Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Inginerie Medicală

Disciplina de Metode de explorare și medicină intervențională

SEMINARUL 2. EXPLORAREA ANEMIILOR PRIN MECANISM CENTRAL

Anemia reprezintă scăderea concentraţiei de Hb, a NE şi a Ht sub valorile normale.


Limita pentru sindromul anemic este Hb sub 13 g/dl la bărbat şi sub 11 g/dl la femeie.

Clasificarea anemiilor
Sindroamele anemice se pot clasifica după criteriul morfologic şi cel patogenic.
Clasificarea morfologică a anemiilor
Clasificarea morfologică este simplă şi oferă medicului practician o încadrare rapidă a
sindromului anemic explorat într-un anumit grup de anemii.
În funcţie de VEM şi CHEM anemiile se clasifică în:
 Anemii hipocrome microcitare, cu CHEM sub 32 g/dl şi VEM sub 80 fl. Din această
categorie cea mai importantă este anemia feriprivă.
 Anemii normocrome normocitare, cu CHEM între 32-36 g/dl şi VEM între 80-100 fl. Din
această categorie cele mai importante sunt anemiile posthemoragice acute şi cele hemolitice.
 Anemii normocrome macrocitare, numite şi macrocitare megaloblastice, cu CHEM între 32-
36 g/dl şi VEM peste 100 fl. Din această categorie cele mai importante sunt anemiile prin
deficit de acid folic şi de vitamină B12.
Clasificarea patogenică a anemiilor
Anemiile se produc prin următoarele mecanisme:
 Scăderea producţiei medulare: anemia feriprivă, talasemia, anemiile aplastice, macrocitare.
 Pierderi sau distrugeri de hematii în sângele periferic care depăşesc capacitatea de producţie
medulară: anemia posthemoragică acută, anemiile hemolitice, anemia prin sechestrare în
splină (la bolnavul cirotic).
 Cele două mecanisme se pot asocia, ca în cazul talasemiei sau al anemiilor macrocitare.

Anemia feriprivă
Lipsa Fe este cea mai frecventă carenţă alimentară pe plan mondial, iar anemia feriprivă
este cel mai răspândit tip de sindrom anemic.
Deficitul de Fe apare ca urmare a unei balanţe negative a Fe din organism prin :

1
 Aportul insuficient (necesar zilnic 10-20 mg Fe alimentar din care se absorb 1-2 mg).
 Pierderile în exces (cel mai frecvent genitale la femeie şi gastrointestinale la ambele sexe).
 Asocierea celor două mecanisme.
Indicii eritrocitari şi morfologia hematiilor
 Când Hb scade sub 10 g/dl apar hipocromie şi microcitoză.
Reticulocitele
Au valori moderat scăzute.
Măduva hematogenă
 Sideroblaştii medulari sub 10%.
 Depozitele de hemosiderină din macrofagele medulare sunt scăzute sau absente.
Sideremia
Sideremia reprezintă nivelul seric al Fe legat de transferină. Valorile normale sunt între
50-150 microg/dl. Sideremia scade în anemia feriprivă și în cea din bolile inflamatorii, ceea ce
poate cauza erori de diagnostic.
Feritina serică
Feritina este un complex hidrosolubil format din hidroxid de Fe şi o proteină numită
apoferitină. O moleculă de feritină poate transporta până la 4500 atomi de Fe. Feritina este forma
de depozit a Fe uşor mobilizabilă din macrofage.
Nivelul seric al feritinei este direct proporţional cu Fe de rezervă din organism. De aceea
feritina serică este extrem de utilă pentru diagnosticul diferenţial între:
 Anemia feriprivă, cu sideremie scăzută şi feritină serică scăzută.
 Anemia din bolile cronice, cu sideremie scăzută dar cu feritina serică normală sau crescută.

Anemia din bolile cronice


Acest tip de anemie apare în infecţii prelungite, boli autoimune, diverse neoplazii. De
obicei Hb este între 7-11 g/dl.
Indicii eritrocitari şi morfologia hematiilor
Anemia poate fi normocromă normocitară sau hipocromă microcitară.
Reticulocitele şi măduva hematogenă
 Reticulocitele au valori insuficiente pentru compensarea anemiei.
 Macrofagele conţin depozite de Fe normale sau în exces.
 Sideroblaştii sunt scăzuţi, ceea ce arată că nu există lipsă de fier în organism, ci este blocată
trecerea fierului de la macrofagele de depozit la sideroblaști.

2
Sideremia
Sideremia are valori scăzute, ceea ce duce la diagnosticul eronat de anemie feriprivă.
Feritina serică
Feritina este normală sau crescută, făcând diagnosticul diferenţial cu anemia feriprivă, în
care feritina este scăzută.
Beta-talasemia majoră
Talasemiile sunt un grup de hemoglobinopatii transmise autosomal recesiv, caracterizate
prin deficitul de sinteză al lanţurilor alfa sau beta ale Hb. Forma cu impact medical şi social
important este beta-talasemia majoră sau anemia Cooley.
Deficitul grav de sinteză a lanţurilor beta duce la scăderea Hb A, care reprezintă 97% din
Hb după primul an de viaţă. Deficitul de Hb A este suplinit prin creşterea sintezei de Hb F
(fetală). Acesta nu este suficient şi apare un sindrom anemic sever, de 2-6 g/dl, care necesită
transfuzii periodice. În timp transfuziile supraîncarcă organismul copilului cu fier, care în timp se
depune în organe şi ţesuturi, producând hemosideroză secundară şi în final moartea.
Indicii eritrocitari şi morfologia hematiilor
Anemia este hipocromă microcitară.
Reticulocitele
Reticulocitele sunt uşor crescute, dar insuficient pentru a compensa anemia.
Electroforeza Hb
Electroforeza Hb este un element de bază pentru diagnosticul tipului de talasemie.
Aceasta arată procente anormal de mari de Hb F, între 60-90%.

Anemiile macrocitare megaloblastice


Acest grup de anemii apare prin deficitul de vitamină B12 sau de acid folic.
Caracteristicile hematologice sunt:
 pancitopenia.
 transformarea megaloblastică a măduvei.
Indicii eritrocitari şi morfologia hematiilor
Anemia este normocromă. Hematiile care ies din măduvă sunt macrocite (VEM = 100-
120 fl), care sunt distruse rapid în circulaţie.
Frotiul are modificări caracteristice: se vizualizează macroovalocite cu diametrul de 12-
14 microni, bine colorate, fără zona centrală mai deschisă.

3
Reticulocitele şi măduva hematogenă
 Reticulocitele au valori scăzute.
 Toate liniile medulare au modificări megaloblastice.
Alte modificări
 Leucopenie cu neutropenie.
 Trombocitopenie moderată între 50 000-100 000/mm3.

Anemiile aplastice
Aplaziile medulare au diverse cauze dar toate se caracterizează prin pancitopenie.
Indicii eritrocitari
De obicei anemia este normocromă normocitară.
Reticulocitele şi măduva hematogenă
 Reticulocitele sunt mult scăzute.
 Măduva are celularitate scăzută. Caracteristic este faptul că celulele normale hematopoietice
sunt înlocuite cu ţesut grăsos.
Leucocitele
Leucopenia se produce mai ales prin neutropenie.
 PMN sub 500/mm3 semnifică aplazie severă.
 PMN sub 200/mm3 semnifică risc vital prin sensibilitate la infecţii.
Trombocitele
Trombocitopenia este constantă. Valorile pot să scadă în zonele de pericol vital, de
20000-30000/mm3.

S-ar putea să vă placă și