Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1 – Repere normative

Evaluare
● Prima parte se completează de către cursant, partea a doua, de către formatori.
● Timp de lucru: 30 de minute

Nume și prenume cursant:


Specializarea: Matematică

Partea I
Sarcini de lucru
1. Menționați 3 aspecte pe care le considerați importante spre a fi evidențiate în cadrul sesiunii de
instruire pentru profesorii evaluatori, de către președintele centrului zonal de evaluare. Justificați,
succint, răspunsul dat.

Aspectele pe care le consider importante spre a fi evidențiate în cadrul sesiunii de instruire pentru
profesorii evaluatori, de către președintele centrului zonal de evaluare sunt cele legate de faptul că nu
se fac însemnări pe lucrări, modul in care se vor schimba mapele cu lucrări, împărțirea pe sălile de
evaluare, completarea corecta a borderoului și procedura pentru când între cei doi evaluatori diferenţa
este mai mare de un punct. Instruirea trebuie să se realizeze cu simț de responsabilitate de către
președintele centrului zonal de evaluare pentru a evita apariția unor neclarități în rândul evaluatorilor,
pentru oferirea de clarificări cu privire la bareme pentru a evita apariția unor diferențe de notare și se
poate invita inspectorului de specialitate în centrul de evaluare în vederea clarificării unor bareme,
dacă este cazul.

2. Argumentați necesitatea înscrierii în metodologie a Art. 12 (2) privind calcularea, de către


președintele comisiei, a notei finale din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori
extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale.

Necesitatea înscrierii în metodologie a acestui articol cred că a apărut prin prisma faptului că
acest lucru poate duce la eliminarea apariției unor posibile evaluări exigente sau din contră, prea
lejere; micșorarea riscului de apariție a unor diferențe mari de notare, eliminând astfel nevoia formării
de noi comisii de evaluare ce presupun costuri financiare și de timp suplimentare. V alori centrale cred
ca elimina poate notele cu cea mai mare diferenta si le lasa pe cele mai apropriate, si poate cele mai
aproape de adevar. Implicațiile acestui mod de calcul nu sunt vizibile. Cel mai corect este confruntarea
evaluatorilor, si cred, in acest mod pot fi eliminate erorile aparute.

3. Explicați două posibile consecințe ale Art. 35 (5) – DEF privind stabilirea notei finale ca fiind media
aritmetică a notelor acordate cei 3 evaluatori.
Două posibile consecințe ale Art. 35 (5) – DEF privind stabilirea notei finale ca fiind media
aritmetică a notelor acordate cei 3 evaluatori cred că pot fi: diferențele apărute în notare la partea de
metodică, pentru că evaluatorii pot proveni din diferite centre universitare, cu stiluri diferite și astfel se
elimină și mare parte din restul diferentelor ce pot apărea în notare, plus economie la plata unui al
patrulea evaluator.

Pagina 1 din 2
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Partea a II-a

Nr. Criterii de evaluare Calificativ


crt. I S B FB E
1. Menționarea a 3 aspecte importante care trebuie evidențiate în
cadrul sesiunii de instruire pentru profesorii evaluatori și
justificarea alegerii acestora.
2. Argumentarea pertinentă a necesității înscrierii în metodologie a
Art. 12 (2) privind calcularea, de către președintele comisiei, a
notei finale din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două
note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără
rotunjire, a celor două note – valori centrale.
3. Explicarea a două posibile consecințe ale Art. 35 (5) – DEF
privind stabilirea notei finale ca fiind media aritmetică a notelor
acordate cei 3 evaluatori.
4. Încadrarea în timpul dat pentru rezolvarea sarcinii de lucru.

Calificativ Evaluare Modul 1

Formatori:

Pagina 2 din 2
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu