Sunteți pe pagina 1din 10

- AUTORIZAREA ISCIR A PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE -

CODURILE CAEN NOI (VALABILE ÎNCEPAND CU DATA DE 01.01.2008) ŞI CODURILE CAEN VECHI

ISCIR INSPECT CLASICE

Durata procedurii

trebuie evaluate
Codul activităţii

de autorizare şi
Actul normativ

cerinţelor care
Prevederi din
care prevede
autorizaţia şi

valabilitate a
(nou/vechi)

autorizaţiei
condiţii de
autorizaţie

autorizaţie

Observaţii
autorizare

durata de

categoria
Tipul de

Emitent

1 2 CAEN
3 4 5 6 7
Autorizare pentru elaborarea ISCIR 7112 Prescripţiile tehnice 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
proiectelor de instalare/ 7420 C1, C4/1, C6, C8, C9, C10/1, C11, C12; 2 ani - codul CAEN pt. activitate menţionat în statut; pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
montare/ reparare la R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10, - procedură specifică de desfăşurare a activităţii.
echipamente sub presiune şi R11, R12, R13, R15, R16, R17, R18 b) pt. personal autorizat ISCIR:
instalaţii de ridicat - vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru examinări, ISCIR 7120 Prescripţiile tehnice 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
verificări şi investigaţii la 7430 C1, C4/1, C6, C8, C9, C10/1, C11, C12; 2 ani - codul CAEN pt. activitate menţionat în statut; pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
echipamente sub presiune şi R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10, - procedură specifică de desfăşurare a activităţii.
instalaţii de ridicat R11, R12, R13, R15, R16, R17, R18 b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru instalare/ Inspecţiile 4322 Prescripţiile tehnice 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
montare/ reparare la Teritoriale ISCIR 4533 C1, C4/1, C8, C9, C10/1, C11, C12; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
echipamente sub presiune statut;
- procedură specifică privind desfăşurarea
activităţii;
- dotări tehnice specifice activităţii.
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru montare/ Inspecţiile 4221 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
reparare la conducte pentru Teritoriale ISCIR 4553 C6; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
fluide tehnologice statut;
- procedură specifică privind desfăşurarea
activităţii;
- dotări tehnice specifice activităţii.
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.

1
1 2 3 4 5 6 7
Autorizare pentru punere în Inspecţiile 4322 Prescripţiile tehnice: 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
funcţiune şi service la Teritoriale ISCIR 4533 C1, C9, C11; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
instalaţii de ardere şi statut;
automatizare la cazane - procedură specifică privind desfăşurarea
activităţii;
- dotări tehnice specifice activităţii.
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru spălări ISCIR 7120 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
chimice/ condiţionare chimică 7430 C2; 2 ani - codul CAEN pt. activitate menţionat în statut; pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
în regim de funcţionare/ - procedură specifică de desfăşurare a activităţii.
service regim chimic la b) pt. personal autorizat ISCIR:
cazane - vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru Inspecţiile Prescripţiile tehnice 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
-umplere Teritoriale ISCIR 2011 C3, C5; 2 ani - codul CAEN pt. activitate menţionat în statut; pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
7582 - procedură specifică de desfăşurare a activităţii.
b) pt. personal autorizat ISCIR:
-reparare 2529 - vechime în domeniu conform PT specifică;
2852 - cunoştinţe tehnice în domeniu.

- verificare tehnică periodică 7120


a recipientelor butelii 7430
transportabile de GPL şi gaze
tehnice
Autorizare pentru ISCIR 7120 Prescripţiai tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
-verificarea,şi reglarea 7430 C 7; 2 ani - codul CAEN pt. activitate menţionat în statut; pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
supapelor de -siguranţă pe - procedură specifică de desfăşurare a activităţii.
stand b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- repararea supapelor de 3319 - cunoştinţe tehnice în domeniu.
siguranţă -
Autorizare pentru întreţinere ISCIR 3319 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
şi intervenţie la instalaţii de 4533 C8; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
distribuţie GPL statut;
- procedură specifică privind desfăşurarea
activităţii;
- dotări tehnice specifice activităţii.
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru distribuţia ISCIR 4671 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
de GPL din instalaţii. 5050 C8; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
statut;
- procedură specifică privind desfăşurarea
activităţii;
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.

2
1 2 3 4 5 6 7
Autorizare pentru asamblare, ISCIR 4329/2932 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
amplasare instalare şi/sau 4533 C8; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
reparare instalaţii de GPL statut;
- procedură specifică privind desfăşurarea
activităţii;
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru ISCIR 4322 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
-instalare/ imontare 4533 A1; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
- punere în funcţiune statut;
- service -i reparare, - procedură specifică privind desfăşurarea
activităţii;
-verificări tehnice periodice şi 7120 - dotări tehnice specifice activităţii.
autorizarea funcăţionării 7430 b) pt. personal autorizat ISCIR:
aparatelor consumatoare de - vechime în domeniu conform PT specifică;
combustibil gazos - cunoştinţe tehnice în domeniu
Autorizare pentru elaborarea ISCIR 7112 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
proiectelor şi documentaţiilor 7420 A3; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
de execuţie, încercare, statut;
examinare, verificare şi - procedură specifică privind desfăşurarea
investigaţii tehnice, reparare, activităţii;
instalare a aparatelor - dotări tehnice specifice activităţii.
consumatoare de combustibil b) pt. personal autorizat ISCIR:
lichid - vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizarea laboratoarelor ISCIR 7120 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
pentru încercări în vederea 7430 A3; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
omologării aparatelor statut;
consumatoare de combustibil - procedură specifică privind desfăşurarea
lichid activităţii;
- dotări tehnice specifice activităţii.
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizarea laboratoarelor ISCIR 7120 Prescripţiile tehnice 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
pentru examinării 7430 CR5, CR14; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
nedistructive şi distructive statut;
- procedură specifică privind desfăşurarea
activităţii;
- dotări tehnice specifice activităţii.
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru efectuarea ISCIR 7120 Prescripţiile tehnice 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
analizei de securitate la 7430 R7, R8, R9, R10, R11, R12, R16; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
telecabine, telegondole, statut;
telescaune, teleshiuri şi - procedură specifică privind desfăşurarea
telesănii, instalaţii de activităţii;
transport pe plan înclinat b) pt. personal autorizat ISCIR:
pentru persoane, teleferice - vechime în domeniu conform PT specifică;
pentru materiale, instalaţii de - cunoştinţe tehnice în domeniu.
transport pe plan înclinat
pentru materiale

3
1 2 3 4 5 6 7
Autorizare pentru efectuarea ISCIR 7120 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
analizei de risc în exploatare 7430 R19; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
la echipamente/instalaţii din statut;
parcuri de distracţii şi spaţii - procedură specifică privind desfăşurarea
de joacă activităţii;
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru Inspecţiile Prescripţiile tehnice 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
-montare, Teritoriale ISCIR 3320 R1, R2, R4, R13, R15,R17,R18; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
2922 statut;
- procedură specifică privind desfăşurarea
-reparare 3312 activităţii;
2922 - dotări tehnice specifice activităţii.
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- întreţinere şi revizie 3312 - vechime în domeniu conform PT specifică;
la macarale, mecanisme de 2922 - cunoştinţe tehnice în domeniu.
ridicat, nacele şi platforme
autoridicătoare,ascensoare
cu schip, ascensoare pentru
şantiere de construcţii,
ascensoare de construcţie
specială pentru materiale,
trape de scenă, trape de
decoruri, instalaţii de cortine
pentru incendiu
Autorizare pentru Inspecţiile Prescripţiile tehnice 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
-montare, Teritoriale ISCIR 3320 R3, R5; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
2922 statut;
- procedură specifică privind desfăşurarea
-reparare 3312 activităţii;
la stivuitoare şi elevatoare 2922 - dotări tehnice specifice activităţii.
pentru autovehicule b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru Inspecţiile Prescripţiile tehnice 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
-montare Teritoriale ISCIR 3320 R7, R8, R9, R10, R11, R12, R16; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
2922 statut;
- procedură specifică privind desfăşurarea
-reparare 3312 activităţii;
2922 - dotări tehnice specifice activităţii.
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- întreţinere şi revizie tehnică 3312 - vechime în domeniu conform PT specifică;
la la telecabine, telegondole, 2922 - cunoştinţe tehnice în domeniu.
telescaune, teleshiuri şi
telesănii, instalaţii de
transport pe plan înclinat
pentru persoane, teleferice
pentru materiale, instalaţii de
transport pe plan înclinat
pentru materiale,

4
1 2 3 4 5 6 7
Autorizare pentru executarea Inspecţiile 4329 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
lucrărilor de reparaţii, revizii Teritoriale ISCIR 2922 R 6; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
tehnice şi întreţinere la statut;
ascensoare electrice şi - procedură specifică privind desfăşurarea
hidraulice de persoane şi/sau activităţii;
materiale - dotări tehnice specifice activităţii.
b) pt. personal autorizat ISCIR:
- vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare pentru Inspecţiile 3320 Prescripţia tehnică 30 zile/ a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
-montare-demontare şi Teritoriale ISCIR 9233 R196; 2 ani - cod CAEN aferent activităţii - menţionat în pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
instalare statut;
- procedură specifică privind desfăşurarea
-reparare şi service 3312 activităţii;
la echipamente/instalaţii 9233 - dotări tehnice specifice activităţii.
utilizate în domeniul b) pt. personal autorizat ISCIR:
activităţilor de agrement - vechime în domeniu conform PT specifică;
- cunoştinţe tehnice în domeniu.
Autorizare fochişti Inspecţiile - Prescripţiile tehnice 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
Teritoriale ISCIR C 1, C 9; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
- apt medical.
Autorizare laboranţi - Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
operatori pentru tratarea apei Teritoriale ISCIR C 2; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
- apt medical.
Autorizare îmbuteliator i Inspecţiile - Prescripţiile tehnice 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
fluide sub presiune Teritoriale ISCIR C3, C5; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
- apt medical.
Autorizare operatori instalaţii Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
de GPL Teritoriale ISCIR C 8; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
- apt medical.
Autorizare automatist pentru Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
supraveghere şi întreţinere Teritoriale ISCIR C 11; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
(ASI) - apt medical.
Autorizare personal tehnic Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
pentru VTP/AF (verificări Teritoriale ISCIR A 1; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
tehnice periodice/autorizare - apt medical.
funcţionare) la aparate
consumatoare de combustibil
gazos
Autorizare operatori Inspecţiile Ordinul inspectorul de stat şef al ISCIR 30 zile/ Listă firme autorizate şi precizări
responsabili supraveghere şi Teritoriale ISCIR nr. 333/ 2006 şi 2 ani pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
verificare tehnică a Prescripţiile tehnice ISCIR:
instalaţiilor (RSVTI) C1, C4/1, C6, C8, C9, C10/1, C12
a) Persoane juridice 7120 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, Conform Ordinul inspectorul de stat şef al ISCIR
7430 R10, R11, R12, R13, R15, R16, R17, nr. 333/ 2006
R18, R19

b) Persoane fizice - - absolvire curs de specialitate;


- vârsta minimă 18 ani;
- apt medical.
Autorizare macaragii Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
Teritoriale ISCIR R1; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
- apt medical.

5
1 2 3 4 5 6 7
Autorizare manevranţi Inspecţiile - Prescripţiile tehnice 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
Teritoriale ISCIR R2, R4, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, 1 an - vârsta minimă 18 ani;
R16, R17, R18, R19; - apt medical.

Autorizare mecanici trolişti Inspecţiile - Prescripţiile tehnice 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
Teritoriale ISCIR R7, R8, R9, R10, R11, R12, R16, R17; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
- apt medical.

Autorizare stivuitorişti Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -


Teritoriale ISCIR R2; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
- apt medical.
Autorizare responsabil Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
cuverificarea tehnică Teritoriale ISCIR R6; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
ascensoare (RVTA) - apt medical.
Autorizare liftieri
Autorizare personal de
reparare/
întreţinere ascensoare
(electrome-canici)
Autorizare liftieri Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
Teritoriale ISCIR R15; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
- apt medical.
Autorizare coordonatori de Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
securitate pentru distracţii Teritoriale ISCIR R19; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
extreme - apt medical.
Omologare proceduri de Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile - -
sudare pt. montare-reparare Teritoriale ISCIR CR 7/1/2/3;
Autorizare sudori pt. Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
montare-reparare Teritoriale ISCIR CR 9/1/2/3; 1 an - vârsta minimă 18 ani;
- apt medical.
Autorizare personal pentru Inspecţiile - Prescripţia tehnică 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; -
examinări nedistructive NDE Teritoriale ISCIR CR 9/1/2/3; 2 ani - vârsta minimă 18 ani;
la lucrări de montare- - apt medical.
reparare

NOTE: Obligaţia de a fi înscris la Registrul Oficiului Comerţului al Romîniei se referă numai la persoanel juridice.
Tarifarea autorizaţiilor conform prevederilor prescripţiei tehnice CR1

6
- AUTORIZAREA ISCIR A PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE -
CODURILE CAEN NOI (VALABILE ÎNCEPAND CU DATA DE 01.01.2008) ŞI CODURILE CAEN VECHI

ISCIR INSPECT NUCLEARE

autorizare şi durata de
Codul activităţii CAEN

prevede autorizaţia şi
condiţii de autorizare

care trebuie evaluate


Durata procedurii de
Actul normativ care

categoria cerinţelor
Emitent autorizaţie

Prevederi din
valabilitate a
(nou/vechi)

autorizaţiei
autorizaţie

Observaţii
Tipul de

1 2 3 4 5 6 7
Autorizare pentru elaborarea ISCIR 7112 Prescripţiile tehnice 30 zile / 2 ani a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
proiectelor / avizarea 7420 NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87, -cod CAEN pt.activitatea de proiectare pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
conformă a proiectelor de C37N-2003 / NC4--87, C1N/NC1-81, menţionat in statut
construire / reparare / CR2 -proceduri specifice privind desfăşurarea
instalare/ montare activităţii-cap.VII,VIII din N.M.C.-CNCAN
echipamente / componente -lucrări efectuate pt.CNE Cernavodă
sub presiune, cu excepţia -autorizaţie CNCAN pt. domeniul solicitat
celor care fac obiectul b) pt. personal tehnic de specialitate:
legislaţiei armonizate din -vechime în domeniu cf. PT specifică,
domeniul reglementat -cunoştiinţe tehnice în domeniu
Autorizare pentru elaborarea ISCIR 7112 Prescripţiile tehnice 30 zile / 2 ani a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
proiectelor / avizarea 7420 NR1-83, CR2 -cod CAEN pt.activitatea de proiectare pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
conformă a proiectelor de menţionat in statut
construire / reparare / -proceduri specifice privind desfăşurarea
instalare/ montare instalaţii de activităţii-cap.VII,VIII din N.M.C.-CNCAN
ridicat, cu excepţia celor care -lucrări efectuate pt. CNE Cernavodă,
fac obiectul legislaţiei -autorizaţie CNCAN pt. domeniul solicitat
armonizate din domeniul b) pt. personal tehnic de specialitate:
reglementat -vechime în domeniu cf. PT specifică
-cunoştiinţe tehnice în domeniu
Autorizare-calificare pentru ISCIR 2814 Prescripţiile tehnice 30 zile / 2 ani a) pt. producători: Listă firme autorizate şi precizări
construire / reparare / 2913 NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87, -cod CAEN pt. activitate menţionat in statut pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
instalare/ montare C37N-2003 / NC4--87, C1N/NC1-81, (unde este cazul)
echipamente/componente 2529 CR2 -proceduri specifice privind desfăşurarea
sub presiune, cu excepţia 2821 activitîţii, aprobate ISCIR (unde este cazul)
celor care fac obiectul -lucrari efectuate pt. CNE Cernavodă,
legislaţiei armonizate din 2530 -autorizaţie CNCAN pt. domeniul solicitat.
domeniul reglementat 2830 -dotări tehnico-materiale şi personal de execuţie
şi control specific domeniului solicitat,
b) pt. personal tehnic de specialitate:
-vechime în domeniu cf. PT specifică,
-cunoştiinţe tehnice in domeniu

7
1 2 3 4 5 6 7
Autorizare-calificare pentru ISCIR 2822 Prescripţiile tehnice 30 zile / 2 ani a) pt. producători: Listă firme autorizate şi precizări
construire / reparare / 2922 NR1-83, CR2 -cod CAEN pt. activitate menţionat in statut pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
instalare/ montare instalaţii de (unde este cazul)
ridicat, cu excepţia celor care -proceduri specifice privind desfăşurarea
fac obiectul legislaţiei activitîţii, aprobate ISCIR (unde este cazul)
armonizate din domeniul -lucrari efectuate pt. CNE Cernavodă,
reglementat -autorizaţie CNCAN pt. domeniul solicitat.
-dotări tehnico-materiale şi personal de execuţie
şi control specific domeniului solicitat,
b) pt. personal tehnic de specialitate:
-vechime în domeniu cf. PT specifică,
-cunoştiinţe tehnice in domeniu
Autorizare-calificare pentru ISCIR 2410 Prescripţiile tehnice 30 zile / 2 ani a) pt. producători: Listă firme autorizate şi precizări
producerea de semifabricate 2710 NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87, -cod CAEN pt. activitate menţionat in statut pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
metalurgice cu destinatia C37N-2003 / NC4--87, C1N/NC1-81, (unde este cazul)
instalatii si obiective nucleare NR1-83, CR2 -proceduri specifice privind desfăşurarea
activitîţii, aprobate ISCIR (unde este cazul)
-lucrari efectuate pt. CNE Cernavodă,
-autorizaţie CNCAN pt. domeniul solicitat.
-dotări tehnico-materiale şi personal de execuţie
şi control specific domeniului solicitat,
b) pt. personal tehnic de specialitate:
-vechime în domeniu cf. PT specifică,
-cunoştiinţe tehnice in domeniu
Autorizare pentru examinări, ISCIR 7120 Prescripţiile tehnice 30 zile / 2 ani a) pt. producători: Listă firme autorizate şi precizări
verificări şi investigaţii la 7430 C37N-2003 / NC4--87, C1N/NC1-81, -cod CAEN pt. activitate menţionat in statut pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
echipamente / componente CR2 (unde este cazul)
sub presiune, cu excepţia -proceduri specifice privind desfăşurarea
celor care fac obiectul activitîţii, aprobate ISCIR (unde este cazul)
legislaţiei armonizate din -lucrari efectuate pt. CNE Cernavodă,
domeniul reglementat -autorizaţie CNCAN pt. domeniul solicitat.
b) pt. personal tehnic de specialitate:
-vechime în domeniu cf. PT specifică,
-cunoştiinţe tehnice in domeniu
Autorizarea laboratoarelor ISCIR 7120 Prescripţiile tehnice 30 zile / 2 ani a) pt. agent economic: Listă firme autorizate şi precizări
pentru examinări 7430 CR5, CR2, NC1-81, NC2-83, NC3- -cod CAEN pt. activitate menţionat in statut pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
nedistructive 86, NC4-87, C37N-2003, NR1-83 -proceduri specifice privind desfăşurarea
activitîţii, aprobate ISCIR
-lucrari efectuate pt. CNE Cernavodă,
-autorizaţie CNCAN (numai pt. metoda RP)
b) pt. personal tehnic de specialitate:
-vechime în domeniu cf. PT specifică,
-cunoştiinţe tehnice in domeniu
Autorizare personal tehnic de ISCIR - Prescripţiile tehnice 30 zile / 2 ani -vechime în domeniu cf. PT specifică, -
specialitate Responsabil NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87, (1 an pentru sudori) -cunoştiinţe tehnice in domeniu
Tehnic cu Sudura, C37N-2003, NR1-83, CR9/1/2/3, -cunoştinţe teoretice şi practice şi aviz medical
Responsabil Tehnic cu CR2 pentru sudori
Tehnologiile la Cald,
Responsabil Tehnic cu
Verificarea Lucrărilor,
Avizator conform, sudori
Omologare proceduri de ISCIR - Prescripţiile tehnice 30 zile / nelimitat -conf. PT ISCIR CR7/1/2/3 -
sudare NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87, -conf. cod ASME secţ. III / IX
C37N-2003, NR1-83, CR7/1/2/3

8
1 2 3 4 5 6 7
Avizare programe şi rapoarte ISCIR 7120 Prescripţiile tehnice 10 zile / - -conf. PT ISCIR specifice -
finale pentru examinări, 7430 NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87,
verificări şi investigaţii în C37N-2003/NC4-87, NR1-83,
vederea evaluării stării C1N/NC1-81, NR1-83
tehnice a echipamentelor
Autorizare operatori ISCIR prin 7120 Ordinul Inspectorului de Stat Şef al 30 zile/ - absolvire curs de specialitate; Listă firme autorizate şi precizări
responsabili supraveghere şi Inspecţiile 7430 ISCIR nr. 333/ 2006 şi 2 ani - vârsta minimă 18 ani; pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro
verificare tehnică a Teritoriale ISCIR Prescripţiile tehnice - apt medical.
instalaţiilor (RSVTI) NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87,
-Persoane juridice şi C37N-2003/NC4-87, NR1-83,
C1N/NC1-81, NR1-83

-Persoane fizice

-
Autorizează punerea în ISCIR 7120 Prescripţiile tehnice 30 zile / 4 ani (de -desene finale (scheme termomecanice, -
funcţiune a sistemelor, 7430 NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87, regulă) izometrii), breviar calcul avizate conform de
echipamentelor, C37N-2003/NC4-87, NR1-83, agenţi economici autorizaţi ISCIR pe domeniul
componentelor sub presiune, C1N/NC1-81, NR1-83 nuclear,
cu excepţia celor care fac -pachetele pt. testul final de presiune semnate
obiectul legislaţiei armonizate ISCIR
din domeniul reglementat -cartea conductei semnată de ISCIR,
-raportul de date semnat de ISCIR
Omologhează echipamentele ISCIR - Prescripţiile tehnice 30 zile / după cum se -conf. PT ISCIR specifice -
/ componentele, materialele, NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87, stabileşte prin
cu excepţia celor care fac C37N-2003/NC4-87, NR1-83, procesul verbal al
obiectul legislaţiei armonizate C1N/NC1-81, NR1-83 şedinţei de
din domeniul reglementat omologare
Avizare proceduri pentru ISCIR - Prescripţiile tehnice 10 zile / nelimitat -conf. PT ISCIR specifice -
testări, examinări, verificări şi NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87,
încercări aplicate C37N-2003/NC4-87, NR1-83,
echipamentelor, C1N/NC1-81, NR1-83
componentelor sub presiune,
cu excepţia celor care fac
obiectul legislaţiei armonizate
din domeniul reglementat
Avizare Planuri de Control de ISCIR - Prescripţiile tehnice 10 zile / nelimitat -conf. PT ISCIR specifice -
calitate / ITP folosite la NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87,
execuţia, verificarea şi C37N-2003/NC4-87, NR1-83,
testarea echipamentelor, C1N/NC1-81, NR1-83
componentelor sub presiune,
cu excepţia celor care fac
obiectul legislaţiei armonizate
din domeniul reglementat

9
1 2 3 4 5 6 7
Avizare conformă / ISCIR - Prescripţiile tehnice 10 zile / nelimitat -conf. PT ISCIR specifice -
înregistrare ISCIR a NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87,
proiectelor folosite la C37N-2003/NC4-87, NR1-83,
execuţia, verificarea şi C1N/NC1-81, NR1-83
testarea echipamentelor,
componentelor sub presiune,
cu excepţia celor care fac
obiectul legislaţiei armonizate
din domeniul reglementat
Avizare Cartea ISCIR a ISCIR - Prescripţiile tehnice 10 zile / nelimitat -conf. PT ISCIR specifice -
echipamentelor, NC1-81, NC2-83, NC3-86, NC4-87,
componentelor sub presiune, C37N-2003/NC4-87, NR1-83,
cu excepţia celor care fac C1N/NC1-81, NR1-83
obiectul legislaţiei armonizate
din domeniul reglementat

NOTE: Obligaţia de a fi înscris la Registrul Oficiului Comerţului al Romîniei se referă numai la persoanel juridice.
Tarifarea autorizaţiilor conform prevederilor prescripţiei tehnice CR1.

10