Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA

Furnizor: «NumePrimarie» Seria: «Seria» Nr. «NrDoc» «StareFact»


Nr.înmatriculare în Registrul comerțului Client «NumeCtrib»

FISCALA
anul: «NrRegComPrim» Sediul «AdresaCtrib»
CIF: «CodFiscal» Județul «JudCtrib»
Sediul: «AdresaPrimarie» Seria: «Seria» Nr. «NrDoc» Contul «ContCtrib»
Județul: «JudPrimarie» Data: «DataDoc» Banca «BancaCtrib»
Banca: «NumeTrez» «DenArt» Cota TVA: «CotaTVA»
Data scadentă: «DataScd»
Cont: «ContPrimarie» «StareFact» CIF «CodC»
Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate Preț unitar Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A.
-lei- -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6

Intocmit de: «NumeOperatorFact», CNP «CNPOperator»


Semnatura si stampila Date privind expediția: «ModLivr» «TotalVal» 0
furnizorului Numele delegatului ……………………………………………………………... Total din care
Buletinul/cartea de identitate ………………………………………………….. accize
Seria …… nr. ………………….. eliberat(a) ………………………………….. - X
Mijlocul de transport …………………………………………………………….
nr. ………………………………………………………………………………… Semnatura de Total de plata
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la primire (col.5+col.6) «TotalFact»
date de …….…………………………………..… ora …………………………
Semnaturile ………………………………………………………………………

FACTURA
Furnizor: «NumePrimarie» Seria: «Seria» Nr. «NrDoc» «StareFact»
Nr.înmatriculare în Registrul comerțului Client «NumeCtrib»

FISCALA
anul: «NrRegComPrim» Sediul «AdresaCtrib»
CIF: «CodFiscal» Județul «JudCtrib»
Sediul: «AdresaPrimarie» Seria: «Seria» Nr. «NrDoc» Contul «ContCtrib»
Județul: «JudPrimarie» Data: «DataDoc» Banca «BancaCtrib»
Banca: «NumeTrez» «DenArt» Cota TVA: «CotaTVA»
Data scadentă: «DataScd»
Cont: «ContPrimarie» «StareFact» CIF «CodC»
Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate Preț unitar Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A.
-lei- -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6

Intocmit de: «NumeOperatorFact», CNP «CNPOperator»


Semnatura si stampila Date privind expediția: «ModLivr» «TotalVal» 0
furnizorului Numele delegatului ……………………………………………………………... Total din care
Buletinul/cartea de identitate ………………………………………………….. accize
Seria …… nr. ………………….. eliberat(a) ………………………………….. - X
Mijlocul de transport …………………………………………………………….
nr. ………………………………………………………………………………… Semnatura de Total de plata
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la primire (col.5+col.6) «TotalFact»
date de …….…………………………………..… ora …………………………
Semnaturile ………………………………………………………………………