Sunteți pe pagina 1din 2

1/31/2022 Misiunea sufletelor popoarelor, GA 121: Cuprins

Biblioteca antroposofică
Rudolf Steiner

MISIUNEA SUFLETELOR POPOARELOR


În legătură cu mitologia germano-nordică

GA 121

Unsprezece conferințe ținute la Oslo


între 7 si 17 iunie 1910

Traducere de Adriana ONOFREI și Adrian ILIESCU


Postfață de Sorin R. ŢIGĂREANU

Nr. bibliografic 121


Rudolf Steiner, Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie
Dornach/Elveția, 1974

© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate


Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2006

COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA


Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: DIANA TATU
Coperta: SILVIU IORDACHE

Societatea antroposofică din România


Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57

ISBN 973-637-136-0
978-973-637-136-3

COPERTA IV

Misiunea sufletelor popoarelor dezvăluie încă un important aspect al şantierului Creaţiei divine, care cu o uimitoare consecvenţă foloseşte
forţele Ierarhiilor spirituale pentru a duce la bun sfârşit evoluţia plină de poticniri şi inconsecvenţe a omului spre etapa finală în care acest
sclav milenar va realiza destinul său de a deveni fiinţă liberă egală zeilor.

Textele dezvăluie cum activitatea Ierarhiilor spirituale determină, în lungul marilor etape de evoluţie a Pământului, propria lor evoluţie,
condiţionată alternativ de dăruiri de sine şi de mari sacrificii echivalente cu opriri din evoluţia proprie.

În perioada actuală de încercări atât de grele prin care trece întreaga omenire, lectura acestor texte ne ajută să întreţinem nădejdea că,
dincolo de orizontul plin de nori ameninţători al prezentului, urcând prin toate etapele conduse de zeităţi ale unor grupuri, la origine mai

https://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA121/GA121_index.html 1/2
1/31/2022 Misiunea sufletelor popoarelor, GA 121: Cuprins

mici, iar acum din ce în ce mai mari şi luminate de înţelegerea Misteriului de pe Golgota, oamenii vor
atinge sentimentul responsabilităţii personale pentru realizarea scopului suprem: unindu-și în mod liber
mâinile într-o reţea planetară, să realizeze prin contribuţie individuală idealul cosmic ‒ o turmă de oameni
conștienţi, iubitori-dăruitori, dinamic-creatori şi un Păstor, Dumnezeul suprem.

biolog dr. Petre PAPACOSTEA

CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferințelor lui Rudolf Steiner

PREFAȚĂ ― Scrisă la mai mult de șapte ani după ținerea conferințelor

CONFERINȚA I ― Christiania, 7 iunie 1910


Îngeri, Spirite ale popoarelor, Spirite ale timpului și acțiunea lor în cadrul evoluției omenirii

CONFERINȚA a II-a ― Christiania, 8 iunie 1910


Arhangheli și Spirite ale timpului normal evoluate și nenormal evoluate. Spiritele limbii și ale felului de gândire

CONFERINȚA a III-a ― Christiania, 9 iunie 1910


Viața interioară a Spiritelor popoarelor. Formarea raselor

CONFERINȚA a IV-a ― Christiania, 10 iunie 1910


Evoluția raselor și evoluția civilizațiilor

CONFERINȚA a V-a ― Christiania, 11 iunie 1910


Manifestarea Ierarhiilor în elementele naturii. Misiunea stărilor Saturn, Soare, Lună și Pământ

CONFERINȚA a VI-a ― Christiania, 12 iunie 1910, dimineața


Cele cinci rase principale ale omenirii

CONFERINȚA a VII-a ― Christiania, 12 iunie 1910, seara


Ridicarea unor spirite ale popoarelor la rangul de Spirite ale timpului. Monoteism și pluralism. Creștinism exoteric și creștinism
esoteric

CONFERINȚA a VIII-a ― Christiania, 14 iunie 1910


Cele cinci civilizații postatlanteene. Mitologia greacă și cea germană

CONFERINȚA a IX-a ― Christiania, 15 iunie 1910


Loki. Hödur și Baldur. Amurgul zeilor

CONFERINȚA a X-a ― Christiania, 16 iunie 1910


Misiunea diferitelor popoare și civilizații in trecut, prezent și viitor. Soloviov

CONFERINȚA a XI-a ― Christiania, 17 iunie 1910


Nerthus, Freyr și Gerd. Amurgul zeilor. Widar și noua revelare a lui Christos

Note

Postfață

https://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA121/GA121_index.html 2/2