Sunteți pe pagina 1din 3

Leasingul operational prezinta urmatoarele caracteristici:

- rata de leasing operational este formata din:


- amortizarea valorii de intrare a bunului, corespunzatoare perioadei de utilizare, calculata potrivit
legii;
- beneficiul stabilit de partile contractante;
- bunurile predate locatarului /utilizatorului raman evidentiate pe toata durata de leasing in
contabilitatea locatorului /finantatorului. Acesta calculeaza si inregistreaza amortizarea bunurilor
respective;
- transferul dreptului de proprietate, daca utilizatorul isi exprima optiunea pentru cumpararea
bunului, in conformitate cu prevederile contractului de leasing;
Valoarea totala a operatiunii de leasing operational este data de:
- suma ratelor de leasing plus valoarea reziduala, daca bunul este cumparat la expirarea perioadei de
leasing;
- suma ratelor de leasing, daca la expirarea perioadei de leasing utilizatorul intrerupe relatiile
contractuale.
Prevederi referitoare la inregistrarea in contabilitate a leasingului operational regasim la punctele
95 -102 din O.M.F.P. 3.055/2009.
Ordinul 3.055/ 2009 incadreaza ca leasing operational, operatiunile de leasing ce nu intra in
categoria leasingului financiar. In cazul leasingului operational, bunurile sunt supuse amortizarii de
catre locator, pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare ale
acestuia.
Atentie
La contabilizarea operatiunilor de leasing operational, locatorul trebuie sa prezinte bunurile date in
regim de leasing operational in conturile de imobilizari necorporale si imobilizari corporale, in
conformitate cu natura acestora.
Sumele incasate sau de incasat se inregistreaza in contabilitatea locatorului ca un venit in contul de
profit si pierdere, conform contabilitatii de angajamente.
In contabilitatea locatarului, bunurile luate in leasing operational sunt evidentiate in conturi de
evidenta din afara bilantului.
Sumele platite sau de platit se inregistreaza in contabilitatea locatarului ca o cheltuiala in contul de
profit si pierdere, conform contabilitatii de angajamente.
EXEMPLU
Societatea SC ABC SRL incheie un contract de leasing operational pe o perioada de 3 ani pentru
un mijloc de transport auto.
Valoarea contractului de leasing operational este de 36.000 lei fara TVA.
Rata lunara de leasing este de 1.000 lei fara TVA.
Daca la finalul perioadei de leasing SC ABC SRL doreste sa achizitioneze mijlocul de transport
auto, va trebui sa achite o valoare reziduala de 6.000 lei fara TVA.
Mijlocul de transport este amortizat de catre societatea de leasing pe o perioada de 5 ani.
Valoarea contabila de intrare a bunului de leasing este de 42.000 lei.
- Primirea in gestiune a mijlocului de transport in regim de leasing operational (valoarea
ratelor de leasing):
Debit 8036 36.000 lei
�Redevente, locatii de gestiune si
alte datorii asimilate�
- I nregistrarea facturiide leasing de la locator, reprezentand ratele de leasing de platit:
% = 401 1.119

612 �Furnizori� 1.000

�Cheltuieli cu redeventele, locatiile de 119


gestiune si chiriile�

4426

�TVA deductibila�

- Concomitent se diminueaza valoarea totala a ratelor de leasing cu sumele facturate:


Credit cont 8036 1.000 lei
�Redevente, locatii de gestiune si
alte datorii asimilate�
- Plata facturii emise de locator:
401 = 5121 1.119

�Furnizori� �Conturi in lei la banci�

Analog se inregistreaza toate facturile primite de la locator pana la incheierea contractului de


leasing operational.
Societatea ABC SRL, la sfarsitul perioadei de leasing si-a exprimat optiunea de a cumpara mijlocul
de transport, la valoarea reziduala stabilita in contract, transferandu-se dreptul de proprietate.
- Inregistrarea transferului dreptului de proprietate:
% = 401 7.140

2133 �Furnizori� 6.000

�Mijloace de transport� 1.140

4426

�TVA deductibila�

� Concomitent se poate inregistra diferenta pana la nivelul valorii contabile a autoturismului,


reprezentand valoarea ramasa de amortizat calculata de finantator, facturata utilizatorului :
2133 = 2813 16.800

�Mijloace de transport� �Amortizarea instalatiilor,


mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

� Plata facturii emise de locator pentru valoarea reziduala:


401 = 5121

�Furnizori� �Conturi in lei la banci�