Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect didactic

Data: 4 martie 2020


Profesor: Marina Patraşco
Clasa: a IX-a
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul: Lectura interpretativă a textului ”Casa” de Ray Bradbury.
Tipul lecției: de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor
Competenţe specifice:
5. Elaborarea și realizarea spontană, fluientă, exactă a diverselor acte de comunicare orală și scrisă;
10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în diferite situații de comunicare orală și scrisă.
Subcompetenţe:
5.2 Lansarea orală a discursului în fața unui auditoriu ;
10.3. Utilizarea adecvată a mijloacelor expresive ale limbii (sinonime, antonime…)
Obiective:
O1 Să identifice problema pe care se axează textul;
O2 Să explice sensul cuvintelor necunoscute;
O3 Să completeze triada cu răspunsurile potrivite, în concordanţă cu mesajul textului
O4 Să selecteze indicii corespunzători din text conform domeniilor
O5 Să noteze argumentele potrivite aserţiunii lansate de profesor în graficul T.
Metode și tehnici: Mașina timpului, Valiza cu surpriză, Conversație euristică, Discursul, Triada, Problematizarea, Lucrul cu dicționarul, Explicaţia, Exerciţiul,
demonstraţia, Conversația ghidată, argumentarea, GraficT, Pro/Contra, Tehnica ,,Continuă gândul...”
Modalităţi de evaluare: oral, frontal, individual, reciproc.
Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală; activitate în grup, activitate în perechi, individuală.
Mijloace didactice: manual, foi albe A4, secvenţă de film, fişe de lucru, dicţionare explicative, DEX-ul, fişe cu imagini potrivite sarcinilor.
Referințe bibliografice:
Curriculum Național la disciplina Limba și literatura română. Curriculum pentru clasele a V-a - a IX-a, Chișinău, 2010;
Cartaleanu T., Ciobanu M., Cosovan Ol., Limba și literatura română: Manual pentru clasa a IX-a - Ch., Ştiinţa, 2016;
Cristei T., Ghicov A., Testul: lectură, scriere și interpretare.- Chișinău, 2009.
Iordăchescu, Iulia, Captarea atenţiei şi actualizarea cunoştinţelor/ Tehnici de lucru, Ch., Arc,2015
Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediția a V-a, Pitești, Editura Paralela 45, 2008.
Costea, Octavia, Didactica lecturii: o abordare funcțională, Iași, Institutul European, 2006.
Etapele lecției Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Obiective Strategii
didactice
Momentul organizatoric. Este organizat contextul
Evocare 1 min. educativ, astfel încât demersul didactic să atingă gradul Își pregătesc materialele
înalt de eficiență, se pregătesc materialele necesare necesare. Conversaţia
desfășurării activității. euristică
Verificarea temei pentru acasă.
- Ce aţi avut de pregătit pentru lecţia de astăzi?
Pentru astăzi am avut de pregătit
exerciţiul 1 pag. 114 şi de
lecturat textul ,,Casa”
de Ray Bradbury.
2 min. Se propune elevilor o evaluare reciprocă a temei pentru
acasă, făcând schimb de caiete să observe : Se evaluează reciproc. Revizuire
- Ce dificultăți au întâmpinat colegii? circulară
- Cât de complet e realizată?

Sunt invitați elevii într-o călătorie imaginară cu


2 min. Mașina timpului. Elevii răspund la întrebările O1 Maşina
Li se solicită elevilor să răspundă la întrebările: propuse. Variantă de răspuns a timpului
- Unde vă deplasați: în trecut sau în viitor? unui elev:
Realizarea - În ce an? - Mă deplasez în trecut.
sensului - Descrieți succint interiorul, mediul respectiv. - ...

Se anunță subiectul lecției şi obiectivele.


1 min - Scopul nostru astăzi este să valorificăm timpul, acea
entitate ce ne influenţează activitatea noastră zilnică. Elevii notează data şi subiectul
Vom descoperi mesajul textului epic ”Casa” de Ray lecţiei.
Bradbury. O1
Valiza cu
Vizionează secvenţa video
surpriză
3 min Se propune spre vizionare un filmuleț-surpriză Casa propusă. Relaționează filmulețul
cu textul lecturat.
modernă (Anexa nr.1). Se face legătura cu textul
„Casa” de Ray Bradbury. Elevii ascultă informaţia Discursul
2 min. Se prezintă portretul şi succint biografia lui Ray prezentată de profesor şi fac
Bradbury. (Anexa nr. 2 portretul scriitorului SF unele notiţe în caiet. Demonstraţia
american). Elevii se implică în discuţia lansată
Actualizarea conținutului textului prin discuţie și despre conţinutul textului ,,Casa” de O3
4 min. completarea triadei. (Anexa nr.3) Ray Bradbury

Ce crezi că s-a De ce Posibile cauze? Ce crezi că De ce crezi Posibile


întâmpat cu crezi s-a aceasta? cauze? Triada
stăpânii casei? aceasta? întâmplat
cu stăpânii
Problematiza
casei? rea
Precizarea și decodificarea sensurilor împreună cu Poate că stăpânii Cred aşa, Aş presupune că
5 min. casei au decedat deoarece casa a accidental a fost
elevii a cuvintelor de la exerciţiul 3 pag. 121 într-un accident rămas pustie, intenţionat
auto. fără nici unul din provocat, căci
stăpâni. stăpânul era un
cercetător ştiinţific
renumit, a realizat
unele progrese şi
colegii îl invidiau. Exerciţiul
O2
Explică lexemele cunoscute, celelalte
sunt căutate la dicționar de Prietenii
dicționarelor. Lucrul cu
Releu- aparat sau dispozitiv care realizează dicţionarul
anumite comenzi, atunci când variază o mărime
caracteristică a sistemului tehnic la care este
conectat.
Auroră- Lumină roșie-oranj cu care soarele
colorează orizontul înainte de a răsări.
Psihoză- boală psihică manifestată prin Lucru în
tulburări ale comportamentului, gândirii sau grup
afectivității de care bolnavul nu este conștient și
care necesită izolarea acestuia.
Melasă- Reziduu siropos de culoare brună,
provenit din extragerea zahărului din sfeclă sau
Termenii cheie al lecţiei de astăzi sunt: utopie,
din trestia de zahăr, și utilizat ca hrană pentru
antiutopie şi literatura ştiinţifico-fantastică. vite.
2 min. O2
Se explică elevilor termenii cheie
Utopie- este un proiect imaginar, fantezie, ideal sau concepţie socială, politică,
Elevii notează termenii cheie şi fac
tehnică promiţătoare, dar irealizabilă.
Antiutopie- situaţie de involuţie sau dezastru (uman, social, ecologic), care pot notiţe în urma explicaţiilor profesorului.
Explicaţia
surveni în urma unor aplicări necontrolate ale tehnicii, tehnologiei/ ştiinţei ori o
dereglare a raporturilor sociale (utilizarea descoperirilor ştiinţifice şi tehnice în
scopuri meschine, criminale).
Ştiinţific- care aparține științei, privitor la știință; bazat pe principiile științei.
Fantastic- care nu există în realitate; creat, plăsmuit de imaginație; ireal,
fantasmagoric, fabulos.
♦ Literatură fantastică - gen de literatură bazată pe convenția agresiunii
iraționalului și supranaturalului în lumea reală.
O4
Selectați din text indicii care pot purta calificativele : Problematiza
Selecteză indicii corespunzători
3 min. (Pe centre elevii extrag fișa cu calificative) Anexa nr. 4 rea
din text.
-fantastic;
Fantastic- şoriceii roboţi, casa care vorbea,
-științific; o umbrelă ce ţopăia, orologiu vorbitor. Fişa de lucru
-utopic; Ştiinţific-releele, cutia meteorologică,
-antiutopic; peliculele cinematografice,
Lucru în
Utopic-mingea care n-a mai coborât, casa
grup
care tresărea, cărţi de joc fluturându-şi
grăbite punctele,
Antiutopic- auroră radioactivă, gândaci de
aluminiu, roboţi vărsând din gurile
Se pune în discuție citatul “Nu incerc să descriu injectoare-chimicale verzui.
viitorul, încerc sa îl previn.”(Anexa nr. 5)
2 min. Ray Bradbury Reflectează în baza citatului
Conversaţie
- De ce? - Nu încerc să descriu viitorul, ghidată
- Cum? deoarece mi se pare imposibil.
- Cu ce scop? - Viitorul încerc să-l previn prin
trăirea la intensitate a
Se acroşează la tablă o fişă cu următoarele imagini. prezentului.
1 min. Deduceţi care este starea de spirit a casei. Argumentaţi - Trebuie să prevenim viitorul
simbolurile propuse. (Anexa nr.6 ) Demonstraţia
pentru a diminua şi a preveni
efectele negative ale progresului
ştiinţific.
Argumentarea

Starea de spirit a casei este


deprimată, deoarece lipsa fiinţei
vii în casă crează pustietate.
Persistenţa roboturilor, care
îndeplinesc toate
responsabilităţile, nu pot înlocui
sufletul omului ce oferă căldură,
dragoste şi obiectelor
7 min.
neînsufleţite.
Elevii sunt divizaţi în grupuri , se repartizează lucrul pe
Lucrul în
centre: (Anexele nr.7 ) Elevii argumentează simbolurile grup
Centrul lingvistic propuse.
- Puneți în corelație semantică poezia inserată în text
(comparați sensul, motivați-i prezența, indicați titlul și Problematiza
rea
autorul)
Centrul muzical
- Dacă ar fi să creați o compoziție muzicală care ar putea
Reflecţie să însoțească un posibil film montat pe baza acestui text,
ce instrumente muzicale ați folosi?
Centrul cineaştilor Elevii realizează sarcinile
- Încercaţi să produceţi un scenariu pentru film după propuse pe centre timp de 7
povestirea fantastică „Casa” de Ray Bradbury minute, apoi liderul grupului
Conversaţia
Întrebări-reper: prezintă produsul final.
• Cu ce episod din text veţi începe filmul? De ce anume cu
acesta?
• Unde veţi filma? Descrieţi decorul în lexeme extrase din text.
• Cum vor fi îmbrăcaţi actorii, dacă aceştia vor exista? Numiţi
articolele vestimentare, recuzita utilizată.
• Întocmiţi scenariul acestui film. Grupurile de elevi vor prezenta
Centrul științific pe rând fiecare sarcină propusă
Vă alegeți(fiecare membru al centrului, la sine în caiet) unul
dintre locatarii care ar fi existat în casă și-i realizați o posibilă
Agenda a zilei, reieșind din indicii textuali. O5
Centrul umanității
Deduceți trăsăturile membrilor familiei din casă, remarcând
interesele lor.
4 min. Graficul T

Extindere Se plasează la tablă modelul unui grafic T şi aserţiunea:


Avem sau nu nevoie de o asemenea casă în viitor, unde Pro/Contra
mâinile, sufletul și rațiunea omului sunt substituite prin Elevii reproduc graficul în caiet.
roboți? (Anexa nr.8 ) Meditează asupra aserţiunii lansate de
profesor, îşi exprimă atitudinea pro sau
PRO CONTRA contra . Notează propriul argument,
având la dispoziţie 3 minute.
Graficul T
După expirarea timpului
2 min. prezintă argumente colegilor.

Tehnica ,,Continuă gândul...”


Realizaţi bilanţul lecţiei prin intermediul tehnicii Descifrez sistemul de imagini artistice
,,Continuă gândul...” create de autorul textului pentru a
2 min.
Descifrez... înţelege mesajul transmis de textul
Utilizez... ştiinţifico-fantastic. ,,Continuă
Pricep... Utilizez cunoştinţele şi abilităţile pentru gândul...”
Apreciez... a face faţă sarcinilor complexe precum
Graficul T.
Pricep să lucrez cu dicţionarul şi îmi
place să comentez, să-mi exprim
viziunea asupra unor citate/expresii.
Apreciez mult literatura ştiinţifico-
fantastică.

Notarea şi aprecierea elevilor.


2 min. Temă pentru acasă: Elevii notează tema pentru
Redactaţi un text coerent de o pagină: ,,Viitorul nu există până acasă.
nu devine prezent”.
(cu referință la elementele contextuale ale povestirii “Casa” de
Ray Bradbury.
Anexa nr. 2

Ray Douglas Bradbury[19] (n. 22 august 1920 - d. 5 iunie 2012, Los Angeles, California) a fost un
scriitor american de romane SF, fantasy, horror și mister.
Este cel mai bine cunoscut pentru romanele 451º Fahrenheit și Cronicile marțiene. Operele sale au fost
adaptate în peste 20 de filme și show-uri.
Bradbury și-a petrecut tinerețea citind și scriind[28], spunând de mic că va urma "una dintre arte". În afara
scrisului, el a fost preocupat de desen și actorie.
În 1932, una dintre primele influențe asupra lui Bradbury a devenit Edgar Allan Poe. La doisprezece ani
tânărul a început să scrie povestiri horror, încercând să îl imite pe Poe până în jurul vârstei de optsprezece
ani. La vremea aceea, printre preferințele sale se mai numărau Edgar Rice Burroughs cu seria sa despre John
Carter și benzile desenate. Bradbury Obișnuia să asculte spectacolul radiofonic Chandu the Magician și,
după terminarea emisiunii, se așeza la masă și scria întregul scenariu din memorie.
În tinerețe și-a petrecut mulți ani în Biblioteca Carnegie din Waukegan, citind autori ca H.G. Wells, Jules
Verne și Edgar Rice Burroughs.[29] I-a plăcut atât de mult a treia carte din seria Barsoom a lui Burroughs,
The Warlord of Mars, încât la 12 ani a scris propria continuare.[30] Pasionat de benzile desenate, îi plăcea să
realizeze ilustrații, scriind și desenând aventuri ale lui Tarzan.
La șaptesprezece ani, Bradbury citea povestirile publicate în Astounding Science Fiction, fiind atras în mod
deosebit de scrierile lui Robert Heinlein, Arthur C. Clarke și de textele de început ale lui Theodore Sturgeon
și A. E. van Vogt. Cu toate acestea, el afirmă că influențele sale majore SF au fost H.G. Wells și Jules Verne,
despre cel din urmă afirmând: "El își imaginează că ființa umană trece prin situații neobișnuită într-o lume
neobișnuită și crede că putem izbândi printr-un comportament etic." [31]
În jurul vârstei de douăzeci de ani, Bradbury a renunțat să mai citească literatură de gen și s-a deschis către
alte genuri, citindu-i printre alții pe Alexander Pope și John Donne.[32]
În copilărie, o mătușă îi citea povestiri scurte[33], pe care le-a folosit ulterior în creionarea cadrului
romanului Something Wicked This Way Comes și în descrierea localității Waukegan ca "Green Town" în
unele romane semi-autobiografice - Dandelion Wine, Farewell Summer - precum și în multe povestiri.[34]
Obișnuința de a scrie zilnic o pune pe seama a două incidente. Primul, petrecut pe când avea trei ani, a fost
cel în care mama sa l-a dus să vadă reprezentația lui Lon Chaney în filmul The Hunchback of Notre Dame.
[35] Al doilea s-a petrecut în 1932, când un anume Mr. Electrico[36] l-a atins pe nas pe tânăr cu o sabie
electrificată în timpul unui carnaval, făcându-i părul să se ridice și strigând: "Trăiește veșnic!" Bradbury își
amintește: "Am simțit că întâlnirea cu Mr. Electrico a produs ceva ciudat și minunat... [mi-]a dat un viitor...
Am început să scriu și am făcut asta în fiecare zi timp de 69 de ani."[37] Ia vârsta aceea a început Bradbury
să facă primele numere de iluzionism, care îi plăceau la nebunie. Dacă nu ar fi descoperit scrisul, ar fi
devenit magician.[38]
Anexa nr. 2

Ce crezi că s-a De ce crezi Posibile cauze?


întâmpat cu stăpânii aceasta?
casei?

Anexa nr. 4
-fantastic;
-științific;
-utopic;
-antiutopic;
Anexa nr. 5
“Nu incerc să descriu
viitorul, încerc sa îl
previn.”
Ray Bradbury
Anexa nr. 6
Anexele nr. 7
Centrul lingvistic
Puneți în corelație semantică poezia inserată în text (comparați sensul, motivați-i prezența, indicați titlul și
autorul)
Tema Idee Problematică Starea afectivă

Centrul muzical
Dacă ar fi să creați o compoziție muzicală care ar putea să însoțească un posibil film
montat pe baza acestui text, ce instrumente muzicale ați folosi?
Secvența din text (un enunț) Instrumentul muzical Intenția(scopul)

Centrul științific
Agenda zilei
Vă alegeți(fiecare membru al centrului, la sine în caiet) unul dintre locatarii care ar fi existat în
casă și-i realizați o posibilă Agenda a zilei, reieșind din indicii textuali.
Model
Locatarul
Ora Activitatea
Centrul ceneaștilor
Încercaţi să produceţi un scenariu pentru film după povestirea fantastică „Casa” de Ray
Bradbury
Întrebări-reper:
• Cu ce episod din text veţi începe filmul? De ce anume cu acesta?
• Unde veţi filma? Descrieţi decorul în lexeme extrase din text.
• Cum vor fi îmbrăcaţi actorii, dacă aceştia vor exista? Numiţi articolele vestimentare,
recuzita utilizată.
• Întocmiţi scenariul acestui film.
Centrul umanității
În căutarea urmelor ființelor umane
Deduceți trăsăturile membrilor familiei din casă, remarcând interesele lor.
Persoana Trăsătura dedusă Secvența din text (Un
enunț)
Anexa nr. 8

Avem sau nu nevoie de o asemenea casă în viitor, unde mâinile, sufletul și


rațiunea omului sunt substituite prin roboți?
Pro Contra