Sunteți pe pagina 1din 26

CUPRINS

"'{!5( :KEY'

1.CABALA

Scurta
Petrisor)

introducere

In

Kabbala

(Raul 4

Arborele sefirotic ca manifestare a puterilor divine (Raul Petrisort 7 2. HERMETISM Sapte principii
Kybalion}

ARBORELE SEFIROTIC CA MANIFESTARE A PUTERILOR DIVINE de Raul Petrisor

din 10 Ierarhia (clasificarea) sufletelor (Gheorghe Riizuari Gabriel} 11 3. ALCHIMIE

hermetice

(extras

Dansul elementelor (Daniel Toma}


4. DEZVOLTARE (Iuliana Giurgea}.: PERSONALA

14

introducere fn arborele sefirotic, coniiruind 0 scurtii prezentare a fiecareia din cele zece sefire, precum si a Numelui Divin, a A rha nghe lului si a Ordinului de ingeri asociate acesteia.
IERARHIA (CLASIFICAREA) SUFLETELOR de Gheorghe Razvan Gabriel

o [ascinania

Modul de actiune al remediilor florale Bach


17

5. NUMEROLOGIE Infinitul in creatie (Gabriela Nistor} 6. PAGANISM Marea Zeita Brigita (Monica Danci} Proprietatile cristalelor (trad. de Ariel} 7. $AMANISM Rolul animalelor
Danci}

19

21 22

prezentare a structuriZor sufleiului si a ierarhiei ceresti a$a cum sunt ele percepute de anticii greci.
INFINITUL iN CREATIE de Gabriela Nistor

o captivantd

in Samanism

Animale de putere (Monica Danci}

(Monica 23 25

MODUL DE ACTIUNE AL REMEDIILOR FLORALE BACH de Iuliana Giurgea

"Ne permitem sd spunem, cu grija de a nu supara pe nimeni, ca cea mai importania cheie pentru scurUn articol revelator despre Remediile Flo- tarea drumului cautarii este ACrale Bach, care se folosesc atat pentru a CEPTAREA. Acceptarea cd existii trata tulburiirile psihoetnotionaie, cat si uri CREATOR al fntregului, deci $i al bolile care sunt deja manifeste in corpuZ nostru, acceptarea ca si noi suntem 'c ca urmare a acestor tulburiiri. Cocreatori in dimensiunea noastra $i cii cei care cautii si ne aduc Daca doriti sa colaborati la aceasta revista, va rugam sa ne contactati la d~Dci_monica@yahoo.com cunoasterea lor merita aprecierea & daniel.tomal@gmail.com $i, daca este cazul fntelegerea." Realizatori: Monica Danci & Daniel Toma

-3Saptamana de training pentru profesor


"'<8tR§"

SAPTAMANA DE TRAINING PENTRU PROFESOR


Ziua 1: Bun venit lJi readucere aminte a notfumlor de baza (noi metode de marire a calitatilor Iii potentelor personale)
• Cine este tu ? • Scopul in viata • Reticenta • Ceremonia • Readucere • Transmiterea la lumina de initiere aminte Activare ADN de noi informatii si eertifiearea • Cum sa predai altora

Ziua 2: Training avansat pentru ADN


• Cele 12 Rase de pe Tera • Cum sa citesti ADN-ul • Terapia de vindecare a sernintelor unifieate stelare. (transmitere certificare) • Afacerea Spirituala ~i certificare) (transmitere

esi
• Darurile spiritelor

,AUQlist lfi

• Alinierea ehakrelor

Ziua 5: Darurile spiritelor lJiafacerea spirituali


nivelul de baza de predare) cu posibiliCll
I

Ziua 3: Terapie
• Modalitati de terapie cu lumina (transmitere ~i certificare) • Bazele terapiei eterice : • Terapie eterica avansata • Templul de cristal laser

(transmitere

cu posibilitate

• Calatorii astrale tate de predare) • Geometrie

(transmitere

sacra (transmitere

posibili-

tate de predare) • Shiva Lingum (transmitere de predare) • Managementul posibilitate Stresului (transmitere cu de predare) (transmitere cu posibiliCeltic de predare) & eu posibilitate

Ziua 4: Terapie
• Practicare terapiei eterice semipretioase si holistica fiecare ~i cristale

• Bazele Meditatiei tate de predare) • 0 dupa-rnasa (transmitere Ceremonia banchet


ell

de Samanism posibilitate

• Asezarea pietrelor • Igiena energetica • Alchimia pentru • Introducere

• Bazele manifestarii de inmanare a diplomelor

in Kabbala Hermetica

-4CABALA. Scurta introducere in Kabbala "'Z0{ S'0Y'

Scurta introducere in Kabbala


Ce este Kabbala? Cuvantul de origine evreiasca kabbala provine de la: r,~j?

KBL - care inseamna a primi sau a Inmana

j?~f:m = KBLH- care inseamna traditie orala Cuvantul kabbala apare pentru prima oara in scrierile poetului si ganditorului Salomon Ibn Gabirol dar nu a fost folosit in mod curent decat incepand cu secolul al XIV-leal. Termenul este folosit pentru a denumi un set de invataturi esoterice sau mistice pastrate initial in iudaism, dar promovate mai tarziu, in secolul al pre cum cele din Spania. Kabbala este fermata aspectele

Xll-lea, prin centre culturale

dintr-un set de invataturi si analize care studiaza natura universului, divinitatii si metodele creatiei. Din acest set de invataturi, omului in schema revelata.

este derivat rolul

Din punct de vedere mistic, termenul kabbala se refera la un set de simboluri numite sefire si la numele divine asociate cu acestea. Ea include practici, tehnici

de meditatie, tehnici de concentrare pe aceste nume, precum si rugaciuni asociate cu simbolurile respective. Ele sunt modalitati prin care divinitatea se manifesta in dar sunt :;;iprincipii prin care practicantul Dumnezeu, sefirele reprezentand poate sa ajunga prin

una din modalitatile

putem sa il experimentam pe Dumnezeu sau sa fim fata in fata cu acesta, in mod similar profetilor, patriarhilor, lui Isus sau apostolilor. A vedea fata divina este
0

onoare suprema-'.
Pentrn a spune acelasi lucru intr-o forma mai simplificata si mai lumeasca, este necesar sa stim numele persoanei cu care vrem sa ne intalnim si cu care vrem sa [ajungem sa stam fata in fata. in acelasi mod, pentru a putea sa vedem fata lui Dumnezeu, este indispensabil sa ii cunoastem numele. Kabbala insiata asupra faptului ca trebuie sa ajungem sa vedem fata divina, aspectele lui Dumnezeu, atat in lumea interioara, cat §i in cea exterioara. Sufietul sau scanteia divina din noi cauta in perman eta sa inteleaga caile divinitatii si sa aplice in planul fizic.
1 Kabala $i limba ei aramaica, Constantin Daniel, pag.6 2 EI (loy) se roaga lui Dumnezeu; Dumnezeu ii arata bunatatea Sa si-i ingaduie sa vada fata Sa eu mare bucurie, oferindu-i astfel omului iertarea., (loy 33: 26)

-5 CABALA. Scurta introducere in Kabbala ""(0{ )<'3Y'

Kabbala ne invata ca formele pe care le vedem in fiecare zi sunt doar masti acopera lucruri si aspecte spirituale, principii prin care intreaga creatie
,

manifesta. Devenind constienti de acestea, devenim de fapt constienti de modul prin care Dumnezeu se manifesta la fiecare nivel al creatiei, de modul prin care EI' doreste sa
0

perceapa, sa

experimenteze, sa

simta, etc.

Toate acestea deoarece in kabbala, simplul act de a primi nu este unul pasiv de a intinde mana, ci un proces activ de primire si de constientizare divine din viata fiecaruia, este un proces constant de cautare a aspectelor

si de intelegere

personala a aspectelor din ce in ce mai profunde ale divinitatii care se manifesta in univers si prin univers. Prin acest proces de deschidere din ce in ce mai mare, ni se deschid inima ~i sufletul pentru a primi invataturi din ce in ce mai profunde. Inima devine activa si se transforma intr-un organ al discernamantului Deschiderea inimii este
0

spiritual.

stare a constiintei catre care sunt indreptate practicile


"

kabbalistice, este starea in care ni se da acces la lumea nevazuta, dincolo de ceea

ce poate concepe sau adesea accepta min tea umaria. Pentru marea majoritate a , kabbalistilor, inima este locul in care, cu ajutorul imaginatiei, meditatiei si

rugaciunii, putem sa ne conectam mintea la sferele de influenta ale divinitatii. Imaginea centrala a kabbalei este fermata dintr-un sistem de 10 sefire conectate intre ele prin 22 de legaturi, numit arborele sefirotic sau arborele vietii3. Ele formeaza cele 32 de cai ale intelepciunii, 32 fiind valoarea nurnerica a cuvantului LEV, care inseamna inima.

Scopul Iii natura kabbalei


Principalele invataturi ale kabbalei au avut drept scop explorarea si gasirea ce tin de: [raspurrsurilor la intrebarile fundamentale

- Natura si atributele lui Dumnezeu si ale chipului lui Dumnezeu. - Dezvoltarea cosmologiei. - Misterul creatiei ingerilor ~i rasei umane. - Destinul urnanitatii ~i al ingerilor.

3 The mystical qabalah; Dian Fortune, p.l?

-6CABALA. Scurta introducere in Kabbala "'<8tR§"

- Natura sufletului omenesc si legatura acestuia cu divinitatea. - Natura fortelor cosmice - ingeri, demoni, energii elementale, etc. - Sensul ascuns allegilor dezvaluite si a1 Sfintelor Evanghelii. Simbolismul transcendental al numerelor si formelor geometrice.

- Misterele continute in literele ebraice. - Echilibrul in actiunea fortelor cosmice. - Misterele revelatiei divine ~i starile profetice de constiinta. - Misterul reintruparii si planul divin pe pamant.

Reprezentare Arborele Vietii

(...va unna) Raul Petrisor

- 7CABALA - Arborele sefirotic ca manifestare a puterilor divine


"'<8tR§"

ARBORELE SEFIROTIC CA MANIFESTARE A PUTERILOR DIVINE

Arborele sefirotic al vietii reprezinta a metafora prin care creatia are lac in zece
,

pasi si care sugereaza ca sunt implicate zece poterue (sau emanatii, vase, valuri.: coroane], Exista a versiune alternativa, in care creatia are lac in patru pasi; acest model este denumit cele patru lumi. Cele patru lumi pot fi suprapuse borele kabbalistic si astfel cele doua modele au devenit peste arl.

complernentare

Cele patru lumi sunt: Atzilut - lumea emanatiilor sau apropierii si lumea divina a arhetipurilor. Briah - lumea creatiei sau lumea creatoare a arhanghelilor. Yetira - lumea formarii sau lumea ingerilor si planul astral. Assiah - lumea facerii si lumea materiala-i. Atzilut corespunde lui Kether, Hohmah, Binah; Briah corespunde burah lui Hesed, Ghe-

si Tipheret; Yetira lui Netah, Hod,

. Yesod; Assiah lui Malkut. Malkut este cunoscut ca si Regatul din fizic in

cauza ca face aluzie la universul

care existam. Aceasta sefira este in principallumea .oritatea materiala de zi cu zi, in care mafiintelor traiesc pe toata durata

vietii constiente, A fost denumita Poarta din ,cauza

ca

reprezinta

in aceeasi

masura

modul fizic in care ne manifestam, precum .si poarta prin care ajungem la manifestare. Numele ei divin este Adonai
(Domnul Pamaniului]; ha Aret

Adonai Malek (Domnul care este Rege) si cei care folosesc

ele de Adonai cheama manifestarea lui Dumnezeu in natura 3.


1 Notes on Kaballa, by Colin Low, p. 107.

2 The Middle Pillar, by Israel Regardie, p. 46.


3 The Mystical Qabalah, Dion Fortune, p. 270.

-8 CABALA- Arborele sefirotic ca manifestare a puterilor divine


"'<8tR§"

Arhanghelul Responsabilitatile Sfantul Duh". lui sunt citrin, Pamantului 6. Sandalfon

aeestei

sefire

este

Sandalfori

(lngeruZ Rugiiciunii

si Vie

lui includ raspunsul

Ia rugaciuni, forrnarea vietii si legatura eu

Aeest Arhanghel este Ghidul sau Inieliqenia Pdmdntului5. Culorile masliniu, staeojiu si negru, puIs and eu vibratiile

domneste

peste

structurile

atomice

ale tuturor

formelor de pe

Pamant. Este responsabil pentru toate tarile de pe pamant §i grupurile lor de suflete, acestea fiind in diferite stadii de evolutie, Sandalfon lucreaza irnpreuna eu Uriel, ingerul evocat de obieei in relatie eu elementul pamani. Uriel este responsabil pentru struetura vasta si evolutia planetei in particular. Era glaciara, de exemplu, a fost sub comanda lui Uriel, la fel ca si eruptia vu1canilor, valurile tsunami §i alte fenomene naturale. Deci, Uriel controleaza elementele, pe cand Sandalfon vegheaza asupra evolutiei tuturor speciilor si cailor atomilor prin materie [pana la urma, fiecare atom are,

evolutia IUi).7
Ordinul de ingeri al aeestei sefire este A$im (Sufletele de Foc sau Partieulele Fo-

cului). Aceste fiinte pot fi considerate constiinta atomica ce sus tine materia fizica.8
. Un Sujlet de Foe este, de fapt, constiinta Aceste Eniitati de Foe, aceste incarcaturi tenit inainte si inapoi, avand cunoastem
0

unui

atom; deci, Asim reprezinta ei.

constiinta naturala a materiei dense; atomii actioneaza asupra caraeteristicilor

infinitezimale eleetrice, se misca necon-

activitate intensa si Ii formeaza baza. Tot ceea ee

ca si materie are ca fundatie munca lor. Prin luerul eu aceste Parti de

Foe, se fae anumite practici magiee. Sunt putini cei care pot sa practice aceasta magie, deoareee cu cat este mai dens planul care trebuie manipulat, 'mare trebuie sa fie puterea Magicianului care 11controleaza-'. A noua sefira, Yesod se traduce prin Fundatia, Cas a de Coman a Imaginilor. astrala sau matricea pe care toate forrnele
l v.
I I

cu atat mai

Prin fundatie ne referim la fundatia manifestate

din universul fizic sunt bazate sau construite

Numele divin este Shaddai El Hai (Atotputernicul Dumnezeu Viu sau Domnul
4 More Simplified Magic, Ted Andrews, p. 19. 5 A Practical Guide to Qabalistic Symbolism, Gareth Knight, p. 197. 6 A Practical Guide to Qabalistic Symbolism, Gareth Knight, p. 200. 7 Magic of Qabalah, Visions of the Tree of Life, by Kala Trobe, p. 45. 8 A Practical Guide to Qabalistic Symbolism, Gareth Knight, p. 201. 9 The Mystical Qabalah, Dion Fortune, p. 270. 10 A Garden of Pomegranates, Israel Regardie, p. 241

-9 CABALA - Arborele sefirotic ca manifestare a puterilor divine


"'Z'St S'0Y'

Arhanghelul sefirei, Gabriel, este cunoscut ca Puterea lui Dumnezeu,


lul Adeuarului, Daiatorul Puterilor Vederii.
0

Poate fi vizualizat ca si
0

frumoasa verde-albastruie,

aureolata de

lumina argintie;

mare invalmaseala
,

de culori, care prind forma in imagini reprezentand reprezinta aripile lui, sau
0

tintele argintii ale paunului, '

parte din aura sa, iar deasupra capului si sub picio-

arele sale curg rauri de argint 11. Ordinul de ingeri corespunzator acestei sefire este reprezentat de Heruvimi, Cei
Puiernici, Fiiniele de Lumina §i Glorie. Heruvimii lucreaza la cresterea cunoasterii

si la cernerea fortelor din metodele eterice sau yesodice, dintre care una este folosimbolurilor legate de intelegerea yesodica din adancimile

Pentru Hod, traducerea

numelui este Gloria, Sple ndoarea, Maiestatea,

Gloria

miruii iluminate sau pline de lumina 13.

Numele divin al al celei de-a opta sefire, Elohim Sauaot, Dumnezeul Ostirilor, indica
0

orientare kabbalistica

reprezentand

un tip de activitate dual sau forta

care lucreaza prin organizare. Toate cele trei sefire din Stalpul Negativ al Arborelui au in cornpozitia numelui divin cuvantul
Elohim: Tetragrammaton Elohim

in

. Binah, Elohim Ghibor in Gheburah inseamna

si Elohim Sauaot in Hod. Cuvantul Savaot

"gazda" sau "armata", si asa ajungem la ideea de manifestare a vietii

divine in Hod prin intermediul ostirilor sau formelor carora le este insuflata forta, in contradictie cu activitatea fluida a lui Netah 14.
Mihail, arhanghelul acestei sefire, este cunoscut ca si Cel care este asemenea lui Dumnezeu

sau Perfectiunea

lui Dumnezeu.

Titlurile lui numeroase

inc1ud si Mihail este

Conducatorul

Ostirilor Raiului, Priniul Luminii, Izgonitorullntunericului.

,si vindecatorul bolilor. H putem asocia eu cei trei P: Proiectie, Perfectiune si Putere.
.

Acestea sunt atributele lui. Functia lui este aceea de a crea conditii prin interme' ,

I'

diul carora puterea poate fi aplicata in vederea perfectionarii vietii si evolutiei sufletului. In vremurile trecute, el era eonsiderat
Marele Catalist al Umanitiitii1S.
l P.

Mihail este, de asemenea, un aparator, in special in planurile psihice

11 A Practical Guide to Qabalistic Symbolism, Gareth Knight, p. 177. 12 A Practical Guide to Qabalistic Symbolism, Gareth Knight, p. 179. 13 The New Living Qabalah, by Will Parfitt, p. 63 14 The Mystical QabaZah, by Dian Fortune, p. 231 15 The Ladder of Lights, by William G. Gray, p. 104 16 The Goddess and the Tree, by Ellen Cannon Reed, p. 58.

(... va urma) Raul Petrisor

- 10 HERMETISM - ~apte principii hermetice


"'Z0{ S'0Y'

$APTE PRINCIPII HERMETICE Principiul mentalismului 1 Kybalion Principiul implica acest adevar ca "totul este spirit". explica ca Totul, care este realitate substantiala, toate manifeetarile si aparentele exterioare aflandu-se In pe care le

"Totul este spirit. Universul este mental. "

cunoastem sub numele de Universuri materiale, Fenomene ale vietii, Materie, Energie, intr-un cuvant tot ce este aparent

simturilor noastre materiale este spirit, care in el insusi este incognoscibil si nedefinibil, lnsa care poate fi considerat si

gandit ca un Spirit Universal .. Infinit, Viu. EI explica inca, ca "lumea sau universul fenomenal nu-i decat
0

simpla creatie

mentala a totului, subiect allegilor lucrurilor create, ca universul considerat In, intregul sau, sau In partite sale, exista In Spiritul Totului, ca In acest Spirit noi , traim, noi lucram si suntem noi insine". Acest principiu stabilind natura mentala a Universului, explica usor toate diferitele fenomene mentale §i psihice care

ocupa un loc atat de mare in atentia publica si care fara explicatie nu sunt inteligibile si desfid orice interpretare stiintiflca. metic al mentalismului, A intelege acest mare principiu herlegile Uni-

permite individului sa inteleaga cu usurinta si la perfectionarea sa.

versului Mental si sa le aplice la bunastarea

Discipolul hermetic este capabil sa aplice inteligent Marile Legi Mentale in loc : sa se serveasca de ele la intamplare. In posesia cheii maiestriei universale, studentul poate sa deschida nenurnaratele porti ale Templului Mental ~i psihic al

Cunoasterii si sa patrunda in elliber si inteligent. Acest principiu explica veritabila natura a Energiei si Puterii, a Materiei si pentru ce §i cum ele sunt subordonate Stapanirii Spiritului. Unul din Maestrii Hermetici a scris demult: "Acela care intelege adevarul naturii mentale a Universului, este deja bine inaintat pe drumul maiestriei". Aceste cuvinte sunt tot atat de adevarate astazi, cat erau ele la timpul au fost serise. Fara eheia maiestriei (eheia conducatoare, principala,

ala) maiestria este imposibila si elevul va bate zadarnic la nenumaratele


I.Extras din Kybalion, studiu asupra filozofiei hermetice a vechiului Egipt si a vechii Elade, de trei initiati, traducere de Andrei Durville

- 11 HERMETISM- Ierarhia (clasificarea) sufletelor


"'Z'St S'0Y'

IERARHIA (CLASIFICAREA) SUFLETELOR

Anticii greci au dezvoltat foarte mult conceptul de suflet (anima). Pentru ei su,

fletul este primul zeu sau Demiurg. El este nemuritor, nu poate fi distrus si este : distins fata de trup. EI este partea noastra diviria,
'J

Sufletele sunt egale ca natura, caci vin din acelasi tinui in care Creatorul le-a

format. Acolo nu se ajla nici barbati, nicifemei; aceasta deosebire exista numai fntre trupuri si nu fntre fiinie mate riale. Iritre ele unele sunt mai energetice, iar altele mai
blande." 1

in structura lor, sufletele sunt suflete superioare (bune) si stau pe un cere supesuflete de mijloc sau obisnuite
~1

suflete

inferioare

sau

rele.

Sufletele superioare sunt sufletele cele mai aproape de Divinitate, aflate in sferele cele mai inalte ale cerului. Ele sunt suflete bune, inteligente, menite sa schimbe lumea, sa conduca, sa inventeze, sa ajute semenii. Sunt sufletele,

.Locurile pe care le ocupa corespund demnitiuii lor. In regiunea superioara se afla sujletele divine $i reqesti, sujletele decazute cele care plutesc deasupra , suprafetei pamantului - se ajla fn sfera inferioara iar fn regiunile de mijloc se ajla sujletele de rang obisnuit. Astfel sujletele destinate sa conduca vin din zonele superioare, iar cand sunt eliberate din trup, se fntorc tot acolo sau chiar mai sus, doar daca nu au actionat contrar demniiatii naturii lor $i legilor zeului. Cad daca le-au incalcat, Prouidenia le face

sa coboare din fnalturi

fn regiunile inferioare potrivit

qreselii lor;in mod asemanator ea conduce $i celeZalte sujlete inferioare ca putere $i demniiate, din sferele inferioare fntr-un tinui mai inali. " 2
De asemenea, tot acest sistem de straturi in care coexiata sufletele, este condus , de Providenta si de doi slujitori ai ei: memoria si experienta. Primul slujitor ' 'I' pazeste natura sufletului pastrand si tiparele originare fixate in cer si mai ales datele cu care sunt inzestrate sufletele. AI doilea slujitor alege fiecarui suflet un corp corespunzator calitatilor sau defectelor lui. EI, experienta, stabileste si
I

, locurile in care sufletele stau pe aceste cercuri.


I.HERMES TRlSMEGISTUS, Corpus Hermeticum, Op. cit., pag. 2.HERMES TRlSMEGISTUS, Corpus Henneticum, Op. cit., pag. 156

- 12 HERMETISM - Ierarhia (clasifiearea) sufletelor


"'Z'St S'0Y'

Amintim di inaltimea eea mai malta , a Divinitatii este buna, de suflete bune.
»

guvernata

Caci fn sferele supenoare locuiUniuer-

esc doi slujitori ai Prouideniei

sale, unul este pazitorul sujletelor,


celalali le
este conducaiorul

lor, eel
le poiriuite

trimite in

de

aeolo si

oranduieste doilea

trupuri

pentru ele. Primul slujitor le pazeste, le elibereaza sau le inlaniuie, dupti cum e uoia zeului. in aeest feZ leqea echitaiii ueqheaza asupra schimbarilor care se petrec fn inali, dupti cum tot ea este cea care
modeleaza $i construieste temnita

fn care sufletele sunt zidiie. Aceasta lege este inuiriia de doua energii: Memoria $i Experienia. Memoria vegheazd in natura la pastrarea $i eonservarea tuturor tiparelor originare fixate in eer. Menirea Experieniei este de a furniza fiecarui sujlet care coboara fn nastere
uri

trup potriuit, astfel sujletele pasionate trebuie sa aiba trupuri natura potrivita. ,,3
din care provin sufletele cele inalte

viguroase, sufletele trandaue - trupuri lenese; sufletele active - trupuri active; pe scurt jiecare suflet trebuie sa aiba
0

Oespre ierarhia cerului, sau a straturilor

sau joase, trebuie spus ca stratul eel mai inalt, Empireul, aflat dincolo de luna, e , ocupat de zei, stele si puterile providentei, lntre luna si pamant se intinde taramul sufletelor, impartit in patru provincii a saizeci de regiuni. Pe cele mai de sus stau
, • I I

sufletele superioare, iar pe cele de jos stau cele inferioare.

"latd ierarhia sufletelor legea preasfania care se intinde pana la cer intinderea dinire empireu $i lund este ocupata de zei, de stele $i de puterile prouideniei. intre luna si noi se fntinde taramul sufletelor. Aerul nemiisurat pe care no! il numim uant,
3.HERMES TRlSMEGISTUS, Corpus Hermeticum, Op. cit., pag. 156-157

- 13 HERMETISM - Ierarhia (clasificarea) sufletelor


"'Z'St S'0Y'

are in sine insusi un feZ de a se misca pentru a improspata pamantul. lnsa mi$care a aerului in el fnsu$i nu stanjene~te calea sujletelor, nici nu le impiedica so. urce sau sd coboare, ele a de-a curmezisul aerului, farO. se amestece ori so. se afunde fn el.
iri patru prouincii ~i fn saizeci

regiuni. Prima prouincie, de la Pamani fn sus, cup patru reqiuni $i se fntinde tot
de departe ca unele uarfuri sau

culmi cu neputirua de trecut. A doua prouincie cuprinde opt regiuni fn care iau nastere miscarile .'
vaniurilor.

Pe tartimul uaniurilor, deasupra acesaeruZ, ca

zboara pasarile, faptura. Insd

tuia nu mai exista aer4 nici vreo fiiruele pe care le cup rinde, se raspandeste
zori
fn toate locurile fn

care poate ajunge $1 in cele patru


......,........ ......... _...;.......;;;..:o.--'-''''''___,;,.:....::. ---'---'_'

ale pamaniului,

pe

cand

nu se poate inalia fn tdramurile aerului. A treia prouincie cuprinde saisprezece regiuni pline cu un element pur ei subtil. A patra coniine treizeci $i doua , de reqiuni in care aerul pe de-a-ntregul subtil si diafan se lasa Aceasta
ptitruris

de elementul
i'

este ordinea care domneste fara qres, patru diuiziuni generale,

douasprezece intervale, saizeci de regiuni fn care locuiesc sujletele, in concordanta cu natura fiecaruia. Fara indoiala ca toate sunt alcdtuite dintr-o substania unica, insa ele constituie a ierarhie, ~i cu cat este mai indepartata . atdt mai inaliii este demnitatea sujletelor. 5
tt

regiune de pamani, cu

Gheorghe Riizuari
http://prolatina.wordpress.com/

& http://zeiisuntbuni.ulv,u::SLIVL.'C;Ufl'U

4.Este rernarcabil faptul cii anticii au descoperit cii in afara atmosferei terestre exista un vid , fiirii aer, pasari, etc. 5.HERMES TRISMEGISTUS, Corpus Hermeticum, Gp. cit., pag. 155-156

- 14 ALCHIMIE- Dansul elementelor


"'6'i: )'0Y'

DANSUL ELEMENTELOR

Secretul omului armonios, pamantului,

al unei lumi armonioase,

consta in echilibrarea
,

apei, aerului ~i focului din noi Insine si din lumea in care traim. Este '

important sa avem a justa masura din fiecare element in parte, deoarece atat deficitul, cat si excesul vreunuia din acestea duce la un nedorit dezechilibru. Elementele masculine Foe si Aer sunt incurajate in societatea actuala in detrimentul Apei si al Pamantului.

Foeul

reprezinta

curajul,

forta fizica, initiativa. in aspectul sau negativ insa, el duce la violenta, agresiune, viteza innebunitoare si competi-

tivitate. Persoanele care au prea mult foe sunt egoiste, narcisiste, provocatoare, laudaroase, draexageLIIiI.. ._ _
_ll.....l,.;: __
_j

matice. Ele reactioneaza

_'--'"-_=-

___

, rat, Ie place sa fie in centrul atentiei §i abuzeaza de sine sau de ceilalti, in acelasi timp, oamenii care nu au suficient foe sunt obositi, plictisiti, fara motivatie, deprimati si au
0

personalitate

plictisitoare.

Aerul inseamna cunoastere, intelegere, iluminare. Insa oamenii care au prea mult din acest element gandesc excesiv, au convingeri rigide, simt nevoia sa se repete, sa impresioneze si sa vorbeasca despre sine. Ei sunt egocentrici, aroganti si cu capul in nori. La fel, excesul de aer duce, la lnivel de societate, la excesul de tehnologie. Pe de alta parte, persoanele care au prea putin aer sufera din cauza probleme,lor de memorie si a incapacitatii de a se concentra, nu vad legaturile dintre fenomene, au dificultati de exprimare, sunt fara inspiratie §i eu psihieulla Dar sa ne indreptam putin atentia asupra apei si a pamantului, pamant. care sunt

, astazi mai putin scoase in evidenta,

- 15 ALCHIMIE- Dansul elementelor


"'Z0{ S'0Y'

Apa ne invata despre perceperea energiilor datatoare de viata din jurul nostru,

despre receptivitate, despre simtul rnirarii, despre vise si viziuni, despre capacitatea de a vedea dincolo de lumea fizica, des pre adancimea trairilor noastre. Ea ne
,

arata cum negarea emotiei poate duce la caderi nervoase si isterii suprimate.

societate restrictiva si monotona, la '

Persoanele care nu au suficienta apa sunt rusinoase, nervoase, nelinistite, au sentimentele amortite si credintele limitate. Ele manifesta
0

separare Intre corp §i

minte, simt nevoia sa-i controleze pe ceilalti, cer dovezi si refuza sa ceara ajutor, sunt nedemne de incredere §i nu suporta afectiunea. In acelasi timp, cele care au prea multa apa sunt foarte

emotional, le lipsesc limitele, au un comportament obsesiv, sufera de

tot felul de dependente si de hiper-, activitate senzoriala, sunt ostile, extremiste si fara constiinta.

Pimantui
ar fi decat memorie rasiala,

reprezin ta

manifes-

tarea, fara de care aceasta lume nu


0

iluzie. EI ne vorbeste si siguranta

instinct

interioara, despre metode naturale de vindecare si des pre maiestria mainilor care creeaza lucruri concrete, despre dragostea fata de natura, fat a de plante le si animalele ei, despre comori ascunse, despre trainicie, despre rezistenta incapatanata atitudinea nu lipsita de sens de a-ti sufleca mainile si de a trece la

Persoanele care au deficit de pamant nesiguranta,

sufera de resurse limitate, neputinta,

slabiciune, lipsa de curaj, frica de succes. Ele sunt neiertatoare cu

sine si critice fata de ceilalti, sunt instabile si usor de dominat, prind greu radacini, se afla mereu in pozitie de aparare §i simt tot timpul nevoia de a se justi. fica. Acestor personae le este imposibil sa-si duca la bun sfarsit proiectele, traiesc dezordine, Isi asuma riscuri si se abandoneaza haosului.

- 16 ALCHIMIE- Dansul elementelor


"'<0< REV"

Pe de alta parte, celor care au acest element In exces le este greu sa faca distinctii si sa vada contrastele. Astfel de persoane sunt lipsite de egoiste, si

limite si posesive, rigide, incapatanate,

mandre, vanitoase, lacorne, supracornpetitive dornice sa detina controlul, tinzand gereze si sa constranga,

sa exa-

Pamantul e forma pe care

dam idealurilor in

viata noastra de zi cu zi. El ne invata ca materia , , este energie divina cristaliza si ca spiritualitatea trebuie sa dobandeasca
0

baza

ferma

in

actiunile ~i alegerile noastre.

BIBLIOGRAFIE: Custers, Ina: Temple of High Magic: Hermetic Initiations in the Western Mystery Tradition Petrisor, Raul: Manual esoteric de lucru cu elementele primordiale Wise, Magenta: The Feminine Partner in the Alchemical Dance, Hermetic Journal

Daniel Toma

- 17 DEZVOLTAREPERSONALA- Remedii florale Bach

MODUL DE ACTIUNE AL REMEDIILOR FLORALE BACH

Remediile naturale

Florale Bach sunt remedii naturiste

obtinute din flori prin metode

, precum metoda soarelui. ale informatiei

Aceste remedii, denumite si esente pentru ca ele sunt purtatoare tratandu-le eficient ~i nedaunator
0

care aduce vindecarea, influenteaza in mod pozitiv startle de disconfort emotional" organismului. si

Terapia Florala Bach este nu interactioneaza

terapie neagresiva care nu are efecte secundare sau tratamente desfasurate

cu alte medicamente

concomitent.

Fiecare din cele 38 de remedii sau esente sunt purtatoare

de informatie benefica

- principiul activ de vindecare - destinata tratarii unei stari emotionale distincte; informatia continuta de fiecare flacon de tratament vine sa contrabalanseze acea

stare emotionala dizarmonica si deficitara, Remediile :psihoernotionale Florale Bach se folosesc atat pentru a trata tulburarile

(anxietate, atac de panica, depresii, emotivitate accentuata}, cat a acestor tulburari. emotional ne
i'

si bolile care sunt deja manifeste in corpul fizic ca urmare lOrice tulburare sau dezechilibru in corpul nostru

mental~i

.impiedeca sa ne ducem viata in mod armonios si Iinistit, Acestea, netratate la timp si trecute eu vederea, produc boli la nivelul corpului fizic. Avem nevoie sa invatam sa intervenim in mod corect si corespunzator ea emotiilor, gandurilor §i sentimentelor noastre si sa cultivam
0

in reglar-

. rnanifestarii noastre mentale ~i emotionale, Aceasta este de noi, prin urmare trebuie sa dezvoltarn
0

adevarata

datorie fata

stare de devotament fata de noi

- 18 DEZVOLTAREPERSONALA- Remedii florale Bach

irisine, ajungand la putinta de a tine sub control toate formele de manifestare

Exista momente psihoemotionale

~i situatii de viata prin care trecem care produc tulburari carora nu le putem face fata si pe care nu le care, lasat la voia

mari, devastatoare,

putem intelege. Ne trezim in fata unui haos psihoemotional

iritamplarii sau lasat sa "treaca de la sine", devine sursa unor boli fizice, astfel ca ne trezim neputinciosi, izolati si marginalizati. Cu multa intelepciune si atentie,

putem sa ne ajutam in orice situatie de criza sau tulburare pierderea starii de sanatate, schimbarea statutului

(pierderea cuiva drag

sau a locului de munca, pierderea unei situatii profesionale sau familiale stabile, profesional sau familial), care'
.'

pot avea ca rezultat depresia, anxietatea, atacul de panica, insomnia rebela, socul emotional, renuntarea la viata prin stari de apatie si indiferenta. Remediile Florale constanta a unei igiene mentale si ernotionale, cu micro-

Bach, asociate cu practicarea

. intarirea corpului fizic ~i a sistemului nervos cu anurniti cornpusi precum elemente, provitamine si vitamine de baza pentru metabolismul sa depasim oricare din situatiile mai sus mentionate. Tratamentul

celular, ne ajuta cu remediile flopa-

rale bach este unul natural, se face individualizat, in functie de cernanifesta

cientul, astfel ca fiecarei stari emotionale dizarmonice ii corespunde un remediu tater. Unei persoane care nu-si vede telul de urmat in viata Ii este administrat mediul "Wild Oat", care tatile necesare.
0

va centra spre telul pentru care, in mod nativ, are ca rezultat al tratamentelor cu remedii florale
I

Prin urmare,

ach, se trezeste ghidul nostru interior care ne va dirija spre situatii de viata ar, , onioase care ne vor da putinta de a asculta vocea acestui ghid interior. Reamtesc ca orice tratament, nevoie de incredere, indiferent de natura acestuia, fie alopat sau naturist, timp de actiune si de conectare a pacientului la iubirea

I'

ivina prin rugaciune catre sfantul Inger pazitor si catre toate puterile ceresti care ne sunt mijlocitori in calea spre vindecare.

Fannacist Specialist Iuliana Giurgea Competerua fn Homeopatie $i Terapii Florale Bach


Practician uindecari reconective si Kec::onecr,al http://terapiijloralebach.blogspot.com 10741227751

- 19 NUMEROLOGIE - Infinitul in creatie ,

INFINITUL iN CREATIE

CAP.1INTRODUCERE

Motto: "Suntem pe calea cunoasierii"


Suntem intr-un moment in care incepem sa spunem ce gandim sau simtim, avand convingerea ca din ce in ce mai multi vor sa asculte §i sa accepte. Avem curajul de a spune pentru ca putem da drumul

informatiei liber, prin internet, necenzurati, Avem curaj si


pentru ca putem sa ne sustinem in fata unei lumi intregi, fara sa fim fata in fata, Avem curaj si pentru ca au ramas in urma institutiile ce te puteau ucide pentru ideile tale. Multi avem curaj. Este momentul saltului in cunoastere
S1

accepcanti-

tare pentru civilizatia noastra, al acumularii tative ce va impune saltul calitativ imediat. Multe minti realitatii, cauta in profunzime

irrtelegerea

creand modele ce pot explica existenta lntotdeauna au fost minti indraznete

perceptibila,

si retinuti, Din contradictiile aparute intre acestia a rezultat continuu un castig. Niciodata insa nu vom ajunge in statia finala, lntotdeauna schimba, telul se va indeparta adevarul se va
I

de noi si civilizatia va alerga sa 11 descifreze,

evoluand odata cu el. Legea este continuu aceeasi, se schimba nivelul si profunzimea ei. Legea

, Creatiei este unica, doar ca este perceputa la diferite niveluri si astfel pare altceva. Mergand constant
,

pe calea adevarului
0

muabil, nu inseamna

ca, uitandu-ne

I I

inapoi vom constata ca a fost fost un nivel de perceptie ajunsesera

minciuna crezul anterior - vechiul adevar. Nu. A traite, permisa de dimensiunea la care

a realitati

simturile, cuprinderea

si acceptarea

noastra

si nu in ultimul rand

sa spunem,

cu grija de a nu supara

pe nimeni, ca eea

- 20NUMEROLOGIE - Infinitul in creatie ,

importanta

cheie pentru scurtarea

drumului

cautarii este ACCEPTAREA. Accepcasi noi

tarea ca exista un CREATOR al intregului, suntem Coereatori in dimensiunea

deci si al nostru, aeceptarea ~i ca cei care cauta

noastra

~i ne

cunoasterea

lor merita aprecierea si, daca este cazul intelegerea.

Si atunci, pornim de la alt nivel in cercetare, cu alta putere de euprindere. CAP.2. INFINITUL VAzUT DE MATEMATICA ~I FIZICA

Motto: "A qandi fnseamnd a te misca fn infinit"


Jean Baptiste Henri Laeordaire

Cuvantul infinit provine de la lat. infinitas care inseamna nernarginit", Se refera la mai multe concepte distincte, de

obicei legate de ideea de "fara sfarsit'' sau "mai mare decat eel mai mare lucru la care te poti gandi", care apar in filozofie, maternatica, In matematica, teologie, dar si in viata cotidiana. infinitul este deseori folosit ca referinta. in legatura eu limite matematice. dupa bogatia lor de

Infinitul este relevant l Astfel s-a putut

dovedi ca, luate

membri (eardinalitate),

exista mai multe feluri de multimi

se refera .feluri de multimi infinite" explicitate mai inainte? 2.1. Cardinalitatea eu simbolul
00.

unei multimi infinite Infinitul se noteaza

Multimea A (a numerelor naturale, considerata potenta adica avand cele mai putine

a fi cea mai putin , elemente) are eardinalitatea

X'o (rrumarul de elemente).


I

Litera X'o se citeste alef zero, (alef) fiind prima litera din alfabetul ebraic. N'o ' , este eel mai mare nurnar pe care ni-l putem imagina. Astfel de multimi se numesc "numarabile", deoareee sunt eehipotente eu multimea numerelor
0

I'

naturale

1, 2,

3, .... Reunind 2 multimi infinite de putere N'o, rezulta ; toate numerele impare.

multime infinita tot de

putere. Exemple concrete de multimi infinite cu cardinalitatea

N'O: toate numerele

{...va u Profesor: Gabriela

- 21 PAGANISM- Marea Zeita Brigita


"'Z0( S'0Y'

MAREA ZEIT'" BRIGITA

"... Graiie a ochiului $i qratie a mainii, Graiie a cuuaniului $i qratie a ooiruei, Graiie a paniecelui, qraiie a nasterii, qratie a bocetuiui, Gratie a purtarii, qratie a curajului, Mdngaietoare $i mama, Brigita a Binefacerilor numita, Care ne binecuuanteaza aceasta zil"]
Zeita Brigita este binecunoscuta datorita

folclorului irlandez si a variantei sale crestine, Sfanta Brigita. Numele ei a fost originar un epitet care insemna "cea exaltata", Ea apare adesea zugravita ca avand trei fete care
0

reprezinta ca Doamna a Poeziei, a Vindecarii si a Fierariei, Brigita este asociata cu imagine a fecioarei si este, de asemenea, Zeita Focului si a Soarelui, fiind cunoscuta ca si Zeita irlandeza a Flacarii Saere. Se spune despre ea ca s-a nascut la rasaritul soarelui in est si ca, inmomentul ei s-a umplut de sarbatoreste
0

nasterii sale, easa


I

lumina ce a ajuns pana in ceruri. Festivalul ei, Imbo1c-ul, .


0 0

cresterea puterii soarelui si a fortei sale generatoare, reprezentand

celeb rare a naturii care incepe sa reinvie. De aceea, Brigita este considerata si : Zeita a Reinnoirii, dar ~i a reeoltelor.

Datorita faptului ca una din calitatile foeului este aeeea de a purifica, ea este ~i

, Zeita Purificarii.
Se povesteste ca, atunci cand fiul ei a murit intr-o batalie, Brigita ~i-a pus armura si a pornit la razboi; aceasta calitate de luptatoare
0 0
i

transforrna intr-o Pro-

tecto are a copiilor. In acelasi timp, ea este si Zeita Suveranitatii. Brigita este asociata ~i eu apa. Se spune ca, daca ne dorim ceva, inconjuram , fantana din Irlanda
0

si aruncam un banut in ea, aceasta zeita ne va indeplini


Monica Danci

1 http://www.adf.org/rituals/celtic/iInbolc/slg-solimb99.html http:f I brandiauset. wordpress .cotti] 20 10 / 02 / 17/ goddesses-of-love-and

-inspirauorr/

- 22PAGANISM- Proprietatile cristalelor


"'Z0{ S'0Y'

PROPRIETATILE

CRlSTALELOR

De la inceputurile "Noii Ere",

deosebita incredere a fost acordata domeniului

mistic, magic §i/ sau proprietatilor vindecatoare ale unor anume cristale, ca de ex-: emplu cristalele de cuart, Avem, de asemenea, traditii antice in care gasim relatari despre diferite cristale / pietre ca avand proprietati magice si dovezi clare des pre oamenii de demult care cautau si colectau "pietre" neobisnuite, probabil atat pentru frumusetea lor, cat si pentru proprietatile lor magice.

Chihlimbarul e rasina fosilizata sau seva vechilor copaci


Marea Zeita, De aceea, multe vrajitoare poarta coliere din margele de chihlimbar sau combinate cu truit capata
0 0

variatie de carbune negru (ca lignitul, de exemplu, care lus-

nuanta stralucitoare). Aceasta piatra variaza in culori de la galben Culorile mai deschise combinate cu lignitul

palla portocaliu si chiar maro-brun.

dau nastere unui colier in culorile traditionale ale Halloweenului. Margelele aut-, entice din chihlimbar pot fi destul de costisitoare, insa pietricelele moo mid"

neslefuite, care sunt la fel de pretioase pentru Zeita, sunt mai ieftine ca pret. Aceste pietre / cristale de chihlimbar sunt foarte folositoare in acte magice pentru , vindecare, protectie sau ajuta la ameliorarea bolilor inflamatorii.

Agata - minunatele culori ale agatei lustruite se crede ca daruiesc purtatorului


darul elocventei ~i ii castiga simpatia poarta va fi predispus ascultatorilor; adevarului, de asemenea, La fel ca eel care il alte pietre la pronuntarea

semi-pretioase,

se crede ca agata poate ajuta la ameliorarea bolilor de piele, in

: special a iritatiilor. Sacra pentru planeta Mercur §i mesager al zeilor, agata ii favorizeaza in special pe nativii Gemenilor. Agatata de muschi care are vinisoare ,verzui de exemplu, se crede a favoriza orice fel de gradinar.

Apatitul - un mineral al carui nume inseamna "a insela" din cauza variatiilor de
forme §i culori pe care Ie prezinta, e foarte cautat in actele magice realizate in scopul "schimbarii formei", adica a schimba infatisarea persoanei. Cristalele de apatit se gasesc in atat de multe variatiuni,
......1"\'1",.......• .

i'

incat cu siguranta

Yeti gasi una

ta scopului dumneavoastra.
Traducere din Pauline Campanelli, Reclaiming Pagan Tradition, Llewellyn Publications, 1995

- 23-

~AMANISM- Rolul animalelor in Samanisrn


"'Z0{ S'0Y'

ROLUL ANIMALELOR iN ~AMANISM

Samanii si-au pus dintotdeauna puterile in serviciul urnanitatii pentru ca aceasta


sa duca
0

viata armonioasa si lmplinita.

Deoarece considerau ca oamenii si animalele sunt inruditi, personajele animale au avut la inceput, in miturile lor, forma umana, deosebindu-se doar prin anumite trasaturi de personalitate. comunele de altele

Astfel, Coiotul avea ca trasatura

particulara

portamentul inselator, iar Corbul parea sa depinda de altii in prinderea vanatului, Ulterior insa, vietuitoarele au inceput sa se

diferentieze in formele pe care Ie vedem astazi, ceea ce a dus la deteriorarea comunicarii dintre om si

animal. Chiar daca aceasta nu a mai fost posibila in realitatea obisnuita, samanul a continuat sa refaca unitatea pierduta intrand intr-o alta stare de constienta si accesand acest trecut mitic. Legendele din mitologia indiana americana sunt pline de personaje animale despre care nu se vorbeste ca despre "un coiot", "un corb" sau "un urs",
ci despre "Coiotul", "Corbul" sau "Ursul". Cu alte cuvinte, personajele individuale

reprezinta intreaga specie. La fel se intarnpla in cazul unitatii dintre un spirit animal gardian individual §i intreaga clasa careia ii apartine, Aceasta se traduce prin faptul ca
0

persoana

: poseda de obicei nu doar puterea unui urs sau a unui vultur, ci pe cea a Ursului sau a Vulturului. Posesorul unui animal gardian dobandeste astfel puterea in-

, tregii specii, chiar daca el este intr-adevar conectat la ea prin intermediul unei , manifestari individuale a acesteia. De aceea, in realitatea neobisnuita, animalele
i'

continua sa se manifeste in forme umane oamenilor care intra in alte stari de Printre Jivaro, se considera ca atunci cand animalul iii vorbeste, inseamna ca este spiritul tau gardian. Celor din Lakota Sioux, spiritul animal gardian Ie

vorbeste adesea. lata ce povesteste Lame Deer: "Am auzit strigatul unui vultur

- 24~AMANISM - Rolul animalelor in Samanisrn


"'Z0{ S'0Y'

sunand cu mult mai puternic asteptat. totdeauna

decat al celorlalte pasari,

Stiam ca vei veni. Acum esti aici. Cararea ta pleaca de aici. ..vei avea lncu tine
0

fantorna - un alt sine" 1.


indicatie a puterii sale. 0 alta indicatie a puterii

Capacitatea

unui spirit animal gardian de a-i vorbi unui om sau de a se mani-:


0

festa intr-o forma umaria este acestuia


0

reprezinta capacitate a lui de a se deplasa intr-un element care nu concum este, de exemplu, sarpele care zboara prin aer este unul neobisnuit, un natura unui animal comun si existenta ca un alter

stituie elementul sau natural,

cu sau fara aripi. Aceste capacitati arata ca animalul

purtator de putere care poate transcende


sa obisnuita. Cand este posedata

de un saman, puterea unui animal actioneaza transformarii

ego, oferindu-i capacitatea

omului In animal de putere si inapoi In in forma animalului lor de putere

om. Credinta ca samanii se pot metamorfoza sau a spiritului

animal gardian este larg raspandita, In Scandinavia

Cei din Arunta, Australia,' sa:

luau adesea forma vulturului.

nordica, samanii Lapp obisnuiau

se trans forme in lupi, ursi, reni sau pesti, In mod similar, printre indienii Yuki din California, samanii despre care se credea ca au puterea de a se transforma erau numiti "doctori ursi", iar eel care se pregatea insotea uneori
0

in ursi

sa devina un "doctor urs" se cu ei si locuia cu

cu ursii adevarati, intreaga vara.


0

manca

aceeasi mancare

Pentru ca

persoana sa se trans forme in animal, nu era neaparat necesar ca ea Dansul acompaniat de tobe era
0

sa foloseasca plante halucinogene. astfel de experienta,

metoda mult

:mai des folosita pentru a atinge starea samanica de constienta ave a


0

necesara pentru a

Michael Harner The Way of the Shaman,

Bantam Books, United States of America, 1982

Monica Danci

I.Michael Harner The Way a/the Shaman pag. 75

- 25~AMANISM Animale de putere "'Z0{ S'0Y'

ANI MALE DE PUTERE Samanii considera Marele Spirit comunica cu noi prin intermediul naturii, ca tot ceea ce ne inconjoara are mesaje sa ne comunice, Ii ghideaza, ajuta si protejeaza,

ca oamenii

au animale care

Mesajul unui animal consta tocmai in sau. loialitatea, nobletea, dragostea

acestuia, in calitatile si comportamentul cAINELE - reprezinta protectia,

prietenia,

neconditionata, devotamentul, sensibilitatea si inteligenta. CROCODILUL - se refera la protectiea materna, energiile primare, puterea de supravietuire si cunoasterea straveche, descoperirea ~i eliberarea

blocate, creatie si distrugere. DRAGONUL - intruchipeaza transformarea, intelepciunea, infinitul, longevial energiei,

tatea, protectia, magia. Dragonul de foe este simbolul transmutarii, entuziasmului,

curajului ~i vitalitatii. eel de aer aduce introspectie, inspiratie, potentialul, puterea si .

c1aritate si iluminare. Dragonul de pamant intruchipeaza bogatia, iar eel de apa adancimea, compasiunea si pacea.

ELEFANTUL - ne vorbeste despre intelepciunea straveche, depasirea obstacole-: lor, rabdare, angajament, discernamtnt, inteligenta, compasiune, comunicare,

PANTERA NEAGRA - simbolizeaza feminitatea, moartea si renasterea, puterea proprie. Ea detine secretullumilor nevazute, fiind asociata cu energiile lunare si

eu intunecimea din care tasneste lumina creatiei. PISICA - reprezinta independenta, protectie, fertilitate, senzualitate, dar ~i spiritualitate, dragoste. eurajul si inerederea. EI

curiozitate, mister, inteligenta, vindecareei

:legate agilitatea, perceptia clara, spiritul organizatorie,

URSUL - este simbolul intelepciunii interioare, al visului si transformarii.

este coneetat atat eu energia solara si eu forta, cat si cu eea lunara ~i cu intuitia, . .facand legatura dintre constient si inconstient. VULPEA - iritruchipeaza ingeniozitatea, talentul, imprevizibilitatea, camuflajul, sehimbarea formei, persistenta, gentiletea, magia. VULTURUL - reprezinta puterea, curajul, lntelepciunea, eapacitatea de a afla spirituale ascunse §i de a vedea imagine a de ansamblu, eonexiunea eu ghizii, echilibrul, demnitatea, gratia, transformarea mentala ~i emotionala,