Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE 2009-2010

DISCIPLINA – EDUCAŢIE PLASTICĂ


CLASA I - caiet „DESENĂM ŞI PICTĂM”
Nr. Nr. ore
Unităţi de învăţare Obiective de referinţă vizate Observaţii
crt. alocate
Materiale, instrumente 1.1. să se familiarizeze cu materialele de colorat şi *de modelat
1.2. să mânuiască în mod corect materialele şi instrumentele de lucru
1.
şi tehnici de lucru
1.3. să folosească tehnica suprapunerii culorilor, a colajului şi *a modelării formelor în spaţiu 4
- spaţiul natural 1.4. să utilizeze materialele, instrumentele de lucru şi tehnicile învăţate, pentru a exprima liber
- pete de culoare idei şi sentimente
2.1. să se familiarizeze cu grupele de culori din natură, pe planşe didactice şi pe imagini
3.1. să obţină forme spontane folosind culorile
2. Cunoaşterea culorilor 3.2. să obţină forme elaborate pe baza prelucrării formelor spontane, valorificând diferenţele 11 Expoziţie
dintre acestea şi folosind culorile şi amestecurile
4.1 Realizarea unor compoziţii
3.1. să obţină forme spontane folosind nonculorile
3. Nonculorile 4.2. să obţină tonuri prin amestecul nonculorilor, în cantităţi diferite( griuri) 2
4.3. să compună suprafeţe cu nonculori şi cu tonuri
2.1. să se familiarizeze cu grupele de culori şi nonculori în natură, pe planşe didactice şi pe
Amestecul culorilor cu imagini (reproduceri de artă)
4. alb şi negru (tonuri) 3.1. să obţină forme spontane folosind culorile şi non culorile 4 Sem II
4.2. să obţină tonuri prin amestecul unei culori cu o nonculoare, în cantităţi diferite
4.3. să compună suprafeţe cu grupele de culori cunoscute, cu nonculori şi cu tonuri
1.4. să utilizeze materialele, instrumentele de lucru şi tehnicile învăţate
Forma spontană şi 3.1. să obţină forme spontane folosind culorile şi nonculorile
5. forma elaborată 3.2. să obţină forme elaborate pe baza prelucrării formelor spontane, valorificând diferenţele 2
dintre acestea şi folosind culorile şi amestecurile
4.4. să compună un spaţiu pornind de la formele spontane
Procedee de realizare 3.2. să obţină forme elaborate pe baza prelucrării formelor spontane, valorificând diferenţele
6. a unei compoziţii dintre acestea şi folosind culorile şi amestecurile
6
plastice 4.3. să compună suprafeţe cu grupele de culori cunoscute, cu nonculori şi cu tonuri
4.4. să compună un spaţiu pornind de la formele spontane
3.2. să obţină forme elaborate pe baza prelucrării formelor spontane, valorificând diferenţele
Compunerea spaţiului dintre acestea şi folosind culorile şi amestecurile
7 plastic 5
4.3. să compună suprafeţe cu grupele de culori cunoscute, cu nonculori şi cu tonuri Expoziţie
4.4. să compună un spaţiu pornind de la formele spontane

1
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A CONŢINUTURILOR ÎNVĂŢĂRII

Disciplina : Educaţie plastică - clasa I - caiete „DESENĂM ŞI PICTĂM”


Aria curriculară : ARTE

Nr. Unitatea de Nr. Resurse


Conţinuturi
crt. învăţare de ore Data materiale Observaţii
1. I. Materiale, Cunoaşterea instrumentelor de lucru , observarea spaţiului 2 - creioane
instrumente şi natural . colorate, creioane
tehnici de lucru Folosirea corectă a materialelor şi instrumentele de lucru , cerate, carioca,
- spaţiul natural amestecul culorilor pe paletă şi aşternerea culorii pe suport , tuburi de culori,
- pete de culoare fluidizarea şi aplicarea pe suport a culorilor (acuarele, pensule, paleta,
tempera) Pete de culoare coli pentru desen
Teme orientative: Toamna în livadă, A sosit toamna 2
2. Cunoaşterea - observarea şi identificarea grupelor de culori în natură, pe - pastile sau tuburi
culorilor planşe, obiecte şi în cutiile cu culori 2 cu culori .
Teme orientative: Vas cu flori
Culori primare 2 - reproduceri după
Teme orientative: Steagul României lucrări de artă,
Recunoaşterea şi obţinerea culorilor binare – Steaua culorilor - steaua culorilor,
Compoziţii figurative / nonfigurative folosind ordonarea - pastile sau tuburi
culorilor (ROGVAIV): cu culori,vas cu
Teme orientative: Curcubeul 2 apă, pensule,
Culori reci : cunoaşterea semnificaţiei acestora paleta, coli albe
Teme orientative: Peisaj de iarnă 2 din caietul
Expoziţie – evaluarea lucrărilor 1 „Desenăm şi
Culori calde: cunoaşterea semnificaţiei acestora 2 pictăm”
Teme orientative: Fructe preferate
3. Nonculorile Recunoaşterea nonculorilor, Sesizarea rolului nonculorilor 2 - pastile sau tuburi
Teme orientative: Pânza de păianjen cu culori,vas cu
apă, pensule,

2
4. Amestecul Tonurile culorilor - observarea şi recunoaşterea tonurilor de - pastile sau tuburi sem II
SEM. culorilor cu alb
culoare, obţinerea tonurilor spre deschis (culoare + alb) şi spre 2 cu culori,vas cu
II şi negru închis (culoare + negru); apă, pensule, coli
Teme orientative: Nori pe cer albe din caietul
Monocromie: Compunerea unor suprafeţe folosind tonuri 2 „Desenăm şi
spre deschis şi spre închis ale aceleiaşi culori. pictăm”
Teme orientative: Satul bunicilor
5. Forma spontană  Forma plană spontană (simplă sau simetrică ) 2 - tempera ,
şi forma Aplicarea unor culori la întâmplare pe o suprafaţă (stropi, cerneală pensule
elaborată pete)
 Forma elaborată Identificarea şi obţinerea unor
forme elaborate prin prelucrarea formelor spontane

6. Procedee de Dactilo - pictura, observarea pe imagini 2


realizare a unei Teme orientative:Copacul înflorit - pastile sau tuburi
compoziţii Haşurarea - observarea pe imagini , folosirea liniei în arta cu culori, vas cu
plastice decorativă apă, pensule, coli
Teme orientative: Ouă de Paşti albe din caietul
Fuzionarea la margine şi fuzionarea în masă - observarea pe 2 „Desenăm şi
imagini . pictăm”
Dirijarea culorii prin stropire şi suflare - observarea pe
imagini , prelucrarea formelor obţinute
Amprentarea - aplicarea culorilor cu cocoloaşe de hârtie , 2
ştampile etc. , observarea pe imagini .
Teme orientative: Pom înflorit
Colajul – folosirea hârtiei rupte sau tăiate
Teme orientative : Primăvara
7 Compunerea Realizarea de compoziţii folosind tehnici combinate pentru - pastile sau tuburi
spaţiului plastic realizarea spaţiului artistic pictural real sau imaginar . 4 cu culori,vas cu
Reprezentarea spaţială apă, pensule
Expoziţie –Evaluarea lucrărilor 1

3
TEMELE ŞI DATELE ÎN ORDINE CALENDARISTICĂ - CLASA I
An şcolar 2009 - 2010
Nr.
Nr.crt. TEMA ore Săptămâna Observaţii
1. Prezentarea instrumentelor de lucru 2 14 IX – 18 IX / 21 IX – 25 IX
2. Pete de culoare „Toamna” 2 28 IX – 2 X / 5 X – 9X
3. Cunoaşterea culorilor „Vas cu flori” 2 12 X – 16 X / 19 X – 23 X
SEM. 4. Culori primare ,,Steagul României” 2 26 X – 30 X / 9 XI – 13 XI
I 5. Culori binare „Curcubeul” 2 16 XI – 20 XI / 23 XI -27 XI
6. Culori reci ,,Peisaj de iarnă” 2 30 XI – 4 XII / 7 XII – 11 XII
7. Culori calde „Fructe preferate” 2 14 XII – 18XII / 4 I – 8 I
8. Nonculorile „Pânza de păianjen” 2 11 I – 15 I / 17 I - 22 I
9. Expoziţie 1 25 I - 29 I
10. Amestecul culorilor , Tonuri „Peisaj” 2 8 II – 12 II / 15 II – 19 II
11. Monocromie „Satul bunicilor” 2 22 II - 26 II / 1 III –5 III
12. Forma plană spontană şi elaborată 2 8 III – 12 III / 15 III - 19 III
13. Forma simetrică (spontană şi elaborată) 2 22 III – 26 III / 29 III – 2 IV
14. Dactilo-pictura „Copacul înflorit” 2 12 IV – 16 IV / 19 IV – 23IV
Haşurarea „Ouă de paşte”
SEM. 15. Fuzionarea (la margine, în masă) 2 26 IV – 30 IV / 3 V - 7 V
al II-lea 16. Dirijarea culorii prin stropire şi suflare 2 10 V – 14 V / 17 V – 21 V
Amprentarea „Pom înflorit”
17. Colajul „Primăvara” 2 24 V – 28 V / 31 V – 4VI
Compunerea spaţiului plastic
18. Expoziţie 1 7VI – 11 VI

TOTAL ORE 34

S-ar putea să vă placă și