Sunteți pe pagina 1din 1

Vocabularul

1. Formează câte un cuvant derviat cu prefixele: des-, dez-, răs-, răz-, stră-, ne-.
2. Explică cum s-au format următoarele cuvinte: fierărie, osos, pământean, nebunie, studenţime, făget, oltean,
româneşte, muncitor, neînţelegător.
3. Identifică cuvintele formate cu ajutorul sufixelor diminutivale:
O fetiţă împreună cu un căţeluş maroniu mergeau prin păduricea de lângă sătucul în care locuia. Ea asculta
atentă trilul păsărelelor şi căuta frăguţe. Ea ducea în mânuţa ei firavă un coşuleţ mititel. Feţişoara ei era plină de
pistrui, iar ochişorii erau de un albastru pur.
4. Formează câte două augmentative cu sufixele: -oi, -oaie, -an.
5. Indică tipul de compunere pentru următoarele cuvinte: Poiana Mărului; altcineva; CFR; rea-credinţă;
coate-goale; botgros; încurcă-lume; anglo-francez; Târgu-Jiu; vagon-restaurant; mobilă-tip; floare-de-
colţ; Plafar; Roşiorii de Vede; Curtea de Argeş; douăzeci şi patru; galben-portocaliu.
6. Scrie valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţurile:
Enunţul Val. morfologică
El a fost mereu un om leneş.
Leneşul nu va face avere niciodată.
Elevul ordonat obţine note bune.
Elevul scrie ordonat.
Andrei locuieşte aproape.
Ajută-ţi aproapele întotdeauna!
Florile roşii simbolizează iubirea.
Roşul e o culoare încântătoare.
Tema scrisă este greşită.
Scrisul nu e o meserie pentru oricine.
Flori tremurânde se zăreau pe pajiştea umedă.

7. Scrie câte trei termeni care fac parte din familia lexicală a cuvintelor: a şti, lumină, copil, şcoală, munte, a
veni.
8. Formează antonime cu ajutorul prefixelor ( dez-, des-, in-, ne-) de la cuvintele date: a amăgi, cult, cunoscut,
decent, pereche, decis, a integra, a face, a tăinui, a împacheta, a învăţa, a învălui.
9. Construieşte enunţuri după cerinţe:
albastru- adjectiv substantiv
substantiv
clar- adjectiv bine- substantiv
adverb adverb
legănat- adjectiv of- interjectie
adverb substanitv