Sunteți pe pagina 1din 11

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“ALBĂ CA ZĂPADA” FETEȘTI


STR,CAMINULUI nr. 1 Fetesti,Ialomita,925160
Tel/fax: 0243361118; email: gpp_fetesti@yahoo.com

„OGRADA BUNICILOR”

Propunător :GRĂDESCU VIORICA

Data :19.01.2022
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Cum este a fost şi va fi aici pe pământ”.
SUBTEMA:”Ograda bunicii”

I.ALA 1
Joc de masă: „Domino”, „Gaseşte perechea”
„ Puzzlecu animale domestice”

Joc de rol: „Ne jucăm cu animalele domestice”

Biblioteca : „Citim imagini despre animale şi păsări domestice”

Construcţii :”Ferma animalelor”

II. ADE –DŞ+DOS– Activitate integrată- „Petrecere pentru animale”


 Joc didactic –matematică
 Activitate practică

III.ALA2 –„Gardul rupt”-joc de mişcare


IV.ADP
Intâlnirea de dimineată:”Bună dimineaţa , dragi animăluţe”

Rutine :”Apa şi săpunul-prietenii mei-exersarea deprinderii igienice.

„Locul meu de joacă e curat şi frumos”-exersarea deprinderii de a ordona materialele utilizate.

Tranziţii :”Hai spre centre să lucram


Şi ca pisicile ne-aplecăm!”

„ Bat din palme clap, clap, clap-


Din picioare trap, trap, trap
Ne –nvârtim ne rasucim
Şi la baie noi pornim”.
SCENARIUL ZILEI
Activitatea zilei debutează cu primirea copiilor în sala de grupă , unde copiii au posibilitatea să-şi
împărtăşească ideile , de a-şi manifesta starea de spirit , de bună dispoziţie.La intrarea în sala de grupa
fiecare copil va primi un ecuson cu imaginea unui animal domestic sau pasare.

Rutina :” Îmi astept rândul” – deprinderea de a-şi aştepta rândul-copiii primesc ecusoane.

Copiii vor fi asezaţi in semicerc,pe covor unde se va desfasura „Întâlnirea de dimineţă”

Salutul : „ Dimineaţa a venit


Toţi copiii au sosit
În cerc ne adunam
Cu toţi sa ne salutăm”

- Bună dimineţa , cal, vacă, gaină,cocoş.etc.


- Bună dimineaţa , pisică ,animale vesele,jucauşe!
- Bună dimineaţa ! Doamna educatoare!

Prezenţa :Copiii sunt îndemnati sa se uite unii la alţi pentru a-şi da seama ce coleg lipseşte.
Calendarul naturii:Calendarul naturii va fi aşezat pe covor, in mijlocul copiilor şi impreuna vom purta o
discuţie despre tema săptămânii, anotimpul in care ne aflăm şi a zilei.
Se anunţă ştirea zilei in care educatoarea atrage atenţia copiilor cu o scurtă povestioară „Azi , dimineţă
când am intrat in clasă am găsit pe măsuţă o scrisoare de la o pisicuţă ,care este tare supărată.Ea este
foarte tristă pentru ca animălutele si păsările sunt supărate pe ea fiindca le-a păcălit pe toate.Ea speră
că poate primi ajutor de la noi ca să se impace cu ele.Şi asta ar fi posibil doar dacă copiii acceptă sa facă
ce le cere ea.
Împreună cu copiii îi vom trimite răspuns pisicuţei că o primim la noi la grupă pe parcursul zilei pentru a
o ajuta.
Tranziţie:”Hai spre centre să lucram
Şi ca pisicile ne-aplecăm!”
După ce toţi copiii vizitează centrele de interes işi aleg unde vor vrea să lucreze.
La centrul „Joc de masă”copiii vor avea sarcina să găsească perechea pentrul jocul „Domino” să găsească
perechea animalului şi să întregească puzze-ul, la centrul „Joc de rol” copiii vor avea sarcina să se joace
de-a animăluţele domestice, la centrul „Bibliotecă” copiii vor avea sarcina să descrie animalele din
imagini, la centrul „Construcţii”vor construi „Ferma animalelor”.
După ce au terminat lucrul, copiii se vor muta de la un centru la altul , până când toţi copiii au trecut pe
la cele patru centre de interes.
Folosind metoda „Turul Galeriei” , se vor aprecia lucrările realizate de copii.
Rutina : Copiii merg la baie arătând că sunt adevăraţi prieteniei ai curăţeniei.
Tranziţie : „ Bat din palme clap, clap, clap-
Din picioare trap, trap, trap
Ne –nvârtim ne rasucim
Şi la baie noi pornim”.
Întorsi in sala de grupă , copiii se vor aşseza pe scăunele aşezate in formă de semicerc .Vor fi grupaţi pe
doua echipe:echipa animalelor si echipa păsărilor, urmând să descopere ce le-a adus pisica.
Educatoarea va citi copiilor scrisoarea gasită dimineaţa pe masuţă prin care se comunica copiilor ca
astazi se vor juca un joc concurs despre animale si păsări domestice „Petrecere pentru animale”,pentru
a vedea cine stie să numere mai bine ,cunoaşte cifrele şi rezolva corect toate sarcinile .Apoi vom lipi un
tablou pentru animale domestice.
Tranzitie :Zburăm ca păsărelele , copiii se deplasează spre mesele aşezate pentru activitatea practică,
planşă cu o imagine , curtea bunicii.
Rutina :”Locul meu de joacă e curat şi frumos”- deprinderea de a-şi face curat la locul de munca.
La finalul zilei ei se vor juca un joc „Gardul rupt” pentru ca vietuitoarele să le treacă supărarea.
Pentru toata activitatatea copiii vor fi răsplătiţi cu o diploma pentru cel mai bun jucător.
ACTIVITĂŢI PE ARII DE STIMULARE

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE ( ALA)


CENTRE DE INTERES DESCHISE

Joc de masă: „Domino”,”Găseşte perechea”,”Puzzel cu animale domestice”


Obiective operaţionale:
 Să găsească perechea pentrul jocul „Domino”;
 Să găsească perechea păsării domestice;
 Să intregească o imagine;
Metode :conversaţia, exerciţiul,problematizarea,invăţarea prin descoperile;
Mijloace :puzzel, jetoane;

Joc de rol: „Ne jucăm cu animalele domestice”


Obiective operaţionale:
 Să aleagă din variantele propuse jocul sau activitatea dorită;
 Să execute acţiuni specific rolului asumat;
 Să comunice liber şi civilizat cu partenerii de joc;
Metode :conversaţia ,exerciţiul, jocul,demonstraţia;
Mijloace :măşti ;

Construcţii : „Ferma animalelor”


Obiective operaţionale:
 Să asambleze piesele de construit pentru a realiza tema propusă;
 Să colaboreze cu colegii pentru a obţine tema propusă;
Metode :conversaţia,exerciţiul,problematizarea;
Mijloace : cuburi din lemn;

Bibliotecă :”Citim imagini despre animale domestice”


Obiective operationale:
 Să descrie in propoziţii simple imaginile;
Metode :conversaţia,exerciţiul;
Mijloace : atlas , imagini cu animale si păsari domestice;
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Nivelul I : ( grupa mijlocie)

Tema anuala de studiu:”Cum este a fost şi va fi aici pe pământ”

Proiect tematic-„ Vieţuitoarele de ieri de azi”

Subtema:”Ograda bunicii”

Tipul activităţii : Verificarea si consolidarea de cunoştinţe şi deprinderi.

Mijloc de realizare:activitate integrată – DŞ (activitate matematica) + DOS (activitate integrată)

Forma de realizare:individuală , frontal,pe grupuri;

SCOPUL

 Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor , referitoare la număratul in limitele 1-4 şi a


deprinderilor practice specifice;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

COGNITIVE

 Să numere corect în concentrul 1-4;


 Să raporteze cantitatea la număr si numărul la cantitate;
 Să aşeze elementele primite in ordine crescatoare descrescatoare;
 Să utilizeze operaţii simple de lucru –lipire;
 Să lipescă corect siluetele de animalein spaţiul dat;

PSIHOMOTORII

 Să adopte o poziţie corectă la masa de lucru, conform indicaţiilor primite;

AFECTIVE

 Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de cooperare şi toleranţă faţă de ceilalţi copii;


STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee:demonstraţia, conversaţia, exerciţiul, instructajul verbal, turul galeriei,
diagrama Venn;
b) Material didactic:siluete de animale şi păsari de curte,jetoane sub formă de animale,
material din natură,coş,joc DOMINO, joc CAUTĂ PERECHEA,puzzel,element surpriză;
c) Forme de evaluare:evaluare orală, autoevaluarea ,aprecieri verbale,aprecierea rezulatelor
prin a primi laude, incurajări;

BIBLIOGRAFIE
1. Curriculum pentruinvatamantulprescolar, D.P.H., 2009
2. BREBEN SILVIA ;GONCEA ELENA;RUIU GEORGETA,FULGA MIHAELA, Metode
interactive de grup,-ghidmetodic, EdituraArves, Pitesti, 2002;
3. NEAGU MIHAELA,BERARU GEORGETA, Activitatimatematice in gradinita,
indrumatormetodologic, Editura ASS, 1995.
4. ADINA GLAVA, MARIA POCOL,LOLICA-LENUTA TATARU-
Educatietimpurie ,ghidmetodicpentruaplicareacurriculumuluiprescolar, Editura
PARALELA 45;
5. FILOFTEIA GRAMA,MIOARA PLETEA,LAURENTIA CULEA,GEORGETA DINCA ,
ELENA CALIN-Aplicatiilenoului curriculum pentruinvatamantulprescolar
Vol 1, Editura DPH;
Secvente Conţinutul activităţii Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
didactice procedee învatamant organizare

Organizarea Asigur condiţiile optime pentru


activităţii desfăşurarea activităţii.
Aerisirea sălii de grupă;
Pregătirea materialelor necesare
pentru activitate;
Asigurarea unui climat educational
favorabil în concordanţă cu tema
săptămânii.
Captarea Se realizează prin intrarea unei conversaţia Pisică Evaluare orală
atenţiei colege din grădiniţă costumată în Machetă
pisică. Ograda bunicii Frontal

Enuntarea „Dragi copii din grupa mijlocie Explicaţia


temei si a intr-o zi plina cu soare
obiectivelor Vă invit în ograda animaluţelor
plina de surprize.
Va propun jocul<<Petrecere pentru
animale>>.Vom desfaşura
activitatea matematică unde vom
număra, vom recunoşte cifrele
după care vom lipi.”
Dirijarea Explicarea jocului
învaţării Copiii vor fi împărţiţi în două Explicaţia
echipe.
Echipa păsărilor şi echipa
animalelor. Jetoane Frontal Evaluare orala
Se aleg căpitanii de echipă. Plicuri cu
Un copil numit de mine din echipa sarcini
păsărilor va merge la găina şi va lua Individual
plicul cu numărul 1.
Acelaşi lucru se va intâmpla şi cu un
copil din echipa animalelor. Expunerea
Prima sarcina (jocul de proba)
„Puii mei sunt năzdrăvani Jocul
Eu nu îi pot grupa
Mă poţi ajuta tu?”
Se execută odata sau de două ori
pentru a se asigura că preşcolarii au
înţeles regulile jocului.
In continuare voi numi copiiI care
vor rezolva sarcinile.
Răspunsurile corecte la echipa
animalelor le vom puncta cu câte
un jeton (imagine cu fân) Jetoane
Iar la echipa păsărilor cu un jeton Plicuri cu
(imagine cu porumb) sarcini
Sarcina 2
Câte un copil din fiecare echipă Frontal
merge la animălutul care reprezintă Individual
echipa lui şi extrage plicul cu
numărul 2. Evaluare orală
„Ai grupat ai numărat
Câţi pui tu ai adunat?”
Sarcina 3
„Puii mei sunt şi mai mici şi mai
mari
Aşează-i tu în ordine Jetoane
crescătoare,descresc
ătoare”(criteriul după mărime).
Sarcina 4
Păcăleli –voi cere pe rând copiilor
din fiecare echipă să inchidă ochii,
timp în care voi introduce o
schimbare la grupele formate la
panoul unde lucrez,verbalizând
intenţionat gresit, cu scopul de a Expunerea
dezvolta spiritul de observaţie al
copiilor.Aceştia realizează Explicaţia Cercuri din
„păcăleala”şi o crectează motivând sârma
acţiunea întreprinsă.Voi lua din Cosulet
fiecare grupă câte un căţeluş sau Jetoane
câte un pui şi îi voi întreba:
Al câtelea căteluş lipseste?
Al câtelea puişor lipseşte?
Variantă (complicarea jocului)
Voi aşeza în mijlocul clasei doua
cercuri şi un coşuleţ cu găini şi raţe.
Voi cere copiilor să aşeze în cercul
galben mulţimea găinilor şi în
cercul roşu mulţimea raţelor.
Vor aşeza în intrsecţia celor două
cercuri găinile şi raţele ce au
aceeaşi culoare.
Tranziţie- „Bat din palme clap, clap,
Din picioare trap, trap, trap
Ne –nvârtim ne răsucim
Şi la baie noi pornim”.
„Zburăm ca păsărelele”
Obţinerea În ograda bunicuţei Expunerea
performanţei Sunt prieteni mari şi mici
O văcuţa cu lăptic,
Un căţel voinic,
O pisică vărgată, Conversaţia
Şi –o oiţă frumuşică.
Ei cu toţi sunt prietenii mei
Şi am mare grijă de ei.
Şi astăzi aceste animăluţe le vom
lipi in tabloul nostru.
Intuirea materialelor Frontal
Copiii observă şi denumesc Pe grupuri
materialul de pe măsuţe. Demonstraţia Individual
Demonstraţia
Explic copiilor ce au de făcut.Cum
trebuie să lipim materialele pe Instructaj verbal
planşă.
Verificarea instructajului şi a
demonstraţiei
Se fixează etapele de lucru.
Prima dată stabilim poziţia
animăluţelor pe care trebuie să le
lipim în ogradă, colorăm pete pe
văcuţă şi copitele după care lipim
pisica,căţelul şi oaia.
Încalzirea musculaturii
 Închidem şi deschidem
pumnii;
 Cântăm la pian;
 Ploaia ;
Executarea acţiunii
Se verifică copiilor pe scăunele şi se
urează spor la lucru.Se dau indicaţii
individuale , se corectează dacă
este cazul.
Evaluarea Lucrarile vor fi expuse în sala de Frontal Analiza
grupă.Copiii sunt antrenaţi în produselor
autoevaluare. activităţii
Încheierea Educatoarea apreciază activitatea Conversaţia Frontal
activităţii copiilor.Pisicuţa ii rasplăteşte cu
câte un stimulent.
Tema jocului:”Gardul rupt.”

Scopul:Formarea capacităţii de a practica cu interes jocuri de mişcare accesibile vârstei.

Desfăşurarea jocului:
Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în formă de semicerc, având pe cap o mască de animal sau pasăre .Pisica
sireată v fi cea care porneşte jocul , după care care conducătorii de joc vor fi diferiţi copii.

Ea va trece prin faţa fiecărui copil spunând:

„ Să vină la mine puişorii”

Copiii care au primit măşti de puişori se ridică de pe scăunele şi se aşează în şir în spatele pisicii.

Apoi pisica cheamă pe rând ceilalţi copii, in funcţie de măştile lor.

La semnalul „Atenţie gardul s-a rupt”! copiii ies din şir şi incearcă să se aşeze la locul lor pe
scăunele(scăunelele sunt mai puţine cu unul).

Copilul care rămâne fără scaun iese afară din joc.

Jocul continuă până când rămân mai puţine scaune in joc.

Copiii vor fi răsplătiţi cu câte o diplomă pentru cel mai bun jucător.

S-ar putea să vă placă și