Sunteți pe pagina 1din 3

Drumurirea de nivelment geometric sprijinita la capete (exemplu)

1) Date initiale:
Inventar cu cotele reperilor de nivelment

Nr. pct. H [m]


RN1 232.127
RN2 232.427

2) Masuratori
Citirile ai si bi pe mire (coloanele 3,4 si 5 din carnetul de nivelment)

3) Schita drumuirii

4) Etape de calcul:

I) Calculul dierentelor de nivel provizorii si compensarea lor


●) Calculul diferentelor de nivel proizorii

δh1' = a1 − b1 = 1.130
δh2' = a 2 − b2 = −1.195
δh3' = a3 − b3 = 0.358
* se trec in coloanele 8 sau 9 din carnetul de nivelment in functie de semn

●) Efectuarea controlului foii de nivelment

∑a 1 − ∑b1 = ∑δhi' ⇔ 6.329 − 6.036 = 1.130 −1.195 + 0.358 ⇔ 0.293 = 0.293


* acest control se trece in josul fiecarui carnet de nivelment

●) Calculul erorii si corectiei de neinchiere pe diferentele de nivel


eh = v e − v j = ∑δhij' − ( H RN 2 − H RN 1 ) = 0.293 − (232 .427 − 232 .127 ) = −0.007 m
Se verifica daca:
eh ≤ Th ,
unde:
Th = 3 ⋅ οi ⋅ ∑Di [ km ] = 3 ⋅ 5 ⋅ 0.3211 = ±0.0085 m
ch = v j − v e = −eh = 0.007 m

●) Calculul corectiei unitare

ch 7
kh = = = 2.180 [ mm / 100 m ]
∑Di 3.211
●) Compensarea diferentelor de nivel provizorii proportional cu distanta Di

δh1 = δh1' + k h ⋅ d 1 = 1.130 + 2.180 ⋅1.202 = 1.133 m


δh2 = δh2' + k h ⋅ d 2 = −1.195 + 2.180 ⋅1.005 = −1.193 m
δh3 = δh3' + k h ⋅ d 3 = 0.358 + 2.180 ⋅1.002 = 0.360 m

II) Calculul cotelor punctelor drumuirii

H 30 = H RN 1 + δh1 = 232 .127 +1.133 = 233 .260 m


H 31 = H 30 + δh2 = 233 .260 + (−1.193 ) = 232 .067 m
H RN 2 = H 31 + δh3 = 232 .067 + 0.360 = 233 .427 m

III) Calculul cotelor punctelor radiate 101 si 102


●) Calculul altitudinii planului de vizare in statia 2

HV' 2 S= H 3 +0 a2 = 2 .23 +620.90 =4 2 9.23 m04 9 HV' 2 S+ HV' 2 S 2 .23 +042 9.23 14 1
 HV 2 S= = = 2 .23 m14 0
HV 2 S= H 3 +1 b2 = 2 .03 +622.17 =4 2 4.23 m14 1 2
'
2
●) Calculul cotelor punctelor radiate

H 101 = H VS 2 − c101 = 234 .210 −1.543 = 232 .667 m


H 102 = H VS 2 − c102 = 234 .210 −1.589 = 232 .621 m

IV) Carnet de nivelment


Nr. Pct. CITIRI PE MIRA Diferente Altitudinea Altitudini Obs
statie Vizat Inregistrare Medii de nivel planului de absolute
Inapoi Interme- Inainte Inapoi Inainte + - vizare
diare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3160 1130
RN1 2859 2859 +3
2560 1133
S1 2030
30 1729 1729
1428