Sunteți pe pagina 1din 10

Contabilitatea operatiunilor de factoring

Conform ordinului BNR 27/2010 factoring-ul este operatiunea prin


care clientul, denumit aderent, transfera proprietatea creantelor
(facturilor) sale comerciale, institutiei de credit, denumita factor, aceasta
avand obligatia, conform contractului incheiat, de a asigura incasarea
creantelor aderentului. Institutia de credit, pe baza documentelor primite,
daca criteriile de eligibilitate au fost indeplinite (se analizeaza bonitatea
aderentului dar si a debitorului acestuia), plateste valoarea nominala a
creantelor mai putin AGIO, fara a astepta scadenta documentelor primite.
In literatura de specialitate si in practica bancara se apreciaza faptul
ca plata se poate face fie imediat, fie la scadenta creantelor, fie la scadenta
contractuala stabilita cu aderentul, in functie de clauzele contractuale.

Operatiunile de factoring, datorita absentei unor reglementari specifice


(exista doar reglementari legale incidente si cateva reglementari emise de
BNR) se supun regimului juridic reprezentat de regulile generale aplicabile
cesiunii de creante.
AGIO poate fi format fie din dobanda si comisioane, fie numai din
comisioane, in functie de modul de finantare. Nivelul dobanzii pentru
componenta de finantare este similar cu cel pentru finantarea pe termen
scurt, in schimb, comisioanele sunt defalcate pe celelalte servicii oferite
clientului (colectarea si administrarea de creante, acoperirea riscului de
neplata a debitorului).
In functie de modul de finantare, facturile preluate de catre
institutiile de credit se pot clasifica in:
#facturi aprobate care sunt disponibile imediat, sub forma creditului
acordat in contul clientului. Aprobarea, in general, este conditionata de
prezentarea unor documente asiguratorii (garantii de factoring
disponibil).
#facturi neaprobate care sunt indisponibile pana la incasarea
creantelor sau pana la scadenta lor contractuala (factoring indisponibil).
Operatiunile de factoring se impart in doua categorii, in functie de
preluarea sau nepreluarea riscului de neplata a debitorului:
#Factoring cu regres (cu recurs), operatiuni care nu includ serviciul
de preluare a riscului de neplata a debitorului la scadenta. Factorul, daca la
scadenta nu incaseaza intreaga suma, va recupera de la aderent sumele
neincasate, fie prin debitarea contului acestuia, fie prin valorificarea
garantiilor. Institutia de credit elimina in acest fel riscul insolvabilitatii
debitorului aderentului.
#Factoring fara regres( fara recurs), operatiuni care includ serviciul
de preluare a riscului de neplata a debitorului la scadenta. Factorul va incerca
sa recupereze suma de la debitor sau de la societatea de asigurari. Costul
acestui tip de factoring este mai ridicat decat cel al factoringului cu
regres, deoarece factorul isi asuma riscul insolvabilitatii debitorului
aderentului si in consecinta poate opta pentru incheierea unei polite de
asigurare a riscului de neplata.
In functie de criteriu teritorial, se disting doua categorii de
factoring:
#factoring domestic (national), care presupune participarea a trei
parti: factor, aderent si debitor, toti din aceeasi tara;
#factoring international care presupune participarea a patru parti
: aderentul(exportatorul), factorul de export situat in tara exportatorului,
debitorul(importatorul) si factorul de import (situat in tara importatorului).
Pentru creditul acordat pe termen scurt, banca poate pretinde
aderentului pe langa AGIO, retinerea din factoring a unei parti -garantii
pentru limitarea riscului de rambursare, care va fi inregistrata intr-un cont
de depozit al clientului.
In cadrul contractului incheiat, factorul poate oferi urmatoarele
servicii:
- Serviciul de finantare, care presupune finantarea imediata, pana
la 70-80% din valoarea fiecarei facturi (din care se scade agio), iar
diferenta se finanteaza in momentul incasarii;
- Serviciul de administrare a creantelor, care presupune
preluarea creantelor clientului in evidenta contabila a institutiei de
credit si monitorizarea acestora; in general, facturile care sunt
preluate sunt platibile la termen scurt (120-180 zile); factorul va
pune la dispozitia aderentului si rapoartele privind creantele cedate
(lunar sau la cererea acestuia);
- Serviciul de colectare a creantelor la scadenta, care
presupune urmarirea incasarii creantelor si atentionarea debitorilor
cedati asupra obligatiei de plata;
- Serviciul de protectie impotriva riscului de neplata a
debitorului cedat, care presupune ca in cazul in care debitorul nu
plateste la scadenta valoarea facturilor, si daca institutia de credit
nu poate cere aderentului valoarea facturilor neplatite ( in situatia
factoringului fara regres si daca aderentul si-a onorat obligatiile
contractuale fata de debitor), aceasta va acoperi valoarea
creantelor neincasate in termen de 90-120 zile, de la data
scadentei creantelor. In cazul factoringului cu regres nu exista
acest serviciu, iar institutia de credit, dupa expirarea termenului de
30 de zile de la scadenta facturii, va recupera de la ADERENT
sumele neincasate din contul curent sau prin valorificarea
garantiilor.
-
- ETAPE
Clientul va completa o cerere pentru operatiunea de factoring.
Institutia de credit, in urma analizei bonitatii sale si a debitorului,
poate sa aprobe sau sa respinga cererea. Daca cererea este
aprobata cele 2 parti incheie un contract, iar aderentul este obligat sa-
l notifice pe debitor asupra acestui lucru.
Ulterior, se realizeaza plata facturilor, pentru facturile disponibile, se
retine agio si eventualele garantii iar factorul va efectua toate
operatiunile legate de facturile preluate de la aderent.
La scadenta facturilor, institutia de credit le va incasa de la debitor sau
de la aderent, dupa caz.
Succesiunea operatiunilor contabile se desfasoara astfel:
✓ primirea facturilor aderentului, prin incheierea unui contract
de factoring;
✓ gruparea facturilor in facturi aprobate sau neaprobate;
✓ stabilirea tipului de factoring cu regres sau fara regres;
✓ finantarea facturilor aprobate, mai putin agio si retinerea
garantiei pentru riscul de rambursare;
✓ incasarea creantelor si restituirea garantiilor.
Conturile utilizate in operatiunile de factoring sunt:
20112 Factoring cu recurs si 20114 Factoring fara recurs,
conturi ce reflecta creante comerciale fata de clientul de la care
urmeaza a se incasa facturile. Sunt conturi de A ce se D cu valoarea
nominala a creantelor mobilizate, in corespondenta cu 2621 Alte
sume datorate si se C cu valoarea creantelor incasate , in
corespodenta cu 2511 Conturi curente sau 341 Decontari
intrabancare. Soldul debitor reflecta valoarea creantelor comerciale
neincasate.
Contul 2621 Alte sume datorate se C cu val nom a facturilor primite
de la aderent si se D cu factoring-ul finantat. Soldul C reprezinta
factoring-ul nefinantat. Se dezvolta pe 2 analitice pentru facturi
aprobate si facturi neaprobate la plata.
Operatiunile specifice:
Inregistrarea in extrabilantier a facturilor achizitionate, disponibile la
data semnarii contractului de factoring
903 = 999
Angajamente in favoarea Contrapartida
clientelei

Achizitionarea creantelor, respectiv a facturilor aprobate si neaprobate:


% = 2621
20112 Alte sume
datorate – cu
Factoring cu recurs
analiticele
20114 factoring
disponibil/
Factoring fara recurs
indisponibil

a. Finantarea factoring-lui disponibil


Din valoarea nominala a creantelor se va retine AGIO si garantiile
constituite pentru riscul de rambursare, iar diferenta va fi virata in
contul clientului aderent.
2621.1 = %
Alte sume datorate – 20172
analitic factoring
Sume de
disponibil
amortizat
7029
Comisioane
25336
Depozite
colaterale
2511
Conturi curente-
aderent

Reflectarea in conturile extrabilantiere a factoring-ului finantat:


999 = 903
Contrapartida Angajamente in
favoarea
clientelei

Ulterior, dobanda va fi esalonata lunar la venituri:


20172 = 70212
Sume de amortizat Dobanzi la
operatiunile de
factoring

Incasarea creantei se va inregistra in corespondenta cu contul curent


al platitorului sau in corespondenta cu contul de decontari
intrabancare, cand acesta are cont deschis la o alta unitate bancara
operationala sau la o alta institutie de credit.
2511 = %
Conturi curente-platitor 20112
Factoring cu
recurs
20114
Factoring fara
recurs

Sau la sucursala aderentului


341 = %
Decontari intrabancare 20112
Factoring cu
recurs
20114
Factoring fara
recurs

la sucursala platitorului
2511 = 341
Conturi curente-platitor Decontari
intrabancare

La banca centrala :
% = 341
111 Decontari
intrabancare
Cont curent la BNR
121
Conturi de corespondent
la institutii de credit
122
Conturi de corespondent
ale institutiilor de credit

Daca creantele nu sunt incasate la termen, acestea vor fi transferate


la categoria creantelor restante
2811 = %
Creante restante 20112
nedepreciate
Factoring cu
recurs
20114
Factoring fara
recurs

O parte de din aceste creante restante neincasate pot fi recuperate din


garantiile constituite.
25336 = 2811
Alte depozite colaterale
Creante restante
nedepreciate

Garantiile se vor restitui clientului, doar dupa ce vor fi incasate si


eventualele creante restante
25336 = 2511
Alte depozite colaterale Conturi curente-aderent

Daca exista un indiciu de depreciere, creantele vor fi transferate direct


la creante depreciate.
2821 = %
Creante nedepreciate/ 20112
indoielnice
Factoring cu recurs
20114
Factoring fara
recurs

Aferent creantelor depreciate se vor constitui si ajustari de depreciere


a creantelor din operatiuni de factoring
6621 = 291
Cheltuieli cu ajustari Ajustari pentru deprecieri
specifice pentru identificate la nivel
deprecieri identificate la individual
nivel individual

Finantarea factoring-ului indisponibil


Facturile neaprobate vor fi finantate aderentului doar dupa incasarea
creantei, astfel se va retine de la aderent doar comisionul.
Incasarea facturilor de la platitor care poate sa aiba cont curent deschis
fie la unitatea bancara operationala a aderentului, fie la o alta unitate
bancara operationala, fie la o alta institutie de credit se realizeaza
astfel:
La sucursala aderentului:
2511 = %
Conturi curente platitor 20112
Factoring cu recurs
20114
Factoring fara
recurs

Sau la sucursala aderentului

341 = %
Decontari intrabancare 20112
Factoring cu recurs
20114
Factoring fara
recurs

La sucursala platitorului

2511 = 341
Conturi curente-platitor Decontari
intrabancare

La centrala bancara
% = 341
111 Decontari
intrabancare
Cont curent la BNR
121
Conturi de corespondent la
institutii de credit
122
Conturi de corespondent ale
institutiilor de credit

Finantarea aderentului dupa retinerea comisionului:


2621.2 = %
Alte sume datorate – analitic 7029
factoring indisponibil
Comisioane
2511
Conturi curente-
aderent

Daca facturile neaprobate sunt neincasate la termen sau refuzate la


plata acestea se vor restitui aderentului:
2621.2 = 20112
Alte sume datorate – analitic Factoring cu recurs
factoring indisponibil

S-ar putea să vă placă și