Sunteți pe pagina 1din 4

Trasaturile caracteristice ale creditului

6. garantiile asiguratorii sunt formate din bunuri care se constituie la dispozitia creditorului sau
pentru asigurarea indeplinirii de catre debitor a obligatiilor asumate prin contractul de credit.
Garantarea creditului de catre agentul economic este o problema esentiala aflata in atentia
bancherului care v-a cauta sa ezite orice risc care ar prejudicia interesele bancii. Prin garantia care se
constituie se urmareste atat incasarea integrala a creditului prin scadenta cat sia dobanzilor aferente
a comisioanelor si spezelor bancare. Garantarea creditelor se realizeaza in principal prin ipoteci si
gajuri ipoteca se instituie asupra bunurilor imobiliare iar gajurile asupra bunurilor mobiliare.
Contractul de gaj este de doua forme

-gaj cu deposedare (se instituie gaj asupra bunurilor de valoare mare si volum mic)

-gaj fara deposedare (bunul gajat ramane in posesia proprietarului)

7. costul creditului (dobanda) reprezint apretul platit de debitor creditorului sau pentru imprumutul
acordat pe un termen determinat, nivelul dobanzii difera in functie de conjunctura economica
sociala si politica si nu in ultimul rand de cererea si oferta de capital. In practica social economica a
creditelor se cunosc mai multe categori de dobanda

Dobanda camatareasca este calculata cu procente excesiv de mari sau perceputa sub forme diferite

Dobanda conventionala este calculata cu un procent stabilit prin intelegera dintre creditor si debitor
si care de regula este mai ridicat de cel stabilt prin lege

Dobanda la dobanda (anatocismul) reprezint apretul platit de imprumutat pentru suma care
reprezinta capitalul plus dobanda capitalizata pe o perioada

Dobanda legala este dobanda calculata cu procentul satbilit prin lege

Dobanda majorata este dobanda perceputa de unitatile bancare in cazul in care creditele nu sunt
rambursate la termenele stabilite

Dobanda moratorie este dobanda care se plateste de catre debitor de la data acordarii moratorului
pana in momentul stingerii datoriilor.

Dobanda fixa este stabilita la inceierea contractului de imprumut intre partile participante la raportul
de credit.

Dobanda variabila se recalculeaza periodic de regula la 3 luni in functie de evolutia dobanzii pe


piata, generic dobanda se calculeaza dupa relatia

D=(C*d*t/360)*100

D dobanda

C valoarea creditului

d procentul dobanzii

t timpul in zile pentru care se acorda creditul

360 divizorul fix al bancii


Alte costuri ale creditului sunt comisioane le de miscare sau de conturi curente pentru operatiunile
legate de viramente, decontari si de gestionare a creditului.

Functiile creditului

Avantajele creditului sunt evidentiate prin functiile sale

1 functia distributiva a creditului se realizeaza prin mobilizarea resurselor banesti disponibile


la un moment dat in economie si redistribuirea lor prin acordarea de imprumuturi spre
anumite ramuri, sectoare de activitate care au nevoie de fonduri de finantare. Tot prin
functia distributiva creditul participa la concentarea capitalului si dirijarea acestuia prin
actiuni de mare anvengura profitabile intregii societati

2 functia de transformare a economiilor in investitii adica contribuie la realizare echilibrului


macroeconomic conform ecuatiei E=I unde E= economii iar I=investitii . Creditul este cel
care pune la dispozitia intreprinzatorului capitalul necesar asigurand transormarea
economiilor astfel inactive in investitii. Creditul devine astfel un factor important al cresterii
economice prin dezvoltarea firmelor de mici dimensiuni promotoare ale noului ceea ce
favorizeaza concurenta cu aspectele sale pozitive asupra echilibrului economic

3 functia de emisiune monetara presupune creditarea activitatilor si nu emisiunea monetara


ca atare aceasta apartinand bancii monetare a Romaniei. Consolidarea ideii de credit bazat
pe incredere intre participantii la actul economic a determinat creearea monedei
fuduciare(cu valoare fictiva intemeiata pe incredere) la biletele de banca si aparitia
diverselor instrumente si tehnici de plata prin care s-a realizat o importanta reducere a
cheltuielior cu circulatia monetara, asfel s-a asigurat o crestere a volumului si valorii
tranzactiilor economice. Instrumentele si tehnicile de plata precum viramentul, cecul, biletul
la ordin au dus la diminuarea numerarului din circulatie si la cresterea in mari proportii a
monedei scripurale

4 functia de asigurare a stabilitatii preturilor se realizeaza prin reglarea dimensiunilor cereri si


ofertei de marfuri si servicii, creditandu-se consumul pe de o parte dar si stocurile pe de alta
parte. Prin finantarea productiei si a consumului precum si prin crearea unor instrumente si
tehnici foarte flexibile creditul a devenit o prezenta necesara in viata sociala si economica in
orice tara civilizata, creditul are un rol deosebit si in promovarea relatiilor economice
internationle stimuland exporturile si importurile asigurand o desfasurare normala rapida si
in deplina siguranta a operatiunilor de export import de asemenea trebuie sa se tina cont si
de rolul creditului in acoperirea deficitului bugetar al satului sub forma creditului public.

Categoriile de surse utilizate sunt surse proprii si surse atrase

Sursele proprii ca orice societate comercila banaca poseda un capital propriu( fonduri proprii)
constituit din capitalul subscris si varsat de actionari precum si o serie de fonduri( de dezvoltare, de
rezerva si de rezerva generala pentru riscul de credit) prelevate din profit, un mijloc de majorare a
surselor proprii este emiterea de obligatiuni insa trebuie de avut in vedere costurile ridicate de
lansare si a dpbanzilor bancare cu implicatii asupra profitului
Sursele atrase una din functiile importnte ale unei banci este aceeea de a capta interesul
persoanelor fizice si juridice prin atragerea de surse disponibile iar in acest caz banca are titlul de
imprumutat. Atragerea de capital de catre o banca trebuie sa se faca in deplina siguranta si cu o
remunerare corespunzatoare trebuie sa se faca in conditii detremina volumul plasamentelor la o
banca. Atragerea fondurilor imbraca forma depozitelor principala resursa financiara care se impart in
doua mari categorii

- depozitele la vedere
- depozitele la termen

depozitele la vedere sunt constituite din disponibilitatile depuse in toate conturile dispuse la banci
din care se poate face plati la cerere si pentru care banca nu-si rezerva dreptulde a solicita o
instintare scrisa asupra une viitoare retrageri de numerar.

Depozitele la credit sunt cea mai importanta sursa financiara intre pasivele bancare ele au o
scadenta prestabilita astfel incat eventualele retargeri de numerar efectuate inainte de a se ajunge
la maturitate sun penalizate prin dobanzi

Alte surse attrase de institutiile sunt

Plasamentele interbancare refinantarea solicitata de la BNR numai pe termen scurt prin ceple patru
tipuri de credite, creditul structural, creditul de liciatatie, creditul special si creditul lovard si liniile de
creditare externa. Colectarea de pe piata a surplusului de disponibilatai de catre bancile comerciale
este limitata de costurile pe care operatiunea le implica cum ar fi

- bonificarea unei anumite dobanzi


- reglementarile de prudenta bancara adica asigurarea unei lichiditati minime in functie de
rezerva minima obligatorie

Tipuri de credite- formele principale sub care se prezinta creditul in economia de piata sunt

1. creditul comercial
2. creditul bancar
3. creditul obligatar
4. creditul ipotecar
5. creditul de consum

avem un credit de 1000000 lei ................

creditul se ramburseaza trimestrial. Cate rate scadente sunt?

Valoare a creditului 1 mil dobanda de 10% creditul se acorda pt 30 de zile. Care este costul
creditului

D=(1 MIL*10%*30/360)*100
VALOAREA investitiei 1 mil procent de creditare 80%. Care este valoarea creditului acordat de
banca?

800.000

S-ar putea să vă placă și