Sunteți pe pagina 1din 1

Dosarul nr.

3-2578/2021
Republica Moldova
HOTĂRÎRE
În numele Legii
(dispozitivul)

18 aprilie 2022 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Rîșcani)


Instanţa compusă din
Preşedinte de şedinţă, judecător Vitalii Ciumac
Grefier Sandra Tocilă

examinînd în şedinţă de judecată publică acțiunea în contenciosul administrativ intentată


la cererea de chemare în judecată depusă de Viorel Morari Procuraturii Generale a Republicii
Moldova cu participarea terțului Consiliul Superior al Procurorilor privind contestarea actelor
administrative,

A CONSTATAT:
____________________

În conformitate cu prevederile art.art.224-225 din Codul Administrativ, instanţa de


judecată,
HOTĂRĂŞTE:

Se admite acțiunea în contenciosul administrativ depuse de Viorel Morari.


Se anulează ordinul Procurorului General nr.1294-p din 12 august 2021 cu privire la
încetarea raportului de serviciu, ca ilegal.
Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de la
pronunțarea dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Rîșcani).

Preşedinte de şedinţă, judecător Vitalii Ciumac