Sunteți pe pagina 1din 1

Modulul 3

Evaluare - Aplicația 1

Unitar și neunitar în evaluare

3.1. Unitar și neunitar în evaluare

Studii de caz privind rezultatul evaluării lucrărilor scrise (valorificarea aplicațiilor practice desfășurate
on-line, în G. Classroom, în cadrul Modulului 2). Identificarea erorilor în evaluare. Importanța
argumentării în diminuarea diferențelor de punctaj.

În raport cu activitățile practice de evaluare (evaluarea unor lucrări scrise de la evaluări, examene și
concursuri naționale) desfășurate, în cadrul Modulului 2, sub coordonarea formatorilor, veți compara
rezultatele evaluărilor realizate și veți identifica diferențele de punctaj existente. Veți exprima puncte de
vedere referitor la următoarele aspecte:

1.1. Identificați itemii/tipurile de itemi, utilizați/utilizate în cadrul examenelor și concursurilor


naționale, la disciplina/disciplinele de specialitate, care au generat diferențe de punctaj între cei
doi evaluatori independenți?

Itemii care care au generat diferențe de punctaj între cei doi evaluatori independenți sunt itemii de tip
rezolvare de probleme, de tip intrebare structurată, precum și itemii tip eseu structurat (de la partea de
metodică).

1.2. Prezentați, succint, motive care au condus la apariția diferențelor de punctaj în aplicarea
baremului.

Motivele care au condus la apariția diferențelor de punctaj în aplicarea baremului au fost


elaborarea răspunsului în mai multe etape care nu se potrivesc baremului și atunci când un candidat
dă altă rezolvare parțială, iar evaluatorii evaluează diferit.

1.3. Identificați modalități de diminuare/eliminare a diferențelor de punctaj care apar/pot apărea


în aplicarea schemelor de notare/baremelor la disciplina/disciplinele de specialitate.

Modalitățile de diminuare/eliminare a diferențelor de punctaj care apar/pot apărea în aplicarea


schemelor de notare/baremelor la matemaică ar fi realizarea ședinței tehnice înaintea începerii
corectării, detalierea baremului, stabilirea unui punctaj intermediar, mediere și discuție pe toate tezele
pentru a reduce greșelile de notare, precum și notele extreme.

Pagina 1 din 1
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu