Sunteți pe pagina 1din 2

2.

4 SISTEMUL DE REFERINŢĂ WGS 84


GPS-ul este deci un sistem de poziţionare globală, adică un sistem datorită căruia, pornind de la
poziţiile mobile de-a lungul orbitelor a sateliţilor, poate fi determinată poziţia punctelor aflate în oricare
parte a Terrei. Sistemul de referinţă trebuie de aceea sa fie geocentric, unic pentru tot globul şi fix cu
privire la mişcarea Pământului. Sistemul adoptat pentru GPS este sistemul conform WGS’84 (Sistemul
geodezic mondial 1984) schematizat în figura 1.4.
Sistemul de referinţă al GPS este WGS 84 (World Geodetic Sistem 1984) care este
definit asemenea sistemului ITRF de coordonatele punctelor terestre determinate. Sistemul de
coordonate rectangulare al CTS nu poate fi aplicat în practică, valorile coordonatelor nefiind
convingătoare.
Majoritatea utilizatorilor cer coordonate geografice (φ ,λ ,h), de aceea sistemului de referinţă
WGS 84 îi aparţine un elipsoid de referinţă geocentric, ai cărui parametri se găsesc în tabelul de
mai jos.

Parametrii elipsoid Valori


a Semiaxa mare 6378137.0 m
f Turtirea 1/298.2572221
J2 Coeficient zonal de gr. II 1082630*10-19
ω Viteza unghiulară a rotaţiei 7.292115*10 -11 rad s-1
GM Constanta Geocentrică 3986005*10 8 mł s-2

Un vector oarecare X(xyz) din sistemul CTS se poate transforma în coordonate elipsoidale după
relaţia:
_ X (n+h)cosφ cosλ
X= Y = (n+h)cosφ sinλ
Z [(b˛ n/a ˛) + h ]sinφ
Unde:
φ ,λ - latitudini şi longitudini elipsoidale
h - înălţimea deasupra elipsoidului h=N+H
N - înălţimea geoidului
H - înălţime nivelitică
a,b - semiaxa mare şi mică elipsoid
n - raza de curbură elipsoid
Coordonatele (φ ,λ ,h) elipsoidale respectiv X,Y,Z rectangulare se pot transforma în coordonate
sistem naţional sau sistem local dorit.
Φ h H+N
1.1 Latitudine geografică
λ Longitudine geografică H Cotă ortometrică
h Cotă determinată prin nivelment N Ondulaţie geoid
Figura.2.6 Sistemul de referinţă WGS 84

Poziţia sateliţilor de-a lungul orbitei lor cât şi poziţia punctelor de pe suprafaţa terestră
determinate cu ajutorul sateliţilor este dată de cele trei coordonate ortogonale X, Y, Z raportate la
originea unui sistem ce este descris în continuare (Fig 2.4). Axa Z a acestui sistem este paralelă
cu direcţia polului terestru (CTP) definit în 1984 de Bureau International de l’Heure (BIH acum
IRS). Axa X este definită de intersecţia planului meridianului de referinţă la WGS’84 cu planul
ecuatorului conform polului terestru. Meridianul de referinţă este paralel cu meridianul zero
definit de BIH. Axa Y este situată pe planul ecuatorial şi este perpendiculară pe axa X. Valorile
coordonatelor cresc de la stânga la dreapta.
La acest sistem de coordonate caracteristic GPS-ului este asociat un elipsoid (elipsoidul GRS80)
având aceeaşi origine cu sistemul cartezian. Coordonatele X şi Y din sistem GPS pot fi uşor
transformate în coordonate geografice (latitudine şi longitudine) raportate la un elipsoid. Cotele
furnizate de receptorii GPS sunt şi ele raportate la suprafaţa elipsoidului prezentat anterior.
Pentru o serie de aplicaţii, cum ar fi navigaţia de exemplu, coordonatele GPS (carteziene sau
geografice) pot fi utilizate direct. Pentru a folosi coordonatele GPS în geodezie sau în topografie,
acestea trebuie să fie transformate în mod oportun.