Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație


Numele:…………………………………………...
Prezenta lucrare conține pagini ...........................................................................
Inițiala prenumelui tatălui: ……………............
Prenumele:……………………………...............
........................…………………....………………
Școala de proveniență: ………........................
SIMULARE-
...........................................................................
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU Centrul de examen: .........................................
ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
Localitatea: ………………………………...........

Anul școlar 2021 – 2022 Județul: …………………………………….........

Nume şi prenume asistent Semnătura


MATEMATICA

NUMELE ŞI PRENUMELE
A COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE
B COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE
C COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) PROFESORULUI SEMNĂTURA

EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I : Incercuieste litera corespunzatoare raspunsului corect (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului -2+2:(-2)+3 este egal cu:


a) 0
b) 2
c) -3
d) -2
5p 2. Daca 6 muncitori termina o lucrare in 10 zile. In cate zile termina aceeasi lucrare 12
muncitori?
a) 20 zile
b) 12 zile
c) 6 zile
d) 5 zile
5p 3. Un telefon mobil costa 1500 lei. Dupa o ieftinire de 20% telefonul va costa:
a) 1000 lei
b) 1200 lei
c) 1350 lei
d) 1400 lei
5p 4. Multimea A={xϵR/-2<x<2} scrisa sub forma unui interval de numere reale, este egala cu:
a) (-2,2)
b) [-2,2]
c) (-2,2]
d) [-2,2)

5p 5. Rezultatul corect al calculului (x-3)² este egal cu:


a) x² + 9
b) x² – 9
c) x² - 6x + 9
d) x² – 3x + 9

5p 6. Ana afirma ca media geometrica a numerelor x=7-2√10 si y=7+2√10 este egala cu 3.


Afirmatia facuta de Ana este:
a) adevarata b) falsa

Model
2
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

SUBIECTUL al II-lea
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect (30 de puncte)

5p 1. Se consideră punctele A(1,1) și B(1,3), reprezentate într-un


sistem de axe ortogonale xOy . Coordonatele mijlocului
segmentului AB sunt:
a) (0,2)
b) (2,0)
c) (1, 2)
d) (2, 1)

5p 2. In figura alăturată, unghiurile AOB și COD sunt opuse la


vârf. Măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOC
și COD este egală cu:
a) 180°
b) 90°
c) 89°
d) 0°

5p 3. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC și punctul G,


centrul de greutate al triunghiului. Dacă lungimea ipotenuzei
BC este de 18 m, atunci lungimea segmentului AG este egală
cu:
a) 3 m
b) 6 m
c) 9 m
d) 12 m

5p 4. În figura alăturată este reprezentat un pătrat ABCD, cu DB =


5√ 2 cm. Dacă dreptele BD și BM sunt perpendiculare și
punctele D, C, și M coliniare, atunci lungimea segmentului DM
este egal cu:
a) 5 cm
b) 10 cm
c) 12 cm
d) 15 cm
5p 5. În figura alăturată AB și CD sunt diametre în cercul de centru
O, iar măsura arcului mic BD este de 60°. Măsura unghiului
BAD este de:
a) 30°
b) 60°
c) 90°
d) 120°

5p 6. În figura alăturată este reprezentat cubul ABCDEFGH .


Diagonala bazei EG are lungimea egală cu 3 √ 2 cm. Aria
tuturor fețelor laterale ale cubului este egală cu:
a) 36 cm 2
b) 64cm 2
c) 72cm 2
d) 108cm 2

SUBIECTUL al III-lea Scrie rezolvarile complete. (30 de puncte)

Model
3
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

5p 1. Suma a doua numere naturale este de 8 ori mai mare decat diferenta lor. Daca din
numarul mai mic se scade 15 se obtine un numar de 6 ori mai mic decat suma dintre
numarul mai mare si 42.
(2p) a) Este posibil ca valoarea numarului mai mic sa fie egala cu 28? Justifica raspunsul
dat.

(3p) b) Determina valoarea numarului mai mare.

5p 2. Fie numărul A = 16n  52n+1 – 24n  25n, unde n N.


(2p) a) Arătaţi că numărul natural A este pătrat perfect, pentru orice n N.

(3p) b) Calculati √ A , pentru orice n natural nenul.

5p 3. In sistemul de coordonate XOYse considera punctele A(2,1), B(-4,4) si C(4,5), iar punctul

Model
4
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

D(a,b) este mijlocul segmentului AC.


(2p) a) Arata ca aria triunghiului ABC este egala cu 15.

(3p) b) Calculeaza lungimea medianei BD a triunghiului ABC.

5p
4. Fie ABC un triunghi dreptunghic, cu măsura unghiului A de 90o şi AD ¿ BC şi AB = 2 √3
cm, iar
AC = 2 cm.
(2p) a) Aflaţi lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei.

Model
5
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

(3p) b) Calculaţi perimetrul şi aria triunghiului ABC.

5p 5. Într-un trapez ABCD, baza mică AB are lungimea de 6 cm, ADC = 45o, BCD = 30o, iar

înălţimea trapezului este 2 3 cm.
(2p) a) Aflaţi lungimea laturii AD.

(3p) b) Arătaţi că distanţa de la D la dreapta BC este egală cu ( 6+ √ 3 ) cm.

Model
6
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

5p 6. Se consideră tetraedrul regulat ABCD, cu AB = 12 cm. O furnică pleacă din vârful B şi


ajunge în vârful D mergând pe feţele ABC şi ACD.
(2p) a) Aflaţi aria triunghiului BCD.

(3p) b) Determină lungimea celui mai scurt drum pe care furnica ajunge din B în D.

Model
7