Sunteți pe pagina 1din 10

Etapele de solicitare

a compensațiilor pentru gaz


pentru consumatorii noncasnici
pasul 1
Logo Guvern Logo Ministerul Economiei

Etapele de solicitare a compensațiilor pentru gaz pentru consumatorii noncasnici:


Accesarea site-ului https://raportare.gov.md/
1. Accesarea site-ului https://raportare.gov.md/

2. Autentificare prin Mpass

-
pasul 2
2. Autentificare prin Mpass

-Autentificare prin Mpass


pasul 3

Selectarea tipului de persoană – Persoană juridică


3. Selectarea tipului de persoană – Persoană juridică

4. Prima metodă: Accesarea formularului prin sistemul SIA ,,Declarația Electronică – Persoane
pasul 4

Metoda I:
Accesarea formularului prin sistemul SIA ,,Declarația Electronică –
4. Persoane
Prima metodă: juridice”.
Accesarea formularului prin sistemul SIA ,,Declarația Electronică – Persoane
juridice”.

5.

5. După accesare se va selecta opțiunea de creare a unei declarații noi. Din lista de categorii afișate se va
selecta Categoria Compensări aferente Deciziei CSE nr. 11 din 17.03.2022.
pasul 5

După accesare se va selecta opțiunea de creare a unei declarații noi. Din


lista de categorii afișate se va selecta Categoria Compensări aferente
Deciziei CSE nr. 11 din 17.03.2022.

6.
6.Se va selecta Declarația CCG22 – Formular de solicitare a compensării cheltuielilor la gaz.
pasul 6

6.
Se
6.Seva selecta
va selecta Declarația
Declarația CCG22
CCG22 – Formular – Formular
de solicitare de solicitare
a compensării a lacompensării
cheltuielilor gaz.
cheltuielilor la gaz.

A doua metodă: Accesarea compartimentului Persoane Juridice de pe portalul raportare.gov.md


Metoda II:
A doua metodă:
Accesarea Accesarea compartimentului
compartimentului Persoane Persoane Juridice de pe portalul raportare.gov.md
Juridice
de pe portalul raportare.gov.md
Cu ajutorul motorului de căutare se va indica denumirea Formularului
solicitat
Cu - CCG22.
ajutorul motorului Pentru
de căutare accesarea
se va formularului
indica denumirea Formularuluise va face
solicitat click
- CCG22. peaccesarea
Pentru
formularului
denumirea se va face click pe denumirea
documentului documentului
Formular Formular de a
de solicitare solicitare a compensării cheltuielilor
compensării
la gaz.
cheltuielilor la gaz.
Pentru alte întrebări privind completarea
solicitării, puteți apela Centrul de Tehnologii
Informaționale în Finanțe (CTIF) la numărul

022 822 222.

S-ar putea să vă placă și