Sunteți pe pagina 1din 5

-

(
l
p
)
+
1
R
Lista literaturii:

Ciocoiu Nadea- Mng riscurilor in afaceri Bucuresti 2005

Paun Cristian –Riscul de tara Bucuresti ‘99

Prune Petru – Riscul in Activitatea economica: Ipostaze factorimodalitati de reducere bucuresti 99

Niculescu Maria- Diagnostic global strategic Bucuresti 98

Stanislavcea-Risk management pridpriatia : Teoria I practica Moskva 2002

Tema:Conceptul de risc in afaceri riscurile si rezultatele activitatii interprinderii

1.
2.
3.
4.
Notiunea de risc corelatile dintre risc si rezultatele activitatii antrepenoriale cauzele riscului
Zonele de risc in activitatea antrepenoriala
Curba riscului si carecteristica ei
Modelul mng riscului in afaceri

Riscul este o categorie de probabilitate conditionata de aparitia unor evenimente pe parcursul


derularii afacerii care pot produce in cadrul interprinderii anumite evenimente negative sau
pozitive in comparatie cu rezultatele planificate .

Incertitudinea poate fi totala sau partial.

Certitudinea totala exista numai pentru perioade anterioare.

In baza elementelor de certitudine totala din trecut, in prezent se pun bazele unor incertitudini
partiale pentru viitor

Incertitudine
P(0,1)

Primele date despre risc au parut in 1955 . A doua


mentiune 1970-1980.

Factorii de influenta a riscului

Factori de risc reprezinta niste circumstante in care se manifesta riscul. Cu cit factorii de risc sunt
mai instabili cu atit si riscurile ce se manifesta pe fonul acestor factori sunt mai mari, si invers.
1. Gradul de stabilitate la nivel micro, mezo , macroeconomic .

Parametrii principali la nivel Macroeconomic

-Cresterea economica ∆PIB


-Stabilitatea pe piata monetara- Ri-rata inflatiei
-Rata somajului Rs
-Soldul Balantei comenciale ∆Bc= Exp-Imp

2. Stabilitatea mediului de afacerii:

-stabilitatea veniturilor
-stabilitatea sociala
-stabilitatea juridical/politica
-nivelul de cultura generala si calitatea natiunii

3. Gradul de anticipare a viitorului (prognozarea)


4. Disponibilitatea de informatie
5. Abilitatea manageriala

Corelatii dintre risc si rezultate activitatilor mageriale

Rezultate

economice financiare

- Cota de piata - Lichiditatea


- Cifra de afaceri - Solvabilitatea
- Profitul - Rentabilitatea financiara
- Fluxul de mijloace banesti

Y-Risc R-riscul
4 6
5
3
Y-Risc 4 Y-Values
2 3
2
1
1
0 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 1 2 3 4 5 6

Lichiditatea-capacitatea intreprinderii de a transforma activele curente in disponibilitati banesti in


scopul onorarii datoriilor pe termen scurt

KL(coeficientul de lichiditate generala)= Ac/Dts

Pe masura ce antreprenorul mizeaza pe rezultate mai mari in timp, antreprenorul trebuie sa fie
constient sa accepte riscuri mai mari.
La abordarea riscului nu trebuie sa ne deplasam in extremitati. (negarea extremitatilor)

Corelatia presupune existenta riscului de echilibru, un risc teoretic, care impune negarea
extremitatilor.

Cauzele riscului:

- Spontanietatea fenomenelor naturale

- Existenta contradictilor dintre:

 tari (economii nationale)


 sisteme politice
 concurenta loiala si neloiala

- Caracterul imprevizibil al progresului tehnico-stiintific

- Gradul de informatie si corectitudinea de informatiei

- Disponibilitatea de resurse materiale financiare si umane

- Factorul uman (erori)


IPC 2009−IPC 2008
Ri= ∗100
IPC 2008

PIB1−PIB0
∆ PIB ( % )= ∗100
PIB0

Nr . someri
R s= ∗100
PEA

PEA populatia ocupata; someri

Pierderi :

- Materiale (u.m)

- Pierderi financiare (u.m)

- Pierderi umane (u.m)

- Pierderi informationale (u.m)

- Pierderi de timp (u.m)

- Pierderi de venit din vinzari (pierderea segmentului de piata u.m)

- Pierderi de imagine

- Pierderi de profit

- Pierderi de costuri
-2-

Indicatorii ce delimiteaza zonile de risc:

1. Valoarea pierderilor

2. Beneficiul (Profitul net )

3. Costurile

4.Valoarea patrimoniala a interprinderii (bunuri economice ce se regasesc in activele firmei cu


drept de proprietate).

1 2 3 4

Valoarea pierderilor

1. zona in afara riscului; valoarea pierderilor este negativa; zona ideala pentru business
2. zona riscului admisibil; valoarea pierderilor ameninta in permamenta nivelul beneficiului
3. zona riscului critic; cauzele care determina intrarea in acesta zona:
o contractarea de imprumuturi si supraestimarea posibilitatilor de rambursare
o micsorarea veniturilor din vinzari
o probleme de management

Maximal ce se poate inregistra in acesta zona este eliminarea completa a beneficiilor.

4. Zona riscului catastrofal; se diminueaza capacitatea de productie (se restringe activitatea


intreprinderii)

Maximal ce se poate inregistra in aceasta zona este eliminarea valorii patrimoniale din
intreprindere.

Falimentul. Zona riscului catastrofal, el poate determina intreprinderea ca la o anumita etapa de


timp manifestata in zona riscului catastrofal sa declare faliment.
-3-

Curba ricului P0.05

P=[0,1]

P=0 => nu 1 2 3 4

P=1=>!! P0.5

P=0.5=>

P1

v.Pierderilor

-4-

Etapele managementului riscurilor:

1. Identificarea riscrilor
2. Evaluarea riscurilor
3. Diminuarea riscului:
Metode de diminuare a riscului:
- Asigurarea
- Outsoursing
- formarea rezervelor
- Diminuarea capacitati de productie
- Majorarea capital statutar (prin atragerea unui nou investitorsi pierderea control
asupra afaceri)