Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

COMISIA NAȚIONALĂ a PIEȚEI FINANCIARE

COMUNICAT de PRESĂ

Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru


prejudicii produse de vehicule, adoptată în lectură finală

Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru


prejudicii produse de vehicule a fost adoptat, în lectură finală, în cadrul ședinței
Parlamentului din 21 aprilie curent.

Documentul are drept scop transpunerea unor dispoziții a Directivei 2009/103/CE


a Parlamentului European și a Consiliului din 16.09.2009 privind asigurarea de
răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi.

Prin proiect se urmărește stabilirea unui mecanism clar și predictibil de


monitorizare continuă a pieței asigurărilor obligatorii auto prin intermediul
instrumentelor adecvate și specifice sectorului financiar.

Cele mai relevante elemente incluse în proiect vizează: prevederi speciale cu


privire la suspendarea, rezoluțiunea și încetarea contractului RCA; norme cu
privire la modul de aplicare a asigurării RCA; dispoziții cu privire la legislația
aplicabilă în funcție de locul de producere a accidentului; mecanismul constatării
amiabile de accident; obligațiile asigurătorului RCA cu privire la comunicarea
solicitantului asigurării a cuantumului primei de asigurare, dar și a altor detalii care
țin de calculul primei de asigurare, coeficienților de rectificare, precum și
obligativitatea asigurătorilor de a informa părțile privind soluționarea cererii de
despăgubire.

De asemenea, documentul cuprinde dispoziții legale privind rezoluția contractului


RCA, norme cu privire la cazurile de suspendare a contractelor RCA internă – pe
perioada suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, precum și pe perioada în
care persoana asigurată a depus sau i-au fost retrase legal plăcuțele de
înmatriculare. Totodată, în noua lege a fost introdus conceptul de „decontare
directă”, în baza căruia, asiguratul poate opta pentru un serviciu auxiliar de
gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asigurați. Astfel, în
cazul producerii unui accident, asiguratul va interacționa cu propriul asigurător și
nu cu asigurătorul păgubitului.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 77, mun. Chișinău, MD 2012, tel: (373 22) 859 401, www.cnpf.md, e-mail: office@cnpf.md
Proiectul mai prevede termenul limită în cadrul căruia asigurătorul RCA este
obligat să ia o decizie cu privire la soluționarea cererii de despăgubire și să achite
despăgubirea de asigurare - cel mult o lună de la data depunerii cererii de
despăgubire, în cazul dosarului de daune complet, și cel mult trei luni, în cazul
dosarului de daune incomplet.

În scopul evitării unor manipulări ce vizează cuantumul despăgubirilor și


cheltuielilor aferente reparației vehiculelor, noua lege obligă asigurătorii să
utilizeze sistemele informaționale automatizate de evaluare în domeniul auto.
Acestea au la bază prețuri din cataloagele producătorilor de piese de schimb, părți
componente și materiale necesare reparației și corespunde cerințelor stabilite în
actele normative ale autorității de supraveghere.

Proiectul de lege mai prevede o liberalizare parțială a primei de asigurare RCA,


astfel asigurătorii urmează să aplice prima de referință stabilită de autoritatea de
supraveghere.

Un capitol aparte din lege vizează achitarea despăgubirilor pentru prejudiciul


moral ca urmare a vătămării sau decesului persoanelor implicate în accidentul
rutier. Astfel, documentul prevede majorarea limitelor de răspundere acoperite prin
asigurarea RCA de la un milion de lei la un nivel de 100.000 euro, în cazurile de
avariere sau distrugere a bunurilor. La fel, pentru vătămări corporale și decese
produse în unul și același accident, limita de despăgubire a fost stabilită, pentru
accidente la un nivel de 100.000 euro – pentru o parte vătămată sau la un nivel de
500.000 euro – indiferent de numărul părților vătămate, echivalent în lei la cursul
oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de Banca Națională a
Moldovei pentru data producerii accidentului.

Noua lege urmează să intre în vigoare după 12 luni de la data publicării în


Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Serviciul de presă al CNPF