Sunteți pe pagina 1din 9

MODULUL 3 Tema 9

PLAN DE CARIERĂ
Motto: „ Începe de unde ești. Folosește
ce ai. Fă ce poți.”
(Arthur Ashe)

Care este obiectivul tău


acum?

Dacă nu știi încă,


e timpul să ai
Dacă ai unul, te
unul !
rugăm să ne vorbești
despreteel!
Dacă plictisești…
desenează ceva! Noi te
vom aprecia pentru
răbdarea ta !

AUTOCUNOAȘTEREA EXPLORAREA POSIBILITĂȚILOR

Planul de carieră în 4 pași

ACȚIUNEA LUAREA DECIZIILOR


Rolul nostru este să te ajutăm!

 să înţelegi care sunt caracteristicile fiecărei profesii din domeniul pe care-l studiezi;
 să descoperi care sunt lucrurile care te motivează;
 să descoperi care sunt resursele tale interioare;
 să înţelegi că este important să îţi creezi un plan de carieră;
 să îţi construieşti „experienţa” încă din timpul facultăţii prin intermediul stagiilor de
practică;
 să îţi construieşti un CV, o scrisoare de intenţie şi să te pregăteşti pentru interviuri.

Cum?
Prin cunoaşterea paşilor importanţi
în planificarea carierei, ceea ce inseamnă:

 Clarificarea situaţiei;
 Stabilirea obiectivelor;
 Identificarea modalităţilor de utilizare a timpului;
 Identificarea dificultăţilor;
 Elaborarea şi punerea în aplicare a planului de acţiune (scop, obiective, strategii, termen,
resurse, bariere).
Vom începe cu un exercițiu de imaginație!
Ca să ai o carieră de succes ai nevoie de multă ENERGIE, pe care o iei din resurse
externe, adeseori ignorate:
Scrie 3 lucruri pe care le-ai putea face să acumulezi energie ! Punctaj
Prieteni și familie 1
2
3
Bani 1
2
3
Sănătate 1
2
3
Carieră 1
2
3
Distracție și recreere 1
2
3
Mediul înconjurător 1
2
3
Dezvoltare personală 1
2
(autocunoaștere) 3
Alte lucruri semnificative 1
2
3
Pasul următor: vom realiza un „tablou” în care vom expune atât aspecte positive cât și
aspecte negative în ceea ce te privește. Adică, vom creiona un autoportret.

ANALIZA SWOT
A. Punctele tale tari  B. Punctele tale slabe

 Ce calităţi şi talente ai?  Care sunt defectele tale?


 Care sunt valorile şi interesele tale?  Ce trăsături de personalitate te împiedică
 Ce trăsături de personalitate te definesc? să progresezi?
 Care sunt prejudecăţile tale?

C. Oportunitățile tale D. Amenintările

 Ce este important pentru tine, în viaţa  Ce anume nu-ţi place?


personală şi în muncă?  Când apar tensiunile?
 Care sunt priorităţile tale: tu, familia,  În ce situaţii nu te simţi bine?
comunitatea, munca etc.?  Ce anume poţi pierde?
 Ce anume îţi dă încredere?  Ce dezavantaje ai?
 Cine te susţine?
 Pe cine/ce te bazezi?
Apoi, prin clarificări diverse:
 Asupra profesiei la care aspiri,
 Oferta pieţei muncii pentru absolvenţii ca tine,
 Privind profilul ocupaţional al postului vizat,
 A nevoilor pe care le ai în prezent,
 A trăsăturilor de personalitate, intereselor şi deprinderilor care te definesc
(analiza swot), precum şi a priorităţilor personale,
Vom structura impreună un plan de carieră !

Pentru o planificare eficientă avem nevoie, în primul rând, de informații educaționale.


Pentru obținerea acestor informații vom realiza o analiză ocupațională, care presupune două
activități principale:

1. Colectarea datelor
2. Analizarea datelor colectate și completarea unui tabel în format standard al analizei
ocupaționale.

Colectarea datelor se realizează prin:


 Observarea și vizita pe teren;
 Studiul fișelor de post;
 Interviul individual/de grup/ateliere de lucru;
 Chestionar;
 Analiza standardelor existente.
Analizarea datelor colectate:
Funcția majoră 1 Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea
..................................................................... specifică 1 specifică 2 specifică 3 specifică n
..................................................................... ....................... ..................... ................... ...................

Descrierea activităților specifice


Rezultatul asociat activității
Etaloane calitative
Cunoștințe teoretice
Deprinderi practice
Atitudini specifice
Nivel de responsabilitate
Contexte de desfășurare a
funcțiilor/activităților

După obținerea datelor și analizarea acestora, urmează luarea unei decizii. Înaintea
acestui pas este indicat să se facă o identificare a stilului decizional al persoanei.
IDENTIFICAREA STILULUI DECIZIONAL

 Completați Chestionarul de identificarea stilului decizional în vederea identificării


stilului decizional predominant. Pentru aceasta veți însuma răspunsurilor încercuite pentru itemii
corespunzători fiecărui stil conform cotării date la sfârșitul chestionarului.
 Ce caracteristici remarcați pentru stilul decizional predominant?
 Discutați în cadrul grupului/ în plen care sunt avantaje și dezavantaje ale stilurilor decizionale
prezentate. 

Instrucțiuni:
Mai jos sunt date descrieri ale unor modalităţi în care oamenii iau în general decizii. Citiţi
fiecare decizie în parte şi puneți câte un x în dreptul fiecărei afirmații care corespunde felului în
care dvs. luați decizii.

1. Când iau decizii tind să mă bazez pe intuiția mea.


2. De obicei nu iau decizii importante fără să mă consult cu alţi oameni.
3. Când iau o decizie este mai important să simt că decizia este corectă.
4. Înainte de a lua decizii verific sursele de informaţie pe care mă bazez.
5. Ţin cont de sfaturilor altor oameni atunci când iau decizii importante.
6. Amân luarea deciziilor pentru că mă neliniștește să mă tot gândesc la ele.
7. Iau decizii într-un mod logic şi sistematic.
8. Când iau decizii fac ceea ce mi se pare potrivit pe moment. 
9. De obicei iau decizii foarte rapid.
10. Prefer să fiu ghidat de altcineva când trebuie să iau decizii importante.
11. Am nevoie de o perioadă mare de gândire atunci când iau o decizie importantă.
12. Când iau o decizie am încredere în sentimentele şi reacţiile mele. 
13. Opţiunile pe care le iau în considerare atunci când decid sunt ghidate de scopurile mele.
14. Iau decizii numai sub presiunea timpului.
15. Adesea iau decizii în mod impulsiv.
16. Când iau decizii mă bazez pe instinct. 
17. Amân să iau decizii cât de mult pot. 
18. Iau rapid decizii.
19. Dacă am sprijinul altora mi-e mai ușor să iau decizii.
20. În general analizez care sunt dovezile pro şi contra atunci când iau o decizie. 
TOTAL
COTARE
Pentru identificarea stilului decizional predominant însumați itemii încercuiți din cei
corespunzători fiecărui stil în parte. Stilul predominant este cel pentru care obțineți scorul cel mai
mare.
Stilul decizional Itemii corespunzători stilului
Stilul raţional 4, 7, 13, 20
Stilul dependent 2, 5, 10, 19
Stilul evitativ 6, 11, 14, 17
Stilul  intuitiv 1, 3, 12, 16
Stilul spontan 8, 9, 15, 18
Dacă am stabilit stilul decizional, este timpul pentru luarea unei decizii adică, să alegem o
alternativă de carieră din mulțimea de variante de care dispunem la un moment dat. Fiecare
decizie informată luată este bine să fie urmată de un plan de acțiune. Care sunt pașii care trebuie
să fie urmați pentru a concretiza decizia luată?
Putem recurge la următorul exercițiu:
Care este planul meu de acțiune pentru a implementa decizia luată?
Acțiunea necesară Timp necesar/ Care sunt Ce Cum Rezultate
Termen limită resursele obstacole depășesc concrete
neceare? pot obstacolele?
interveni?

Dacă am realizat acest plan și am luat și o decizie, putem trece la pasul următor,
acțiunea! pentru căutarea unui loc de muncă, prin:
 Localizarea locurilor de muncă, astfel:
a) Metode tradiționale: anunțuri, poștă, agenții;
b) Metode moderne: internet, informare din surse diverse, participarea la
evenimente speciale (târguri de joburi).
 Pregătirea portogoliului: CV, Scrisoare de intenție;
 Obținerea recomandărilor (unde/dacă este cazul);
 Esersarea tehnicilor de comunicare specifice interviului;
 Interviul.

S-ar putea să vă placă și