Sunteți pe pagina 1din 2

NOTIUNI

CRONOLOGIE Problema Orientală


• 1853 - 1856 - războiul Crimeii Basarabia
• 1856 Congresul de pace de la Paris / Tratat de pace
tratatul de la Paris Reanexare
• 1856 Sudul Basarabiei revine în
componenţa Principatului Moldova
• 1877-1878 – războiiul Rusiei și României cu Imperiul Otoman/ războiul de
independență a României
• 1878 – tratatele de pace de la San-Stefano și Berlin
• 1878 – Sudul Basarabiei este reanexat Imperiului Rus

Problema orientală
noţiune ce desemnează şirul de conflicte dar și încercările de soluţionare a acestora
generate de decăderea Imperiului Otoman.

State implicate
 Imperiul Otoman Multiplele războaie rusoaustro-turce din sec. al XVIII –
 Imperiul Habsburgic înc. sec. al XIX-lea au provocat grave pierderi teritoriale
 Imperiul Rus din spațiul românesc

PROBLEMA ORIENTALĂ si BASARABIA


1806 – 1812 războiul ruso-turc
Conflictul militar desfășurat în câteva ctape este cel în care Imperiul
Otoman din noua înfrânt și acceptă condiţiile înaintate de către
Imperiul Rus - stat învingător;
1812 - semnarea tratatului de pace
La București este semnat tratatul prin care Poarta (putere suzerană
pentru Principatele Române) cedează Imperiului Rus partea de est a
Principatului Moldova, un pământ de extinderea teritorială a căruia
nu are o închipuire concretă;
1812 - Imperiul Rus anexează pământuldintre Nistru şi Prut
Numele Basarabia, desemna inițial doar partea sudică a pământului
anexat însă autoritățile tariste îl extind ulterior asupra întregului
teritoriu care l-au căpătat.

PROBLEMA ORIENTALĂ SI BASARABIA


Tratatul de la Bucuresti, din
1812, este considerat ca
momentul genezei prob/emei
basarabene, problema care in
Epoca Moderna este parte
componenta a problemei
orientale.

Războiul crimei componentă a PROBLEMEI ORIENTALE


La mijlocul sec. al XIX-lea, eforturile politicii externe ruse s-au concentrat
preponderent asupra soluționării problemei orientale. O Țarul Nicolae I considera că
este momentul prielnic pentru a împărți posesiunile otomane, mascându-și
expansionismul sub pretextul apărării creștinilor din Balcani; Astfel între a.1853 -
1856 se desfășoară un nou conflict ruso - turc cunoscut în istorie ca războiul Crimeii;
Inițial inițiativa era deținută de Imperiul Rus (flota otomană a fost zdrobită de cea rusă
în golful Sinop); Sutuația dificilă a Porții determină Anglia și Franța să intre în război;
Debarcarea forţelor aliate în Crimeea și cucerirea Sevastopolului pun capăt
ostilităţilor.

Problema orientală și basarabia


1856 – este semnat tratatul de pace de la Paris. Conform prevederilor acestui tratat
Principatului Moldova ia fost restituit sudul Basarabiei, de către Imperiul Rus. Mai
mult, protectoratul rus este înlocuit cu cel al puterilor europene, Principatele Române
intrând în atenţia şi bunăvoinţa Marilor Puteri.

RAZBOIUL 1877-1878 - componentă a PROBLEMEI ORIENTALE


În a II jumătate a sec. al XIX-lea, sperând la o revanșă după înfrângerea din 1856,
eforturile politicii externe ruse se concentrează din nou asupra soluționării problemei
orientale; Țarul Alexandru al II-lea continuă promovarea unei politici expansioniste în
Balcani încercând însă și identificarea unor aliați în viitorul război; O Astfel, în 1877,
întru realizarea acestui scop semnează o convenție militară cu România - stat aflat
încă sub suzeranitatea otomană; O Noul conflict ruso-româno-ture, cunoscut în istorie
pentru România ca războiul de independenţă constituie o nouă etapă a problemei
orientale.

PROBLEMA ORIENTALĂ SI BASARABIA


1878 -este semnat tratatul de pace de la San-Stefano. Conform prevederilor acestui
tratat României i se impunea un "schimb” teritorial. Ea era lipsită de sudul Basarabiei
fiindu-i oferit nordul Dobrogei. Cele trei județe, Cahul, Bolgrad și Ismail urmau să fie
reanexate Imperiului Rus. Așa cum țarismul își consolida poziţia în Balcani s-a decis
convocarea unui for european care să ia o decizie finală

1878 -este convocat Congresul de la Berlin, întrunire europeană unde a fost semnat un
nou tratat de pace. Conform prevederilor tratat respectiv România ceda sudul
Basarabiei Imperiului Rus, primind în schimb nordul Dobrogei.

Concluzii
Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în 1812 a constituit momentul în care atestăm
prima menţionare a acesteia ca parte a problemei orientale

Anul 1856 a readus Basarabia în vizorul Marilor Puteri, cu o manifestare benefică,


sudul acesteia fiind restituit Moldovei.

Anul 1878 legalizează o nouă nedreptate, sudul Basarabiei a fost reanexat Imperiului
Rus.

Basarabia – asemeni altor pământuri românesti a devenit o monedă de schimb între


Marile Puteri ale timpului; Problema Basarabiei, regăsindu-se în trei războaie pe
parcursul sec al XIX-lea, este parte componentă a problemei orientale

S-ar putea să vă placă și