Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: ………………..……………………..

Aria curriculară: Om - Societate


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a VIII-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2016-2017

conform programei aprobată prin O.M. NR. 5097/09.09.2009

Nr. Unităţi de Competenţe Nr.


Conţinuturi Săptămâna Perioada
crt. învăţare specifice ore
SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an 12.09-16.09


2 S1-S2
şcolar* 19.09-23.09

Crezul – sinteza învăţăturii de


1.1 1 S3 26.09-30.09
credinţă
Învăţătura despre Sfânta Treime în 03.10-07.10
1.1 2 S4-S5 10.10-14.10
Crez

Credinţa Comuniunea oamenilor cu


1. 1.1 1 S6 17.10-21.10
creştină Dumnezeu în Biserică

1.1 Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 1 S7 24.10-28.10

Recapitulare, sistematizare,
1.1 1 S8 31.10-04.11
evaluare**
07.11-11.11
Exprimarea 2.1; 3.1 Biserica, locaş de închinare 2 S9-S10 14.11-18.11
2. învăţăturii
creştine 2.1; 3.1 Icoana – fereastră spre cer 1 S11 21.11-25.11

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S12 28.11-02.12

Exprimarea Cântarea religioasă – formă de


2. 2.1; 3.1 1 S13 05.12-09.12
învăţăturii rugăciune/ audiţii muzicale
Marile Naşterea Domnului - arătarea
sărbători 1.2 faptelor bune şi a evlaviei 2 S14-S15
12.12-16.12
19.12-23.12
creştine sufletelor***

Vacanţa de Crăciun 24.12.2016-08.01.2017

Călătorind cu Dumnezeu -
1.2; 2.1 1 S16 09.01-13.01
pelerinajul la biserici şi mănăstiri

Exprimarea Portofolii/vizionare de
2. învăţăturii 1.2; 2.1 filme/dezbateri cu tema: Pelerinaj la 1 S17 16.01-20.01
creştine biserici şi mănăstiri

Recapitulare, sistematizare,
1.2; 2.1; 3.1 1 S18 23.01-27.01
evaluare**

Evaluare semestrială*** 1 S19 30.01-03.02


VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 04.02.2017 – 12.02.2017

SEMESTRUL al II-lea

Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în


1.2; 3.3; 4.1 1 S1 13.02-17.02
Hristos

Trăirea Pilda semănătorului – primire şi


3.
3.3; 4.1 împlinire a cuvântului lui 1 S2 20.02-24.02
învăţăturii
Dumnezeu
creştine
Pilda neghinei – îndelunga răbdare
3.3; 4.1 1 S3 27.02-03.03
şi dreptatea lui Dumnezeu

Recapitulare, sistematizare,
1.2; 3.3; 4.1 1 S4 06.03-10.03
evaluare**

Răbdare şi încredere în Dumnezeu


1.2; 4.2 1 S5 13.03-17.03
Sfânta - Dreptul Iov
Scriptură –
Iubirea faţă de Dumnezeu şi de
4.
izvor de 1.2; 4.2; 5.1 aproapele - legea desăvârşită a Noului 2 S6-S7
20.03-24.03
înţelepciune Testament
27.03-31.03

şi iubire
1.2; 4.2; 5.1 Imnul dragostei creştine 1 S8 03.04-07.04

Marile
Cuvintele Mântuitorului rostite pe
sărbători 1.2
Cruce - învăţături morale***
1 S9 10.04-14.04
creştine

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 19.04.2017 - 30.04.2017

Recapitulare, sistematizare,
1.2; 4.2; 5.1 1 S10 02.05-05.05
evaluare**

Semnificaţia întemeierii
3.2 1 S11 08.05-12.05
mitropoliilor româneşti

Organizarea 3.2 Întemeierea Patriarhiei Române 1 S12 15.05-19.05


Bisericii
5.
Ortodoxe Organizarea actuală a Bisericii
Române 3.2 1 S13 22.05-26.05
Ortodoxe Române

Recapitulare, sistematizare,
3.2 1 S14 29.05-02.06
evaluare**

Evaluare finală*** 1 S15 06.06-09.06

* Conform recomandărilor MEC, primele două săptămâni sunt destinate recapitulării materiei (Într-una din aceste ore se poate
aplica Testul de evaluare iniţială).
** Fiecare unitate de învăţare trebuie să se termine cu Evaluare.
*** Lecţie din orele la dispoziţia profesorului. (În ultimele ore se poate aplica Testul de evaluare finală)

Director, Responsabil comisie metodică,

S-ar putea să vă placă și