Sunteți pe pagina 1din 1

 Vodița

Se află la aproximativ 20 de km de orașul Drobeta- Turnu- Severin, pe drumul E70. Calea de


acces către Mănăstirea Vodița este marcata de o troiță care deschide drumul de 1 km, săpat în munte,
către ruinele celei mai vechi mănăstiri ortodoxe de pe teritoriul Țării Românești.
Ridicată în 1370 de voievodul Vladislav I (Vlaicu Vodă) și de călugărul Nicodim, aceasta este
(atestată documentar) prima mănăstire ortodoxă și, totodată, primul așezământ monahal din Țara
Românească. Atacurile repetate din partea otomanilor asupra cetăților de la Dunăre duc la hotărârea de
a muta centrul monahal de la Vodița la mănăstirea Tismana. A fost refacută de Radu Mihnea cel Mare în
1500, dar, spre sfârșitul sec. XVII, a fost devastată de turci și, într-un final, părăsită.
Actuala construcție, biserica din lemn (stil maramureșan) închinată Nașterii Maicii
Domnului și Sfântului Antonie cel Mare, a fost ridicată în urma deciziei luate de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române care a aprobat reînființarea Mănăstirii Vodița, sfințită in 2001.