Sunteți pe pagina 1din 9

FISA DE POST CASIER

FISA POSTULUI NR. ...

Titulatura postului: casier


Status-ul postului: vacant
Titularul postului:
Cod C.O.R.: 421101
Organizatia:
Departamentul: financiar-contabil
Titulatura postului imediat superior: director economic
Limite salariale:
Data intocmirii:
Intocmita de:

Rezumatul postului:
efectuarea de plati si operatiuni bancare.

Atributii si responsabilitati:
ridicare si depunere de numerar in baza foilor de varsamant si CEC-uri din conturile
deschise la trezorerie, banci, etc.;
depunere la banca a documentelor de decontare;
ridicara extraselor, verificarea sumelor decontate cu anexele justificative;
ridicarea imprimatelor necesare decontarii operatiunilor bancare;
depunerea garantiilor materiale, in baza retinerilor la banca;
efectuara de plati si incasari in baza documentelor justificative;
intocmirea registrului de casa avand la baza documentele de incasare si plata;
depunerea la trezorerie a documentelor de decontare si preluarea extraselor;
depunerea la posta a mandatelor postale precum si a borderoului insotitor;
intocmirea borderourilor de decontare a mandatelor postale;
aprovizionarea cu imprimate cu regim special, foi de varsamant, CEC-uri;
intocmirea avizelor de expeditie, facturilor;
evidenta contului 5121 si 428.1;
intocmirea Cartii Mari in baza notelor contabile;
intocmirea actelor de casa precum si arhivarea lor;

Relatii la locul de munca:


de subordonare: director economic
de supraordonare:
de colaborare/ functionale: contabili, economisti din cadrul
departamentului financiar-contabil

Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale.
Conditii de munca:
obisnuite;
munca de birou;
munca individuala;
deplasari pe distante scurte sau medii (obtinerea de avize, aprovizionare cu imprimate).

Unelte, instrumente, echipament de lucru:


instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.);

Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala;
transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de
achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei.

Cerinte pentru exercitare:


1.Cerinte medicale:
1.1.rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2.acuitate auditiva normala;
1.3.vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1.inteligenta de nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata);
2.2.asumarea responsabilitatilor;
2.3.rezistenta la sarcini repetitive;
2.4.capacitate de relationare interumana;
2.5.adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.6.echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1.lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2.vorbire;
3.3.ascultare;
3.4.diferentiere a culorilor;
3.5.folosire a mainilor;
3.6.folosire a degetelor;
3.7.comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1.studii medii;
4.2.cunostinte de operare pe calculator.
5. Deprinderi transferabile:
5.1.acordare si transmitere de informatii;
5.2.asigurare de consultanta in domeniul contabil;
5.3.culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4.planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.5.pregatire de materiale si rapoarte.

Indicatori de performanta:
FISA DE POST CONTABIL (1)

FISA POSTULUI Nr. ....

Titulatura postului: contabil


Status-ul postului: vacant
Titularul postului:
Cod C.O.R.: 343302
Organizatia:
Departamentul: financiar-contabil
Titulatura postului imediat superior: director economic
Limite salariale:
Data intocmirii:
Intocmita de :

Rezumatul postului:
tinerea evidentei contabile si a tot ce tine de contabilitate, cu buna credinta, dand dovada
de o buna pregatire profesionala, respectand legislatia in vigoare.

Atributii si responsabilitati:
intocmirea formelor pentru statele de plata, boala si alte drepturi asimilate pentru
personal organizatiei;
intocmirea graficului retinerilor din salarii, dispozitiilor de plata in vederea virarii acestor
sume, verificand si prezentand la semnare documentele intocmite si inaintate la plata;
intocmirea lunara a notei contabile 18, privind cheltuielile cu salariile, impozite, CAS,
retineri in vederea introducerii in calculator si balanta cu respectarea prevederilor
planului de conturi;
intocmirea contractelor de garantie in numerar;
tinerea evidentei analitica a conturilor 421, 401-1, 423, 431, 444, 447;
intocmirea darilor de seama lunare si trimestriale privind calculul sumelor datorate pentru
impozit pe salar, cladiri, taxa pe teren, impozit pe masini si/sau alte sume datorate de
organizatie;
acordarea avansurilor, deducerilor de impozit cu intocmirea dosarelor, declaratia lunara
de sanatate;
arhivarea si legarea documentelor intocmite, state de plata, centralizatoare.

Relatii la locul de munca:


de subordonare: director economic
de supraordonare:
de colaborare/ functionale: contabili, economisti, casieri din cadrul
departamentului financiar-contabil

Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana;
posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale.
Conditii de munca:
obisnuite;
munca de birou;
munca individuala;
deplasari pe distante scurte sau medii (obtinerea de avize, aprobari).
Unelte, instrumente, echipament de lucru:
instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.);

Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala;
transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de
achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei.

Cerinte pentru exercitare:


1.Cerinte medicale:
1.1.rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2.acuitate auditiva normala;
1.3.vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1.inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata,
judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2.asumarea responsabilitatilor;
2.3.rezistenta la sarcini repetitive;
2.4.capacitate de relationare interumana;
2.5.adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.6.echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1.lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2.vorbire;
3.3.ascultare;
3.4.diferentiere a culorilor;
3.5.folosire a mainilor;
3.6.folosire a degetelor;
3.7.comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1.studii medii/superioare de profil economic;
4.2.cunostinte de operare pe calculator;
4.3.cunosterea unor programe computerizate de contabilitate;
4.4.cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca
ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.
5. Deprinderi transferabile:
5.1.acordare si transmitere de informatii;
5.2.asigurare de consultanta in domeniul contabil;
5.3.culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4.planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.5.pregatire de materiale si rapoarte.

Indicatori de performanta:

FISA DE POST CONTABIL (2)

FISA POSTULUI Nr. .......

Titulatura postului: contabil


Status-ul postului: vacant
Titularul postului:
Cod C.O.R.: 343302
Organizatia:
Departamentul: financiar-contabil
Titulatura postului imediat superior: director economic
Limite salariale:
Data intocmirii:
Intocmita de:

Rezumatul postului:
tinerea evidentei contabile si a tot ce tine de contabilitate, cu buna credinta, dand dovada
de o buna pregatire profesionala, respectand legislatia in vigoare.

Atributii si responsabilitati:
evidenta contoarelor casa (cont 531.1) si intocmirea notelor contabile 1 si 2;
urmarirea si evidenta platilor cu CEC (nota contabila 6);
urmarirea si intocmirea de avansuri spre decontare (nota contabila 5);
intocmirea facturilor;
intocmirea notelor contabile 15 si 19, cont clienti (vanzari);
arhivarea si legarea lunara a documentelor intocmite;
paticiparea la inventarieri, anuale sau cu diferite ocazii;
ocazional, intocmirea de documentatii pentru actionare in judecata a debitorilor,
reactualizari facturi catre clienti rau platnici;
intocmirea notei contabile 6 (bonuri de benzina);
intocmirea partiala a notei contabile 21 (decontare timbre postale).

Relatii la locul de munca:


de subordonare: director economic
de supraordonare:
de colaborare/ functionale: contabili, economisti, casieri din cadrul
departamentului financiar-contabil

Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana;
posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale.

Conditii de munca:
obisnuite;
munca de birou;
munca individuala;
deplasari pe distante scurte sau medii (obtinerea de avize, aprobari).

Unelte, instrumente, echipament de lucru:


instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.).

Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala;
transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de
achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei.

Cerinte pentru exercitare:


1.Cerinte medicale:
1.1.rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2.acuitate auditiva normala;
1.3.vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1.inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata,
judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2.asumarea responsabilitatilor;
2.3.rezistenta la sarcini repetitive;
2.4.capacitate de relationare interumana;
2.5.adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.6.echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1.lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2.vorbire;
3.3.ascultare;
3.4.diferentiere a culorilor;
3.5.folosire a mainilor;
3.6.folosire a degetelor;
3.7.comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1.studii medii/superioare de profil economic;
4.2.cunostinte de operare pe calculator;
4.3.cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj;
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca
ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.
5. Deprinderi transferabile:
5.1.acordare si transmitere de informatii;
5.2.asigurare de consultanta in domeniul contabil;
5.3.culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4.planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.5.pregatire de materiale si rapoarte.

Indicatori de performanta:

FISA DE POST ECONOMIST

FISA POSTULUI Nr. ......

Titulatura postului: economist


Status-ul postului: vacant
Titularul postului:
Cod C.O.R.: 244101
Organizatia:
Departamentul: financiar-contabil
Titulatura postului imediat superior: director economic
Limite salariale:
Data intocmirii:
Intocmita de:

Rezumatul postului:
tinerea de evidente contabile, mentinerea relatiilor cu bancile si cu alte organe de control.

Atributii si responsabilitati:
inregistrarea platilor, incasarilor si a platilor verbale de compensare, respectiv intocmirea
notelor contabile 3, 4, 8;
tinerea la zi a evientei furnizorilor (inregistrarea si descarcarea acestora), cont furnizori;
intocmirea ordinelor de plata si inregistrarea lor;
mentinerea relatiilor cu banca sau cu alte organe de control;
probleme de casierie ori de cate ori este nevoie.

Relatii la locul de munca:


de subordonare: director economic
de supraordonare:
de colaborare/ functionale: contabili, casieri din cadrul departamentului
financiar-contabil

Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana;
posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale.

Conditii de munca:
obisnuite;
munca de birou;
munca individuala;
deplasari pe distante scurte sau medii (obtinerea de avize, depunere ordine de plata).

Unelte, instrumente, echipament de lucru:


instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.).

Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala;
transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de
achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei.

Cerinte pentru exercitare:


1.Cerinte medicale:
1.1.rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2.acuitate auditiva normala;
1.3.vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1.inteligenta de nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata);
2.2.asumarea responsabilitatilor;
2.3.rezistenta la sarcini repetitive;
2.4.capacitate de relationare interumana;
2.5.adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.6.echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1.lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2.vorbire;
3.3.ascultare;
3.4.diferentiere a culorilor;
3.5.folosire a mainilor;
3.6.folosire a degetelor;
3.7.comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1.studii superioare de profil economic;
4.2.cunostinte de operare pe calculator;
4.3.cunostinte de operare cu programe de contabilitate;
4.4.cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca
ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.
5. Deprinderi transferabile:
5.1.acordare si transmitere de informatii;
5.2.asigurare de consultanta in domeniul financiar-contabil;
5.3.culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4.planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.5.pregatire de materiale si rapoarte.

Indicatori de performanta:

Autor: psiholog Laura Radu