Sunteți pe pagina 1din 56

NORMATIV PENTRU ALCATUIREA SI EXECUTAREA

ÎNVELITORILOR LA CONSTRUCTII

Indicativ C 37-88
Înlocuieste C 37-79

CAIETUL I: Prescriptii generale

CAIETUL II: Învelitori din tigle si olane

CAIETUL III: Învelitori din sita si sindrila de lemn

CAIETUL IV: Învelitori din placi plane din azbociment, inclusiv sita din azbociment

CAIETUL V: Învelitori din foi de tabla plane

CAIETUL VI: Învelitori din foi de carton bitumat

CAIETUL VII: Învelitori din placi ondulate din azbociment

CAIETUL VIII: Învelitori din tabla ondulata si cutata

CAIETUL IX: Învelitori de panouri "ROMPAN"

CAIETUL I. PRESCRIPTII GENERALE

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul normativ se aplica la realizarea lucrarilor de învelitori pentru constructii si este
compus din "caiete", fiecare cuprinzând prescriptii tehnice pentru proiectarea si executarea
solutiilor de învelitori asemanatoare din punct de vedere al materialului specific întrebuintat sau al
sistemului constructiv aplicat (exclusiv învelitori din tesaturi bitumate aplicate prin lipire, folii si
pelicule din polimeri, care fac obiectul altor prescriptii tehnice).

1.2. Caietul I cuprinde prescriptii generale de proiectare, executie, controlul calitatii, receptie si
exploatare, comune tuturor sistemelor de învelitori, tratate în normativ.

1.3. Celelalte caiete au urmatorul continut:

- Caietul II - Învelitori din tigle si olane

- Caietul III - Învelitori din materiale lemnoase (sita -sindrila)

- Caietul IV - Învelitori din placi plane (inclusiv sita ) din azbociment

- Caietul V - Învelitori din foi de tabla plane

- Caietul VI - Învelitori din foi de carton bitumate


- Caietul VII - Învelitori din placi ondulate din azbociment

- Caietul VIII - Învelitori din tabla ondulata sau cutata.

- Caietul IX - Învelitori din panouri "ROMPAN"

1.4. Alcatuirea si executarea jgheaburilor si burlanelor din tabla necesare tipurilor de învelitori din
prezentul normativ se vor face în conformitate cu prevederile STAS 2389-77 si STAS 2274-88.

1.5. Domeniile de aplicare a solutiilor cuprinse în caietele II...IX sunt stabilite în tabelul 1.

Tabelul 1

Caietul si solutia Domenii de aplicare

II. Învelitori din tigla si olane - Constructii de locuinte, social culturale si


constructii agrozootehnice, în zone cu
specific local si surse de aprovizionare
apropiate;

- Reparatii si completari la învelitori cu tigla si


olane.

III. Învelitori din sita si sindrila - Constructii cu specific montan, rustic,


de lemn turistic în regiuni în care exista traditie si
mâna calificata în producerea si montarea
acestui material precum si posibilitati de
aprovizionare din resurse locale a
materialului lemnos

IV. Învelitori din placi plane si - Constructii civile, cu acoperisuri simple, cu


sita din azbociment pod, la care arhitectura impune acest tip de
învelitoare;

- Repararea învelitorilor, în special la


monumente istorice care se preteaza la
aceasta solutie.

V. Învelitori din foi de tabla - Constructii social-culturale si de locuinte, în


plana zone fara agresivitate atmosferica, unde
proiectantul si beneficiarul pot justifica
necesitatea aplicarii acestei solutii, aratând în
special posibilitatea refolosirii materialului
lemnos pentru astereala provenit din
recuperari sau alte resurse locale;

- Constructii monumentale la care arhitectura


impune asemenea solutii;

- Reparatii la cladiri cu sarpanta în buna


stare, la care trebuie înlocuite portiuni de
astereala si tabla.

VI. Învelitori din foi de carton - Constructii provizorii, în special pentru


bitumat organizare de santier (cu astereala
recuperabila).

VII. Învelitori din placi - Învelitori usoare , portante, incombustibile,


ondulate din azbociment la constructii cu solicitari dinamice si tehnice
reduse, fara depuneri de praf industrial;

- Placi cu ondule mari - hale industriale si


agrozootehnice, cu sau fara termoizolatie,
magazii, depozite;

- Placi cu ondule medii - soproane, remize,


peroane, umbrare;

- Placi cu ondule mici - locuinte si constructii


rurale, moteluri.

VIII. Învelitori din tabla - Constructii usoare , incombustibile, cu


ondulata sau cutata. forme simple în una sau doua ape, cu
solicitari dinamice importante si eventuale
depuneri de praf industriale, dar fara
agresivitate atmosferica;

- Tabla ondulata - constructii demontabile;


provizorii;

- Tabla cutata - hale industriale cu deschideri


mari, fara sau cu termoizolatie autoportanta,
la care procesele tehnologice necesita
asemenea învelitori.

IX. Învelitori din panouri - Învelitori usoare termoizolate, cu forme


ROMPAN simple, cu unu sau doi versanti drepti,
hidroizolatie bituminoasa; cu solicitari
dinamice importante sau conditii de
exploatare speciale.

1.6. La lucrarile de restaurari si reparatii de cladiri monumentale si monumente istorice, proiectul


va putea prevedea si alte masuri si detalii constructive adecvate, necesare pentru asigurarea
unei bune exploatari a învelitorii si a unui aspect corespunzator, în functie de specificul cladirii.

[top]

2. MATERIALE
2.1. Materialele prevazute în proiect si cele puse în opera vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor de fabricatie specificate în caietele respective.

[top]

3. PRESCRIPTII DE PROIECTARE

Pantele învelitorilor

3.1. Pantele învelitorilor se vor alege conform STAS 3303/1-88 sau STAS 3303/2-88 si sunt
aratate în detaliu pentru fiecare solutie de învelitoare specifica în caietul respectiv.

3.2. La stabilirea pantelor învelitorilor se va tine seama de caracteristicele constructive ale


fiecarei solutii în parte, de latimea versantului precum si de conditiile meteorologice locale
(precipitatii si vânt) din regiunea amplasamentului respectiv, prin extinderea aplicarii prevederilor
privind zonarea climatica a teritoriului din RSR din anexa 1, la STAS 3303/2-88.

Solicitari

3.3 Suportul pe care se executa învelitorile precum si elementele portante de învelitoare (placile
din azbociment ondulat, panourile din tabla ondulata sau cutata etc.) vor corespunde normelor
PSI în vigoare si se vor verifica pentru a nu se deforma sau deteriora la solicitarile rezultate din
standardele "Actiuni în constructii" STAS 10101/0 ... 23.

3.4. Din punct de vedere higrotermic, întreaga structura de învelitoare va fi verificata tinând
seama de prevederile standardelor de "Fizica constructiilor. Termodinamica si Higrotermica"
STAS 6472/2 ... 10 si a "Normativului pentru proiectarea si executarea izolatiilor termice la
cladiri", indicativ C 107-82.

Criterii de alegere a solutiei

3.5. La alegerea tipului de învelitoare si a sortimentelor de materiale precum si la dimensionare


se va tine seama de:

- dispozitiile în vigoare privind rationalizarea consumului unor materiale si economia de energie;

- conditii climatice ale regiunii unde se afla cladirea;

- conditiile de exploatare, climat interior, agresivitate atmosferica;

- conditii de iluminare naturala;

- posibilitatea curatirii eventualelor depuneri de praf industrial;

- dimensiunile versantului învelitorii;

- arhitectura acoperisului;

- posibilitatea folosirii materialelor locale;


- limita de rezistenta la foc a materialelor, conform STAS 7771/1-81 "Masuri de siguranta contra
incendiilor. Determinarea rezistentei la foc a elementelor de constructii";

- comportarea la foc a solutiilor uzuale de învelitori;

- rezultatele încercarilor de comportare la foc a noilor tipuri de învelitori (având în vedere


obligativitatea acestor încercari);

- domeniile de utilizarea din punct de vedere al protectiei contra incendiilor, corelate cu


prevederile din "Normele generale de protectii împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor", aprobate prin Decretul nr. 290/1977, în functie de destinatia sau de
categoria de pericol de incendiu sau explozie a cladirii si din "Norme tehnice de proiectare si
realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului, indicativ P 118-83;

- posibilitatile de întretinere a învelitorii;

- costul învelitorii;

- contraindicatiile specifice unora din solutii.

3.6. Pentru iluminarea naturala zenitala a constructiilor se vor folosi tabachere, (STAS 11853-83),
luminatoare din geam armat sau elemente din polimeri translucizi, conform proiectelor tip si
normelor tehnice în vigoare, ca de exemplu:

- placi ondulate din PAS, montate intercalat în planul învelitorii din placi ondulate din azbociment;

- placi ondulate sau cutate din PAS, plane sau curbate, formând coama învelitorii, cu sau fara
rebord;

- luminatoare curbe continue din PAS, pe raborduri diferite (lemn lamelar sau aglomerat, tabla,
polietilena, beton armat etc.).

3.7. Proiectul de executie al constructiei va cuprinde în mod obligatoriu:

- o vedere în plan a acoperisului, în care se vor indica pantele, doliile, coamele, scurgerile,
cosurile de fum, ventilatiile, luminatoarele, tabacherele, rosturile etc;

- o sectiune în câmpul curent al învelitorii, în care se va indica succesiunea straturilor;

- detalii pentru rezemarea si prinderea placilor, panourilor, sau elementelor de învelitoare, detalii
de petreceri transversale si longitudinale, detalii de scurgere, racorduri la calcane sau aticuri,
rosturi de dilatatie - tasare, detalii de prindere a jgheaburilor, detalii de gura de scurgere
interioara;

- detalii de strapungeri si racorduri la cosuri si canale de fum (conform STAS 6793-86), ventilatii,
conducte, antene;

- detalii de prindere de acoperis a instalatiilor aferente constructiei (paratrasnet, electrice,


ventilatie etc) si eventuale cai de acces si de circulatie pe acoperis;

- masuri de protectie împotriva incendiilor în functie de specificul constructiei, ca întreruperea


învelitorilor, combustibile în dreptul zidurilor antifoc s.a.
Pentru detalii de executie prevazute în cataloagele de detalii tip aprobate, se vor face trimiteri la
catalogul respectiv indicându-se si plansa.

Toate aceste detalii vor fi la o scara convenabila, preferabil 1:1 sau 1:5.

3.8. Pentru asigurarea integrala a conditiilor de durabilitate si functionalitate a învelitorilor si


luminatoarelor, proiectantul va emite beneficiarului de investitie instructiuni pentru operatii de
întretinere si reguli de exploatare corespunzatoare solutiilor de proiect si conditiilor locale,
conform prevederilor de la cap. 7.

[top]

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

4.1. Învelitorile se vor executa în conformitate cu detaliile din proiectul de executie, elaborat cu
respectarii prevederilor din prezentul normativ si cataloagele de detalii tip de arhitectura si
constructii.

4.2. Înainte de începerea executiei învelitorii, stratul suport al acesteia va fi riguros controlat în
ceea ce priveste:

- respectarea solutiilor, materialelor, dimensiunilor, precum si a modului de prindere si asamblare


a elementelor suportului, conform proiectului;

- respectarea pantelor, scurgerilor, planitatii si a aliniamentului fermelor, panelor si capriorilor, în


conformitate cu datele din proiect, abaterile admisibile de la planitate, masurate cu dreptarul de 3
m lungime, care trebuie sa fie de 5 mm în lungul liniei de cea mai mare panta si de 10 mm
perpendicular fata de aceasta;

- executarea prealabila a tuturor strapungerilor pentru cosuri, ventilatii, conducte, cable etc;

- realizarea unor distante de minimum 100 mm între cosurile de fum si partile lemnoase sau
combustibile ale suportului;

- asigurarea scurgerii apei în cazul cosurilor, luminatoarelor sau altor obstacole transversale mai
late de 500 mm, prin realizarea în amonte de sei în doua ape, de minimum 150 mm înaltime fata
de planul învelitorii;

- protectia anticoroziva prevazuta în proiect pentru partile metalice;

- îndepartarea urechilor de montaj, mustatilor, resturilor de materiale, molozului etc. de pe fata


superioara a suportului.

4.3. În timp de iarna, înainte de începerea executiei învelitorii, stratul suport si materialele ce se
pun în opera vor fi bine curatate de zapada si de gheata.

[top]
5. MASURI DE PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR SI DE TEHNICA
SECURITATII MUNCII

5.1 La proiectarea si executarea învelitorilor se vor respecta:

- "Normele generale de protectie contra incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si


instalatiilor", aprobate prin Decretul nr. 290/1977;

- "Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului",


indicativ P 118-83;

- "Normele de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu masini, instalatii, utilaje, aparaturi,


echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor în unitatile
MCInd", aprobate cu Ordinul nr. 742/D-81;

- "Normele republicane de protectie a muncii", aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul


Sanatatii, cu Ordinele nr. 34/1975, cu modificarile conform Ordinelor nr. 110/1975 si 39/1975.

- "Normele departamentale de protectia muncii în activitatea de constructii montaj", aprobate cu


MCInd cu Ordinul nr. 1253/D din 29 octombrie 1980 (vol. 1,5 si 8);

- "Normele specifice de protectia muncii pentru activitatea întreprinderilor de constructii-montaj si


de deservire apartinând consiliilor populare" (vol. 1 - Santiere de constructii, cap. XXXVII).

5.2. În timp de polei, ceata deasa, vânt cu intensitate mai mare de gradul 6, ploaie torentiala sau
ninsoare puternica, indiferent de temperatura aerului, executia lucrarilor de învelitori se va
întrerupe.

5.3. Legarea cu centuri de siguranta a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea


elementelor de învelitoare este obligatorie. Când acest lucru stânjeneste sau nu ofera destula
securitate, se vor monta parapete si se va prevedea în proiect si deviz sub tronsonul de lucru o
plasa generala din frânghie rezistenta la caderea unui om. În jurul locului de lucru la acoperis, se
vor instala îngradiri si tabele indicatoare "Atentie se lucreaza sus".

5.4. Pentru muncitorii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin scari
montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru. Nu se admit accese improvizate,
iar caile de acces vor fi degajate de materiale si obstacole.

5.5. Învelitorile fiind necirculabile, pentru accesul în vederea întretinerii se vor da instructiuni de
catre proiectant, conform capitolului 7.

[top]

6. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

Controlul executiei

6.1. Controlul calitatii în timpul executiei se va face conform prevederilor din "Normativul pentru
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente" indicativ C 56-85
(Caietul I si Caietul XVII) si din "Instructiunile pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor
ascunse" (Anexa I.1).

6.2. Pe parcursul executiei lucrarilor de învelitori se va verifica în mod special:

a) îndeplinirea conditiilor de calitate a suportului învelitorii conform pct. 4.2., consemnându-se


aceasta în procesul verbal de lucrari ascunse;

b) calitatea principalelor materiale ce intra în opera, conform standardelor si normelor respective;

c) respectarea întocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier;

d) corectitudinea executiei, conform prevederilor capitolului 4 al fiecarui caiet al prezentului


normativ.

6.3. Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere
sau refacere.

Receptie

6.4. Receptia lucrarilor de învelitori se va face la completa terminare a executiei lor, inclusiv
tinichigeria (jgeaburi, burlane, pazii etc.) si va consta în:

a) verificari scriptice privind:

- calitatea suportului, pe baza de proces verbal de lucrari ascunse;

- calitatea materialelor puse în opera, pe baza de certificare de calitate si eventual buletine de


încercari si analize.

b) verificari fizice privind:

- completa terminare a lucrarilor de învelitori;

- respectarea prevederilor prezentului normativ, a detaliilor tip a proiectului lucrarii si a dispozitiilor


de santier;

- remedierea defectelor sau abaterilor constatate în cursul executiei, conform dispozitiilor de


santier.

6.5. La receptia lucrarilor se va proceda la examinarea lor minutioasa, în special la dolii,


racordari, strapungeri, rosturi.

6.6. Învelitorile terminale trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:

- sa respecte cotele si pantele prevazute, cu abatere admisibila la pante de maximum 5 % fata de


cele prevazute în proiect;

- sa îndeplineasca functia de îndepartare completa a apelor pluviale si sa asigure conditia de


etanseitate generala;
- elementele rigide ale învelitorii (tigle, olane, placi de azbociment, polimeri, sticla etc.) sa nu
prezinte rupturi, crapaturi, perforari gresite, sa fie fixate de suport pe care sa rezeme fara sa
joace, sa aiba petrecerile aliniate si suficiente pentru a asigura etanseitatea generala a învelitorii
(privind învelitoarea pe dedesubt, nu trebuie sa se vada lumina din exterior, atât în câmp cât mai
ales în dreptul racordurilor la cosuri, calcane, atice, etc.).

[top]

7. EXPLOATAREA, ÎNTRETINEREA SI REPARAREA ÎNVELITORILOR

7.1. Asigurarea functionalitatii si durabilitatii învelitorilor si prevenirea degradarilor premature


impune beneficiarilor de investitii respectarea unor reguli generale de exploatare si masuri de
întretinere corespunzatoare, privind în special:

- curatirea si mentinerea în buna stare de functionare a jgheaburilor, doliilor, gurilor de scurgere,


burlanelor de colectare si evacuare a apelor meteorice; inclusiv reparatii locale si mici înlocuiri;

- îndepartarea de pe învelitoare a depunerilor de praf industrial aderent, a muschiului, vegetatiei


si a acumularilor de zapada, pentru a nu se depasi încarcarea normala de calcul, însa cu
folosirea lopetilor de lemn, a maturilor si a încaltamintei de pâsla sau cauciuc, fiind interzise
loviturile, spargerea ghetii, folosirea lopetilor metalice, a rangilor sau similare;

- supravegherea structurii de rezistenta pentru a nu permite sau a remedia degradarile sau


deformarile care ar conduce la deteriorarea învelitorii;

- reducerea accesului si a circulatiei pe învelitoare la strictul necesar, pentru efectuarea lucrarilor


de întretinere de mai sus, precum si pentru curatirea cosurilor, montarea sau repararea antenelor
etc.;

- interdictia circulatiei, a stationarii si a depozitarii materialelor direct pe învelitorile din placi


ondulate de azbociment sau PAS, tigla sau olane pentru operatiile de întretinere, de curatire a
zapezii si eventualele lucrari de reparatii, circulatia facându-se prin intermediul unor scari sau
podine de circulatie mobile sau fixe, asezate pe învelitoare, iar depozitarea materialelor pe
platforme sau podine special amenajate.

7.2. Eventualele masuri de întretinere si reparatii specifice unor solutii sunt indicate în caietele
respective ale normativului.

7.3. Exploatarea si întretinerea luminatoarelor din placi ondulate sau cutate din poliesteri armati
cu fibre de sticla (PAS), montate fie în planul învelitorii, intercalate între placile ondulate sau
cutate, fie ridicate pe reborduri, având datorita proprietatilor lor functii multiple (de a asigura atât
iluminatul natural cât si protectia contra intemperiilor iar în unele cazuri si de a contribui la
ventilarea halelor în acoperisul carora sunt montate), impun urmatoarele masuri speciale:

7.3.1. Placile din PAS fiind usor deformabile, având modulul de rezistenta si capacitatea portanta
reduse, se interzice circulatia sau chiar rezemarea muncitorilor si depozitarea materialelor direct
pe placi, procedându-se pentru aceasta ca la învelitorile din placi ondulate de azbociment,
folosind podine de lucru si platforme din dulapi de lemn. Circulatia se va reduce la strictul
necesar.
7.3.2. Principala functie a luminatoarelor fiind de realizare a iluminatului natural, totodata cu
protectia contra precipitatiilor, lucrarile de întretinere si reparatii curente trebuie sa asigure
mentinerea în timp a acestei functii.

7.3.3. Mentinerea sau reglarea factorului de transmisie a luminii comporta:

a) controlul si îndepartarea periodica sau de câte ori este nevoie a depunerilor opace de praf
industrial, vegetatie si muschi;

b) îndepartarea acumularilor de zapada;

c) evitarea zgârierii suprafetei placilor la operatiile de curatire, folosind numai maturi, perii moi,
raschete cu cauciuc si eventual cârpe sau lavete, fiind interzisa folosirea sculelor metalice si a
lopetilor, chiar de lemn;

d) spalarea fetei superioare si eventual si a celei inferioare a placilor din PAS, utilizând lichid de
spalare universal, seria 120, caiet de sarcini nr. 446-1982, produs de Centrul de cercetare pentru
protectie anticoroziva, lacuri si vopsele CCPALV si livrat de PECO.

7.3.4. Pentru prelungirea duratei de exploatare a elementelor translucide din PAS, dupa curatirea
si spalarea acestora cu lichid special produs de CCPALV, eventual diluat 1:1 cu apa si dupa
aceasta cu apa, precum si dupa uscarea suprafetei spalate, în cca. 30 minute în cazul folosirii
lichidului de spalare sau în una la 3 ore în cazul folosirii apei, se procedeaza la aplicarea unei
pelicule de protectie de lac "Silvacrom" CS 68/1978, dar numai în cazul constatarii, dupa spalare,
a deteriorarii stratului de protectie de gelcoat, a suprafetei placilor din PAS, constând în lipsa
luciului, crapaturi, fibre de sticla aparente (dezgolite).

7.3.5. Aplicarea peliculei de protectie de lac "Silvacrom" CS 68/1978, se executa dupa cum
urmeaza:

a) temperatura aerului sa fie între + 10oC si 30oC, iar umiditatea relativa de 60-70%;

b) suprafata elementelor din PAS sa fie curatata si perfect uscata, eventualele asperitati netezite
prin slefuire cu hârtie sticlata;

c) pentru aplicarea lacului se folosesc pensule sau pistolul de vopsire;

d) lacul se aplica pe întreaga suprafata a elementelor din PAS într-un strat subtire, de grosime
uniforma de 30 microni, la un consum specific, verificat în permanenta, de 150 gr. lac/m2
suprafata desfasurata;

e) portiunile eventual mai deteriorate, cu fisuri, zgârieturi, crapaturi, zone fara luciu, se retuseaza
local imediat cu lac aplicat cu pensula;

f) la întreruperea lucrului dupa aplicarea lacului de protectie, sculele se spala cu un diluant nitro
sau cu acetona;

g) uscarea (întarirea) lacului are loc în cca. 30 minute de la aplicare (la temperatura de minimum
18oC si umiditate de 60-70%);

h) pastrarea lichidului de spalare si a lacului de protectie se face în ambalaje originale, depozitate


în magazii sau încaperi închise, la o temperatura de cca. 20oC.
7.3.6. Pentru asigurarea etanseitatii luminatoarelor, la 3-4 luni dupa montare, toate suruburile de
prindere se vor revizui si strânge, iar în continuare se va proceda periodic, cel putin anual, la
verificarea starii acestora, precum si a chitului si garniturilor de etansare, a capacelelor de
protectie, a piulitelor si suruburilor de fixare, a elementelor din tabla (pazii, coame, acoperitori de
rost), reparând sau înlocuind pe cele degradate si completând pe cele lipsa.

În cazul luminatoarelor cu reborduri se va verifica si repara hidroizolatia acestora, în special la


racordarile cu câmpul învelitorii.

7.3.7. Se va verifica periodic, la 2 ani, starea vopsitoriei de protectie a partilor metalice a


luminatoarelor, care se va reface în caz de necesitate.

7.3.8. Placile din PAS translucide fiind neignifugate si usor inflamabile sunt interzise, în imediata
lor apropiere, lucrari cu foc sau temperatura ridicata fara masuri de protectie corespunzatoare
(paravane incombustibile si termoizolatii).

7.3.9. Efectuarea lucrarilor de întretinere si reparatii se va face cu lucratori specializati si instruiti


corespunzator.

7.4. Lucrari de întretinere (I) si reparatii curente (RC).

7.4.1. Lucrarile de întretinere cuprind lucrarile de mica amploare care se executa periodic la
cladiri si constructii speciale, în scopul prevenirii unor deteriorari premature si mentinerii diferitelor
elemente componente în stare de functionare.

7.4.2. Lucrarile de reparatii curente a cladirilor si constructiilor speciale se executa periodic sau
dupa necesitati, în scopul creearii posibilitatii de exploatare continua a fondului fix respectiv. Ele
constau în special din remedieri de defectiuni, înlocuiri partiale de elemente de constructii uzuate,
refaceri de lucrari de protectie.

7.4.3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1977, lucrarile de întretinere si reparatii se


executa potrivit normelor elaborate de ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive
ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

7.4.4. Executarea la timp si la un nivel calitativ superior a lucrarilor de reparatii curente si de


întretinere preîntâmpina degradarea constructiilor, reduce volumul de reparatii capitale si ca atare
reprezinta o obligatie a detinatorilor de cladiri si constructii speciale.

7.4.5. Avariile sau degradarile locale la învelitori si luminatoare, în special prin smulgerea sau
deplasarea unor elemente de pe contur, de la coama sau din câmp, datorita fie unor fixari
insuficiente sau necorespunzatoare, fie unor solicitari exceptionale, impune refacerea lor imediat
pentru a preveni atât extinderea avariei cât si afectarea functiei de închidere si de protectie a
învelitorii.

7.4.6. Lucrarile de reparatii ale diferitelor tipuri de învelitori se vor realiza conform tehnologiei de
executie specifice fiecarei solutii, conform capitolului 4 a caietului respectiv.

7.4.7. Întretinerile si reparatiile curente la toate tipurile de învelitori vor avea în vederea
încadrarea în limitele capacitatii portante, evitându-se supraîncârcarea structurii de rezistenta cu
straturi suplimentare succesive.

7.4.8. Repararea luminatoarelor din geam armat constau în înlocuirea geamurilor sparte sau
fisurate, completarea chitului si a garniturilor de etansare, completarea sau îndreptarea paziilor,
coamelor si racordarilor din tabla, smulse sau îndoite de vânt, refacerea vopsitoriei de protectie a
partilor metalice.

7.5. Reparatii capitale (RK)

7.5.1. Reparatiile capitale ale diferitelor tipuri de învelitori se executa pe baza planificarii lucrarilor
respective conform metodologiei prevazute "Normativul tehnic de reparatii capitale la cladiri si
constructii speciale", indicativ P 95.

[top]

CAIETUL II. ÎNVELITORI DIN TIGLE SI OLANE

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului caiet se refera la alcatuirea si executarea învelitorilor din tigle solzi
sau cu jgheab (trase sau presate) si olane, la constructii.

1.2. Aceste învelitori se pot aplica la constructii civile si agrozootehnice, cu sau fara pod, tinându-
se seama de specificul cladirii si de conditiile locale, conform prevederilor Caietului I. pct. 3.5.

1.3. Folosirea de tigle si olane este contraindicata la învelitorile circulabile si ale constructiilor la
care se cer conditii termice specifice.

[top]

2. MATERIALE

2.1. Materiale de baza - tigle, olane, coame, - trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute
în standardele respective, indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

STAS
Dimensiuni
Materiale auxiliar (cond.
de baza (forme mm
generale,
si dimensiuni)
verificari, etc.)

1 2 3 4

- Tigle solzi normale din


argila arsa 515-79 514-78 350x170
- Tigle solzi format mare
din argila arsa 10-85 (STI) 514-78 420x210

- Tigle solzi din sticla 2863/2-80 2863-80 350x170

- Tigle cu jgheab trase

- din argila arsa 515-79 514-78 380x220

- din mortar de ciment - - 380x230

- Tigle cu jgheab presate

- din argila arsa 515-79 514-78 405x230

- din sticla 2863/2-80 2863/1-80 390x220

- Olane presate acoperis

- din argila arsa 513-74 - 450x180

- Coame presate din

- argila arsa - mari 515-79 514-78 380x250

- mici 515-79 514-78 320x206

- mortar de ciment - - 450x220

2.2. Materiale auxiliare - sipci, mortar de ciment - var, cuie, sârma, zincata, tabla, materiale
marunte de lipit, carton bitumat trebuie sa corespunda standardelor indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

Forma si material STAS

1 2

- Sipci din lemn de brad cu sectiunea de 24 x 38 mm si 942-80


24 x 48 mm
1949-74

- Mortar de ciment - var, marca 25 1030-85

- Colorant - minium de plumb sau de fier 429-85

- Cuie cu cap plat tip B pentru tabla si carton 2111-81


- Cuie cu cap conic, tip A - pentru constructii 2111-81

- Sârma moale zincata de 1...2 mm 889-80

- Tabla de 0,40x750 x1500 mm 2028-80

- Materiale de lipit 96-80

- Aliaj Lp-30 -

- Clorura de amoniu (tipirig) -

- Amoniac tehnic tip 20 sau 25 448/2-84

- Acid azotic tehnic 447-80

- Carton bitumat 138-80

- Tabachere 11853-83

[top]

3. PRESCRIPTII DE PROIECTARE

3.1. Învelitorile din tigle sau olane vor fi cu forme cât mai simple, cu versanti plani cu intersectii
(dolii si coame) cât mai putine, cu scurgeri libere la streasina sau cu jgheaburi exterioare,
evitându-se constructiile cu atic. Olanele se preteaza la acoperisuri conice.

3.2. Modul de asezare al tiglelor poate fi:

a. pe un singur rând de sipci, batute pe capriori, fara astereala (fig. II 1 A si C), solutie care nu se
recomanda în regiunile expuse la viscole si ploi cu vânturi puternice;

b. pe doua rânduri de sipci si astereala, sipcile din al doilea rând fiind asezate în lungul capriorilor
pe un strat de carton bitumat, cu petreceri de 10 cm, fixat cu cuie pentru tabla de astereala (fig. II.
1 B si D);

c. asezate simplu (fig. II 1 A si B);

d. asezate dublu (fig. II 1 C si D).

3.3. Tiglele cu jgheab se pot monta:

a. pe un singur rând de sipci, fara astereala, ca la pct. 3.2. a (fig. II 2 A);

b. pe doua rânduri de sipci si astereala ca la pct. 3.2.b (fig. II 2 B).


3.4. Pentru învelitorile fara astereala se va prevedea, numai pe latimea streasinei, o fâsie de
astereala pe care se va monta pazia de tabla.

3.5. Distanta între sipci orizontale pe care se fixeaza tiglele va fi:

- pentru tigle solzi normale - asezate simplu 150 mm

- pentru tigle solzi normale - asezate dublu 250 mm

- pentru tigle solzi mari - asezate simplu 200 mm

- pentru tigle solzi mari - asezate dublu 300 mm

- pentru tigle solzi cu jgheab - trase 320m

- pentru tigle solzi cu jgheab - presate 335 mm

3.6. Olanele se monteaza numai pe un suport continuu (astereala sau beton), peste care se
aseaza un strat de carton bitumat fixat în cuie de tabla sau lipite cu mastic bituminos (fig. II 3).

3.7. Pantele admise pentru acoperisurile învelitorilor din tigla si olane vor fi, conform STAS
3303/2-88, cele prevazute în tabelul 3.

Tabelul 3

Pante cm/m
Material si mod de asezare
minime uzuale maxime

1 2 3 4

- Tigle solzi din argila arsa sau sticla

- asezate simplu 60 70...90 275

- asezate dublu 45 55...70 275

- Tigle cu jgheab trase din:

- argila arsa 45 55...70 120

- mortar de ciment 55 60...70 120

- Tigle cu jgheab presate din argila


35 45...70 120
arsa sau sticla

- Olane din argila arsa 25 30...50 70

Observatie: Alegerea valorilor minime - maxime se va face cu respectarea celor specificate în


STAS 3303/2-88.
3.8. Pentru iluminarea naturala a podurilor se vor prevedea tabachere (STAS 11853-83) sau tigle
de sticla, pe portiuni precis delimitate de proiectant.

3.9. Pentru iluminarea naturala si ventilatie prin tabachere, lucarne, ochi de bou, proiectantul va
indica amplasamentul, felul si dimensiunile acestora, facând totodata trimiteri la plansele cu
detalii din cataloagele de subansambluri corespunzatoare.

[top]

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

4.1. Lucrarile de tinichigerie (sorturi, dolii, pazii, strapungeri pentru ventilatii, tabachera,
îmbracarea cosurilor de fum, cârlige pentru jgheaburi etc.) vor precede montarea învelitorii
propriu-zise.

4.2. Montarea tiglelor sau olanelor se va începe de la poala catre coama.

4.3. La învelitorile din tigla solzi asezate simple, primul rând de la poala si ultimul de la coama vor
fi duble (fig. II 1 A).

4.4. Tiglele solzi asezate simplu vor fi astfel suprapuse încât în dreptul unei sipci sa rezulte trei
tigle, iar între sipci doua tigle (fig. II 1 A si B).

4.5. Rândurile de tigle de orice tip se vor decala, unul fata de celalalt, cu o jumatate de tigla (fig. II
1 A).

4.6. La învelitorile din tigle asezate dublu toate rândurile vor fi duble, în dreptul unei sipci vor
rezulta pentru tigle (fig. II 1 C si D).

4.7. Tiglele suprapuse de pe acelasi rând (asezate dublu) vor avea rosturile decalate cu jumatate
din latimea tiglelor.

4.8. La învelitorile din tigle cu jgheab (fig. II 2), trase sau presate, tiglele se vor aseza pe sipci
astfel încât sa se asigure o rezemare perfecta pe toate laturile lor.

4.9. În câmpul învelitorii, tiglele solzi si tiglele cu jgheab se vor lega de sipci cu sârma zincata la
fiecare al patrulea rând. La streasina si la margini, precum si în câmpul acoperisurilor a caror
pante depasesc pe cele uzuale, sau în zone seismice de gradul 809 (STAS 3684-71) se vor lega
toate tiglele.

4.10. Olanele se monteaza pe suport continuu, izolat cu material bitumat, pe care se aseaza un
rând cu concavitatea în sus, cu partea lata spre coama, iar peste aceasta un alt rând de olane cu
concavitatea în jos, cu partea lata spre streasina.

4.11. Olanele se vor suprapune pe linia de cea mai mare panta cu 4 cm. Spatiul dintre ultimul
rând de olane si coama sau calcan se va umple cu mortar de var-ciment (fig. II 3).

4.12. În cazul depasirii pantelor uzuale se vor prevedea din 10 în 10 rânduri legaturi longitudinale
si transversale cu mortar între primul rând de olane si al doilea, dupa ce în prealabil primul rând a
fost prins de astereala - din 10 în 10 rânduri - cu cuie cu cap conic (tip A).
4.13. Streasinile cu jgheab, pentru învelitorile din tigle si olane pe astereala, vor avea:

- un sort de tabla de 15 cm latime, prins cu agrafe asezate la maximum 40 cm;

- un rând de carton bitumat (ce se lipeste peste sortul de tabla) si continua pe întreaga suprafata
a asterelei;

- cârlige pentru sustinerea jgheaburilor.

4.14. Coamele învelitorilor se vor executa cu:

- coame mici (STAS 515-79), la învelitori din tigla solzi;

- coame mari, la învelitori din tigla trasa de mortar de ciment;

- coame mari (STAS 515-79), la învelitorile din tigla cu jgheab;

- olane obisnuite (STAS 513-74), la învelitori din olane.

Coamele vor fi petrecute pe 8 cm. Fixarea lor se va face cu mortar de var - ciment. (fig. II 1; II 2; II
3).

Pentru coamele înclinate, montarea coamelor se va face dupa ce în lungul pantei de coama se
vor bate 2 sipci separate prin fururi la maximum 1 m distanta.

4.15. Doliile, la învelitorile din tigle si olane, vor fi din tabla de 0,5 mm, prinse de astereala prin
copci de tabla, pe minimum 40 cm latime. Falturile doliilor din tabla vor fi duble si cositorite (fig. II
4 si II 9).

4.16. Racordarile învelitorilor din tigla si olane de calcane si timpane sau acoperirea acestora se
vor face conform detaliilor din fig. II.5, II.6, II.7, II.8 si II.9.

4.17. Cosurile sau ventilatiile care strapung învelitoarea se vor racorda cu învelitoarea de tigla
sau olane printr-o pazie de tabla, ce se ridica în jurul cosului pe minimum 30 cm.

4.18. Tiglele si olanele ce se monteaza la dolii, timpane, cosuri etc. se vor sectiona la fata locului
dupa necesitati.

4.19. Pentru detaliile de executie la streasini, coame, dolii, strapungeri la cosuri si ventilatii,
racordari la calcane, timpane, lucarne, se va respecta modul de asezare al elementelor si
dimensiunile prevazute în "Catalogul de subansambluri. Caiet II - detalii de constructii, grupa 10 -
Învelitori", elaborat de IPCT.

Executarea lucrarilor pe timp friguros

4.20. Învelitorile de tigla si olane se pot executa în orice anotimp, cu precizarea ca lucrarile de
rostuire cu mortar de var-ciment sa fie amânate pentru a fi executate pe timp calduros.

[top]
CAIETUL III. ÎNVELITORI DIN SITA SI SINDRILA DE LEMN

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului caiet se refera la alcatuirea si executarea învelitorilor din sita si
sindrila de lemn si se aplica la constructiile cu specific montan, rustic sau refaceri de monumente
istorice.

1.2. Prevederea si executarea unor asemenea învelitori este conditionata de respectarea


integrala a prevederilor NPCI privind: gradul de rezistenta la foc si categoria de pericol de
incendiu a constructiei respective.

[top]

2. MATERIALE

2.1. Materiale de baza: sita; sindrila având dimensiuni uzuale de:

a. sita - lungimea: 300, 350, 400, 450, 500 mm

- latimea: 70...140 mm

- grosimea: 5 sau 7 mm

b. sindrila - lungimea: 350, 400, 500 mm

- latimea: 50 ... 130 mm

- grosimea la cantul cu uluc 15 mm

- grosimea la cantul fara uluc 3 mm

- adâncimea ulucului 10 mm

2.2. Materiale auxiliare:

- sipci din lemn de brad, STAS 942-80 si 1949-74;

- cuie cu cap plat - tip D - pentru sita si sindrila, STAS 2111-81;

- solutie antiseptica dintr-un amestec de bicromat de sodiu 35% cu sulfura de cupru 65%, în
solutie apoasa cu concentratie de 3,5...4%.

- cuie cu cap plat - tip B - pentru table, STAS 2111-81;

- tabla de 0,5 mm, STAS 2028-80;


- carton bitumat, STAS 138-80.

[top]

3. PRESCRIPTII DE PROIECTARE

3.1. Formele de învelitori vor fi indicate de proiectant în documentatie, cu precizarea felului de


racordare dintre versanti (în unghi sau rotunjite), precum si a punctelor unde trebuie executate
lucrarile de tinichigerie (dolii, strapungeri pentru cosuri, lucarne etc.).

3.2. Învelitorile din sita sau sindrila se vor aseza pe: sipci, prajini cioplite sau laturoaie, batute pe
capriori paralele cu poala acoperisului. Nu se admite astereala decât la dolii.

3.3. Pantele admise sunt, conform STAS 3303/2-88, urmatoarele:

Pante cm/m
Material si mod de alcatuire a
învelitorii
minime uzuale maxime

a. sita-sindrila în doua straturi 60 70...180 vertical

b. sita în trei-cinci straturi 50 60...110 vertical

3.4. Exemple de asezare a sitei si sindrilei la învelitori sunt date în figurile III 1 si III 2.

3.5. Învelitorile de sita se vor executa în 2...5 straturi suprapuse (numarul dorit realizându-se prin
petreceri laterale), iar cele de sindrila în 2 straturi. La sindrila se va indica prin proiect modul de
prelucrare la unul din capetele sindrilei, pentru ca dupa montare sa se realizeze desenul dorit (fig.
III. 2).

3.6. Distanta dintre sipci este în functie de lungimea sitei sau sindrilei (nu mai mica de 15 cm si
nu mai mare de 25 cm) si va fi precizata de catre proiectant.

3.7. Muchiile (coamele în panta) pot fi:

- rotunjite (suport si învelitoare);

- drepte (în care caz acoperirea acestei zone se va face prin montare în unghi drept a doua
scânduri - cea de pe versantul cu vânturi predominante depasind pe cealalta cu minimum 5 cm.

3.8. Doliile pot fi:

- rotunjite, în care caz proiectantul va indica raza de montare;

- drepte, executate din tabla ca la învelitorile din tigla.

3.9. Solutiile de iluminare naturala si ventilare a podului prin lucarne dreptunghiulare,


triunghiulare, ochi de bou - se vor da de catre proiectant prin detalii anume întocmite.
[top]

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

4.1. Baterea sitei sau sindrilei se va face în rânduri paralele cu streasina, începând de la poala.

4.2. La sindrila muchia ascutita se introduce în ulucul sindrilei alaturate. Rosturile paralele cu linia
de cea mai mare panta vor fi decalate - de la un rând la altul - cu o jumatate de lamela. În
sectiune se vor afla, în câmp, minimum doua sindrile (fig. III 2).

4.3. La sita - în functie de numarul de bucati ce sunt indicate a se executa în câmp -


suprapunerile fiecarei site peste cea inferioara (în acelasi rând) vor fi de: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ...
Rândurile se vor suprapune cel putin pe jumatate - partea vizibila nu va fi mai mica de 9 cm (fig.
III 1).

4.4. Fiecare lamela va fi fixata cu un cui, care strabate si lamela rândului inferior. Capul cuiului va
fi acoperit de lamela rândului superior.

4.5. La coama sita sau sindrila de pe fata expusa vânturilor dominante va depasi coama cu
minimum 5 cm.

4.6. Pe coama va fi un rând în plus de sita sau sindrila.

4.7. Racordarea învelitorilor de sita sau sindrila la toate strapungerile se va face ca la învelitorile
de tigla.

[top]

CAIETUL IV. ÎNVELITORI DIN PLACI PLANE DIN AZBOCIMENT, INCLUSIV


SITA DIN AZBOCIMENT

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului caiet se refera la alcatuirea si executarea învelitorilor din:

- placi plane mici din azbociment;

- sita din azbociment.

1.2. Aceste învelitori se pot utiliza la cladiri civile, care nu au acoperisuri complicate si intersectii
numeroase, în functie de încadrarea în prevederile din Caietul I, pct. 3.5.

[top]
2. MATERIALE

2.1. Materiale de baza:

a. placi normale de azbociment cu 3 gauri, STAS 5584-73

b. placi normale de azbociment cu 2 gauri, STAS 5584-73

c. placi marginale de azbociment - STAS 5584-73

d. coame de azbociment - STAS 5584-73

e. site de azbociment - NII 516-80

2.2. Materiale auxiliare: cuie cu cap plat tip B si cuie cu cap conic tip A, STAS 2111-81; copci de
siguranta (se livreaza odata cu placile); tabla, STAS 2028-80; materiale de lipit; sipci din lemn de
brad de 28x48 mm, STAS 942-80 si 1949-74; carton bitumat, STAS 138-80.

[top]

3. PRESCRIPTII DE PROIECTARE

3.1. Formele de învelitori din placi plane de azbociment sau sita de azbociment vor fi cât mai
simple, cu intersectii de pante cât mai putine, cu scurgeri libere la streasina si în mod exceptional
cu colectarea apelor în jgheaburi exterioare.

3.2. Modul de asezare a placilor plane de azbociment si a sitei de azbociment poate fi:

a) pe astereala si un rând de carton bitumat (în cazul când conditiile de exploatare o cer si s-a
obtinut derogarea de la dispozitiile în vigoare privind folosirea economica a cherestelei);

b) pe sipci de lemn - la 231 mm, pentru placi asezate într-un strat (fig. IV 1);

c) pe sipci de lemnn - la 130 mm, pentru placi asezate în doua straturi (fig. IV 2);

d) pe sipci de lemn - pentru sita de azbociment (fig. IV 3; IV 4).

3.3. Pantele admise sunt, conform STAS 3303/2-88, urmatoarele:

Material si modul de alcatuire al Pante cm/mm


învelitorii
minime uzuale maxime

Placi plane din azbociment


- asezate într-un strat 45 50...70 vertical

- asezate în doua straturi 35 45...70 vertical

Site din azbociment

- asezate într-un strat 45 55...70 vertical

- asezate în doua straturi 35 45...70 vertical

Observattie: Alegerea valorilor minime-maxime se va face cu respectarea celor specificate în


STAS 3303/2-88.

3.4. Pentru toate lucrarile de tinichigerie (pazii, dolii, strapungeri, etc.), proiectantul va da detalii
de executie sau va face trimitere la detaliile tip elaborate de IPCT (Caietul I - detalii de constructii
- grupa 10. Învelitori).

[top]

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

4.1. Suportul învelitorii (sipci de lemn sau astereala) trebuie sa fie plan - abateri admisibile
maximum 1 cm/m.1. Sipcile se vor monta paralel cu streasina si paralele între ele la distantele
indicate la pct. 3.2, 1, b, c, d - cu abateri maxime admise între axele de montare de 1 cm.

4.2. Lucrarile de tinichigerie se vor executa înainte de asezarea placilor de azbociment.

4.3. Sitele de azbociment se vor monta cu lamelele asezate simplu ca la tiglele solzi (fig. IV 3; IV
4). Rândurile de la coama si streasina vor fi duble. Rosturile se alterneaza.

4.4. Placile de azbociment se monteaza ca în fig. IV 1; fig. IV 2. Gaurile care trebuie date în placi
la fata locului se vor face cu burghiul, fiind interzisa darea gaurilor cu dornul sau cu cuiul prin
batere.

4.5. Placile unui rând se vor suprapune ca în fig. IV 1 si fig. IV 2.

4.6. Fixarea placilor pe suport (sipci sau astereala) se va face cu cuie de tabla si cu copci de
siguranta (fig. IV 5).

4.7. Placile de la poala acoperisului vor depasi marginea acestuia cu 60 mm, când se prevede
scurgerea libera si cu 50 mm când se prevede colectarea apelor în jgheaburi.

4.8. Coamele pentru acest fel de învelitori (fig. IV 5) se vor suprapune pe 70...80 mm. Fixarea lor
se va face cu cuie pentru constructii - batute prin gaura aflata pe partea îngusta a coamei. Cuiul
prinde si o agrafa de tabla ce se întoarce peste muchia coamei superioare.

[top]
CAIETUL V. ÎNVELITORI DIN FOI DE TABLA PLANE

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului caiet se refera la alcatuirea si executarea învelitorilor din tabla (foi
plane) neagra sau zincata.

1.2. Aceste învelitori se pot aplica la cladiri la care folosirea tablei, inclusiv astereala, este
justificata conform prevederilor din caietul I, pct. 3.5., precum si la reparatia constructiilor
existente acoperite cu tabla.

[top]

2. MATERIALE

2.1. Materialele de baza:

a. tabla neagra, conf. STAS 1946-80;

Tabelul 1

Nr. de foi la
Formatul mm x mm Grosimea mm Masa kg. foaia
legatura

650x100 0,49 2,08 24

650x100 0,45 2,34 22

650x100 0,50 2,60 20

710x1420 0,40 3,25 9

710x1420 0,50 4,05 10

750x1500 0,50 3,60 10

750x1500 0,50 4,50 8

b. tabla zincata, conf. STAS 2028-80;


Tabelul 2

Nr. de foi la
Formatul mm x mm Grosimea mm Masa kg. foaia
legatura

650x1000 0,36 1,84 22

650x1000 0,40 2,04 22

650x1000 0,45 2,29 20

650x1000 0,50 2,55 18

700x1450 0,40 3,19 10

700x1450 0,45 3,58 8

700x1450 0,50 3,98 8

750x1500 0,36 3,18 10

750x1500 0,40 3,53 8

750x1500 0,50 4,41 6

1000x2000 0,50 7,85 6

1000x2000 0,80 12,60 4

c. tabla din otel zincata continuu la cald, conf. STAS 10896-80, grosimea: 0,40; 0,50; 0,60 mm;
latimea 800 si 1000 mm, lungimea 1600 si 2000 mm.

2.2. Materialele auxiliare:

- cuie cu cap plat - tip B, pentru tabla, STAS 2111-81

- cuie cu cap conic - tip A, pentru constr, STAS 2111-81

- cuie cu cap cioc - tip A, pentru constr, STAS 2111-81

- sârma moale zincata STAS 889-80

- materiale de lipit (aliaj de lipit Lp-30 clorura de amoniu acid azotic tehnic, amoniac tehnic);

- grund anticoroziv - miniu de plumb STAS 3097-80

- chit de miniu de plumb STAS 429-85


- otel lat;

- grunduri si vopsele anticorozive cu smoala plastifiata tip V 903.

[top]

3. PRESCRIPTII DE PROIECTARE

3.1. Formele de învelitori din tabla plana nu sunt limitative.

3.2. Grosimea foilor de tabla formatul si felul lor (neagra sau zincata) se stabileste de proiectant
în functie de conditiile economice, climatice si de exploatare.

3.3. Pantele acoperisurilor, conf. STAS 3303/2-88, sunt:

Panta în cm/m
Învelitoarea
minime uzuale maxime

- Tabla plana cu falturi


15 30...50 vertical
orizontale

- Tabla plana cu falturi


7 15...40 vertical
orizontale si verticale duble

- La cornise si brâuri (profile)


2 5...10 vertical
cu falturi simple cositorie

3.4. Învelitorile din tabla plana se vor executa numai pe un suport continuu. Daca suportul este
din beton sau mortar se va prevedea obligatoriu între acesta si tabla un strat separator din carton
bitumat, lipit cu mastic de bitum.

3.5. Îmbinarea foilor de tabla neagra sau zincata se va face prin falturi simple sau duble (fig. V 1),
culcate sau în picioare (fig. V 2). Falturile orizontale si din dolii vor fi culcate.

Falturile duble se vor executa la dolii si atice, la pante între 7 si 15 cm/m si la învelitorile cladirilor
situate în regiuni cu vânturi si precipitatii puternice.

3.6. La streasina învelitorilor fara jgheaburi, înaintea primului rând de tabla, se va aseza un sort
de tabla (fig. V 3) prins pe astereala prin agrafe de otel lat, si formând la partea inferioara
lacrimar.

3.7. Racordarea învelitorii la calcanele învecinate se va face prin ridicarea tablei în lungul
peretelui pe o înaltime de circa 30 cm, partea ei superioara introducându-se într-un slit de 2-3 cm
adâncime executat în zid sau în rosturile zidariei de caramida. Marginea tablei, care se introduce
în zid, va fi îndoita pe 2-3 cm (fig. V 4) si fixata la maximum 60 cm distanta în cuie piron (6...8 cm)
batute în rostul zidariei sau cu bolturi împuscate în calcane de beton. Apoi rostul sau slitul se va
umple cu mortar, care se racordeaza la tencuiala calcanului.
3.8. La calcane sau timpane care depasesc nivelul învelitorii cu mai putin de 40 cm, se va acoperi
cu tabla si fata superioara a acestora (fig. V 5).

3.9. Rosturile de dilatatie din acoperis vor fi prevazute cu reborduri, pe care se ridica tabla
învelitorii. Rebordurile vor fi acoperite cu o copertina din tabla de 0,5 mm si cu compensator în
forma de Ω (fig. V 6).

3.10. Îmbracarea cosurilor se realizeaza prin ridicarea tablei învelitorii în jurul cosului cu 25-30 cm
si fixarea ei în rosturile cosului prin cuie piron de 6-8 cm (fig. V.7). La cosurile cu latura lunga
paralela cu streasina mai mare de 70 cm, se va executa în spatele cosului o sa pentru a asigura
scurgerea apelor.

3.11. Fetele verticale ale tabacherelor sau luminatoarelor se vor captusi cu foi de tabla încheiate
cu falturi între ele si cu învelitoarea curenta (fig. V.8).

3.12. Tuburile de aerisire a coloanelor de scurgere se vor acoperi cu o caciula din tabla zincata si
se vor prevedea cu gulere tronconice, care se cositoresc de tabla acoperisului (fig. V.9).

3.13. Protejarea cu tabla a corniselor, brâurilor, profilelor etc. se va face cu fâsii de tabla, lipita cu
cositor si prevazuta la partea inferioara cu lacrimar, care depaseste fata zidariilor cu cel putin 2
cm (fig. V.10).

3.14. Se recomanda ca la acoperisurile cu panta mai mare de 35 cm/m sa se monteze opritori de


zapada prinsi de capriori prin suruburi cu piulita (fig. V.11).

[top]

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

4.1. Înaintea începerii executiei învelitorii se va verifica suportul, pentru a îndeplini urmatoarele
conditii:

- sa nu prezinte denivelari mai mari de 3 mm/m;

- astereala sa fie bine fixata pe capriori, cu rosturile între scânduri de maximum 2 cm, iar distanta
pâna la cosurile de fum de minimum 10 cm;

- cârligele pentru jgheaburi, prinse în astereala, sa fie înglobate la nivelul acesteia, fara
denivelari;

- în cazul suportului de beton sau de mortar, sa fie înglobate diblurile de lemn pentru fixarea
copcilor.

4.2. Foile de tabla neagra se vor trata anticoroziv, înainte de montare, pe ambele fete, cu un
grund anticoroziv înainte de montare, pe ambele fete, cu un grund anticoroziv adecvat, stabilit de
un laborator de specialitate, în functie de conditiile de exploatare, iar dupa montare vor fi din nou
vopsite, în doua straturi, pe fata exterioara.
4.3. Prinderea foilor de tabla de suport (astereala sau dibluri) se va face cu agrafe (copci) de
30...50 mm latime, confectionate din resturile de la croirea tablei învelitorii si având lungimi
corespunzatoare tipului de falt la care se folosesc:

- circa 80 mm pentru falt simplu si falt dublu;

- circa 120 mm pentru falt simplu în picioare.

4.4. Fiecare agrafa se va fixa în suport cu doua cuie pentru tabla (fig. V.1).

4.5. Se recomanda prinderea foilor de tabla cu cel putin doua sau trei agrafe pe fiecare latura,
astfel ca distanta între agrafe sa nu depaseasca 40 cm (fig. V.2).

4.6. Fixarea foilor de tabla cu cuie nu este admisa decât în unele cazuri speciale si pe portiuni
limitate. În aceste cazuri floarea cuiului se va acoperi cu un capacel de tabla cositorit de jur
împrejur.

4.7. Foile de tabla mai lungi de 1 m se vor monta cu dimensiunea mare în lungul pantei.

4.8. La acoperisuri expuse la vânturi puternice se recomanda folosirea de table de dimensiunile


cele mai mici, care datorita falturilor mai numeroase se fixeaza si se rigidizeaza mai bine.

4.9. Falturile de îmbinare a foilor de tabla vor fi unse cu chit de miniu înainte de a fi strânse.

4.10. În ordine tehnologica, se vor executa mai întâi falturile orizontale, care se culca. Ele vor fi
alternate la jumatatea a doua foi alaturate. Distanta dintre falturi orizontale a doua foi alaturate nu
va fi mai mica de 15 cm.

4.11. Falturile în picioare vor fi paralele cu linia de cea mai mare panta.

4.12. Falturile în picioare (verticale) de pe doi versanti adiacenti se vor decala la coama cu
jumatate din latimea foii.

4.13. La coama si la muchii foile de tabla se vor încheia cu falturi în picioare (fig. V.2).

4.14. Dolia va fi alcatuita din fâsii din foi de tabla, încheiate între ele cu falturi duble culcate.
Încheierea cu fâsiile de pe versantele adiacente se va executa cu falturi în picioare si, pentru a se
evita stagnarea apelor în punctele de întâlnire a falturilor în picioare din câmp cu cele ale doliei,
ele se culca în aceste puncte.

4.15. În dolii cu pante mai mici de 15 cm/m se recomanda lipirea cu cositor a falturilor culcate.

4.16. Nu sunt restrictii pentru executarea acestor lucrari pe timp friguros.

[top]

CAIETUL VI. ÎNVELITORI DIN FOI DE CARTON BITUMAT


1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului caiet se refera la alcatuirea si executarea învelitorilor din foi de carton
bitumat la constructiile provizorii - în special pentru organizarea santierului.

[top]

2. MATERIALE

2.1. Materiale de baza:

- carton bitumat, STAS 138-80;

- mastic bituminos, preparat din bitum (65-70%), STAS 7064-78 si filer calcar sau cenusa de
termocentrala (30-35%).

2.2. Materiale auxiliare:

- nisip spalat, granulatie 1-3 mm;

- sipci de lemn, STAS 942-80 si 1949-74;

- cuie cu cap plat - tip B - pentru carton, STAS 2111-81;

- cuie cu cap conic - tip A - pentru constructii, STAS 2111-81;

- tabla neagra de 0,8 mm, grosime STAS 1946-80;

- materiale pentru lipit (aliaj Lp-30, clorura de amoniu, acid azotic tehnic, amoniac tehnic).

- grunduri si vopsele anticorozive cu smoala plastifiata tip V 903.

[top]

3. PRESCRIPTII DE PROIECTARE

3.1. În raport de durata prevazuta de proiectant pentru constructia ce se înveleste cu asemenea


materiale, de vânturile si conditiile locale, se va preciza în proiect numarul de straturi din care
este formata învelitoarea.

3.2. Pante admise, conf. STAS 3303/2-88, în cm/m:

Numar de straturi minime uzuale maxime

- un strat 20 25...45 vertical


- doua straturi 2 5...25 30

3.3. Suportul învelitorii trebuie sa fie continuu.

[top]

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

4.1. Toate elementele confectionate din tabla (conf. prevederilor din proiect) ca: sorturi, pazii etc.
si cele care traverseaza hidroizolatia ca: ventilatii, cosuri, conducte, ancore etc. vor fi montate
înainte de începerea executarii învelitorii.

4.2. Învelitorile dintr-un singur strat de carton bitumat se vor executa astfel:

a. Pentru panta 20 cm/m - fâsiile se asaza în lungul liniei de cea mai mare panta;

b. pentru panta < 20 cm/m - fâsiile se asaza paralel cu poala; foaia superioara va acoperi pe cea
inferioara;

c. petrecerile la fâsiile asezate în lungul pantei vor fi de maximum 10 cm si vor fi lipite cu mastic
bituminos; fâsiile vor fi fixate pe astereala cu cuie pentru carton asfaltat, dispuse la 7 cm (15
cuie/m); cuiele vor fi prevazute cu bucati mici de carton bitumat;

d. petrecerile (înnadirile) la fâsiile asezate paralel cu poala vor avea 5 cm;

e. la învelitorile cu pante ce depasesc pe cele uzuale, precum si în regiunile cu vânturi de peste


gradul 6, se recomanda fixarea cartonului cu sipci ce se bat pe linia de cea mai mare panta - în
dreptul capriorilor; sipcile se acopera cu un capac de carton bitumat, dispus în lungul sipcii si lipit
cu mastic bituminos. Latimea acestui capac va fi de minimum 15 cm (fig. VI.1).

f. petrecerile la coame si dolii vor fi conform detaliilor din fig. VI.2; si fig. VI.4.

4.3. Învelitorile în doua straturi de carton bitumat se vor executa astfel:

a. primul strat se fixeaza ca la punctul 4.2.;

b. al doilea strat va fi lipit pe întrega suprafata a stratului precedent, cu mastic bituminos;

c. fâsiile celor doua straturi de material vor fi decalate între ele cu 1/2 din latimea fâsiei, si vor fi
asezate în acelasi sens (în lungul pantei sau perpendicular pe aceasta).

4.4. Dupa executarea ultimului strat al învelitorii din carton bitumat se recomanda protejarea
acestuia cu un strat de mastic bituminos peste care se presara nisip spalat, având granulatia de
1...3 mm.

4.5. Lucrarile speciale (coame, streasini, timpane, calcane, dolii) se vor executa conf. detaliilor
din figurile VI 2, VI 3, VI 4.
4.6. Cosurile de fum se vor îmbraca cu tabla pe o latime de minimum 30 cm (ca la învelitorile din
tabla fig. V. 7).

[top]

CAIETUL VII. ÎNVELITORI DIN PLACI ONDULATE DIN AZBOCIMENT

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului caiet se refera la alcatuirea si executarea învelitorilor din placi din
azbociment cu ondule mari (177x51 mm), medii (130x30 mm) si mici (115x28 mm), la
acoperisurile constructiilor fara sau cu izolatie termica.

Placile cu ondule medii se vor folosi numai la constructii cu caracter de adapost (soproane,
reazeme, peroane) sau provizorii si fara termoizolatie, iar cele cu ondule mici la constructii rurale.

1.2. Placile din azbociment sunt incombustibile si prezinta rezistenta la foc de peste 15 minute.

1.3. Folosirea placilor ondulate din azbociment în situatii care ar putea produce o degradare
prematura a placilor si scoaterea din uz a învelitorii (de ex. medii chimice agresive, solicitari
dinamice importante, prezenta unor surse de caldura, care ar putea ridica temperatura placilor la
peste 100oC) se va putea face pe baza analizarii de catre proiectant a acestor situatii speciale si
a prevederii masurilor corespunzatoare pentru evitarea degradarilor, în cazuri mai deosebite
solicitându-se asistenta tehnica a unor institute de cercetari sau laboratoare de specialitate.

[top]

2. MATERIALE

2.1. Placi ondulate din azbociment conform STAS 5936/1-80.

2.2. Accesorii (piese speciale) din azbociment (pazie dantelata plana, pazie îndoita ondulata,
coama din doua piese cu aripi ondulate, piesa de racordare, pazie laterala, piesa de acoperire
pentru rost), conform STAS 5936/2-75.

2.3. Accesorii metalice zincate pentru prinderea placilor ondulate din azbociment (STAS 9207-
86); piulite, garnituri de etansare, cu capacel din polietilena compoundata cu negru de fum (conf.
fig. VII 1), livrate de CILA Medgidia (tije filetate cu cârlige, suruburi pentru lemn, agrafe, atase
etc.).

2.4. Chituri permanente plastice, de preferinta tip ASROBIT, în cordon prefabricat F 6-8 mm sau
altele similare, pentru etansarea petrecerilor placilor ondulate (în cazul prevederii acesteia prin
proiecte).
2.5. Tabla zincata de 0,5-0,75 mm grosime, STAS 2028-81, pentru rezolvarea unor detalii
constructive, în lipsa pieselor speciale din azbociment.

2.6. Livrarea, transportul si depozitarea materialelor se va face conform prevederilor din


standardele respective si din "Fisa tehnologica pentru manipulare, transport si depozitare. Placi
ondulate din azbociment" elaborata de INCERC.

[top]

3. PRESCRIPTII DE PROIECTARE

3.1. Proiectarea se face pe baza prevederilor din STAS 3303/1-88 "Învelitori din placile ondulate
din azbociment. Prescriptii de proiectare si executie", în urmatoarele variante de solutii:

a. Învelitoare simpla, fara izolatie termica, pe pane metalice sau din beton armat precomprimat;

b. Învelitoare cu termoizolatie din panouri sau placi autoportante, conform "Normativului pentru
proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri, indicativ C 107-82, pct. 5.50-5.57;

c. Învelitoare din doua rânduri de placi ondulate, cu izolatie termica, având stratul inferior de placi
ondulate montate între pane, rezemate de talpa inferioara a panelor tip T întors, formând tavanul
si suportul termoizolatiei, iar stratul superior din placi ondulate montate deasupra panelor,
formând învelitoarea propriu-zisa, conform Normativului C 107-82, pct. 5.58-5.65.

d. învelitoare din doua rânduri de placi ondulate, cu strat intermediar de izolatie termica pentru
constructii industriale, montata pe pane T din beton armat precomprimat, având stratul inferior de
placi asezat deasupra panelor, rezemat pe talpa acestora, iar stratul superior rezemat pe pene
distantier de grosimea saltelelor termoizolatoare, dispuse deasupra riglelor suport.

3.2. Pantele învelitorilor din placi ondulate de azbociment se stabilesc tinând cont de conditiile
meteorologice locale conform zonarii teritoriului RSR (anexa la STAS 3303/2-88), de tipul placii
alese, de latimea versantului si de valorile din tabelul 1.

Tabelul 1

Panta în cm/m
Material si mod de alcatuire
minima uzuala maxima

Placi ondulate din azbociment:


a. cu ondule mari conf. tabel 2 18-40 vertical

b. cu ondule medii conf. tabel 2 20-60 vertical

c. cu ondule mici conf. tabel 2 20-60 vertical

3.3. Valorile minime ale pantelor placilor cu ondule mari si medii se vor lua conform tabelului 2
(STAS 3303/1-88).
Tabelul 2

Pante minime (cm/m)

Zona climatica I (normala) II (expusa)

On- On-
Tipul placii Ondule mari dule Ondule mari dule
medii medii

Fara Cu chituire Fara Fara Cu chituire Fara


Etansarea
chi- chi- chi- chi-
petrecerilor
tuire T* T+b* tuire tuire T* T+b* tuire

Latimea versantului

- 1 placa 5 - - 5 5 - - 5

- sub 12 m 18 12 10 18 20 14 10 20

- 12...20 m 18 14 12 18 20 16 14 25

- 20...30 m 20 18 16 - 22 20 18 -

- peste 30 m 22 20 - - 25 22 20 -

(*) T - rosturi transversale, b - rosturi longitudinale

Pentru zona a III-a (muntoasa) proiectantul, aplicând principiile din prezentul normativ, va aprecia
si prevedea masuri corespunzatoare pentru fiecare amplasament în parte.

La soproane sau cladiri ce adapostesc materiale putin pretioase panta învelitorii din azbociment
se poate reduce la 12%.

3.4. Rezemarea placilor se va face direct pe panele metalice sau din beton armat ale acoperisului
sau alte suporturi, dispuse în limita distantei corespunzatoare sagetii admisibile de 1 : 200 si
capacitatii portante a placilor, în functie de încarcarile stabilite conform standardelor de actiuni în
constructii (STAS 10101/0...23), în calcul aplicându-se coeficientul de siguranta pentru
azbociment C = 3 si caracteristicile tehnice ale placilor din tabelul 3.

Tabelul 3

Ondule Ondule Ondule


Caracteristici pentru placa Unitati de mari medii mici
de 1 m latime masurare 177/51x6 130/30x6 115/28x5,5

- Modulul de rezistenta W cm3 80 42,5 35,0

- Momentul de inertie I cm4 228 77 56,7

- Indice de capacitate N/m 4250 3000 2120


portanta Cp

- Rezistenta la rupere la N/mm2 16 16 14


încovoiere Rt

- Modulul de elasticitate la
încovoiere N/mm2
20000 - -
- în sens longitudinal EC N/mm 2

13000 - -
- în sens transversal Et

- Greutatea tehnica m kg/m2 13,25 - 12,0

- Coeficient de dilatare m/oC 10-5 - -


termica

- Coeficient de
conductivitate termica de Kcal/mhoC 0,30 - -
calcul

- Factorul rezistentei la
- 124,3 - -
permeabilitate la vapori KD

Pentru învelitori cu panta sub 20o, la care valorile încarcaturilor totale nu depasesc pe cele din
tabelul 4, col. 2, distanta maxima admisibila între pane nu se calculeaza, adoptându-se
constructiv, în functie de tipul ondulei, valorile maxime din coloana 3 a aceluiasi tabel.

Tabelul 4

Încarcarea totala Interax maxim în plan


Tipul ondulei
maxima N/m2 orizontal mm

177/51 (ond. mari) 1500 1500

130/30 (ond. medii) 1250 1200

115/28 (ond. mici) 1250 1000

3.5. Lungimea maxima admisibila a partilor în consola a placilor de margine este în sens
longitudinal de 1/4 din interaxul panelor, iar în sens transversal de o ondula.

3.6. Latimea de rezemare pe pane va fi de minimum 3% din deschidere, dar cel putin 40 mm (fig.
VII 1), ceea ce exclude reazeme tubulare rotunde.

3.7. Petrecerile placilor ondulate vor fi continue în ambele sensuri (fig. VII 3) si au valorile de mai
jos:
- transversala (a), conf. tabelului 5, în functie de panta;

- longitudinale (b), conf. fig. VII 2, în functie de profilul placii ales astfel ca sa se asigure o
protectie suficienta contra patrunderii precipitatiilor.

Tabelul 5

Petrecerea transversala "a" în mm


Panta cm/m
minim maxim

< 36 200 250

36...120 150 250

120 100 250

3.8. Petrecerile longitudinale se vor situa pe partea opusa vântului dominant, în care scop directia
acestuia si sensul de montaj al placilor se vor indica prin proiect (fig. VII 3).

3.9. Fixarea placilor ondulate si a pieselor speciale din azbociment se va face de fiecare pana cu
câte doua dispozitive metalice cu rondele si garnituri de etansare, montate în dreptul crestelor
ondulelor 2 si 5 la placile cu 5-6 ondule utile, si 2 si 6 la cele cu 8 ondule utile (fig. VII 1).

Numarul dispozitivelor de prindere la învelitorile constructiilor deschise (soproane, peroane etc.)


precum si la streasini neînfundate mai late de 350 mm se verifica la smulgere sub actiunea
vântului.

3.10. La învelitori cu pante peste 60o se vor prevedea la mijlocul laturii orizontale a placilor
dispozitive suplimentare de solidarizare si de preluare a greutatii placilor (agrafe si cârlige din
platbanda zincata de
20x3 mm).

3.11. La constructiile industriale supuse la vibratii sau adapostind procese tehnologice cu degajari
mari de caldura si cu acoperisuri expuse la variatii termice importante (turnatorii forje etc.), se
recomanda reducerea distantei între pane pentru a folosi placi cât mai scurte, utilizarea unor
dispozitive de prindere speciale articulate, intercalarea de garnituri elastice, prevederea unor
rosturi de dilatatie si alte masuri care sa permita o miscare relativ libera a placilor fata de
sarpanta.

3.12. Coamele si alte parti speciale ale învelitorii, ca racordari la calcane, pazii etc. se rezolva
folosind piese speciale din azbociment (STAS 5936/2-75) sau în lipsa acestora tabla zincata de
0,5-0,75 mm conform detaliilor constructive de tinichigerie corespunzatoare.

3.13. Exemple de alcatuirea învelitorilor din placi ondulate de azbociment neizolate termic, sunt
aratate în fig. VII 4.

3.14. Iluminare naturala la învelitori din placi ondulate din azbociment se poate realiza prin:

a. placi ondulate din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu aceleasi profile ca ale placilor de
azbociment, intercalate între acestea si fixate la fel cu ele;
b. întreruperi ale învelitorilor si prevederea unor structuri de rezistenta care sa suporte
luminatoare sau tabachere.

[top]

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

4.1. La executarea învelitorilor cu placi ondulate din azbociment se vor respecta prevederile cap.
4 din caietul I precum si conditiile tehnologice si de calitate, pe fazele de lucru de mai jos punctul
4.2. din Caietul I si implica în plus terminarea prealabila a tuturor lucrarilor situate deasupra
învelitorii, ca tencuiala sau rostuirea cosurilor, calcanelor si aticelor, montarea geamurilor la
lucarne si luminatoare, montarea caciulilor la ventilatii etc., a caror executie ar putea degrada
(sparge sau murdari) elementele din azbociment.

4.3. Alegerea, sortarea, verificarea calitativa si prelucrarea placilor ondulate si a pieselor speciale
de azbociment, în vederea montarii corecte si a pieselor speciale impune taierea unor colturi (fig.
VII 3).

Pentru a evita suprapunerile colturilor a patru placi în punctele de întâlnire ale petrecerilor
transversale cu cele longitudinale (fig. VII 4), la doua din placile opuse (placa 2 si 3 din fig. VII 3),
se executa taierea colturilor dupa directia diagonalei dreptunghiului format din intersectia placilor,
astfel ca sa rezulte o suprapunere de numai doua placi si o pasuire cât mai perfecta a fetelor
placilor din mijloc (2 si 3) fata de fetele placilor inferioare (1) si superioara (4), care acopera si
mascheaza taietura diagonala. Pentru trasarea exacta a taieturii colturilor se vor folosi sabloane
de tabla sau din azbociment ondulat (rezultate din prima taiere de colt). Toate placile de pe
conturul unui versant au un singur colt taiat. Placile versantului opus au colturile taiate simetric.

4.4. Taieturile se vor executa de preferinta la sol, fie manual cu un fierastrau coada de vulpe sau
de dulgher, dupa care marginile taieturii se netezesc cu raspelul, fie mecanic cu un circular
electric de mâna cu disc abraziv sau cu pânza subtire si cu dinti marunti, sau cu un circular fix
obisnuit. Marginile taieturii se netezesc la nevoie cu o pila bastard (raspel).

Transportul placilor ondulate pe acoperis si depozitarea lor

4.5. Dupa taierea colturilor conform pct. 4.3. si 4.4. placile se transporta lânga constructie si se
depoziteaza la adapost de vânturile dominante, în stive.

Placile se ridica fie manual una câte una, în cazul constructiilor joase, fie mecanizat în pachete
de 5...10 bucati, în functie de greutatea placilor si de capacitatea utilajului, folosindu-se
containere sau palete corespunzatoare, pentru a nu se expune la degradare muchiile si colturile.

4.6. Placile se vor depozita pe sarpanta în stive de maximum 10 placi la marginea acoperisului,
pe panele sarpantei pe care se poate instala si o macara Pionier, în cazul folosirii acesteia la
ridicarea placilor.

La locul de lucru placile ondulate vor fi transportate una câte una si asezate pe portiunile de
învelitoare executate anterior.

Depozitarea pieselor speciale a accesoriilor metalice si a celorlalte materiale se va face de


asemenea pe platforma sau podina din dulap.
Sarcina rezultata din greutatea materialelor asezate pe podine verificata prin calcul, nu va depasi
120 kg/m2.

Montarea placilor ondulate de azbociment

4.7. Montarea placilor ondulate de azbociment pe pane se poate face fie de pe schele dispuse
dedesuptul panelor (fig. VII 5), în rânduri paralele cu panele, numai în cazul învelitorilor fara
izolatie termica, fie de pe podine mobile de lucru din dulapi (fig. VII 6), pe deasupra panelor, în
siruri perpendiculare pe acestea, în cazul urmatoarelor variante de învelitori:

- învelitoare simpla, fara izolatie termica, pe pane metalice sau pe pane din beton armat
precomprimat;

- învelitoare dubla cu izolatie termica, pentru constructii zootehnice, pe pane T întoarse, având
placile stratului inferior, formând tavanul si suportul termoizolatiei, rezemate pe talpa inferioara a
panelor, iar placile stratului superior, formând învelitoarea propriu-zisa, montate deasupra
panelor;

- învelitoare dubla, cu iozlatie termica, pentru constructii industriale, cu stratul inferior asezat
direct peste pane, iar stratul superior rezemat pe termoizolatie sau pe distantieri.

4.8. Operatia de montare a placilor, lucrând dedesubtul învelitorii, se face folosind doua schele
mobile autoridicatoare (tip URZIL) cu podine de lucru între ele, amplasate în traveea în montaj, la
cca. 1,5 m sub nivelul învelitorii, în spatiul dintre doua pane, cu posibilitatea de deplasare de la
streasina spre coama (fig. VII 5).

Asezarea placilor, darea gaurilor în crestele ondulelor 2 si 5 precum si introducerea tijelor filetate
se face de jos în sus de catre lucratorii de pe schela mobila, iar mostarea saibelor cu garnitura de
etansare, eventuala etansare cu cordoane de chit, strângerea piulitei si montarea capacelului de
polietilena se executa de pe schela lucrând lateral, fara a urca pe învelitoare.

Pentru operatii pe contur se pot folosi platforme telescopice universale.

4.9. Operatia de montare a placilor lucrând pe deasupra învelitori se executa de pe podine mobile
din dulapi de inventar, asigurarea suplimentara a muncitorilor facându-se cu o plasa de protectie
de 6x9 m din funie de relon de 12 mm grosime, fixata de pane si grinzi prin dispozitive metalice
de agatare, adecvate tipurilor de pane si grinzi (fig. VII 6).

4.10. Asezarea placilor ondulate din azbociment se face în cazul stratului de învelitoare, cu fata
lisa spre exterior si cu fata bruta în jos; în cazul stratului inferior cu functie de tavan, cu fata lisa în
jos si cu fata bruta în sus spre termoizolatie, pornind de la streasina spre coama si începând de
la marginea opusa directiei vântului dominant si continuând în sens contrar directiei acestuia (fig.
VII 2) pentru a se realiza protejarea rosturilor laterale fata de acesta.

4.11. Placile din azbociment vor fi asezate perpendicular pe directia panelor, pentru a avea
ondulele dupa linia de cea mai mare panta, folosind în acest scop echerul de verificare. Abaterea
maxima admisibila de la perpendicularitate este de 3 mm/m, fara a depasi 30 mm fata de
lungimea totala a pantei.

4.12. Prinderea placilor ondulate din azbociment si a pieselor speciale pe pane, cu utilizarea
accesoriilor metalice, se va face în conformitate cu prevederile de la pct. 3.9 si 3.11 si tinând
seama de indicatiile ce urmeaza:
- pentru trecerea dispozitivelor de fixare prin placile ondulate si prin piesele speciale de
azbociment, gaurile necesare se vor da în cele patru colturi ale placii, prin axul crestelor
penultimelor ondule si eventual în alte locuri, la minimum 50 mm de la marginea placii sau a
piesei, conform prevederilor proiectului;

- diametrul gaurilor va fi mai mare cu 7 mm decât al surubului sau al tijei de fixare, pentru a
permite pe de o parte introducerea gulerului de etansare si pe de alta parte dilatarea sau
contractia libera a placilor;

- gaurirea placilor se va executa dupa asezarea lor pe acoperis în pozitie corespunzatoare si


trasarea locului accesoriilor de fixare;

- la darea gaurilor se va folosi burghiul, fiind intersiza perforarea prin batere.

4.13. La introducerea suruburilor sau tijelor filetate în gauri date în placi, se va intercala între
placile de azbociment si capul surubului sau piulitei o garnitura de cauciuc neopren sau de
polietilena.

4.14. În lipsa pieselor speciale de azbociment executia racordurilor si a altor parti speciale se va
face cu utilizarea detaliilor de tinichigerie, conform punctului 3.12.

[top]

5. MASURI DE PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR SI DE TEHNICA


SECURITATII MUNCII

5.1. La realizarea învelitorilor din placi ondulate de azbociment se vor respecta prevederile
generale din cap. 5 al Caietului I.

5.2. La manipularea, transportul si depozitarea placilor, muncitorii se vor instrui ca "legatori de


sarcina":

a. Încarcarea si descarcarea vagoanelor si autovehiculelor se va efectua numai dupa ce acestea


au fost trase la locul de descarcare (rampa), oprite si blocate;

b. Încarcarea autovehiculelor se va face la tonajul indicat, respectându-se gabaritul de circulatie,


pachetele de placi fiind distribuite uniform si echilibrat si ancorate de caroserie;

c. Se vor controla permanent cablurile de legare ale dispozitivului de manipulare a sarcinilor si se


va asigura legarea acestora în asa fel ca sa nu poata deplasa, aluneca si roti sau cadea în timpul
ridicarii;

d. La desfacerea sau taierea benzilor de balotare a pachetelor de placi se vor lua urmatoarele
masuri speciale:

- muncitorii care executa debalotarea vor fi echipati cu ochelari si manusi de protectie si se va


lucra cu atentie, având în vedere starea de tensiune a benzilor de otel;

- fiecare banda taiata se va îndeparta de la locul de munca si depozita;


- la terminarea lucrului se va curata locul de munca de benzile izolatoare.

e. Manipularea placilor ondulate de azbociment se va face una câte una de cei 2 muncitori prin
apucare de capete, fiind interzisa apucarea placii de catre un singur muncitor, de mijlocul laturilor
lungi.

5.3. La executarea lucrarilor din placi ondulate din azbociment se vor respecta urmatoarele
dispozitii speciale:

a. Executarea lucrarilor se va face cu echipe special instruite, de preferinta dulgheri, tinichigerii


sau tiglari, sub supravegherea permanenta a unui maistru.

b. Toate persoanele care urmeaza sa lucreze sau sa aiba acces pe acoperis vor avea facute
controlul medical, instructajul de protectia muncii corespunzator, fisa de instructaj completata si
vor fi dotate cu echipament de protectie necesar (centura de siguranta, casca de protectie,
încaltaminte antiderapanta).

c. Înainte de începerea lucrului se va verifica starea (siguranta) scarilor de acces pe acoperis,


nefiind admise accesorii improvizate;

d. Pentru circulatie si executie de lucrari pe învelitori din placi ondulate din azbociment, se vor
monta podine de inventar de doua tipuri, de 25 si 40 cm latime, din 2, respectiv 4 dulapi alaturati
din lemn de rasinoase, de 4,6 m lungime, corespunzator latimii versantului, prevazuti pe
suprafata de circulatie cu trepte de sipci, contra alunecarii.

e. Pentru depozitarea materialelor si a sculelor de acoperis se vor realiza platforme (podine


orizontale corespunzatoare materialelor folosite, fiind intersiza depozitarea lor pe elementele în
panta ale învelitorii, din cauza pericolului de alunecare sau rostogolire.

f. Dedesubtul tronsoanelor în curs de montaj sau la care se executa reparatii capitale, se vor
monta plase de protectie de 6 x 8 m, din frânghie de relon de minimum 12 mm diametru, agatate
de pane si grinzi cu diferite dispozitive metalice corespunzatoare tipului grinzilor.

g. Pe durata executarii lucrarilor de montaj sau de reparatii la învelitori zona de lucru se va


îngradi pe o latime de cca 5 m de la baza constructiei, pentru a interzice accesul persoanelor în
zona periculoasa si se vor monta table de avertizare "Atentie se lucreaza sus".

h. La lucrarile de pe acoperis se interzic sarituri, alergarea, miscarile bruste, care ar putea


dezechilibra pe muncitori.

i. În caz de intemperii, ploaie torentiala, ninsoare, polei, ceata deasa sau vânt cu intensitate mai
mare de gradul 6, este interzis a se lucra pe învelitoare.

j. În cazul executarii unor lucrari la acoperis pe dedesubtul acestuia sau pe contur, folosind
platforma telescopica universala sau schele autoridicatoare mobile, se va asigura stabilitatea
acestora prin dispozitivele lor de calare, iar lucratorii vor fi echipati cu centuri de siguranta,
agatate de pane si casti de protectie.

[top]
6. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. Controlul calitatii lucrarilor executate, atât pe parcurs cât si la receptie, se va face conform
prevederilor cap. 6 din caietul I si constau în:

a. verificarea conditiilor generale de executie prevazute în caietul I - prescriptii generale, la cap.


4.

b. verificarea respectarii conditiilor speciale de executie, prevazute în caietul VII pct. 4.2...4.14 si
în special:

- corecta prelucrare a placilor ondulate si a pieselor accesorii din azbociment, conform pct. 4.4.
(taierea colturilor) si pct. 4.12 (darea gaurilor);

- respectarea sensului de montaj fata de directia vântului.

6.2. La 3-4 luni dupa montarea învelitorii, în cadrul întretinerii, toate suruburile de prindere se vor
revizui si strânge, dar cu atentie deosebita pentru a nu produce craparea placilor.

[top]

7. REGULI DE EXPLOATARE, ÎNTRETINERE SI REPARARE A


ÎNVELITORILOR

7.1. În exploatarea si întretinerea lucrarilor din placi ondulate de azbociment se va tine seama de
proprietatile fizico-mecanice ale materialului:

- caracterul rigid si casant al placilor, care conduce la o proasta comportare la solicitari dinamice
(socuri, lovituri directe, vibratii, circulatie s.a.) care pot degrada placile (fisurare sau crapare în
lungul ondulelor, strapungere, rupere transversala brusca, fara o prealabila deformatie vizibila);

- proasta comportare la variatii bruste de temperatura, desi buna comportare la foc


(incombustibilitate);

- variatii mari ale rezistentei si capacitati portante a placilor.

7.2. Învelitorile din placi ondulate din azbociment fiind necirculabile, pentru accesul beneficiarului,
în vederea exploatarii si întretinerii lor, se vor da de catre proiectant instructiuni corespunzatoare,
conform prevederilor din Caietul I. Prescriptii generale, pct. 3.8 si cap. 7.

7.3. Pentru asigurarea integrala a conditiilor de durabilitate si de etanseitate a învelitorilor din


placi ondulate din azbociment se dau urmatoarele reguli de exploatare:

a. Se interzice circulatia muncitorilor si depozitarea materialelor direct pe placile ondulate din


azbociment de pe acoperis;

b. Circulatia si efectuarea oricaror lucrari se va limita la strictul necesar si se va face numai pe


podini de circulatie permanente sau montate special pe directiile în care se prevede necesitatea
circulatiei;
c. La acoperisurile pe care este necesar accesul în cadrul exploatarii în constructii, trebuie
prevazute scari de acces si podine de circulatie permanente, din dulapi de 25-40 cm latime,
amplasate în toate directiile în care circulatia este necesara.

d. La punctele de acces pe acoperis se vor aseza în locuri vizibile tablite cu reguli de exploatare
si de întretinere a învelitorilor.

e. Pentru prevenirea fisurarii placilor din azbociment din cauza variatiilor bruste de temperatura,
este interzisa efectuarea unor lucrari sau procese tehnologice care sa ridice temperatura în
apropierea placilor la peste 100oC.

f. În interiorul si în imediata vecinatate a constructiilor cu închideri din placi ondulate de


azbociment se va evita producerea de socuri si vibratii puternice, care ar putea provoca ruperea
sau fisurarea placilor.

g. Portiunile de învelitoare de pe care se lucreaza la reparatia de cosuri, calcane, instalatii


exterioare s.a. precum si locurile pentru depozitarea materialelor, trebuie sa fie protejate cu
podini de scânduri.

7.4. Lucrari de întretinere si reparatii.

7.4.1. Lucrari de întretinere

Întretinerea corecta a învelitorilor din placi ondulate din azbociment impure:

a. Supravegherea periodica a structurii de rezistenta pentru a nu permite sau pentru a remedia


degradarile si deformatiile care ar putea sa provoace deteriorarea învelitorii;

b. Verificarea si îndepartarea periodica a depunerilor de praf industrial, pentru evitarea


aglomerarilor neprevazute în încarcarile de calcul;

c. Îndepartarea eventualei vegetatii crescute pe acoperis, cu exceptia muschiului, care se poate


mentine, constituind un element de etansare suplimentar;

d. Îndepartarea stratului de zapada, în cazul atingerii încarcarii de calcul;

e. Curatarea si mentinerea în buna stare de functionare a jgheaburilor si burlanelor de colectare a


apelor pluviale;

f. La curatarea zapezii si depunerilor pe învelitoare, folosirea de lopeti de lemn sau maturi si


echiparea muncitorilor cu încaltaminte antiderapanta;

g. Interzicerea spargerii ghetii de pe învelitoare, folosirii lopetilor metalice si a rangilor, precum si


a aplicarii de lovituri pe suprafata învelitorii.

7.4.2. Lucrari de reparatii curente

a. La trei-patru luni dupa montarea învelitorii, toate suruburile de fixare se vor revizui si strânge,
dupa care se vor monta capacelele de polietilena pentru etansarea prinderilor.

b. În cazul unor degradari izolate, locale (strapungeri, fisurari care permit patrunderea apei prin
acoperis, se vor etansa punctele respective cu chit plastic, aplicat local;
c. Eventualele neetanseitati ale petrecerilor placilor sau ale punctelor de fixare se vor etansa cu
cordoane de chit plastic permanent (tip Asrobit sau Alutchit C).

7.4.3. Lucrari de reparatii capitale

Aceste lucrari constau în general în înlocuirea placilor degradate de pe portiuni întinse din
învelitoare si se executa conform unei documentatii (proiect) întocmite de un organ de proiectare
competent, cu respectarea prevederilor prezentului caiet.

[top]

CAIETUL VIII. ÎNVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI CUTATA

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului caiet se refera la alcatuirea si executarea învelitorilor din tabla
ondulata sau cutata, la:

a. constructii demontabile;

b. constructii industriale la care procesele tehnologice necesita asemenea învelitori.

1.2. Aceste învelitori se folosesc numai cu aprobare speciala, în cazuri justificate tehnic si
economic. Acoperisurile vor avea o forma cât mai simpla, în una sau doua ape.

[top]

2. MATERIALE

2.1. Materiale de baza:

a. tabla ondulata STAS 2029-80 (fig. VIII.1.a), tabelul 1.

Tabelul 1

Dimensiuni în mm

Dimensiuni ondulate Latimea Masa


pentru o
Simbol Lungimea foaie de
Grosimea
(Tip) Înaltimea Pasul Raza foii 2m
Total Util
h b r lungime
kg/m
30 100 23 0,75 850 2000 12

30 100 23 1,00 850 800 2000 16


30/100 sau
30 100 23 1,25 850 700 2000 20

30 100 23 1,50 850 2000 24

40 150 36 1,25 750 200 20


circa
40/150 sau
825
1,50 600 2000 24

NOTA: Pentru tabla zincata masa este mai mare cu 0,5 kg pentru foaia de
2 m lungime.

b. Panouri cutate din tabla subtire RCA 37. STAS 500/3-80. Caiet de sarcini nr. 4/4 nov. 1973, fig.
VIII 1.b, tabelul 2

Tabelul 2

Dimensiuni în mm

Dimensiunile cutei Latimea


Masa
pentru
Simbol
Grosimea o foaie
(Tip) Nr.
Înaltimea Pasul e B b Lisa Utila de 2 m
pasi lung.

A. 1 4 35 187,5 131,5 56 40 1000 750 0,75 1,00 12,00


lisa = 1,25 1,50 16,00
1000 1,75 2,00 20,00
35/187 24,00
(1002) 28,00
32,00

A. 2. 5 35 187,5 131,5 56 40 1230 937,5 0,75 1,00 14,76


lisa = 1,25 1,50 19,68
1230 1,75 2,00 24,60
35/187 29,52
(1002) 34,44
39,36

A. 3. 6 35 187,5 131,5 56 50 1500 1125 0,75 1,00 18,00


lisa = 1,25 1,50 24,00
1500 1,75 2,00 30,00
35/187 36,00
(1002) 42,00
48,00

B. 1. 3 60 210 170 40 30 1000 650 0,75 1,00 12,00


lisa = 1,25 1,50 16,00
1300 1,75 2,00 20,00
60/210 24,00
(1003) 28,00
32,00

B.2. 4 60 210 170 40 30 1300 840 0,75 1,00 15,60


lisa = 1,25 1,50 20,80
1300 1,75 2,00 26,00
60/210 31,20
(1003) 36,20
41,60

c. Panouri din tabla neagra sau zincata cutata la ILT Galati, 1003 NTR-MIM 98/78, fig. VIII.1b si
tabelul 3.

Tabelul 3

Dimensiuni în mm

Dimensiunile cutei Latimea


Masa
pentru
Simbol Nr.
Grosimea o foaie
(Tip) pasi
Înaltimea Pasul e B b Lisa Utila de 2 m
lung.

A. 1 4 35 187,5 131,5 56 40 1000 750 0,75 1,00 12,00


lisa = 1,25 1,50 16,00
1000 20,00
(1002) 24,00

B.1. 3 60 210 170 40 30 1000 650 00,75 12,00


lisa = 1,00 1,25 16,00
1000 1,50 20,00
(1003) 24,00

NOTA: În tabelele 2 si 3 s-a trecut "Masa nominala" (kg/buc.) numai pentru panouri cu o lungime
de 2 m. Se pot livra si panouri confectionate cu alte lungimi (3;4;5;6 m) de comun acord-
producator, client, proiectant. Conditiile de verificare si acceptare a calitatii ce trebuie sa fie
îndeplinite sunt cele prevazute în STAS 2029-80, 2028-80, 10896-80, NID-MIM 98-1968 si 229-
1974. Dimensiunile livrate curent (pentru tabla R.C.A.) sunt cele din tabelul 2 cu latimea de 1 m
(A.1 si B.1); pentru celelalte latimi si lungimi se încheie contractul numai în cazul când ILTG are
acordul furnizorului CSG privind asigurarea cu astfel de latimi lise (se livreaza panouri cu
urmatoarele lungimi: 2000; 3000; 3200; 4000; 5000; 6000 mm).

d. Panouri de tabla neagra sau zincata, cutata la ITMPCMP Buzau, tip ROMPANT 47 si T.65
conform caietului de sarcini nr. 5-81, fig. VIII.1.c. si tabelul 4.

Tabelul 4
Dimensiuni în mm

Simbolul Nr. Dimensiunea cutei Latime


ROMPAN pasi
Înaltime Pasul Dist. Baza Baza mica b Lisa Totala Utila Masa
Grosime
h p cute mare kg/ml.
e B

T. 47 5 47 180 124 56 22 1300 925 900 0,6 0,75 6,12


0,8 1,0 7,66
8,16
10,21

T.65 4 65 208 155 54 24 1500 856 832 0,6 0,75 7,07


0,8 1,0 8,84
9,42
11,78

NOTA: Pentru tabla zincata, masa se mareste cu 0,5 Kg/ml.

2.2 Panourile din tabla cutata RCA se vor folosi numai în cazuri de agresivitate chimica si dupa
un calcul de eficienta economica fata de folosirea tablei cutate zincate.

2.3. Materiale auxiliare:

- tija filetata cu cioc din OL 37 de Φ 8 mm, zincate, STAS 9207-80;

- tija cu cleme din OL 37 de 30 x 3 mm, zincate, STAS 9207-80;

- piulite hexagonale M 8, STAS 4071-80;

- agrafe din OL 37 de 30 x 3 m, zincate, STAS 9207-80;

- suruburi cu cap hexagonal si piulite M 6, STAS 4272-81;

- suruburi pentru tabla cu cap hexagonal de 6,6 mm STAS 9344/5-80;

- suruburi autofiletante Φ 4,8 mm, STAS 11161-80;

- bolturi împuscate si capse pentru fixarea provizorie a tablei profilate;

- nituri tubulare, oarbe POP (CHOBER) cu F între 2,5 si 6,4 mm;

- rondele cu guler si capacele din polietilena;

- saibe zincate, STAS 7977-82;

- tabla zincata de 0,8 mm, STAS 2028-80;


- grund anticoroziv - minium plumb - STAS 3097-80;

- chit de minium, STAS 429-85;

- chit elastic;

- vopsele diferite;

- materiale de lipit (aliaj Lp-30, clorura de amoniu, acid azotic tehnic, amoniac tehnic);

- grunduri si vopsele anticorozive cu smoala plastifiata tip V 903.

[top]

3. PRESCRIPTII DE PROIECTARE

3.1. Proiectarea învelitorilor cu panouri din tabla ondulata (fig. VIII.2) sau cutata, comporta
dimensionarea prin stabilirea grosimii, lungimii si a profilului panourilor, precum si a distantelor
între pane, în functie de încarcari, rezistenta admisibila si sageata maxima, conform STAS
10108/2-83, "Calculul elementelor din otel, alcatuite din profile cu pereti subtiri, formate la rece."

3.2. Pentru protectia anticoroziva se va avea în vedere:

- STAS 10128-86 "Clasificarea mediilor agresive";

- STAS 10702/1-83 "Acoperiri protectoare - Conditii tehnice generale";

- STAS 10166/1-77 "Pregatirea suprafetelor metalice";

- Instructiuni tehnice pentru protectia anticorosiva a elementelor de constructii metalice, indicativ


C 139-87.

3.3. Pantele admise pentru acoperisurile din tabla cutata sau ondulata vor fi cele prevazute în
tabelul 5, conform STAS 3303/2-88.

Tabelul 5

Pante în cm/m
Materiale si alcatuire
minime uzuale maxime

a. Versant dintr-un singur panou 5 6-12 vertical

b) Versant din mai multe panouri 12 15-40 vertical


3.4. Petrecerile minime de capat sau transversale (paralel cu panele), în functie de panta
acoperisului, sunt:

- panta acoperisului (cm/m) 40 30 15 12

- petrecerea minima (cm) 9 10 11 20

3.5. Petreceri laterale (în lungul pantei):

- la foile ondulate se fac pe minimum o jumatate de ondula si numai pe creasta ondulei;

- la panourile cutate se fac pe nervura mica, de margine, a fiecarui panou.

3.6. Pentru prinderea tablelor de pane suport si a tablelor între ele, se prevede numarul de
organe de asamblare, rezultat din calcul, în functie de solicitarile de suctiune, alunecare, efect de
saiba etc. (fig. VIII-3, VIII-5).

3.7. Pentru diverse detalii la coame, timpane, racordari la calcane, dolii, strapungeri etc. se vor
prevedea planse speciale conform solutiilor de principiu din fig. VIII.3, VIII.4, VIII.6, VIII.7 si a
celor din Catalogul de subansambluri IPCT - detalii de constructii, grupa 10 - Învelitori.

3.8. Iluminarea naturala la învelitorile din tabla ondulata sau tabla cutata se realizeaza prin:

a) placi ondulate sau cutate din poliesteri armati cu fibre de sticla cu acelasi profil ca al panourilor
din tabla profilata, montate intercalat între acestea si fixate la fel ca ele;

b) prevederea unor structuri de rezistenta, de preferinta în zona coamelor, care sa suporte


luminatoare, eventual cu ventilatii.

[top]

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

4.1. Tabla neagra, zincata sau RCA va avea, sau nu, în raport de agresivitatea mediului,
acoperirile anticorozive prevazute de proiectant în conformitate cu standardele si instructiunile
tehnice în vigoare (pct. 3.2.)

4.2. Pentru materialele auxiliare (organe de asamblare din otel, tabla pentru racordari etc.) se vor
folosi materiale zincate sau cadmiate - indiferent de tipul de tabla folosit la învelitori.

4.3. Panourile de tabla ondulata sau cutata se monteaza direct pe panele suport si se dispun cu
generatoarea paralela cu linia de cea mai mare panta. La tabla cutata, nervurile înguste sunt
dispuse sus iar rezemarea se face pe nervurile late.

4.4. Montarea panourilor începe de la poala si din marginea opusa vânturilor dominante.

4.5. Prinderea panourilor de tabla sau cutata, pe panele suport sau între ele, se va face în
conformitate cu indicatiile date de proiectant si cele din "Instructiunile tehnice pentru prinderea si
montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor si peretilor", indicativ C 172-88.
4.6. Pentru etansarea strapungerilor si protectia contra intemperiilor a capetelor suruburilor si a
piulitelor, între acestea si panourile de tabla se vor monta rondele de tabla sau rondele cu guler si
capacel din polietilena.

4.7. Nu sunt contraindicatii pentru executarea lucrarilor pe timp friguros.

[top]

CAIETUL IX. ÎNVELITORI DE PANOURI "ROMPAN"

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului caiet se refera la proiectarea si executarea învelitorilor din panouri
usoare portante tip "ROMPAN" din tabla cutata, cu miez termoizolant si hidroizolatie bituminoasa,
livrate de ITMPCMC Buzau, conform NTR 4546/80.

1.2. Aceasta solutie se foloseste la acoperisurile halelor industriale cu deschideri mari, încalzite
sau la care se cere conservarea caldurii degajate în exploatare, recomandabila în special pentru
structuri metalice, dar aplicabila si la structurile de beton în cazuri bine justificate.

1.3. Folosirea panourilor "ROMPAN" în medii agresive se va face în conformitate cu prevederile


"Instructiunilor tehnice privind protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice",
indicativ C 139-87.

1.4. Folosirea acestor panouri se recomanda la învelitori cu versanti cu contur dreptunghiular,


plani sau eventual cilindrici, cu panouri dispuse dupa generatoare.

1.5. Învelitoarea realizata din panouri "ROMPAN" este necirculabila, fiind admisa numai circulatia
ocazionala pentru accesul la diverse utilitati amplasate pe acoperis, precum si pentru verificarile
si reparatiile curente ale hidroizolatiei.

1.6. Panourile "ROMPAN" se pot utiliza la acoperisuri cu gradul II-IV rezistenta la foc, conform
"Normelor tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului",
indicativ P 118-83.

[top]

2. MATERIALE

Panouri "ROMPAN"

2.1. Panouri (fig. IX 1) din tabla zincata cutata, cu 5 cute de 47/180 mm (fig. IX.2), cu miez
termoizolant si fata superioara dintr-o foaie bitumata, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- latime de fabricatie 930 mm ± 5 mm


- latime utila 900 mm -

- lungime de livrare 3,000-12,800 mm ± 10 mm


(din 100 mm în 100 mm)
conform comenzii

- înaltimea cutei1) 47 mm ± 2 mm

- pasul cutei 180 mm ± 2 mm

- grosimea benzii de otel OL 37, conform STAS 972-74, de 0,6 mm, 0,75 mm, 0,80 mm, 1,00 mm
grosime, zincate continuu la cald, STAS 10896-80; cu o cantitate totala de zinc, pe ambele fete,
de 275 g/m2;

- grosimea termoizolatiei în câmp, 25 mm, 35 mm si 50 mm ± 2 mm;

- caserare cu folie hidroizolatoare bitumata, aplicata pe panou din fabricatie;

1)
La cerere se pot eventual realiza panouri cu profilul cutei de 65 x 208 mm.

- greutatea proprie a panoului în functie de grosimea tablei cutate si a termoizolatiei este data în
tabelul 1.

Tabelul 1

Greutatea panourilor, pentru grosimea spumei de


Grosimea tablei poliuretan, în mm
în mm
25 35 50

0,6 11,7 12,1 12,7

0,75 13,4 13,8 14,4

0,8 14,0 14,4 15,0

1,0 16,3 16,7 17,3

NOTA: densitatea termoizolatiei s-a considerat de 40 kg/m3.

2.2. Panourile cu caracteristicile geometrice de calcul (Ix si Wx) orientative, stabilite teoretic, din
tabelul 2.

Tabelul 2

Grosimea tablei (mm) 0,6 0,8 1,0

1. Momentul de inertie Ix pentru calculul 25,5 34,0 42,0


sagetii la încovoiere pozitiva (în câmp),
cm4/m latime

2. Modul de rezistenta Wx la încovoiere 8,4 11,2 14,0


pozitiva (în câmp) cm3/m latime

3. Modul de rezistenta Wx la încovoiere 8,9 11,8 14,8


negativa (pe reazem.) cm3/m latime

2.3. Rezistenta termica de calcul R0 corectata a panourilor din fabricatie curenta este data în
tabelul 3.

Tabelul 3

Grosimea în câmp a termoizolatiei (mm) 25 35 50

R0 corectat m2hoC/kcal 1,08 1,44 2,00

m2K/W 0,929 1,238 1,720

Valorile au fost stabilite prin calcul, considerându-se:

- conductivitatea termicaa a termoizolatiei

λ = 0,023 kcal/mhoC (0,027 W/mK)

- idem a casseraarii panoului cu folie bitumataa de 2 mm grosime

λ = 0,17 kcal/mhoC (0,198 W/mK)

- 1/α + 1/ α e = 0,193 m2hoC/Kcal = 0,169 m2K/W

- masivitatea panoului m = 1,2

Transport, depozitare, manipulare

2.4. Panourile se livreaza conform NTR 4546-80 asezate fata la fata, cu tabla spre exterior,
ambalate în pachete de maximum 10 bucati si protejate ca sa nu se deformeze sau degradeze la
balotare, transport, manipulare si intemperii.

2.5. Transportul panourilor de catre constructor se face cu mijloace auto de lungime suficienta
pentru sustinerea pachetelor de panouri, nefiind admisa ramânerea în consola a panourilor pe
platforma mijlocului de transport.

2.6. Pe santier panourile se depoziteaza asezate ca la pct. 2.4. pe lat, în stive de maximum 1 m
înaltime, pe suporti de minimum 10 cm latime, distantati la cca 3 m, pe suprafete plane si curate.

Stivele se vor proteja de intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgâriere, deformare).


La depozitarea pe santier a pachetelor cu panouri si a materialelor hidroizolatoare se vor lua
masuri severe de PCI, ca de exemplu:

- pachetele vor fi depozitate pe o suprafata cât mai mare cu spatii între stive pentru ca focul sa nu
se propage de la o stiva la alta;

- incinta depozitului va fi dotata cu echipament de prevenire si stingerea incendiilor;

- se va interzice orice activitate cu foc deschis (sudura, forje etc.) si fumatul în aproprierea stivelor
cu panouri.

2.7. La încarcare, descarcare, depozitare si manipulare se va proceda cu atentie, fiind interzise


trântirea si târârea panourilor pentru a nu le deforma si pentru a nu rupe termoizolatia si
hidroizolatia.

2.8. Încarcarea si descarcarea pachetelor si ridicarea panourilor la nivelul acoperisului se face cu


macaraua, prin intermediul unor dispozitive adecvate.

Accesorii metalice de montaj

2.9. Pentru fixarea panourilor pe pane suport se pot folosi urmatoarele accesorii de prindere:

- suruburi autofiletante pentru metal de 6,3 x 22 mm cu cap hexagonal si guler.

- suruburi autofiletante pentru metal de 6,3 x 22 mm (STAS 11161-80) cu saiba (STAS 7977-82);

- suruburi mecanice M6 sau M8 (STAS 4272-80), cu saiba metalica (STAS 7977-82) si piulita
hexagonala (STAS 4071-80);

- bolturi împuscate si capse pentru fixarea provizorie a tablei prin implantare, în pane metalice;

- tije F 7,1 mm cu cârlig, zincate, filetate M8 (STAS 9207-80) cu piulite si saibe.

- saibe din polietilena, de diferite diametre, pentru intercalare între tabla si saiba metalica.

2.10. Pentru fixarea unor accesorii din tabla, sorturi, pazii, luminatoare, acoperitoare de rost etc.
si pentru solidarizarea (coaserea) longitudinala a panourilor de tabla se pot folosi:

- nituri tubulare oarbe (POP) de 4 mm diametru si 6 mm lungime (STAS 8496-80);

- suruburi autofiletante de 4 x 16 mm cu cap hexagonal sau eventual crestat pentru surubelnita


(STAS 11161-80).

2.11. Toate accesoriile de prindere vor fi zincate.

Materiale termo si hidroizolante

2.12. Fâsii termoizolante, pentru completarea sau repararea termoizolatiei în zonele de


strapungere, gaurire si racordare a panourilor cu elemente verticale, coama etc.

2.13. Foi hidroizolatoare bitumate aplicate la cald cu mastic de bitum.


2.14. Foi hidroizolatoare cu bitum aditivat tip Hidrobit T4 sau T5 (NTR 9607-80) aplicate cu
flacara.

2.15. Folie stratificata din PVC plastifiat, cu rezistenta la bitum de 1,2 mm sau 2 mm grosime,
conform STI-L 54.

2.16. Gaz lichefiat îmbuteliat propan-butan (STAS 66-80) pentru aplicarea stratului final de
hidroizolatie din hidrobit, în butelii STAS 2666-80.

2.17. Vopsele si lacuri de protectie pentru hidroizolatia bituminoasa, compatibile cu aceasta.

2.18. Vopsele (grund, vopsea, email) pentru eventualele sisteme de protectii anticorozive ale fetei
interioare a panourilor de tabla (variind dupa specificul atmosferei interioare a halei: agresivitatea
în functie de componenta, umiditate si temperatura etc.) conform Instructiunilor tehnice C 139-87.

2.19. Tabla zincata (STAS 2028-81) pentru racordari la atice, guri de scurgere, reborduri de
luminator etc.

2.20. Mastic de bitum pentru hidroizolatia la cald conform "Normativului pentru proiectarea si
executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii", indicativ C 112-
86.

Scule, dispozitive si utilaje

2.21. La executarea învelitorilor din panouri, ROMPAN sunt necesare urmatoarele scule si
dispozitive:

- masini de gaurit electrice, cu burghie spirale adecvate de F 3-10 mm si lungime de cca 120 mm;

- coarba cu chei tubulare si surubelnita, pentru strângerea suruburilor autofiletante, suruburilor


mecanice si a piulitelor;

- polizor de colt portativ cu disc abraziv pentru taierea si ajustarea panourilor;

- dispozitiv tip armonica pentru nituri POP;

- pistol de împuscat bolturi;

- cutite pentru taiat hidroizolatia si termoizolatia;

- foarfeci pentru taiat tabla (stânga si dreapta);

- ciocane diferite pentru tinichigii si mecanici;

- preducele diferite pentru dat gauri în hidro si termoizolatie;

- chei tubulare si chei fixe;

- surubelnite drepte si în cruce;

- pânze de bomfaier;
- cleste;

- dispozitive si scule pentru aplicat hidroizolatia cu flacara (arzator, butelie de gaze lichefiate);

- dalti pentru lemn - latime 25 mm;

- scule si dotari pentru aplicat hidroizolatia bituminoasa în sistem clasic (cancioage, galeti, cazan
de topit bitum etc.).

2.22. Utilajele necesare ridicarii pe acoperis în vederea punerii în opera a panourilor sunt:

- macara de capacitate corespunzatoare greutatii pachetelor de panouri;

- accesorii de ridicare (platforme, palete, grinda extensibila cu traverse, juguri, cabluri, cârlige),
conf. proiect IPC nr. 7025/III cu traverse suplimentare, pentru lungime între 7 si 12 m.

[top]

3. PRESCRIPTII DE PROIECTARE

3.1. Acoperisurile din panouri ROMPAN pot fi cu una sau doua pante, cu scurgere libera sau cu
atic si tip shed sau denivelate. În cazul doliilor (lânga atic sau între versantii sedului), colectarea
si evacuarea apei se poate face prin dolii cu guri de scurgere interioare halei.

3.2. Pantele sunt cele uzuale pentru învelitori bituminoase, tinându-se seama si de sageata
admisibila a panoului, pentru a nu rezulta contrapante, cu stagnari de apa.

3.3. Stabilirea grosimii tablei din punct de vedere al rezistentei si al deformatiilor se face prin
calcul în functie de încarcarile normale, distantele între pane si de caracteristicile de calcul ale
panourilor Wx si Ix date orientativ în tabelul 2).

Valorile maxime orientative ale deschiderilor, pentru încarcari normate cu zapada, conform STAS
10101/21-75 (fara aglomerari) si greutatea proprie sunt date în Anexa 1.

3.4. Latimea minima de rezemare a panourilor pe pane va fi de 60 mm pentru reazemele de


capat si de 80 mm pentru cele intermediare.

3.5. Proiectul va stabili numarul si lungimile exacte de comanda ale panourilor în functie de planul
acoperisului, astfel ca diversele suprafete ale planului versantului sa fie acoperite pe cât posibil
dintr-o singura lungime de panou.

3.6. Dispunerea panourilor poate fi paralela cu linia de cea mai mare panta sau perpendiculara
pe aceasta.

3.7. Fixarea panourilor se prevede în mod curent în fiecare cuta mica la capete si la fiecare al
doilea reazem, iar pe reazemele intermediare în cuta marginala, comuna pentru doua panouri
(fig. IX 3 si IX 4).

Numarul si sectiunea elementelor de prindere se vor determina prin calcul în functie de solicitari
(suctiune, alunecare).
Fixarea pe pane se va face dupa caz cu suruburi autofiletante sau mecanice, tije cu cârlig, bolturi
împuscate.

3.8. Solidarizarea între panourile alaturate se va face prin nituri pop sau suruburi autofiletante
dispuse la cel mult 50 cm conform "Instructiunilor tehnice pentru prinderea si montajul tablelor
metalice profilate la executarea învelitorilor si a peretilor", indicativ C 172-88. În cazul necesitatii
realizarii contravântuirii în planul învelitorii (saiba), sectiunea si dispunerea acestora se va stabili
prin calcul. Se recomanda prevederea aplicarii lor de jos în sus, de sub panouri, de pe o schela
mobila sau o platforma pe un pod rulant, pentru a reduce numarul strapungerilor hidroizolatiei.

Continuitatea în lung a doua panouri se asigura prin suprapunerea lor pe minim 10 cm (fig. IX 3a)
sau prin dispunerea lor pe pane cap la cap (fig. IX 3b), cu rosturi de circa 6 mm între capetele
panourilor de 12 m lungime.

3.9. Proiectarea din punct de vedere higrotermic va stabili grosimea termoizolatiei, tinând seama
de conditiile de exploatare si prevederile STAS 6472/1-9 precum si de tipodimensiunile de
panouri.

3.10. Pentru proiectarea protectiei anticorozive se vor avea în vedere:

- conditiile de agresivitatea atmosferica si de exploatare;

- STAS 10128-86 "Clasificarea mediilor agresive";

- STAS 10166/1-77 "Pregatirea suprafetelor metalice";

- Instructiunile tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice,


indicativ C 139-87.

3.11. Proiectul va cuprinde detalii de executie pentru modul de fixare a panourilor pe panele
suport si asigurarea continuitatii hidroizolatiei, racordari la guri de scurgere, atice, luminatoare,
strapungeri etc. conform solutiilor de principiu din fig. IX 3, IX 4, IX 5, IX 6, IX 7 si detaliilor din
proiectele tip IPCT corespunzatoare.

[top]

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

4.1. Montarea panourilor va începe:

- de la o margine a versantului, în cazul asezarii lor paralel cu linia de cea mai mare panta, având
cuta neumpluta cu poliuretan dispusa în directia de montaj;

- de la streasina, în cazul asezarii lor paralel cu aceasta, cuta neumpluta amplasându-se în


amonte.

4.2. Panourile se vor monta cu minimum de prelucrari posibile (scurtari, decupari, perforari),
aceste operatii consumând un volum important de manopera si conducând la pierderi de
material.
4.3. Taierea panourilor în jurul ventilatiilor, conductelor ce strapung acoperisul cosurilor etc.,
pentru intercalarea acestora în câmpul învelitorii, se va executa la fata locului, pe acoperis.

4.4. Realizarea golurilor pentru strapungeri se va face dupa decopertarea termoizolatiei si a


caserarii de pe panou, pe o zona egala cu dimensiunea golului plus 25 cm. Se va executa apoi
decuparea tablei cutate a panoului cu polizorul de colt cu disc abraziv si foarfeca electrica sau
manuala. Se va aplica o tabla zincata de 0,75 mm, cu gaura practicata anterior si egala cu
dimensiunea elementului ce strapunge învelitoarea, care se va prinde de tabla panoului cu
suruburi autofiletante. În cazul în care strapungerea este fierbinte, tabla de completare va fi
prevazuta cu un rebord de diametru egal cu diametrul elementului ce strapunge acoperisul plus
10 cm si de înaltime egala cu grosimea termoizolatiei panoului plus 30 cm. Se va executa apoi
completarea termoizolatiei cu vata minerala (fig. IX. 7).

4.5. Panourile înainte de montare se vor proteja anticoroziv conf. pct. 3.10 pe fata inferioara si pe
portiunea neacoperita cu poliuretan a partii superioare (fetele vizibile ale tablei).

4.6. La locurile de fixare a suruburilor autofiletante sau mecanice utilizate la prinderea panoului
pe pana, termoizolatia se va decupa cu o dalta de tâmplar lata sau cu preducele (dupa o
însemnare prealabila atenta)

Strângerea suruburilor se va face, prin gaurile date în prealabil, cu chei tubulare adecvate.

4.7. La piesele de prindere de panele suport se vor intercala în prealabil rondele de tabla zincata
si din PVC între capul surubului sau piulita si foaia de tabla cutata.

4.8. Dupa montarea si strângerea accesoriilor de prindere, toate golurile din punctele de
strapungere a termoizolatiei se vor completa imediat cu dopuri de termoizolatie, pe toata
grosimea termoizolatiei (fig. IX 3), si se vor înfunda eventualele rosturi mai mari ramase între
panouri.

4.9. Dupa terminarea operatiunilor de completare a termoizolatiei, în cursul aceleiasi zile se va


executa acoperirea rosturilor dintre panouri si repararea primului strat de hidroizolatie a panoului
dupa cum urmeaza:

- la rosturile transversale mai întâi se vor aplica fâsii din PVC sau folie bitumata de cca 20-25 cm
latime, flotante (nelipite), peste care se aplica o fâsie de hidroizolatie suplimentara de cca. 50 cm
latime, lipita cu mastic de bitum peste hidroizolatia ambelor panouri; (fig. IX 3 si IX 4);

- peste rosturile longitudinale se vor lipi cu mastic de bitum fâsii de material hidroizolant de cca.
25 cm latime;

- la gaurile date pentru fixarea suplimentara a panourilor pe reazemele intermediare precum si la


eventualele deteriorari ale stratului de caserare se vor aplica petice din material hidroizolant.

4.10. Dupa executia completarilor de la pct. 4.8 si 4.9, se va aplica stratul superior continuu al
hidroizolatiei. realizat conform proiectului.

4.11. Urmeaza executarea partilor speciale (coame, dolii, pazii, racordari de calcane si
luminatoare, guri de scurgere, strapungeri), care se va face conform detaliilor din proiect, dupa
care se aplica protectia usoara, prin vopsire a hidroizolatiei.

Lucrul pe timp friguros


4.12. Punerea în opera a panourilor ROMPAN se limiteaza la perioade de timp favorabil (fara
precipitatii si cu temperaturi) de minimum +5oC), care sa permita refacerea imediata a
termoizolatiei decupate în vederea fixarii panourilor.

4.13. Panourile fiind termo-hidroizolatoare, pot asigura, dupa repararea si realizarea continuitatii
stratului hidroizolant propriu, protectia corespunzatoare a constructiei, pe timp nefavorabil.

[top]

5. MASURI DE PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR SI DE TEHNICA


SECURITATII MUNCII

5.1. În proiectarea si executia lucrarilor de învelitori cu panouri portante ROMPAN, se vor


respecta masurile generale privind tehnica securitatii muncii si de paza contra incendiilor
prevazute în cap. 5 al Caietului I.

5.2. Panourile sandvis nu vor atinge cosurile de fum si conductele fierbinti, fata de care vor fi
izolate pe o zona circulara conf. detaliului din fig. IX 7 si pct. 4.4 cu materiale termoizolante
incombustibile.

5.3. În timpul asezarii si fixarii panourilor, lucratorii vor fi asigurati prin centuri de siguranta prinse
de panele sau fermele acoperisului. Se vor opri operatiunile de montare a panourilor pe timp de
ceata, ploaie, vânt puternic sau polei.

5.4. Taierea pe loc a panourilor pentru strapungeri se va face de pe podine de lemn. Toate
golurile din acoperis pentru luminatoare sau strapungeri diverse vor fi îngradite sau avertizate.

5.5. Panourile sandvis fiind portante, în timpul executiei se permite circulatia cu cizme de cauciuc,
iar depozitarea materialelor se va face pe platforme anume realizate, în limita capacitatii structurii
de rezistenta a învelitorii, dupa fixarea definitiva a panourilor pe pane.

[top]

6. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. Pe parcursul executiei lucrarilor se vor verifica în mod special, consemnându-se în procese-
verbale de lucrari ascunse:

- îndeplinirea conditiilor de calitate a suportului învelitorilor privind planeitatea si respectarea


interaxului panelor învelitorilor; conform punctului 4.2 si capitolul 6 din caietul I - Prescriptii
generale;

- fixarea si asamblarea panourilor în toate punctele prevazute prin proiect;

- completarea termoizolatiei pentru eliminarea puntilor reci producatoare de condens;


- realizarea continuitatii primului strat al hidroizolatiei prin lipirea fâsiilor, astuparea strapungerilor,
avariilor etc.

6.2. Receptia lucrarilor se face în conformitate cu reglementarile în vigoare si precizarile din


capitolul 6 al Caietului I.

[top]

7. REGULI DE EXPLOATARE, ÎNTRETINERE SI REPARARE A


ÎNVELITORILOR

7.1. Beneficiarii vor respecta masurile generale prevazute la punctul 7.1. al Caietului I.

7.2. Beneficiarii vor controla starea lucrarilor de hidroizolatii periodic, din 6 în 6 luni (primavara si
toamna) si ocazional la aparitia unor deficiente.

7.3. Se interzice asezarea peste panouri a utilajelor cu temperatura peste 40oC sau facerea
focului.

7.4. Pentru lucrarile de întretinere si reparatii curente a hidroizolatiilor bituminoase se vor putea
folosi materiale hidroizolatoare la rece (Hidrozol, Giurgiuplast, Izoplast si altele similare, conform
NP 39-88).