Sunteți pe pagina 1din 10

Caiet de practica

Data Ora Activitatea Îndrumător Observaţii


desfăşurata
9ºº-10ºº Cunoaşterea
intreprinderii
Cunoaşterea
personalului din
următoarele
10ºº-11ºº departamente : vânzări,
contabilitate,marketing,
resurse
umane,intretinere.
Am început lucrul la
casa de marcat a
benzinariei. Am asistat
la activităţile care se
petrec in magazin după
cum urmează:
17.05.2010 - preluarea clienţilor
- procedura de marcare
11ºº-15ºº a produselor si incasare
a banilor
- furnizarea de diverse
informaţii utile
clientilor
- începerea primelor
noţiuni ale programului
de gestiune cu care
lucrează benzinaria
Celly
Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţ
ii
Aprofundarea cunoştinţelor in
domeniul vanzarii prin
intermediul programului
9ºº-11ºº FammiClient:
- tipurile de combustibili
vandute
- introducerea in fisa de
magazie a clientilor cu
contracte
11ºº-12ºº Invatarea sistemului de plata
prin intermediul cardurilor de
credit
Am asistat la calcularea
indexului,respectiv valorii
motorinei vandute din
18.05.2010 rezervorul principal.

Am întocmit raportul zilnic


privind încasările benzinariei
12ºº-15ºº din ziua respectiva (cash ,card
sau ordin de plata) si invatarea
atribuţiilor zilnice ale
vanzatorului cum ar
fi :aranjarea produselor in
rafturi, primirea si
inmagazinarea produselor
alimentare si non-alimentare,
oferirea de informaţii generale
care ii ajuta pe clienti.
Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţ
ii
M-am implicat efectiv timp de
6 ore in activitatea de vanzare
începând cu incasarea banilor
de la clienti si eliberarea
bonurilor fiscale , procedurile
de comenzi, procedurile de
servire a clientilor in minibarul
celly , introducerea in
programul FammiClient a
19.05.2010 9ºº-15ºº firmelor cu contract, preluarea
de mesaje si corespondenta
pentru seful de statie,
inventarul zilnic al produselor
oferite spre vanzare in bar,
preluarea si verificarea
permanenta a caietului de
observaţii si plângeri,
promovarea activa a serviciilor
benzinariei.
Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţ
ii
9ºº-11ºº In acest timp am observat
activitatea de masurare a
rezervoarelor de
combustibili
Am luat parte la activităţile
care se desfasoara pe
platforma benzinariei după
cum urmează : personalul
platformei are datoria de a
alimenta masinile ce sosesc
la pompe , sa incaseze
banii.
Responsabilitati in cadrul
departamentului :
-asigurarea unei bune
20.05.2010 11ºº-15ºº defasurari a activitatii in
cadrul benzinariei
-instiintarea sefului de
statie in legatura cu orice
problema sesizata
-cunoasterea tarifelor la
carburanti si a firmelor ce
alimenteaza
-intocmirea zilnica a unui
raport cu activităţile de
vânzare
-cunoasterea pericolelor ce
pot aparea pe platforma.
Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţ
ii

9ºº-10ºº In aceasta perioada mi s-au


comunicat regulamentul de
ordine interioara si normele
de siguranta (protectia
muncii)

21.05.2010 Am luat din nou parte la


10ºº-15ºº observarea activitatii pe
platfor ma benzinariei.
Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţ
ii
Implicarea activa timp de 6 ore
in activitatea de pe platforma.
-masurarea rezervoarelor de
benzina si motorina
-completarea fisei
-alimentarea masinilor ce
sosesc la pompe
24.05.2010 9ºº-15ºº - operarea alimentarilor in
aplicatia FammiClient
- oferirea de informaţii utile
clientilor
- intretinerea curateniei in zona
pompelor
- intocmirea centralizatorului
pompelor la predarea turei
Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţ
ii
Am asistat la activităţile ce se
desfasoara in cadrul
departamentului de marketing,
după cum urmează :
- planificarea, conducerea si
dezvoltarea programului de
marketing si vânzări pentru
25.05.2010 9ºº-15ºº atingerea unui nivel optim de
profit al benzinariei
- implicarea in activităţile de
secretariat. In acest
departament se desfasoara
următoarele activitatea :
preluarea apelurilor telefonice,
efectuarea de rapoarte zilnice
destinate conducerii pentru
analiza , întocmirea agendei
zilnice ale sefului de statie.
Data Ora Activitatea desfăşurata Îndrumător Observaţ
ii
Am asistat la activităţile ce se
desfasoara in cadrul
minibarului : luand comanda
9ºº-12ºº clientilor , preparand
cafea,cappucino sau sucuri
naturale .
In atributiile barmanului intra
26.05.2010 si curatenia locului de munca
respectiv spalarea veselei si
tacamurilor.
In continuare am asistat la
activitatea de curatenie si
12ºº-15ºº intretinere a
echipamentelor intr-o stare
foarte buna pentru a veni in
întâmpinarea clienţilor cu
rapiditate si promptitudine.
Data Ora Activitatea desfasurata Îndrumător Observaţ
ii
Am asistat la activitatile zilnice ce se
desfasoara in departamentul tehnic
după cum urmează:
-consultarea caietului ce priveşte
departamentul tehnic (becuri arse,
instalaţii care nu mai funcţionează,
prize nefuncţionale, instalaţii
27.05.2010 9ºº-15ºº defecte, verificarea zilnica a
pompelor, funcţionarea centralei
termice,soluţionarea reclamaţiilor
venit din partea clienţilor dar si a
angajatilor in cel mai scurt timp
posibil)

Data Ora Activitatea desfasurata Îndrumător Observaţ


ii
In aceasta zi am realizat curatenia
anuala a locului de munca,aceasta
implicand curatenia in: magazin, bar
28.05.2010 9ºº-15ºº birouri, bucatarie, toalete, magazia
actelor, subsol.
Data Ora Activitatea desfasurata Îndrumător Observaţ
ii
Am fost repartizat sa lucrez pe
postul de Lucrator comercial in
perioada 9ºº-12ºº.
31.05.2010- 9ºº-15ºº In timpul ramas 12ºº-15ºº am fost
04.06.2010 repartizat pe postul de Lucrator
pompe.
In cadrul fiecarui post ocupat am
fost obligat sa respect toate
obligatiile si indatoririle postului
respectiv.