Sunteți pe pagina 1din 19

I.P.

Centrul de Excelenţă în Viticultură și Vinificație din Chișinău

Referat
“Factorii de influență si formare a profitului”

A elaborat:Stepanov Lidia Gr: T 191


A verificat: Golovca Tatiana

Com. Stăuceni, 2022


Cuprins

Introducere………………………………………………….5

Factorii de influență a profitului………………………......9

Factorii de formare a profitului……………….………….18

Bibliografie………………………………………………….21

4
Introducere

Profitul reprezintă diferența care rămâne din venituri după ce au


fost scăzute toate cheltuielile din perioada de calcul. Profitul brut,
profitul operațional și profitul net sunt termeni folosiți în relație cu
activitatea companiei tale și îți oferă informații importante despre
performanța acesteia.
În cărțile și articolele de specialitate poți întâlni diferite explicații ale
profitului deoarece terminologia folosită în limba engleză nu are tot
timpul un corespondent direct pentru limba română sau pentru că
există mai multe metode contabile folosite.

Analiza profitului este strâns legată de venituri și cheltuieli, care


reprezintă valoarea facturilor emise sau primite, indiferent dacă
acestea au fost închise sau nu (încasate sau plătite).

Vezi pe ce bani te bazezi în activitatea curentă. Urmărește mai


ușor încasările și plățile companiei tale cu ThinkOut.
Încearcă gratuit
Important de menționat este că nu toate intrările înregistrate de
tine reprezintă în totalitate venituri sau cifră de afaceri. De exemplu,
dacă ești plătitor de TVA, ai nevoie să scazi valoarea TVA din
facturile emise de tine.

De asemenea, valoarea unui împrumut bancar sau a unei


investiții nu a fost obținută direct din vânzarea produselor tale și nu
reprezintă un rezultat al activității comerciale de bază. Astfel, pentru
a analiza activitatea operațională a firmei tale și a trage concluzii
5
financiare care să te ajute, ai nevoie să utilizezi doar veniturile
obținute din vânzările nete (fără TVA) și cheltuielile înregistrate de
companie.
Profitul brut
Dacă din valoarea totală a vânzărilor scazi cheltuielile aferente
producției bunurilor vândute, vei obține profitul brut. Acesta
reprezintă gradul de profitabilitate al obținerii produselor sau
serviciilor tale fără a lua în calcul alte cheltuieli de sediu, utilități sau
taxe. Dacă ai înregistrat deja profit brut înseamnă că ai un produs
care își poate susține costurile de producție, dar nu înseamnă
neapărat că firma ta va fi profitabilă la final, după deducerea tuturor
cheltuielilor.
Poți folosi valoarea profitului brut pentru a compara mai multe
companii din industrie sau pentru a analiza performanța companiei
tale de la an la an. Dacă, spre exemplu, observi o descreștere a
profitului brut, asta poate însemna că:

Volumul de vânzări este prea mic;


Ai stabilit un preț prea mic pentru produsele sau serviciile tale;
Costurile de producție sunt prea mari (materie primă, salarii, etc);
Procesul de obținere a produselor tale este unul ineficient (utilajele
sunt prea vechi și nu produc suficient).
Dacă înțelegi motivele fluctuațiilor profitului brut, îți va fi mai ușor să
stabilești obiectivele activității tale și direcția spre care îți vei îndrepta
atenția pentru următoarea perioadă.

6
În limba română și în contul tău de profit și pierdere poți întâlni o
definiție diferită a profitului brut, ca diferență dintre veniturile și
cheltuielile totale ale unei companii, înainte de plata impozitului
datorat. Pe baza acestui rezultat se calculează de altfel impozitul pe
profit care în 2019 este de 16%.

Profitul operațional
Dacă din profitul brut scazi cheltuielile operaționale, atunci vei obține
profitul operațional, EBIT (Earnings before Interest and Taxes) sau
profitul înainte de dobânzi și impozite. Prin cheltuieli operaționale ne
referim la cheltuielile de marketing, administrative și generale ale
companiei, cum ar fi cheltuielile cu
sediul, utilitățile, cheltuieli de marketing
și unele salarii.

Profitul operațional este important de


urmărit deoarece reflectă performanța
companiei strict din activitatea
operațională, pe care antreprenorul o
poate controla într-o mare măsură. Această valoare este importantă
deoarece din profitul operațional nu au fost scăzute încă cheltuielile
generate de dobânzi sau impozite datorate statului, asupra cărora
antreprenorul nu are control.

Profitul operațional sau EBIT este un indicator financiar urmărit


îndeaproape de acționari, cât și de potențiali investitori deoarece
reflectă atât cererea pentru produsele companiei (venituri
operaționale), cât și eficiența companiei în livrarea acestora
(cheltuieli operaționale).

7
În unele cazuri vei întâlni un alt termen utilizat împreună cu EBIT
în analiza financiară și anume EBITDA (Earnings before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization) sau profit obținut înainte de
dobânzi, impozite, depreciere și amortizare.

8
Factorii de influență a profitului

Profitul este un indicator al performanței financiare a companiei.

Profitul este doar: aceasta este diferența dintre veniturile


pentru bunurile vândute sau serviciul și costul producerii
produsului sau a furnizării de servicii. Prin urmare, profiturile
nu trebuie confundate cu veniturile. Venitul este un venit,
dintre care unele vor plăti impozite sau plăți salariale. Și
profitul se stabilește în contul bancar al firmei.
Profitul este un rezultat financiar finit, care caracterizează
producția și activitatea economică a întregii întreprinderi,
adică este baza pentru dezvoltarea economică a
întreprinderii. Creșterea profitului creează baza financiară
pentru autofinanțarea activităților întreprinderii, exercitarea
reproducerii extinse. În detrimentul acesteia, o parte din
obligații sunt îndeplinite la buget, bănci și alte întreprinderi.
Astfel, profitul devine cel mai important pentru a evalua
activitățile de producție și financiară ale întreprinderii.
Aceasta caracterizează estimările activității sale de afaceri și
a bunăstării financiare.

Datorită contribuțiilor profitului, bugetul formează partea


principală a resurselor financiare ale autorităților statului,
regionale și locale și la creșterea ritmului dezvoltării
economice a țării, a regiunilor individuale, creșterea bogăției
publice și în cele din urmă Creșterea nivelului de trai al
populației sunt în mare măsură dependente. Profitul este o

9
diferență între valoarea veniturilor și pierderilor derivate din
diferite operațiuni economice. De aceea caracterizează
rezultatul financiar final al întreprinderilor.
Deoarece partea principală a profitului întreprinderii este
obținută din vânzarea de produse fabricate, valoarea
profitului este sub interacțiunea numeroaselor factori:
modificări ale volumului, intervalului, calității, structurilor
produselor fabricate și vândute, costurile produselor
individuale, nivelul prețurilor, eficiența resurselor de
producție.În plus, aceasta afectează respectarea obligațiilor
contractuale, starea așezărilor dintre furnizori și cumpărători
etc. Din profituri se face la buget, dobânzile la împrumuturile
bancare sunt plătite.

Scopul principal al profitului în condițiile economice


moderne este reflectarea eficienței activităților de
producție și de vânzări ale întreprinderii. Acest lucru se
datorează faptului că amploarea profitului ar trebui să
reflecte conformitatea costurilor individuale ale întreprinderii
legate de producția și vânzarea produselor și difuzoarelor lor
sub forma unui cost, a costurilor necesare din punct de
vedere social, expresia indirectă a cărei ar trebui să fie prețul
produsului.
Creșterea profiturilor în condițiile stabilității prețurilor angro
indică o scădere a costurilor individuale ale întreprinderii
pentru a produce și a vinde produse. În condiții moderne,
valoarea profitului ca obiect al distribuției creată în domeniul
producției materiale de venit net între întreprinderi și stat,
10
diferite sectoare ale economiei naționale și întreprinderilor
dintr-o industrie a producției materiale și Sfera non-producție,
între întreprinderi și angajații săi a crescu

Activitatea întreprinderii în condițiile de tranziție la o


economie de piață este asociată cu o creștere a rolului
stimulativ al profiturilor. Utilizarea profitului ca estimare
principală contribuie la creșterea producției și vânzării de
produse, îmbunătățind calitatea acestuia, îmbunătățind
utilizarea resurselor de producție disponibile.

Astfel, profitul joacă un rol decisiv în stimularea


îmbunătățirii în continuare a eficienței producției,
consolidarea interesului material al lucrătorilor în obținerea
unor rezultate ridicate ale activităților companiei lor.
Creșterea în continuare a repartizării și stimulării rolului
profitului este asociată cu îmbunătățirea mecanismului
distribuției sale.

Cu toate acestea, profitul nu poate fi considerat singurul și


indicatorul universal al eficienței producției.
În cazul în care rata de creștere a indicatorilor de cost
depășește rata de creștere a producției de tipuri specifice de
produse în termeni fizici, există o scădere a eficienței utilizării
resurselor de producție pe unitate a efectului său util.
Aceasta este o expresie și în creșterea consumului de
materiale, a muncii, salariului, durabilității și, în cele din
11
urmă, costul unității de tipuri specifice de produse în
dimensiuni naturale. În amploarea și creșterea ratei profitului,
schimbarea volumului și eficienței utilizării activelor fixe și a
capitalului de lucru nu este pe deplin reflectată.
Profiturile suplimentare pot fi obținute prin creșterea
volumului activelor de producție și prin reducerea eficienței
utilizării acestora.
Schimbarea indicatorilor economici pentru orice perioadă
de timp are loc sub influența unei varietăți de varietăți de
factori. Varietatea factorilor care afectează profiturile
necesită clasificarea lor, ceea ce este important pentru
determinarea principalelor direcții, căutați rezerve pentru a
îmbunătăți eficiența economică.

Factorii care afectează profiturile pot fi clasificate prin


caracteristici diferite. Alocați astfel alocați factori externi și
interni.
Internul include factori care depind de activitatea
întreprinderii în sine și caracterizează diferitele părți la
activitatea acestui colectiv.

Factorii externi includ factori care nu depind de activitatea


întreprinderii în sine, dar unele dintre ele pot avea un impact
semnificativ asupra ratei de creștere a profitului și
profitabilității producției.
Un astfel de succes necesită cunoașterea acelor factori
care determină profitul întreprinderii.
12
Observăm principalul dintre acești factori.

Factorul extern
Prețurile produselor produse. Deoarece veniturile
întreprinderii este în dependență directă de prețuri, atunci
creșterea prețurilor implică creșterea veniturilor și invers.
Rezultă că antreprenorul este important să se organizeze
producția unui astfel de produs, a căror preț este suficient de
mare pe piață. De asemenea, este posibilă organizarea
producției unui produs nou, care nu este încă pe piață. În
acest caz, producătorul său nu va fi concurenți și poate fi
instalat prețul monopol ridicat și obținerea profiturilor de
monopol.
Producție optimă. La un nivel dat, stiloul din acest scop
sau că veniturile din produs depinde de numărul de produse
fabricate și implementate, iar cu cât este produs mai mult, cu
atât este mai mare profitul. Dar știm deja că costurile de
limitare încep să crească cu anumite volume de producție,
astfel încât profitul maxim să solicite contabilizarea egalității
de preț cu costurile limită.

Costurile întreprinderii.
Cu cât costurile sunt mai mici în aceste prețuri pe piață și
volumul de producție, cu atât este mai mare profitul și
viceversa.

13
Costurile depind de o serie de factori:
a) prețurile pentru factorii de producție, a căror costuri sunt
incluse în costul întreprinderii;
b) eficacitatea factorilor de producție, tehnologia de producție
ca metodă de utilizare a factorilor;
c) organizarea de producție și gestionare a acestora. Din
aceasta depind de optimitatea volumelor de producție, gradul
de volum de muncă al factorilor
producția, respectarea lor reciproc primită de la acestea se
întoarce;
d) structuri de cost: raportul dintre costurile permanente și
variabile, costul fondurilor de bază și actuale pe părțile lor
active și pasive. Din aceasta depinde de cifra de afaceri a
fondurilor și de profitul.

Factorii externi se află în afara întreprinderii și


caracterizează starea piețelor pentru factorii de producție a
bunurilor și piețelor relevante ale acestor bunuri.
Utilizarea unor astfel de factori necesită abilități
antreprenoriale speciale: abilitatea de a găsi și de a dobândi
factori de producție relativ ieftin, dar eficient, să organizeze o
cantitate stabilă de materii prime, materiale auxiliare, să
atragă lucrători calificați etc.
De asemenea, este important să alegeți mărfurile pentru
producție într-o întreprindere care să se bucure de o cerere
durabilă, să poată atrage cumpărători la produsul lor, să

14
anticipeze posibile modificări ale piețelor ca factor de
producție și produs fabricat.
Ar trebui să se țină cont de faptul că factorii externi se pot
schimba, inclusiv într-o direcție nefavorabilă pentru
întreprindere. Astfel, profitul apare ca o formă de
remunerație a activităților antreprenoriale în condițiile
incertitudinii pieței.

Factorul intern
La rândul său, factorii interni sunt împărțiți în producție și
extraproductiv. Factorii exproductivi sunt în principal legați de
activitățile comerciale, de mediu, de plângere și alte activități
similare ale întreprinderii, iar factorii de producție reflectă
disponibilitatea și utilizarea principalelor elemente ale
procesului de producție implicate în formarea profiturilor -
acestea sunt apă, obiecte de muncă și muncă el însuși.
Pentru fiecare dintre aceste elemente sunt alocate grupuri de
factori extinși și intensivi.
Extensiile sunt factori care reflectă cantitatea de resurse de
producție (de exemplu, modificări ale numărului de salariați,
costul activelor fixe), utilizarea timpului (schimbarea duratei
zilei de lucru, rata de înlocuire a echipamentului etc.) ,
precum și utilizarea non-productivă a resurselor (costul
materialelor pentru căsătorie, pierderea din cauza
deșeurilor). Intensiv sunt factori care reflectă eficiența
utilizării resurselor sau contribuind la acest lucru (de
exemplu, o creștere a calificărilor lucrătorilor, performanței
echipamentelor, introducerea tehnologiilor progresive).
15
În procesul de realizare a activităților de producție ale
întreprinderii legate de producția, vânzările de produse și
profitul, acești factori sunt în relații strânse și dependență.

Factorii primari de producție afectează profiturile printr-un


sistem de rezumare a indicatorilor de factori ai ordinii
superioare. Acești indicatori reflectă, pe de o parte, volumul
și eficiența utilizării părții consumate care participă la
formarea costurilor.

Astfel, se poate concluziona că aceleași elemente ale


procesului de producție, sunt mijloacele de muncă, obiectele
de muncă și forța de muncă, sunt considerate, pe de o parte,
ca principalii factori primari pentru creșterea volumului
produselor industriale și cealaltă - ca principalii factori primari
care definesc costurile de producție.

Deoarece profitul este diferența dintre volumul produselor


fabricate și costul acestuia, atunci valoarea sa și ratele de
creștere depind de aceleași trei factori de producție primar
care afectează profiturile prin intermediul sistemului de
indicatori de producție industrială și costuri de producție.

Apoi se poate vorbi despre mijloacele „prin care se pot


administra si supraveghea toate operatiunile din interiorul

16
unei organizatii sunt aflate sub controlul direct al
managerului întreprinderii, fiind adevarate elemente de
actiune la dispozitia decidentilor” (Onofrei Mihaela,
„Finantele întreprinderii”, pag. 265).

Factori endogeni:
- Calitatea furnizorilor;
- Modul de recompensare a salariatilor in functie de
performantele obtinute;
- Gradul de tehnologizare utilizat pentru obtinerea productiei.

Factori exogeni:
- Nivelul inflatiei;
- Politica fiscala a tarii;
- Subventiile acordate;
- Strategia de dezvoltare economica;
- Comportamentul consumatorilor – diferit in functie de
perioada de timp.

Factorii de formare a profitului

17
Profitul este cel mai important indicator evidentiat de
documentele contabile. Este prezentat sub doua forme: brut si net.
Profitul brut se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile
totale iar profitul net scazand din cel brut impozitul pe profit.
Majoritatea metodelor de evaluare a societatilor listate au ca punct
central profitul.
Dintre acesti factori mentionam:
a) Volumul productiei determina direct masa profitului, daca
productia raspunde unor parametri economici, dintre care: volumul
fizic al productiei este dimensionat pe criteriile rentabilitatii, luandu-
se in considerare rezultatele analizei tehnice a valorii; intreaga
productie destinata vanzarii are piata de absorbtie asigurata; in jocul
concurential de piata, valoarea de intrebuintare a produselor
satisface trebuintele sociale intr-o masura mai mare sau cel putin
egala cu altele similare fabricate de alti in-treprinzatori.
b) Structura productiei, fiind adaptabila si o rezultanta a cerintelor
pietei, reprezinta in fapt elementul care trebuie sa fie cel mai elastic.
Volumul fizic al productiei poate ramane constant, insa structural ea
sa se deplaseze frecvent catre produsele solicitate de piata si care,
in consecinta, pot fi valorificate la preturi reale mai mare, aspect
deloc neglijabil in aportul la formarea profitului. In industrie, din
productia neta global obtinuta si oferita pietei, structura sortimentala
este factorul care influenteaza preponderent marimea veniturilor
brute din vanzare.
c) Calitatea productiei conditioneaza direct – alaturi de volumul
fizic si structura sortimentala – masa profitului intrucat produsele de
o calitate superioara, confir-mata sunt absorbite de piata mai
repede, avand ca efect economic: obtinerea unor preturi de vanzare
mai mari; scurtarea timpului de stocare-vanzare si ca urmare a
reintregirii mai rapide a plasamentelor de capital imobilizate
temporar in sfera aprovizionarii si productiei.

18
d) Nivelul costului de productie inglobeaza totalitatea cheltuielilor
aferente consumarii si interactiunii factorilor de productie utilizati
pentru producerea si vanzarea produselor, lucrarilor si serviciilor,
fiind factor complex din punct de vedere al componentelor sale.
Daca pretul de vanzare al marfurilor fabricate se formeaza in functie
de nivelul cererii si ofertei de pe piata la un moment dat, nivelul
costului de productie, in anumite limite, poate fi prevazut de
intreprinzator, atat ca suma totala pentru intreaga productie, cat si
ca suma (cost) pe unitate de produs fabricat.
Dintre toti factorii cu actiune directa asupra marimii profitului,
costul productiei are cea mai mare influenta, aspect care tine in
stare de alerta
permanenta pe oricare
intreprinzator sau
manager.
e) Nivelul pretului de
vanzare exprima suma
in bani platita pentru
intrarea in posesia unei
marfi (a unui bun,
lucrare sau servicii) la
un moment dat. In sfera activitatii economice se practica
urmatoarele tipuri de preturi: preturi cu ridicata, la care circula
marfurile (produsele) intre intreprinderi; preturi cu amanuntul,
practicate pentru finalizarea valorii marfurilor (produselor) prin
consum individual; tarife pentru serviciile prestate intreprinderilor si
populatiei.
f) Nivelul productivitatii muncii influenteaza in mod direct masa
profitului, pentru ca esenta acesteia este utilizarea deplina si
eficienta a resurselor economice.

19
g) Repartizarea veniturilor este un alt factor cu actiune directa
asupra masei profitului. Dupa cum se cunoaste, sfera activitatilor
economice antreneaza doi factori de productie importanti: capitalul,
detinut de una sau mai multe persoane ca asociati, ori actionari;
munca, care genereaza cheltuieli sub forma salariilor si asimilate
acesto-ra. Plata acestor factori ia forma profitului si salariului.
h) Viteza de rotatie a capitalului, ca indicator calitativ, exprima
eficienta utilizarii acestuia in functie de posibilitatea recuperarii,
reintregirii si reactivarii plasamentelor initiale in noi cicluri
economice. Acest indicator da posibilitatea ca atat in sfera
previziunii, cat si in cea a analizei de gestiune sa se evidentieze
numarul rotatiilor capitalului intr-o perioada de timp, de regula un
trimestru sau un an, precum si numarul de zile in care se
infaptuieste o rotatie.

Bibliografie
https://ru.scribd.com/document/142504368/Factorii-Care-

20
Influenteaza-Profitul
http://www.amac.md/Biblioteca/data/22/8/VI/23.pdf
1. LANDE E., BLIN P., DENOS P. și al. Contabilitatea financiară
aprofundată. Ediția a 2-a revizuită.- București: Editura Economică,
2002.
2. HULTGREU T., Factors that Influence Profits. National Bureau of
Economic Research.
3. HASHIMZADE N., MYLESAND G., BLACK J. A Dictionary of
Economics. Oxford University Press, 2017.
https://www.myaccountingcourse.com/accounting-dictionary/econom
ic-profit
https://dutyfree58.ru/ro/chto-takoe-pribyl-pribyl-raschet-pribyli
https://beef.unl.edu/six-factors-affecting-profit

http://socioumane.ctasachi.ro/e107_files/downloads/Economie/Biblio
teca%20AEL/Profitul%20[ael].pdf
http://www.economicsdiscussion.net/perfectly-competitive-
equilibrium/profit-maximisingoutput-decision-for-any-firm/16386
https://statistica.gov.md
Standardul Național de Contabilitate „CAPITAL PROPRIU ŞI
DATORII” din 2013 (în vigoare 2014).
Planul General de Conturi Contabile. Aprobat prin ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 100 din 28.06.2019 (în vigoare
01.01.2019).Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 230-237 art.
1275 din 19.07.2019

21

S-ar putea să vă placă și