Sunteți pe pagina 1din 3

EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE

ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ – CADRUL FORMĂRII UNOR


ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE SĂNĂTOASE DE VIAŢĂ

CE ESTE SĂNĂTATEA ?

Sănătatea înseamnă mai mult decât absenţa unei boli. Ea înseamnă menţinerea unei stări
de bine din punct de vedere fizic, mental şi social.

CE ESTE UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS ?

Un stil de viaţă sănătos este un mod natural şi armonios de a trăi. Aceasta


presupune să eviţi toate acele comportamente care pot dăuna în orice fel stării tale de sănătate:
consumul de substanţe nocive, alimentaţia nesănătoasă, lipsa exerciţiului fizic, stresul, abuzul şi
violenţa de orice fel.
Un stil de viaţă sănătos este un mod de-a trăi care e în folosul întregii familii. Cei care
aleg un asemenea stil de viaţă sunt un model pozitiv pentru tot restul familiei, mai ales pentru copii –
care au totodată ocazia să se dezvolte într-un mediu sănătos. Exemplul dat va contribui la sănătatea
celor din jur şi îi va ajuta să guste din plin viaţa, acum şi în viitor.

CARE SUNT AVANTAJELE UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS?

Deşi nu toate bolile pot fi prevenite, adoptarea unui stil de viaţă sănătos reduce simţitor
riscul apariţiei unor maladii grave. Mai mult decăt atât, un mod de trai sănătos îmbunătăţeşte
calitatea vieţii şi îi creşte durata. Trăind sănătos, te vei simţi şi vei arăta mai bine o perioadă
îndelungată.

CÂND POATE FI ADOPTAT UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS ?

Niciodată nu este prea târziu să reduci sau să elimini comportamentele care


dăunează sănătăţii ca să îţi schimbi viaţa în bine, dar cu cât o faci mai repede cu atât mai bine. În
întreaga Europă există dovezi că adoptarea unui mod de trai sănătos îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi
măreşte longevitatea.

IMPORTANŢA EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE

Dreptul la sănătate, la dezvoltare fizică şi psihică armonioasă constituie unul din drepturile
fundamentale înscrise în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală
a Organizaţiei Naţiunilor Unite la data de 29 noiembrie 1989.
În momentul actual , asigurarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor reprezintă una dintre
direcţiile prioritare ale strategiei educaţionale a Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Programul ,,Educaţia pentru sănătate în şcoala românească’’ este un demers oportun, actual şi
posibil de realizat. Astăzi, la începutul mileniului trei, când viaţa individului a devenit mai
complicată, când ştiinţa şi întreaga societate au evoluat, educaţia pentru sănătate se impune ca o
necesitate şi devine o condiţie esenţială a educaţiei unei naţiuni civilizate. Copiii şi tinerii care vor
beneficia de această educaţie vor reprezenta, cu certitudine, prima generaţie cu adevărat europeană.
,,Educaţia pentru sănătate’’ ca disciplină opţională urmăreşte promovarea cunoştinţelor
corecte privind diverse aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui
comportament responsabil şi sănătos.
Obiectivele urmărite în cadrul Programului Naţional ,, Educaţia pentru sănătate în
şcoala românească’’ vizează:

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului:

funcţionarea optimă din punct de vedere somantic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual;
formarea unui stil de viaţă sănătos;

Dezvoltarea personală a elevului:

autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine;


comunicare şi relaţionare interpersonală;
controlul stresului;
dezvoltarea carierei profesionale;

Prevenirea:

accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;


atitudinii negative faţă de sine şi viaţă;
conflictelor interpersonale, a dezaprobării sociale şi a situaţiilor de criză.

Programul naţional şi curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate urmăresc:

să asigure educarea populaţiei şcolare pentru un stil de viaţă sănătos;


să faciliteze accesul la o informaţie corectă, avizată, atât în mediul urban cât şi în cel rural;
să realizeze, în mod indirect, educaţia adulţilor;
să conducă la diminuarea numărului de îmbolnăviri şi reducerea comportamentelor cu risc;
să contribuie la creşterea calităţii actului medical.

ASPECTE PRACTICE LEGATE DE PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR LA CLASĂ

Educaţia pentru sănătate în şcoală este imperios necesar să se efectueze începând cu


prima zi din clasa I şi până în ultima zi a clasei a XII – a. Această dificilă, dar nobilă sarcină
antrenează atât cadrele didactice, cât şi cadrele medicale.
Întreaga activitate a unui individ trebuie proiectată cât mai riguros cu putinţă pentru
atingerea scopului propus. Din această perspectivă au fost elaborate programe şcolare pentru toate
clasele .
Modalităţile de realizare a activităţii la clasă depind în mare măsură de fiecare dascăl în
parte.
Iată câteva metode pe care le-am folosit cu succes la clasă în predarea opţionalului ,,
Educaţie pentru sănătate’’.

Energizer sau activităţi de încălzire a grupului de elevi. Acestea pot fi propuse imediat după
desfăşurarea unei activităţi introductive, pentru a activa participanţii. De asemenea , învăţătorul
selectează conţinutul acestei activităţi în legătură cu tema lecţiei şi astfel află cunoştinţele şi
deprinderile pe care le au elevii în legătură cu tema ce urmează a fi abordată. Ca o regulă, este indicat
ca o activitate de energizare să nu dureze mai mult de 5 minute, să nu extenueze elevii.

BIBLIOGRAFIE
Programe şcolare pentru disciplina opţională ,,Educaţie prntru sănătate’’- 2004 –ED. de M.E.C.;
Programul naţional de educaţie pentru sănătate în Şcoala Românească – Caietul participantului Ed.
M.E.C. şi Fundaţia Tineri pentru Tineri;
Educaţia pentru sănătate în Şcoala Românească – Ed. de M.E.C.;
Stil de viaţă sănătos – Ed. de Institutul de Sănătate Publică Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii;
Stilul de viaţă şi sănătatea – Ed.B.B.C. Europe;
Activităţi transdisciplinare – Ghid pentru învăţători- Mirela Mihăiescu, Aniţa Dulman, Claudia
Mihai, Ed. Radical 2005 .