Sunteți pe pagina 1din 3

1. „Statutul lui Cuza” preciza ca initiativa legislativa apartine: Domnitorului.

2. Avocatul Poporului este numit de Camera Deputaţilor şi Senat pe o perioadă de: 5 ani.
3. Care din urmatoarele acte au constituit impreuna prima constitutie a Romaniei: „Statutul lui
Cuza” si Legea electorala.
4. Care din urmatoarele afiramatii este adevarata? Legile constitutionale se deosebesc de cele
ordinare datorita continutului, procedurii, fortei juridice.
5. Care din urmatoarele legi sunt izvoare ale dreptului constitutional: legea cetateniei.
6. Care din următoarele acte normative au desfiinţat „ţinutul” ca unitate administrativ-
teritorială? Legea 577 din 21 noiembrie 1940;
7. Care din următoarele acte sunt izvoare ale dreptului constituţional: Constituţia şi legile de
modificare a Constituţiei, legile ca acte normative ale Parlamentului, Regulamentele
Parlamentului, ordonanţele Guvernului, tratatele internaţionale;
8. Care din următoarele drepturi fundamentale a fost introdus în Constituţie prin legea de
revizuire din anul 2003? dreptul la un mediu sănătos.
9. Care din următoarele legi nu este izvor al dreptului constituţional? codul civil;
10. Care din următoarele state au structură federativă? Statele Unite, Canada, Germania;
11. Cetatenii romani apar ca subiecte ale dreptului constitutional in calitate de deputati
senatori.
12. Conform „Statutului lui Cuza” durata unei legislaturi era de: 7 ani.
13. Constitutia din 1866 cuprindea 133 articole grupate in 8 titluri.
14. Constitutia din 1866 stabilea ca in cadrul aparatului local prefectul este numit prin decret
regal la propunerea ministrului de interne.
15. Constitutia din 1923 a fost considerata ca fiind cea mai: democratica constitutie.
16. Constitutia din 1923 avea 8 titluri.
17. Constitutia scrisa este o cinstitutie: clara si precisa.
18. Constitutiile suple pot fi modificate prin legi ordinare.
19. Constitutiile suple pot fi modificate: prin legi ordinare.
20. Constituţia cutumiară este o constituţie: flexibilă.
21. Constituţia nu consacră sistemului electoral un capitol separat, ci reglementează problemele
electorale separat în titlul privitor la: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
22. Constituţia tarii noastre prevede ca Romania este: stat national, unitar si indivizibil.
23. Constituţiile suple pot fi modificate: prin legi ordinare;
24. Continutul constitutiilor cutumiare este alcatuit din: traditii, obiceiuri, practici.
25. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la:
10 decembrie 1948;
26. Definirea dreptului constituţional necesită o conturare mai exactă a noţiunilor de:
„organizare” şi „înfăptuire” a puterilor în stat;
27. Dreptul constitutional reglementeaza prin normele sale: relatii sociale fundamentale.
28. Elementele constitutive ale statului sunt: teritoriul, populatia, suveranitatea.
29. Exercitiul tuturor drepturilor si libertatilor fundamentale este conditionat de calitatea de
cetatean nu.
30. In cadrul republicii atributiile de sef de stat sunt exercitate de un organ ales pe o perioada
de timp determinata.
31. In Constitutia din 1866 erau proclamate o serie de principii inspirate de actele constitutionale
din Franta.
32. In Europa, prima constitutie ascrisa a fost cea din: Franta.
33. In sistemul nostru parlamentar regasim urmatoarele categorii de regulamente de organizare
si functionare a Parlamentului Regulamentul sedintelor commune ale Camerei
Deputatilor si Senatului, Regulamentul Senatului, Regulamentul Camerei Deputatilor.
34. In tara noastra a fost adoptat ca sistem de dobandire a cetateniei sistemul care are la baza
principiul: jus loci si sus sangvinis.
35. In tara sa de origine, institutia Avocatul Popoprului poarta denumirea de ombudsman.
36. In tarile romane primul curs sub denumirea de „Drept constitutional” a fost publicat in 1864
de A.Codrescu.
37. Institutia Avocatul Poporului a fost creata in anul: 1809.
38. Instituţia Avocatul Poporului din România îşi are originea în: Suedia
39. În cadrul monarhiei limitate puterile de care dispunea monarhul erau îngrădite legal de:
constituţie;
40. La începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului nostru, titulatura de „drept constituţional” a
fost înlocuită cu cea de: drept constituţional şi instituţii politice;
41. Monarhia este forma de guvernământ în cadrul căreia exercitarea atribuţiilor de şef de stat
revin: unei persoane desemnate, de regulă, pe baze ereditare;
42. Monarhia limitata este o forma de guvernamant ce apare predominant in epoca moderna.
43. Monarhia parlamentara contemporana este intalnita astazi in tari precum Belgia, Olanda.
44. Noţiunea de constituţie – în accepţiunea apropiată de cea de azi – a fost folosită pentru prima
dată: în SUA în 1787;
45. Obligatia de respectare a Constitutiei si a legilor a fost introdusa in textul constitutiei … arata
pozitia suprema de act normtiv fundamental a Constitutiei.
46. Ordonantele Guvernului pot fi izvoare ale dreptului constitutional daca reglementeaza relatii
sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii.
47. Pentru a fi izvor al dreptului constitutional tratatul trebuie sa priveasca reglementarea unei
relatii sociale specific dreptului constitutional si sa fie aplicatie directa, nemijlocita,
ratificat de Parlament.
48. Pentru a putea fi alesi in Camera Deputatilor canditatii trebuie sa fi implinit pana in ziua
alegerilor inclusiv, varsta de: 23 ani.
49. Potrivit Constitutiei poporul este: detinatorul suveranitatii nationale.
50. Potrivit Constitutiei, indatoririle militare se stabilesc prin lege organica, putand fi incorporate
cetatenii de la varsta de 20 ani pana la 35 ani.
51. Prevederile Constitutiei din 1866 stabileau ca puterea executive revenea Domnitorului.
52. Prin care procedeu se consideră că „suveranitatea populară nu este active ci pasivă”: prin
plebiscit;
53. Prin natura sa, dreptul la greva este atat un drept social economic cat si un drept social
politic.
54. Raspunderea politica a Presedintelui Romainei intervine pentru: incalcarea prevederilor
Constitutiei prin savarsirea unor fapte grave.
55. Republica parlamentara se caracterizeaza prin faptul ca presedintele este ales de
Parlament.
56. Republica prezidenţială este acea formă de guvernământ în cadrul căreia preşedintele: are o
poziţie egală cu parlamentul;
57. Statul apare ca subiect al raporturilor de drept constituţional: în calitatea sa de purtător al
suveranităţii poporului;
58. Statul unitar se caracterizeaza prin legiuitor unic.
59. Statutul plebiscitar este o constitutie pe care seful statului o intocmeste si o supune spre
aprobarea poporului.
60. Sunt subiecte ale dreptului constitutional: poprul, statul ca intreg, organele statului,
partitele politice, cetatenii si alte persoane fizice, asociatii de orice….
61. Termenul de constituţie îşi are sorgintea în cuvântul latin „constitutio” care în limba română se
poate traduce prin: aşezare cu temei;
62. Unul din factorii care a generat Codificarea constitutiilor cutumiare este: afirmarea unitatii
nationale.
63. In activitatea sa, Avocatul Poporului este: independent fata de orice autoritate publica.

S-ar putea să vă placă și