Sunteți pe pagina 1din 3

Drumurirea de nivelment geometric sprijinita la capete (exemplu)

1) Date initiale:
Inventar cu cotele reperilor de nivelment

Nr. pct. H [m]


RN1 232.127
RN2 232.427

2) Masuratori
Citirile ai si bi pe mire (coloanele 3,4 si 5 din carnetul de nivelment)

3) Schita drumuirii

4) Etape de calcul:

I) Calculul dierentelor de nivel provizorii si compensarea lor


●) Calculul diferentelor de nivel proizorii

h1'  a1  b1  1.130
h2'  a 2  b2  1.195
h3'  a 3  b3  0.358
* se trec in coloanele 8 sau 9 din carnetul de nivelment in functie de semn

●) Efectuarea controlului foii de nivelment

a  b
1 1   hi'  6.329  6.036  1.130  1.195  0.358  0.293  0.293
* acest control se trece in josul fiecarui carnet de nivelment

●) Calculul erorii si corectiei de neinchiere pe diferentele de nivel


eh  v e  v j   hij'  ( H RN 2  H RN1 )  0.293  ( 232.427  232.127)  0.007m
Se verifica daca:
eh  Th ,
unde:
Th  3   i   Di[ km ]  3  5  0.3211  0.0085m
ch  v j  v e  eh  0.007 m

●) Calculul corectiei unitare

ch 7
kh    2.180[ mm / 100 m ]
 Di 3.211
●) Compensarea diferentelor de nivel provizorii proportional cu distanta Di

h1  h1'  k h  d1  1.130  2.180  1.202  1.133m


h2  h2'  k h  d 2  1.195  2.180  1.005  1.193m
h3  h3'  k h  d 3  0.358  2.180  1.002  0.360m

II) Calculul cotelor punctelor drumuirii

H 30  H RN 1  h1  232.127  1.133  233.260m


H 31  H 30  h2  233.260  (1.193)  232.067m
H RN 2  H 31  h3  232.067  0.360  233.427 m

III) Calculul cotelor punctelor radiate 101 si 102


●) Calculul altitudinii planului de vizare in statia 2
'
H VS 
2  H 30  a 2  232.260  0.949  234.209m 
'
H VS 2  H VS 2
''
234.209  234.211
 H VS 2    234.210m
H VS 2  H 31  b2  232.067  2.144  234.211m 
''
 2 2
●) Calculul cotelor punctelor radiate

H 101  H VS 2  c101  234.210  1.543  232.667m


H 102  H VS 2  c102  234.210  1.589  232.621m

IV) Carnet de nivelment

Nr. Pct. CITIRI PE MIRA Diferente Altitudine Altitudin Ob


stati Viza Inregistrare Medii de nivel a planului i s
e t Inapo Interme Inaint Inapo Inaint + - de vizare absolute
i -diare e i e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3160 113
RN1 2859 2859 0
2560 +3
S1 113
3
2030
30 1729 1729
1428