Sunteți pe pagina 1din 2
Egalitatea de ganse concptl conform cirul tot ins umane sunt libre 4 deze capctile personales alaga fr init impuse de lu sce Nedisriminare seer interzicerea cscriminii device fl, bazata pe motive pyecum senu, rasa closes oi say soil, caraterstele genet, lime, raga sau con ice at natura, apaenenia leo minaial nl a sau ointarea coal, “Glafcmancigrenocengcon i oT o1Oe Pte pct fle ig Bc ats or Ea Mag NEETs Paina de Facodeok a rit pst fcebaok con/OodSMIS136270 Se eS Se Wy Projcul REDU -Activaea tneilor NEETS apromova pe oat period de implementa, oii prvnd egaltatea oe arse sneisceminareanrédulneior NEETs papa in poe. Egaltatea de ganse concptlcontorm cir tote fine umane sunt ere sis dezole capaci personal isa aleaga fr mit impuse de rol strict Prin gai de sansa pene emai brba este éervtat ines romaneasca n umélosele doreni: deni mun, aceel la educa, sina Cull nformare, paar a Warea deli, fui i acesu a tart servi ‘Aceste gl sunt roetate pen a asiguraun trata ga. eret oe: res sau orgs etic reli creda, Sab, oiestare seal. viet, Inceea ce prvestedrecvleeuopers in domenil egal de sane 9 e watament penin fome! si biraa, care ret corespune unia sau mal mat ome laa egal pentru munci de vatare egal tratamentoga aoc de munck tralament egal cupriie la sistema de securtate social trtament egal parity angash pe cont prop prolecia materi ‘rganzarea impli de very ‘ance parental redstimnare Wertoro eu norm reds (mal dag ‘nue eu narms eeu), emai deci bitte Prinpal eiscriminaiimpune un tratameteyal al unin sau grup neret de Caractere lu spctice, este fls peru a evalu crteil aparentnete care produce efecte care dezavaiaeaa persoaele cre cen acest caracersti, Combatoreasisciminai Diserminare repre orice deseo, exude trterior preva de legisla in vgoae Crile state de isla omneased sunt, natant ene, Limb, rele, categorie oil, coninget, sex, orentare sexual, vist, handicap, bala roca acortagoas,nectare HN, patent ao categorie defavarizati recum s rie alt crieru ear are ca scp sau eect restringereailturare recunoasteri lsints sau exert n cond de egatat, a crepturir omull ia Nbettlor fundamental sau drpturiorrcunoseute de lge in damon palit, economic, socials cultural sau in orice alte domeni al vei public. restic sau pater pe bara ‘Cum vom respecta principle Egaltatea de ance gi Nediscriminarea n cadrul proiectului? ‘+ Acceslspartcipares gupuli inl activity s6va real in ordinea soli ‘acestor tinal ra nlcle deotebie, excluere, reste sau reer + Vom asigurao struct echilira ine fem si barbli ecrutarea benefit n Grup tt dar itn structraechipe| de protect, ‘+ Spatile alee pentru destgurreatutuoracviiorcesinatepubicul vor revizutecu faite recesare pentru accesbltatea perscanelorcusizabltip (¢ampe, tu, gupursaare ete), + Organzatorl vor permite acceeu Insp, n mAsura in care membl grupul sit cu zat vor slits acest ry, ‘+ Personal! ddicatproletu cunoast, nt rivind epatatea de sanse si nediscriminare, ‘+ Princip oizontl ,schimbri demograce” va respctat in selecagruplui tint, asgurnd spromovand partipareala acti prolectull a pesoanelor cu virstacuprins inte 16-24 ai precum sa femelor care au nascut de curind svar s se eintegrezensstemul de educate sl formare 10 respect obigatilaegale