Sunteți pe pagina 1din 32

Unitatea de învățământ:

Grădinița cu program prelungit și program normal „Crai nou” Ploiești


Profesor învățământ preșcolar:

Ștefănescu Andra Adelina


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Unitatea de învățământ: Grădinița cu PP și PN „Crai nou” Ploiești

Prof. înv. preșcolar: Ștefănescu Andra Adelina

Grupa: mare „Gărgărițele”

Data: 10.05.2021

Tema anuală de studiu: „Ce și cum vreau să fiu?”

Tema săptămânii: „Aș vrea să fiu altora de folos”

Tema activității: „Meserii”

Tipul activității: Consolidare de cunoștințe și deprinderi

Categorii de activități:

ADP:

 Rutine: Întâlnirea de dimineață – Salutul, Prezența, Calendarul naturii, Împărtășirea cu


ceilalți: „Când voi fi mare aș vrea să fiu......, pentru că .............”

Tranziții: „Ghici cine sunt!”(ghicitori), „Bat din palme”, „Bate cum bat eu!”, „Cântecul
meseriilor”

ALA I:

 Bibliotecă: ”Mașini și unelete ale meseriașilor” – antrenament grafic

 Joc de masă: „Ajută meseriașii să-și îndeplinească misiunea!” – labirint

 Artă: „Poștașul” – colorare

ADE:

 Domeniul Științe – Cunoașterea mediului: „Ajutăm poștașul” - Joc didactic

 Domeniul Om și Societate – Activitate practică: „Poștașul”

ALA II:

 „Ghicește meseria!” – joc distractiv


DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare

 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării

 Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personal

 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate

 Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității

 Autocontrol și expresivitate emoțională

 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)

 Activare și manifestare a potențialului creativ

 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

 Premise ale citirii și scrierii, în context de comunicare cunoscute

 Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă)

 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat

 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de problem și


cunoașterea mediului apropiat

COMPORTAMENTE AȘTEPTATE:

 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei


 Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul ) în interacţiunea cu mediul apropiat
 Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale
 Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată
 Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în
contexte familiare
 Demonstrează abilități de autocontrol emoțional
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative
 Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
 Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare
grafică și orală pentru transmiterea unui mesaj
 Participă la activitățile de grup și la activități de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor
 Identifică posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații-problemă și provocări din viața
proprie și a grupului de colegi
 Efectuează operații de scriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor

BIBLIOGRAFIE

 Curriculum pentru educaţie timpurie 2019;

 Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. - Educaţie timpurie –, Ghid metodic pentru aplicarea
curriculumului preşcolar, Ed. Paralela 45 Piteşti, 2009;

 Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. -, Laborator preşcolar – ghid metodologic, Ed. V&I,
INTEGRAL Bucureşti (2001).

 Breban, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. - Metode interactive de grup - Ghid metodic,
Editura Arves, Piteşti, 2002.
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul între copii care se va realiza prin tehnica
comunicării rotative: porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii, de la stânga la
dreapta, folosind ca apelativ numele acestora și o meserie pe care o preferă. Prezenţa se va realiza
prin stabilirea ”gărgărițelor” prezente și absente și așezarea fotografiei fiecăruia la locul potrivit pe
panou. Se stabilește cum este vremea și se alege cartonașul potrivit la Calendarul naturii, unde se
va completa împreună cu copiii ajutaţi de întrebările: "Ce zi este astăzi?", "În ce lună ne aflăm?",
"În ce anotimp?", "Cum este vremea?". După completarea Calendarului naturii, are loc
Împărtășirea cu ceilalți în cadrul căreia fiecare copil își alege ce profesie i-ar plăcea și spune:
„Când voi fi mare aș vrea să fiu......, pentru că .........”.

Noutatea zilei constă atât în dotarea sălii de grupă cu jucării ce reprezintă instrumente de
lucru pentru diverse profesii (de medic, de constructor, de coafeză, de bucătar etc.), cât și în
apariția posterului mare care îl înfățișează pe Poștașul John cu care copiii vor face cunoștință.

Tranziţia între întâlnirea de dimineaţă şi intrarea copiilor în centrele de activitate pe care le


aleg, se realizeaza prin câteva ghicitori despre meserii (ANEXA 1).

Activități liber alese I: Copiii se vor grupa pentru lucrul pe centre în funcție de preferințele
lor. În cadrul centrului Joc de masă, vor dezlega câteva labirinturi (ANEXA 2) care îi vor ajuta pe
meseriași să își îndeplinească misiunile. În cadrul centrului Artă, copiii vor recunoaște meseria din
imagine și vor colora poștașul în contur pe fișa primită (ANEXA 3). În cadrul centrului Bibliotecă,
preșcolarii vor trasa cu creionul liniile punctate din imaginile pe care le primesc (ANEXA 4).

La finalul activității se realizează o expoziție a tuturor produselor din cadrul activităților


liber alese, se face turul galeriei.

Tranziţie: Le propun copiilor să se joace un joc: Bate cum bat eu!

Copiii vor fi așezați în cerc şi se vor forma perechi de câte doi. Ne vom juca în perechi cu
palmele, la semnalul meu perechile se vor schimba.

Activităţi pe domenii experienţiale:

Domeniul Stiintă – Cunoșterea mediului: joc didactic – Ajută poștașul!

Copiii vor fi aşezaţi în semicerc, pentru a avea un contact vizual cât mai bun unii cu ceilalți.
Pornesc o conversație cu copiii referitoare la Orașul meseriașilor iscusiți şi la Poștașul John, apoi
le povestesc cum am aflat despre necazul pe care acesta îl are. Fiind singurul poștaș din oraș, în
condițiile actuale de pandemie când multe magazine sunt închise, are foarte multe colete de livrat.
Meseriașii din oraș au comandat multe unelte de care au nevoie pentru a-și practica meseria, dar
John le-a încurcat și nu mai știe cui să îi trimita fiecare colet. Acum acesta are nevoie de ajutorul
nostru să căutăm uneltele şi să le potrivim pe fiecare cu meseriașul care are nevoie de ele. În acest
scop le propune copiilor jocul, “Ajută poștașul!”. Grupa se va împarti în douǎ echipe, rând pe rând,
câte un copil de la fiecare echipă va veni să caute un colet și să îl atribuie meseriașului potrivit.
Rǎspunsurile corecte primesc aplauze, iar în cazul unor răspunsuri greşite colegii de echipă sunt
solicitaţi să dea o mână de ajutor.

Domeniul om şi societate: Poștașul – activitate practică

Le propun copiilor să mai facem un gest frumos pentru Poștașul John confecționându-i alți
poștași care să îl ajute astfel încât altă data să se descurce mai bine cu scrisorile și coletele și să nu
le mai încurce. Îi voi ruga pe copii să identifice și să analizeze materialele de pe măsuţe. Le voi
demonstra și explica modul de lucru şi voi face apoi câteva exerciții pentru încălzirea
musculaturii. Copiii vor fi supravegheați și ajutați în timpul lucrului. La finalul activității, vom
face o expozitie cu lucrările realizate. Voi face aprecieri asupra modului în care au lucrat şi îi voi
îndruma să vadă toate lucrările. Îşi vor exprima opiniile despre lucrǎrile colegilor, dar și despre
propria lucrare.

Tranziţie: Exerciţii de mişcare:„Bat din palme – clap-clap-clap

Din picioare trap-trap-trap

Ne-nvârtim, ne răsucim

Şi de joc ne pregătim”

Activități liber alese II: La finalul activiăților pe domenii experiențiale, copiii vor
participa la: „Ghicește meseria!” – joc distractiv. Se alege unul dintre copii care va fi poștașul.
Acesta va duce unuia dintre colegi o scrisoare (unul dintre plicuri în care se află un jeton pe care
este imaginea unei meserii). Copilul care primește scrisoarea se uită la jeton fără a îl arăta colegilor
și alege dacă mimează sau descrie meseria respectivă. Colegii sunt atenți și ghicesc. Primul copil
care rostește meseria mimată/descrisă urmeză să primească scrisoare de la copilul care a
mimat/descris anterior.

Încheierea activităţii: Voi face aprecieri verbale asupra modului în care au lucrat şi îi voi
recompensa.
Proiect didactic ADP

Unitatea de învățământ: Grădinița cu PP și PN „Crai nou” Ploiești

Prof. înv. preșcolar: Ștefănescu Andra Adelina

Grupa: mare „Gărgărițele”

Data: 10.05.2021

Tema anuală de studiu: „Ce și cum vreau să fiu?”

Tema săptămânii: „Aș vrea să fiu altora de folos”

Tema activității: „Meserii”

Scopul activității
Dezvoltarea capacității copiilor de a se autocunoaște și de a-și exprima într-o manieră
pozitivă interesele, trăirile personale și sentimentele.
Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare.

Obiective operaționale

 Să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei,


 Să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp),
 Să sesizeze absența sau prezența unui coleg,
 Să exprime impresii și idei referitoare la tema propusă.

Mijloace de realizare: Întâlnirea de dimineață – Salutul, Prezența, Calendarul naturii, Împărtășirea


cu ceilalți: „Când voi fi mare aș vrea să fiu......, pentru că .............”

Strategii didactice
Metode și procedee- conversația, explicația, observația, demonstația, exercițiul

Mijloace și materiale didactice- calendarul naturii, ghicitori, poze cu preșcolarii grupei.


Forma de organizare: frontal
Nr. Etapele Conținut știițific Metode si Mijloace de Evaluare/
crt. activității procedee învățământ Metode și
indicatori
1. Captarea Motivarea activităților se va realiza Conversația Observarea
atenției print-o conversație cu preșcolarii Explicația comportament
despre tainele ascunse ale meseriilor. ului copiilor
2. Desfășurarea Activitatea începe cu Întâlnirea de Explicația, Observarea
activității dimineață. Copiii sunt așezași in Conversația comportament
cerc astfel încât să am contact vizual ului copiilor
cu toți membrii grupei. Utilizarea
Salutul pornește de la mine. Se salutului
continuă apoi cu salutul propriu-zis corespunzător
al copiilor utilizând meseriile în raport cu
favorite. (ex.: „Buna dimineata, momentul zilei
medic Mircea!”)
Prezența- vom stabili copiii prezenți Pozele Cunoașterea
și absenți. copiilor colegilor din
Calendarul naturii este momentul grupă
în care voi purta un dialog cu copiii Panoul-
pentru a stabili în ce zi a săptămânii Întâlnirea Capacitatea de
ne aflăm, în ce lună, an și anotimp Explicația, de a conștientiza
suntem, dar și cum este vremea și în Conversația dimineață schimbările și
funcție de asta cum am venit fenomenele
îmbrăcați la grădiniță. Un copil meteorologice
numit va alege imaginile adecvate și și adaptarea
le atașează zilei corespunzătoare, dar omului la
și aspectelor meteorologice. acestea
Împărtășirea cu ceilalți .
Fiecare copil ne spune care este Dezvoltarea
meseria pe care își dorește să o capacității de
profeseze când va fi mare și își relaționare
motivează alegerea.
Tranziţia între întâlnirea de Observarea
dimineaţă şi intrarea copiilor în sistemică a
Ghicitori
centrele de activitate pe care le aleg, Exercițiul comportament
se realizeaza prin câteva ghicitori ului copiilor
despre meserii.

3. Încheierea Încheierea activității o voi face prin Conversația Individuală


activității aprecieri asupra comportamentului
copiilor, a modului în care au Aprecieri
participat la activitate. verble
Proiect de activitate ALA 1

Unitatea de învățământ: Grădinița cu PP și PN „Crai nou” Ploiești

Prof. înv. preșcolar: Ștefănescu Andra Adelina

Grupa: mare „Gărgărițele”

Data: 10.05.2021

Tema anuală de studiu: „Ce și cum vreau să fiu?”

Tema săptămânii: „Aș vrea să fiu altora de folos”

Tema activității: „Meserii”

Scopul activității - Educarea capacității copiilor de a opta, în funcție de interesul personal, pentru
o anumită activitate, îmbogățirea vocabularului active.

1.Joc de masă – „Ajută meseriașii să-și îndeplinească misiunea!” – labirint

Obiective operaționale

 Să denumească meseriile din imagini,


 Să traseze initial cu creionul și apoi să coloreze traseul pe care trebuie să se deplaseze
meseriașii pentru a ajunge la misiunea pe care o au de îndeplinit.

Strategii didactice
Metode și procedee- exercițiul, explicația, conversația, turul galeriei

Material didactic – fișe de lucru, creioane


Forma de organizare- pe grupe

2. Artă – „Poștașul” – colorare

Obiective operaționale

 Să denumească meseriașul din fișele de lucru,


 Să coloreze imaginea respectând conturul dat,
 Sa păstreze o poziție corectă a corpului în timpul lucrului.
Strategii didactice
Metode și procedee- conversația, observația, exercițiul.
Material didactic – fișe de lucru, imagini cu poștași, creioane colorate

Forma de organizare- pe grupe

3. Biblioteca - ”Mașini și unelete ale meseriașilor” – antrenament grafic

Obiective operaționale

 Să recunoască materialele utilizate,


 Să traseze corespunzător cu creionul liniile punctate.

Strategii didactice
Metode și procedee- exercițiul, explicația, conversația

Material didactic – fișe de lucru reprezentând mașini și unelete (utile în practicarea diverselor
meserii) punctate, creioane colorate
Forma de organizare- pe grupe
Nr. Etapele Conținut știițific Metode si Mijloace de Evaluare/ Metode
crt. activității procedee învățământ și indicatori

1. Captarea Prezint copiilor cele necesare Surpriza Observarea


atenției desfășurării activităților pe Conversația comportamentului
centre Explicația copiilor
2. Desfășurarea Copiii se vor grupa pentru Explicația
activității lucrul pe centre în funcție de Conversația Observarea
preferințele lor. Fiecare copil comportamentului
va trece pe la fiecare centru în copiilor
cadrul căruia se desfășoară Fișe de lucru
activitatea. Realizarea
În cadrul centrului Joc de Creioane sarcinilor de lucru
masă, vor dezlega un labirint colorate
care îi va ajuta pe meseriași să
își îndeplinească misiunea. În Exercițiul Fișe de lucru
cadrul centrului Artă, copiii
vor recunoaște meseria din
imagine și vor colora poștașul
în contur. În cadrul centrului
Bibliotecă, copiii vor trasa cu
creionul liniile punctate din
imaginile pe care le primesc.
3. Evaluarea La finalul activității se Turul Aprecieri verbale
activității realizează o expoziție a tuturor galeriei
produselor din cadrul
activităților liber alese, se face
turul galeriei.
4. Încheierea Încheierea activității o voi face Conversația Recompense Aprecieri verbale
activității prin aprecieri asupra pe toată perioada
comportamentului copiilor, a activităților
modului în care au participat la asupra efectuării
activitate. propriu-zise a
sarcinii de lucru.
Proiect de activitate ADE (DȘ)

Nivel II - Grupa Mare „Gărgărițele”


Tema anuală - „Cu ce si cum vreau sa fiu?

Tema saptamanii - „As vrea sa fiu altora de folos”


Tema activității - „Ajută poștașul!”
Domeniul experențial - Domeniul Știință

Disciplina – Cunoașterea mediului


Mijloc de realizare - joc didactic
Scopul activității: Consolidarea cunoștințelor referitoare la diverse profesii întâlnite în societate,
precum și la uneltele/instrumentele de lucru sau produsele muncii specifice fiecărei meserii.

Obiective operaționale:

 să identifice meseriile pe baza planșelor prezentate de educatoare;


 să așeze jetonul ce reprezintă unelte sau produse ale muncii în dreptul planșei cu meseria
căreia îi sunt specifice;
 să denumească corect uneltele/produsele muncii desenate pe jetonul ales;
 să respecte regulile jocului didactic;
 să taie cu o linie minim 2 ustensile ale bucătarului și să încercuiască minim 2 obiecte
folosite de medic;
 să manifeste spirit de echipă pe parcursul desfășurării jocului, dar și independenţă în
realizarea sarcinilor fişei.

Regulile și desfășurarea jocului:

Pe tabla magnetică se află planșe care înfățișează meseriașii care își așteaptă coletele de la
poștașul John. În plicuri se află jetoane care reprezintă diverse unelte/instrumente de lucru specifice
meseriilor.

Copiii vor fi împărțiți în 2 echipe și vor veni pe rând (câte un membru al fiecărei echipe) să
aleagă un plic, să denumească instrumentele de lucru și să pună jetonul ales în dreptul meseriei
căreia îi sunt necesare obiectele respective.

Răspunsurile corecte vor fi aplaudate de către colegi. În cazul unui răspuns greșit, se cere
ajutor coechipierilor.

După epuizarea jetoanelor, pentru complicarea jocului, copiii vor alege din alt set de
jetoane produsele muncii personajelor din imagini.
Jocul se încheie cu numărarea asocierilor corecte făcute de fiecare echipă și câștigătorii sunt
felicitați și recompensați.

Elemente de joc: mânuirea materialelor, surpriza (de a descoperi planșele, plicurile, pe


Poștașul John și jetoanele), aplauzele, recompensele.

Strategii didactice

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, problematizarea, exercițiul,


jocul didactic.

Material didactic: poster Poștașul John, scrisoare, planșe cu meserii, jetoane cu unelte și
produse ale muncii, fișe de lucru, creioane, tablă magnetică.

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.

Durata activității: 30 minute


DEMERSUL DIDACTIC AL ACTIVITĂȚII

Evaluare/
Metode și
Nr. Evenimentul Conținut științific Strategii didactice indicatori
Crt didactic
Metode și Mijloace de
procedee învățămant

1. Organizarea Se asigură condiţii optime


activitǎţii pentru desfăşurarea activităţii:

- aerisirea sălii de grupă;


- pregătirea materialelor
necesare;
-aşezarea copiilor pe scăunele.

2. Captarea Apelul la curiozitatea Surpriza Posterul Observarea


atenției intelectuală a copiilor și comporta-
concentrarea activității psihice Conversația, Scrisoarea mentului
cognitive se realizează prin explicația copiilor
Planșele cu
elementul surpriză- nevoia meseriași
Poștașului John de ajutor din
partea lor și le trimite o Plicurile cu
scrisoare (ANEXA 5). jetoane

3. Anuntarea "Astăzi ne vom juca Ajută Explicaţia Repetarea


temei şi a poștașul! și vom învăța mai titlului
obiectivelor multe despre meserii și unelte jocului de
de lucru. cǎtre copii

Vom organiza cu ajutorul


materialelor primate de la John
un concurs între echipe. Va
trebui să fiţi foarte atenţi, să
acumulați cât mai multe puncte
pentru a câștiga."
4. Prezentarea a) Explicarea jocului: Explicația Planșele cu Observarea
conţinutului meseriași sistematică
„Pe tabla magnetică se află
şi dirijarea a comporta-
planșe care înfățișează diverse Conversația Plicurile cu
învǎţǎrii mentului
meserii. Le recunoașteți? Pe jetoane copiilor
măsuță se află plicurile cu
jetoane care reprezintă
unelte/instrumente de lucru
specifice meseriilor.

Voi veți forma echipe și veți


veni pe rând (câte un membru
al fiecărei echipe) să alegeți un
jeton, să numiți obiectele din
imagine și să le puneți în
dreptul meseriei căreia îi sunt
necesare.

Răspunsurile corecte vor fi


aplaudate de către colegi. În
cazul unui răspuns greșit, se
cere ajutor coechipierilor.”

b)Jocul de probă:

Voi alege eu prima un plic și Observația


voi exemplifica modul în care atenției
Demonstrația copiilor
trebuie rezolvată sarcina, pentru
a verifica dacă toţi copiii au Conversația
înţeles regulile jocului.
Explicația
c)Executarea jocului:
Rezolvarea
Copiii vin pe rând, câte unul din
rapidă a
fiecare echipă, să aleagă un
sarcinii.
jeton, să denumească obiectul și Exercițiul
să îl pună pe tablă în dreptul
meseriașului care se folosește
de el.

5. Obţinerea d)Complicarea jocului: Exercițiul Jetoane Aprecieri


performanţei produsele verbale
"Meseriașii din imagini mai au Problemati- muncii
nevie de ajutorul vostru pentru zarea Aplauze
încă o probă: în cutia de pe
masă se află alte jetoane ce
trebuie ordonate, să vedem ce
imagini reprezintă!

Ce sunt aceste obiecte? Sunt


realizate de către meseriașii de
pe tablă? Haideți să aranjăm și
produsele muncii în dreptul
fiecărei ocupații, pentru ca
echipele să acumuleze cât mai
multe puncte!”

6. Asigurarea Copiii se vor muta la măsuțe Explicația Aprecieri


retenţiei şi a unde vor rezolva fișele de lucru verbale
(ANEXA 6), pentru a ne Fișe de lucru
transferului
asigura că toți copiii au învățat Creioane
multe lucruri despre meserii.

Educatoarea va citi pe rând


sarcinile de lucru, oferind Demonstrația
explicații suplimentare dacă
este nevoie. Copiii vor lucra pe
fişe, individual, respectând Exercițiul
cerințele itemilor.

Evaluarea fişelor se face


frontal. Se explică modul de
rezolvare, pentru ca fiecare
copil să vadă ce a rezolvat
corect și ce nu.

7. Evaluarea Voi face aprecieri verbale Explicația Aprecieri


individuale și generale asupra verbale
desfășurării activității

8. Încheierea Poștașul John le mulțumește Conversația Recompense Aprecieri


activității copiilor pentru ajutor și oferă verbale
acestora drept recompense
audiția „Cântecului meseriilor”
care este imnul orașului său.
Proiect de activitate ADE (DOS)

Nivel II - Grupa Mare „Gărgărițele”


Tema anuală - „Cu ce si cum vreau sa fiu?

Tema saptamanii - „As vrea sa fiu altora de folos”


Tema activității - „Poștașul”
Domeniul experențial - Domeniul Om și Societate

Disciplina – Abilități practice


Mijloc de realizare – activitate practică
Scopul activității: Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
Stimularea imaginației și consolidarea priceperilor de a executa o activitate practică utilizând
tehnicile decupării și lipirii.

Obiective operaționale:

 să denumească materialele și uneltele necesare realizării lucrării (fișa poștaș, plic, foarfece,
lipici);
 să execute exerciții de încălzire a mușchilor mâinii conform indicațiilor educatoarei;
 să realizeze „poștașul” prin decupare și lipire, respectând indicațiile educatoarei;
 să mânuiască ordonat materialele puse la dispoziţie (fișa poștaș, plic, foarfece, lipici),
respectând etapele de lucru propuse de educatoare;
 să-şi exprime opinia faţă de lucrarea propie şi faţă de lucrările celorlalţi, motivându-şi
părerile.

Strategii didactice

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei.

Material didactic: foarfece, lipici, fișe poștaș colorate la ALA 1, plicuri, material
demonstrativ cu etapele realizării lucrării, creioane.

Forme de organizare: frontal, individual.

Durata activității: 25 minute


Evaluare/
Metode și
Nr. Etapele Conținut științific Strategii didactice indicatori
Crt activității
Metode și Mijloace de
procedee învățământ

1. Organizarea Educatoarea preagǎteşte


activitǎţii materialul didactic necesar
activitǎţii.

2. Captarea și Apelul la curiozitatea Conversația, Observarea


orientare intelectuală a copiilor și explicația comporta-
atenției concentrarea activității psihice mentului
cognitive se realizează prin copiilor
propunerea mea de a mai face un
gest frumos pentru Poștașul John
confecționându-i alți poștași care
să îl ajute astfel încât altă data să
se descurce mai bine cu
scrisorile și coletele și să nu le
mai încurce.

3. Anunțarea Ii voi anunta pe copii cǎ, Expunerea Observarea


temei și a folosind obiectele pe care le-au comport-
găsit pe mese, vor realiza fiecare Explicația amentului
obiectivelor
dintre ei Poștașul. Conversația copiilor

4. Pe
Prezentarea Intuirea materialului: Conversaţia Fișele cu
noului Pe mǎsuţe gǎsesc mai multe poștași
conținut și materiale, îi voi ruga să le colorate la
dirijarea denumească. Explicatia ALA 1
învățării Explicarea modului de lucru:
Le prezint apoi poștașul model şi Demonstraţia Scrisori
le voi explica modul şi etapele Lipici
Exerciţiul
de lucru: Observarea
 Se decupează părțile Foarfece comportame
componente ale ntului
poștașului (trunchiul cu copiilor
capul și cele 2 picioare)
respectând cât mai precis
conturul.
 Se lipesc cu grija părțile
decupate pe partea din
spate a scrisorii:
trunchiul poștașului în
partea de sus a scrisorii și Creioane
picioarele în partea de
jos.
 La final, vor primi câte
un creion să se semneze
pe scrisoare.
Pe Încălzirea mușchilor mâinii:
Pentru a putea trece la treabă,
trebuie să ne pregătim de lucru,
să ne încălzim mânuţele cu
câteva exerciţii: „mişcăm Aprecieri
degetelele, batem tare palmele, verbale
răsucim încheietura şi dăm
mingea dura-dura”.
Realizarea lucrării:
Pe parcursul activităţii voi
supraveghea modul de lucru şi
voi acorda ajutor acolo unde este
nevoie.
5. Asigurarea Voi alege poștașii confecţionați Conversația Observarea
retenţiei şi a conform indicaţiilor dar şi comporta-
transferului poștașii care nu au fost mentului
confectionaţi conform copiilor
indicaţiilor.

6. Evaluarea Copiii vor merge pe rând şi vor Turul Poștașii Aprecieri


aşeza lucrările confecţionate pe galeriei verbale
Panou
panou, apoi vor aprecia atât
propria lucrare cât si pe cele ale
colegilor.
7. Încheierea Voi face aprecieri verbale Conversația Aprecieri
activităţii individuale și generale asupra Turul verbale
desfășurării activității. galeriei
Proiect de activitate ALA 2

Nivel II - Grupa Mare „Gărgărițele”


Tema anuală - „Cu ce si cum vreau sa fiu?
Tema saptamanii - „As vrea sa fiu altora de folos”

Tema activității - „Ghicește meseria!”


Mijloc de realizare - joc distractiv
Scopul activităţii: Recreerea şi destinderea copiilor, dezvoltarea atenţiei, rapidităţii în reacţii, a
îndemânării.
Obiective operaţionale:
 Să respecte regulile enunțate de educatoare
 Să mimeze/descrie meseria de pe jeton folosindu-se de caracteristici esențiale ale acesteia;
 Să dea dovadă de spirit de competiţie şi fair-play.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,exerciţiul.
Material didactic: plicuri în care se află jetoane cu meserii, geantă de poștaș.
Forma de organizare: frontal
Nr. Etapele Conținut știițific Metode si Mijloace de Evaluare/ Metode
crt. activității procedee învățământ și indicatori

1. Captarea Pentru că până acum i-am Explicația Observarea


atenției demonstrat Poștașului John cât comportamentului
de multe lucruri ştim, cred că a copiilor
venit vremea să-i arătam şi ce
jocuri frumoase ştim noi să
jucăm.
2. Desfășurarea Se alege unul dintre copii care Explicația Plicuri în Observarea
activității va fi poștașul. Acesta va duce care se află comportamentului
unuia dintre colegi o scrisoare jetoane cu copiilor
(unul dintre plicuri în care se meserii
află un jeton pe care este
imaginea unei meserii).
Copilul care primește Geantă de Gradul de implicare
scrisoarea se uită la jeton fără a poștaș al fiecărui copil
îl arăta colegilor și alege dacă
mimează sau descrie meseria
respectivă. Colegii sunt atenți
și ghicesc. Primul copil care
rostește meseria mimată/
descrisă urmeză să primească
scrisoare de la copilu care a
mimat/descris anterior.
După explicarea jocului, se
realizează o primă rundă de Demonstrația
probă executată de educatoare
pentru a ne asigura că toți
copiii au înțeles și apoi la Jocul
desfășurarea jocului propriu-
zis.
3. Încheierea În finalul activităţii copiii vor Conversația Aprecieri verbale
activității fi apreciaţi şi felicitaţi pentru
felul în care au participat la
această activitate.
ANEXA 1

GHICITORI

Ciorbe, supe, sarmalute


Sosuri calde, chiftelute
Pregateste iscusit
Ca e mester la gatit. (bucatarul)

Dimineata iti zambeste


Cand la gradinita vii
Pentru scoala pregateste
Grupa-ntreaga de copii….. (educatoarea)

Cu arome imbietoare
Painea rumena apare
Din cuptorul dogorit
Cine o scoate multumit? (brutarul)

Tunde cu indemanare
Si iti face si carare
O frizura sa-ti stea bine
Nu-l intrece orisicine. (frizerul)

Tevi,conducte instaleaza
In perete le fixeaza
Iar in urma el ne lasa
Apa si caldura-n casa. ( instalatorul)

Cand nu este semafor


Strada poti trece usor
El masinile opreste
Doar sa treci…si le porneste…(agentul de circulatie)

Ea ne e a doua mama
Si ne invata doar la scoala (invatatoarea)
ANEXA 2

LABIRINT

Medicul de pe ambulanță are o urgență. Ajută-l să găsească cât mai repede ambulanța.
LABIRINT

Ajută polițistul să ajungă la mașina de poliție.


LABIRINT

Ajută pompierii să stingă incendiul colorând traseul corect.


ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5

Dragi copii,

Eu sunt poștașul John, din Orașul meșterilor iscusiți. După cum știți deja, în perioada
aceasta, din cauza pandemiei, multe magazine au fost închise și meseriașii de la mine din oraș au
fost nevoiți să își comande uneltele care le sunt necesare. Eu lucrez singur la Poștă și fiind foarte
multe colete în camion le-am încurcat și nu mai știu cine are nevoie de ele. Doamna voastră
educatoare mi-a spus că voi cunoașteți foarte multe lucruri despre meserii și uneltele care sunt
necesare pentru fiecare dintre acestea.

Vă rog mult să mă ajutați! Dacă sunteți de acord, v-am trimis câteva materiale cu care
puteți juca un joc foarte interesant. Acesta se numește „Ajută poștașul!”. Doamna educatoare vă va
citi regulile jocului și eu vă promit că vă veți distra și la finalul acestei zile veți primi o surpriză din
partea mea în semn de mulțumire.

Vă mulțumesc și vă doresc spor la trabă!

Cu drag, John!
AJUTĂ POȘTAȘUL!

REGULILE JOCULUI

Pe tablă aveți imagini cu meșterii din oraș și în cutie plicurile cu obiectele


comandate de către aceștia. Veți fi împărțiți în două echipe și vom desfășura un
concurs. Copiii din partea dreaptă vor forma o echipă și cei din partea stângă cealaltă
echipă.

Prima sarcina va fi să denumiți meseriile din imagini. Apoi, pe rând, câte un


membru al fiecărei echipe va extrage un plic din cutie, va scoate jetonul, ne va spune
ce obiect reprezintă și care dintre meseriași are nevoie de el.

În cazul în care nu știți răspunsul, puteți cere ajutorul colegilor de echipă.

În timpul concursului este necesar să păstrați liniștea, să ridicați mâna atunci


când vreți să vorbiți și să fiți foarte atenți.

Pentru fiecare răspuns corect, echipa din care faceți parte va primi un punct.

La finalul concursului, vom număra punctele fiecărei echipe și vom stabili


câștigătorii.

Mult succes!
ANEXA 6

FIȘĂ DE LUCRU

1. Taie cu câte o linie uneltele bucătarului.

2. Încercuiește instrumentele pe care le folosește medicul.

3. Colorează poștașul și pompierul.

S-ar putea să vă placă și