Amortiz


Materiale Obiecte cheltuieli servicii e, taxe, are
Denumire consuma de Energie material executate vărsămi Contri imobiliz
cheltuieli TOTAL bile inventar si apa e de terti nte Salarii butii ari
A. Ch. cu
protecŢia
muncii 89910 745 2950 - - 24150 - 41480 20585 -
B. Ch. cu
protecŢia
muncii 40805 760 - - - 31645 - - - 8400
C. Ch.
gospodăre 42250
ști 2259933 39655 42500 145050 12650 64638 435440 995000 0 102500
44308
TOTAL 2390648 41160 45450 145050 12650 120433 435440 1036480 5 110900

7) BUGETUL CHELTUIELILOR DE DESFACERE


Lucrari Impoz
si ite, Amortizar
Materiale Obiecte Alte servicii taxe, e
Denumire consuma de Energie cheltuieli executat varsa Contributi imobilizar
cheltuieli TOTAL bile inventar si apa materiale e de terti minte Salarii i i
A. Ch. de
desfacere
la intern 2017800 39500 2200 18000 - 19500 - 1840500 76600 21500
B. Ch. de
desfacere
la export 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2017800 39500 2200 18000 0 19500 0 1840500 76600 21500

8) BUGETUL GENERAL AL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE


(centralizarea datelor din bugetele întocmire anterior)
Din care, pe elemente de cheltuieli
Alte Lucrari
Material cheltu si Impozit Amortizar
e Obiecte ieli servicii e, taxe, e
Materii consum de Energie materi executat Contribu varsami imobilizar
Bugete TOTAL prime abile inventar si apa ale e de terti Salarii tii nte i
Bugetul
mat. 1637000 1637000
prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bugetul
chelt.
manop. 6246500 0 0 0 0 0 0 3566900 2679600 0 0
Bugetul
chelt.
indirecte
(ale
sectiei) 4522960 0 382500 466900 894000 18000 349000 851000 341560 0 1220000
Bugetul
ch. de
adm. gen. 2390648 0 41160 45450 145050 12650 120433 1036480 443085 435440 110900

6
Bugetul
ch. de
desfacere 2017800 0 39500 2200 18000 0 19500 1840500 76600 0 21500
3154790 1637000
TOTAL 8 0 463160 514550 1057050 30650 488933 7294880 3540845 435440 1352400

9) Situatia repartizarii cheltuielilor indirecte de productie


Sectia Ch. ind.
repartizate
Nr. Prelucrari Cantitatea pe unit. de
Crt Explicatii mecanice Montaj Total de produse produs
Cheltuieli indirecte de
repartizat, total, din care: 2677500 1845460 4522960

CIFU 783000 687400 1470400


I. CGS 1894500 1158060 3052560
Baza de repartizare, total,
din care: 4483500 1763000 6246500
produsul A 1408400 460200 1868600

produsul B 1628200 850700 2478900


II produsul C 1446900 452100 1899000
Coeficient de repartizare,
total, din care: 0.597189696 1.046772546 0.890287041

CIFU 0.174640348 0.389903573 0.307960097

III CGS 0.422549348 0.656868973 0.582326943


Cheltuieli indirecte
repartizate, total, din
IV care: 2677500 1845460 4522960

CIFU total 783000 687400 1470400

produs A 245963.466 179433.6245 425397.0905

produs B 284349.4145 331690.9699 616040.3845

1 produs C 252687.1194 176275.4056 428962.525


CGS total 1894500 1158060 3052560
produs A 595118.5012 179433.6245 774552.1257
produs B 687994.8478 558798.4356 1246793.283
2 produs C 611386.6511 296970.4628 908357.1139
Total general 2677500 1845460 4522960
produs A 841081.9672 481724.726 1353014.177 20000 67.650709
produs B 972344.2623 890489.4056 1794919.642 50000 35.898393
V produs C 864073.7705 473245.8684 1375026.181 30000 45.834206

Baza de repartizare = salarii + contributii

7
10)Situaţia reparizarii cheltuielilor generale de administraţie ale intreprinderii
Chelt.
Cheltuieli Cantitatea reparizate pe
generale Baza de de unit. de
Nr. Crt Explicatii repartizate
repartizare produse produs
TOTAL, din care: 2390648 10769460
Sectia I Prelucrari
mecanice, total, din care: 1715916.162 7729908.574
produsul A 539020.0341 2312352.063
produsul B 623141.451 3067585.106
I produsul C 553754.6772 2349971.405
Sectia I Montaj, total, din
care: 674731.8377 3039551.426
produsul A 176126.8246 793421.1946
produsul B 325578.2044 1466674.077
produsul C 173026.8087 779456.154
II Total, din care: 2390648 10769460
produsul A 715146.8587 3105773.258 20000 155.2886629
produsul B 948719.6554 4564259.183 50000 91.28518366
III produsul C 726781.486 3129427.559 30000 104.314252
Baza de repartizare = manopera directa (salarii + contributii) + cheltuieli indirecte de productie
repartizate pe produse
Coeficient de repartizare = ch de adm / total baza de repartizare = 0.2219840177687646

11)Situatia repartizarii cheltuielilor de desfacere

Manopera Cheltuieli Chelt. de


directa + ch. de desfacere pe
Nr. Materii prime ind de Ch. gen. de TOTAL desfacere Cantitatea unit. de
Crt Explicatii directe productie adm. cheltuieli repartizate de produse produs
TOTAL, din care: 16370000 10769460 2390648 29530108 2017800
Sectia I Prelucrari mecanice,
total, din care: 16370000 7729908.6 1715916.2 21195587.8 1448300.1
produsul A 5142301.327 2428192.982 539020.0341 6658161.227 454953.9
produsul B 5944827.479 2807145.565 623141.451 7697257.96 525955.65
I produsul C 5282871.194 2494570.027 553754.6772 6840168.617 467390.51
Sectia I Montaj, total, din
care: - 3039551.4 674731.84 8334520.196 569499.94

produsul A - 793421.1946 176126.8246 2175579.237 148657.9

produsul B - 1466674.077 325578.2044 4021654.186 274800.68

II produsul C - 779456.154 173026.8087 2137286.773 146041.36


Total, din care: 16370000 10769460 2390648 29530108 2017800
produsul A 5142301.327 3221614.177 715146.8587 8833740.464 8833740.5 20000 441.6870232
produsul B 5944827.479 4273819.642 948719.6554 11718912.15 11718912 50000 234.3782429
III produsul C 5282871.194 3274026.181 726781.486 8977455.39 8977455.4 30000 299.248513
Baza de repartizare = Materii prime directe + Manopera directa + ch indirecte de productie + ch
generale de administraţie

8
Coeficient de repartizare = ch de desf / total baza de repartizare = 0.068330261

12) Planul costului unitar al produsului A

Nr. Crt. Categoria de cheltuieli Cost pe unitatea de produs


Cheltuieli directe 310.43
Cheltuieli cu materii prime: 217
piesa a 159
piesa b 58
Salarii directe 48.91
I Contributii 44.52
II Cheltuieli ind. de productie 67.650709
III Cost de productie (I+II) 378.08071
IV Cheltuieli generale de adm. 155.28866
V Cheltuieli de desfacere 441.68702
VI Cost complet (III+IV+V) 975.05639
VII Pret de vanzare 1000

Planul costului unitar al produsului B

Nr. Crt. Categoria de cheltuieli Cost pe unitatea de produs


Cheltuieli directe 184.578
Cheltuieli cu materii prime: 135
piesa a 106
piesa b 29
Salarii directe 30.09
I Contributii 19.488
II Cheltuieli ind. de productie 35.898393
III Cost de productie (I+II) 220.47639
IV Cheltuieli generale de adm. 91.285184
V Cheltuieli de desfacere 234.37824
VI Cost complet (III+IV+V) 546.13982
VII Pret de vanzare 600

9
Planul costului unitar al produsului C

Nr. Crt. Categoria de cheltuieli Cost pe unitatea de produs


Cheltuieli directe 239.78
Cheltuieli cu materii prime: 158.5
piesa a 107.5
I
piesa b 51
Salarii directe 57.24
Contributii 24.04
II Cheltuieli ind. de productie 72.33
III Cost de productie (I+II) 312.11
IV Cheltuieli generale de adm. 144.6
V Cheltuieli de desfacere 29.71
VI Cost complet (III+IV+V) 486.42
VII Pret de vanzare 500

10