Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data: 11.03.2016
Educatoare: Meghega Tatiana
Unitatea de învățământ: G.P.N. Dornișoara
Nivel/Grupa: I, mijlocie
Tema de studiu anuală: ,, Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului tematic: ,,SOSEȘTE PRIMĂVARA”
Tema săptămânii: ,, Vestitorii primăverii”
Tema activității: ,, Ajutoarele primăverii”
Elementele componente ale activității integrate:
DȘ - ,, Numără și potrivește”- joc didactic
Dos - ,, Tablou de primăvară” – aplicație
Scopul activității: Sistematizarea și consolidarea de cunoștințe matematice prin antrenarea copiilor într-o activitate concretă
orientată spre exersarea unor deprinderi de muncă intelectuală și practico-aplicative .
Obiectivele operaționale:
Să indentifice poziția spațială utilizând : sus/ jos, spre stânga/spre dreapta;
Să formeze grupe de obiete după o anumită însușire sumară – forma;
Să efectueze operații cu grupe de obiecte: grupare, comparare, aprecierea cantității, raportare;
Să verbalizeze folosind expresii matematice;
Să recunoască mulțimi cu 1-4 elemente;
Să efectueze exerciții pentru încălzirea musculaturii mici a mâinilor;
Să lipească în ordinea corectă elementele necesare alcătuirii tabloului, respectând direcția de lucru (de la stânga spre
dreapta/de sus în jos);
Stratgii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, problematizarea, algoritmizarea, instructajul, turul galeriei.
Resurse materiale: ecusoane pentru cele două echipe, plicuri cu probe , scrisoare, elemente decupate (casă, flori,
rândunele, berze, ghiocei, soare, nori, pomi), jetoane cu cifrele 1,2,3,4, coșuri, coli de hârtie, lipici, lădiță cu surprize,
recompense.
Forme de organizare: pe grupuri și individual.
Sarcina didatică:
Raportarea cantității la număr;
Gruparea după un criteriu dat(mărime, cantitate);
Așezarea cifrelor în ordine crescătoare/descrescătoare;
Realizarea corectă a aplicației.
Regulile jocului :
Copiii se impart în două ehipe: echipa ghioceilor și echipa mărțișoarelor;
Educatoarea numește de la fiecare echipă pe rând câte un copil, care scot câte un plic din lădița cu surprize.
Copiii rezolvă sarcinile din fiecare plic scos din lădiță. Răspund copiii care sunt numiți, dacă nu știu răspunsul, atunci
sunt ajutați de educatoare și nu mai primesc recompensa.
Răspunsurile corecte vor fi apreciate cu bulină roșie, câștigă echipa care are cele mai multe buline.
Elemente de joc: surpriza, întrecere, aplauze, mânuirea materialului, ghicirea.
Durata: 50 min
Bibliografie:
Alecsa, Iuliana, Vieriu, Dorina, 2013, Proiectarea pas cu pas: grupa mică:( îndrumător pentru cadrele didactice din
învățământul preșcolar), Ed. Diamant, Pitești;
Breben, Silvia, și colaboratorii, 2007, Metode interactive de grup, Ghid metodic, Ed. Arves, Craiova.
Ezechil, Liliana, Lăzăreanu, Păiși, Mihaela, 2011, Laborator preșcolar, Ghid metodic, V&Integral, București;
Mătăsaru, Maria, ș.a., 2008, Secrete metodice în didactica preșcolară, Ed. Rovimed, Bacău;
Preda, Viorica, Vodiță, Anca, 2016, Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Ed. a 2-a , rev. Miniped, București.

SCENARIUL ACTIVITĂȚII
Activitatea va debuta cu introducerea copiilor în sala de grupă și salutul musafirilor. Atenția acestora este captată cu
următoarea ghicitoare.:
,, Când zăpada se topește,
Ghiocelul se ivește,
Iar pârâiețe umflate
Curg la vale înspumate
Vreau să îmi spuneți negreșit:
Ce anotimp a sosit?
(Primăvara).
Prin intermediul educatoarei, se explică motivul apariției Zânei Primăvara în grupa fluturașilor, a dus o lădiță cu
surprize și copiii vor realiza 2 tablouri pentru ea. Educatoarea le propune să îi demonstreze Zânei Primăverii că pot număra
până la 4, astfel se reactualizează cunoștințele dobândite anterior, răspunzând corect la următoarele cerințe:
Numărați crescător de la 1 la 4;
Bate din palme atâtea ori câți ochi ai tu;
Câți iezi avea capra din povestea lui Ion Creangă?
Educatoarea anunță copii că vor fi ajutoarele Zânei Primăverii și vor realiza foarte multe sarcini din lădița cu surprize.
Copiii vor fi organizați pe 2 echipe și își vor alege echipa prin metoda ,,mâna oarbă”. Sunt împărțiți în două echipe : echipa
ghioceilor și echipa mărțișoarelor.
Jocul didactic debutează cu explicațiile educatoarei despre sarcinile didactice, precum și regulile care trebuie
respectate în timpul jocului și că acesta se va desfășura sub formă de concurs. Se trece la realizarea probelor din joc.
Prima probă
Reprezentanții celor două echipe vor găsi în bol rândunele de mărimi diferite. Sarcina va fi ca un copil din fiecare
echipă să le grupeze în: rândunelele mici și rândunele mari. Fiecare echipă este recompensată cu bulină roșie în funcție de
răspunsul corect. Se aplaudă răspunsurile corecte.
A doua probă
În plicurile numărul 2, copiii vor găsi diferite jetoane cu cifre pe care: o echipă le va le așeza în ordine crescătoare, iar
cealaltă în ordine descrescătoare. Fiecare echipă este recompensată cu bulină roșie în funcție de răspunsul corect. Se
aplaudă răspunsurile corecte.
A treia probă
Plicurile numărul 3 conțin câte un cuib cu rândunele și jetoane cu cifre. Copiii vor număra rândunelele și vor găsi
cifra corespunzătoare.
Educatoarea îi invită pe copiii să înceapă realizarea tablourilor pentru Zâna Primăvară. Următoarele probe vor conține
sarcini ce urmăresc completarea tabourilor de către fiecare echipă cu elementele specifice anotimpului.
A patra probă
Pentru a-i arăta Zânei Primăvară cât de mult o iubim vom realiza o lucrare care să redea un colț din natură în
anotimpul primăvara, vom face un „Tablou de primăvară”.
În plicurile numărul 4, copiii vor găsi ghiocei și jetoane cu cifra 3 și 4. Sarcina va fi să formeze o mulțime de ghiocei
cât indică cifra de pe jeton. Copiii vor lipi ațâția ghiocei cât indică cifra de pe jeton pe tablourile menționate.
A cincea probă
Sarcinile de la această probă urmăresc completarea talourilor cu elementele specifice anotimpului de către fiecare
echipă, pentru realizarea acestoraa vom lipi pe fiecare elementele decupate : soare, iarbă, nori(2), pomi(2), rândunele(3),
flori(câte 3 în fiecare pom).
Înainte de începerea activității se vor executa câteva exerciţii de încălzire a musculaturii mici a mâinilor.(Anexa 1).
Fiecare element specific va fi lipit pe rând, sunt chemați atâțea copii din fiecare echipă câte elemente sunt de lipit. De
exemplu, doi nori doi copii din fiecare echipă.
Copiii vor lucra in grup, realizând tabloul cu materialele puse la dispoziție . Activitatea se încheie cu aprecierele educatoarei
și a Zânei asupra modului de realizare a activității, copiii primesc recompensele meritate.
Nr. Etapele Strategii didactice Evaluare/ Tipul de
Crt. activității Conținut științific Metode și Mijloace de Metode și inteligență
procedee învățământ indicatori activată
1. Captarea Apelul la curiozitatea intelectuală a copiilor și
Conversația Plicul Inteligență
atenției orientarea și concretizarea activității psihice se
Povestirea Ghicitoarea interpersona-
realizează elementul surpriză - apariția Zânei Păpușa Zâna lă
Primăvara și ghicitoarea citită. Primăvară
2. Anunțarea Se prezintă copiilor tema și obiectivele Expunerea
temei și a activității sub forma unei invitații din partea
obiectivelor Zânei Primăvară de a se juca și a rezolva
sarcinile din lădița cu surprize.
3. Dirijarea Se va realiza prin parcurgerea etapelor Conversația Inteligența
învățării specifice jocului didactic. Plicuri Observarea spațial-
Anunțarea jocului va solicita copiilor Jetoane cu sistemică a vizual
îndreptarea atenției spre lădița cu surprize. cifre comportame-
Explicarea și demonstrarea jocului va Explicația Rândunele ntelor
cuprinde specificarea laturilor constructive Ghiocei copiilor
Inteligența
ale jocului – sarcina didactică, reguli și Viteza de
logico-
elemente de joc. Efectuarea jocului de probă Demonstrația reacție
matematică
cu un ajutorul unui copil. promptă în
Se va realiza prin executarea sarcinii de la așezarea
prima probă. Separarea obiectelor după corectă a Intelegența
criteriul mărime. materialului lingvistică
Desfășurarea jocului se va realiza prin și asocierea
rezolvarea sarcinilor de la următoarele probe: cu cifra
Proba a doua: corespunză-
Exercițiul
Așezarea în ordine crescătoare și toare Inteligența
Problematiza-
descrescătoare a jetoanelor cu cifre. Capacitarea logico-
rea
Proba a treia: de a număra matematică
Constă în numărarea elementelor mulțimii și concret,
vor asocia cifra corespunzătoare. semiconcret Inteligența
Proba a patra: și abstract în spațial-
Constă în formarea mulțimii de ghiocei cât limitele 1-4 vizuală
indică cifra de pe jeton.
4. Obținerea Complicarea jocului Explicația Rezolvarea Inteligența
performan- A cincea probă: corectă a spațial-
ței Se realizează un tablou de primăvară, lipind Demonstrația sarcinilor vizuală
figurile decupate și numărând elementele Inteligența
Exercițiul
fiecărei mulțimi. Se vor număra elementele logico-
fiecărei mulțimi și indentifica poziția spațială Turul galeriei matematică
unde va fi lipită.
Încheierea jocului
Analizarea lucrărilor realizate de copii.
5 Evaluare Stimularea autoevaluării având ca mobil Conversația Aprecieri Inteligență
conținutul activității în integritatea sa, Explicația Recompense pozitive lingvistică
stimulați de personajul prezent. Inteligență
Aprecierea activității de către educatoare și intrapersona-
recompensarea. lă
ANEXA 1
,, Bate palmele ușor,
Bate palmele de zor!
Un, doi, trei!
Unu, doi, trei!
Eu strâng pumii șii desfac
Degetelor fac pe plac.
Unu-doi, unu-doi!
Eu strâng pumnii și-i desfac
Degetelor fac pe plac.
Unu-doi, unu-doi,
Toți suntem acum vioi!
La pian acum cântăm,
Liniște, să ascultăm:
Plic-plac, plic-plac,
Melodiile îmi plac!”

S-ar putea să vă placă și